Avgörande besked saknas

DAVOS: Strålande sol i Alperna, men nu är det dags att lämna Davos och återvända till Stockholm för bl a de fortsatta förberedelserna för morgondagens utrikesministermöte i Bryssel.

Årets Davos-möte har utan tvekan varit bra för Sverige. Vi har funnits med i de viktigare debatterna, och vår nordiska kapitalism har lyfts fram som ett föredöme.

Och det andas en viss optimism om den globala ekonomin, även om klimatfrågorna, de starkt ökande livsmedelspriserna och en rad andra frågor alldeles självklart tränger sig på.

Men för min del har detta varit dagar som dominerats av krisen i betydande delar av den arabiska världen med Egypten i dramatiskt fokus.

Att den demografiska tsunamin i denna del av världen skulle ställa krav på en demokratisk öppning har jag talat om vid åtskilliga tillfällen och angett som en av de betydande utmaningar som Europeiska Unionen står inför.

Men därmed inte sagt att det var lätt att förutse detaljerna i den senaste månadens och de senaste dagarnas dramatik.

Att Egypten var den stora kommande frågan i regionen detta år var dock rätt uppenbart. Och jag hade planerat att av just det skälet återvända relativt snart till landet.

Det är alldeles uppenbart att de steg mot förändring och öppning som tagits under trycket av protesterna de senaste dagarna varit otillräckliga.

Den avgörande frågan är presidentfrågan, och den kan enligt min mening inte hanteras utan ett öppet och fritt val av president för de kommande åren. Och det gäller inte minst efter det högst tveksamma sätt som parlamentsvalet i november genomfördes på.

Detta budskap har jag också framfört i en rad intervjuer. I går rullade en längre intervju med mig i Aljazeera åtskilliga gånger.

Det är när besked getts i denna fråga som utvecklingen i landet kan gå in i ett nytt och bättre skede.

Den utdragna instabiliteten är självfallet till betydande skada. Landet är mycket beroende av sina inkomster från turismen, och ett allvarligt avbräck i dessa skulle ytterligare fördjupa de sociala spänningarna i landet.

Kontakterna de senaste dagarna också med åtskilliga företrädare för regionen har varit många. Det råder ingen tvekan om att vi står mitt uppe i avgörande dagar för regionen i dess helhet.

Men nu styrs färden strax åter till Stockholm.

14 Responses to Avgörande besked saknas

 1. Kachina skriver:

  En historisk repris som utspelats i flera årtusenden, är när fursten bygger sig en borg till skydd mot yttre fiender. När mer än 40% i den borgen lever på mindre än två dollar om dagen och 3% (fursten och hans hov) lagt beslag på 95% av tillgångarna, utlöser det den demografiska tsunamin.

  Samtidigt som fursten störtas, raseras hans diktat och den makt genom vilket han hållit folket i terror, religionen.

  Kanske något för Reinfeldt och våra bonusdirektörer som plundrar befolkningen att tänka på. När 40% av befolkningen utförsäkrats ur samhället och 3% äger 90% av tillgångarna, börjar ”borgens murar” att falla samman.

 2. ebtisamhatem skriver:

  It’s time for Europe to give Europe the peoples of the Middle East support
  It’s time to prove your support for democracy
  Your support for human rights
  Your support for Arab Women
  Democracy must not remain the preserve of the peoples of the European
  Democracy should be a lesson to share with us learning the alphabets
  If you are good teachers
  Democracy for All

 3. Bo W. Höglund skriver:

  Ganska självklara sanningar egentligen, Kachina.

  Men vissa meningar -”40% av befolkningen utförsäkrats ur samhället och 3% äger 90% av tillgångarna” föranleder kanske en önskan om en repetitionskurs i nationalekonomi och statistik – inte bara lita på min gamla nybörjarbok – ”How to lie with Statistics”!

 4. Kachina skriver:

  :-)

  ”How to paint at picture with words.”

  Det är nog inte statistiskt mätbart när revolten kommer, eftersom det är samma tanke som orsakar en gemensam känsla hos många.

  Man kan dock generellt säga att när alltför få har lagt beslag på alltför mycket och när den stora massan inte har en chans att ta del av rikedomarna, kommer revolten.

  De är inga genier precis, de som är duktiga på de fyra räknesätten, särskilt PROCENTEN, eftersom de inte förstår hur det slutar och alltid har slutat.

 5. utrat skriver:

  I jordräntans överförda bemärkelse handlar det om att när ett lands fattiga befolknings möjligheter att kunna nå åtminstone medelklassnivå kraftigt begränsas pga låst maktstruktur så går det inte att reformera utan det återstår bara revolution. Och, eftersom kommunismen är död kan en ny demokratisk stat bildas om nu inte islamiska brödraskapet tjuvar åt sig revolutionen.

 6. orust skriver:

  I dag kom en kommentar från CB – härligt att han är på banan igen och t.o.m. ”rullar” i Al Jazeera – inte illa för en svensk FM.

  Det mest intressanta i dagens situation i Egypten och MÖ är hur USA hanterar den. USA har investerat ett ofantligt kapital – ekonomiskt och mentalt – i Mubarak och ryker han så kanske hela den investeringen också ryker. Det hänger på Obama – detta är ju hans första riktigt stora utrikespolitiska kris – mycket spännande att se hur han klarar den!

  Dagens situation påminner inte så lite om krisen i Iran när shahen skulle bort. USAs agerande bidrog i högsta grad till att det blev som det blev där. Nu är det bara att hoppas att USA inte gör om samma misstag i Egypten – tror jag alltså!

 7. demiwotan skriver:

  ”..the old days, the days of the world before the Great War, in the beginning of which so much began that has scarcely yet let off beginning.” //Thomas Mann//

 8. Bo W. Höglund skriver:

  ”Djävulen sitter i detaljerna” Kachina!

  Man kan reta sig på Reinfeldts finsnickrande med siffror för jobbskatteavdrag och skattetabeller men faktum är att MÅNGA fler har i dag möjlighet att komma upp till en standard där det är möjligt att påbörja en likviditetsuppbyggnad mot det, då helt orealistiska, mål som Ann Wibble en gång formulerade som ”En årslön på banken”!

  Bygget är ju inte färdigt ännu men kan ev vara på väg – ”This is not the end, it is not even the beginning of the end, but, perhaps, it is the end of the beginning”!

  Winnie KUNDE formulera sig!!
  mvh
  bwh

 9. Visionären skriver:

  De som nu kräver att EU, Sverige och alla andra i väst ska ge demonstranterna på gatorna i Egypten sitt oreserverade stöd, bör först svara på den fråga som så gott som alla västliga medier, och särskilt de svenska, helt underlåter att befatta sig med.

  Nämligen: – Vilken roll har den muslimska broderskapsrörelsen i oroligheterna?

  När jag ser på bilderna från Kairo slås jag av likheterna med andra uppror i Islams namn. Samma arga unga män och samma arga kvinnor, så gott som samtliga i slöja.

  Jag läser om anarki, plundringar och medborgargarden. Jag läser om krav på Mubaracks omedelbara avgång.

  Ni som nu kräver vårt oreserverade stöd till demonstranterna. Vem tror ni tjänar på ett Egypten i anarki och utan ledning?

  Inte är det ngra demokratiska krafter i alla fall.

  Det scenario som just nu utspelar sig i Egypten har endast en vinnare och det är den islamistiska muslimska broderskapsrörelsen.

  Det skulle inte förvåna mig om det snart reses krav från vanliga egyptier om ordning och reda, skit detsamma vem som håller i ratten.

  Muslimska broderskapsrörelsen har då bara att lyfta på turbanen och säga: -God dag, god dag! Här är vi. Vad kan vi stå till tjänst med?

  Sen har alla som nu utkräver västvärldens oreserverade stöd för demonstranterna, att se fram emot ett mellersta östern, som går från att vara krutdurk till att explodera på riktigt.

  V

 10. Kachina skriver:

  BoW

  Jag blir fortfarande upprörd när FK skickar invalider ut i kylan.

  Visionären

  ”Sen har alla som nu utkräver västvärldens oreserverade stöd för demonstranterna, att se fram emot ett mellersta östern, som går från att vara krutdurk till att explodera på riktigt.”

  Risknivån ligger f.n. på 110%. Frågan är, varför stödjer demokratier diktaturer? Som vi upprepade gånger sett, är det som att ”pissa i stövlarna.”

  Jag har med stigande oro läst rapporter om att Hamas håller på att slingra sig in. Får de tillgång till både Egyptens och Syriens krigsmakter, så exploderar nog krutdurken på riktigt.

 11. Bo W. Höglund skriver:

  Inte mycket lönt att bli upprörd över, Kachina, när vänsterdominansen har tillsatt bestämmande handläggare vid FK de senaste decennierna är det väl helt naturligt att de i görligaste mån försöker sabotera regeringens direktiv?

  Liten protest är oxå protest!

  Tråkigt bara när det drabbar oskyldiga.

 12. bildterberg skriver:

  Hoppas innerligen att det nu blir en icke-våldsam, naturlig
  demokratisk utveckling i Egypten utan vare sig inblandning
  från det muslimska brödraskapet eller
  från den ”västliga alliansen”.
  Det egyptiska folket måste få införa demokrati och
  bli av med marionettdiktatorn Mubarak utan någon utomstående
  inblanding (dvs fritt från отпор/”color revolution”-influens).

 13. perfro skriver:

  Läget i Egypten kan ses utifrån en rad olika perspektiv.
  Mubarak måste gå och hans regim måste utvecklas i mer ekonomisk och politisk riktning.
  Det saknas i nuläget en ”övegångsregim”.
  Läget i regionen är dessvärre instabilt åt fel håll.
  Militären i Turkiet får åter vidgad roll.
  Den islamistiska fundamentalismen i Iran stödjer internationell terrorism särskilt i denna region.

  Vi har spänningar mellan palestinier och israeler och även i denna konflikt finns det terrorrörelser som Hamas.

  Israel är i detta läge beroende av det stöd landet fått även av ett icke-demokratiskt land som Egypten, i sig inte unikt.

  De speciella relationerna mellan USA och Egypten är välkända.
  De kan inte bara över en natt förändras även om det skulle gå så långt att den sjuke Mubarak avgår.

  Då blir det sannolikt i ett första skede en förhoppningsvis militärregim som tar över fram till dess att fria val kan ske-dock först om något halvt år.

  Det finns i dag en rad politiska grupperingar i Egypten vid sidan av de som även nu stödjer Mubarak.
  Vi har Muslimska brödraskapet, nasseranhängare, socialister samt mer liberal- demokratiska rörelser.

  Det bästa är förstås om de senare kan erövra makten.
  Däremot vore ett Muslimskt brödraskap förödande.

 14. perfro skriver:

  Det föll bort ett ord.
  Det ska vara inledningsvis MODERATA militärer.
  De finns och vill säkert medverka till en utveckling mot mer av demokratiska reformer.

  Denna grupp finns och den ar fått sin utbildning i USA.

  Vad kan nu EU göra vad gäller utvecklingen i Egypten, Tunisien och Jemen?
  Frankrikes löfte om militärt istånd var klandervärt.

%d bloggare gillar detta: