Börjar med besök från Estland

STOCKHOLM: Denna måndag har jag Estlands utrikesminister Urmas Paet på besök för att diskutera både bilaterala relationer – alldeles utmärkta – och vårt gemensamma arbete inom EU.

I år är det ju två decennier sedan de tre baltiska staterna återupprättade sin självständighet, och det har vi all anledning att uppmärksamma under de kommande månaderna.

I morgon eftermiddag beger jag mig åt andra hållet till Oslo för ett gemensamt framträdande med Jonas Gahr Störe på universitetet där.

Vi skall diskutera EU:s möjligheter som fredsmakt, och därefter blir det middag med fortsatt diskussion om olika frågor av gemensamt intresse. Sådana finns det många.

Från Oslo åker jag onsdag morgon till Kiev tillsammans med mina polske kollega Radek Sikorski för lunchöverläggningar med Ukrainas president Yanukovich.

Polen och Sverige har ju tillsammans utvecklat speciella relationer med våra östliga partnerländer, och vi har ett starkt intresse av att närmare följa utvecklingen i landet. Närmast handlar det om förberedelserna för toppmötet mellan EU och Ukraina nästa måndag.

Torsdag kommer jag så att vara här hemma i Stockholm, men på fredag åker jag tillsammans med bl a Fredrik Reinfeldt till Lissabon för att delta i toppmötet med de nationer som deltar i ISAF-insatsen i Afghanistan.

Där kommer vi att diskutera den nya strategin för de internationella insatserna. Vår svenska överenskommelse har fått betydande uppmärksamhet, och slutsatserna från mötet i Lissabon kommer med all sannolikhet att ligga mycket nära den.

Huruvida jag från Lissabon kommer att fortsätta till Barcelona för möte med Medelhavsunionen eller inte är fortfarande lite osäkert.

Nästa måndag måste jag so oder so vara i Bryssel för att möta mina utrikesministerkollegor.

Då finns Bernard Kouchner inte längre där på Frankrikes stol. Hans personlighet kommer att saknas, men han har fått en erfaren efterträdare i  Michele Alliot-Marie. 

8 Responses to Börjar med besök från Estland

 1. spanaren skriver:

  Bloggägarens inlägg visar att han understundom
  förvisso avhandlar geostrategiska ämnen varför
  min kritik i en annan tråd erkänns vara något
  överdriven…..

 2. utrat skriver:

  Det är synd att Estland helt missat den säkert lönsamma chansen att ha mer än den fysiska Narva-bron över till Ryssland.

 3. leewanta skriver:

  Annekdotdags:

  ”The Trilateral Commission is intended to be the vehicle for multinational consolidation of the commercial and banking interests by seizing control of the political government of the United States. The Trilateral Commission represents a skillful, coordinated effort to seize control and consolidate the four centers of power political, monetary, intellectual and ecclesiastical. What the Trilateral Commission intends is to create a worldwide economic power superior to the political governments of the nationstates involved. As managers and creators of the system ,they will rule the future.”

  Senator Barry M. Goldwater, USA, citat ur biografin ”With no apologies”

  Med tanke på att Bilderberg agendan blott är en Europeisk variant på samma sorts tema som Trilateral Commission, med samma klick finansiärer i garderobem undrar vi hur Bildt ser på dessa subvsersiva intentioner.

 4. leewanta skriver:

  Avskaffa Nobels fredspris – eller omstifta processen.

  Detta löjeväckande pris hör jag med tydlighet har degenererat dess anseende i vida och specifika cirklar. Priset har många gånger gått till direkt dubiösa kandidater, som Henry ”Slaktaren” Kissinger till exempel, som bland anant stödde dödspatrullerna i Latin Amerika under 70-talet. En av Bildts förebilder sägs det?

  Nomineringskomitteen här åkallade CIA kompisen Dalai Lama, och innehöll signaturer till kandidatens favör som är som klippta ur Trilaterals medlemslista, inkluderande Prins Karel Scwarzenberg, Mike Moore och Grigory Yavlinsky Jag ifrågasätter ett fredspris som mest syftar till en särskild grupps geopolitik, snarare än till ”fred”. Havel noterade att Liu´s charter modellerades efter Havels Charter från 1977. Att Fredspriset delas ut av NATO landet Norge blir i denna mening suspekt, och inger inte, baserat på meriter, ett objektivt förtroende.

  Befria Nobel ifrån dessa geopolitker.

  Vi ser alla den polarisering som har taktiskt har rullats ut i förhållande till Kina och den internationella monetära politiken.

 5. utrat skriver:

  Litet märkligt är det att följa denna helt utmärkta blogg och dess kommentarer. Ju längre avstånd från Sverige desto hetare debatt/djupare insikt tycks det. En mycket viktig (säkerhets-)fråga för oss och för Estland och övriga baltstater är t ex frågan om minoritetsspråk. I Estland har 34 % av befolkningen ryska som modersmål. Ännu har inte Estland ratificerat eu-beslut i frågan. (rätta mig om jag har fel) Kuriosa är att det finns krafter i Sverige som vill ha estniskan accepterat som minoritetsspråk. Om inte ryss-ester/est-ryssar, en gång kommenderade att flytta till Estland, känner sig hemma i Estland är väl detta en, under andra förhållanden än idag, en möjlig säkerhetsrisk. Eller? Efter 200 år i Finland ser man fortfarande vägskyltar o liknade på finska/svenska men i t ex nordöstra Estland där uppemot 95% talar ryska, revs samtligt skyltar på ryska i början på 90-talet. Visst måste vi försöka känslomässigt förstå den historiska bakgrunden bakgrunden men i den europeiska gemenskapens namn måste vi också se framåt och eliminera säkerhetsrisker.

 6. spanaren skriver:

  utrat,

  Ointresset beror kanske på att vårt närområde
  upplevs som drabbat av ”evig fred” och att
  Ryssland fortfarande anses vara en fd stormakt
  på nedgång utan i jämförelse med NATO nämnvärd
  militär förmåga och att dessutom Ryssland för att
  citera en fd svensk ÖB ”landet alltmer vävs in
  i de västliga samarbetena”.
  Varför skulle Ryssland på sikt godkänna västgränsen
  från slutet av 1500-talet?

  Rysslands syn på en alleuropeiskt säkerhetsordning
  torde om Ryssland lyckas genomdriva sin agenda få
  stor betydelse för Estland och även för Lettland
  medan Litauen troligen kan närma sig Polen.

  Vilket pris har Obama tvingats betala Medvedev/Putin
  för ryskt samarbete i Afghanistan och ifråga om Iran?

  Kanske är NATOs garantier för Estland enl. para. V
  bara en Potemkinkuliss som aldrig avsetts att användas
  i verkligheten….

  Estlands hopp står då till de svenska utfästerlserna
  om bistånd där den svenska ”Folkstormen (HV)” med
  några skyttekompanier (den nya svenska ”armen”) hejdar ryssen vid Narva.

  Hur uppfattar Estland de ryska militärmanövrerna
  ”Ladoga” och ”Zapad 2009” och hur stor är risken
  att en ny ”Aljoshakris” uppstår och denna gång
  helt spårar ur?

  Länkar till ”Russia Today” där det talas om ett
  närmande mellan Ryssland och NATO
  – om Ryssland får sin vilja fram om den framtida
  gemensamma alleuropeiska säkerhetspolitiken??

  Vad anser Tartu om dagens ryska säkerhetspolitik?

  http://rt.com/news/russia-nato-best-protection-alliance/

 7. spanaren skriver:

  Tillägg till mitt 16 november 2010 kl 06:23.

  KÄLLOR:

  STRATFOR artikel även om den inte behandlar Baltikum
  specifikt utan europeiska delen av fd Sovjet i stort.
  http://www.stratfor.com/weekly/20101108_geopolitical_journey_part_2_borderlands

  Professorn vid Lunds universitet i underrättelseanalys
  bok ”Fredens Illusioner – Det svenska nationella
  försvarets nedgång och fall 1988-2009” vad gäller
  mina skriverier om dagens svenska ”försvar”.

 8. utrat skriver:

  ”Var snäll mot grannen men bygg ett stadigt staket”, ungefär, säger ett ryskt ordspråk. Den historiska bakgrunden säger självklart att ryssen vill skydda sig. Med Putin kom stabilitet och ett visst återställande av nationalkänslan. Det finns alltså ett folkligt stöd här för ett starkt försvar. Detta kommer att bestå för lång tid framåt. Sverige är tillbaka i 30-talstänkande när det gäller just försvaret men det nya staketet ska EU stå för men det kan inte EU göra förrän EU väljer den federativa vägen, fullt ut. Nationalstaten som sådan är död i det nya Europa. Med stadigt staket har vi sen råd att vara snäll mot vår stora granne Ryssland. Enskilda länders bilaterala överenskommelser med Ryssland är ju bra, som det skrivs om idag, men det räcker inte för försvaret. För övrigt är det i dagarna aprilväder idag i Moskva. Så här varmt har det inte varit sedan 1909

%d bloggare gillar detta: