Social- och Sverigedemokraternas pardans

STOCKHOLM: I morgon sedvanlig torsdag som sedvanligt inleds med sedvanligt regeringssammanträde.

Men med osedvanligt viktiga frågor att diskutera.

Det finns anledning att stämma av viktiga frågor inte minst inför kommande veckas viktiga EU-möten i Bryssel: utrikesrådet, allmänna rådet och inte minst det europeiska toppmötet.

Utvidgningspolitiken och Mellersta Östern kommer att stå i centrum på de bägge första av dessa möten, och de ekonomiska frågeställningarna på det senare.

Men morgondagen innebär också votering i riksdagen om det rödgrönsvarta förslaget till betydande nedskärningar i inte minst UD:s budget.

Social- och Sverigedemokraternas pardans i principlöshet och populism riskerar att försvaga Sveriges internationella möjligheter.

14 Responses to Social- och Sverigedemokraternas pardans

 1. petermadison skriver:

  Men Carl, du företräder ju en regering som vill minska statens inflytande på oss så kallade vanliga människor och då borde ju rimligtvis den centrala statsförvaltningen minska och inte öka? I den här tangon får du nog dansa själv…

 2. AquaVera skriver:

  Hm,–Nedskärningar i inte minst UD:s budget-.
  Sparförslag:
  Lägg ner hela UD. De/Ni är ju bara marionetter åt USA.
  Tillsätt diplomater från USA i UD istället.
  –Hoppa säger USA´s regering.–Hur högt, hur högt ropar Sveriges regering i korus.

 3. Bo W. Höglund skriver:

  ”principlöshet och populism” nämndes i ingressen – det dröjde inte många minuter innan vi fick exempel på dem här – i varje fall det sistnämnda!

  Noterar även i förbifarten att Dubbelvokalen sätter rubrik på sina inlägg – nu senast ”pladder”

 4. leewanta skriver:

  Det är medgivandet, inte prästen, som ger absolution. Populism är de facto standard i all politik, emedan politiker per nwo subversion utgör ett betydande angrepp på nationers självständighet, vilka kollapsar utefter dess finansiella intentioner.

  Likt blöjor måste dessa kollaboratörer bytas ut, och av samma anledning.

  Politik är förvisso ett skådespel, men den svenska rollbesättningen förblir en kennel.

  Plats.

 5. geneina skriver:

  “det rödgrönsvarta förslaget” – Carl Bildt tycks vilja få det att framstå som om någon form av samarbete existerar mellan SD och de partier som, för inte så länge sedan, var de rödgröna. Det är nog värt att påminna om att SD röstar som moderaterna i betydligt fler frågor än vad de röstar med s, v och mp. Om detta är ett “rödgrönsvart” förslag (jag antar att Carl anser att färgen svart symboliserar SD), hur skall vi då beskriva färgen på den SD stödda regeringen?

 6. bestofmankind skriver:

  Den SD stödda regeringen? Den svarta alliansen!

  Nå Carl Bildt, har du gjort dina läxor och kollat upp hur du gör för att spara på den ökande kostnaderna med 600 miljoner om året på din departement?

  Dina lögner om att svenska ambassaders- och konsulaters mass stängningar var pga besparingar har avslöjats. Har du märkt att din näsa har växt? Det är nu bevisat att du är regeringens egen Pinocchio.

  F.ö. kan det inte vara inspirerande för dig att riksdagen har fått större inflytande än tidigare.

 7. oppti skriver:

  Hur länge skall SD styra besluten?
  Är det inte så att budgeten förra året inte har förbrukats fullt ut så överskottet skärs bort.
  Onekligen intressant att observera Alliansens krav på högre offentliga utgifter i verksamheter som ligger dem nära!

 8. […] i regeringskansliets budget på 300 miljoner, något som bland andra Anders Borg och Carl Bildt varnat för kommer att leda till massuppsägningar – inte minst hos UD:s personal. Bildt skriver i sin […]

 9. archimboldo skriver:

  Man skall kanske komma ihåg att den politiska rörelse som för länge sedan bar svart skjorta också hade vita damasker.

 10. perfro skriver:

  Den allians som Carl refererar till menar att regeringskansliet fått mer pengar än det behöver med utrikesdepartementet som undandag.

  Det är dock märkligt att man inte har något enda förslag på var indragningarna ska ske och vilka konsekvenserna skulle bli.

  Det är viktigt med ett starkt regeringskansli. Om inte så varit fallet hade vi inte klarat t ex finanskrixen och genomfört alla de betydande reformer som redan genomförts och som är på gång.

  Mot detta står dock att valutfallet innebar en komptromiss mellan allianspartirerna som sannolikt betydde att fregeringen fick några departament för mycket.

  Vad gäller lagstiftning om bidrag till partierna så kräver det en grundlagsändring, vilket talar för en erenskommelse som tillgodoser legitima krav på insyn.

  Vi har redn nu ett offentligt bidragssystem, som ger partierna betydande stöd, detta efter deras storlek.

  Socialdemokraterna ger sken av att de öppet redovisar alla bidrag från LO och att det bygger på en ideologisk och historisk samverkan, som de anser naturliga.

  Det är svårt få reda på hur stort detta bidrag verkligen är. Det gäller direkt årligt stöd, personal som arbetar åt socialdemokraterna, lotterier och åtskilligt annat.
  Hela det så kallade folkrörelsesverige är nära lierat med socialdemokraterna.

  Om man summerar dessa stödformer rör det sig sannolikt om några hundra miljoner.
  Det sker oaktat att socialdemokraterna nu bara beräknas få stöd i valen v högst 50 procent av LO-medlemmarna röstar på socialdemokraterna.
  De får betala via sina medlemsavgifter.

  Vad gäller moderarna framgår det av deras bokföring att bidraget från enskilda uppgår till ett jämfört med socialdemokraterna lågt belopp, 30 miljoner.

  Det rör sig förstås om huvudsakligen bidrag från enskilda, men det kan också röra sig om bidrag på ett antal miljoner från privatpersoner i fofrm av gåva.
  Det senare är helt legitimt.

  Direkta bidrag från företag är skattemässigt inte godtagbara och skulle också stöta på motstånd från andra aktieägare.

  Vi har självfallet korruption i vårt land. Den är dock påtagligt mindre än i andra länder, även demokratier.

  Vi har också en politisk beslutsprocess som ska väna om demokratin och förhindra korruption.
  Att anklaga moderaterna som ett korrumperat parti faller på sin egen orimlighet.

  Det paarti som mest har karaktär av intresseparti är socialdemokraterna. det överensstämmer också med det politiska systm man byggt upp under sin långa tid som statsbärande part.

 11. za00000010 skriver:

  The conservative non-inclusive, elitist agenda has successfully showed it’s true face.

  The facts revealed by WikiLeaks prove that the democratic and the legislative systems around the globe must be “optimized” to reduce the power tripping that unfortunately is a part of Carl Bildt and a lot of other political figures every day life.

  It would be unfair to blame all the world’s ills on one particular political ideology. All political parties and processes currently refuse to create legislative power enhancement systems that give power to every societies lowest common denominator.

  If you want an accurate humanity barometer to give you an indication of how humane a sovereign State might be then the only thing any person with a decent amount of common sense have to do is observe how that sovereign State treats the most vulnerable groups in that society.

  Sweden (regardless of its BNP figures) and the greedy self-absorbed, (and all to often very ungifted) Swedish middle class should be ashamed because of the way it decided to vote in the last election.

  I urge every person around the Globe to go a step further then the WikiLeaks founder and become an intelligence network; sharing its time, knowledge and resources; in order to offset the abusive and regressive offenses carried out by the ruling elites.

  Assange has the support of many of us and I hope that the “violence monopolies” around the globe do not push the global consensus to the point where people around the world prove that ALL MONOPOLIES can be shattered and obliterated.

  I envision a world where every Ipad, cellular telephone is transformed in to a surveillance device; and where people from a grass roots level forces the elites to become 100% transparent in all actions carried out in the name of ”the State”.

  ……

 12. bestofmankind skriver:

  Nu kan Carl Bildt fortsätta med sitt korståg att stänga svenska ambassader och konsulater. Fast den här gången har han oppositionen som syndabockar.

  Regeringen fick ett nederlag i omröstningen, och därmed skall spara 300 miljoner kronor i regeringskansliet.

  Regeringen har sig själv att skylla då den slösar glatt när det gäller ministerposter. Att trolla fram propagandaminister Schlingmann kostar redan 5,1 miljoner om året:

  ”NOTIS. Här är notan för ommöbleringen i regeringen så att allianspartierna ska hålla sams:

  •Två nya ministerposter + staber: 54 miljoner kronor
  •Avgångsvederlag för fyra ministrar + staber: 31,2 miljoner kronor
  •Per Schlingmann som propagandaminister: 5,1 miljoner kronor

  Sammanlagt för i år: 90,3 miljoner kronor

  Det drar man på kortet och skickar till skattebetalarna. Tobleronepolitik heter det visst.”

  http://www.alliansfrittsverige.nu/2010/10/regeringskansliet-slosar-glatt.html

 13. stefan351 skriver:

  Tja har man inte egen majoritet längre får man antingen skaffa det, eller riskera att förlora, är nog lika bra att man lär sig det, man kan nog inte räkna med att oppositionen av ren vänlighet ska stödja varje förslag man lägger…

 14. Bo W. Höglund skriver:

  Div. meningslöst räknearbete som här kan väl vara teoretiskt intressant, men egentligen är det ju bara ett exempel på sosseriets sorgearbete.
  Detta mot bakgrund av deras pågående dilemma med att hitta någon tillnärmelsevis acceptabel ledare, så är det väl oxå ett ganska oförargligt förträngande av verkligheten.

%d bloggare gillar detta: