Spurt i Lettland och Bosnien

STOCKHOLM: Måndag morgon och början på en ny arbetsvecka – mest i Stockholm i alla fall under dess inledning.

Mycket av uppmärksamheten fortsätter att vara fokuserad på framtiden för fredssamtalen i Mellersta Östern. Arabförbundet möts för viktiga diskussioner nästa måndag.

Denna vecka går valrörelserna i såväl Lettland som Bosnien in i sina avgörande skeden. Val har man på lördag respektive söndag.

I Riga har regering och parlament gjort ett imponerande arbete för att klara landet genom en ekonomisk nedgång som var värre än för något annat land.

Men nu är det tydligt att utvecklingen vänt – och det kommer att vara viktigt att hålla den politiska och ekonomiska kursen framöver.

Detta är självfallet viktigt för oss också.

Vi har all anledning att stärka samarbetet – politiskt och ekonomiskt – i Östersjöregionen under de kommande åren. Stabiliteten är viktig för oss alla, och den lägger också grunden för möjligheten till starkare ekonomisk utveckling.

Det kommer att finnas mycket att tala om mellan Stockholm och Riga i dessa avseenden.

I Bosnien har valrörelsen hitintills kännetecknats av motsättningar av mer nationalistisk natur. Alltför många har fallit för frestelsen att ställa den ena befolkningsgruppen mot den andra. Det europeiska perspektivet förefaller att ha varit sorgligt frånvarande.

Ändå är det detta som är avgörande för landets framtid – och kring vilket man förr eller senare efter dessa val måste samla sig.

För Lettland har medlemskapen i Europeiska Unionen och Nato gett en stabilitet och förankring som annars aldrig hade varit möjlig. Det är svårt att föreställa sig hur landet hade klarat sig utan dessa.

Och förr eller senare är det samma sak som kommer att gälla också för Bosnien.

20 Responses to Spurt i Lettland och Bosnien

 1. Kachina skriver:

  Och förr eller senare är det samma sak som kommer att gälla också för Sverige, under förutsättning att vänskapliga handelsförbindelser med Ryssland upprätthålls.

  Vi kommer en dag att behöva varandra, precis som under WW2.

 2. Kachina skriver:

  Dessutom hävdar jag fortfarande att det svenska valresultaten är och kommer att vara en katastrof, om vi inte får en koalition över blockgränserna.

  Här avslöjas statsmannen. Det är landet man skall ta ansvar för, inte partiets och den personliga prestigen.

  Det är bara fyra år till nästa val och om det skall kunna hållas måste någon ur ”dagisblocket” bli mogen politiker med kort varsel. Det finns inte utrymme för känslomässiga uttryck och personliga motsättningar före sakfrågan, som är förvaltning av Sverige.

 3. vibili skriver:

  Egentligen är det konstigt (och säkert fel) att tänka på att den unionen (Jugoslavien) Bosnien var medlem av, inte var bra för folket den gången. Så man gjorde allt man kunde att uplösa den på ett blodig vis.

  Det är faktiskt på sin plats att ställa frågan varför skulle den nya unionen vara så mycket bättre för dom samma människor nu två decennier och den hämska inbördeskriget senare…

 4. leewanta skriver:

  Vill Bildt avveckla nationen? Och låta krafterna bilda en världsregerinng istället? En där det till slut bara finns ett universiellt betalkort, take it or leave it?
  Vi önskar ett klargörande i hur Bildt ser på konceptet om en världsregering, världsfederation, och om han anser att en tillräckligt stor kris är vad som krävs för att sätta en sådan plan i verket?

 5. gubbstut skriver:

  När tänker du Carl Bildt, sätta in spurten mot Eritrea. Det är idag 9 år sedan han fängslades, så det är på tiden att du i egenskap av den du är, lägger ner lite möda på ärendet. Tycker att du lägger ner alldeles för mycken tid på allt som inte berör Sverige. Du gör som du vill, men ibland undrar jag, om du inte tappat greppet.

 6. gubbstut skriver:

  Min kommentar gällde Dawit Isaak, men det förstod nog de flesta. Så Carl Bildt, lägg in en spurt mot Eritrea!

 7. leonardo34 skriver:

  Är inte det avgörande problemet med Eritrea och fallet Dawit Isaak det, att Eritrea inte erkänner dubbla medborgarskap? De betraktar Isaak som enbart eritransk medborgare och som sådan anser de att krav från Sverige är en inblandning i interna angelägenheter.

 8. spanaren skriver:

  Utrikesministern skriver att den nuvarande lettiska
  regeringen gjort ett imponerande arbete för att
  klara den ekonomiska krisen vilket är helt riktigt.
  – Men till vilket pris och till fördel för vem?

  Kanske det kommande valet ger besked om de lettiska
  väljarna är tillfreds med bytet av union och hur stor
  del av väljarkåren som stödjer ”Harmonipartiets”
  ryskvänliga program.

  Vi skall inte glömma att inte alla jublade när
  Lettland bröt sig ur den förra unionen eller när
  det begav sig vid den första utbrytningen ur Ryssland
  med hjälp av västliga trupper som stödde den ”vita” sidan i inbördeskriget mellan ”vita” och ”röda”.
  Än leva gamla gudar…..

  Alternativet som kan bli verklighet om valresultatet
  skapar upplopp och kravaller beskrivs i en artikel
  i ”Baltic Times”.
  (Har läsekretsen hört det förr?)

  http://www.baltictimes.com/news/articles/26901/

 9. spanaren skriver:

  Mitt 27 september 2010 kl 11:38

  Detta är idag ”Harmonipartiet”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_%22Harmony%22

 10. spanaren skriver:

  Om någon är intresserad och har kunskaper i
  ryska – här är ”Harmonipartiets” program
  som de lettiska väljarna skall ta ställning till.

  http://www.saskanascentrs.lv/ru/programma/

 11. karrman skriver:

  gubbstut

  Problemet i Eritrea är presidenten Isaias Afwerki.

  TV4 hade ett inslag i maj 2009 där han blev intervjuad och sa att han var helt ointresserad av Dawit Isaaks situation. Hur man kan skapa en dialog med Afwerki är en gåta.

  TV4 intervju med Isaias Afewerki

 12. spanaren skriver:

  I det lettländska valet är det ryskvänliga
  ”Harmonipartiet” det parti som leder i
  opinionsundersökningarna……

  http://balticreports.com/?p=22503

 13. Leo Occam skriver:

  Så mycket elände i världen.

  Jag hoppas eller snarare förutsätter, att du Carl arbetar för att Romer, de som förr benämndes zigenare, tas om hand i de länder där de är medborgare.

  Denna dag har det meddelats att den stora invandringslobbyn i Sverige varnar för att Romer riskerar utsättas för fattigdom om de sänds tillbaka till Kosovo. Ett nytt skäl alltså för att bli flykting i vårt generösa Sverige. Det finns säkert 100-tals miljoner i världen som utsätts för denna stora risk.

  Den som klarar av att extrapolera en funktion kan snart inse att vi svenskar med tiden drabbas av samma öde.

  Men genomsnittspolitikern klarade ju inte matten så bra. Läste i stället lite enkla flumkurser på universitet eller på lägre nivå.

  Kanske kan världens problem lösas med krav på insikt i grundläggande matematik för de som vill styra ett land ?

 14. perfro skriver:

  Att de olika befolkningsgrupperna i Bosnien ännu ställs mot varandra är ju inte så underligt.

  Under kriget på 1990-talet så utförde serberna folkmord,, tortyr, massvåldtäkter. förstörelse av alla muslimska tempel.

  Nu försöker man trots allt, vilket är positivt, uppnå en viss försoning, men en av kandidaterna i det val som förestår, Milorad Dodik, anklagas, sannolikt helt korrekt, för att förhindra detta.

  Likaså anklagas den populäre serbiske borgmästaren i staden Fozâ för att ha sålt ut serbiska intressen.

  De serbiska krigsförbrytare, som det finns gott om, kommer aldrig att ställas inför rätta. De är naturligtvis för många och de serbiska myndigheterna skulle inte heller medverka till att de grips.

  Hatet måsteslockna och såren läka. Att en sådan process kommer att ta lång tid vittnar inte minst motsättningarna mellan serber och kosovoalbaner om.

  Vad som i det korta perspektivet kan bidra till att försoningen trots allt fortskrider är allt flertalet stater på Balkan vill komma med i EU.

 15. perfro skriver:

  Kachina.
  Skulle vi ha fått en regering över blockgränserna om de röd-gröna vunnit?
  Så blåögd kan du väl int vara.

  Dessutom Kachina valde svenska folket på två alternativ med vitt skilda politisk inriktning Det var faktiskt alliansen och främst då moderaterna som vann en övertygande seger.

  Det nya är ju att sverigedemokraterna kommit in i riksdagen med sina 20 mandat, Inget block vill ju ha något långsiktigt och så kallat konstruktivt samarbete med dem.

  Det om något skulle vara en katastrof

  Vi kommer nu att få ett läge med hoppande majoriteter, alls inte ovanligt, ens när sossarna regerade.

  Dessutom Kachina, vänta och se!
  Mona försvinner liksom de närmast komiska språkrören.
  Vänstern hamnar där dom ska stå, i skamvrån.
  Och det röd-gröna blocket kommer likaså att avvecklas.

  Det begriper sossarna själva i sin eftervalsannalys.

  Nu får vi vänta till 5 oktober Kachina då den nya regeringen kommer att presenteras
  Då kommer du måhända ändra uppfattning.

 16. claudius49 skriver:

  ”Mycket av uppmärksamheten fortsätter att vara fokuserad på framtiden för fredssamtalen i Mellersta Östern. Arabförbundet möts för viktiga diskussioner nästa måndag.”

  Förvisso, Carl. Och jag rekommenderar Stephen Walt´s senaste kommentar, http://walt.foreignpolicy.com/posts/2010/09/27/settling_for_more_settlements.

  Walt skriver bl a: ”The combination of [U.S.]unconditional support for Israel and the continued expansion of Israel’s illegal settlements undermines America’s image in many countries and is contrary to basic U.S. values.”

  Det som nu händer syftar till att PA president Abbas skall förlora vad han har kvar av prestige, och ytterligare cementera Israel grepp över Västbanken — och därigenom omöjliggöra den tvåstatslösning som president Obama, och alla andra, har satsat på.

  Slutresultatet blir att Obama kommer att stå med dumstruten. Tyvärr. För hans syfte har ändå hela tiden varit gott. Läs hans tal i Kairo, juni 2009, där framgår vilken strävan han har. Jag tror att han fortfarande har samma justa mål, men hindras av Netanyahu, AIPAC och övriga fredens och rättvisans dödgrävare.

 17. Kachina skriver:

  perfro

  Jag, jag hoppas att jag får ändra uppfattning. Jag är mycket orolig.. En minoritetsregering räknas inte i den internationella politiken. Ingen vet om antagen ståndpunkt eller ingånget avtal håller hela vägen genom vårt parlament.

  De fyra framgångsåren har uppnåtts genom en stabil politik och tydliga principer. Det har stärkt Carl Bildts status i världspolitiken och jag är övertygad om att hans aktiviteter har varit av mycket stor betydelse för svenskt näringsliv och svensk ekonomi.

  Detta betyder inte att jag delar deras ideologi fullt ut. Jag är beredd att såga delar av den jäms med fotknölarna.

  Men en svag regering är en katastrof, oavsett vissa lysande individuella prestationer. Det är tjurighet och brist på ansvar att vägra MP en eller två ministerposter

  Wetterstrand viker sig inte och det gör hon helt rätt i.
  Reinfeldt försöker spela poker med svenska folket som insats, och DET är ansvarslöst. Ett samarbete kräver ansvar från bägge sidor och en-två ministerposter är INTE ansvarslöst att kräva.

  I det här fallet är det Reinfelt som sitter likt en tjurig unge i sandlådan. Om vi skall surfa på fyraårsvågen måste vi ha en stabil regering, inte en hoppande majoritet och återkommande nyval.

  Vi förlorar trovärdighet i omvärlden och nu ligger ansvaret på Reinfeldt.

 18. perfro skriver:

  Vår politik sedan efterkrigstiden har hankat sig fram.
  Socialdemokraterna har varit i majoritet en enda gång och i övrigt när vi inte haft borgerliga regeringar eller så har de borgerliga godtagit socialdemokratiskt maktinnehav.

  Socialdemokraterna har också varit i koalition med centerpartiet(bondeförbundet och vänsterpartiet och miljöpartiet nyligen fungerat som stödpartier till
  Göran Perssons regering
  Detta var i själva verket utomordent komplicerad, vilket inte minst framgick av svårigheterna att manglar fram en budget.

  Göran Persson ville helst ha centerpartiet som stödparti men gjorde samtidigt markeringen att han bestämt avvisade en koalition med vänsterpartiet och miljöpartiet.

  Skillnaden menade han gentemot socialdemokraterna var så centrala inom minst sju för vårt land viktiga områden.

  Detta synsätt har socialdemokraterna nu övergivit. Vi har fått ett röd-grönt block , hur länge det nu kommer att bestå.

  Vad gäller de borgerliga partierna skedde något historskt när de gick till val som en allians med ett program som presenterades för völarna inför 2006 års val.
  Det har också har blivit genomfört självfallet med de förändringar som var nödvändiga med anledning av finanskrisen.

  De reformer som genomförts innebär inom en rad områden systemskiften och det behövs nog ytterligare minst två mandatperiode till innan de blivit genomförda.

  Om man vill titta på vad detta konkret innebär så behöver man bara ta del av valmanifestet och mer konkreta förslag kommer i budgetproposition en, som nuvarande minoritet egentligen inte via ett annat alternativ kan blockera.

  Det finns i själva verket en samsyn i en rad frågor. Dit hör att höjda skatter inte längre är möjliga. Dit hör också att andra lösningar krävs för att klara finansieringen av den offentliga sektorn, där inte minst sjukvård och kostnader för äldrevården kräver mer resurser.

  Partierna Är också nu överens om behovet av en självständig penningpolitik och att inflationen måste hållas på en låg nivå.
  Den växande globaliseringen kräver likaså starka exportföretag, även små och medelstora, och en växande it-sektor.

  Vi gör också affär alltmer med länder där oavsett deras politiska system. Denna moraliska aspekt på vår ekonomi vill man helst inte diskutera.
  Även här har vi ett systemskifte gentemot vad som gällde på 70-80-talet.

  Sen kan man fråga vad som kommer att hända med lönerna Det kommer knappast att bli jämställda löner mellan den offentliga och den privata sektorn, helt enkelt därför att den offentliga inte kan följa med i de löner som den privata sektorn kan betala.

 19. Kachina skriver:

  perfro

  Det ligger en viss skillnad i förr och nu. Ingen fällde en minoritetsregering därför över all partipolitik vilade det tunga ansvaret för landet.

  Nu gäller i första hand partipolitiken och att fälla en regering är ingen stor händelse om vi ser det internt, men externt internationellt blir vi ett land utan stabilitet och detta påverkar näringsliv och inflytande negativt.

  Se bara på Italien. De har visserligen hankat sig fram, men till vilket pris?

  Det är viktigare med en majoritetsregering än politiska detaljfrågor som mals i meningslöshetens kvarnar. Det är bara fyra år till nästa val. Låt inte den personliga prestigen förstöra det som byggts upp internationellt under de föregående fyra åren.

%d bloggare gillar detta: