Den ständiga terrorn

STOCKHOLM: Söndag förmiddag och man får hoppas att det blir lite tid och möjlighet till frisk luft denna dag.

Terrorfrågorna gör sig åter påminta med de olika bombsändningarna från Yemen till USA och med en självmordsbombare på Taksim-platsen i Istanbul nu på förmiddagen.

I det förra fallet förefaller det att handla om ett sofistikerat försök av en sofistikerad terrororganisation – men som stoppades av ett sofistikerat underrättelsesamarbete.

Vårt Sverige må vara lugnare, men det är viktigt att vi håller uppe vår vaksamhet och beredskap mot det som på ett eller annat sätt skulle kunna drabba även oss. Det fanns solida skäl till att säkerhetspolisen för ett tag sedan talade om en hotbild som hade blivit allvarligare.

Och alldeles självklart har vi ett intresse av en väl fungerande nationell säkerhetstjänst och ett väl fungerande internationellt samarbete i dessa frågor.

 

25 Responses to Den ständiga terrorn

 1. perfro skriver:

  Den ständiga terrorn verkar folk ta lätt på. Den får verkar det som om den får allt mindre inrikespolitisk politisk betydelse t ex i Afganistan vad gäller behovet av särskilda utländska operationer.

  Logiskt att det kommer tillslag i vår del av världen. Men hur egentligen få grepp om alla dessa terrorförband. De verkar ju i mindre grupper även om de är en del av större som al-Quadia.

 2. leewanta skriver:

  Syntetisk terror är givetvis profitabelt för många agendor, och Bildt verkar – dåraktigt – spela på den ostämda strängen därvidlag. Han sår uppenbarligen en boomrang till (trendriktigt) – riktad mot hans egen nacke – i att genom sloganism anta positionen som en förstulen propagandist och en agiterande stalinist.

  ”sofistikerad terrororganisation” – syftar du på CIA, FSB, BND, SDECE, SISMI eller Neocon gänget, vilka samarbetade många av dessa subversiva rörelser? För du tror väl ingen är så pass sänkt under ytan att man utgår ifrån att Du faktiskt vet, i den yttersta verkligheten, vad du talar om i dessa ärenden? Eller vem som finansierade dem? Och om de som gjorde det även finansierar dina Bilderberg möten?

  Syntetisk terrorism strategin begagnas av oligarkiska intressen för att söka ta över folket på olika vis, i enlighet med Machiavellis ”popolo”. Det fungerar tills 5% känner till något mera, sedan kollapsar den bubblan, precis som andra spekulationer.

  Denna agent för underliga prioriteringar underskattar ständigt sanningens kraft, den kommer att nå kritisk massa, men alla korrigerande processer tar sin tid.

  Frågan i framtiden kommer väl närmast att ligga i att förstå vilka ”solida skäl” Bildt hade för att vifta med subversiva hotbilder på ett okritiskt, om inte direkt förstulet vis.

  Om inte annat säger Bildt inte ett ord om alla dessa proxy krig och dess potential att de facto föda – hämndbegär – som ett resultat av att helt oskyldiga människor dukar under efter geopolitiska särintressens räder, kring vilka Bildt historiskt har slingrat sig likt en liten Fez-huvad betjänt.

  Ja, terrohot och terrordåd kommer att fortsätta, då det militär-industriella komplexets hjältar finansierar mången aktivitet för sina egna agendors skull. Eisenhower hade inte bara rätt, varningen misslyckade att begripas av den förpuppade massan.

  Under tiden tycks Bildt kopiera de förlorare som söker stärka sin professionella position med att vifta med populistiska hot-bilder, och det är inte till hans framtida fördel.

  Mytbildningen som därefter uppstår beträffande ”terroristen” är den sista linjen av en bankrutt regim, etiskt och finansiellt.

  Ett klick på denna signatur – leewanta – leder till en bloggsida där orden i kommentaren ovan är hyperlänkade till referenser.

 3. Bo W. Höglund skriver:

  ”Gott hüte und tröste!”

  Visserligen är jag pensionist men så mycket tid så att man kan följa dubbelvokalens ständiga irrande bludder FINNS bara inte!

  Det är egentligen ganska skönt att en vettig människa har hand om Sveriges utrikespolitik – då kan man ju, för enkelhetens skull, avskriva alla invändningar däremot – hur mycket kvasivetenskapligt yrande man än hänvisar till.

 4. bildterberg skriver:

  Frågan är bara vad som lanseras härnäst som hotbild
  (efter att ”War on Terror”-bubblan spruckit).

 5. karrman skriver:

  bildterberg

  Vilka kriterier har du på att en konspiration är sann eller inte?

 6. albertveli skriver:

  Riksdagens votering om Afghanistan närmar sig. Glöm inte bort att den svenska insatsen i Afghanistan ökar terroristhotet mot Sverige. Det kan vara bra att ha i bakhuvudet vid omröstningen.

  Innan omröstningen vore det bra om så många som möjligt kunde lyssna på Gunnar Åselius från försvarshögskolan. Klicka på länken för min sammanfattning, där finns också en länk till hela programmet. Omröstningen blir inte bra om inte de som ska rösta har klart för sig vad det handlar om. Hela intervjun komprimerad till en mening: ”Krigets verkliga syfte är att skapa en bild av Sverige som en pålitlig samarbetspartner i en global västlig allians”.

 7. nolies skriver:

  Terror ska självfallet bekämpas, men om man ser ur ett historiskt perspektiv finner man flera exempel på statssponsrad terror: Operation Northwoods, Gulf of Tonkin, USS Liberty incident, Operation Ajax, Operation Gladio för att nämna några. Listan kan göras lång. Frågan är hur den typen av terror ska bekämpas.

 8. bildterberg skriver:

  karrman:
  Det är väldigt svårt att avgöra om en ”konspiration” är sann
  eller inte. Man kan snarare tala om graden av trovärdighet
  och då ska man vara medveten om att även det är ett helt
  subjektivt begrepp. Vad anser du själv om den officiella
  ”konspirationsteorin” som lanserats angående 9/11?
  Kan du avgöra om den är ”sann”. Kan du t.ex. referera
  till bevis för att det var Al Qaeda och Osama bin Laden
  var ansvariga för 9/11? Frågan är avgörande eftersom det
  utgör själva utgångspunkten för starten av ”War on Terror”.

 9. karrman skriver:

  bildterberg

  Inte byggnadsingenjör så kan inte ur egen kunskap avgöra vad som orsakade att skyskraporna föll samman.

  Accepterar dock – som t.ex. Noam Chomsky – den officiella förklaringen att det var kollisionen med flygplanen som var orsaken. Accepterar också att det var Hamburgcellen med kopplingar till jihadister i Afghanistan som låg bakom flygkapningarna och besluten att kollidera med skyskraporna.

  Inget konstigt att jihadister som Al Qaeda kan ha planerat det. Om man ser politiskt på det hela fick de USA att begå några rejäla misstag i och med invasionen av Irak och den initiala strategin i Afghanistan.

  Problemet med Al-Qaeda och liknande organisationer är att de ser världen som ett ständigt pågående jihad – tolkat som en militär konflikt med alla stater de inte har makten i.De kommer inte lägga ner vapnen om FN-Nato skulle lämna Afghanistan utan skulle fortsätta att planera attacker mot civila Afghaner och mot omvärlden.

  Jihadisterna är vår tids leninister som planerar för världsrevolution även om det förefaller vara ett osannolikt scenario att de lyckas med detta.

 10. bildterberg skriver:

  Det skulle vara mycket intressant att få någon kommentar
  från Carl Bildt angående uttalandena från Gunnar Åselius
  som albertveli refererade till. Här är länken igen:

  http://albertveli.wordpress.com/2010/10/30/tredje-gangenistan/

 11. bildterberg skriver:

  karrman:
  Om du själv väljer att utan bevis acceptera de flesta
  inslagen i den officiella 9/11-konspirationsteorin så
  kanske det är att kasta sten i glashus att kritisera
  de som bedömer alternativa konspirationsteorier som
  mer trovärdiga än den officiella. Läs t.ex.

  http://www.911timeline.net/

  och vidga dina vyer.

 12. karrman skriver:

  bildterberg

  Nu överdriver du.

  Ta hur det fungerar inom vetenskapen.
  Där råder det internsubjektiv objektivitet.
  Något accepteras av vetenskapssamhället om det råder konsensus i ledande tidskrifter för att något ska ses som en acceptabel förklaring. Samma sak kan tillämpas i denna fråga.

 13. geneina skriver:

  Vad är terror? Är det inte när civila offras för politiska mål? Varför hör jag aldrig Bildt tala om Israel som en terror stat? Hur många civila har man valt att offra i Afghanistan och Iraq? Vem har dödat flest civila, al Qaeda eller USA? Det Bildt mycket riktigt beskriver som terror är tyvärr bara ett svar på den mycket mer omfattande terror (d.v.s. övergrepp på civila med politiska mål) som västvärlden utsatt resten av världen för i över fem hundra år. Vi får inte mista perspektiven, allra helst inte de historiska perspektiven. Väst har gjort enorma mängder skada, inte minst in den Islamska världen. Detta ursäktar inte terrorism, men det historiska perspektivet hjälper oss att förstå.

 14. florimond77 skriver:

  well, livet är farligt!

 15. karrman skriver:

  geneina

  Håller med om att det finns ett historiskt arv som inte får glömmas bort.

  I fallet med jihadisterna gäller inte detta eftersom de har som strategi att medvetet döda civila.
  Detta kan aldrig motiveras eller förstås utifrån historiska fakta. Det är mord av oskyldiga som alltid måste fördömas oavsett vem gör sig skyldig till detta.

  Ett rättfärdigt krig kan aldrig motiveras med orättfärdiga medel.

 16. bildterberg skriver:

  karrman:
  Inom vetenskapen är etablerade resultat stödda
  av antingen teoretiska bevis eller experimentella
  verifieringar av uppställda hypoteser.
  Jag väntar fortfarande på någon form av
  bevis (”internsubjektivt objektivt” eller inte)
  för att al Qaida var ansvariga för 9/11.
  Eller accepterar du möjligen konsensus som inte
  är bevisbaserad utan dogmbaserad?
  Frågan är om det handlar om vetenskap i så fall.

 17. karrman skriver:

  Frågan vad konsensus uppfattningen bland experter på konstruktion av skyskrapor är?

  Menar du att de anser att det var en konspiration?
  Om inte så var det sannolikt ingen konspiration.
  Eller är det så att allmänheten är förd bakom ljuset och att det råder konsensus bland konstruktionsexpertisen att det hela var en konspiration.

  Tänk efter om detta förefaller trovärdigt?

 18. utrat skriver:

  Antingen är livet en potatis eller också är det ingen potatis. Nu vet vi att livet inte är någon potatis alltså måste det vara en potatis.

 19. bildterberg skriver:

  karrman:
  Verkar inte som du uppfattat att även den officiella
  versionen utgör en konspirationsteori.

  Eftersom du inte kan svara på min fråga utan istället
  för över diskussionen på skyskrapor istället …

  Det enda jag är helt övertygad om är att den
  officiella konspirationsteorin innehåller många
  mindre trovärdiga inslag. När det gäller kritik
  mot de delar som innefattar raserandet av byggnader
  kan jag rekommendera

  http://www.ae911truth.org/

  Det första man möts av där är

  ”1346 verified architectural and engineering professionals and 10146 other supporters, including AE students, have signed the petition demanding a truly independent investigation of Congress.”

  Det kan kanske vara intressant att sätta sig
  in i varför det föreligger ett sådant intresse
  för en förnyad utredning, eller hur?

 20. karrman skriver:

  Min fråga var om det fanns någon konsensus bland expertisen av byggnation av skyskrapor?

  Det kan man ta som en indikation på vad som sannolikt är sant eller falskt om det som hände. Överhuvudtaget är det ett snabbt sätt få en uppfattning i ett ämne som man är novis inom.
  Vad är konsensus bland expertisen?

  Det handlar inte om att man tagit examen och blivit byggingenjör utan om vad konsensus uppfattningen bland den ledande expertisen är. Så uppfattar jag
  intersubjektiv objektivitet inom ett kunskapsfält.
  Om det är denna expertis som kräver en förnyad utredning som har du en poäng annars inte. Om vi skulle dela ut ett Nobelpris i frågeställningen vem eller vilka skulle då få det. Det intressanta är att ta reda vad personer av denna typ anser i frågan.

  Självklart finns det en politisk – icke-vetenskaplig – koppling till denna frågeställning, men då måste det fastställas hur detta förhindrat att sanningen kommit fram. Det räcker inte att hänvisa till 1346 st. yrkesmän vill ha en ny utredning. Frågan vad säger de potentiella ”nobelpristagarna”?

 21. bildterberg skriver:

  karrman:
  Mitt svar verkar censureras så gå in
  på bildterberg.wordpress så hittar du det under
  mitt samlingsinlägg ”Censur?” där jag samlar alla
  mina kommentarer som refuseras här.

 22. karrman skriver:

  Ok, vi kan se diskussionen avslutad.
  Arbetet kallar.

 23. albertveli skriver:

  Det är lite märkligt att det lagts ned mer pengar på att utreda den s.k. whitewater affären än vad som lagts på att utreda 9/11. Whitewater var en suspekt fastighetsaffär som makarna Clinton var inblandade i medan 9/11 ledde till att USA invaderade ett annat land. Mycket mer resurser borde lagts på att utreda 9/11 innan invasionen.

  Diskussionen här kretsar kring vad som hände med skyskraporna, varför de rasade. Det är egentlige inte konstruktivt eftersom det resulterar i en omvänd bevisbörda. Vänd på det hela. Det är USA som måste bevisa att det fanns kopplingar mellan attentatsmännen och Afghanistan eftersom USA använde 9/11 som ursäkt för att invadera Afghanistan. Detta har inte skett. USA har inte levererat några trovärdiga bevis.

  Eftersom USA lagt mer pengar på att utreda whitewateraffären än att utreda 9/11 blir det naturligt att misstänka att de tycker det är bekvämt att skylla på Afghanistan. Tänk om en korrekt utredning genomfördes nu som skulle peka ut en gruppering utan koppling till Afghanistan. Då skulle hela kriget i Afghanistan ställas i ett nytt ljus. Precis som kriget i Irak ställdes i ett nytt ljus när det visade sig att det inte fanns några massförstörelsevapen där.

  Det finns ingen politisk vilja till en objektiv utredning. För att få till en ny utredning måste det amerikanska folket resa sig och kräva en sådan. Även folk i Europa borde kräva en objektiv utredning eftersom vi drabbats indirekt. Vi har drabbats av orwellianska övervakningslagar som en direkt följd av 9/11. Denna drakoniska övervakning är ett mycket större hot mot det öppna och demokratiska samhället än terrorismen.

 24. bildterberg skriver:

  Alla som schablonmässigt avfärdar varje icke-officiell version
  av 9/11 som ”konspirationsteori”: Börja med att själv visa
  var det finns bevis för att al Qaida var ansvariga för 9/11.
  Precis som albertveli påpekar så är det den frågan som måste
  utredas innan man börjar diskutera flygplan, skyskrapor,
  flygplatssäkerhet, NORAD eller något annat.
  Som någon kanske har lagt märke till så undviks
  frågeställningen konsekvent då den förs på tal
  i diskussionen.

 25. florimond77 skriver:

  Att tränga sig in i människors bostad och uppträda som i vilken totalitär stat som helst är ofattbart. Männen släpptes på fri fot samma dag. Får de ersättning?

%d bloggare gillar detta: