Inte nådigt

STOCKHOLM: Få svenska media har klarat av att ha journalister under längre tid i Afghanistan, men Expressen har faktiskt en journalist på plats i Kabul som nära har möjlighet att följa och bedöma utvecklingen i landet.

Det kan därför ha sitt intresse att ta del av vad hon har att säga om uppgörelsen mellan socialdemokraterna och Lars Ohly i frågan.

Nådigt är det inte.

Men tyvärr tror jag att hon har alldeles rätt.

32 Responses to Inte nådigt

 1. Torsten skriver:

  Så fruktansvärt klantigt och idiotiskt av Mona Sahlin.
  Men som Göran Person sa ”hon kan inte tänka själv, bara föra fram budskap”.
  Vi får hoppas att hon inte hinner göra mera skada innan valet är över. Sedan lär hon väl tystna.

 2. findus skriver:

  Det är ju helt uppenbart att Ohly aspirerar på posten som utrikesminister. Sahlin har nog rent av lovat honom denna post. Det är också uppenbart att Urban Ahlin (”a man of honor”) är avpoletterad.

  Intressant! Gud bevare Sverige!

 3. spanaren skriver:

  Medveten om att inte mitt inlägg har något direkt
  med den ISAF-styrkan att göra men med tanke på mina
  många inlägg om det svenska ”försvaret” och det
  säkerhetspolitiska läget i vårt närområde är det
  kanske ändå av intresse att ta del av en artikel
  på Kkrva:s hemsida i ämnet.

  http://krigskonster.blogspot.com/2010/08/pa-slak-lina-att-forbereda-oss-for.html

  Själv frågar jag mig hur detta skall kunna genomföras
  efter en röd/grön valseger då Komm…. f’låt
  Vänsterpartiets ledare tom vill att Sverige skall
  utträda ur Partnerskap för Fred-samarbetet.

  Tyder inte artikeln på att författarna utgår från
  att Sverige ansluts till NATO?

  Vad tycker de svenska väljarna om en svensk
  NATO-anslutning?

 4. Kachina skriver:

  Jag tror fortfarande att största hotet mot freden i Europa är inre oroligheter. Invasionen från främmande stormakt kommer först när Europas städer, likt Beirut, ligger i ruiner.

  Men OM stormaktskriget skulle komma, kan vi glömma allt vad armékårer, brigader och artilleriförband heter. De är för många man och för stora pjäser på alltför liten plats och därmed självklara mål för taktiska kärnvapen.

  En 2:a världskrigsarmé med andra världskrigskamoflage är alltför lätt att upptäcka från spionsatelliter. Vi måste ha små utspridda mobila förband, så små att det inte är lönt att offra ett kärnvapen på dem, en moderniserad version av de brittiska commando-soldaterna i Sahara på en jeep med 20-mm automatkanon, nu förstärkta med handburna robotsystem.

  Hur stark den finska värnpliktsarmén än är, så är den utslagen inom ett dygn vid en stormaktskonflikt. Vi måste bygga vårt försvar enligt faktum, inte efter andra världskrigets organisation, utan med så små förband som möjligt utrustade med högsta teknik.

 5. bestofmankind skriver:

  Du, utrikesminister Carl Bildt, som påstår självt har starkt röst för Sverige och EU, varför inte övertala Pres. Barack Obama att stanna kvar i Afghanistan i obestämd tid.

  Det är Pres. Barack Obama som har makten när det gäller militärbistånd till Afghanistan, och inte de rödgröna.

 6. Torsten skriver:

  Expressens Afghanistanexpert Terese Cristiansson:

  ”Bildt har ganska rätt. Barack Obama har tidigare sagt 2011, men det har kostat många liv och stora steg tillbaka i de södra delarna av Afghanistan. Nu säger de att de ska börja dra tillbaka 2011 och den amerikanske befälhavaren i Afghanistan, general David Petraeus, säger att de behöver stanna i många år. 2014 kommer vissa trupper dras tillbaka, men det viktiga är att afghanerna ska få ansvaret. De internationella trupperna ska sannolikt stanna för rådgivning och stöd”.

  Inrikespolitiskt käbbel hjälper endast Talibanerna. Det är bara ett lumpet desperat sätt att försöka skaffa röster.
  Vilken regering vi än kommer att ha, så kommer det sannolikt inte att påverka när Sverige tar hem sina trupper.

 7. bestofmankind skriver:

  ”Inrikespolitiskt käbbel hjälper endast Talibanerna. Det är bara ett lumpet desperat sätt att försöka skaffa röster.”

  Det ser du Carl Bildt, även dina anhängare påstår om din desperation med all dina blogg inlägg, tjat och fokusering på Lars Ohly.

 8. florimond77 skriver:

  Det är ju otroligt naivt att beskriva Lars Ohly som ansvarig för när ockupationskriget slutar eller ej. Allt han säger är att svenska trupper ska hem. Dom svenska trupperna är så obetydliga i detta kontroversiella krig att dom borde inte vara där alls. Varför ska svenskar riskera livet för ett helvete som president Bush skapat? Det är skamligt av oss att stödja den här politiken. Bush har skapat den här situationen och det är inte vår sak att hjälpa USA lösa det här. Vad vi däremot borde göra är att prata med så många representanter för det Afghanistanska folket som möjligt. Något ingen tycks göra. Soldater löser inga problem och svenskarnas närvaro betyder ingenting för krigets utgång. Vi är bara ett synligt stöd för politiken. Överallt där man försöker tvångsinföra demokrati och krigar för olja växer extrema gruppers makt. Se bara på Tjetjenien för att ta ett annat exempel än USA. Enda sättet att i framtiden bli av med talibaner och liknande är ju att sluta bädda för deras existens. Visst de fanns innan kriget ( men hade växt under förra kriget) men då frös åtminstone inte barnen ihjäl.
  Nu förs en medeltida primitiv politik som går ut på att få bort talibanerna genom att döda dem som om de vore ohyra, men de är faktiskt också människor och människor i en demokratisk värld ska stå till svars inför en domstol vilket tycks försvinna mer och mer. Numera likvideras människor i preventivt syfte. Vad är detta för demokrati? Snart sagt kan man lika gärna leva i vilken talibandiktatur som helst för det gör tydligen ingen skillnad längre.

 9. bestofmankind skriver:

  När kommer Carl Bildt fokusera på sin ”egen” (övriga i alliansen är bara hans ja-sägare) strategi om Afghanistan:

  ”Vår bedömning ligger i linje med flera andra länder som ingår i ISAF. USA kommer att utvärdera sin truppökning under 2011 och under andra halvåret nästa år påbörja en minskning av sina styrkor. Under 2011 kommer det finnas möjlighet att bedöma hur överlämningsprocessen fortlöpt, samt hur det ökade civila och militära stödet från omvärlden slagit ut. Då behöver Sverige en ny samlad strategi för vårt engagemang i Afghanistan.

  Vi har nu givit ett samlat besked om vår strategi för Sveriges engagemang i Afghanistan under nästa mandatperiod. Nu måste den borgerliga regeringen svara på om de menar allvar med att de vill öka det svenska militära bidraget. De meddelade så sent som den 8 augusti på DN-debatt att de vill sända fler soldater till Afghanistan. Tänker regeringen öka truppinsatsen även om Sverige börjar lämna över säkerhetsansvar till den afghanska regeringen? Tänker regeringen sända fler svenska soldater till Afghanistan när nästan alla andra länder diskuterar en utträdesstrategi? Om så är fallet kommer den borgerliga alliansen att isolera Sverige och gå emot Kabulkonferensens mål om att fasa ut de internationella militära styrkorna till 2014.”

  http://www.rodgron.se/nyheter/rodgron-overenskommelse-om-afghanistan/

 10. bestofmankind skriver:

  För de som saknar Urban Ahlin:

  ”- Vi välkomnar den rödgröna strategin för Afghanistan. Det ligger väl i linje med många andra länders planer och den internationella Kabulkonferensens slutsater.

  – De rödgröna har lämnat ett viktigt besked om att det civila biståndet till Afghanistan ska öka. Sveriges insatser måste vara långsiktiga.

  – Vägen till fred och demokrati i Afghanistan är lång. Därför är det viktigt att alla länder sluter upp bakom det mål som Kabulkonferensen nyligen omfamnade. Målet är att säkerhetsansvaret ska vara överlämnat till den afghanska regeringen senast i slutet av 2014. Vi tror precis som Mona Sahlin att de svenska trupperna kan överlämna sitt ansvar något tidigare eftersom de nordliga provinserna är relativt stabila. Men det är läget på marken som ytterst får avgöra.

  – Vi beklagar att den borgerliga regeringen varit ovillig att diskutera formerna för när det svenska militära bidraget ska fasas ut. Sverige skulle gå på tvärs mot andra länder i den internationella koalitionen om regeringen ökar den militära insatsen. Vår bedömning är att det vore fel.

  – En varaktig lösning för fredlig utveckling i Afghanistan måste bygga på politiska överenskommelser och försoning, respekt för de mänskliga rättigheterna, möjlighet för afghanska regeringen att trygga säkerheten, ett ökat civilt stöd och en bred civil närvaro av FN och omvärlden, avslutar Ahlin, Eliasson och Hjelm-Wallén.”

  http://www.socialdemokraterna.se/Internationellt/Internationella-Nyheter/Jan-Eliasson-Lena-Hjelm-Wallen-och-Urban-Ahlin-kommenterar-den-rodgrona-strategin-om-Afghanistan-/

 11. Kachina skriver:

  ”Vi tror precis som Mona Sahlin att de svenska trupperna kan överlämna sitt ansvar något tidigare eftersom de nordliga provinserna är relativt stabila. Men det är läget på marken som ytterst får avgöra.”

  Ahlin säger alltså precis som Bildt, men med andra ord, att det är läget på marken som måste avgöra, inte ett specifikt datum ett visst år.

 12. demiwotan skriver:

  Nu ser väl inte jag att Lars Ohlys hållning till omvärlden som en mer genomtänkt handlingsplan, utan mer som ett sätt att reagera om man saknar de erfarenher som två Världskrig har lärt de flesta Europeér. Sverige var ju Neutralt under dessa två krig. Det märkliga i sammanhanget blir då att denna ‘kunskapslucka’ delar stora delar av Sverige med befokningen i USA. USA hade inga stridigheter på hemmaplan. Skillnaden är att de som bor i Sverige nog gör klokast i att lära sig vad 1900-talet gav Världen och vad man bör hålla i minnet av de erfarenheter som gjordes då. Man bör också i detta sammanhang komma ihåg att USA var från från början en Koloni som såg med förfäran vad Europas stater kunde åstadkomma när det gällde stridigheter. USA saknade en klar utrikespolitisk hållning fram till i början av 1900-talet.

 13. Visionären skriver:

  Vänstern med Lars Ohly i spetsen har genom åren med osviklig – ja närmast kirurgisk – precision lyckats ställa sig på de mest odemokratiska krafternas sida. Vi minns alla vänsterns vurmande för sådana ledare som Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Castro, Honecker, Kim Il Jong, Saddam Hussein, Chavez m.fl.

  Och nu Talibanernas.

  Inget oväntat med detta. Synd bara (och i minst lika stor omfattning skamligt), att man nu fått Mona Sahlins lyssnande öra.

  Men kanske inte heller det så förvånande m.h.t. den svaga ledare hon är.

  Tidigare socialdemokratiska ledare hade åtminstone kurage nog att hålla rent mot vänsterpartiet.

  V

 14. forstesergeanten skriver:

  Finska Försvaret krossas ej inome tt dygn, deras Brigader skulle slå det Svenska s.k Försvaret på ett par timmar.

  Vad som
  behövs är Utspridda flygbaser likt BAS-90 bla.

  Ang Afganistan såskall vi aveckla så vi kan dra runt 2014 vi med.

 15. AlNabone skriver:

  Mona Sahlin är nog förmodligen det svagaste i partiledarväg som sossarna haft sen ”Dacke var i Danmark”.

  Sahlin står och ”äcklar sig” och sliskar tillsammans med Ohly som bara är arg på allt bra i landet för att han inte kom på det själv eller för att det strider mot hans visioner om det feodala samhället.

  Det rödgröna alternativet har intet att erbjuda Sverige, det de har att erbjuda kommer åstadkommas genom rejäla höjningar av skatt. Vidare förespråkar samtliga rödgröna en återgång till ökat bidragsgivande och en väg till minskat arbete. Vägen till utanförskap med andra ord.

  Utanförskapet de vilt och brett predikar om som de menar att många hamnat i har de nog glömt att de själv skapat. I de rödgrönas värld och vision om en utopi i landet Sverige ingår 40-50% inkomstskatt över lag, fastighetsskatt på 20%, bensinpriser på 25 kr per liter och en förmögenhetsskatt där man inte bara betalar skatt på räntan utan även på avsevärda delar av förmögenheten.

  Då, möjligen, kanske vi når deras nivå på de fagra löften som nu ges… Hoppas svensken vaknar innan det sker för har vi inte satt spiken i kistan för vårt land innan det så… Läser man nyheterna bombas man snabbt av deras löften, frågan är bara: ”Varifrån ska de ta alla pengar till det de vill genomföra”?

  Svaret är nog att sedelpressarna kommer börja trycka sedlar tills kronan är värld lika mycket som ”Kalle Anka-pengar”… Måtte man slippa uppleva den dagen…

 16. findus skriver:

  AlNabone, du har fullständigt rätt.

  Frågan är bara om väljarkåren besitter tillräcklig hög grad av förmåga att tänka själva, eller om väljarkåren sväljer med hull och hår de rödgrönas olika populistiska utspel i syfte att försöka köpa sig röster.

  Jag är tyvärr inte helt övertygad på den punkten.

 17. AlNabone skriver:

  findus… Då delar du och jag samma farhåga…

  Ett rödgrönt övertagande efter den 19 september vore, som det ser ut i dag, förödande för svensk ekonomi och välfärd…

  Tittar man dock tillbaka rent historiskt så har borgerliga i regel bara haft en mandatperiod och sen har raseringen av landets uppbyggda finanser rask påbörjats, hoppas detta val bryter den trenden…

 18. Torsten skriver:

  Underskatta inte väljarkåren.
  Visst finns det en hel del ”betongsossar”, men dom har blivit svikna så många gånger så dom börjar tröttna på den ”rödgröna röran”.

 19. spanaren skriver:

  forstesergeanten,

  Tänk ett strategisk överfall i samband med en
  stormaktskonflikt i Östersjöområdet mot Sverige
  och Finland från en återupprustad ”Stormakt Röd”.

  http://www.en.rian.ru/mlitary_news/20100824/160321679.html

  Hur många timmar tar det innan Konungariket Sverige
  har förvandlas till Svedskaja Oblast?
  Har Finland några möjligheter att bevara landets
  självständighet med ett existensförsvar som har som prio ett att möta just ett strategiskt överfall?

  Idag har Ryssland fyra divisioner och en brigad
  luftlandsättningstrupper – ny utrustning och till
  stora delar bemannad med yrkesmilitär.

  Är inte detta viktigare än huruvida två plutoner
  infanteri, vilket är den verkliga stridande truppen,
  skall stationeras i Afghanistan eller ej?

 20. findus skriver:

  Skulle vi få en mardrömsregering (Sahlin som statsminister, Eriksson som vice statsminister och Ohly som utrikesminister – hujedamej!), då kommer en sådan regering att spricka på rekordtid.

  Torsten – Det är inte ”betongsossarna” som oroar mig … Jag tycker faktiskt lite synd om dem.

  I en liten mellansvensk stad delar sossarna fastighet med ett begravningsbolag. Hoppas att detta tyder på framförhållning … begravning av denna förljugna ideologi (de kanske får rabatt?).

 21. Torsten skriver:

  findus,

  Du glömde Gnällros:-(

  Han skulle rasera det som Reinfeldt och Borg byggt upp på nolltid:-((

 22. findus skriver:

  Torsten, mitt i prick, som vanligt!

 23. Torsten skriver:

  Häromdagen så prickade jag en skata…..:-D

 24. ferdinandmjuk skriver:

  Utmärkt Torsten, det hedrar att du bekämpar de fanatiska predatorerna.

 25. Torsten skriver:

  :-):-)

 26. Visionären skriver:

  Såg dig nyss på Agenda Carl, görandes mos av Jan Eliasson, som tvingades uttala att läget på marken ”självfallet” var avgörande för när trupperna kan dras hem (= Alliansens linje). Hur Eliasson får ihop detta med sossarnas överenskommelse med Ohly, att alla svenska soldater ska vara återtagna senast 2013, står dock fortfarande höljt i dunkel.

  Bra jobbat Carl. Eliasson framstod som en idiot och kommer säkerligen ligga vaken länge inatt för att fundera över vad som egentligen hände.

  Det behöver inte du göra, eftersom du har såväl moraliskt som förnuftsmässigt rätt i denna fråga.

  Sov därför gott Carl, det är du väl värd.

  V

 27. AlNabone skriver:

  Tusan också, jag missade agenda… Visionärens mycket detaljerade beskrivning gör dock att jag bara kan säga och konstatera en sak:

  Bra jobbat Carl! :-)

 28. spanaren skriver:

  Alnabone,

  Glöm inte reprisen på programmet idag
  kl. 16:20 på TV2.

  För de som läst mina otaliga inlägg om ”försvaret”
  och ”ryssen kommer” kan jag meddela att jag inte
  ligger sömnlös om nätterna pga ryssfobi utan att
  min åsikt i frågan i stort överensstämmer med den
  som major Björklund framför.

  KONEC

 29. AlNabone skriver:

  Tack för tipset spanaren :-)

 30. dogcollar skriver:

  Jag tror att reprisen idag kl 16.20 gäller ”Utfrågningen” med Jan Björklund. Reprisen av ”Agenda” med CB och Eliasson kommer i natt kl 01.05 och på onsdag kl 15.35

 31. spanaren skriver:

  dogcollar,

  Helt riktigt – fel av mig!

 32. forstesergeanten skriver:

  Spanaren :

  Självfallet vi måste välja åter denv äg vi valde efter Andra Världskriget men med flera rörliga förband, Sverige måstte ha över 16 Brigader inom armen, KA måste återuppstå bla.

  // Förste Sergeanten

%d bloggare gillar detta: