Nordliga perspektiv

STOCKHOLM: Solen lyser in på högarna av papper i mitt arbetsrum vid Gustaf Adolfs torg. Och successivt tar jag mig igenom dem också.

På förmiddagen hade jag en längre genomgång med Gustaf Lind om förberedelserna för vårt kommande ordförandeskap i Arktiska Rådet.

Vid ministermötet i Nuuk på Grönland i maj kommer ju Danmark att lämna över ordförandeklubben för de kommande två åren till oss, och jag är övertygad om att det kommer att bli en viktig period.

Att de arktiska frågeställningarna tillmäts allt större betydelse tror jag att de flesta som sysslar seriöst med internationell politik redan noterat. Jag har noterat att intressets stegrats väsentligt under den period jag kan överblicka efter ministermötena i Salekhard i Sibirien 2006 och Tromsö i Norge 2009.

Tilläggas bör också att det handlar om ett område där – trots de tunga intressen det handlar om – det internationella samarbetsklimatet är gott.

Inför ordförandeskiftet i maj handlar det dels om att ge starkt stöd till de danska ansträngningarna att föra ett antal komplicerade organisatoriska frågeställningar i hamn och dels att förbereda våra olika insatser under perioden fram till någon gång sent våren 2013 när vi skall lämna över.

En del av detta hade jag också möjlighet att diskutera med min norske kollega Jonas Gahr Störe per telefon. Vi kommer att träffas i Oslo på tisdag för ministermöte med den s k Northern Dimension och flyger sedan tillsammans till Reykjavik för Nordiska Rådets session där i veckan.

Och självfallet informerade jag också honom om de diskussioner vi nu för om våra bidrag i Afghanistan.

Vi har ju ett svenskt-finskt PRT i norra Afghanistan, men vårt närmaste ”grann-PRT” åt väster svarar Norge för och det är naturligt att vi ständigt diskuterar olika möjligheter att ytterligare stärka vårt samnarbete också här.

Så det har – åtminstone hitintills – varit en dag dominerad av olika mer nordliga perspektiv.

Jag tror att de kommer att bli allt viktigare också i vår utrikespolitik.

8 Responses to Nordliga perspektiv

 1. Kachina skriver:

  Så glädjande, så stimulerande, att mitt ”värnområde” den arktiska handelsleden mellan öst och väst på nordkalotten, väcks till liv igen.

  Rörelsen över nordkalotten har haft en downperiod, en parentes på 700 år. Jag sänder alla välönskningar till det svenska ordförandeskapet under de kommande två åren.

  Mycket kan göras på två år och mycket i den här civilisationens framtid ligger i att väcka liv i den urgamla handels- och kulturlinjen.

 2. perfro skriver:

  Läget vad gäller Afghanistan verkar inrikespolitiskt minst sagt svårtbedömt.

  Mona är som vanligt feministisk hoppjerka med en vänsterflank att behöva luta sig emot.

  Hennes uttalande att tiden verkar mogen för en kompromiss får inte bli en eftergift, som strider mot afghanernas verkliga intressen.

 3. tsolin skriver:

  Det är mycket bra att Sverige börjar uppmärksamma dessa frågor. De har varit perifera alltför länge. Här rör det sig om både enorma naturtillgångar (olja, gas) och också om globala klimatfrågor.

  Isen smälter i skrämmande takt och medför både hot och öppnar upp möjligheter: det är bara en tidsfråga innan den ”nordliga passagen” (sjövattnet norr om Sibirien), tidigare omöjlig att använda på grund av mer eller mindre permanent isbeläggning, öppnas upp för godstrafik i stor skala från Europa (och kanske USAs och Canadas ostkust till Japan, Kina m.m. En sak som skulle ha setst som helt absurd för ett decennium sedan.

  Så här finns viktiga frågor att bevaka. Bra att Bildt är så på hugget.

 4. leewanta skriver:

  Att någon skulle ha ägnat sig åt ”seriös” utrikespolitik i det här landet ifrågasätter termen ”seriös” på det mest gall-retande vis. Då hade vi varit förvissade i tid i mången fråga.

  Men fokus området som tas upp här är ett mer givet och naturligt skyddsområde att arbeta vidare på. Know thy neighbour, know thyself.

  Framtiden kommer att ge många export och affärs möjligheter vad gäller kvalificerade produkter och tjänster som rör allt som har med åldrande att göra, nu när all dessa baby boomers – illa förberedda för ålderns höst, inte minst i USA – närmar sig sin baneman.

  Bara för att spåna, Norden har ett gigantiskt och fräscht landskap, i förhållande till innevånare och standard blir ytan intressant, varför inte göra det till ett smärre hälso-paradis för de äldre, det kan bli en större sak av det.

  Trend rapport i detta med mera postas senare på den högst rudimentära bloggen hos undertecknad.

 5. geneina skriver:

  Vi tog upp Kuba för några dagar sedan på denna blogg. FN blir allt tydligare i sin kritik av USA:s blockad: http://www.peoplesworld.org/un-general-assembly-condemns-u-s-cuba-blockade/ Bara USA och Israel valde att inte fördömma blockaden.

 6. perfro skriver:

  Nu har ju USA och Ryssland börjat härjat ihop i Afghanistan
  Varför inte nåt liknande i de arktiska regionerna.

  Köp dig en vinterpäls Carl med tillhörande mössa och stövlar.
  Kan vi svenskar med ordförandeklubban i handen kan jaga isbjörnar.
  Fast det skulle nog vare sig ryssarna eller klimat-Maria gilla

 7. spanaren skriver:

  Då vår utrikesminister och alla svenska media aldrig
  berör de viktigaste aspekterna på Nordkalotten –
  de militärstrategiska och maktpolitiska – länkas
  till bloggen ”Gyllenhaals Lästips!” som på ett
  föredömligt sätt följer utvecklingen i Arktis
  och Ryssland.

  Våra media och politiker fortsätter – trots Georgien –
  att leva i sin värld av drömmar och illusioner om
  den ”Eviga Freden” i Emmanuel Kants anda.

  Rekommenderar läsning av professor Wilhelm Agrells
  nya bok ”FREDENS ILLUSIONER – Det svenska nationella
  försvarets nedgång och fall 1988-2009”.
  Citat:
  Den svenska nationella försvarsförmåga som tillfälligt
  skulle tillåtas sjunka kom i praktiken att försvinna
  ”Aldrig mera krig” hade till sist blivit verklighet,
  åtminstone i svensk försvarsplanering och försvarspolitik” slut citat.

  http://gyllenhaals.blogspot.com/2010/10/arktis-mer-i-nato-fokus.html

  Varför har ”ljuset från Stockholm” inte nått Oslo?

 8. spanaren skriver:

  Ryssland har låtit förstå att landet inte kommer
  att tillåta intrång från USA/NATO på vad som Kreml
  anser vara den ryska arktiska zonen om vilken det
  även efter den nya norsk-ryska gränsdragningen
  råder osäkerhet. För Moskva och den ryska norra
  flottan under upprustning är det det Rysslands
  uppfattning om gränserna som gäller oavsett vad
  Carl Bildt, EU, USA, NATO tycker och tänker.
  Som incidenten med det amerikanska örlogsfartyget
  visar har ”Stormakt Röd” idag även vilja och resurser att sätta kraft bakom orden…….

  http://gyllenhaals.blogspot.com/2010/09/rysk-amerikansk-incident-i-norska.html

  USA har samtidigt klargjort att US Navy skall
  utöka verksamheten i Arktis.
  Räkna med bråk….

%d bloggare gillar detta: