Ohly svingar taktpinnen

STOCKHOLM: I TV:s utfrågning igår var det uppenbart att det är Lars Ohly som håller i taktpinnen när det gäller den rödgröna politiken om Afghanistan.

Medan socialdemokratiska talesmän nu surrar runt i sina ståndpunkter driver Ohly en klar, tydlig och farlig linje.

Den som läser vänsterpartiets senaste riksdagsmotion i frågan kan inte missa att deras politik i grunden vägleds av en rätt primitiv anti-amerikanism.

Medan motionen – alldeles felaktigt enligt FN – säger att så gott som alla civila offer i Afghanistan orsakats av vad man kallar USA-ledda operationer är det frapperande att det inte finns ett ord av kritik mot talibanerna.

Man är starkt mot USA – men knappt alls mot talibanerna.

Vart en politik med de drivkrafterna skulle föra är det dessvärre inte svårt att förstå.

Skulle alla mer än 40 länder i ISAF-koalitionen göra som Ohly och rödgröna följeslagare nu vill och lämna totalt militärt 2013 skulle fredsarbetet kapsejsa och ett förödande inbördeskrig bryta ut. Om detta kan det inte råda någon tvekan.

Det kriget skulle få omfattande konsekvenser – flyktingströmmarna skulle med all sannolikhet nå också oss.

Vad jag befarar är att det finns dem inom vänsterpartiet som snarast skulle välkomna en sådan utveckling, eftersom den kunde beskrivas som ett nederlag för den s k USA-imperialismen.

Lars Ohly såg komfortabel och nöjd ut när han svingade sin taktpinne i den rödgröna Afghanistan-politiken.

Andra har anledning att vara djupt oroade.

55 Responses to Ohly svingar taktpinnen

 1. Daniel Svensson skriver:

  Mycket riktigt. Däremot poängterade han att vi borde sluta upp med vapenexport. Det är för mig en no-brainer och jag förstår inte varför det inte är genomfört för länge sedan. Färre antal vapen, färre antal avlossade kulor, färre skador.. vi är långt från ensamma om att producera vapen, men många bäckar små.

 2. svenike skriver:

  Carl Bildt, Du skriver att ”det finns dem inom vänsterpartiet”. Vad betyder det? Är det möjligen en förkortning av demens?

 3. oppti skriver:

  Kanske är det så att kritiken mot USA beror på besvikelse från nån som har höga tankar om världens största demokrati.
  En demokrati som lyssnar på kritik-till skillnad från Talibanerna.
  Vi har högre krav på de goda samhället än på bovarna!

  Detta kan motståndarna misstolka som ett stöd för dem.
  Kanske är vi på detta sätt medskyldiga i en verksamhet som vi inte vill se!

 4. karrman skriver:

  Vänsterpartiet är väl medvetna om konsekvenserna av sin politik. En uttåg idag skulle leda till inbördeskrig och en sannolik taliban seger. Det lindas in i en kritik mot en strategi som inte är aktuell längre.

  För den som följt med något i debatten vet att idag är de enda som medvetet praktiserar en strategi där man medvetet offrar civila för uppnå militära mål är talibanerna. Sedan McChrystals revidering av strategin har amerikanarna vinnlagt sig om att inte skapa konfliktytor mellan den militära och civila strategin. Detta har inte alltid lyckats vilket bör kritiseras, men de som medveten praktiserar detta är jihad falangen bland talibanerna.

 5. perfro skriver:

  Lars Ohly är inte bara antiamerikan, han är också emot alla internationella konfliktinsatser som EU och vårt land deltar i.

  Det söker hn vad gäller Afghanistan dölja genom att hävda att hans parti vill medverka till en civil uppbyggnad av detta land.

  Det är svårt se detta på annat sätt än att det är en del i den kompromiss som de röd-gröna slutit om vår afganska politik de båda kommanda åfen.

  Om Lars Ohly har sagt, huvudsaken är att färdriktningen är den rätta.
  På det sättet utmanar han inte heller partiets kärnväljare.

  Det är naturligtvis omöjligt att bygga upp ett land med så stort inflytande som talibanerna har genom att samtidigt ta hem all vår militära kapacitet och likaså våra soldater.

  Det skulle inte räcka med organisationer som Svenska Röda Korset, Svenska Afganistankommittén, Läkare utan gränser samt Sida om nu någon med rent humanistiska värderingar som grundval har såna funderingar.

  På Kunskapskanalen visade man i går ett program, som handlade om delar av Pakistan där även talibaner har stort inflytande.

  Man har där försökt satsa på skolutbildning. Detta strider mot talibanerna ideologi och de har förstört 2 000 skolor.
  Detta borde rimligen, men vem vet, resultera i att befolkningen inser vilken islamistisk, terrorbaserad islamism, som talibanerna samt al-Qadia representerar.

 6. Kachina skriver:

  När Ohlys anfader, den snälle Jätten Dumle, skulle klappa barnen på kinden, förstod han inte sin egen styrka och stod ständigt undrande till varför barnen dog helt plötsligt.

  Det må vara att i den Ohlyska genbanken finns svagt påbrå vad gäller förståndet, men att vi dessutom betalar honom ca. 60.000 i månaden för att han skall exponera det oförståndet, är tammef-n en skam utan like.

  Ett bortdragande innan Afghanistan är stabilt inom sig självt, resulterar ofelbart i en fruktansvärd människoslakt. Ett sådant agerande måste räknas som ett brott mot mänskligheten.

 7. florimond77 skriver:

  Men herregud om vi tar hem våra soldater gör det varken till eller från för krigets skull. Ska vi reiskera våra ungas liv bara som en markering? Det är ju inte Ohly som för krig.

 8. claudius49 skriver:

  Ohly fick en ganska lätt match i SVT i går. Väl påläst, och inför i huvudsak ganska lätta frågor hade han inga större svårigheter att leverera svar — som gladde de egna supportrarna men kanske bekymrade Sahlin och Wetterstrand en del. De båda utfrågarna hade inte sin bästa dag.

  Jag saknade KG Bergström som däremot förekom senare i SVT:s grannkanal. Han hade kunnat ge Ohly en bättre omgång — och bättre valuta åt oss licensbetalare.

 9. Kachina skriver:

  Om vi tar hem våra trupper gör det, mycket riktigt, ingenting för krigets skull. Men för civilbefolkningen som gått i de skolor vi skyddat, de entreprenörer vi anlitat, de tolkar vi anställd,……är det en säker död.

  Har man tagit f-n i båten, får man även ro honom iland. Det gäller alla invasionsstyrkor som gått in, etablerat en statsmakt och engagerat civila, att har man gått in och delat folket i två läger, kan man i mänsklighetens namn bara lämna dem att slakta varandra.

  Oavsett rätt eller fel vad gäller själva invasionen, måste var och en ta ansvar för efterverkningarna av sina gärningar.

  Det går inte att lämna Afghanistan innan landet är stabilt inom sig självt och samtidigt beteckna sig som en civiliserad människa, för vi vet sedan förra gången vad som händer när de utländska trupperna lämnat landet.

 10. nittonsextifem skriver:

  Helt rätt oppti (hej förresten ;O),

  denna kulturrelativism som utmynnar i olika krav på olika grupper är i realiteten enbart ett stöd för extremisterna.

  kachina, håller helt med om ”Har man tagit f-n i båten, får man även ro honom iland. ”.

 11. soli01 skriver:

  Ohly vore en Ohlycka om han fick bestämma. Vi får rösta så icke sker!

 12. spanaren skriver:

  Kachina,

  USA kommer att uppge ”terrängen” Afghanistan
  av inrikespolitiska och ekonomiska skäl –
  oavsett vad europeerna tycker och tänker – eller?
  När talibanerna tagit full kontroll kan man
  återuppta de avbrutna förhandlingarna som fördes
  före 9/11 om ledningar för oljan/gasen…
  Vad USA anbelangar återstår då för de afghaner som valt fel sida att ”Face the Music”…
  Kan den svenska ISAF-styrkan göra något åt det?

  De afghanska medborgare som gått ockupationsmaktens
  ärenden kommer att drabbas av samma öde som ryska
  ROA-armen på tyskarnas sida gjorde.
  Samma öde som överlöpare har rönt alltsedan pyramiderna byggdes och skyddsmakten lider militärt nederlag eller utrymmer det ockuperade området.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/ROA

 13. Kachina skriver:

  ”USA kommer att uppge ”terrängen” Afghanistan
  av inrikespolitiska och ekonomiska skäl –
  oavsett vad europeerna tycker och tänker – eller?”

  För att säkerställa toppositionen som ”Ondskans Makt?”

  Invasionens syfte var tveksamt. Lämnar man dessutom de samarbetsvilliga till slakt, kommer lukten av ruttet att nå över hela Atlanten och bort till Asien.

  Men det är klart, det går ju alltid kräva att Sverige tar emot ca. 1 miljon flyktingar. Vi lyder ju husse. Men, jag menar att amerikanarna får själva ta hand om det de ställt till med, genom att stanna kvar till inre stabilitet är uppnådd, även om det tar en generation.

  Svensk trupp kan naturligtvis inte stanna kvar om all annan trupp försvinner.

 14. spanaren skriver:

  Kachina,

  USA är en militär stormakt och ser i sitt
  handlande enbart till landets egna intressen
  av militärstrategisk och geopolitisk art.
  Varför skulle USA bekymra sig om uppgiven ”terräng”?

  Det gäller för övrigt även den andra militära
  stormakten – Ryssland. De två kanske tom
  samarbetar inom vissa områden som nästa delning
  av Europa och Iran/Mellan Östern där båda kan
  ha en fördel av samarbetet.

  Det är bara naiva ”fredskadade” europeer,
  i synnerhet vi svenskar, som inte förmår se
  dagens Afghanistan i historiens ljus.

  Att Sverige överhuvudtaget har en symboliskt
  närvaro i Afghanistan är ett resultat av den
  efter Murens fall inledda utrikes/säkerhetspolitiken
  där först neutraliteten uppgavs och nu även den
  svenska alliansfriheten samtidigt som vårt lands
  existensförsvar nedmonterades till 95%.
  Vi skulle aldrig varit där!

  Vad gäller huvudämnet är det kanske så att Ohlys
  kristallkula i detta fall är klarare än Carl Bildts.

  Är detta den Mene Mene Tekel den av USA tillsatte
  presidenten Karzai ser på väggen?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Najibullah

  PS

  Gör en tillfällig ”time out” från min proklamerade
  ”time out” för denna tråd.

  DS

 15. Visionären skriver:

  Nog svingar han taktpinnen alltid.

  :-)))))))))))))

  V

  PS. Sorry, kunde inte låta bli.

 16. perfro skriver:

  Jag har lite svårt varför vi skulle upphöra med vår vapenexport.

  Den är i hög grad differentierad, spelar en viktig roll för vår exportindustri ktade industri och därmed även för vår handelsbalans och BNP.

  Vi ska inte naturligtvis exportera till länder med diktatur utan den ska inriktas på demokratier men även länder som har en framväxande demokrati.

  Det är också naturligt beakta att vi har länder i vår omvärld som behöver vapen som skydd mot länder som är föremål för direkta hot,

  Vapenexport är ju också förenad med hårt internationell konkurrens, vilket kräver att att flyg, stridsvagnar och annat är av bästa kvalitet.

  Vi ska också köpa vapen. Det ska inte bara ske med hänsyn till pris utan även efter kvalité.
  Ett bra exempel är när Hägglunds ge sig för vad gäller finska stridsvagnar.

  Därutöver är ju export av vapen ofta förenade med export/import efter ett ofta komplicerat system.
  Sannolikt måste också mutor ingå i detta system.

  Lars Ohly har knappast med sig socialdemokraterna även om de röd-gröna vill ha en långsiktig nedrustning.

 17. Torsten skriver:

  Först försvarar Ohly Talibaner som spränger skolor för att inte unga kvinnor inte skall kunna utbilda sig. Sedan förordar han bröstpump så att kvinnor inte skall få amma sina egna barn. De skall tvingas ut att arbeta.
  http://svt.se/2.22584/1.2133511/fatmas_skola_forstord_av_bade_talibaner_och_oversvamningar
  Och denne man får dirigera Mona med sin taktpinne.

  När man sett filmen i Youtube klarnar bilden :-|

  Visonären, det var inte fel att visa den.

 18. Bo W. Höglund skriver:

  Att ett litet land (som Sverige) skulle kunna försvara sig med förstklassiga vapen mot sovietisk agression har ju länge, av förståeliga skäl, varit impopulärt i Kreml.
  De potentiella fienderna må skifta från stater med konstig ideologi till konstiga ideologier utan vidhängande geografiska områden – en väl fungerande vapenindustri är iaf. en del av den livförsäkring vi måste ha.
  Dessutom behöver den ju inte kosta alltför mycket för skattebetalarna – har vi den inte kommer kostnaderna förr eller senare att dyka upp på andra konton!

 19. mrmhalland01 skriver:

  Det är väl ett av store bekymmer Bo W. Höglund, att våra politiker inte inser att bokföringen är dynamisk.

  Man stirrar blint på ett konto och tittar vad som är budgeterat; här kan inget tas ifrån, detta kan vi inte lägga pengar på.

  I nästa andetag tilldelas medel till suspekta studieresor, fallskärmar och annat, för det var budgeterat.

  När verkligheten kommer i kapp och resultatet lyser rött och människor ifrågasätter prioriteten på utgifterna försvarar man sig med att ”det var ju inte samma budget” !

  Tydligast är detta i kommunerna.

 20. Bo W. Höglund skriver:

  Visst har vi Hallänningar oftast/alltid rätt!

  Att ge aldrig så öronmärkta pengar till kommunerna (t.ex. för skoländamål – sorry, lite ot.)betyder ju bara att slöseriet enl exempel ovan kan fortsätta i obehindrad skala!

 21. spanaren skriver:

  Det område som verkansdelen av den svenska
  ISAF-styrkan (2 skytteplutoner)håller verkar
  om man får tro länkad artikel från Der Spiegel
  idag vara lugnet i stormens öga.

  Som alla med erfarenhet av asiatiska virvelstormar
  vet är detta bara tillfälligt – att tro något annat
  är verklighetsfrämmande illusioner…..

  Läs även svårigheterna att rekrytera tysk polis
  för utbildningsändamål i Afghanistan i samma
  tyska tidning.

  Enligt Russia Today kommer Polen att dra tillbaka
  sin styrka (3500 man) från Afghanistan på grund
  av det starka folkliga motståndet i Polen mot
  den polska krigsinsatsen på Västmaktsidan
  – 80% av polackerna är emot.
  Hur skulle en svensk opinionsundersökning utfalla –
  OM vi fick vetskap om den reella verkligheten i
  Afghanistan?

  Bör vi som Carl Bildt föreslår vara ”siste man på
  skansen” och verka som en ”Sven Dufva” på Virta bro
  eller som polackerna dra oss ur i god ordning medan
  tid ännu finns?
  Hade Sven Dufvas hjältedåd någon som helst betydelse för utgången av svensk-ryska kriget 1808/1809?

  http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,713582,00.html

 22. Kachina skriver:

  Sveriges insats har ingen som helst betydelse för utgången av kriget. Däremot har de betydelse i den punkt de markerar och har man tagit sig an en uppgift skall man av princip fullfölja den, även om det är f-n som sitter i båten.

  Det går inte att avsluta, bara så där. De rödgrönas tidsgräns för utdragande har dessutom ökat riskerna för civilbefolkningen och våra trupper i området. Det kan vara ett uttalande som får stormens öga att flytta till ett annat område och placera de svenska plutonerna i vindstyrka 5.

  Kriget kan inte vinnas. Det kan inte heller avslutas abrupt. Den enda möjlighet jag ser är att dela landet i det västorienterade och det östorienterade provinserna, skapa och hålla en starkt befäst gräns.

 23. Bo W. Höglund skriver:

  Det är ju nästan som om Kachina skulle vara Hallänning!

  Men, man bör ochså understryka att lugn i landet enl ovanstående vision knappast låter sig framkallas till ett arbiträrt datum – även ett så diffust som 2013!

 24. findus skriver:

  Jag saknar Peter Eriksson … får han inte längre vara med och leka?

 25. spanaren skriver:

  Även undertecknad önskar självklart inte ett
  omedelbart isolerat svenskt uttåg – det svenska
  lejonet dröp av med svansen mellan benen….
  Det skulle totalt rasera resterna av det förtroende
  vi eventuellt har kvar vad gäller säkerhetspolitik.

  Vi bör emellertid som sjömän fordom varsna molnen
  på himlen och de första stormilarna på havsytan
  och i tid ändra kurs för att undvika virvelstormen.
  När stormen är över oss (se ryska filmen 9ya Rota)
  är det för sent att göra någonting alls.

  Är det inte så att Afghanistankriget i mycket
  följer samma kurs som Vietnamkriget?

  En föga trovärdig amerikansk causus belli med insats av amerikansk och med USA allierad trupp.
  Stöd till en genomkorrupt regim med en president
  tillsatt av USA. En regeringsarme där soldaternas
  ända motivering var dollarsedeln i soldatens ficka
  och med motståndsrörelsen i kontroll av större delen
  av landet utanför de större städerna och USA:s
  militärbaser.

  Australien såg faran och drog sig ur när USA
  började med sin vietnamisering.
  Varför kan inte vi följa Australiens kurs i Vietnam
  i vår insats i Afghanistan.

  Det finns kanske tätnande stormmoln på närmare
  håll än i Afghanistan.
  Med USA/NATO helt nedgrävda i Afghanistan och
  USA i behov av ryskt stöd i fråga om Iran är
  det kanske läge för Medvedev/Putin och (Dugin?) att
  åtgärda problemet Saakasjvilij i Tblisi…

  Oavsett vad vi tycker och tror om de ryska
  beskyllningarna mot Georgien är det Kreml
  och den ryska militärens tolkningar som gäller
  även för ryssarna i gemen som får en redigerad
  version av problemet i de statliga nyhetskanalerna.

  http://rt.com/Politics/2010-09-06/georgia-militant-training-camps.html

 26. spanaren skriver:

  Findus,

  Vem var Peter Eriksson?

  Om du tänker på Peter Hammarberg som skrev
  många inlägg här om utrikes och säkerhetspolitik
  så har han numera en egen blogg med inriktning
  särskilt på Ryssland och vårt närområde vad
  gäller dessa ämnen.

  http://tnsexton.wordpress.com/

 27. Torsten skriver:

  Bo,

  Kachinas senaste inlägg gör att han till och med kvalificerar sig som Smålänning :-)

  Kachina,

  I Afganistanfrågan är Du i det närmaste klockren.

  Militärt är vi endast marginella.
  Det är de budskap vi sänder som är ytterst viktiga och kan vara livsavgörande för den vanliga människan.

 28. Kachina skriver:

  Småland tror jag att jag hört talas om, men var ligger Halland? :-)

  ”Är det inte så att Afghanistankriget i mycket
  följer samma kurs som Vietnamkriget?”

  Ja, det är bara det att i det här fallet är terrängen en fördel om man skapar en befäst gräns och utvecklar det som kan utvecklas.

 29. Kachina skriver:

  ”Det är de budskap vi sänder som är ytterst viktiga och kan vara livsavgörande för den vanliga människan.”

  Ja, verkligen. I krig får man vara försiktig med att yttra framtida avsikter. Fienden lyssnar. Några ord kan ta död på både egen personal och civilbefolkning.

 30. Kachina skriver:

  Därför tycker jag inte att frågan om Afghanistan har något i den svenska valrörelsen att göra.

 31. Torsten skriver:

  Helt rätt Kachina,

  Ett flagrant övertramp, dirigerat av Ohly, som dom nu med alla medel försöker att försvara.

 32. mrmhalland01 skriver:

  Jo Kachina,

  Den har det eftersom Ohlys politik, om den får genomslag i Europa skulle skapa en enorm flyktingström från Afghanistan.

  I Sverige står vi inte rustade att möta denna.
  Troligen inget annat land heller eftersom Sverige har tagit emot så många fler än andra länder.
  Vad händer då ?

  Ja, en bieffekt, men inte helt oväsentlig.

  Naturligtvis är de positiva effekterna av vår närvaro långy mycket viktigare.

 33. soli01 skriver:

  mrmhalland01 – där delar jag även din oro. Vi vill inte få samma förhållande som när det gällde t ex Irak. Är det oroshärdar i världen – och det är många – är Sverige tydligen ett populärt mål.
  Vi klarar inte detta i längden och det måste vi alla inse. Afghanistan är därför viktigt och att det kan skapas lugn så de själva klarar sig och att talibanerna tappar sitt inflytande. Blir nog svårt!

 34. Bo W. Höglund skriver:

  Halland är det landskap som omger de mest tänkande av deltagarna i denna blogg – inklusive bloggägaren!

  Kallas även Smålands Riviera.

  Frågan som ställs till misstänkta okända är :”Vad kommer efter 39?” – Blir svaret ”Fötti” – drar vi våra konsekvenser!!

 35. flyktingar skriver:

  spanaren:

  ”Hade Sven Dufvas hjältedåd någon som helst betydelse för utgången av svensk-ryska kriget 1808/1809?”

  Svaret är ”Nej”, ty Sverige svek Finland och i och med det sin strategiska uppgift att stabilisera östersjöområdet.

  Betydelsen för Europa av det traumatiska prejudikat, som Sveriges förlust av Finland 1809 innebar, kan inte nog understrykas.

  Det är därför spanaren återkommer till detta ämne gång efter gång.

  Ett evigt försök till rättfärdigande av ett beslut, grundat i en misslyckat svensk-europeiskt alliansbygge, med enorma försvarsstrategiska konsekvenser för Europas och världens 1900-tal och med återverkningar på denna dag som idag är.

  Sens moralen ”Hellre stämma i bäcken än i ån” har sällan passat bättre. Och nu trumpeterna man åter till Reträtt…

 36. spanaren skriver:

  flyktingar,

  Den verkliga orsaken till att jag ständigt återkommer
  till historien och trumpetar ”Ryssen kommer!” är att
  vi efter 200 år av för Sverige klok och lyckosam
  säkerhetspolitik, ehuru understundom föga ärorik,
  nu tydligen skall återgå till den säkerhetspolitik
  som fördes före Wienkongressens dagar – alliansbyggen
  och aktivt deltagande i militäralliansernas krig
  nu i global skala med för operationerna i stort
  fullständigt betydelselösa ”vifta med flaggen”
  förband i kompanistyrka eller med högst en bataljon.

  Afghanistan är ett typexempel på detta där dessutom
  vår inhemska propagandamaskin försöker framkalla
  bilden av att verkansdelen om två plutoner på något
  sätt skyddar någon ens i Mazir e Sharif….
  Ingen skugga skall falla på de svenska soldaterna.
  De gör vad de kan med det de har nu som alltid förr
  i svenska FN-uppdrag.

  Spanaren lider inte på något sätt av ”ryssfobi” utan
  försöker i historiens ljus bara framföra likheterna
  mellan Peter I, Stalin och Medvedev/Putin (Dugin?)
  som samtliga efter ryska geopolitiska katastrofer
  fått ryska riket att återuppstå – starkare än någonsin
  tillförne.
  Det gäller att i tid förnimma krusningen på den
  stilla havsytan som kan vara stormens förebud.
  Ref. mitt 06 september 2010 kl 18:43

  Efter nederlaget i ”Det stora nordiska kriget”
  försökte Sverige med fantomsmärtor efter Nystad
  återerövra de förlorade baltiska provinserna
  med det för Sverige katastrofala angreppskriget
  mot Ryssland 1741 och påföljande försök 1788 varefter
  den svenska armen fick förfalla – det var ju nu
  liksom idag ”fred i vår tid”.

  Vi är helt överens om att Sveriges nuvarande
  säkerhetspolitik är ett ”Dårarnas Paradis” där
  vi skapat ett militärt tomrum i Östersjöområdet
  och lämnar den mest strategiskt viktiga platsen
  Gotland utan militärt försvar. Att återupprätta
  vad, som när Sverige organiserade en försvarsmakt,
  var ”Gotlands försvar” kunde vara ett första steg
  att ”stämma i bäcken”….

  Vad gäller Afghanistan anser jag att den svenska
  styrkan när signalerna om en kommande ”afghanisering”
  från USA blir tydliga, liksom Australien gjorde i en liknande situation i Vietnam, skall göra en ordnad
  reträtt – INTE som Ohly föreslår överge MeS per
  omgående.

 37. Kachina skriver:

  spanaren

  EU är ett alliansbygge, med allt vad det innebär. Det är en följd av sekundsnabba kommunikationer och större rörelse över gränserna, fysiskt kulturellt och mentalt. Det går helt enkelt inte, efter cyberspace skapelse, att isolera sig i små nationalstater.

  Det sker stora förändringar där många nu står med ena foten i det gamla och den andra i det nya, ditförda av sina egna barn.

  Jag tror det är sista racet för Ohly, när han så tydligt visar dubbelmoralen i skolfrågan. Förstatliga skolan, Ja. Lägga ner friskolorna? Nej, av den enkla anledningen att den f.d. socialistens egna barn går i friskolor. Snacka om att prostituera sig på den politiska marknaden och sälja sina grundvärden.

  Jag blir inte klok på Björklund. Han vill förstatliga skolan och det applåderar jag, men han har inte förklarat vad han vill med friskolorna.

  Friskolorna är en varböld i samhällskroppen som i princip levererar ett antal ”Littorin-hattar”. Alltså köp dig ett betyg, med pappas pengar eller status.

  Den enhetsskola vi hade på 1960-talet har producerat en elit som nu besitter höga poster över hela världen. Vi hade under några decennier en skola i världsklass och det är den vi måste tillbaka till, även om det var Palme som skapade den och hans ”lydiga valpar” som sedan förstörde den.

 38. perfro skriver:

  Jag noterar att Spanaren inte kommer med någon kommentar vad gäller skälen till att svensk vapenexport än nödvändig.

  Därutöver förekommer som bekant ”export” till skilda terrororganisationer, vilka bl a Iran står för, att destabilisera ett tänkbart fredsavtal mellan israelerna och de palestinier som verkligen önskar ett sådant.

 39. spanaren skriver:

  Kachina,

  Vad svenska folket med ytterst liten majoritet
  röstade ja till var ett fördrag om ökad frihandel
  mellan suveräna nationalstater – INTE ett unionsbygge.
  Vi har helt förts bakom ljuset av våra politiker!

  perfro,

  När Sverige förde en neutral och alliansfri
  utrikes/säkerhetspolitik och organiserade
  ett mycket trovärdigt existensförsvar var
  den egna krigsmaterielindustrin av vital
  betydelse för det svenska Totalförsvaret.

  Idag, när VI proklamerat fred i vår tid och
  inga hot i vår del av världen inom överskådlig
  framtid, är den till stor del utlandsägda
  krigsmaterielindustrin inte av någon betydelse
  för de patetiska resterna av vad som en gång
  för inte så länge sedan var den svenska Krigsmakten.

  Den enda betydelsen för Sverige är de arbetstillfällen som genereras och den betydelse för civil industri som utvecklingen av krigsmateriel skapar.
  Export är helt nödvändig OM denna verksamhet skall
  få kvarleva i vårt land.

 40. kallistiman skriver:

  @spanaren
  Vad har vad politikerna sa i början av nittiotalet för relevans på vad Kachina skrev om EU? Nationalstaten är ett förlegat instrument för att möta de sociala, ekonomiska, juridiska och humanitära utmaningar mänskligheten står inför.

  EU är mänsklighetens än så länge bästa hopp om att hitta en fredlig modell för att ta steget vidare från nationalstaten så det blir allt till att vi sätter fart och ser till att det blir lyckat. Militärt samarbete kan rimligtvis för Sverige bara komma i takt med handelsmässigt, kulturellt samarbete inom EU, inte som ett alliansbygge likt det som inledde första världskriget.

 41. Kachina skriver:

  ”Vad svenska folket med ytterst liten majoritet
  röstade ja till var ett fördrag om ökad frihandel
  mellan suveräna nationalstater – INTE ett unionsbygge.”

  Jag har hela tiden sett det som förberedelsen för en union, med den amerikanska konstitutionen 1789 som förebild.

  Jag riktar ofta kritik mot USA, men deras konstitution var 200 år före sin tid och är den enda lösningen på den framtida statsförvaltningen jag kan se.

 42. metusalem skriver:

  Kachina…
  Du har tid efter annan åsikter som man vill instämma i.
  Men… Friskolorna, en varböld i den svenska samhällskroppen, som du hävdar att Björklund prånglat på det svenska skolväsendet.

  Friskolor fanns väl åtskilliga år innan Jan Björklund blev skolminister. En konkurrens mellan olika skolformer har nog utvecklat skolan, inte fördärvat den.

  Kontroll av resultat måste vi givetvis ha, och detta ivrar Björklund mycket påtagligt för. Så vad är problemet, kan man köpa sig studentexamen eller högre examina?

 43. Kachina skriver:

  Problemet är att vi hade en skola i världsklass fram till 1985 (grovt räknat)

  Sedan dess har det bara gått neråt på alla områden utom i friskolornas balansräkning. Betygen därifrån anser jag vara fejkade, dels för att skapa en image runt skolan och kanske även för att förbättra enskilda lärares lönevillkor.

  Utbildningen tillhör samhällsgrunden och skall vara lika för alla. Jag vill upprepa att under 60/70-talen producerade denna skola en världselit som vi inte ens får se röken av i ett splittrat skolväsende.

  Jag vet att samtliga andra är delaktiga i skolans förfall och Folkpartiets insikt att skolan skall vara statlig, är en bra början för att göra den enhetlig.

  Björklund håller sin och min frontlinje. Därför har jag bestämt mig för att rösta och min röst kommer att gå till Folkpartiet.

 44. Kachina skriver:

  Alltså, metusalem. Jag har aldrig hävdat att friskolorna är något Björklund kommit dragande med. Jag har bara efterlyst ett tydligt uttalande hur han har tänkt hantera dessa när skolan förstatligas.

  Med tiden kommer de andra partierna att inse faktum. Att hålla på och diskutera betyg eller inte betyg visar bara hur ytlig förståelsen för utbildning är. Vi har en skolreform att diskutera, inte småsaker som när betygen skall komma in i elevernas liv.

 45. mrmhalland01 skriver:

  Kachina,

  Ett helhetsgrepp om den ”nya skolan” är verkligen önskvärd och det var bra att det äntligen blev en debatt om skolfrågor igår.

  ”Småsaker” som när betyg ska komma in i elevernas liv kan vara avgörande för en skola med studiero, likaså instrument för skolan att ”straffa” elever som stör på lektioner p.g.a ointresse för ämnet eller helt enkel för att skaffa sig en status som ”tuffing”.

  Ett förslag är att en elev som stör ordningen på lektionerna utestängs från nästa skrivning och därmed får IG i betyget som sedan måste läsas upp på sommarlovet.

  En enhetlig klädsel vore att föredra för att stoppa mode-fixeringen i skolan, med tillhörande mobbning för de elever som inte har intresse eller medel till de ”senaste” kläderna.
  Detta skulle också med en gång ta bort den överflödiga diskussionen om hurvida burka är tillåtet eller ej.

  Vill man gå i Svensk skola (vilket man måste om man omfattas av skollagen) så är det bara att rätta sig efter den klädkod som gäller.

  Detsamma borde gälla maten i skolbespisningen.
  Endast av läkare dokumenterad allergi borde leda till speciell kost.

  Hot och/eller våld (fysiskt eller psykiskt) ska alltid leda till avstängning och åtal.

  Så här fungerar det i största delen av världen, med skillnad att lärarna använder våld, vilket jag naturligtvis inte förespråkar.

 46. Kachina skriver:

  Ja, det finns mycket att göra inom skolan och ”renoveringen” bör nog påbörjas snarast. Skoluniform kan vara bra. De lär sig åtminstone att yrkeslivet och privatlivet kan vara två skilda världar.

 47. mrmhalland01 skriver:

  Med tanke på det jag tyckte om maten i skolan vill jag gärna länka till en insändare i Hallandsposten som belyser detta.

  http://hallandsposten.se/asikter/hplasaren/1.943525-glutenintolerant-kottallergisk-

 48. mrmhalland01 skriver:

  Stulen på facebook :

  Har du svårt att skilja på substantiv, adjektiv o verb? Inga problem, skolan har ändrat sina undervisnings metoder:
  Substantiv är ord som man sätter ”fan” eller ”jävel” efter: klockfan, gubbjävel, etc.

  Adjektiv är ord du sätter ”skit” före: skitbra, skitsnygg, etc.

  Verb är ord ”utav helvete¨….efter: drack utav helvete,… körde utav helvete etc.

  Så nu är det skitenkelt för ungjävlarna att lära sig utav helvete.!!

 49. Kachina skriver:

  :-)

 50. spanaren skriver:

  En av de mest pålitliga ”Öppna Källor” som finns
  att tillgå IISS kommer den 13 september med en
  längre artikel om Västmakternas möjliga plan B
  vad gäller Aftghanistan.

  Tanken på en delning av Afghanistan har redan
  framförts här av Kachina…..

  Denna föranmälan av artikeln är hämtad från
  Kungliga Krigsvetenskapaakademiens hemsida.

  Har läsekretsen någon mening om en delning
  av Afghanistan där de områden som kontrolleras
  av motståndsrörelsen uppges och verksamheten
  inriktas på försvar av återstående delar av
  landet – särskilt för den svenska ISAF-styrkan?

  http://www.iiss.org/events-calendar/forthcoming-events/plan-b-the-de-facto-partition-of-afghanistan/

 51. spanaren skriver:

  Rättelse till mitt 08 september 2010 kl 06:10

  Vid noggrannare genomläsning av den engelska
  texten framgår att det gäller ett föredrag
  den 13/9 som troligen kommer att följas upp
  av artiklar i engelskspråkiga media.

  Länkar till källan som även har andra intressanta
  artiklar för den lilla gruppen intresserade av
  utrikes/säkerhetspolitik bland läsarna på
  Carl Bildts blogg.

  http://krigskonster.blogspot.com/

 52. spanaren skriver:

  STRATFOR har idag en artikel öppen för publicering
  om Afghanistan och annat som diskuterats här eller
  skall vi säga ”Spanaren” oombedd har hållit sina
  föreläsningar om…..

  Måhända finns det någon som är intresserad.
  Rekommenderar länkarna:
  ”The Great Game”, ”Pakistan will intervene” och
  ”War with Georgia”.

  http://www.stratfor.com/weekly/20100907_911_and_9_year_war?utm_source=GWeekly&utm_medium=email&utm_campaign=100908&utm_content=readmore&elq=27c51a5c2aa6485081e840f7d73b096c

 53. metusalem skriver:

  Sermanpå!
  Det visade sig att Kachina förtjänar beröm ännu en gång.Han visade sig höra till Jan B fan club. Även jag gillar Jans stil med tydlighet av omtanke om den generation som skall gneta ihop pensionen för oss statligt försörjda.

  Dessutom tänker Kachina tydligen rösta, vilket också gläder mig. En så politiskt intresserad person som K. bör givetvis använda sin röstmöjlighet.

  Vid genomläsning av denna tråd på bloggen finner jag att även jag nog bör skryta till med att avslöja att jag minsann är acklimatiserad Hallänning sedan 42 år.
  Till nyår får vi dessutom en egen liten trivsam region. Nu blev ni allt avundsjuka!

 54. Kachina skriver:

  Jag har inga personliga idoler (även om jag anser Carl Bildt vara en spännande personlighet, innebär det inte någon idoldyrkan.) Jag anser att frågan om den framtida utbildningen är det viktigaste vi har att ta ställning till i det här valet.

  Jag är en s.k. ”enfrågeröstare” och röstar för mina barnbarn i sakfrågan. Jan B är bara en biprodukt.

  En statlig skola är en förutsättning för att få likvärdig utbildning i landet. Sedan ser jag att JanB förordar en statlig myndighet som har stenhård koll på friskolor och det kan i nöd accepteras om vi inte kan ”likvidera” dem.

  Men,….jag vill ändra benämning och syfte med de skolorna till, specialistskolor som man kan ”glid över till” efter en tre-fyra terminer på gymnasiet.

  Jag köper alltså inte hela Folkpartiets koncept, utan bara skolfrågan där JanB utsätts för en bålgeting i e-posten som har för avsikt att styra deras tankesätt i en viss riktning.

 55. Kachina skriver:

  där JanB KAN utsättas för en bålgeting i e-posten som har för avsikt att styra deras tankesätt i en viss riktning.

%d bloggare gillar detta: