Vakna till kyrkklockorna

KAIRO: Jag vaknar till det vackra ljudet av kyrkklockor från andra sidan Nilen. Fortfarande ligger morgondiset över staden.

Mångfald är alltid en styrka.

För några månader sedan var all uppmärksamhet på risken för skärpta sekteristiska motsättningar i Egypten, men på Tahrir-torget fann stadens muslimer och dess koptiska kristna att de i grunden ju hade samma ambitioner och drömmar om sitt land. Alla talar om det harmoniska samarbetet.

Får jag tid i det hektiska programmet i dag hoppas jag kunna besöka en av de mer berömda koptiska kyrkorna här i staden. Kairo var som bekant en kristet dominerad stad innan den blev en muslimskt dominerad dito – bägge traditionerna är starka i detta land där religionen har stor betydelse.

I dag är dagen för mina överläggningar med också mer officiella företrädare här efter gårdagens samtal med olika aktivister och företrädare för oppositionsgrupperingar.

Det kommer alldeles säkert också att handla om förutsättningarna för landets ekonomiska utveckling.

Det har noterats att Sverige tillhörde de första att inte längre avråda från resor till semesterorterna vid Röda Havet. Dock kunde Storbritanniens premiärminister David Cameron när han svepte genom här konstatera att de aldrig avrådde över huvud taget.

Men nu är ju förhoppningen att turismen skall komma igång igen. Och att Egypten har mycket att erbjuda råder det ju ingen tvekan om.

Alldeles säkert kommer vi också att diskutera utvecklingen i Libyen. I går lämnade ca 10 000 egyptier landet genom den direkta gränsövergång som är öppen, och det spekuleras i media om hur många egyptier som kan ha omkommit i våldet inte minst i Tripoli.

Lunch blir det med Arabförbundets generalsekreterare Amr Moussa.

Vi hade ju kontakt per telefon under de dramatiska dagarna här i Kairo, och nu har vi mycket att diskutera vad gäller landets och regionens framtidsperspektiv.

24 Responses to Vakna till kyrkklockorna

 1. […] Bildt som angrips. Vänstern vill stå på torget och skrika ut slagord till intet förpliktande. Bildt å andra sidan är i Kairo och försöker hjälpa till […]

 2. badilicious skriver:

  Det är verkligen skamligt av dig att inte gå offentligt om folkmordet i Libyen! Varför måste Du och Sverige alltid vänta på USA’s eller Englands uttal innan du följer på samma spår??

  Danmarks regering var först med att be Mubarak att avgå och du är före dem i Kairo för att försäkra dig om avtal för Sveriges del! Det är sjukligt att vi talar öppet om jämnlikhet och demokrati här – men vågar aldrig yttra oss! Fy skäms på dig och vår Svenska regering!

 3. chaalf skriver:

  Hej Carl,
  Jag antar att det inte bara var kyrkklockorna som väckte dig i morse, förmodligen också en eller flera moskéer, då det finns ett antal sådana i Kairo.
  Varför inte besöka en av de gamla moskéerna också, de har lika intressant historia och tradition i Egypten som ju trots allt i sin majoritet är muslimskt? För det är väl inte så att det kristna kulturarvet i Egypten intresserar dig mer än andra religioner? Fanns ju också en ganska lång period innan kristendomen av faraoner och andra religioner som du glömde bort att nämna. Ha det bra i Egypten, och hoppas du visar att i Sverige stödjer vi verkligen demokrati, vem som än efterfrågar det.
  Charlotte

 4. observer61 skriver:

  I min dagliga rutin ingår det att scanna av några av de största tidningarna på nätet. Jag har noterat att Aftonbladet ägnar mycket utrymme att belysa utvecklingen i Nordafrika.
  I läsningen av Aftonbladets internetutgåva – slås jag den ensidighet och förenkling som kommer till uttryck i redigeringen.
  Den högst och mest nobla insatsen för att stödja pågående politiska utvecklingen tycks vara retoriken hos några människor med anknytning till dessa områden.
  Konsekvensen av den politiska inriktningen som kommer till uttryck – att nästa steg för Sverige – är att sända en expeditionsarmé i god och gammaldags kolonial ordning – kväsa och ställa allt till rätta – hur nu det skall fastställas.
  Sedan har vi den sedvanliga KD instämningen – mer snack – mindre verkstad.
  Tråkigt att vänstern vill göra utrikespolitiken till en inrikes fråga – det känns inte som en nydaning.
  Lycka till C B – Du försöker ju – till skillnad från Aftonbladet och KD – göra något konstruktivt.

 5. bestofmankind skriver:

  Tom Porteous, biträdande chef vid Human Rights Watch i London chattade med DNs läsare:

  “Sokrates: Can you please comment (without political correctness) the following statements from the Swedish foreign minister Karl Bildt (DN: http://www.dn.se/nyheter/varlden/bildt-till-dnse-risk-for-totalt-sammanbrott) “…statements of condemnation from the outside world have [no] particularly strong effect right now”. “Now, it is not about supporting the one or the other. It is about trying to get stability and a reasonable development”.

  Tom Porteous: It’s true that Qaddafi himself will not respond to international pressure in the present situation. He is desperate and has no reason to listen to the outside world. But the future of Libya will be decided not by Qaddafi but by those who will decide now and in the coming days whether to remain loyal to him or whether to join those seeking an end to his repression. So strong statements from the rest of the world about accountability and justice for the atrocities taking place have an important role to play here. Strong action by the international community on accountability will give those who are still obeying Qaddafi another reason to reconsider their loyalty and the potential cost of that loyalty to them if the regime does not survive.
  17:24, 22 februari 2011″

  Google översättning:

  “Det är sant att Qadafi själv inte kommer att reagera på internationella påtryckningar i den nuvarande situationen. Han är desperat och har ingen anledning att lyssna på omvärlden. Men framtiden för Libyen kommer att beslutas inte av Qadafi utan av dem som kommer att fatta beslut nu och under de kommande dagarna om att förbli lojala mot honom eller om de vill gå dem som söker ett slut på hans förtryck. Så starka uttalanden från resten av världen om ansvarighet och rättvisa för de grymheter som äger rum har en viktig roll att spela här. Starka insatser från det internationella samfundet om ansvarighet kommer att ge dem som fortfarande lyder Qadafi annan anledning att ompröva sin lojalitet och den potentiella kostnaden för att lojaliteten till dem, om regimen inte överleva.”

  Carl Bildt, kom ihåg dessa ord som en grundläggande utrikespolitisk princip, då du saknar en vägledning:

  “Så starka uttalanden från resten av världen om ansvarighet och rättvisa för de grymheter som äger rum har en viktig roll att spela här. Starka insatser från det internationella samfundet om ansvarighet kommer att ge dem som fortfarande lyder Qadafi annan anledning att ompröva sin lojalitet och den potentiella kostnaden för att lojaliteten till dem, om regimen inte överleva.”

  Further comments are unnecessary.

 6. christianpersson skriver:

  Behövs kanske ett FRONTEX vid Öresundsregionen :))

 7. metusalem skriver:

  Det känns bra att Carl Bildt finns på plats i Egypten för att samråda med människor som på olika sätt är involverade i den process som förhoppningsvis för fram till en för folket vettig demokrati.

  Vad gäller den galne mannen i Libyen vet väl ingen hur man skall hantera detta. Kadaffi har ju alltid verkat vara en border liner i mentalt avseende. Han har givetvis en grupp beskyddare som av egoistiska skäl står den maktgalne bi to the bitter end.

  UN har ju presterat ett tämligen skarpt fördömande. Vore det inte dags att sända ett budskap att om inte den dödliga förföljelsen av egna befolkningen upphör nödgas UN gå in som skyddsmakt.

  Att se EU utvecklas från diskussionsklubb till ett kraftfullt verktyg för skydd av världens befolkningar är något att stilla bedja om.

 8. bestofmankind skriver:

  CBs twitter:

  ”Horrible! “@SherineT: Reuters FLASH: Italian foreign minister says estimates of 1,000 dead in #Libya are ”credible”.” 10 minutes ago”

  Som att Carl Bildt ”bara” tittar på en krigsfilm live.

  Inga starkare uttalanden/krav än ”horrible”!

  God save the people in Libya när omvärlden är förlamade att agera!

 9. observer61 skriver:

  Human Rights Watch och liknande organisationer förutsätter en fristående finansiering genom gåvor från människor. Detta i sin tur förutsätter braskande uttalande – som säkrar framtida ekonomin. Detta förtar naturligtvis inte det arbete som nedläggs på ett förtjänstfullt sätt.
  Uttalande inom diplomatin som inte kan backas upp i närtid med synbara aktioner – genomskådas lätt av omvärlden.
  Därför är det välgörande att den svenska linjen numera präglas av mer återhållsamma uttalande som kan realiseras.
  Exempelvis skulle ett ensidigt fördömande av den ena sidan av Egyptiska samhället – knappast underlätta en framtida försoning och införande av demokrati.
  Att hänga motståndarna i närmaste lyktstolpe – underlättar inte den försoning som måste ske.
  Demokratin omfattar – som bekant – även motståndaren.

 10. perfro skriver:

  Kadaffi är och har alltid varit en mentalt störd.
  Roland Reagan fördömde honom rent politiskt i betydligt starkare ordalag.

  Kan har ju själv ingen annan befattning än den själv valda, att leda Libyen mot islamistisk socialism.
  Därutöver förfogar han över alla de maktmedel, som hindrar libyerna att kritisera hans regim även i moderata ordalag.

  Nu är det ändå så att vår värld är full av olika slag av diktaturer.

  Vårt land, andra demokratier, EU, USA samt även NATO kan inte bara upphöra med kontakter med dessa länder.

  Det kan gälla diplomati, handel, investeringar, turism, kulturutbyte och annat.
  Det har även gällt Libyen och i just detta fall har landet också stora oljerikedomar.
  Dessutom spelar Kadaffi skickligt spelat ut ett politiskt kort när han säger att han mot betalning kan förhindra icke önskvärd massinvandring till främst Italien.
  Nu vänder sig även Libyens ambassadörer mot Kadaffi. Det beror säkert även på att de vill förhindra ett inbördeskrig, i vilket Kadaffi har alla vapenresurser på sin sida.

 11. florimond77 skriver:

  Vakna! Att KRÄVA kHADAFFIS OMDELBARA AVGÅNG är ingen krigshandling utan ett klart stöd till ett folk som bestämt sig att bli fria.
  Fegt av Väst att inte stå upp.
  Sverige borde gå i bräschen! Att mumla och muttra hjälper ingen. Utvecklingen i Libyen kan bara gå en väg och folket behöver allt stöd. Det kommer att höras även om media stängts ned var så säker.

 12. oppti skriver:

  Intressant att höra alla som vill avsätta Kadaffi med utländsk hjälp.
  I Irak var det få som ville ha den hjälpen! När de fick det så var kritiken total.
  Inte lätt tillfredställa allas önskningar!

 13. metusalem skriver:

  Florimond77…
  Vad menas med att Sverige skall gå i bräschen?
  Att kräva Kadaffis omedelbara avgång innebär kanske en personlig tillfredsställelse, men rubbar definitivt inte den galne mannen i Tripolis.

  Vi har förstått från andra krishärdar att du inte accepterar våldsinsatser mot despoter som förtrycker sina egna landsmän. Kan du mer exakt berätta om de åtgärder du förordar?

 14. florimond77 skriver:

  metusalem
  Bara för att kommer lama uttalanden från omvärlden finns det ingen anledning att inte Sverige kunde bli först att säga ifrån. Ord är också vapen och att visa människorna i Libyen ett starkt stöd påverkar sannolikt situationen.
  För övrigt förstår jag inte vad du menar med de sista maningarna.

 15. karrman skriver:

  Gaddafi och hans söner har bestämt sig för att mörda sin egen befolkning. Det innebär att de är kompletta galningar som struntar i omvärldens protester.

  På kort sikt kan man hoppas på att den libyska militären gör slut på detta vansinne. Gaddafi har dock byggt upp sina egna säkerhetsstyrkor och enligt uppgift hyrt in legosoldater så detta kan dra ut på tiden. Gaddafi delar också ut vapen till anhängare för att användas mot civilbefolkningen. Gaddafi uppmanade igår att ”rensa bort råttorna”.

  Den intressanta frågan är om detta kan stoppas?

  På kort sikt kan man inte mycket mera än att fördöma detta agerande som också gjorts, men det har som sagt ingen effekt på Gaddafi. Är väl bara Daniel Ortega som uttalat sitt stöd för Gaddafi.

  På lite sikt kan Libyen isoleras och om mördandet fortsätter kan en FN insats diskuteras. Humanitära militära interventioner är dock en omstridd fråga som kommer ta tid att planera om det blir aktuellt.

 16. Sistermy skriver:

  jag håller med badilicious (första kommentaren tror jag)
  ”Det är verkligen skamligt av dig att inte gå offentligt om folkmordet i Libyen! Varför måste Du och Sverige alltid vänta på USA’s eller Englands uttal innan du följer på samma spår??”
  jag är tyvärr inte så insatt i politik.

 17. kalezen skriver:

  Alla som inte är diktaturkramare önskar naturligtvis att Egypten och Libyen och även andra diktaturer skall bli fullödiga demokratier.
  Egyptens exempel är ju så här långt föredömligt. Men nu gäller det att bygga demokratin så att både motståndare och anhängare till Mubarak och givetvis även övriga blir delaktiga. Där kan EU ha en viktig roll att spela. Inom EU finns erfarnhet från både gamla och nya demokratier en erfarenhet som kan komma väl till pass här. Bra att Bildt är snabbt ute och försöker hjälpa till. Skall han vara till någon hjälp bör han ju inte ta ställning för någon sida.
  Samma sak gäller för Libyen. Där måste dock folket få bort sin diktator först. Är tveksam till om något land vill gå in militärt efter den förödande kritik USA fick för Irak-kriget. Möjligen FN då men vi får väl hoppas att Kadaffi är borta innan FN kommer till skott.

 18. florimond77 skriver:

  Ju starkare man visar sin protest desto större kraft får motståndet. Tex sporrar det förhoppningsvis militär och folk som har höga positioner att hoppa av. Ett sätt att avväpna Khadaffi. Därför borde Eu, alla länder för sig, USA och varför inte Ryssland mfl unisont göra ett stort kraftigt fördömande och kräva att Khadaffi avgår. Att sätta in militär skulle bara bli förödande. Krig lönar sig inte längre. Det borde man insett efter alla misslyckande.

 19. nikioo skriver:

  Jag vädjar till dig – uttala dig med ett tydligt fördömande om regimens dödande i Libyen. Sverige måste ta tydligt avstånd från våldet så snart det bara är möjligt – och mer än så:

  Vi måste hjälpa folket i Libyen, nu! Läget är akut.
  Sanktioner är det enda språk Libyens diktator förstår.

  Agera!

 20. raianeh skriver:

  Senaste Nytt:

  Minst tretton palestinier, även barn, har skadats i två separata israeliska attacker i Gazaremsan, säger sjukvårdare.

  Kalle Bille:
  Hur känns det att vara i Kairo medan Israell beskjuter civila? Är det nån sorts träning i likgiltighet som du tänker ta med dig hem?

 21. raianeh skriver:

  A Seattle cafe has sensationally banned TSA workers from entering its business premises, refusing service as a consequence of the odious reputation the agency has required in the aftermath of a nationwide revolt against invasive pat down procedures and naked body scanners.

  “We have posted signs on our doors basically saying that they aren’t allowed to come into our business.

  “We have the right to refuse service to anyone.”

  My boss flies quite a bit and he has an amazing ability to remember faces. If he sees a TSA agent come in we turn our backs and completely ignore them, and tell them to leave.

  Their kind aren’t welcomed in our establishment.
  A large majority of our customers — over 90 percent — agree with our stance and stand by our decision.

 22. metusalem skriver:

  badilicious…
  Du gillar uppenbart inte att Carl Bildt befinner sig i Kairo just nu. Hans ärende är väl att orientera sig om hur egyptierna ser på situationen. Gör man bäst på plats. Jag förutsätter att EU och även Carl Bildt erbjuder hjälp på olika sätt. Kan vara valförberedelser, ny lagstiftning etc.

  Att anse att den som var först att kräva Mobaraks avgång är någon sorts hjälte kanske är bra. Mycket viktigare är nu att hjälpa till att stödja och underlätta. Egyptierna själva befriade sig från sin tyrann, men nu behövs mängder av support. Jag är glad för att CB som sann realpolitiker väljer att göra insatser i ett läge när detta behövs.

 23. akaa100 skriver:

  Väldigt osmakligt att säga vaknar till kyrkklockorna! Du befinner dig i ett muslimskt land, och kommer aldrig bli kristen land ändå om du och dina vänner i väst önskade det!

%d bloggare gillar detta: