Sakta mot Harpsund

STOCKHOLM: Efter olika genomgångar på UD på förmiddagen – vare sig världen eller svensk utrikespolitik står still! – bär det så iväg till Harpsund där regeringen i dess helhet samlas på sedvanligt sätt.

Eftermiddagen ägnas åt genomgångar av några av de avgörande frågeställningar vi står inför.

I sedvanlig ordning är det ekonomin och jobben som står i centrum.

Sysselsättningen ökar, arbetslösheten minskar och tillväxten har överraskat posivitivt.

Det är den ljusa bilden – av Sverige.

Men vi lever i en osäker värld.

Den amerikanska ekonomin går inte riktigt så bra som väntat. Det talas om en viss förvagning i Kina. Det finns anledning till oro över vart livsmedelspriserna är på väg. Finansiella spänningar kan mycket lätt och mycket snabbt komma tillbaka.

Och därför är det viktigt med klar kurs i den ekonomiska politiken – inte minst vad gäller statsfinanserna.

Men vid sidan av Anders Borgs redovisning av sin bedömning av de ekonomiska utmaningarna kommer Gunilla Carlsson – direkt från New York – och jag att diskutera Pakistan och vad vi vill göra.

Vi har visserligen vår valrörelse. Att den är viktig är jag bland de sista att förneka.

Men bara för att vi här hemma diskuterar om skatterna skall höjas eller sänkas får vi inte glömma världen eller vända en katstrof som den i Pakistan ryggen.

Så Harpsund kommer också att handla om Pakistan.

Och sedan – trots allt! – blir det nog kräftor framåt kvällen.

De brukar komma från Östergötland. Och de brukar smaka väl.

Eftersom detta är Sverige har statliga myndigheter försett oss med en hemsida med information inför kräftkvällen.

Tack farbror staten! Och skål!

15 Responses to Sakta mot Harpsund

 1. Kachina skriver:

  Kräftor???

  Är inte sursrömming mer lämpat i sammanhanget?

  OBS. Detta skall ”sjungas” i tonarten HUMOR.

  Väl bekommen och ha det så bra.

 2. laken skriver:

  Kräftor? Från Östergötland? Så vitt jag vet finns det inget hav i närheten. Riktiga kräftor lever i saltvatten. Snacka om smakskillnad!

 3. jabs100274317 skriver:

  Sebastian af Robson

  intressant!

 4. perfro skriver:

  Lars Calmfors varnar för valfläsk så här i valtider. Alla vill ha sina profilerings frågor på bordet.
  Alliansen måste snarast visa sitt gemensamma program.
  Som Reinfeldt sa inga skattesänkningar 2011. Dessutom utrymme med 10 miljarder varav 3 till pensionärerna

  Mer långsiktigt är allt beroende på våra offentliga finanser och hur de påverkas av utvecklingen i vårt land, även en politisk agenda för det, i inte minst i vår omvärld.
  Ett mycket osäkert läge.

  De röd-gröna har redan krävt skattehöjningar på 25 miljarder gemensamt. Dessutom extra för varje parti.

  Monas löfte till pensionärerna kostar därutöver 17 miljarder. Budgettäckning saknas helt.
  Om det skulle infrias får de med inkomstpensioner på 30 000 1 700 i månaden i höjda pensioner, de utan inkomstpension inget.

  Vad säger bestofmankind?

 5. laken skriver:

  Tack för inspirationen CB.
  På vägen hem från jobbet (jag går nog lite tidigare idag) skall det inhandlas havskräftor i den lokala fiskbilen.

 6. Torsten skriver:

  Skål Carl Bildt,

  Och hoppas Ni får en trevlig kväll. Vi kanske får en rapport så småningom :-)

  (Inte varje dag som man får tillfälle att skåla med Utrikesministern):-D

 7. perfro skriver:

  Nu har Borgs bedömning av det ekonomiska läget inför 2011 kommit.
  Ekonomin är star, god tillväxt, men än så länge långsam minskning av arbetslös heten.
  Reformutrymmet enligt alliansen 10 miljarder, för mandatperioden ka den ligga på hela 30-50 miljarder.
  Den nivån skulle man inte kunnat nå utan den finanspolitik som Borg haft ansvar för.

  Alliansen har gjort sina prioriteringar inför 2011, sannolikt är man överens.
  Längre fram kommer skild< bud, ytterligare skattesänkningar på 10-15 miljarder troligt. I övrigt finns det åtskilliga kloka saker att prioriteringar.
  Vad gör då de röd-grön

  Mona Sahlin har redan sagt att hela beloppet på 10 miljarder ska hå till pensionärerna, vilket betyder mest till de med höga inkomstpensioner.

  De har vidare för 2011 föreslagit skattehöjningar på 25 miljarder. Andra förslag finns om än mer.

  De röd-gröna har också signalerat att försvaga statsskulden med 20-30 miljarder. De är säkert också inriktade på att tillåta att budgetbalansen nås senare. Med denna försvagning kan man kanske ta hem ytterligare 20-30 miljarder.Det blir en slags keynisiansk finanspolitik.

  Det kan alltså röra sig om 10+25+20 miljarder, totalt 55 miljarder.
  Det mesta ska gå till ökade bidrag till den offentliga sektorn alltså mer bidrag.

 8. Kachina skriver:

  Betalar vi inte bidrag, så betalar vi bonus. Nettot för medelsvensson är sig lika eller mindre i vilket fall.

 9. mrmhalland01 skriver:

  Kachina,

  På senare tid har jag läst många kloka tankar från dig.
  Detta var överraskande.
  Bonusar är numera ett skälls-ord.
  Visst finns de fortfarande och oftast inom privat sektor, vilket inte påverkar ”Svensson”.

  Borg har satt ned forten för bonusar inom det offentliga.

  Senast idag meddelade Swedbank att det är hårdare regler för bonusar (jag har inte läst innehållet i det hela).

  Naturligtvis innebär ökade bidrag en börda för gemene mans plånbok !

 10. Kachina skriver:

  Jag är lite nedstämd idag. Eller rättare sagt, jag vaknade i morse helförbannad och sedan har det dämpats lite.

  Vi talar om korruptionen i Ryssland som ett hinder i deras europeiska gemenskap, men ser inte det vi har mitt framför våra ögon.

  Jag talar om en ständigt pågående korruption i det vardagliga näringslivet och som grädde på moset en korruption, eller okunnighet inom myndigheter som gör livets besvärligt för den enskilda medborgaren.

  Det är alltså genomgående bedrövligt och sorgligt när inte statliga/kommunala handläggare inte kan sin egen författning och måste jobba efter principen att allt som inte är uttryckligen tillåtet, är förbjudet. Inte ens när det sägs uttryckligen i 11 Kap. §15 vad som är tillåtet, törs de säga det.

  Staten/kommunen liknar ju Stalins skräckvälde. Det enda de törs göra är att ”avrätta” folk, utfärda förbud samt utdela böter för en åtgärd som uttryckligen är tillåten i lag utan anmälningsplikt (som de gjorde mot mina grannar)

  Tre miljarder till arbetslösa. Där föreslår jag att största delen skall gå till studier och kompetenshöjning, där det sista ligger på en kritiskt låg nivå i den offentliga sektorn.

  Det är en sådan dj-a soppa. Privatpersoner använder myndighet till att komma åt annans egendom, på väldigt diffusa grunder. Pappa ägde, men att han sålt har man inte insett och att officialservitut är en form av ägande (ger rådighet över servitutsobjektet) vill man inte höra
  Till detta kommer a

 11. Kachina skriver:

  Till detta kommer att samma personer under flera år tillåtits hålla myndighet och polis sysselsatta på heltid med okynnesanmälningar, där de kommer och besiktar eller kallar till förhör, bara för att lägga ner fallen.

  Finns inget straff för detta, frågar jag?

  ”Nej, man får anmäla vad som helst”, svarar polisen.

  Det är inte så bra i Sverige som Alliansen tror. Folk har börjat använda myndigheterna som ett verktyg, för att djävlas med folk,

  Hur mycket tid och pengar kostar allt detta, att reda ut rena okynnesanmälningar.

  Mina grannar är mer drabbade än jag, men det hjälps inte. Till slut vaknar man ändå en morgon och är helförbannad.
  Feodalväldet skall inte införas igen och tjänstemän i en socialdemokratisk kommun skall inte hjälpa ”greven” att återinföra det.

 12. mrmhalland01 skriver:

  Jag förstår dig Kachina.
  Jag har själv haft grannar som utnyttjat diverse myndigheter för att jäklas med grannarna.
  Själv blev jag inte så hårt drabbad, men vissa grannar fick sluta elda i sin nya spis (som var godkänd av kommunen), fick besök av brandkåren för att inspektera ”farliga vätskor” i garaget (med oförättat ärende), ful häck ! (hon som anmälde detta borde ha varit tyst :))
  Etc.. Tråkigt !

 13. perfro skriver:

  Kachina.
  Nej, allt är förstås inte så bra som alla tror, detta i vårt land som ändå rankats trea.
  Men allt Kachina kommer att ordna sig om Mona vinner valet.
  Då ska det bli ett Välståndsparadis!

 14. Kachina skriver:

  perfro

  Orsaken till att socialdemokratin splittras är att den högsta ledningen inte känner till partiets historiska grund. De kritiserar ”kapitalisten” på arbetstid, men umgås med dem på fritiden eftersom deras gemensamma intresse är den privata rikedomen.

  De står i talarstolarna och talar om feodaltiden som mörkrets makter, utan att förstå innebörden. På 1800-talet skrämde man barnen med, ”akta er, annars kommer Anna Brahe.” Idag kan man likvärdigt skrämma folk med, akta er, annars kommer sossarna.

  Jag bor i en kommun där ett officialservitut är lika lite värt som på Anna Brahes tid, då hon var myndighet på de två gods hon ägde och lade sjuttio jordbruk under sig genom att döda de mycket starka officialservituten, som inte har någon begränsning i tid, men kan dödas om den tjänande fastigheten känner dem som en belastning.

  Känslan varierar med vad man ätit och numera räcker det bara med att visa partiboken på Lantmäteriet för att döda ett officialservitut utan attägaren är närvarande eller meddelad.

  Visar samme ”feodalman” upp partiboken på Miljökontoret kan han, liksom Brahe kunde utdöma prisrapp, utdöma böter för de han väljer ut och frikänna en gammal skolkompis från samma aktivitet.

  Det är så med allt, även politik. Det föds, blommar och ruttnar.

 15. Kachina skriver:

  Anna Brahe levde på 1600-talet, men användes som skrämselobjekt ända långt in på 1800-talet.

%d bloggare gillar detta: