Sverige i flygförbudszon?

STOCKHOLM: Hemkommen från en framgångsrik dag i Bryssel tillsammans med Maud Olofsson ser jag att socialdemokraterna vill att Sverige skall medverka i genomförandet av en s k flygförbudszon över Libyen.

En sådan fråga kräver allvarliga överväganden.

Det får inte bara vara skrammel i tomma tunnor.

En första förutsättning torde vara ett beslut av FN:s säkerhetsråd.

Inte minst från socialdemokratisk sida har ju detta tidigare varit ett mycket tydligt villkor för svenskt deltagande i s k fredsframtvingande och väpnade internationella operationer. I ett fall som detta förefaller det mycket rimligt.

En andra förutsättning är att vi har de faktiska förutsättningarna.

Det handlar ju om att under en mer eller mindre lång tid låta ett förband med Gripen-flygplan operera under faktiskt amerikanskt kommando i en operation, och det ställer höga krav på förbandet i fråga och dess förmåga att medverka i denna typ av operationer.

Basering, intregration av stridsledning, flygtankning och annat måste kunna fungera. Medverkan i patrullering är en sak, men förbandet måste också kunna genomföra luftstrid och möjligen också kunna medverka i attackanfall mot t ex luftförsvarsinstallationer i Libyen.

Och för det tredje handlar det om finansiering.

Riksdagen måste so oder so fatta beslut i ärendet, och då kommer det inte minst att handla om finansieringen.

Med all säkerhet kommer det att röra sig om åtskilliga hundra miljoner kronor, men beloppet är självfallet beroende av omfattningen av insatsen. Skulle så bli aktuellt måste detta bli föremål för konkreta överläggningar med USA och Nato.

23 Responses to Sverige i flygförbudszon?

 1. nolies skriver:

  En objektiv analys av Michel Chossudovsky:

  Oil is the ”Trophy” of US-NATO led Wars

  An invasion of Libya under a humanitarian mandate would serve the same corporate interests as the 2003 invasion and occupation of Iraq. The underlying objective is to take possession of Libya’s oil reserves, destabilize the National Oil Corporation (NOC) and eventually privatize the country’s oil industry, namely transfer the control and ownership of Libya’s oil wealth into foreign hands.
  Källa:http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23605

 2. Kachina skriver:

  Det är nog så att Sverige, i det här fallat, inte bara bör vara med utan även initiera samtalen för att ”legalisera” åtgärden.

  De andra aktörerna har ju bränt fingrarna av sina tidigare självsvåldiga åtgärder och nu när det verkligen brinner i knutarna krävs det att en obefläckad aktör tar initiativet.

  Det kanske är precis vad som fattas, en aktör utanför USA/GB som de kan gömma sig bakom. För civilbefolkningen i Libyen torde det kvitta vid det här laget, bara de får hjälp.

 3. Kachina skriver:

  nolies

  I det här fallet handlar det inte om olja, utan om att de arabiska folken gör uppror mot 1400 år maktövergrepp,…..och nu slaktas av den dåre som beväpnats med tunga vapen, av de makter som nu måste gripa in.

 4. stofilleif skriver:

  Jag tycker nog att vi bör lämna USA utanför det här och skramla ihop plan från EU. Dels för att visa civilkurage men även för att visa länder utanför EU att vi kan stå på de godas sida också.
  Frågan är hur länga som libyerna kan vänta på FN, det nog är så att Arabförbundets önskan om en flygförbudszon räcker för ett ingripande.
  Appropå Kachinas kommentar så används granatgeväret CarlGustav nog av Kaddafis trupper.

 5. Kachina skriver:

  Ja, CarlGustav och troligt även artilleri/luftvärn från Bofors. (Eller, vad säger du Bo W?)

  Vi har försett honom med vapen som han använder för att slakta sin egen befolkning. Då är det även vårt ansvar att avväpna honom.

 6. raianeh skriver:

  YouTube removes Saudi attack video

  The footage posted on the website on Tuesday afternoon was removed hours later, reportedly under Saudi Arabia’s pressure.

  http://www.presstv.com/detail/170104.html

  Ska inte Carl åka fort som tusan till Saudi och buga framför hans höghet ”Saudiska tortyrprinsen”.

 7. raianeh skriver:

  Det är dags för dinosaurie familjen som styr Saudi att ta farväl. Likaså i Bahrain. Dessa regeringsformer har passerat sin bäst före datum. Så man behöver stödja deras bortgång. Den där amerikanska armadan på 92 skepp som är parkerad i Bahrains hamn bör också tralla hemåt.

 8. raianeh skriver:

  Man kan nu definiera om Axis of Evil till Muhammer Khaddafi, Hamad bin Isa Al Khalifa och Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud

 9. bildterberg skriver:

  Det gäller att stödja ”rätt” uppror.
  Qadhafi (قذافي) prioriteras antagligen eftersom
  han inte är tillräckligt ”kontrollerad”.
  Det ligger nog ändå en hel del i
  Chossudovskys analys:

  http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23548

  Frågan är om inte ett NATO/US-anfall skulle ställa
  till med ännu värre kaos (jfr Irak och Saddam).
  Å andra sidan skulle ju oljan även denna gång
  ”falla i rätta händer” efter en dylik ”fredsinsats”.

 10. bildterberg skriver:

  Läs förresten gärna policydokumentet

  Klicka för att komma åt RebuildingAmericasDefenses.pdf

  Det är tankeväckande.

 11. Peter Hammarberg skriver:

  Utan att ta ställning till det lämpliga eller olämpliga i ett eventuellt svenskt deltagande i upprätthållandet av en NFZ över Libyen är jag mycket frågande till CB uttalande att ”Basering, intregration av stridsledning, flygtankning och annat måste kunna fungera. Medverkan i patrullering är en sak, men förbandet måste också kunna genomföra luftstrid och möjligen också kunna medverka i attackanfall mot t ex luftförsvarsinstallationer i Libyen.”
  Just precis detta har Flygvapnet övat och förberett sig för i flera år. För just precis detta har vi ett särskilt avdelat flygförband i beredskap, anmält i det internationella styrkeregistret.
  Vad som behövs är ett beslut i relevanta internationella organisationer och den politiska viljan i Sverige att delta. I Libyenfallet lär det nog bli svårt med bägge dessa kriterier, svårast kanske med den svenska viljan om och då det kommer till kritan….

 12. florimond77 skriver:

  Ja man ställer sig frågande. Eftersom det redan finns ett samarbete när det gäller insatserna i Afghanistan, ett projekt som starkt ifrågasätts, borde det väl inte vara så svårt att omdirigera insatsen till Libyen tillsammans med andra EU länder och för en gång skull verkligen visa att det är demokrati och mänskliga rättigheter man värnar om.
  Flytta allt från Afghanistan där det ändå inte bidrar till någonting vettigt,

 13. Kachina skriver:

  Det vi bidrar med i Afghanistan är att vi upplyser kvinnor och barn att utanför Afghanistan finns en värld där kvinnor inte är kreatur i mannens hage och där barn inte misshandlas till lydnad, utan alla har sina personliga rättigheter (utbildn. vård,…) och är skyddade av polis.

  Skolorna finns där nu. Skyddade av militär. Är inte det vettigt?

  Det som händer i Arabien kunde vi förutse för trettio år sedan. Vi kunde bara inte se när exakt bomben (kraften i den stora massan underifrån) skulle brisera. Nu har den briserat. Diktaturen kan tillfälligt dämpa glöden, men den blossar upp igen.

  Vi lurar oss själva om vi tror att diktaturen kan bestå och våra oljeleveranser därmed är säkrade. Stora flyktingströmmar förflyttar på sikt kriget hit, i vår trädgård. Om vi stödjer den stora massan genom att lamslå diktaturens möjligheter att slå ner upproret, kan vi på lång sikt se fram emot ett Eurabia.

  Om vi låter diktaturerna härja kommer vi att skapa en mur mellan Europa och Arabien. En mur som är byggd med motsättningar mellan kristendom och islam som bindemedel. Detta eftersom revolutionen inte går att hejda och demonstranterna ser vår ovilja att hjälpa när de ber om det, som ett uttryck för ”den ena religionens död, den andra religionens levebröd.”

  Det radioaktiva molnet från Japan kan vi inte göra något åt, men arabdiktaturens mord på sin egen befolkning är just nu pågående och det mordet kan vi förhindra.

 14. […] fan heter det?) potpurri av länkar. Kerstin Lundgren (C) Kildén och Åsman Vänster från Malmö Carl Bildt (Som tycker att finansiering av en flygförbudszon kan vara svår. Eh nej. Vi lägger väldigt […]

 15. bestofmankind skriver:

  Om 48 timmar Carl Bildt blir din ambition på stabiliteten i Libyan uppnås av Khaddafi, om du inte tänker om, och i stället stödjer FNs no-fly zone:

  http://www.avaaz.org/en/libya_no_fly_zone_1/96.php

  I morgon är det en månad sedan uppror började.

  Du kan väl inte bara vänta på magi och mirakel?

 16. claudius49 skriver:

  Sverige i flygförbudszon?

  Varför Sverige?

  Det finns ett land, som ser sig självt som Demokratins Utpost i området, alltså på mycket närmare håll, och som innehar den starkaste krigsmakten där, rustad till tänderna kan man säga. Deras flygvapen är kapabelt att mycket snabbt, och med kort varsel, slå ut i princip vilken motståndare som helst. Man har också marina stridskrafter som för inte längesedan bevisade sin överlägsna kompetens när det gäller att avväpna fientliga fartyg och deras besättningar och passagerare.

  Inofficiellt förfogar man t o m över kärnvapen.

  Och ett antal gånger tidigare har man med praktisk gärning visat att man minsann inte tvekar att slå till, och slå till mycket hårt, när så anses erforderligt.

  Här har man ett gyllene tillfälle att hjälpa Libyens befolkning som nu revolterar mot sin förtryckare och därmed främja Demokrati och Frihet, och skapa goda förbindelser för framtiden med Arabvärlden.

  Men kanske föredrar man ändå att missa detta tillfälle till en konstruktiv, fredsbefrämjande insats i grannområdet.

 17. bestofmankind skriver:

  Varför Sverige?

  Om FN begär att vi skall bidra till insatsen:

  ”Socialdemokraternas riksdagsgrupp ställde sig idag bakom kravet på att det internationella samfundet etablerar en flygförbudszon över Libyen. Man vill också få till stånd en biståndssatsning för att stärka de nordafrikanska kvinnornas roll och för att stärka det civila samhället.

  – Den libyska regimens våldshandlingar mot sitt eget folk måste få ett slut. Arabförbundet har uttalat sig för en flygförbudszon och därmed finns en politisk legitimitet för förslaget. För en folkrättsligt legal grund krävs också ett beslut av FN:s säkerhetsråd.

  Det säger urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson (S).
  – Vi socialdemokrater anser att Sverige ska vara pådrivande för att få det internationella samfundet att etablera en flygförbudszon över Libyen. Vi anser också att Sverige bör vara berett att bidra till insatsen om FN så begär, säger han.
  Riksdagsgruppen ställde sig också bakom en satsning på kvinnor och det civila samhället i Nordafrika.
  – Sveriges bistånd ska fokusera på att ge kvinnorna möjlighet att göra sina röster hörda i den samhällsomvandling som nu sker. Kvinnornas erfarenheter och syn på hur samhället ska förändras kan utgöra den förändringskraft som behövs i Nordafrika långt efter att medias strålkastare slocknat. Likaså måste civilsamhället utvecklas och svenska folkrörelser och föreningsliv kan bidra till detta. Vi gjorde en liknande satsning i det forna Östeuropa och den var framgångsrik, avslutar Ahlin.”

  http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Socialdemokraterna-kraver-flygforbudszon-over-Libyen-/

 18. aina17 skriver:

  Jag känner förtvivlan. Vi sviker Libyens försök att få demokrati, Gadaffi säger att inom ett, två, dygn är allt över. Vilket blodbad det ska bli. Jag hatar denna man och jag hatar vår delaktighet i det hela. Vi har sålt vapen dit och vi gör inget för att hjälpa. Tänk om vi inte hade hjälpts åt under andra värdskriget eller tänk om Sverige hade gjort mer då. Hur kan man var räddhågsen för att hjälpa demokratiska krafter ? Och kom inte dragande med att det kanske inte blir demokrati, hur dumt är inte det.
  -Ja, vi ser att ni blir mördade och torterade där i Libyen, men å andra sidan vet vi inte vad som händer om vi hjälper er att bli kvitt diktatorn. Kan ni lova att det blir frid och fröjd om vi hjälper till??? Annars får vi nog skita i det.. Vi kan inte säga att vi inget visste, allt utspelar sig i våra vardagsrum.
  De vill ha hjälp, arabförbundet vill ha flygförbud. Gör det inte komplicerat. Skit i oljan, skit i pengarna, behåll mänskligheten snälla

 19. Kachina skriver:

  Carl Bildt

  Jag hörde dig på radions P1. Jag håller med dig om att Sarkozys linje är den rätta och om det skall in marktrupp, måste Egypten ställa upp.

  Jag håller i det här fallet även med bestofmankind, aina17 och Urban Ahlin. Vi har araber i släkten. Det bor araber i vår kommun och i vår nation. Vi skall inte behöva gå omkring och skämmas å era vägnar, för att ni tydligen anser NordAfrikas araber mindre värda än jugoslaver, samt att ni underminerar ert eget beslut i FN 2005, att skydda civilbefolkningen i länder där de uppenbart står inför slakt. Ni underminerar dessutom FN:s existensberättigande och diplomatkårens existens. (Vi betalar inte för ingenting, hur länge som helst.)

  Dessutom velar du (styrd av USA:s tvehågsenhet?) i frågan om NFZ. Vi vet alla, att för att upprätthålla ett flygförbud måste vi slå ut det Libyska luftvärnet. Vi vet även att från den höjd en pilot befinner sig på är det svårt att se skillnad på ett luftvärnsbatteri, ett artilleriförband eller en stridsvagn. Fattar du?

  Rätt hanterat kan det bli en promenad för den egyptiska armén när de går in som stabiliserande makt fram till dess demokratiska val hållits.

  Dessutom, menar du att vårt flygplan Gripen är så dåligt att de inte kan sättas in i strid? Visst har vi samövat med Nato? Visst har vi haft amerikanskt flyg här i Norrland på övning? Var resultatet av den övningen att svenska piloter var odugliga och att Gripen var odugligt?

  Jag har svårt att tro det. Låt gelèråttorna i FN och Nato smälta till en klump under folkets kritiska blickar. Gå du ihop med Sarkozy och bomba sönder Khaddafis övermakt.

  Jag vill kunna gå ut och se min granne araben i ögonen, istället för att slå ner blicken i skam över er feghet.

 20. […] Carl Bildt har tidigare diskuterat möjligheten att Sverige deltar militärt under en FN sanktionerad insats. Isåfall skulle det troligen röra sig om att låna ut ett förband med Gripen flygplan. Det här inlägget postades i FN, Libyen, militärt, NATO, USA. Bokmärk permalänken. ← Hello world! […]

 21. […] Carl Bildt har tidigare diskuterat möjligheten att Sverige deltar militärt under en FN sanktionerad insats. Isåfall skulle det troligen röra sig om att låna ut ett förband med Gripen flygplan. GA_googleAddAttr("AdOpt", "0"); GA_googleAddAttr("Origin", "other"); GA_googleAddAttr("LangId", "1"); GA_googleAddAttr("Autotag", "gadgets"); GA_googleAddAttr("Autotag", "technology"); GA_googleAddAttr("Tag", "fn"); GA_googleAddAttr("Tag", "militart"); GA_googleAddAttr("Tag", "nato"); GA_googleAddAttr("Tag", "usa"); GA_googleFillSlot("wpcom_below_post"); This entry was posted in FN, militärt, NATO, USA. Bookmark the permalink. ← Hello world! LikeBe the first to like this post. […]

%d bloggare gillar detta: