Beklagligt veto av USA

RIGA: Det finns all anledning att beklaga att USA beslöt att lägga in sitt veto mot den resolution i FN:s säkerhetsråd som i allt väsentligt ställde sig bakom EU:s principer för en fredsprocess i Mellersta Östern.

Alla andra medlemmar av säkerhetsrådet röstade för resolutionen.

Och Sverige tillhörde dem som redan från början gett sitt stöd till resolutionen.

Nu är tidpunkten att öka trycket för en verklig fredsprocess i Mellersta Östern.

En mer demokratisk och öppen arabvärld är från alla tänkbara utgångspunkter starkt önskvärd, men om en fredsprocess uppfattas som blockerad finns det självfallet en risk för att detta ökar det politiska utrymmet för mer oförsonliga krafter i dessa länder. Det ligger definitivt inte i Israels – eller vårt! – intresse.

Gårdagen medförde nya rapporter om konfrontationer i olika delar av arabvärlden.

Det talas nu om ett 50-tal döda i Libyen under gårdagen, även om mediarapporteringen därifrån är begränsad. Vi ser mer av de beklagliga konfrontationerna i Bahrain eftersom det ju är ett betydligt öppnare samhälle.

Vårt inflytande är sannolikt begränsat, men Europa har självfallet all anledning att fortsatt uppmana alla att fullt ut respektera rätten till fredliga protester. Och att fördöma all våldanvändning. Den fredliga omvandlingen för mer frihet ligger i allas intresse.

Att situationen i dessa länder och mellan Israel och palestinierna kommer att dominera mötet med EU:s utrikesministrar i Bryssel på söndag kväll och måndag är uppenbart för alla och envar. Och den kommer att fortsätta att dominera en betydande del av min kommande vecka.

Men fortfarande är jag kvar i Lettland, och skall denna förmiddag tillsammans med Artis Pabriks – f d utrikesminister och nu försvarsminister – bl a besöka en gammal sovjetisk anläggning i Lignate en bit norr om Riga.

Två decennier efter att också Lettland återetablerade sin självständighet har vi anledning att minnas hur saker och ting en gång faktiskt var.

Men direkt efter detta vänder jag hem till Stockholm.

Det blir en kopp eftermiddagskaffe i Gamla Stan med Estlands utrikesminister Urmas Paet.

74 Responses to Beklagligt veto av USA

 1. karlmikaelcakste skriver:

  Carl! Ännu en gång tack för att du och statsministern tar er tid och besöker Lettland. Det är mycket värdefullt. En sak jag glömde nämna igår när vi sågs på SSE Riga var följande: jag tog initiativet till att under förra hösten etablera Nyföretagarcentrum (Jobs & Society)i Riga med stor uppbackning av den svenska, sedan 25 år framgångsrika, modellen med Harry Goldman i spetsen. Precis som i Sverige ger vi nyföretagare kostnadsfria konsultation av erfarna företagare och entreprenörer. Projektet stöds finansiellt av Swedbank, SEB och Nordea. Ett exempel på en riktigt bra svensk tjänsteexport. Ta gärna med dig detta!

 2. flyktingar skriver:

  Arabvärlden står i brand och därmed är också en viktig svensk vapenexportmarkand hotad.

  Det är mångårigt svenskt flirtande med arabiska diktatorer som ligger bakom Sveriges framgångar på den marknaden. Sveriges ställningstagande i Israel-Palestinafrågan har varit mycket behjälplig där.

  Helt säkert är det också svenska vapen som används idag för att förtrycka den arabiska gatan. Sverige sitter med Svarte Petter, som vanligt. Och som vanligt blåser man dimridåer.

  Således: Att i detta läge och efter att nyss ha solat sig i Mubaraks(!) semesterparadis – klädsam solbränna, Carl – åter behaga uttala sig rörande Sveriges(!) intressen i Israel-Palestina frågan – Det är en fräckhet (chutzpa) som Carl Bildt har gemensamt med endast få andra.

  Detta trick att avleda uppmärksamhet genom detta rituella hackande på Israel kommer alltid att fungera. Vad skulle för övrigt svensk utrikespolitik och svensk vapenhandel vara utan denna resonansbotten?

  Så fortsätter rödahavskustsemesterns till synes friska solbränna att dölja sjuklig blekhet. Men tro mig, den solbrännan måste underhållas kontinuerligt för att skyla krämarens kroniska skamlöshet.

 3. sisotalo skriver:

  Enligt den litauiska ledare måste folket bestämma vad den vill ha makt. ”Och vi kan västvärlden hjälpa några människor att mogna, växa sig starka, men vi kan inte diktera varje folk exakt vilket system eller vilken chef folket bör välja. Detta är fallet i Egypten och i Vitryssland.” – sa Dalia Grybauskaite I München 2010-02-04.

  USA och EU har tappat kontakten till verkligheten i sin iver att välja sida in interna konflikter i ett stort antal länder. Lettland är ett exempel på detta.

 4. metusalem skriver:

  Flyktingar ansluter sig till gänget som misstänkliggör allt vad svensk utrikespolitik står för. Naturligtvis vet vi alla att situationen Israel-Palestina är komplex.Israel har naturligtvis en poäng i att Palestina talar med kluven tunga, och dessutom önskar utplåna Israel.

  Men FN:s uttalande angående angående utvidgade bosättningar har fått stöd av praktiskt taget alla FN-medlemmar. I säkerhetsrådet stoppade USA ett uttalande. Detta är förödande för USA, men ännu mer för FN. Man måste hitta fram till arbetsformer som innebär att FN kan göra någon som helst nytta.

  Ett omarbetande av samarbetsformer i FN ter sig som det allra mest nödvändiga för vår planet i nuläget.
  Alla ni som studerat och kan statsvetenskap borde rimligen kunna prestera förslag som EU-staterna kan lobba för. En förnyelse av FN verkar helt nödvändig.
  Att byta generalsekreterare måste dessutom ges prioritet.

 5. claeshjalmar skriver:

  ”Obama-regeringen har försökt undvika ett veto mot FN:s säkerhetsråds resolution där Israel fördöms. Man har försökt möta Israel-kritikerna halvvägs med att kalla Israels bosättningar ‘illegitima’ … Vi ser här hur presidentens utrikespolitik misslyckats … Man har skadat en allierad, sänt en farlig signal om ‘inconstancy’, ombytlighet, till både allierade och fiender, och förrått grundläggande amerikanska principer. Det är tre misstag i ett. Jag hoppas att USA till sist lägger veto mot den anti-israeliska resolutionen, men skadan har redan skett.” — Mitt Romney i National Review Corner: ”Obama Turns His Back on Israel” 18 feb.

 6. bestofmankind skriver:

  ”Vårt inflytande är sannolikt begränsat, men Europa har självfallet all anledning att fortsatt uppmana alla att fullt ut respektera rätten till fredliga protester. Och att fördöma all våldanvändning. Den fredliga omvandlingen för mer frihet ligger i allas intresse.”

  Carl Bildts fortsatt mumlande taktik har influerat EU.

  Det är kanske nu propagandaminister Schlingmanns tjänst behövs för att förklara för folket vad Carl Bildt menar med sitt mumlande.

 7. metusalem skriver:

  claeshjalmar…
  Du uttrycker farhågor för att USA skall anklagas för ”ombytlighet”, i detta fall i sin Israel-Palestina-politik. Ibland måste även en stor nation vara ombytlig, för att nå vettiga mål.

  Eftersom USA varit en god vän till staten Israel kunde man tänka sig att man i denna omdaningstid i MÖ beslöt att hjälpa till med en desarmering av en av de svåraste hindren för framgångsrikt fredsmäklande. I stället plockar man fram det gamla verktyget veto.

  Man tycker att ett kraftfullt UN skulle utnyttja läget för att samla de goda krafter som troligen finns omkring en satsning på att skapa en plattform för en ny färdplan. Men icke, att vara konsekvent är tydligen viktigare än att vara förnuftig.

 8. claeshjalmar skriver:

  Libyens ledare Muammar al-Gaddafi (”Broder ledare och vägvisare för revolutionen”) uppmanade i veckan alla araber att resa sig mot förtrycket i Palestina. (Sedan gav han sina trupper order om att skjuta mot demonstranterna i Benghazi.) Hezbollah’s ledare Hassan Nasrallah sade att hans trupper var redo att i krig befria Galileen. Iran skickar — för första gången sedan 1979 — krigsskepp genom Suez-kanalen till Syrien. — Ja, de ledande i Mellersta Östern inser idag att man bör vifta mycket med den palestinska flaggan för att slippa undan obehagligheterna på hemmagatan. (Efter New York Post, 18/2, ”Despots’ distraction”.)

 9. bestofmankind skriver:

  ”RIGA: Det finns all anledning att beklaga att USA beslöt att lägga in sitt veto mot den resolution i FN:s säkerhetsråd som i allt väsentligt ställde sig bakom EU:s principer för en fredsprocess i Mellersta Östern.”

  Alla gör sin roll i denna världens största skådespeleri.

  Vem regisserar?

 10. karrman skriver:

  Om vi förutsätter att demokratin fortplantar sig i Mellanöstern och det handlar om en process där ett fritt civilt samhälle etableras då måste USA och Israel tänka om sin politik.

  För USA gäller det att hitta en ny kombination av nationella intressen och demokratiska ideal. För Israel kunde en genomgripande fredsprocess inledas.

  Egypten är det idémässiga centret i Mellanöstern och om en demokratisk process inleds här kommer det vara svårt för arabiska länder i området att motstå detta omvandlingstryck. Speciellt intressant blir det att se hur Saudiarabien kommer försöka att motstå detta omvandlingstryck.

 11. metusalem skriver:

  claeshjalmar…
  Visst har du rätt om de arabiska tyrannerna. Jag tycker att de palestinska ”befrielserörelserna” bär större skuld till den låsta situationen befolkningarna emellan.Nu gällde det dock resolutionen om bosättningar på mark som avses för kommande Palestinsk stat.

  Man ifrågasätter starkt de bottenlöst rika arabstaterna som aldrig gjort någon reell satsning för att hjälpa sina fattiga kusiner. Emellertid, det ödesdrama som vi ser utspelas i Nordafrika -Mellanöstern kan förvisso ge demokrati och frihet, men dessvärre även åtskilligt av död och bakslag innan regionen fått sin nya form.

  Ett spännande drama för oss på parkett. Liv och död för de inblandade.

 12. bestofmankind skriver:

  Carl Bildt, Anders Borg och Fredrik Reinfeldt,

  Om Ni vill bevara Sveriges goda anseende utomlands genom att sluta med löjliga ambassadnedläggningar, vill verkligen ta ansvar för Sveriges statsutgifter, och vill visa ett moget ledarskap bör Ni absorbera kritik och råd från Richard Murray, fd chefekonom vid Statskontoret:

  ”Utrikesdepartementet och ambassaderna, delegationerna och konsulaten, svarar för cirka hälften av RK:s budget – borträknat de gemensamma resurserna. Denna andel har varit ganska konstant under många år. Samtidigt har RK:s budget vuxit kraftigt – därav Riksdagens besparingskrav. Ändå måste Sverige stänga ambassader. Varför? 1962 arbetade nästan 500 svenska diplomater utomlands medan 300 arbetade i Stockholm. Nu är relationen omkastad: 750 hemma och 580 utomlands.

  —-

  Jag har betraktat utrikesförvaltningen på samma sätt som man ser på statliga myndigheter. Är organisationen ändamålsenlig, finns klara beslutsvägar, är ansvarsfördelningen klar, har ledningen en klar bild av resursanvändningen, finns informations- och kvalitetssäkringssystem, inrymmer personalpolitiken kompetensplanering och god personalvård, bedrivs verksamhetsutveckling med kraft och på bred front, med mera? Svaret är ett nedslående NEJ!
  Det kan tyckas orättvist eftersom resten av RK i stor utsträckning har samma brister. Problemet är dock större än i andra departement eftersom utrikesförvaltningen är en så stor organisation och löpande hanterar en mängd ärenden som berör enskilda medborgare och företag.
  Bristerna yttrar sig bland annat i:
  • dåligt fungerande underrättelseverksamhet
  • svag analyskapacitet
  • rättsosäker hantering av konsulära ärenden och migrationsärenden
  • ojämnt stöd till övriga departement
  • sporadiskt fungerande handelsfrämjande
  • problem i styrningen av myndigheter, framför allt Sida

  I dag är det kabinettssekreteraren som har det dubbla ansvaret för politisk rådgivning och administrativ ledning av utrikesförvaltningen. Att det är för mycket uppmärksammades redan i Trolles utredning 1919! Det har gjorts många utredningar om utrikesförvaltningen, men bortsett från skapandet 1997 av den så kallade deskorganisationen har utredningarna inte lett till åtgärder. Det är signifikativt för den konservativa anda som en kår utvecklar. Gör som i Storbritannien: dela ansvaret mellan kabinettssekreteraren och en förvaltningschef!

  Förvaltningschefen behövs för att driva på verksamhetsutvecklingen. It, som är en nyckelresurs, är ett exempel. Bortsett från e-post och vissa möjligheter att hålla video­konferenser är it outvecklat. Det gäller möjligheterna för flera personer att arbeta med samma dokument, databaser som är sökbara i fulltext (oundgängligt för en kunskapsorganisation), projektarbetsplatser, diskussionsfora med mera.
  Tas dessa möjligheter till vara kan fler stationeras utomlands och ändå delta i centralt policyarbete och utrikesrepresentationen behöver inte läggas ned utan skulle till och med kunna vidgas.

  Richard Murray
  f d chefekonom vid Statskontoret”

  Som sagt ansvar, moget ledarskap och god förvaltning – här och nu i Sveriges moderatledd politiska arenan.

 13. […] Magnusson, Carl Bildt, Stjernquist, Eliza. // ← Media inget […]

 14. metusalem skriver:

  best of…
  Här har du ett inlägg i en form som kan accepteras. Inga lögnanklagelser, avgångsuppmaningar, barnsligförklaringar.

  Dina och revisionens synpunkter är intresseväckande.
  Du kan lita på att dina partisyskon kommer att hantera detta på vanligt sätt. Vi får se vad som kommer ut så småningom.

 15. bestofmankind skriver:

  Det har gått dig förbi att bl a Bildt är immun mot all kritik. Han har inte räknat med att även politik har ett samvete. Visst tar han åt sig.

  Jag är född i Asien men inte igår!

 16. claeshjalmar skriver:

  Israel drog i maj 2000 tillbaka sina trupper från Libanon, utan något fredsavtal. I augusti 2005 lämnade man Gaza villkorslöst. Dessa åtgärder skulle, hoppades man, ge en god atmosfär, och underlätta kommande fredsförhandlingar.
  – Men islamisterna såg det som ren kapitulation, framtvingad av den väpnade kamp man fört.
  – Har Israel lärt sig av det skedda? Har EU förstått något?
  (Lånar tankar från Magnus Norells bok Islamismens seger 2009.)

 17. metusalem skriver:

  best of…
  Du hävdar att Carl Bildt är immun mot all kritik. Troligen har du fel. Den kritik som revisionen riktat mot UD kommer han med all säkerhet få frågor omkring av bland annat dina partivänner. Med all säkerhet kommer din beundrade utrikespolitiske talesman att hävda att detta är mycket upprörande. Det säjer han nämligen varje gång.

  Carl Bildt å sin sida kommer att berätta om varför situationen är så som han ser det.

  Jag vänder mig lite grann mot att du tycks förutsätta att CB har någon sorts skyldighet att besvara just dina frågor och påståenden. Jag har för mig att CB:s blogg haft mer än sju miljoner träffar, och du kan nog inte se detta som en sorts allmän frågelåda, där du med vändande post får svar om dina funderingar.

  Nej, lägg på ett kol och ta dig in i riksdagen, så har du möjligheter att få svar, om än inte de svar du eftersträvar.

 18. foxbill skriver:

  Alla utgår ifrån att i ett demokratiskt MÖ skulle det vara enklare att skapa en ev. fred.
  Hur ser den logiken ut?
  Har alla demokratiska stater samma syn på Israel-Palestina problemet? NEJ!
  Varför skulle det helt plötsligt inträffa bland arabstaterna?
  Hur vore det att låta hjärncellerna jobba innan ni skriver?

 19. claudius49 skriver:

  Stackars Israel — demokratins tappra utpost i Mellanöstern, i går så skamligt övergiven och förrådd av hela FN:s Säkerhetsråd utom USA, 14 – 1 (därtill av ett ytterligare antal stater, däribland t o m Sverige!). Och detta i en tid då fördämningarna synes falla bland Israels grannstater, som man kanske inte kommer att kunna lita på i samma utsträckning som man kunnat på Hosni Mubaraks Egypten.

  Är det Harmageddon eller Ragnarök, som förestår?

 20. bestofmankind skriver:

  Fel.

  Jag förväntar mig inte att Bildt kommunicerar här i bloggen. Sedan 2007 har han gett respons på sin blogg ca 7 gånger, 3 av dem är mina frågeställningar.

  Jag förstår mycket väl din ironi, herr metusalem. Du har bloggen som en billig underhållning i din mogna ålder. Som jag sa, jag är inte född igår men du verkar vara det.

 21. christianpersson skriver:

  Kommer behovet i framtiden öka för fler fredsbevarande insatser i mellersta östern. För att riktningen går mot fria demokratiska val. För att talibanfästet inte skall slå rot.

 22. metusalem skriver:

  bestof…
  Stackars alla förvirrade gamlingar som har bloggen som billig underhållning. Kanske bättre än att vara i sin allra mest alerta ålder och ha behov av att drämma till alla som inte håller med.

  Jo, jag sysslar lite med ironi, utifrån min gammelmanshorisont, det gläder mig att du fattat att jag inte tar dig på allvar.

 23. bestofmankind skriver:

  Allt för att göra en gammelmans önskningar/tro till viljes.

 24. claudius49 skriver:

  USA:s veto i Säkerhetsrådet (Obama-administrationen första veto i Säkerhetsrådet): Jag ser nu uppgifter om att hela EU var/är positiva till den aktuella resolutionen.

 25. raianeh skriver:

  Jag tror att både EU och USA var mot resolutionen men spelade korten så att USA blir syndaboken. USA och ISRAEL är proxy för europeisk politik.

 26. raianeh skriver:

  Rumpan är bar, det går icke längre att gömma euronazistisk politik bakom multi kulti länder som USA och ISRAEL. Rooooompaaaahn är bar som Sean Banan säger.

 27. archimboldo skriver:

  Väl formar excellensen med svärdet sin värld,
  väl flyga som örnar hans rykten.
  Men någon gång brytes det vandrande svärd
  och örnarna fällas i flykten.
  Vad departementet må skapa är vanskligt och kort,
  det dör som en dammtuss på UD bort.

 28. raianeh skriver:

  Ben Ali och Mubarak befinner sig båda i Koma ?! Synd att Blair och Busch inte hamnade i Koma..

 29. foxbill skriver:

  bestof…….
  Är du verkligen sosse?
  Eller utger du dig bara för det för att ge sossar dåligt rykte?
  Jag är glad att vi inte har någon ”skitstövel” som utger sig för att vara allianspåhejare.

 30. Rulle skriver:

  242 säger i första hand att Israel skall försäkras säkra gränser. Det är nu inte möjligt så länge som palestinier finns inom landets gränser med stadgar som säger att Israel och dess judar skall utrotas. Innevånarna på Västbanken och Gaza måste först flyttas till Arabialand.

  Den omtalade tvåstats uppdelningen är död och kan aldrig genomföras!
  Däremot hörde jag i dag en klok palestinier som sa att det bästa vore en federation med Israel som garant för federationen utåt och att israeler och palestinier hade självstyrande enklaver inom federationen. Huvuddragen och infrastrukturen sköts av Israel. River murar och ordnar vatten och avlopp samt försvarar landet mot inkräktare. Alla nöjda alla glada. United Stats of Israel. (USI)

 31. bestofmankind skriver:

  Att vara allianspåhejares skitstövel gör du bäst själv foxbill.

  När du inte kan vinna argumenten kastar du munskit i stället.

  Gratulerar!

 32. The Golani Snowman skriver:

  Hade inte Obama, trots värkande tumme, tryckt på VETO hade han fått den större delen av det amerikanska folket och Representanthuset emot sig. Han vet också att det helt hade omöjliggjort några som helst fredsförhandlingar i Mellanöstern.

  Det är trots allt han som fått Abbas att komma på idén att göra de fullt lagliga och tillåtna judiska bosättningarna till ett hinder för förhandlingar, vilket aldrig hänt tidigare. Det krävs inget hästminne för att komma ihåg Osloförhandlingarna för 17 år sedan, där det kristallklart angavs att Arafat fick kontroll över area A och B MOT ATT HAN STOPPADE ALL TERROR OCH HATPROPAGANDA. Detta är än ej gjort – varför skulle det när Bildt fortsätter ösa enorma summor över dem utan krav? Samtidigt sades det att Israel hade full kontroll över area C, där alla judiska ”bosättningar” finns – Pallileaks berättar att PLO erkänner att där fanns många judiskägda områden i Judéen/Samarien före 1948 länk Ingen som helst laglig anledning att inte judarna skulle få flytta tillbaka. Dessutom består Judéen/Samarien av en bergskedja ypperlig att skjuta raketer från, ner över hela Israel. En annan av Bildts drömmar.

  Som vi vet var det Röda Korset som hux flux på sjuttiotalet kom på den irrationella idén att börja kalla judiska byar där ”olagliga”. Ren rasism självklart. Sen hade vi Sassoon-rapporten som enligt hennes egen fantasi kallade en del lagliga och en del olagliga – hon gick snart med i extremvänsterpartiet Meretz för att visa sina inklinationer. Rapporten blev aldrig lag, det är enbart Barak som lever efter den eftersom han hatar alla nationalistiska judar och hellre förföljer dem än muslimska terrorister.

  Varför alla de andra i Säkerhetsrådet ägnar sig åt att försöka knäcka §242 utan några hämningar – och Sverige har samma böjelse – kräver djupa tankar. Varför Bildt i utrikesdebatten berättar hur han drömmer om att Turkiet kommer med i EU och mångdubblar antalet muslimer, utan att på något vis nämna Turkiets allt närmare samarbete med Iran och Syrien, är en del av problemet.

 33. The Golani Snowman skriver:

  Den enda logiska fördelningen är självklart en federation mellan Israel och Jordanien. Var palestinaaraber sen bor inom de gamla mandatgränserna – tja, en miljon bor i Israel, några miljoner i Jordanien och några mittemellan.

  Israel har en folktäthet på 333 per km2. Jordanien 78. Jordanien om man lämpar in varenda palestinaarab där från mellanliggande områden, hade fått en folktäthet på 118.

  Att skapa ytterligare ett arabiskt land i kläm mellan Israel och Jordanien, ett område fullständigt inkapabelt att existera utan alla enorma bidrag från Bildt och resten av Västvärlden – araberna ger inte så mycket längre – är självklart idiotiskt. Stoppa all terror – både Hamas och Fatah har terror mot judarna i sina stadgar. Lite lugn, stoppa hatpropagandan som gjort att palestinierna till och med förlorat självbevarelsedriften – så kunde området ha blivit ekonomiskt starkt och demokratiskt.

 34. un2here skriver:

  CB: … den resolution i FN:s säkerhetsråd som i allt väsentligt ställde sig bakom EU:s principer …

  Även enligt USA’s principer.

 35. Rulle skriver:

  EU har väl för tusan inga principer! En rasistisk hat propaganda är allt EU förmår. Då man i stället borde säga förlåt, 7 miljoner gånger.
  FNs säkerhetsråd består av 10 invalda länder som Libanon, Nigeria, Colombia, Gabon, Portugal, Indien, Syd Afrika, Tyskland, Brasilien samt Bosnien och Hercegovina. Kan man förvänta sig annat än rasistiska resolutioner?

 36. un2here skriver:

  Settlers Attacks Residents In Hebron & Yatta
  … the Carmel settlers attacked the residents of Um al-Khair region, hurled stones at them and threatened to continue to carry out a number of attacks to force the residents out of the area.

  The illegal settlement of Carmel is located to the east of Yatta village.

 37. florimond77 skriver:

  TACK Carl Bildt för att du tar upp det högst beklagliga vetot i FN USA lade in i fredags beträffande Israel-Palestina. Det tycks inte väcka så stor uppmärksamhet. Här visar verkligen USA hur vingklippt man är i förhållande till staten Israel.
  Det visar att Israel inte vill ha fred.
  67 års gränser bör gälla, ett stopp på laglösa utbyggnader och östr Jerusalem till palestinierna.
  Antingen detta eller så får palestinier och israeler slå ihop hela landet i en gemensam federation.

 38. The Golani Snowman skriver:

  Är det inte pinsamt att det ingalunda existerar några ”67 års gränser”, att Säkerhetsrådet med §242 sa att dessa stilleståndslinjer är oförsvarbara?

  Västbanken består av en bergsrygg, helt perfekt att ställa raketer på, så att hela Israel får raketer både i norr, söder och öster, så alla judehatare kan må gott. Och en del fattar inte varför inte Israel tillåter det?

  Och nu transporterar Iran, Bildts kompisar, långdistansraketer till Hizbollah i kryssaren Kharg – ett direkt brott mot Säkerhetsrådets förbud för Iran att leverera vapen. USA ”observerar”. http://www.debka.com/article/20686/

  Nä, Israel vill inte ha en ohållbar fred inom oförsvarbara gränser omgiven av raketer och terror. Ingen har visst upptäckt att det är Abbas som inte vill förhandla? Hans sida har inte erbjudit något i förhandlingar under 17 år och han – som skryter med att han var den första terroristern mot judarna – vill inte göra något nu heller. Och Bildt ger honom ju 700 miljoner av mina skattekronor för att vara exakt som han är.

 39. un2here skriver:

  TGS skriver: … dessa stilleståndslinjer är oförsvarbara

  Fakta: Stilleståndslinjerna höll fram tills dess att Israel attackerade Egypten i -67

 40. Rulle skriver:

  67 års gräns var bevisligen ingen hållbar gränslinje. Den var anledningen till att Israel var tvunget att stävja beskjutningar med att vänligt men bestämt slå tillbaks.
  Bara fånar kan på allvar förorda en återgång till de läge med mord och terror som föregick 1967 års action.

  Är mycket besviken på Carl Bildt då han ibland framstår som lika obildat som de stackars palestinier som skolats till hat mot judar under minst 60 år. Hur kan man få slut på stridigheter genom att föreslå något så dumt som att inta skjutläge igen.

  Hur ser Carl Bildts budget ut för de närmaste 20 åren om palestinierna skulle få en egen stat? Tror någon att de någonsin har möjlighet att försörja sig själva utan bidrag? Förslaget är döfött!

 41. un2here skriver:

  Rulle skriver: … Israel var tvunget att stävja beskjutningar …

  Fakta: Redan innan -67 hade Israel ockuperat stora landområden tillhörande palestinier – därav flyktingfrågan, som fortfarende inte heller är löst.

  Utifrån sedd, ser det faktiskt ut som om Israelerna försöker stjäla och mörda sig till fred?

 42. […] sin blogg skriver Bildt också, att Det finns all anledning att beklaga att USA beslöt att lägga in sitt veto mot den […]

 43. The Golani Snowman skriver:

  Det verkar som om un2here har lyssnat för mycket på Göbbels och hans principer att bara man upprepar idiotier ofta nog finns det folk som börjar tro dom.

  1967 års krig började med att ett antal arabarméer ställde upp sig längs Israels gräns ocoh araberna hotade Israel med sina skrin om ond bråd död. Ungefär som om en flicka som ska arkebuseras men har en pistol i fickan, först ska vänta på några skott innan hon försvarar sig eller?

  Flyktingfrågan – du vet utmärkt väl att många flyktingar klart har sagt att de flydde eftersom de uppmanades till det av arabledarna. http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=1102

  Dessutom – att där var FLER judiska flyktingar från arabländerna, minst 600.000 av dem kom till Israel och deras ättlingar utgör nu mer än hälften av Israel. Visst, det är ju solklart att Israel ska ta emot bägge sidornas flyktingar eftersom Israel är större än arabvärlden huh. Snarare 1/600 av ytan.

  Många araber stannade faktiskt i Israel, flydde inte, och de vill nu inte flytta någon annanstans. De som flydde uppträdde som Israels fiender, liksom en del andra araber i Israel gjorde, så de åkte förstås ut.

 44. un2here skriver:

  TGS

  Palestinerna flydde för att de blev massakrerade av judarna. Det blir de fortfarende. Nära 5000 de senaste tio åren, varav en tredjedel barn.

 45. claudius49 skriver:

  För en som vanligt insiktsfull kommentar till USA:s veto i Säkerhetsrådet, se professor Stephen Walt’s blog:
  http://walt.foreignpolicy.com/posts/2011/02/20/a_false_friend_in_the_white_house#comment-527011

  En positiv lösning på det Israelisk-Palestinska ärendet torde nu vara mer avlägsen än på bra länge. Tyvärr.

 46. The Golani Snowman skriver:

  un2here – förra året tog Israel emot 10544 sjuka från Gaza och 180.000 från Västbanken, ganska emotsägande med dina fria fantasier om ”massakrerade araber”. De tar emot hjärtsjuka barn från hela Afrika och Arabvärlden för operation. Hamas inrikesministers dotter räddades till livet i Israel för ett tag sen efter en misslyckad hjärtoperation i Gaza.

  Varför njuter du så enormt av att hata judar?

 47. villagestream skriver:

  ”67 års gräns var bevisligen ingen hållbar gränslinje. Den var anledningen till att Israel var tvunget att stävja beskjutningar med att vänligt men bestämt slå tillbaks.”

  ”Västbanken består av en bergsrygg, helt perfekt att ställa raketer på, så att hela Israel får raketer både i norr, söder och öster, så alla judehatare kan må gott. Och en del fattar inte varför inte Israel tillåter det?”

  Israelvänner har en sak gemensamt, de är nåt fruktansvärt världsfrånvända. Sionisterna, grundarna av staten Israel hade en plan. En stat för judar. Denna stat såg inte ut som den enligt FN:s (läs vinnarna av andra världskriget och tillika kolonialmakterna) delningsplan. För att uppnå det de ville började man innan delningen var beslutad om att med terrorism bomba och mörda britter. När delningen såg ut att bli av började de judiska terroristorganisationerna Igrun och Stern att fördriva palestinier från sitt tilltänkta område. Detta gjordes genom hot, misshandel, skadegörelse och en hel rad med mord på kvinnor som barn. De som fördrevs nekades sedan konstant återvändo till sina hem då de var av fel ras. I kriget som följde tog man mer land och fördrev fler av fel ras. När FN-utsände Folke Bernadotte försöker komma överens om en rättvis fred enligt internationell rätt så mördas han av staten Israel. Jerusalem stod på önskelistan redan från början liksom vattenresurser vid golanhöjderna. Detta tog man i nästa krig. Samma sak upprepades igen. Fördriva folk av fel ras flytta in folk med rätt. Detta är allt en del i en medveten strategi för att göra staten Israel till det man ville från början, en judisk stat med Jerusalem som huvudstad. Det territorium man gavs räckte inte så man stal mer. De personer som bodde i området som skulle bli Israel var dock majoriteten av fel ras. Med dom där kunde man inte göra en judisk stat, så man mördade eller fördrev dom. Att se er resonera om att de bara försvarar sig är löjeväckande. Försvara sig gör man inte genom att flytta sin civilbefolkning över på territorium man just erövrat. Det är så solklar erövringspolitik det bara kan bli. Skolboksexempel.

  ”förra året tog Israel emot 10544 sjuka från Gaza och 180.000 från Västbanken, ganska emotsägande med dina fria fantasier om Tagg‧massakrerade araber”

  -Nej, inte alls emotsägande. I och med att de ockuperar området har de ett ansvar för befolkningen. Att de trots det blockerar vägar och ibland hela byar, omöjliggör infrastruktur, trakasserar civilbefolkningen, nekar folk att komma igenom i flera timmar, ibland hela dagar bara för att trycka ner och visa makt, detta har som bekant resulterat i ett stort antal dödsfall av kvinnor och spädbarn som varit på väg till förlossning. Misshandlar civila, fängslar utan rättegång, använder sig av tortyr, mänskliga sköldar, stänger av vatten och el under större delen av dagarna, ibland i flera veckor i sträck samtidigt som bosättare får köra med sprinklers på sina gräsmattor, bosättare tillåts attackera civila palestinier medan militären ser på, utegångsförbud, rena mord och avrättningar. Dessutom som förre ÖB (eller var han general) bekräftade, tog organ från palestinier och sålde på svarta marknaden. Kort sagt: låter palestinier leva totalt utan rättssäkerhet, utan rätt till liv, kropp och hälsa, och omöjliggör infrastruktur handel och arbete. Detta var dessutom en beskrivning av västbanken. På Gaza är det som bekant mycket mycket värre.

  Till skillnad från de flesta Israelvänner, som för det mesta antingen starkt ogillar muslimer, SD anhängare, är kristna med bibeln som argument eller helt enkelt liksom ena parten är judar är jag ingendera. Jag borde dock vara lite mer benägen att stå på Israels sida då de är en västlik nation, jag känner fler personer av judisk härkomst än vad jag gör muslimer, har träffat många fler Israeler än palestinier. Trots detta går det inte att blunda för Israels uppenbara brott. De ockuperar Palestina, de stjäl Palestina. Hela världen har så gott som fattat detta. FN är i stort sätt så enig som det överhuvudtaget går när det gäller Israels ockupation. Därför stämmer jag in med Carl Bildt, ytterst beklagligt att USA lägger in sitt veto och därmed underminerar internationell rätt. Resolutionen sa ju bara det som alla vet. Israel får inte flytta civilbefolkning till ockuperad mark!

 48. un2here skriver:

  TGS,

  Du konspirerar ihop med tjuvar och mördare. Det är uppmärksammad vid ett flertal tillfällen, du kan inte ursäkta dig med ”att du inte visste” …

 49. un2here skriver:

  och de små notiserna fortsätter rulla in från WB i en till synes aldrig sinande ström:

  Settlers Destroy Olive Trees
  – The settlers destroyed 270 olive trees using chainsaws and other equipment …

 50. The Golani Snowman skriver:

  Damn. Har lagt in flera inlägg her med max en länk i varje, alla bortsopade.

 51. un2here skriver:

  TGS,

  Det blir så när man länker till kahanister och liknande terrororganisationer – de är svartlistade.

 52. un2here skriver:

  Israel Demolishes Khirbet Tana
  – It was reported that bulldozers and military jeeps were involved in the demolition. The residents have thus been left homeless …

 53. claudius49 skriver:

  Snögubben skriver här bl a: ”förra året tog Israel emot 10544 sjuka från Gaza och 180.000 från Västbanken”.

  Hur många människor lyckades Israels IDF skada i Gaza under sin s.k. Cast Lead dec 2008 – jan 2009, utöver de ca 1400 personer som man helt enkelt hade ihjäl? Varav en mycket stor andel gamla, kvinnor och barn! De 10544 sjuka från Gaza var kanske bl a sådana som hade blivit bombarderade med vit fosfor?

 54. un2here skriver:

  claudius49,

  Notera att siffran gäller antal personer, inklusive familj/ledsagare.

 55. The Golani Snowman skriver:

  ???

 56. The Golani Snowman skriver:

  Fortfarande försvinner ett antal kommentarer utan anledning.

 57. The Golani Snowman skriver:

  Minns att Hamas själva sa att 600-700 av de dödade var terrorister?

 58. The Golani Snowman skriver:

  Minns överste Kemp som garanterade att den israeliska krigföringen i Gaza var mer humanitär än något annat fall, han vittnade också i FN när Goldstones sagor kom upp. Sök på ”Colonel Kemp UN”

 59. un2here skriver:

  TGS,

  Om du har minnesbilder av att Hamas skulle ha sagt att 600 dödade var ”terrorister”, då är du skvattgalen!

  :)

 60. The Golani Snowman skriver:

  Antingen censurerar bloggen eller också borde den ha sagt ”väntar på granskning” när jag försöker lägga in en länk. Nå, sök efter ”Hamas medger att 600-700 av deras terrorister dödades”

 61. villagestream skriver:

  Så en FN-rapport är inte att lita på alls? nej just det ja, hela FN är antisemitiskt, speciellt den där judehataren Goldstone.. eller vänta han är ju jude själv, kanske är inte rapporten antiesmitisk utan bara en skildring av vad som faktiskt har framkommit av utredningen?

  Nej säger du, för det finns en överste i England som säger att IDF agerade jättesnällt och i självförsvar när de bombade ihjäl 1400 människor. Härlig proportion det där förresten. 3 civila israeler dog under hela raketbombandet och krigandet. Israel ”försvarar sig” och dödar 700-900 civila. Helt vansinnigt! Speciellt som man slår mot civil infrastruktur. IDF bombar sönder de få industrier som fanns, inte genom misstag, en relativt stor del av förstörelsen skedde genom att marktrupper apterade sprängladningar. Vi har sett det förut i Libanon. Israel siktar medvetet på vattenverk och kraftverk och annan civil infrastruktur. Det är totalt vedervärdigt att göra ett enda stort fängelse av hela Gaza. Att straffa oskyldiga civila. Att omöjligöra för ett fungerande liv. Ett warsawaghetto för Palestinier. Att det skulle göras endast i försvarssyfte och för att hindra raketer är fel. När Hamas har slutat skjuta har blockaden fortsatt oavsett. Människor lider nåt fruktsansvärt pågrund av Israels totalt olagliga blockad.

  Hamas får döda Israeler, dock inte civila. Det är helt fel. Det ska dom ha kritik för och man bör i största möjliga mån få dom att sluta. Att mörda civila Palestinier är dock lika mycket brott. Har palestinier nu rätt att sätta alla judar i Israel i ghetton, strypa tillförsel av livsmedel, drivmedel och mediciner? riva deras hus och istället bygga hus för folk från arabvärlden med rätt stamtavla? Och om israelerna skulle våga vara så fräcka så att dom med våld försöker bryta ockupationen och isolationen så ska dom givetvis bombas ännu mer! minst hundra döda judar per dödad arab borde väl vara ett lämpligt ”självförsvar”?

  De mord som israel utför där man likviderar folk med apachehelikoptrar har dödat långt många fler civila än vad Hamas raketer har gjort. Israeliska snipers har skjutit ihjäl fler barn och andra som vågat sig för nära stängslen än vad raketerna har gjort.

  Att försvara blockaden är så bisarrt! Att försvara Israels terrorbombningar ännu värre! Brukar ibland fundera över hur det skulle vara att leva på 1930-talet och 40-talet och höra alla som försvarade Tyskland. Hur frustrerande det skulle vara att se och höra dessa människor som vägrar se olagligheten i Tysklands agerande, hur vedervärdigt deras agerande var. Det fanns många. Du Golani är dagens motsvarighet i ditt försvar av Israel och dess ockupation.

 62. The Golani Snowman skriver:

  För katten, det verkar totalt godtyckligt vad som censureras. Nu hade jag inte en enda länk, censur ändå.

 63. The Golani Snowman skriver:

  Besvarade allt som villagestream hade hävt ur sej

 64. The Golani Snowman skriver:

  Nä, FN-rapporter är ytterligt vinklade i många fall. Eftersom de är ett ihopakok av en majoritet icke-demokratiska stater – där Libyen är en välkänd medlem i den grupp som ska döma mänskliga rättigheter. Goldstone fick en stor mängd info av självhatande vänsterextremister i Israel som får enorma summor från speciellt EU och länder i Europa för att just producera denna typen av idioti. Sverige ger ofantliga summor till sådan antisemitisk propaganda. Googla på ”Varför ger Sverige enorma summor till israelhatande organisationer”

  ”en överste” är expert i krigföring i tätbefolkade områden från Afghanistan och Irak, och har du inte fattat att Hamas avsiktiligt använde sin egen befolkning som mänskliga sköldar medan ledarna gömde sej i källaren av ett sjukhus, har du inte fattat mycket. Varför sköt Hamas avsiktligt raketer från bostadskvarter med högvis av ungar som tittade på – finns massor av bilder av det på internet. Hamas siktar in raketer på elverket i Ashkelon som levererar 70% av strömmen som Gaza får, utan att få något tack för det. Varför förvarar Hamas liksom Hizbollah, raketer i källaren i vanliga bostadshus i stället för att bygga skyddsrum som de gör i Israel?

 65. The Golani Snowman skriver:

  Har du läst att Hamas nu förbjuder gazaborna att importera en massa olika saker från Israel eftersom de då inte kan ta tull som de gör för leveranser genom tunnlarna? Har du hört att tack vare de oändliga mängder varor Israel levererar har Gaza börjat exportera till Egypten via tunnlarna? Eller läser du bara TT och palestinagrupperna och dylika?

 66. The Golani Snowman skriver:

  Minns du när Israel på 70-talet började bygga byar för flyktingarna i flyktinglägren i Gaza och både PLO och FN blev totalt rasande? Du hittar alla dessa detaljer och mycket mer – med referenser – på min blogg

 67. The Golani Snowman skriver:

  Israel har aldrig någonsin ”mördat palestinier”. Att använda mänskliga sköldar som Hamas och Hizbollah gör, är helt emot alla krigslagar och är ingen legal anledning att inte attackera terroristerna. Det är helt en bedömningsfråga enligt krigslagarna, hur mycket våld som är acceptabelt för att bli av med terroristerna.

  Din tanke att Israel borde lära upp Hamas så de träffar lite fler judar – tja, kan du hitta nån annan som gjort motsvarande?

  Hur Israel behandlade palestinaaraberna innan Arafat kom och ställde till kan du se om du Googlar på ”palestinierna förtjänar bättre”

 68. The Golani Snowman skriver:

  Delat upp i flera bitar, ingen aning varför vissa accepteras och inte andra och ibland säger hon ”det har du redan sagt” utan att det kommer upp, medan det andra kommer upp genast…….

 69. un2here skriver:

  The Golani Snowman skriver: – Israel har aldrig någonsin “mördat palestinier” …

  Tent Erected in Silwan to Commemorate Victim of Settler Violence
  – Rwidy was murdered on Feburary 11 on St George Street in West Jerusalem by a gang of right-wing extremist Israelis. He died as a result of multiple stab wounds inflicted by the attackers.

  TGS, du konspirerar ihop med tjuvar och mördare!

 70. villagestream skriver:

  Menar du allvar Golani? Israel har aldrig mördat? Finns hur många rapporter som helst på det. Är du förintelseförnekare också eller är det bara Israel som du vänder det blinda ögat till? Nu på senare tid har flera fall av demonstrerande palestinier som skjutits ihjäl med tårgasbehållare i huvudet avslöjats bland annat. Tårgasbehållare avlossade från bara någon meters håll i rena avrättningssituationer. Militär som prickskjuter civila har vi sett flera exempel på i Gaza men också i Libanon. Bombningar finns det hur många exempel på som helst. T.o.m. fredsmäklande FN-diplomaten Folke Bernadotte mördades av staten Israel. Var inte löjlig och förneka sådant som är totalt uppenbart.

  Mänskliga sköldar är precis vad de flera gånger har använt. Barn som har använts som sköldar när Israeliska soldater sökt igenom hus. Detta har varit uppe i Israel och är inget som förnekas där, varför gör du det här?

  -”Har du hört att tack vare de oändliga mängder varor Israel levererar har Gaza börjat exportera till Egypten via tunnlarna?”

  Nu får du ju bara ge dig. Israel blockerar hela Gaza. Att de skulle leverera överskott till Gaza är total ren och skär bullshit. Alla organisationer på plats ser ofantliga brister i de mest basala livsmedel, mediciner och byggmaterial. Listan över blockerade varor täcker t.o.m. de flesta former av kryddor. Rapport efter rapport säger detta. Det finns inget tvivel härom.

  Att alla bombningar av FNsjukhus FN-utsända, civila, kraftverk etc. skulle vara resultat av att Hamas använt mänskliga sköldar är också total propaganda. Detta är också något som gång på gång har motbevisats. FN-personal på plats kunde intyga att det inte förekommit någon som helst militäraktivitet, fanns inga beväpnade i närheten. Ändå kablar Israel efter bombningen genomfördes ut lögnen att de besvarat eld från platsen där FN-depån låg, samma med sjukhuset. Rena lögner.

  ”Det är helt en bedömningsfråga enligt krigslagarna, hur mycket våld som är acceptabelt för att bli av med terroristerna.”

  Har några frågor till dig angående det.
  Hur mycket våld anser du enligt din bedömning att Palestinierna får använda för att bli av med ockupationsmakten Israel? (innan du försöker förneka ockupationen. När det gäller ockupation finns inget tvivel, inte ens USA hävdar något annat. Internationella domstolen har kommit fram till det, FN, EU, hela världssamfundet. så svara bara på frågan)

  Hur mycket för att bli av med de terroristerna som bor i bosättningarna. (alla bosättare är inte terrorister) terrorister är de då de medvetet slår mot civila palestinier för att uppnå politiska mål. De skövlar odlingar misshandlar mördar och hotar. Terrorister kort och gott. Kan inte definieras annorlunda. Hur mycket våld?

  Hur mycket våld får Syrien använda för att ta tillbaka golan? som bekant är tagen med militära medel vilken enligt internationell rätt aldrig kan rättfärdigas oavsett hur god grund du hade att använda militära medel. Precis som USA och England inte gavs rätt till Holland Frankrike eller Tyskland heller för den delen bara för att de tog kontroll över territorierna på legitima grunder. Syrien som väntat fredligt i 40 år snart. Du vet väl vad som hände med Golan? Israel fördrev samtliga invånare ur alla byar utan 5. Totalt rensades 100 000 personer från området. De byar som skonades skonades för att FN hann på plats. Israelerna hade dock inte för avsikt att försvara sig utan att erövra varför de nekade alla återvändo och började bygga nya hus för folk med rätt stamtavla på alla de ställen där de jämnat byar med marken. Så hur många civila Israeler får Syrien ha ihjäl för att ta de områden som tillhör Syrien?

  S

 71. The Golani Snowman skriver:

  Jag menar en israelisk soldat som direkt har avlivat en arab utan vidare, på samma sätt som tusentals arabiska mördare har vrålat ‘Allahu akbar’ och sen visat vad deras gud står för. Se http://tinyurl.com/29478

  Krig är farligt och när det var vecka händer att araber kastar sten och brandbomber på judar och israeliska soldater får de faktiskt skylla sej själva. De israeliska soldaterna kan inte använda silkesvantar alltid när de blir attackerade av horder av araber blandade med ISM:are, extremvänstertyper och annat patrask.

  FN-sjukhus? Som användes som skydd för att avlossa raketer från så nära dem som möjligt, precis som Hizbollah har gjort i Libanon. Och ändå betalade Israel FN en del för skadorna i Gaza. Googla på ”Israel Agrees to Pay U.N. $10.5 Million for Gaza War Damage” Vad har Hamas betalt för att ha sänt 524 raketer och granater EFTER senaste stilleståndet (ca 10000 före kriget) utan att Fn har reagerat, och orsakat skador i Israel, speciellt har de flesta barn och många vuxna i södra Israel permanenta traumaskador efter alla rakettjut och krascher i nästa kvarter.

  Syrien använde Golan att beskjuta Israel i flera decennier fram till 1967, hela Galileen var deras måltavla, därefter attackerade de med uttrycklig avsikt att driva judarna i havet.

  Syrien fortsätter att beväpna Hizbollah under näsan på UNIFIL som är lika effektivt som FN alltid är. Trots detta levererar Israel stora mängder äpplen från Golan til Syrien! Googla på ”Israel to transfer 12,000 tons of apples from Golan to Syria”

  Jag kan inte hjälpa att du bara får info från TT – de stora mängderna av arabiska attacker mot ”bosättare” rapporteras aldrig här, speciellt som femtekolonngrupper som B´tselem och Peace Now enbart provocerar bosättare tillsammans med flockar av araber och har kamerorna framme. Helst kommer de på shabaten då de religiösa judarna inte får fotografera. Googla på ”Är det inte oliver är det får.” Googla också på ”Vet du vad en oliv är?”

 72. The Golani Snowman skriver:

  Rätt kul att se att det nu är byggboom i Golan – ingen mer än Obama tror längre att Syrien plötsligt tänker börja uppträda fredligt och sluta ge vapen till varje terrorist som kommer och bugar, de flockas ju i Damaskus. Googla ”Building Boom and Prosperity in Golan Heights”

 73. villagestream skriver:

  Tror du på allvar att ingen Israelisk soldat någon gång har dödat en palestinier eller en libanes med berott mod? Du är fullkomligt hjärntvättad.

  Ja de där hemska TT. Den snedvridna judehatande media.. hemska B’tselem. Alla rapporterar de emot de stackars missförstådda Israelerna. Du är skrattretande. Dock på samma tragiska och farliga sätt som nazister i Sverige. Dödade Israeler rapporteras i mycket högre utsträckning än dödade Palestinier. Varje död Israel rapporteras flera gånger om medan det är en rejäl underrapportering av dödade Palestinier. Israeliska attacker rapporteras alltid som ”svar” medan palestinska och Libanesiska endast som attacker. De är först på senare tid som bilden börjar bli mer rättvisande. SVT hade t.ex. heldag på en av två kanaler i hela landet när Israel hade jubileum.

  Några exempel jag ganska nyligen såg på en dokumentär med israeliska soldater. De hade TV-kamera med på sin räd. En israelisk trupp spränger en vägg till ett hus rusar in och söker igenom huset. Det visar sig vara vanliga civila. mamman satt dock precis vid väggen och ådrog sig svåra skador. Pappan i familjen vädjar om att få ta henne till sjukhus. Nej säger soldaterna det råder utegångsförbud. Hon får då ligga och dö framför kameran med pappan vädjande och barnen gråtande. Detta uppmärksammades i Israel just för att kamera hade filmat det. Annars hade det aldrig uppmärksammats. Det var så vitt jag kan minnas inte på nyheterna här.

  Ett annat exempel var en intervju med en kvinnlig officer som berättade om den härliga känslan att köra runt med sina bepansrade jeepar och veta att de kunde plocka in vem som helst. En gång plockade de en 14 årig pojke. Körde runt med honom i någon timma för att sedan släppa honom vid en sin postering. Hon sa till dom att han kunde gå nu. När hon kom tillbaka efter nästa patrull satt pojken kvar i ett hörn och grät. Han hade kissat ner sig hade blåtira och märken efter cigarettbrännmärke. När den kvinnliga officeren frågat varför de inte släppte honom som hon sa, sa dom bara att dom ville ha lite roligt först.

  Dessa typer av trakasserier utsätts den Palestinska befolkningen dagligen för. Dessutom utsätts de för religiösa fundamentalisters attacker dagligen. Samma religiösa fanatiker som med militärens hjälp river Palestinska hus och bygger egna på den stulna marken.

  Men men jag diskuterar med någon som är totalt blind. Du vill inte se denna sida av allt. För dig är det bara hemska araber som skriker Allah Akhbar mot de otroligt goda judarna. Världens ubermench som aldrig gör någon nått ont.

  Du svarade förresten inte på en enda fråga. Eller blir det jobbigt då?

%d bloggare gillar detta: