Allians för Europa

STOCKHOLM: Alliansens valmanifest uppmärksammas mest för olika skatte-  och jobbsatsningar.

Inte fel. Men det skall också noteras att detta är ett manifest för en stark utrikes- och Europapolitik.

Och dessa frågor kommer att vara lika viktiga under de kommande fyra åren som de varit under de gågna.

Läs själva:

Sverige ska vara en stark röst för fred, frihet och försoning – både i Europa och i värl- den i dess helhet.

Vi ska främja demokrati, mänskliga rättigheter, folkrätt och hållbar utveckling med målet att omvandla förtryck till frihet, fattigdom till utveckling och resursslöseri till hållbar utveckling.

Med en klar och tydlig utrikespolitik har Sveriges röst fått ny kraft.

Vi vill fortsätta att stärka samarbetet och samhörigheten med våra nordiska och baltiska grannar. Till- sammans är vi den nionde starkaste ekonomin i världen. Vi står inför gemensamma utmaningar när det gäller såväl miljö som säkerhet.

Den Europeiska Unionen är det viktigaste fredsprojektet i vår del av världen.

Vi får inte sväva på målet när det gäller det europeiska samarbetets avgörande betydelse också för vår egen framtida fred och välfärd.

Därför vill vi att Sverige ska tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet.

Vi vill fortsätta ett aktivt svenskt engagemang varhelst de europeiska besluten fattas. Vi strävar efter en bred uppslutning i alla delar av vårt samhälle bakom en stark europeisk samarbetspolitik. I vårt Europa skall besluten fattas så nära medborgarna som möj- ligt.

Vi vill ha ett öppet Europa som välkomnar nya medlemmar.

Genom att uppfylla kraven för medlemskap stärker de freden, friheten och försoningen i vår del av världen. De blir en del av en öppen och demokratisk gemenskap och bidrar till Europas utveckling.

Vi vill bygga ut grannskapspolitiken, inte minst det Östliga Partnerskapet.

Vi vill stärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Europa skall vara en stark kraft för fred och en stark röst för frihet i världen. Sverige skall fortsätta att aktivt vara med och forma denna politik.

Solidariteten mellan Europas länder blir allt viktigare inför nya utmaningar och möjliga hot. Samarbete ger säkerhet.

Samarbetet mellan Europas länder gav stabilitet under finanskrisen. Den ekonomiska situationen är nu bättre men utmaningar kvarstår. Bristande ansvar för offentliga finanser hotar återhämtningen i Europa.

Ett eventuellt framtida svenskt inträde i valutaunionen måste föregås av en folkomröstning. Tidpunkten för en sådan måste beslutas av riksdagen. En folkomröstning bör genomföras först efter en bred diskussion där för- och nackdelar på nytt prövas i ljuset av bland annat erfarenheter och utveckling i länderna i och utanför eurosamarbetet.

4 Responses to Allians för Europa

 1. Kachina skriver:

  ”Ett eventuellt framtida svenskt inträde i valutaunionen måste föregås av en folkomröstning. Tidpunkten för en sådan måste beslutas av riksdagen”

  Det handlar inte om pengar och valuta, utan om principer.

  Olika valutor splittrar och ger ett svagt intryck mot omvärlden. Antingen är man med, eller så är man inte med.

  En gemensam valuta är en förutsättning för den europeiska stabiliteten. Den är det ”kitt” som binder oss samman, trots skilda språk och skilda kulturer.

  Riksdagen kan inte vänta för länge innan den tar sig an frågan. Det är absolut nödvändigt med en valuta för ett enat Europa. De som inte ser vikten av ett homogent Europa, lever i en mycket trång världsbild och det kan få förödande effekter.

 2. Kachina skriver:

  ”Alliansen är tydliga med att ingen ytterligare kilometerskatt ska införas.”

  Gud vare tack och lov. De rödgröna måste ha släppt ut alla hästar ur stallet när de vill återinföra den största bromsklossen (Pol Pot-logiken) för svenskt näringsliv och landsbygd någonsin.

  Hur skall landsbygden kunna sälja sina produkter om ingen har råd att transportera dem? Wetterstrand, ge oss ett vettigt svar.

 3. darkwand skriver:

  Borde inte Sverige verka för att EU ska verka för frihandel och inte så fruktansvärt mycket keynsianistisk protektionism.

  Jag är inte fullt övertygad om att EU kan förbli ett fredsprojekt om bryssel får så mycket makt att det uppstår inre spänningar som leder till konflikter.

 4. Kachina skriver:

  En federation kan inte anses fullständig förrän alla knutar är lösta. Det gäller valuta, valutans bildning och de kulturella jämkningarna. Slaveri kontra frihet var den härd som formade den första federationen. Sharia (slaveri) kontra frihet, är den brännpunkt som kommer att forma vår federation.

  Det är ett pris vi måste betala för människors lika värde och frihet.

%d bloggare gillar detta: