Ekonomi i fokus

STOCKHOLM: Plötsligt blev det påtaglig liv och rörelse i den ryska politiken när president Medvedev på statsbesök i Kina på grått papper plötsligt avskedade Moskvas mäktige borgmästare Lushkov.

Vad detta kan tyda på i det längre perspektivet spekuleras det nu väldiga om. Vi får se.

Hans huvudsakliga arbetsfält har självfallet varit Moskva, men då och då har han gjort diverse nationalistiska och populistiska utbrott som riktat sig också mot olika grannländer.

De kommer vi inte att sakna.

I vårt Europa och vårt Sverige har det annars varit ekonomin som varit i fokus under dagen.

I Bryssel har EU-kommissionen i dag presenterat sina förslag på hur vi gemensamt bättre kan klara av att sätta ramar för den europeiska ekonomin – och inte minst för ländernas budgetpolitik – för att bättre kunna förebygga ekonomiska kriser.

Dessa förslag kommer samtidigt som arbetet i den arbetsgrupp som letts av Europeiska Rådets ordförande Herman van Rumpuy och som inkluderat de olika finansministrarna nu går in i sitt slutskede.

Allt är inriktat på beslut i dessa frågor vid EU-toppmötet i slutet på oktober.

Då kommer Fredrik Reinfeldt att vara tillbaka i stolen också i dessa frågor.

Här hemma är det bara att notera att vår egen ekonomi ser ut att fortsätta att utvecklas väl.

Den s k konjunkturindikator som publicerades i dag säger att ”stämningsläget bland företag och hushåll är mycket starkare än normalt.”

Och det är självfallet en god indikation på utvecklingen under den närmaste framtiden.

Det ger oss dessutom en god bas för deltagande i de viktiga diskussionerna i dessa frågor inom den vidare EU-kretsen.

28 Responses to Ekonomi i fokus

 1. Kachina skriver:

  Rysslands förhållningssätt gentemot Iran och nu avskedandet av en framträdande ”hök”, kanske vi kan tolka som ett närmande till Europa.

 2. leewanta skriver:

  Skiljelinjen tycks enkel att förstå. Putin representerar rysk nationalism – det gör inte Medvedev – och det är anledningen till att ryssarna ändrad ton och gjorde så många eftergifter till jänkarna och kompani över det senaste året. Så det finns två klaner nu på detta plan, en som tillhör nationalisterna som Putin och hans ryska beskyddare i stil med Alisher Usmanov, och de som väljer att ”go west” med Medvedev…och en global valuta. Tidigare var Khordorkovsky instrumental i västifieringen som startade upp Menatep Banking med uppbackning av Jacob Rothschild via Open Russia Foundation och Yykos Oil. Som det ser ut så har den ryska nationalistiska kraften backat till förmån för den andra, men i det inre spelet kan väl lite vad som helst hända, kan man förmoda…

 3. claudius49 skriver:

  Lushkov kickad … men egentligen handlar det nog om hrr Putins och Medvedevs positioneringar inför presidentvalet 2012. För båda parter gäller det att ha ”rätt” underhuggare placerade på allsköns poster i samhället.

  Vi får säkert se mer av denna show. Men säkert inte allt, väldigt mycket händer nog bakom kulisserna.

 4. mrmhalland01 skriver:

  leewanta,

  Medvedev representerar det Putin representerar.
  Han är Putins handplockade knähund !
  Glöm aldrig det.
  Att Medvedev är president är bara en teknikalitet för att Putin åter ska inta posten i nästa val.

  De toner och eftergifter du anger ärPutins, framförda av Medvedev.

 5. spanaren skriver:

  Avskedandet av Moskvas borgmästare är troligen en
  inrikespolitisk uppgörelse som har mindre
  betydelse för den ryska utrikes/säkerhetspolitiken.

  Nu kommer Medvedev och Putinklanerna i samförstånd dela på bytet – Moskvas ekonomi inkl. inkomsterna från den omfattande korruptionen.

  Lushkov gjorde misstaget att inte visa tillbörlig
  respekt för det regerande duumviratet vilket blev
  hans fall från makten i Moskva.

  Putin gjorde detta tämligen klart i en intervju
  på RIA-Novosti.

  Presidentvalet 2012 kommer att bestämmas i en
  överenskommelse mellan Putin och Medvedev följt
  av formaliteten ”presidentval i Ryssland”.

  Duumviratet har nog Rysslands utrikes/säkerhetspolitik
  i fast hand där Medvedev agerar ”Good cop” och Putin
  ”Bad cop”. Vi skall kanske inte ha några illusioner
  om att duumviratet inte har samma mål som Peter I och Stalin – Rysslands återtagande av den ställning landet hade före de geopolitiska katastroferna som
  föregick de stora Tsarernas makttillträde.

  Av större intresse för Sverige är valet i Lettland
  där det ryssvänliga Harmonipartiet kanske bildar en
  ny regering som närmar sig Ryssland. (Jmf Ukraina).

 6. leewanta skriver:

  MrHalland: 1. du kan svårligen upplysa mig i frågan, och min formulering kvarstår utan revision. Det är för övrigt skillnad på ”eftergift/sanktion” och ”handplockning/framstupa sidoläge”. 2. För sista gången: jag avser icke att delta i en korsvis dialog på denna blogg. Vänligen vänd Er uppmärksamhet till huvudmannen av denna hemtrevliga blogg för vidare pompa och ståt, tack på förhand.

 7. Kachina skriver:

  Mrmhalland, Spanaren.

  Jag är inte så säker på beteckningen knähund, ej heller på ”good cop” och ”bad cop”, utan vill hellre se det som en växelverkan mellan två barndomskamrater med vitt skilda personligheter.

  Jag kanske är naiv, men vet av erfarenhet att kopplar man ihop minus och plus, fysiskt eller psykiskt, blir det en explosion som i bästa fall följs av ett stadigt ljus.

  Jag har svårt att se att Ryssland oprovocerat skulle angripa Västeuropa. Vinsten av nära samarbete är för bägge så stor på alla områden, att jag tror mer på ett närmande.

 8. spanaren skriver:

  Kachina,

  Vad jag menade var att utåt verkar medlemmarna
  i duumviratet som ”Good cop” ”Bad Cop” medan
  de i själva verket är helt överens om politiken
  även om den nödvändiga moderniseringen av ekonomin
  som behövs för att genomföra den pågående militära
  upprustningen.

  Avsättningen av Moskvas borgmästare har ingen
  större betydelse vilken däremot en lettisk
  ”ukrainare” efter lördagens val kan få.

  Ryssland kommer inte att oprovocerat angripa
  Västeuropa – varför skulle de göra det?
  Stalin hade 1939 inga planer på att tåga varken
  till Berlin eller Paris – det var Imperiets gräns
  av 1914 som var krigsmålet då.
  Vad som är Putin/Medvedevs mål återstår att se men det kan bli fler ”Ukraina”.
  Hur reagerar USA/EU/NATO på en sådan utveckling?

  Leewanta,

  Marschmusiken med pompa och ståt bjuder jag på.
  Vore intressant att höra mer om de ekonomiska
  intressen som styr utvecklingen i Ryssland och
  vilka som står bakom dessa förutom politiker från
  Jeltsintiden som tex Nemtsov.

 9. Anders Ljungberg skriver:

  usa sanktioner mot 8 iranska tjänstemän för deras kränkningar av mänskliga rättigheterna efter valet 2009
  detta är mycket bra detta är ett legitimt orsak till ekonomiska restrektioner sverge borde följa efter
  de lägger dessa personer i en fanaciell svart lista
  Ordern blockerar alla tillgångar i USA innehas av de åtta iranierna och förbjuder amerikaner från att göra affärer med dem.

  Bland de åtta iranierna är Mohammad Ali Jafari, befälhavare för Islamiska revolutionära gardet Corp

  http://news.yahoo.com/s/ap/20100929/ap_on_go_pr_wh/us_us_iran

 10. foxbill skriver:

  leewantas översitteri noteras. Monolog föredras framför dialog. Anledning? Vi befinner oss måhända inte på samma högtstående plan som ovannämda?
  Varför då slösa tid på inlägg överhuvudtaget?
  Förvånande att en del deltagare ändå låter sig med glädje trampas ned i dyn av herr leewantas nazi-stövlar.

 11. vibili skriver:

  När det gäller Ryssland, så blir det så som ryssare själva önskar. Ryssarna kommer att ordna upp i det som dom själva vill utan att vi kan påverka deras vilja något speciellt.

  När det gäller Sveriges ekonomi så är det fantastiskt att vi klarar oss så bra, för då kan vi kanske ta hit några arbetslösa från resten av EU så dom slipper strejka så mycket :)

 12. mrmhalland01 skriver:

  leewanta,

  Om du tror att dina kommentarer här ska stå obesvarade, så har du missat hela poängen med bloggar.

  Jag förbehåller mig rätten att vända mig till den jag så önskar, på den blogg jag så önskar.
  I möjligaste mån försöker jag hålla mig till det ämne blogg-innehavaren skrivit om i sitt inlägg men ibland kan jag inte låta bli att kommentera ”ordbajseri” som inte tillför något nytt eller som avser att lägga en dimma över kända fakta.

 13. knightone skriver:

  Intressant också är Socialdemokraternas och rödgrönas stora svek mot sina väljare då de nu tvärt mot vad de lovat kommer samarbeta med SD och vägra skicka ambulanshelikoptrar till våra soldater den sista tiden dom skall vara där.

 14. bestofmankind skriver:

  Till din besvikelse Carl Bildt:

  ”U.S. adds more sanctions against Iran for human rights abuses”

  http://edition.cnn.com/2010/US/09/29/iran.new.sanctions/?hpt=T2

 15. spanaren skriver:

  foxbill, mrmhalland01,

  ”Spanaren” låter sig ingalunda nedtrampas.
  Därför ombads Leewanta att närmare förklara
  det ekonomiska spelet bakom Makten i Ryssland.
  Tydligen blev Leewanta mig svaret skyldig…..

  Själv emotser jag med intresse svar på mina
  föreläsningar om Ryssland i synnerhet inlägg
  som visar hur fel jag har….

  För egen del skulle jag likna förhållandet
  mellan Medvedev och Putin som det som rådde
  mellan Peter den Store och Alexandr Mensjikov
  som efter ett omval av Medvedev kan ge Putin
  samma ställning som Mensjikov hade under Peters
  efterföljare Katarina I OM så inte redan idag
  är fallet.

  Putin har klargjort i ett uttalande på RIA-Novosti
  vem som Makten haver och vådan av att inte foga
  sig därefter. Det kallas ”styrd” rysk demokrati.

  Varför tror så många, inkl. Leewanta, att Medvedev
  skulle vara mindre nationalistisk och mera av en
  västdemokrat än Putin?

  Naturligtvis är det av stort ekonomiskt intresse
  för Ryssland med goda förbindelser med handel och
  samfärdsel med Europa väster om Polen.
  Vad gäller det ”ryska huset” med den omgivande
  ”vallgraven” är det andra intressen som gäller
  – eller?
  Maskirovkan och byggandet av Potemkinkulissen har lyckats väl…

  http://www.en.rian.ru/video/20100929/160763601.html

 16. spanaren skriver:

  Efter att ha tagit del av ”Spanarens” förnumstigheter
  om Ryssland är det törhända av intresse att ta del
  av vad en rysk kommentator skriver om detta.

  http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/putin-divides-and-rules/417598.html

  Må var och en göra sin egen analys och återkom
  gärna här med resultatet ävenså vad gäller
  valet i Lettland som torde vara av större intresse
  för oss svenskar och svenska ekonomiska intressen
  – eller?

 17. Kachina skriver:

  ”Varför tror så många, inkl. Leewanta, att Medvedev
  skulle vara mindre nationalistisk och mera av en
  västdemokrat än Putin?”

  För min del handlar det om att spridda uttalanden och lösryckta meningar från Medvedev, ger en bild av en vision om en vilja till ett nära samarbete mellan Ryssland, Västeuropa och USA.

  Det tyder på att han har global vidsyn, till skillnad från GWB, och att när det nu blåser nya vindar i Washington, finns möjlighet att göra enad front istället för att leka kalla kriget i evighet.

  Västeuropas, USA:s och Rysslands samlade krafter kommer att behövas i en fråga långt mycket större än generalers lek med kallt stål.

 18. Kachina skriver:

  Det är vanligt att en stor framgång ger biverkningar som luftkuddar under fötterna och vakuum i huvudet. Om uppgifterna i Expressen stämmer rörande Reinfeldts krav på ministerposter, visar det ett Moderat parti med GWB-syndrom, en tro att liv, känsla och samhälle är statiskt genererade och procentuellt fördelat.

  Det går inte att marginalisera småpartierna. Då spricker Alliansen. OM det överhuvudtaget kan presenteras en regering i oktober, sitter den inte kvar efter julafton.

  Logisk idioti, varför uppträder den alltid i de extrema ytterkanterna?

 19. oppti skriver:

  Moskvas populäre borgmästare gjorde en tabbe och blev mindre populär. Då passar Medvedev på och sparkar honom.
  Om det var bikupor i sommarens brand eller motorvägen genom skogen som sänkte populariteten eller bägge, men sparken fick han för att han uppenbarligen var korrupt!
  Ett bättre styre kommer!

 20. karrman skriver:

  Tror inte man ska överdriva skillnaden mellan Putin och Medvedev. De spelar ut olika intressegrupper mot varandra för etablera politisk stabilitet i Ryssland.

  Var några intressanta konferenser nyligen om Rysslands framtid. Putin har en grupp; Valdai Discussion Club som förefaller samla konservativa historiker som pekar på Rysslands särart och de restriktioner som historien sätter på utvecklingen i landet. Medvedev har en egen grupp; Global Policy Forum som pekar på behovet av förnyelse och frigörelse från det historiska arvet. Ligger nog ett korn av sanning i både dessa ståndpunkter frågan hur de kan förenas. Jag tolkar alliansen Putin-Medvedev som just ett försök att göra detta.

 21. karrman skriver:

  Länk till Putin gruppen:

  http://en.rian.ru/valdai/

 22. karrman skriver:

  Länk till Medvedev gruppen:

  http://en.gpf-yaroslavl.ru/

 23. metusalem skriver:

  Leewanta brukar tid efter annan lova att nu skall han minsann inte sprida pärlor för svinen mera. Men så veknar han och ger oss några visdomsord på nytt.

  Vi tackar, det är uppfriskande att läsa inlägg från en person med jättestort ego, och kännedom om de flesta krångliga ord som nyttjas inom politik och ekonomi.

  Att vi mindre vetande understundom har svårt att hänga med i analyser som har sin grund i den Amerikanska penninglobbyn får skyllas på att vi intellektuella dvärgar aldrig fått umgås i de kretsar som styr världens öden.

  Många har drabbats av Leewantas bannbulla. Jag ansluter mig själv med glädje.

 24. perfro skriver:

  Vårt kära Göteborg är trots allt mindre korrupt än vad Moskva och även Ryssland i sin helhet är.

  Vad kan Medvedev egentligen göra när han har Putin med sina iskalla ögon övervakar honom på bästa KGB-manér?

  Sverige ligger nu på tredje plats vad gäller korruption? Det låter ju bra.
  Men förutom all ekobrottslig het så har vi en svart ekonomi som omsätter nåt mellan 100-200 miljarder.
  Hur ska Borg komma åt det?

 25. gubbstut skriver:

  Kan bara hoppas att Fredrik Reinfelt passar bättre i stolen denna gång. För sist var det ju för bedrövligt, fast han har ju onekligen gått och blivit rund om magen, så säkert är det inte.

 26. leewanta skriver:

  Herregud, herregud…jag sprider inte pärlor för svin, jag utmanar Er förmåga att ta reda på saker och ting själva. Jag lämnar hyfsat med ledord, som den som inte är helt förtappad av lathet kan begagna för sin egen research, det finns en elektronisk motorväg med många kontaktpunkter som Biblioteket i Alexandria alltid velade ha men inte hade…och det är inte min vilja att någon ska tro på eller acceptera vad jag säger blint, för det bygger inte upp vishet.

  Och de tider som stundar framledes kräver, i min mening, vishet.

  Vidare har jag inte sagt att ingen ska gå emot postulaten och förvägras ifrågasätta ett par enkla rader, inte alls – utan min erinran syftar till att ingen ska föranledas att förvänta sig att jag kommer att börja chatta på denna blogg. Jag är inte här för att chatta, utan för att yttra en mening – oavsett om den är laddad med radioaktiv substans eller inte – till folkvalda förvaltare av statens uppgifter.

  Det ligger en fin tanke av direkt-demokrati i detta upplägg, så den torde inte missbrukas med imbecilitet.

 27. foxbill skriver:

  Lugn leewanta, få äro det som accepterar vad du säger blint. Även lågt stående deltagare har spår av sunt förnuft.
  Den som inte tål emotsägelser på sina tvivelaktiga inlägg skall kanske inte delta överhufvudtaget?
  Associationer till Stalin, Hitler och andra despoter är inte helt utan relevans. De skulle heller aldrig haft överseende med oliktänkande.

 28. foxbill skriver:

  Ursäkta. men glömde en sak. Dina inlägg kan inte på något sätt misstas för pärlor. Det kan t.o.m. en amöba intyga.

%d bloggare gillar detta: