Fyra veckor kvar

STOCKHOLM: Söndag, valaffischerna har börjat att komma upp och det är exakt fyra veckor kvar till valdagen.

Opinionsmätningar denna söndag visar ett relativt gott läge för alliansen och ett påtagligt svårt sådant inte minst för socialdemokraterna.

Men fyra veckor är en lång tid, och det enda som är absolut säkert om en opinionsundersökning är att nästa kommer att se annorlunda ut.

Förra veckan var det alliansens partiledare som frågades ut i radion och där alla möjliga försök gjordes att slå in sprickor mellan dem. Framgångarna var dock mycket begränsade.

Nya siffror gav dessutom starkt stöd till alliansens ekonomiska politik och sysselsättningssträvande.

Denna vecka är det den rödgröna alliansens ledare som kommer att få samma behandling. Vi får se hur det går.

De har ju haft en lite snubblande start.

De senaste osäkerheterna om fastighetsskatterna och Ohlys krav på höjda inkomstskatter för alla löntagare var ju inte alldeles förtroendeingivande. Och butler-utspelet kom ju att ställa deras motstånd mot allt populärare RUT i fokus.

Samtidigt tror jag att alliansens framtidsalternativ under veckan kommer att rullas ut tydligare.

Nästa söndag kommer läget – på något sätt, i någon mån – att vara annorlunda.

49 Responses to Fyra veckor kvar

 1. knutnu41 skriver:

  Sossarna har aldrig-historiskt sett-varit bra valspurtare Enligt Sören Holmberg Det talar för att Alliansen ökar övertaget och vinner 19 sept.
  Jag har en Palmer 1996 Magnum på lut i källaren Jag ser
  fram emot en härlig kväll !

 2. Visionären skriver:

  Jobba på.

  Inget är mer tillfredsställande än ett gediget arbete.

  V

 3. soli01 skriver:

  ”Nästa söndag kommer läget – på något sätt, i någon mån – att vara annorlunda”. Ja, det är så sant som det är skrivet. Tolka det den som kan. :-)

 4. findus skriver:

  Hej Carl, dagens opinionssiffror ger onekligen en viss grund för en försiktig optimism.

  Ja, läget kan vara annorlunda nästa söndag. Alltfler svenskar börjar inse att ”oppositionen” inte har ett trovärdigt alternativ. Alltfer svenskar börjar inse vikten av en ansvarsfull politik. Siffrorna kan därför se ännu bättre ut nästa vecka.

  Opinionen kan naturligtvis också svänga åt det andra hållet. Det vete ju gudarna vilka ”avslöjanden” den seriösa journalistikens högborg (Aftonbladet, ”oberoende socialdemokratiskt”) har i sitt arsenal.

  Det intressanta är att en kärnfull kommentar från bloggens statistikexpert ännu lyser med sin frånvaro.

 5. knutnu41 skriver:

  Alliansen har ett signifikant övertag Övriga förändringar på partinivå är dock inte säkerställda
  Nu kommer mätningar varje vecka fram till valdagen
  Allt talar för Alliansseger Carl kan fortsätta som
  utrikesminister Han gör mycket goda insatser för Sverige och världen Den bästa halvan av befolkningen kan andas ut Vi går mot en ljus framtid !

 6. bestofmankind skriver:

  Och vad gör alliansregeringen för småhandlarna som banken slår hårt med förbudet mot att ta extraavgifter:

  ”Bengt Nilervall på branschorganisationen Svensk handel är övertygad om att bankerna har lobbat för att kortavgifterna för kunderna skulle förbjudas, trots att det tillbakavisas av Svenska bankföreningen.

  – Vi tror absolut att de har varit med och har påverkat lagen.”

  http://www.dn.se/ekonomi/slopade-kortavgifter-guld-for-banker-1.1157418

  Hur mycket av de 80 miljonerna har olika bankfolk skänkt till Moderaterna?

  Fredrik Reinfeldt är korrupt och odemokratisk eftersom han vägrar att redovisa vilka Moderaterna får sina bidrag ifrån!

  Att rösta för ett parti som inte öppet redovisar donatorer av partibidraget accepterar samtidigt korruption och muta!

 7. perfro skriver:

  Val upptakten har ju varit desorienterad också bland allianspartierna,
  Var och en har kommit med en rad frågor i avsikt att demonstrera sina profilfrågor.

  För att bara ta ett exempel. Kristdemokraterna kom med ett program i 92 punkter, vilket förstås få väljare får någon inblick i.

  Det positiva är dock att varje alliansparti fått mer uppmärksamhet och det kommer säkert att ge de mindre pertierna ökat stöd.

  De lär enligt min bedömning alla komma över 4 procent.
  Detta är ju en förutsättning för att alliansen ska få majoritet, vilket dock inte utesluter att Sverigedemokraterna får en vågmäststarställning.

  Från de röd-grönas sida har man ju käckt sagt att man aldrig kan bli beroende av detta parti. Det lär också gälla alliansen.

  Det är dock inte uteslutet att alliansen får flest mandat. I en sådan situation blir det Sverigedemokraterna som har avgörandet i sin hand.

  Endera fäller de alliansen eller också ge de sitt stöd till de röd-gröna.
  Något nyval är inte att räkna med. Väljarna har sagt sitt och det måste man respektera i en demokrati.

  Vad gäller Sverigedemokraterna så har detta parti åsikter, som är direkt invandrarfientliga. Partier driver dock inte lika stark högerpopulism, som man nu ser i alltfler läder.

  Vad gäller de väljare som ännu inte bestämt sig, skattningsvis 200 000, så är det sannolikt en övervikt mellan allianspartierna.
  Men först får vi se valnatten.

 8. knutnu41 skriver:

  bestofmankind är socialist,skriver dålig svenska och kommer med grova anklgelser Dessa bidrag på Carls blogg kan vi avstå från Skärpning !

 9. bestofmankind skriver:

  knutnu41,

  Menar du att du har en lista på Moderaternas hemliga donatorer?

  Skicka gärna en lista så lovar jag att ta tillbaka mitt påstående att Fredrik Reinfeldt är korrupt och odemokratisk.

  Att jag skriver dålig svenska bjuder jag på!

 10. bestofmankind skriver:

  ”Opinionsmätningar denna söndag visar ett relativt gott läge för alliansen och ett påtagligt svårt sådant inte minst för socialdemokraterna.”

  Riksdagsvalet den 19 sept innefattar 7.080.123 röstberättigade svenska medborgare.

  http://www.val.se/val/val2010/statistik/R/rike/alderkon.html

  Att göra en undersökning med 1445 personer av dessa 7.080.123 är att tro på ett matematiskt horoskop.

  Tyvärr utrikesminister, jag tror på tro, hopp och kärlek men absolut inte på en politiskt matematisk myt.

 11. perfro skriver:

  bestofmankind

  Du tar alltid upp vad moderaterna får i ekonomiskt stöd, men negligerar helt att socialdemokraterna skattningsvia via bidrag och personella insatser bidrag med 750 miljoner.

  Därtill kommer det betydande stödet på alla nivåer under valrörelsen.
  LO sitter också med i sin egenskap av facklig organisation på en rad viktiga poster i partiet. Dit hör inte minst det verkställande utskottet.

  Alla partier får ekonomiskt stöd , som är statligt och kommunalt, detta i syfte att de kan bedriva sin verksamhet.

  Det råder total öppenhet om detta och detta framgår i varje partis årsredovisning.

  Det parti därutöver har den starkaste ekonomiska ställningen är centerpartiet. Det beror på att centern sålda en rad tidningar, som delvis ägdes av detta parti.

  Vad gäller vänsterpartiet så fick med säkerhet detta parti ett betydande stöd från Sovjetunionen så länge partiet var kommunistiskt och därmed också hade en stark anknytning till denna diktatur, liksom andra kommunistländer.

  Det kanske blir en uppgift för en forskare att reda ut detta om nu handlingarna finns på något håll. Lars Ohly lär veta. De röd-gröna borde begära att vp nu inför samarbetet begär att detta parti redovisar sitt ekonomiska förflutna.

  Därutöver får varje parti ekonomiska bidrag till lägre belopp, som bidragsgivarna skänker inför en valrörelse.
  Dessa summor är dock marginella.

  De beräkningar som därutöver gjorts om moderaternas ”hemliga” bidrag ligger på 30 miljoner, ett i sig försumbart belopp.

  Vi har en lagstiftning, som ger integritetsskydd och det måste respekteras i fall som detta.

  Det viktiga är förstås om bidragsgivarna kräver att moderaterna ska låta sig påverkas av dessa sonsorers
  politiska åsikter eller direkta företagsintressen.

  Så är emellertid inte fallet och det har inte heller kunnat dokumenteras.

  Även i detta fall finns det en klar skillnad gentemot LO-SAP.

  Det råder också skillnader mellan olika länder. I USA t ex så är alla partier och även kanditerer beroende av bidrag från sponsorer och inte minst stöd från skilda organisationer och företag.

  Det är förstås problematiskt. Det kan bli fråga om korruption. Det kan också bli fråga om att via stöd driva igenom skilda beslut.

  Däremot finns det i USA ingen motsvarighet till att ett fack är sammanlänkat med ett parti som i vårt land.

 12. findus skriver:

  knutnu41 13:41

  Att vara socialist är nog ingen andledning att bli avstängd från bloggen. Vi får acceptera det faktum att människor tycker olika.

  Dålig svenska? Det rår hon inte för. Förresten, studntals kan det vara ganska charmigt. Exempelvis har jag häromdagen blivit upphöjd till schackpjäs (”springare”) i ett av den aktuella personens inlägg.

  Det är däremot lite väl magstarkt att påstå att ”Fredrik Reinfeldt är korrupt och odemokratisk”. Sådana påståenden är dock helt i linje med hur personen i fråga bemöter och har genom åren bemött politiska motståndare, eller helt enkelt folk som inte delar hennes uppfattning. Detta framgår tydligt bl.a. på hennes blogg och i hennes otaliga inlägg i denna blogg.

  Nu har vi ju yttrandefrihet i vårt land. Detta innebär i klartext att alla har rätt att yttra sig. Vi får helt enkelt leva med att inläggen på denna blogg kvalitativt rör sig längs en skala från de mest primitiva till de mest intelligenta.

  Förresten, jag ser med bävan framför mig Aftonbladets nästa löpsedel, där Fredrik Reinfeldt anklagas för korruption. Bakom avslöjandet står en anonym, men fullt tillförlitlig källa.

  Avslutningsvis, personen i fråga illustrerar med önskvärd tydlighet nivån på den politiska debatten från oppositionen. Denna nivå har sin grund i en bottenlös frustration. Jag tycker helt enkelt att vi får ha överseende.

 13. Kachina skriver:

  knutnu41

  Det säkraste sättet att förlora en match är att undervärdera motståndaren. Du påminner om Sverige mot Vitryssland i Tokyo OS. Matchen var ju redan vunnen enligt alla bedömare, så egentligen lönade det sig inte att spela den och,……det gjorde de inte, svenskarna.

 14. soli01 skriver:

  Det är inte så lätt med svenska språket. Egentligen ett svårt språk. Alla kan vi ”glimsa till” och det viktigaste är att man kan skriva så motparten fattar vad det är fråga om.
  Beträffande bestofmankind klarar hon sin svenska riktigt bra, men det hon skriver ställer jag oftast inte upp på. :-)

 15. Bo W. Höglund skriver:

  En liten kurs i elementär statistik kunde ju kanske vara av nöden, om man skall ta även en socialists utgjutelser på allvar!

  En trevlig början kan vara den bok som vi hade som obligatorium i vårt pensum i nationalekonomi på HHG – ”How to lie with statitics” – men då invänds det väl – det var ju i Göteborg det!!

 16. knutnu41 skriver:

  bestofmankind skriver om donatorer Det verkar som vederbörande fått det hela om bakfoten Definition på
  donation är ”Större gåva till allmännyttigt ändamål”
  Vad menar du egentligen ? Det är inte alltid lätt att vara socialist,men jag respekterar givetvis Dina politiska värderingar !

 17. Kachina skriver:

  Sedan beror det på vilka värderingar man lägger in i allmän nytta.

  Det finns de som anser att till det allmännas nytta är att 80% svälter (de arbetar hellre och bättre då) och att 3% lever i obeskrivlig lyx och äger alla fasta värden.

 18. knutnu41 skriver:

  Kachina
  Du använder ordet donator utan att veta ordets innebörd Det är min poäng Du får givetvis klandra M för att man inte skickar ut listor på bidragsgivare
  Jag bedömer att om så vore fallet skulle det bli klent med bidrag M har ju inte som S en stabil finansiär i LO som har pumpat in c:a 70 mkr i bidrag
  till S valkampanj i år Är detta demokratiskt ? Av LO :s medlemmar är
  c:a 50 % sossar Resten röstar på andra partier Minns när en LO medlem anslöts automatiskt till S ! Inte så länge sedan Vi har mycket att slämmas över !

 19. knutnu41 skriver:

  Förlåt-skämmas ska det givetvis vara-på slutet !

 20. Kachina skriver:

  En donation kan även innehålla ett krav på en motprestation, oavsett vem donationen kommer ifrån.

  Att LO använder medlemmarnas avgifter på det sättet är naturligtvis helt galet. Om inte varje enskild godkänt donationen, vill jag faktiskt betrakta det som förskingring av medlemmarnas pengar. Detta var en av orsakerna till att jag aldrig anslöt mig till något fack (trots hot om stryk), förutom fyra år inom byggnads.

  Lo har spelat ut sin roll. Det är bara att tacka dem för vad de åstadkommit från 30-talet fram till sönderfallet som inleddes på 70-talet. Framtiden handlar om en utökad utbildning i samhällskunskap och juridik redan från högstadiet. Varje individ måste vara insatt i arbetsrätt, avtalsrätt och den juridiska processen i domstolar.

  Varje individ måste stå upp för sig själv, istället för att blint lita till ”den snälle farbrorn facket”.

  Och,……naturligtvis måste samtliga partier öppet redovisa var donationerna kommer ifrån.

 21. bestofmankind skriver:

  Fredrik Reinfeldt kan man inte räkna med!

  ”Alla partiledare – utom statsminister Fredrik Reinfeldt (M) – skriver under Aftonbladets upprop för Sakineh.

  – Visst kan vi i Sverige påverka genom att visa vår ståndpunkt. Också korrupta regimer som den i Iran är måna om sitt rykte, säger Miljöpartiets Maria Wetterstrand.”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7657924.ab

 22. knutnu41 skriver:

  Kachina
  Du måste vara en mycket stark individ ,som orkade stå emot trycket att gå med i facket Jag lyftar på hatten
  och bugar !

 23. Torsten skriver:

  Kachina,

  Ju närmre valet ju bättre inlägg :-)

  Men om LO stjäl och förskingrar medlemmarnas pengar, då måste ju s betraktas som hälare?

  Eftersom det handlar om så mycket pengar så betraktas det som grov häleri.

  Straffsats 6 års fängelse :-|

 24. Bo W. Höglund skriver:

  Här blir det bara 4 år villkorligt!!

 25. bestofmankind skriver:

  Straffet är iaf kortare än brott mot folkrätten!

 26. Torsten skriver:

  En million svenska arbetare blir årligen bestulna för att detta skall gynna ett parti som dom inte sympatiserar med.

 27. Torsten skriver:

  Bra replik Bo :-)

 28. bestofmankind skriver:

  Som tom SIF ex ordförande blundade åt saken!

 29. knutnu41 skriver:

  Ang. oegentligheter inom den s. k. Rörelsen anser jag
  att Fru Winberg sluppit mycket lindrigt undan Hon
  begärde fakturering av styrelsearvodet i Svenska Spel
  Bakgrunden är ju att statsrådspensionen då inte påverkades Därefter har framkommit att Fru Winberg haft stora svårigheter att följa regelverket betr.traktamenten och reseersättningar Därmed har
  stora ersättningar utbetalats,som hon inte varit
  berättigad till Vår förträfflige finansminister Borg utsåg
  Fru Winberg till styrelseordförande i Svenska Spel Nu behövs en ny ordförande Så Borg ta Dig samman och avsluta !

 30. bestofmankind skriver:

  Hur många år är straff för ex ordföranden?

 31. bestofmankind skriver:

  Och hur många år skall Fredrik Reinfeldt sitta för korruption och muta pga vägran att lämna listan på partiets hemligsfulla bidragsgivarna?

 32. bestofmankind skriver:

  knutnu41,

  Du som är så noga med svenskan. Har du hört talas om punkt efter varje mening?

 33. knutnu41 skriver:

  bestofmankind
  Du lär Dig !Du skriver bidragsgivare istället för donator Strålande !Betr. punkt har jag aldrig skrivit punkt efter en mening i modern tid Gör Du det ?
  Jag vill ha en god relation till Dig,så är detta viktigt för Dig ska jag börja sätta punkt !

 34. bestofmankind skriver:

  Jag har friheten att använda termer som faller mig in!

  Att sätta punkt efter varje mening har man lärt sig redan i förskolan.

  Vad säger Björklund om saken!

 35. knutnu41 skriver:

  bestofmankind
  Lova att inte skvallra för major Björklund . Jag kan
  bli bestraffad med 100 armhävningar varje morgon !

 36. bestofmankind skriver:

  Björklund ser allt!

  Även upp och ner på:

  Klicka för att komma åt A3_Knaslågt_webb.pdf

 37. Torsten skriver:

  ”Har man inget att dölja, är det väl inte så farligt att drogtestas”
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7662541.ab
  Aspirerar på ordförandeposten??

 38. bestofmankind skriver:

  ”För det första en insinuation att jag skulle ha något att dölja och så lägger man ihop det med att jag för typ 30 år sedan provade att röka hasch, då det dessutom var lagligt att göra det för eget bruk. Tanken är att läsaren ska tänka: nja, kanske använder han nog lite narkotika ändå.
  Ganska osmakligt, men ändå något som jag inte har några problem med. Det skulle faktiskt kunna vara med i min bok Lobbyisten, där jag just beskriver negative campaigning i en valrörelse fast mycket värre än så här.

  Desto mera upprörd blir jag över att vissa försöker få det till att vi skulle vara ivriga förespråkare för drogtester av barn. Men vi har ju sagt nej till det här flera gånger, så sent som i våras i riksdagen. Idag finns möjligheter att använda det på skolor när det finns misstanke om att en elev använder narkotika som kan innebära skada för barnet.

  Det finns även en möjlighet idag att använda tester då det finns samtycke, men då måste det också vara en faktisk frihet och inte kopplat till något villkor eller konsekvenser.

  Nu försöker vissa kommentatorer förvrida sanningen till jag tycker annorlunda när det gäller mig själv jämfört med barnen. Men jag anser alltså att vi ska behandlas lika: att säga nej ska respekteras – både för vuxna som för barn.

  Vi socialdemokrater säger alltså nej till allmänna och slumpmässiga tester i skolorna till skillnad mot vissa andra. Och om jag känner det intergritetskränknade att stå och kissa inför okända människor så behövs det inte mycket fantasi för att inse hur det kan kännas för en förpubertal kille eller tjej med dålig självkänsla att tvingas att göra det.”

  http://www.bodstromsamhallet.se/2010/08/drogtester.html

 39. Torsten skriver:

  Men nu är det ju så att det syns väldigt tydligt på filmen att, först gick Thomas Bodström med på att drogtestas. Han tog av sig kavajen efter det att reportern sagt att han skulle lämna ett urinprov.
  Men när han fick höra vilka substanser som skulle testas backade han plötsligt ur.
  Lena Melin, Du som skall avslöja allt. Vad tycker Du om detta?

 40. Torsten skriver:

  ”Kommunismens brott mot mänskligheten är så löjliga att Ohly tycker att de kan raljeras med: ”Jag har ett lik i garderoben. Jag var nämligen medlem i folkpartiets ungdomsförbund en gång i tiden. Det tycker jag är mycket svårare att försvara än att jag kallar mig kommunist.” (AB 13/12 2003)”.

  Om Ohly-ckan är framme får vi se honom i en svensk regering.

  Huuuu!

 41. mrmhalland01 skriver:

  Torsten,

  Jag tror inte du behöver vara nervös för detta.

  Det kan helt enkelt inte finnas många människor som är beredda att rösta på ett vis som innebär att Sahlin ska vara landets högsta chef och representera Sverige. Hennes redan från början galna politik ska blandas ut med hjälp av en kommunist och 2 miljö-muppar !

  De som av tradition, tacksamhet eller, ännu värre, krav från maken, röstade på S är borta nu.

  Jag tror mer på Svenskens analysförmåga.

 42. Torsten skriver:

  mrmhalland,

  Visst har Du helt rätt.

  Men tyvärr finns det alltför många som traditionellt och av gammal vana, liksom Leif GW Persson haft sitt hjärta hos sossarna.
  Leif har tydligen tagit sitt förnuft till fånga.

  Och egentligen tror jag att väldigt många med honom också gjort det :-)

 43. knutnu41 skriver:

  Det ska anordnas en minnesstund i Stockholm,då
  Kommunismens och Nazismens brott mot mänskligheten
  ska redovisas,så att vi inte glömmer.Det är bra att
  så sker. I Sverige anses det finare att vara kommunist än nazist. Det finns givetvis förklaringar.
  Sovjetunionen tillhörde segrarmakterna och vänstern
  har varit stark i Sverige. Att kommunisten Ohly kan bli medlem i en svensk regering plågar mig. Det vore
  helt otänkbart tidigare. Mona Sahlin står för förfallet. Nu är det osannolikt att det blir så.
  Efter valförlust blir Mona Sahlin landshövding i Blekinge. Klippa band och ordna middagar kanske hon klarar ?

 44. mrmhalland01 skriver:

  Vet du när knutnu41 ?

 45. findus skriver:

  ”Klippa band och ordna middagar kanske hon klarar?”

  Nja …

 46. mrmhalland01 skriver:

  Det blir nog en toblerone-muffins till desert :-)

 47. Torsten skriver:

  Köpt på krita? :-D

%d bloggare gillar detta: