Tydliga budskap från EU

BRYSSEL: Det blev närmare åtta timmars kontinuerlig diskussion i utrikesministerkretsen för att komma igenom dagers rätt krävande dagsordning.

Men det blev ett från både våra och bredare utgångspunkter bra möte med bra resultat.

Och det gällde båda de stora ämnen som kom att dominera dagens diskussioner – Egypten och Vitryssland. I bägge fallen ledde diskussionerna till att vi tydligt fick gehör för det som vi tyckte var rätt.

Samsynen var förvisso betydande.

Tidigare fanns det kanske en och annan som var mindre tydlig när det gällde behovet av tydliga åtgärder mot ledningen i Minsk, men så är det inte längre. Enigheten var tydlig.

Och vad gäller Egypten kan det möjligen finnas nyanser vad gäller vad som skall sägas offentligt i just detta läge, men inte vad gäller det vi syftar efter att försöka hjälpa Egypten att åstadkomma.

Också här visade diskussionen betydligt mycket mer av enighet än vad förhandsspekulationer i media låtit antyda.

Vi talar nu tydligt om att vi vill se ett demokratiskt, pluralistiskt och stabilt Egypten, och att vägen dit måste gå över fria och rättvisa val. Men det är inte vår sak att försöka att ha åsikter om vad dessa val skall ge för resultat.

Inlåst i diskussioner har mina möjligheter att under dagen följa med händelseutvecklingen i Egypten varit mer begränsade, men under morgondagen här i Bryssel kommer jag att ha lite mer tid disponibel och har då också möjlighet att ta en del kontakter.

Men dagen handlade inte bara om detta.

Också Albanien, Libanon, Iran och den knappt befintliga fredsprocessen i Mellersta Östern var föremål för våra diskussioner.

11 Responses to Tydliga budskap från EU

 1. sisotalo skriver:

  Jag tog reda på om ”Konferensen” i Helsingfors. Det är en tillställning där samlas valkassa för Alex Stubb. Enligt den nya finska lagen får man ta bara 1.500 euro per deltagare. Från samma firma får komma bara en representant, säger lagen

  EU vill att alla som misstänks för anfallet på Kanslihuset ska omedelbart friges. Detta är både omöjligt och dumt. Det gäller att i en rättegång fastställa vad som hände utanför Kanslihuset i Minsk den 19/12.

  EU har övrigt skrivit ett svagt papper. Det gick inte att utesluta Vitryssland från Östsamarbetet.

  Nu ska OSSE bestämma sig under ledning av Litauen. Där börjar diskussionen med Ryssland, som har slagit fast att presidentvalet var OK. 66 professionella valadministratörer säger det. Därför var hela demonstrationen fel. Varför ska man demonstrera mot hederliga val? Läs gärna

 2. Visionären skriver:

  Bra uttalanden så långt.

  Läs nu gärna den artikel jag länkat till i föregående inlägg och notera att den är skriven i oktober förra året.

  V

 3. kris08 skriver:

  Kanske vore trevligt om EU någon gång kunde säga ifrån innan revolutionen har skett. Marocko är ännu mer diktatoriskt och har dessutom samarbetat med EU i den folkrättsvidriga rovdriften av Västsaharas fiskevatten!

 4. raianeh skriver:

  Jag litar inte på uttalanden från EU. EU är villig att offra 80 miljoner egyptier för 4 miljoner Israeler ”anytime” och ”forever”.

 5. […] This post was mentioned on Twitter by Utrikesdepartementet and swe eupress, Martin Lindstrom. Martin Lindstrom said: Tydliga budskap från EU: BRYSSEL: Det blev närmare åtta timmars kontinuerlig diskussion i… http://goo.gl/fb/b6HV1 […]

 6. Kachina skriver:

  Jag tycker inte att EU skall uttala sig överhuvudtaget.

  Det här handlar om att inre religiösa och sociala spänningar som byggts upp under århundraden, nu frigörs.

  Det är bra i sig. Om det sedan slutar bra återstår att se. Som vanligt kämpar de liberala mot de konservativa om makten.

  Utgången är oviss, men det är intressant att se på. Detta är troligtvis den största och enda omvälvningen inom islam sedan 600-talet, förutsatt att inte fundamentalisterna tar makten

 7. […] Sveriges utrikesminister Carl Bildt har efter presidentvalet gett uttryck för en tuff attityd mot den belarusiska regimen. Samma hårda linje har drivits av hans kollegor i Polen, Tyskland och Tjeckien. Om de menade allvar bör de vara ganska besvikna över slutresultatet. GillaBli först att gilla denna post. […]

 8. perfro skriver:

  Vi har haft åtskilliga diktaturer i vårt eget Europa betydligt värre än den i Egypten.

  Även sett i ett globalt perspektiv, inte minst i Mellersta Östern och i Afrika, så saknas det demokratiska regimer och i vissa fall har den utvecklingen bara påbörjats.

  Bildt nämner själv den fruktansvärda regim som nu styr Vitryssland och i Afghanistan och Irak krävs det ännu betydande insatser för att undvika terror och skapa förutsättningar för något så när stabila demokratier,

  Även länder som Ryssland och Kina är enpartistater där mänskliga fri-och rättigheter saknas och där kommunismen ännu är stark, helt dominerande i Kina.

  Varje övergång till en parlamentarisk demokrati kommer att ta sin tid, Det gäller även i Egypten.

  Det räcker inte bara med att Mubarak relativt snart lämnar sin post som president.

  Det krävs en ny konstitution, vilket förutsätter deltagande av något som liknar ett parlament

  En ny grundlag kan inte heller bygga på två principer. Den som inte hör till är införande av shaira-lagen, vilken utmärker en särskild religion med politisk innebörd.
  Det kan komma att betyda stora slitningar och även spända relationer mellan Egypten och andra länder-

  Då skulle vi verkligen få en värre konflikt än den nuvarande.

 9. metusalem skriver:

  Kachina har uppfattningen att EU inte bör uttala sig överhuvudtaget. I detta fall gällde det troligen den Egyptiska krisen.

  Jag tycker dock att EU gränsar till länderna i norra Afrika, och har påtagliga intressen av att länderna söder om Medelhavet så snabbt som möjligt utvecklas till stater med demokratiska styrelseskick, till nytta för egen befolkning, men även till grannarna EU.

  Det kan aldrig vara fel att uttala sig, och att stödja den demokratiska rörelsen, jag tycker allt annat vore tjänstefel av talespersonerna inom EU. Att alla 27 EU-stater individuellt kommer med varierande goda råd förvirrar dock givetvis mer än hjälper.

 10. Kachina skriver:

  Ja, jag menar den egyptiska krisen och de uttalanden som kommit om en önskan till en fredlig väg mot demokrati, är så väl anpassade som man kan begära.

  Jag tänker mer på att undvika direkta ställningstaganden för eller mot någon del av oppositionen och istället låta processen ha sin gång.

  Det kan bli en fusion med den demokratiska världen, eller ett avståndstagande och jihad. Det får bli det det blir och sedan hantera konsekvenserna av detta.

 11. […] Läs mer i Carl Bildts blogg […]

%d bloggare gillar detta: