Oro för Bahrain

STOCKHOLM: En arbetsdag i Stockholm efter Bryssel i går.

Utvecklingen i Bahrain har under de senaste dagarna blivit allt mer oroande.

Vad som började som en fredlig och lokal protest har utvecklats på ett sätt som riskerar en vidare konflikt.

När Gulf-staterna nu skickar militära enheter till den lilla och välmående östaten finns det en alldeles avgörande risk för att situationen i stället kommer att ses som en del av en bredare konfrontation i regionen.

Och medan någon iransk inblandning med all sannolikhet inte fanns ursprungligen ökar nu onekligen möjligheterna för Iran att utnyttja situationen.

För Saudiarabien handlar det med all säkerhet främst om att säkra situationen i de världens största oljeproducerande områden som ligger i omedelbar anslutning till Bahrain och där befolkningen också till större delen är shia-muslimer.

Men detta kan bara ske – liksom i Bahrain – genom att i öppen dialog ta upp de påståenden om diskriminering, andra orättvisor och bristande respekt för mänskliga rättigheter som nu förs fram.

I Bahrain borde det finnas goda möligheter för en dialog som leder fram till lösningar som ger landet en bättre utveckling.

Men att föra in trupper från andra länder underlättar med all sannolikhet inte situationen.

Och därmed ökar instabiliteten i hela området.

16 Responses to Oro för Bahrain

 1. Kachina skriver:

  Genom våra ”måndagsmöten”, där alla talar förnuftigt men ingen verkställer, har vi försatt möjligheten att agera vid rätt tidpunkt i Libyen och därmed gett diktaturerna i regionen grönt ljus att slakta sin egen befolkning. Vi ser inte, för vi drabbas inte så länge vi får oljan.

  Vi oroar oss mer för om det radioaktiva nedfallet från Japan skall nå Europa och att vi möjligtvis skall drabbas av cancer, än om de kulor som dödar civila i arabländerna. Kulor som vi dessutom försett diktaturerna med i tron att de skulle användas i försvar mot en yttre fiende, inte för att de skulle användas till att slakta landets egna befolkning.

  Diktaturerna överlever utan befolkning, så länge som vi köper oljan. Det var vid ca. 1992 som jag ivrigt förespråkade att varje åker och varje nedlagd åker, skulle tas i bruk för att odla raps och andra oljeväxter, för att inte vara beroende av OPEC och tvånget att ”slicka fötterna” på oljeproducenterna.

  I tjugo år har vi hållit ”måndagsmöten” varje vecka utan att produktionen ökat nämnvärt. Nu sitter EU/FN/NATO och G8 i ständiga möten som går ut på att hålla skenet uppe till nästa vecka, istället för att göra det vi är skyldiga att göra;

  AVVÄPNA DE MÖRDARE VI BEVÄPNAT!

  En NFZ är INTE en invasion, utan en möjlighet för den stora massan att överleva en diktatur som upprätthålls av några tusen kriminella, med hjälp av vapen tillverkade av oss.

  Rätt aktivitet vid rätt tidpunkt. Vi hade redan före katastrofen i Japan passerat rätt tidpunkt. Araberna skall kunna leva i sina hemländer och vi gör varken dem eller civilisationen en välgärning genom att ta emot flyktingar och blunda när de som inte kan fly avrättas.

  Det kommer en dag till en punkt då VI inte längre betalar era ”måndagsmöten” och middagar. Om ni inte kan agera, får väl vi i den stora massan göra uppror mot ER.

  VI tänker inte sitta stillatigande och se på när arabdiktaturerna mördar sin egen befolkning.

 2. […] säkra urberg eller jättevågor i Östersjön. Politikerna tackar och bugar. förmodligen även Bildt, nu när EU visade att sammanhållningen är […]

 3. petermadison skriver:

  Carl Bildt, antingen agerar du som den ädle riddare för demokrati du utger dig för att vara och kraftigt fördömer Saudiarabiens agerande i Bahrain eller så avgår du med hedern i behåll. Du har bara två val i detta fall.

  Saudiarabien är en totalitär diktatur och ska behandlas därefter. Så länge som du och den svenska regeringen inte kraftigt fördömer denna regim stödjer ni den och är därmed medskyldiga för brott mot mänskligheten. Din tid som politiker är snart slut och den dagen dina memoarer kommer ut kanske det vore fint om du hade åstadkommit något av värde i din politiska gärning.

  Skämmes.

 4. metusalem skriver:

  Kachina är här med all rätt uppbragt över den oförmåga som ”den fria världen” visat i sin brist på stöd till det libyska upproret. Att lägga någon väsentlig skuld på Carl Bildt är dock tveksamt. Sverige är dock en liten nation med 9 miljoner invånare av de ca 500 miljoner som EU härbärgerar.

  Den kroniske bråkstaken Sarkozy har dock i detta fall visat en viss handlingsambition. Han och fransmännen har dock troligen sålt en väsentlig del av de vapen som nu plågar landets befolkning.

  Skillnaden mellan Libyen och å andra sidan Egypten och Tunisien förefaller vara att de senare har krigsmakt med något mer av anständig attityd mot egen befolkning.
  Kadaffihs tidigare bravader innebär för oss på rink side att vi vet vad som kommer att hända. Men vi gör inget för att hjälpa till att avlägsna en despot som för länge sedan förverkat sin position.

 5. Kachina skriver:

  Jag lägger ingen väsentlig skuld på Carl Bildt, utan buntar ihop honom med samtliga toppdiplomater i den fria världen som genom sin aktivitet/passivitet sätter grundvalen för de framtida levnadsvillkoren i Europa/Arabien/Afrika.

  Där måste de tänka längre än till nästa oljeleverans. De här diktaturerna kommer inte att överleva även om de vinner en tillfällig militär seger.

  Libyerna har bett om hjälp mot förtrycket och den fria världen sviker dem. Det är bedrövligt och det gynnar inte den långsiktiga stabiliteten på den här kontinenten.

 6. metusalem skriver:

  Nja Kacina utpekade inte CB. Det gjorde däremot petermadison, som uppmanar CB att skämmas. Men givetvis delar jag uppfattningen att Saudiarabien är den möjligen mest medeltida staten av den samling av totalitära och odemokratiska stater som finns mellan Marocko och Iran.

 7. kris08 skriver:

  Skämmas eller inte, så verkar ju hans personliga träffar med andra utrikesministrar vara slöseri med tid och respengar. Hans påstådda samsyn med Frankrike försvann snabbt när de tog klar ställning för aktion. Han hade nära kontakter med Italiens utrikesminister (känd av alla andra som Libyens bästa vän i EU) och nu uttalar sig plötsligt Italien mot aktion.
  Om nu tyst personlig demokrati eller verksamhet enligt EU-maskineriet är lönlöst så får han väl pröva andra vägar eller ta öppen ställning!

 8. nubbe skriver:

  Här är lite fakta till dig CB om vad som har hänt i Turkiet och deras försök att konfiskera mark från en av världens äldsta kloster

  Högsta domstolens beslut i Turkiet är politiskt

  DEBATT Högsta domstolen struntade i att kommentera de två viktiga dokumenten som styrkte att Mar Gabriel-stiftelsen är rättmätig ägare. Domstolens motivering var endast att personer inte får äga mer än 100 hektar mark. Detta skriver ACSA med anledning av det senaste rättsliga utslaget rörande Mor Gabriel-klostret i Turkiet och kräver att EU stoppar sitt bistånd till landet.
  Statens fastighetsverk (Hazine) i Turkiet hade stämt stiftelsen för klostret Mar Gabriel för att konfiskera dess egendom.

  Domstolen i Midyat dömde till Mar Gabriel-stiftelsens fördel och ansåg att stiftelsen var rättmätig ägare till de berörda fastigheterna. Motiveringen var just den bevisning som Mar Gabriel-stiftelsen lade fram:

  – Deklarationen från 1936 där alla ickemuslimska stiftelser skulle deklarera sina fastigheter

  – I den ökända vakiflar beyannemesi 1937 fastställde myndigheten, Arazi tahrir hur stor fastighetsskatten skulle vara. Mar Gabriel-stiftelsen har sedan 1937 oavbrutet betalat dessa pålagor.

  Turkiska statens fastighetsverk, som endast är underställd regeringen, överklagade domstolen i Midyats utslag till Högsta domstolen, Yargitay.

  Högsta domstolen meddelade sitt utslag 2010 som innebar att de berörda fastigheterna skulle tillhöra staten.

  Högsta domstolen struntade i att kommentera de två viktiga dokumenten som styrkte att Mar Gabriel-stiftelsen är rättmätig ägare. Domstolens motivering var endast att personer inte får äga mer än 100 hektar mark.

  Trots påtryckningar från försvarets sida att ta hänsyn till dokumenten, struntade Högsta domstolen i att ens kommentera dessa i sin dom.

  De flesta jurister som har granskat utslaget och Högsta domstolens motivering understryker att detta är ett politiskt och inte ett juridiskt grundat beslut.

  Idag ger EU cirka 10 miljarder kronor årligen i bistånd till Turkiet.

  Det framstår som mycket stötande att EU kan fortsätta att blunda eller förhålla sig passivt till den turkiska statens fortsatta kränkningarna av den ickemuslimska minoriteten i Turkiet.

  Vi kräver med anledning av detta utslag – och de fortsatta kränkningarna av ickemuslimer och deras grundläggande rättigheter i Turkiet – att EU stoppar dessa bidrag, som även bidrar till att finansiera den turkiska statens fortsatta förtryck av de ickemuslimska minoriteterna.

  ACSA
  Assyrian-Kaldeen-Syriac Association

 9. oppti skriver:

  Kachina
  Skall vi sända in militär i varje land där folkuppror sker?
  Ryssland, Kina eller Thailand nästa?

 10. Kachina skriver:

  oppti

  Det är svårt att säga i förväg. Det är när regimen slaktar sin egen befolkning som vi är skyldiga att ingripa, enligt vår egen FN:resolution 2005.

  Att gå in med marktrupp vet vi vid det här laget är verkningslöst. Däremot, att slå ut övermaktens flyg, artilleri och pansar, kan vi göra utan att beträda nationens mark. Sedan får folket och regimen göra upp på lika villkor.

  Militär som stabiliserande faktor fram till demokratiska val, kan bara anförtros till ”kulturella bröder”. Där har vi inget att göra. Men, vi kan rensa luften och ta ner övermakten till samma standard som upproret.

 11. foxbill skriver:

  Noterar att Kachina nu har insett att det kanske är ”rätt” att hjälpa folk som mördas av den egna regimen.
  Det var inte länge sedan vi skulle låta dem dö för att rädda deras självkänsla.

  Att gå in med marktrupp skulle väl inte vara verkningslöst? Säg som det är. Vi vill inte riskera våra soldaters liv för detta.
  En NFZ skulle i bästa fall inte behöva kosta så många liv. Det är därför detta alternativ ligger närmast till hands.

  När vi säljer vapen måste vi inse att de förmodligen kommer att användas för att döda. Vilka som blir drabbade och varför kan vi inte ha kontroll över. Förstår inte upprördheten. Ni är väl inte så förbannat naiva?

 12. Kachina skriver:

  ”Det var inte länge sedan vi skulle låta dem dö för att rädda deras självkänsla”

  Noterar att foxbill lever i en korridor där livet är statiskt.

  Jag sade att vi skulle vara tysta tills de bad om hjälp.

  Det slår tillbaka på en själv, att gå in som ”besserwisser” och ta över en revolution. Särskilt om det är USA/Nato som går in i en kultur där de är illa sedda.

  Men,…….de som behöver hjälp tar emot den hjälp de får, när de inser att de inte kommer att klara det på egen hand.

  Dessutom vet vi att marktrupp från en väsensskild kultur skapar mer problem än den löser. Från luften kan vi göra vårt, nu när rebellerna och Arabförbundet uttryckligen bett om hjälp, men på marken får rebellerna be Egypten om hjälp tills de format en demokratisk nation.

  Jag vet inte vad FN pratar om just nu i det pågående sammanträdet, men att inte ge den hjälp Arabförbundet bett om, ger alla kungadömen, furstedömen och diktaturen signalen att VÅLD LÖNAR SIG!

  Är en sådan värld värd att leva i?

 13. foxbill skriver:

  Kachina,
  Jag kunde inte låta bli att ge dig ett tjuvnyp. Låt oss lämna det förgångna.
  Jag håller i stort sett med, men tror att det är redan försent. En flygförbudszon hjälper nog inte längre. Allt eftersom Khadaffi avancerar, sluter fler upp för att vara på den ”rätta” sidan när striden är över.
  Håller med om att passiviteten från övriga världen har nu gett ”carte blanche” till andra despoter att mörda sin egen befolkning.
  Tack för det Ryssland och Kina!
  Är det inte dags att ta hem tillverkningen från Kina? Hur länge skall vi pga. snålhet göda denna diktatur? Det är kanske bara en tidsfråga innan de är våra härskare. Ni som har varit i Kina vet vilken negativ framtid vi har att vänta.

 14. Kachina skriver:

  Kanske är det försent. Katastrofen i Japan är en övergående händelse, medan utgången i Afrika är bestående och despoternas makt genom våld kan sprida sig.

  Det känns så där bedrövligt ikväll och FN sitter väl fortfarande i sammanträde.

  Vi kanske skulle sluta göda de där gelèråttorna och låta världen sköta sig själv.

 15. pinding skriver:

  Demokrati är överskattat och förlegat. Jag hoppas vi snart kan ersätta regering och riksdag med en dator.

%d bloggare gillar detta: