Förändringar i Europa

STOCKHOLM: I sedvanlig ordning är det regeringssammanträde som inleder denna dag. Och det brukar efteråt finnas en hel del att prata om.

Jag hoppas Anders Borg är där för det finns en hel del att säga om uppspelet till EU-toppmötet i slutet av nästa vecka.

Den fransk-tyska uppgörelsen i vissa ekonomiska frågor vid mötet i Deauville har lett till starka reaktioner på många håll. Och det gäller inte minst i Tyskland.

På ett eller annat sätt skall jag försöka att få tag på Miguel Moratinos som lämnade sin post som utrikesminister i samband med regeringsombildningen i Madrid i går.

Miguel och jag har på olika sätt arbetat samman sedan den avlägsna tidå vi bägge var de första s k Special Representatives som EU hade – jag i f d Jugoslavien och han i Mellersta Östern.

Och han tillhörde utan tvekan profilerna i kretsen av EU:s utrikesministrar med ett fortsatt starkt engagemang inte minst i Mellersta Östern och fredssträvandena där.

Vi hade dessutom en del tankar om kommande samarbete som jag måste kontrollera om han för vidare till sin efterträdare.

Så när vi träffas i utrikesministerkretsen i EU i Luxembourg på måndag kommer jag att ha nya kollegor från såväl Nederländerna – där Maxim Verhagen i den nya regeringen avancerat till ekonomiminister och vice premiärminister – och Spanien.

Ett tydligt glädjeämne är att Europaparlamentet i Strasbourg i går äntligen fattade det sista och därmed avgörande beslutet om att sätta upp den europeiska utrikestjänsten EAS.

Jag hoppas att Catherine Ashton med detta snabbt kan göra utnämningarna av topptjänsterna så att maskineriet – efterlängtat och nödvändigt – kan börja att dra igång.

Den europeiska rösten i världen behövs.

 

3 Responses to Förändringar i Europa

 1. Kachina skriver:

  Lokalt självstyre – gräla inbördes – men utåt måste vi visa enad front.

 2. perfro skriver:

  Anders Borg har inte kunnat få med sig alla EU-länder att ens ha som målsättning att lägst ha budgetunderskott på 3 procent/BNP, vilket har sin bakgrund av i hur hårt åtskilliga länder drabbats av finanskrisen.

  Flera av dem hade redan när konjunkuturen var bra budgetunderskott på 5-6 procent.
  Åtskilliga ligger nu på mellan 10-20 procent vilket hotar den finansiella stabiliteten och även vår export.
  Dit hör även Storbritannien, där Labour lämnade efter sig budgetunderskott på 12 procent.

  Vi vår vara glada över att den huvudsakligen är inriktad mot Tyskland.

  Vi går nu mot det vi ska vara, budgetöverskot. Arbetslösheten är fortfarande ett problem, men den sjunker stadigt och nya jobb tillkommer även i nya, snabbt växande företaf.

  Under finanskrisen förde vi en utpräglad eepansiv finanspolitik men oaktad jobbskatteavdrag så behövde inte låna till det och statsskulden ligger på ofärändrad nivå,

  Det är kännetecknande att även blygsamma och nödvändiga förändringar som den i Frankrike med höjd pensionsålder från 60 till 62 år väcker våldsamma protester och från vilka, ungdommar som vrålar inte ska vi behöva har det på det viset när vi blir pensionärer.

  Engelsmännen däremot har krismedvetande. Förändringar nu, förbättringar sedan är deras tema.

 3. leewanta skriver:

  Lägg ned Mega-EU, det är en sovjetisk fläskbyråkrati bestående av multipla lager av onödigheter, och urblåsta karriärs flagranter där kompetens aldrig skulle kunna göra sig gällande på ett avgörande vis.

  En självbevarande leninistisk institution som nu försöker äta upp resten av Europa. Man har t ex föreslagit kriminella EU skatter och EU moms, en fint från storfinansen att skinna medborgare på pengar och makt som inte är deras, samma taktik som när de tog över Bank Of England och skalbolaget Federal Reserve.

  EU har spelat ut sin über roll, vilket vi ser tydligt i Europa. Idag är unionen bara en business för korrupta finansmän och politiska fläskläppar.

%d bloggare gillar detta: