Att hantera den iranska nukleära frågan

VID MEDELHAVET: Efter måndagens beslutet i Bryssel om nya sanktioner mot Iran har politiken i denna fråga gått in i en ny fas där uppmärksasmheten på nytt kommer att ligga vid möjligheten av någon form av förhandling om främst den nukleära frågan.

Sakläget i den är viktig att ha någorlunda klart för sig. Att det på sina håll sprids alarmistiska bulletiner skall nog ses i ett visst sammanhang.

Washington-tidskriften Foreign Policy hade nyligen en genomgång av sakläget som jag i allt väsentligt tyckte var balanserad och bra.

Slutsatsen där var att om Iran fattar beslutet att på allvar återuppta det kärnvapenprogram som man av allt att döma hade fram till 2003, och vars grundteknologier man självfallet fortfarande har, så skulle det i alla fall ta ett tag innan detta kunde ge en reell kapacitet.

Och med all sannolikhet skulle vi mycket snabbt kunna se om man plötsligt tog dagens låganrikade uran – som ligger under internationell IAEA-kontroll – och började höganrika detta för vapenändamål.

Man fortsätter dock sin urananrikning, och det trots att det är svårt att se vad man omedelbart har för användning av detta uran. Landets hitintills enda kärnkraftverk vid Busher är ännu inte i drift och har dessutom säkrad bränsleförsörjning från Ryssland.

Mycket talar för att det till betydande del handlar om ett prestigeprogram – man vill visa att Iran har den högteknologi på detta område som en rad andra länder också har.

Frågetecknen inte minst om vad man tidigare hade för sig – där det förefaller tämligen entydigt att det under ett skede handlade om ett vapenprogram – är ju bakgrunden till att FN:s säkerhetsråd krävt att man skall suspendera sin anrikning av uran. Detta krav har Iran hitintills vägrat att efterkomma.

Den takt man bygger ut sin anrikningskapacitet i är inte alltför imponerande för ögonblicket.

Det förefaller som om man har icke oväsentliga tekniska problem med att få den gamla modell av centrifuger som man har att fungera fullt tillfredsställande. Förr eller senare kommer man dock säkert att lösa den saken – möjligen genom mer moderna modeller av centrifuger man försöker få fram.

Vilken effekt de nu beslutade sanktionerna kommer att få återstår att se. Få torde tro att dessa ensamma kan åstadkomma en förändring. Sanktioner är alltid ett trubbigt och ibland dessutom tveeggat vapen. Inte sällan stärker de fel krafter i de länder vi vill påverka.

Vi lyckades dock ge dem en utformning som undgick en del av de problem för vanliga iranier – i Iran eller i t ex Sverige – som det fanns en risk för.

Trots frågetecknen är sanktionerna trots detta viktiga som en tydlig signal om det internationella samfundets oro och beslutsamhet. De sanktioner som beslutats av FN:s säkerhetsråd har i detta sammanhang sannolikt den största effekten.

Det är min starka förhoppning att vi under de närmaste månaderna skall komma att se en ny början på förhandlingar.

Jag tror att det vore klokt att inleda dem med att försöka att få en uppgörelse om bränsleförsörjningen till forskningsreaktorn i Teheran. Här har Turkiet och Brasilien gjort mycket betydelsefulla diplomatiska insatser. En uppgörelse borde ligga väl inom räckhåll om den ömsesidiga politiska viljan finns.

En sådan skulle också innebära att Iran inte längre skulle anrika till 20% på det sätt de nu gör.

Men sedan måste man självfallet gå vidare med de viktigare frågorna om internationell kontroll av bl a möjlig framtida anrikning i Iran. En tillämpning av IAEA:s s k tilläggsprotokoll – som under ett skede respekterades av Iran – skulle vara ett mycket betydelsefullt steg i det avseendet.

Och Iran har dessutom en skyldighet att skapa klarhet kring sina tidigare nukleära aktiviteter.

Att manövrera allt detta är en av den internationella politikens allra mest krävande uppgifter framöver.

Jag beklagar att den främsta Iran-experten vid USA:s utrikesdepartement just nu lämnat – det är nu vi behöver den typ av erfarenhet och perspektiv som han representerar.

Att det dessutom handlar om en regim med en karaktär och en politik vad gäller inte minst mänskliga rättigheter som vi känner stark avsky för gör sannerligen inte saken enklare.

Men den problematiken är inte ny.

Det förhandlades med dåvarande Sovjetunionen om nukleära begränsningar, och man strävar nu efter motsvarande förhandlingar med regimen i Nordkorea.

Viktigt i dessa sammanhang är vi inte låter sådana förhandlingar leda till att vi ger avkall på vår politik i övrigt – allra främst vad gäller mänskliga rätrtigheter.

Till alla dessa frågor kommer det att finnas åtskilliga anledningar att återvända.

60 Responses to Att hantera den iranska nukleära frågan

 1. rickardson skriver:

  Foreign Policy-tidningen säger att man inte vet om Iran tagit beslutet att göra verklighet at sin förmåga och kapacitet att bygga ett de facto kärnvapen.

  Tycker Bildt alltså att världssamfundet ska vara beroende av ett infall hos Ahmadinejad och Khatami? Är kärnfrågan verkligen regimens humör? Är han nöjd och trygg i att Iran än så länge, enligt tidningen, inte beslutat om de har lust att slå slag i saken (vilket de kan om de vill)?

  FN och EU verkar inte tycka att det är särskilt betryggande, ens om Foreign Policys uppgifter skulle stämma.

 2. bestofmankind skriver:

  Alliansregeringens syn på mänskliga rättigheter blir tydligare och tydligare med tiden.

  Carl Bildt som den enda EU utrikesminister som motsatte nya saktioner mot Iran, och nu Carlberg/Sverige som lade ner sin röst i FNs generalförsamlings omröstning om att tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är grundläggande mänskliga rättigheter.

  Skandaler i alliansregeringen går i löpande band och i olika skepnader.

  Tur är att majoriteten i FN fortfarande har förnuft i fånga.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fn-rent-vatten-mansklig-rattighet_5055681.svd

 3. shimmeringblade skriver:

  ”Att det dessutom handlar om en regim med en karaktär och en politik vad gäller inte minst mänskliga rättigheter som vi känner stark avsky för gör sannerligen inte saken enklare.”
  Nej problemet är ju just denna regim, och även hur omvärlden hanterar detta problem.
  Det finns bara en lösning här och det är att få bort regimen från dess makt och se till att Iran blir en demokrati.
  Det skulle lösa problemen med eventuella kärnvapen såväl som brotten mot mänskliga rättigheter, och rädda många liv som nu hänger i en lös tråd.
  Så Bildt, vad gör då Sverige och EU för att underlätta och påskynda avsättandet av denna grymma regim?
  Ingenting vad det verkar.

 4. leewanta skriver:

  Rök och speglar, politik och bedrägeri. Herregud så genomskinligt. Redan under Bilderberg konferensen i Spanjen stod många delegater med ett OK till en attack på Iran – det läckte på fler än ett vis – och det framgår med tydlighet att Bildt stödjer den agendan, som den globalistiska bedrägliga förlorare han är.

  Bildt väljer att spela med djävulens hand, vi tackar för upplysningen.

  Bildt drar således ned Sveriges ansikte med i USAs kommande expanderadde smutsiga storkrig i Mellanöstern (och annorstädes), med helt usla svepskäl för att kunna rationalisera sitt stöd.

  USA lyckades övertyga andra mellanöstern länder om att detta nukleära program var ett problem som måste lösas och att diplomati inte skulle fungera.

  Nu är det viktigt att rösta ut denna CIA-kabal av geopolitiska drönare och lufthuvuden vid nästa val.

  Obama är redo att inte bara gå in Iran – om man nu ska expandera krigen så kan man lika gärna göra det rejält – ett klassiskt drag av ett desperat imperium som faller med en sinande skattkammare. Räkna absolut med två till tre nya fronter.

  Bildt saknar hädanefter allt förtroende inför svenska folket och kan avskrivas som agent för de kommande attackerna. Räkna med springande punkter inom 3-4 månader, när månskenet står lågt i månadsskiften, då syns inte inflygningarna lika tydligt. Augusti 10, September 8, eller Oktober 7 är klara högriskområden. En ”october surprise” är inte helt otrolig.

  Räkna med föregående ”incidenter” typ ”straits of hormuz” som ska motivera angrepp.

  Det finns ingen annan Iransk kris än den Bildt och hans neandertals-kumpaner medvetet väljer att projicera till en kris – via klassisk nonsens-politik.

 5. shimmeringblade skriver:

  leewanta: så, vad borde Sverige, EU och USA göra då anser du?

 6. leewanta skriver:

  Det finns inget ”USA” att tala för, jag har inte tid att presentera den kartan. Krigen planeras internationellt principiellt set – men detaljerna sköts av USA.

  Det uppenbara är att Sverige inte ska ställas till kriminellt förfogande, eftersom planen är orkestrerad i andra syften än vad man talar om i offentligheten. Det är provokationsbaserade målsättningar som ingår in mycket större plan att ändra på världens geopolitiska struktur. USA är muskeln, men intelligensen i det hela är transnationell.

  Min vilja är att Sverige ska stå utanför rackarspel, inte offra sig för sakens skull, inta snarare än tyst neutralitet. Vi kan inte rå på dessa agendor – men behöver inte heller engagera oss i dem.

 7. Har alla glömt ”Weapons of Mass Destruction in Iraq” hysterin? Läste ni inte washington posts ”Top Secret America”? Underrättelseföretag överdriver information för att få behålla sina kontrakt. Det här är inte Irak. Det här är inte Afghanistan. Det här är Tredje Världskriget. Om Iran blir bombat så slår Hezbollah tillbaka mot Israel. Israel hämnas på Syrien för Hezbollahs handlingar, och kriget eskalerar stort. Det kan mycket väl leda till kärnvapenkrig.

  Sanktioner är en krigshandling. Stoppa det kommande kriget mellan USA-Israel och Iran. ”Get active, or get radioactive.”

 8. oliwer1 skriver:

  Det absolut viktigaste är tycker jag att hindra Iran från att anrika uran för vapenbruk, till vilket pris som helst, gör det som behövs.

 9. bestofmankind skriver:

  ”Sanktioner är en krigshandling.”

  Möjligtvis i något data spel eller sci-fi filmer men i planeten jorden år 2010 är svaret NEJ!

 10. Kachina skriver:

  ”…..Obama är redo att inte bara gå in Iran – om man nu ska expandera krigen så kan man lika gärna göra det rejält – ett klassiskt drag av ett desperat imperium som faller med en sinande skattkammare. Räkna absolut med två till tre nya fronter.”

  Ja verkligen klassiskt, att finansiera det förra kriget med ett nytt krig. Det är bara det att USA av idag varken har de militära eller finansiella resurserna (rörelsekapital) att invadera Iran.

  Det som gäller är diplomati, irans högmod och vilja att tillhöra den högteknologiska världen. Där finns det flera områden där vi kan hjälpa dem in den världsliga vetenskapens korridorer.

 11. un2here skriver:

  Dagens politiker tvingas härma och överdriva skämten från ”South Park” när de argumenterar – det kan inte vara bra.

  400 mot 11 vill ha krig? Cartman for President?
  >_<

 12. Som vi sett med sanktioner i Irak och Kuba, etc, så är det folket som drabbas hårdast av sanktioner, inte regeringen. Meningen med de här sanktionerna är att ändra regimen i Iran, men erfarenhet har lärt oss att det bara stärker regimen och dessutom förargar folket. Det Iranska folket kommer att fokusera på hotet som verkställer sanktioner.

 13. spanaren skriver:

  Utrikesministerns handläggande av Iranfrågan är
  ur svensk synvinkel föredömlig enligt min mening.

  Ryssland har inte nekat Iran leverans av S-300
  fjärrluftvärn utan ett slutligt avgörande ligger
  hos Medvedev (Putin). Idag har Novosti en senare
  dementerad uppgift om att Ryssland skall leverera
  S-300 till Irans grannland Azerbadjan. Ser någon
  mer än undertecknad skriften på väggen?

  Det militärt avrustade Sverige måste till varje
  pris försöka stå utanför den storkonflikt ett
  amerikanskt/israeliskt angrepp kommer att utlösa som
  snabbt kan eskalera till 3VK med Ryssland/Kina
  på Irans sida.

  S-300 har 90% verkningsgrad mot modernt flyg och
  kryssningsmissiler. Mot USAF antikverade B-52
  torde verkan vara närmare 100%. Har USA råd med det
  och vilka blir reaktionerna i USA på förluster i
  flyg som USAF inte upplevt sedan den tid då
  motståndaren flög Messerschmitt Me-262 Schwalbe?

  USA/Israel har en krigsagenda där det för USAs
  del gäller kontroll över Irans olja – ”terrängen”
  som sådan är utan betydelse (Irans land och folk).

  Gärna av FN beslutade sanktioner där ALLA stormakter
  med vetorätt är med på tåget men inga fler amerikanska
  angreppskrig nödtorftigt dolda bakom propagandans
  rökridåer.

  shimmeringblade, oliwer 1:

  Det är lätt att som avmilitariserad svensk slåss till den siste amerikanen.
  Påminner mig om den tid då PLO slogs till den siste egyptiske soldaten tills det Sadat tröttnade och slöt fred.

  Native Interface Data Access Network:

  Även vi i Sverige är inte immuna mot radioaktivitet
  även om vi intalat oss efter intensiv hjärntvätt
  av våra politiker och i media att det råder ”fred i vår tid”.

  leewanta:

  Har inte kunskaper nog att bedöma dina inlägg
  varken här eller på din egen hemsida men vi
  fåkunniga borde kanske fråga oss –
  tänk OM leewanta har rätt….

  Bestofmankind,

  Räcker det inte med de av FN beslutade sanktionerna
  som även har ryskt stöd?
  Varför provocera fram ett storkrig vars utgång ingen kan säga något om idag?

  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10774802

 14. bestofmankind skriver:

  Tycker vad man själv vill personligen om sanktionerna, men det är uppenbarligen fortfarande det mest effektiva uppfostringsmetoden mot envetna diktatorer till att återuppta dialog och uppnå godtagbara överenskommelsen:

  ”EU foreign ministers approved a range of extra restrictions on Iran that went well beyond U.N. sanctions agreed last month and included a ban on dealing with Iranian banks and insurance companies and steps to prevent investment in Tehran’s lucrative oil and gas sector, including refining.

  Shortly afterwards, Iran said it was prepared to return to negotiations on a nuclear fuel swap ”without conditions,” according to the official IRNA news agency.

  Talking of a letter that Iran handed to the International Atomic Energy Agency (IAEA), Iran’s envoy to the U.N. agency, Ali Asghar Soltanieh, said: ”The clear message of this letter was Iran’s complete readiness to hold negotiations over the fuel for the Tehran reactor without any conditions.”

  The announcement appeared to be an Iranian signal of willingness to negotiate as a net of U.N., EU and U.S. sanctions tightens around it, but it was not clear that the quick offer of fuel swap talks would be enough to placate world powers.

  EU foreign affairs chief Catherine Ashton welcomed Iran’s offer of a return to negotiations but said she wanted to see the details before commenting further.”

  http://www.reuters.com/article/idUSTRE66P2M420100727

 15. bildterberg skriver:

  Rekommenderar ånyo Websters Tarpleys artikel

  http://tarpley.net/2010/07/22/obama-preparing-to-bomb-iran/

  vilken ger en bra sammanfattning av läget.

 16. flyktingar skriver:

  bildterberg:

  1. Den destabiliserande Al Quaida-basen i Afganistan är neutraliserad.

  2. Destabiliserande Saddam Husseins regim är neutraliserad.

  Inte utan att mulla-regimen börjar känna trycket av USA:s allt mer odelade uppmärksamhet…

 17. bildterberg skriver:

  Då är det snart bara stabiliserande makter kvar
  i Mellanöstern. Skönt, eller hur?

 18. flyktingar skriver:

  Så länge bildterberg är bitter över tingens ordning, så känner jag mig trygg. När denne debattör värdrar morgonluft, då vet jag att det är dags att dra både näsa och öron åt sig…

 19. bildterberg skriver:

  Så hedrande att bli utnämnd till din motpol, flyktingar.
  Kanske det stämmer. Ta t.ex. att du tror att
  israels digra kärnvapenarsenal är dess välsignelse
  medan jag tror att det är dess förbannelse.

  Nu har jag sett Yoav Shamirs film ”Defamation”.
  Jag rekommenderar den varmt, speciellt för dig,
  flyktingar (vad flyr du från förresten?).

 20. un2here skriver:

  bildterberg,

  Jag tror inte att ‘Defamation’ skulle göra annat för flyktingar än att bekräfta hans världsbild. Men för alla andra – inte minst med tanke på den argumentering som förs angående Iran från vissa håll – kan den vara bra att ha i åtanke.

 21. flyktingar skriver:

  När jag läser kommentarerna på denna blogg, så får jag känslan av att vandra genom en surrealistisk tavla. Den utgör en två-dimensionell projektion av åsikter; ideoligiskt färgade partsinlagor om histora och nutid samt rädslor över en dystopisk framtid målas upp.

  Denna frustrerade mosaik av självbilder står i kontrast till de självklara muskulösa unga männens och kvinnornas löftesrika kampsångssjungande vandring mot uppåtgående solar, som man finner i nazistiska och kommunistiska affischer från 1930-talet.

  Ideologier som prövades i realiteten, som höll ett tag men som sedan föll. Det som återstår av dessa kollapsade drömmar är inläggen i en samhällskritisk debatt.

  Vi lever idag på utopiernas avskrädeshög, i internationalismens tidevarv där isolationister, nationalister, socialister och teokrater utgör oppositionella reaktionära kufar.

  Ska pendeln en dag svänga tillbaka? Ska en dag dessa kufar åter få sin stund i solen eller ska nya ”insiktsfulla” kufar komma att rosa marknaden, sådana som ännu ej sett dagens ljus?

  Helt säkert både ock tids nog men idag är inte den dagen. Den rådande dynastin utgörs av ett internationellt sammanhållet samhälle med ökat våldsmonopol, som beskyddar en allt friare debatt förmedlad på World Wide Web.

  Vi lever i ett Al-Andalus man kommer att tala nostalgiskt om, som ett ideal en dag, i en mörk framtid styrt av ”Lee Wanta” med understöd av muntergök bildterberg.

 22. Kachina skriver:

  ”Vi lever idag på utopiernas avskrädeshög, i internationalismens tidevarv där isolationister, nationalister, socialister och teokrater utgör oppositionella reaktionära kufar.”

  Hmmm,……är inte du uttalad sionist, teokratisk kuf?

  Men,……att anfalla Iran är ett förödande misstag. Varför inte anfalla Nord-Korea istället? Ingen skulle bry sig.

 23. spanaren skriver:

  Undertecknad har som läsarna vet i många inlägg
  kritiserat utrikesministern för att gå i USAs
  ledband föranlett av bla uttalandena om Georgien.

  Carl Bildts nyanserade bild av Irans eventuella
  framtida (om så när?)kärnvapen har lett till att
  jag insett att min tidigare kritik troligen
  varit något överdriven…

  Inom EU har det alliansfria Sveriges utrikesminister
  varit den ende som inte förespråkar sanktioner som
  närmast liknar en krigsförklaring utan nöjer sig
  med de sanktioner som även Ryssland och Kina ställer
  sig bakom. Kanske även utrikesministern har i åtanke
  vårt lands ohållbara läge som ett militärt tomrum
  mellan en forcerat upprustande ”Stormakt Röd”* och en
  ”Stormakt Blå” som tydligen inget lärt av de tidigare
  angreppskrigen/ockupationerna av Irak och Afghanistan
  utan planerar åtminstone ett flygangrepp mot Iran
  som kommer att sätta hela området mellan Indien
  och Egypten i brand och med för Israel oöverskådliga
  förluster även utan insats av kärnvapen.

  http://www.en.rian.ru/mlitary_news/20100730/160003543.html

  Flyktingar,

  Har du tänkt på vad följden blir för oss alla av
  ett israeliskt flygangrepp mot Iran som dessutom
  om Iran får tillgång till ryska (vitryska?) S-300
  riskerar bli tillbakaslaget med för IDF stora
  förluster?

 24. un2here skriver:

  Kachina skriver: – Varför inte anfalla Nord-Korea istället? Ingen skulle bry sig.

  Jag kan missta mig, men jag tror åtminstone syd-koreanerna skulle motsätta sig. Och givetvis nord-koreanerna själva …

  U.S. PLANNED TO A-BOMB N. KOREA IN 1950 WAR

 25. perfro skriver:

  Bilds redovisning denna gång innehåller hans egna reflektioner beträffande läget i Iran.
  Carl ger uttryck för sina betänkligheter mot en fortsatt sanktionspolitik.

  Likaså är Carl tveksam till om Iran verkligen har tillgång till det teknologiska kunnande samt det uran som krävs för att framställa kärnvapen.

  Det är nog få bedömare, som anser det sannolikt att Iran skulle utsättas för ett kärnvapenanfall från t ex Israel eller något annat anfall för att slå ut de anläggningar, väl kända program för att bygga kärnkraftsverk eller ta steget ut, kärnvapen.

  Irans ledare har gjort våldsamma utspel mot omvärldens reaktioner och hotat med vedergällning, hur man nu ska tolka det.
  Iran har ju också fått stöd från en rad länder, vars motiv kan skifta oerhört. Det gäller bl a Turkiet.

  Fråga är ju också om den mjuka diplomatin, som Obama förespråkat, verkligen kommer att ge något resultat. För tillfället verkar oddsen dåliga.
  Nu har ju Carl sedan länge kontakt med Irans utrikesminister, vilket tydligen är en någorlunda trovärdig samtalpartner.
  Att vederbörande skulle kunna påverka de styrande, inklusive Väktarrådet, är dock föga sannolikt.

  Hans Blix som anser sig vara en expert på både Mellesta Östern, inspektioner av destruktiva vapensystem, sanktionspolitik samt att en sanktionspolitik måste vara förankrad hos FN kanske kan komma med sina personliga reflektioner så att omvärlden vet hur man ska agera.

  Min personliga bedömning är att det kommer att bli extremt svårt att nå några verkliga framsteg visavi Iran utan att demokratiska krafter tar över där och att det kan ske utan manipulerade val.

 26. bildterberg skriver:

  flyktingar:
  Vilken fascinerande beskrivning av din upplevelsevärld
  av surrealistiska projektioner i två dimensioner.

 27. flyktingar skriver:

  bildterberg:

  Tack kära du, men äras den som äras bör. Du själv är kanske den viktigaste inspirationskällan till denna surrealistiska kreation, som utspelar sig på CB:s blogg alla dessa dagar. Liksom för övrigt ”Lee Wanta” mfl ystra näthaverister. Ingen nämnd. Ingen glömd. Så känn dig hedrad.

  Kachina:

  Man kan inte ge sig i lag med med etno-kufar utan att det smittar av sig…

  spanaren:

  Jag ska ägna ett par timmar ikväll åt att tänka på hur hävandet av förtryckets Iran och fred i Mellanöstern skulle komma att påverka er alla och särskillt vilka som åsyftas med ”oss alla”.

 28. spanaren skriver:

  Mina farhågor gäller just vad som sker i närområdet
  och även i vår del av världen om/när USA/Israel
  ”häver förtrycket”.
  Glöm inte att som visade sig under det misslyckade västmaktstödda ”gröna” kuppförsöket att de västinspirerade välbärgade invånarna i norra Teheran INTE är representativa för landets befolkning i stort och att även denna minoritet torde ställa upp bakom nuvarande regim vid ett militärt angrepp från USA/Israel.

  Vad som händer i ”sandlådan” angår inte oss i
  Sverige (oss alla). Det gör emellertid vad
  som händer om lokala krigshändelser där utvecklas
  till en världsbrand som sprider sig till Östersjön.

  Ägna en stund av aftonens studier till vad ett
  storanfall med kanske hundratals Shahab-3 skulle
  åstadkomma för förstörelse i Tel Aviv och hur många
  F-15I ni har kvar efter bekämpningen med S-300 om/när
  ni angriper Iran.

  Vore det inte bättre för oss alla -inkl. Israels
  befolkning- att följa Carl Bildts uppmaning
  till förhandlingar och fredlig konfliktlösning?

 29. flyktingar skriver:

  spanaren:

  Utan USA:s piska förslår Carl Bildts morötter inte långt. Båda dessa instrument kommer att användas gentemot Irans regim.

  På 1930-talet hade ”vi” endast Chamberlain, i vilken Nazityskland fann en nyttig idiot. Då agerade Nazityskland i ett internationellt maktvakuum. Europa levde i skuggan det avskräckande minnet av 1:a världskrigets ohyggliga förluster av människoliv. Med insikten om hur avskräckande hotet av ett nytt världskrig var för engelsmännen, kunde Hitler till en början obehindrat ta terräng på kontinenten.

  Idag är situatinen som sagt en helt annan. Idag erbjuder fredliga krafter (Bildt mfl) ett alternativ till förödande krig.

 30. bildterberg skriver:

  ”Idag är situatinen som sagt en helt annan. Idag erbjuder fredliga krafter (Bildt mfl) ett alternativ till förödande krig.”

  Förmodar att du förespråkar det senare alternativet.

 31. spanaren skriver:

  flyktingar,

  Iran är och förblir en regional stormakt jämförbar
  med Israel även om Iran i övermorgon blir vad
  Israel är redan idag – en kärnvapenmakt modell
  mindre.

  Jämför inte med Hitlertyskland som hade globala
  ambitioner och förmågor. Iran torde knappast ens
  klara av ”vägen till Jerusalem” som de kallade en
  av sina många militära manövrer.

  USAs piska viner för att ta värdefull ”terräng”
  av militärstrategiskt viktigt läge (Afghanistan)
  eller energirikedomar (Irak/Iran) inte för att
  i första hand kontrollera de berörda befolkningarna,
  f’låt befria och påtvinga dem de judeo/kristna värderingar som råder i bla USA/EU.
  (Jmf Bush plan för det större Mellan Östern)

  Den dag Israels värde som västerländskt brohuvud,
  idag som på korsfararnas tid, försvinner kommer
  inte USA att stödja landet vad än den judiska lobbyn
  i USA tycker och tänker.

  Varför inte medan tid är göra upp med grannländerna
  inkl. Iran om det framtida Mellan Östern inkl. Israel?

  Om ett storkrig utbryter existerar Israel efter
  en veckas krig under ett flerfrontsangrepp och
  oavbruten missilbeskjutning mot hela landets yta?
  Glöm inte hur nära Syrien var att under Yom Kippur
  bryta genom med pansarkilar mot Haifa men tvekade
  i det avgörande ögonblicket.

  Varför skulle inte den iranska statsledningen som
  vad än västpropagandan påstår troligen har stöd
  av majoriteten av landets befolkning vara mottaglig
  för Bildts morötter om alternativet är nationellt
  självmord i form av ett krig mot stormakten USA
  och USAs allierade Israel?

 32. un2here skriver:

  Få se vem är det nu som ”obehindrat tar terräng” dessa dager:

  Iran? Nej
  Nord Korea? Nej
  China? Nej
  Ryssland? Inte utan hinder
  USA? Absolut, fast de säger de ska dra snart ..

  Israel? …
  :)

 33. flyktingar skriver:

  spanaren:

  Idag utgör ett Iran satt under ordentligt tryck, en förutsättning för fred i Mellanöstern. Detta för att Hamas står och faller med Ahmadinejad. Om Ahmadinejad tvingas hålla låg profil, så sjunker oppinionssiffrorna drastiskt för Hamas.

  En sådan händelseutveckling skulle lämna utrymme för Fattahledda Palestinska Administrationen att nå förlikning med Israel. Det är Obamas rättframma plan i all sin enkelhet och för vilken han redan erhållit Nobels Fredspris, så uppenbar är den.

  Vad sägs om att sätta ”Lee Wanta” att räkna på konsekvenserna av israelisk-palestinsk fred. För Mellanöstern, världsekonomin och Bank of England icke att förglömma?

 34. un2here skriver:

  spanaren,

  Jag skulle tro att de där gammaltestamentliga ”judeo/kristna värderingar” i förste hand är ett Amerikanskt fenomen, populärt hos hökarna på högern för att begreppet bekvämt uteslutar och avhumaniserar de buddhistiska ”gulingar”, de muslimska ”blatter” och inte minst det ateistiska ”marxistpacket” – och tillåter på så sätt att förbigå riktiga kristna värderingar så som ”gör mot andra så som du vill de ska göra mot dig”, vilket ju onekligen är en väldigt svår och opraktisk filosofi för en krigförande nation.

  Kristus själv ansåg i övrigt (redan då) att judendomen var korrupt och behövde reformeras – ”månglarna ut ur templet”, om du minns.

  Dansk, finsk, norsk samt svensk wikipedia har ingen artikel om begreppet – det närmaste du kan komma är ”Abrahamitiska religioner,” vilket innefattar även Islam.

  Begreppet finns på hebreiska dock :)

 35. spanaren skriver:

  I en slutlig lösning för vad som var ”Mandatet”
  kommer även Hamas att delta på samma sätt som
  Talibanerna kommer att delta i en uppgörelse
  om Afghanistan.
  USA kommer enbart att se till sina egna intressen
  – tro inget annat.

  Hur ”sandlådan” slutligen delas mellan er berörda
  är inte mitt bekymmer till skillnad från ett
  storkrig med uppenbara spridningsrisker som i
  förlängningen kan drabba även Östersjöområdet.

  Framhärdar i min uppfattning att utrikesministerns
  handlingsplan som även torde ha stöd från
  Ryssland/Kina och Turkiet/Brasilien är att föredra
  framför de planer som av allt att döma smids i
  Washington och Tel Aviv.

  Jag har inte kunskaper nog att kommentera de inlägg
  ”Leewanta” gjort här – har ”flyktingar” det?

 36. un2here skriver:

  Nej, förlåt … Begreppet judeo/kristen finns givetvis inte på hebreiska.

  Mea Culpa

 37. spanaren skriver:

  un2here,

  Länkar till WIKI på engelska som har en längre
  artikel om jude/kristendom i framförallt USA.

  Det är enligt min mening förvånande att man helt
  bortser från den tredje abrahamitiska religionen
  Islam med samma personligheter och berättelser från
  Mellan Österns historia mellan faraoniskt tid och
  romersk tid som vi har i Gamla Testamentet och judarna
  har i sin Talmud.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Judeo-Christian

 38. flyktingar skriver:

  spanaren:

  Angående ”Lee Wanta”, så känner jag igen fantasterier när jag ser dem.

  Angående jämförelsen Gamla Testamentet och Talmud, så är det ”äpplen och päron”.

  Gamla Testamentet utgör den judiska ”Tanach” (”Läran” – Tora, ”muntliga profeterna”-Neviim och ”skriftliga profeterna” – K´tuvim). Allt detta och vad Talmud (studie i judiskt leverne) står för kan du googla på.

  Nya Testamentet är de kristnas bibeln. Gamla Testamentet är judarnas bibel, som kristendomen tar avstamp ifrån.

 39. un2here skriver:

  spanaren,

  Jo jag är uppmärksam på att det finns en väldigt lång och motsägelsefull artikel på engelska wiki. Min uppfattning är dock fortfarande att detta begrepp endast rör retoriken runt Amerikansk utrikespolitik.

 40. spanaren skriver:

  flyktingar,

  Mina bristande religionskunskaper har klart
  påvisats…..

  Har jag lika fel om krig och politik tex om det
  hotande syriska pansargenombrottet när vägen
  mot Haifa låg öppen under Yom Kippur-kriget
  även om de syriska pansarkilarna inte utnyttjade
  tillfället?

  Gör de om det misstaget om det blir ett nytt krig?
  Om inte vad händer då?

  Carl Bildt har lagt fram ett nytt ämne till debatt.
  Är det läge att göra patron ur här?

 41. spanaren skriver:

  tillägg mitt 30 juli 2010 14:45

  Källa:
  Om någon undrar var ”Spanaren” får allt ifrån….

  Faktabok:

  ”När Israel vände nederlag till seger.
  Yom Kippur ’73”.
  Kapitlet ”Den syriska offensiven”. (2007)

  Svensk faktabok efter brittisk förlaga från
  brittiska Osprey Publishing Ltd (2003)

  ”Flyktingar” kan kanske ge en annan version
  grundad på erfarenheter från israeliska
  soldater på plats…..

 42. flyktingar skriver:

  spanaren:

  Jag infrågasätter inte spanarens kompetens i militarstrategiska och krigsmaterielfrågor. Snarare tvärtom.

  Min ytterst amatörmässiga betraktelse av erfarenheterna från Yom Kippurkriget 1973 är att Golanhöjderna uppvisade ett tveeggat strategiska värde. Denna buffertzon, liksom sinaihalvön som erövrades 1967, gav Israel ett fysiskt skydd gentemot dess fiender men invaggade landet i falsk säkerhet.

  Landet tyckte sig inte behöva utdela det första slaget, utan tillät sig agera ”good sport” och överlåta initiativet åt motståndaren. Det slutade illa. Många israeliska soldater dog i onödan för denna chevalereska gest. Särskilt vid Suezkanalen. På golanhöjderna var det enskilda soldater och officerare på marken, som vann mobiliseringen den nödvändiga tid som krävdes för att vända krigslyckan.

  Yom Kippurkriget lärde Israel värdera Golanhöjderna rätt. Den tid kontrollen av territoriet vinner åt försvaret rättfärdigar inte de förluster som ett reaktivt krig innebär.

  Landet är tillbaka i den doktrin, som vann det 1967 år krig. När Israel upplever sig hotat måste det slå till först. Därför erbjuder ett demilitariserat Sinai och ett likaledes demilitariserat Golan tillräckliga skydd.

  Ett demilitariserat Golan skulle kunna ta formen av tex nationalpark eller naturskyddsområde. Enligt vad jag förstår skulle detta kunna utgöra det första synbara resultatet av fredsförhandlingar med Syrien.

 43. Vi har ganska färsk erfarenhet från sanktioner mot Irak och bör dra lärdommar av dessa. Sanktionerna påverkade inte regimen och dess innersta krets alls. De fortsatte leva lyxigt medan folket levde i misär. Späddbarn dog på sjukhus i brist på mat och medicin! Landet halkade efter i utveckling, o.s.v. Till slut valde man att störta regimen men det dröjde 10 år innan man fattade beslutet att störta Saddam, fel eller rätt, det är annan diskussion!

  Jag, personligen, tycker att väst med USA i spetsen bör stödja oppositionen framförallt opositionen bland minoritetsgrupperna såsom oss Balocher, Kurder, Azerier, araber, Turkmener att störta regimen. Att låta folket lida under hårda sanktioner i 10 år som man gjorde mot den irakiska folket är inte rätt väg. Mullorna i Iran har det mycket bra och de klarar att köpa det de behöver på svarta marknader utomlands. Däremot folket kommer att betala det högsta priset till följd av santionerna i form av brister på varor, livsmedel, medicin, m.m. Eftersom regimen kommer att fortsätta använda den valutreserv de har att köpa vapen och militär utrustning istället för mediciner och mat! Redan nu har folkdet svårt att klara vardagen speciellt i Balochistan som lever under en appartheidliknande system pga av att de är sunnimuslimer till skillnad från majoriteten och regimen som är shiamuslimer.

  Mitt råd är att satsa på att störta regimen omgående och ge folken deras frihet!

  Vi minoriter lever som fångar i stora fängelser i våra egna länder som Balochistan, Kurdistan, Azerbadjan, Arabestan (Ahvaaz) och Turlmenestan. Vårta resurser/tillgångar exploateras av importerade immigranter och ockupanter från persien. Hjälp oss bli av med dessa objudna gäster i våra länder!

 44. un2here skriver:

  – Landet tyckte sig inte behöva utdela det första slaget ..
  Nonsens! Erövringen av Sinai
  var det första slaget, och gav Israel en oförsvarbar framskjuten position, jämförbart med nazitysklands oförsvarbara positioner långt inne på ryskt territorium.

 45. spanaren skriver:

  Om de sanktioner utöver de som beslutats av FN
  blir ett stort slag i luften vad återstår då
  utom ett angreppskrig mot Iran för USA?

  Vad händer då? Kommer Ryssland alltfort förhålla sig
  neutralt eller kräva ett högre pris för neutraliteten
  inom den ryska intressesfären och närliggande områden tex Östersjöområdet?
  Ryssland har beslutat öka försvarsbudgeten med 60% mellan 2011-2013.(5:e gen. flyg, nytt pansar,
  nya fregatter och ubåtar mm osv).

  Varför gör man det när VÅRA politiker
  utlyst ”fred i vår tid”?
  Fjolårets stormanövrer i västra Ryssland/Vitryssland
  avslutades med en fingerad kärnvapenfällning över
  Warszawa. (Källa: NATO).

  Vår utrikesminister som naturligtvis har andra källor
  än OSI har säkert skäl till att förorda förhandlingar
  och att undvika sanktioner som närmast är att betrakta som krigshandlingar mot Iran.

  http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36695&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=9782d395d3

  flyktingar,

  Att Israel återgått till preemptiva angreppskrig
  är för mig oroande. Varför inte som Nord-Sydkorea och
  Indien-Pakistan leva i MAD med Iran som USA/Sovjet gjorde under det första kalla kriget?

 46. spanaren skriver:

  Tänk om ”någon” sticker hål på den evigt ljusblå
  såpbubbla som våra politiker blåst upp över oss
  svenskar och som alltför många här tror ÄR himlen…

  Den tändande gnistan kan ett amerikansk angrepp
  mot Iran och det påföljande iranska motanfallet
  som inledning till ”när kriget kommer”.

  Även NATO har tydligen insett att historien inte
  tog slut 1989/1991 i en Fukuyamas drömvärld av ett
  Pax Americana.

  Även detta är kanske något som ingår i den verklighet
  vår utrikesminister har att ta hänsyn till vid
  bedömning av sanktioner mot Iran.

  http://www.acus.org/natosource/nato-and-russia-trust-make-military-plans

  Läs sista stycket…..

 47. spanaren skriver:

  Mitt 31 juli 2010 kl 05:38

  Läs:

  Den tändande gnistan kan vara ett amerikanskt….

  Mitt 31 juli 2010 kl 05:25

  http://www.en.rian.ru/mlitary_news/20100730/160003543.html

  För jämförelser med USA och NATO-länder måste de
  ryska siffrorna omräknas till PPP-USD för att
  få en rättvisande siffra för den verkliga ryska
  försvarsbudgeten.

  Nog har Carl Bildt mycket att fundera över…..

 48. un2here skriver:

  spanaren,

  Enligt din artikel ovan kommer Ryssland i framtiden att spendera i storleksordningen $66mia på krigsmakten. Motsvarande siffra i dagsläget för USA är $1000mia, alltså 15 gånger mer. De två populationer är till sin storlek jämförbara.

  Vad är gällande kurs för ”PPP-USD” om vi vill ge siffrorna räätvisa, och hur motiveras den kursen?

 49. spanaren skriver:

  un2here,

  Vad gäller PPP USD-Rysk rubel kanske någon
  debattör med kunskaper i ekonomi kan ge oss
  en siffra….
  Ett till tre?? Vet ej exakt!

  http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6pkraftsparitet

  Dagens ryska krigsmakt är avsedd att användas i
  Eurasien med utgång från ryskt territorium
  i krig som Georgienkriget 2008 eller framtida
  konflikter som de som låter sig anas i länken till NATO i mitt tidigare inlägg.
  Iran/Kaspiska Havet tillhör det ryska närområdet
  om Ryssland vid ett amerikanskt angrepp på Iran skulle
  välja att istället för dagens neutralitet bli ickekrigförande och leverera S-300 mm till Iran.
  Jmf Sverige under finska vinterkriget.

  USAs krigsmakt är dimensionerad för den västliga
  stormaktens globala ambitioner som inte kan
  jämföras med de ryska i Rysslands ”nära utland”
  eller Östersjön/Balkan.

  Även Sovjet hade inte resurser för att som USA
  transportera stora truppstyrkor i global skala.
  Att USAs styrkor i numerär efter värnpliktens
  avskaffande är otillräckliga för de pågående
  och ev. planerade krigsoperationerna är ett
  problem för Pentagon.

  Vad gäller vårt land bör vi kanske mer se till
  vad Ryssland verkligen gör och vilka förmågor
  man har än att lyssna på vad Medvedev säger idag
  särskilt som ett nytt krig i Mellan Östern snabbt
  kan ändra det säkerhetspolitiska läget i Östersjön.

 50. bildterberg skriver:

  Det går väl sisådär 30 rubel på en US$.
  I rian-artikeln ”Russia’s defense spendings…”
  står det ”millions” istället för ”billions” efter $.

  När det gäller Medvedevs (Putins) strategi verkar
  det som om man bl.a. tagit beslutet att offra Iran
  för att få en taktisk avspänning gentemot USA/NATO.
  Följande analys innehåller flera ytterligare länkar
  som också de är läsvärda:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20364

  Detta är nog tyvärr snarast lugnet före stormen.
  När väl ”startskottet” gått kommer troligen även
  Östersjöområdet att bli ”hett”. Just därför känns
  det konstigt att ha de rudimentära fragmenten av
  sitt försvar utlokaliserade till att delta i ett
  krig utan slut mot fundamentalister i fjärran land.

 51. spanaren skriver:

  Den intressanta artikeln i Globalresearch bekräftade
  snarast mina tankar om en uppgörelse mellan Obama
  och Medvedev(Putin) om en ny delning av Europa på
  samma sätt som den i Yalta mellan Stalin och Rooseveldt. Kanske, som det skrivs i min länk till
  NATO, inte bara länderna inom den ryska sfären utan
  även länder som Norge har anledning att hysa oro för
  framtiden.
  Vi som ensidigt proklamerat ”fred i vår tid – inga hot inom överskådlig framtid” kan fortsätta att sova lugnt – eller?

  De patetiska resterna av vad som en gång för inte
  så länge sedan var Sveriges krigsmakt blir kanske snart arbetslösa då ”invasionsförsvar” inte längre ingår i ”försvarets” uppgifter…
  Om fortfarande så är fallet – med VAD skall Sverige
  försvaras – ”Folkstormen”?

  http://www.reuters.com/article/idUSN2924677020100729

  Vem tar över Afghanistan efter USA/NATOs uttåg när
  segern över Al Quaida snart proklameras?

  Iran/Pakistan med stöd av Ryssland/Kina/SCO i
  samarbete med en afghansk nationell samlingsregering?
  Har ett i Afghanistan besegrat USA viljan/resurserna
  att angripa Iran och kanske drabbas av en ännu
  större motgång?
  Ryssland kanske inte överger Iran utan anser att ett amerikanskt angrepp efter vad som håller på att ske i Afghanistan är osannolikt.
  Ett isolerat israeliskt angrepp vore i det läget
  att betrakta som ett nationellt självmord av Tel Aviv.

  Glöm inte att ryssarna nu som alltid tidigare är mästare i konsten ”Maskirovka”.
  Kanske bör vi mera ta fasta på vad som tillförs den
  ryska krigsmakten av ny materiel, militärmanövrernas
  scenaria (tex atombomsfällning över Warszawa)och mindre lyssna till dagens uttalanden från Medvedev….
  Vem tar makten i Ryssland 2012 och vilken politik
  kommer en möjlig Tsar Alexander (Dugin) att föra?
  Vem hade 1998 hört talas om Putin? De som inte vet
  vad Dugin står för uppmanas googla på Dugin, Alexander
  och se vad finner vi där…..

 52. claudius49 skriver:

  Apropos ”nyttiga idioter”, det var så vitt jag vet ett begrepp (och en personalkategori) som användes av SUKP på 1930-talet, kanske redan under 20-talet, och senare. Se t ex Arthur Koestler, Arrow in the blue.

  Stackars Israel har inte lyckats lika bra, där tycks man i stället ha lyckats engagera bra många onyttiga idioter.

  Men i båda fallen är det onekligen fråga om just — idioter.

 53. spanaren skriver:

  Alexander Dugin sägs vara Putins geopolitiske
  rådgivare och är förespråkare av euroasianismen.

  Har vi glömt hur Jeltsin överlät tronen i Kreml
  till den då okände mannen från KGB Vladimir Putin.
  Är det helt otänkbart att, OM Medvedev bara är en
  frontfigur utan egen makt, Dugin 1912 blir den
  nye ryske presidenten?

  Dugin vill bla ha ett nära samarbete mellan
  Ryssland och Iran och ”anglosaxarna väst om Brest”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Dugin

 54. bildterberg skriver:

  Så det blir kanske Eurasien, Oceanien och Östasien
  precis som i Orwells 1984 (kap.17):

  ”On the sixth day of Hate Week, after the processions, the speeches, the shouting, the singing, the banners, the posters, the films, the waxworks, the rolling of drums and squealing of trumpets, the tramp of marching feet, the grinding of the caterpillars of tanks, the roar of massed planes, the booming of guns – after six days of this, when the great orgasm was quivering to its climax and the general hatred of Eurasia had boiled up into such delirium that if the crowd could have got their hands on the 2,000 Eurasian war-criminals who were to be publicly hanged on the last day of the proceedings, they would unquestionably have torn them to pieces – at just this moment it had been announced that Oceania was not after all at war with Eurasia. Oceania was at war with Eastasia. Eurasia was an ally.”

  Idén om ”permanent krig” och fullständig mediakontroll
  verkar bekant på något vis…

 55. un2here skriver:

  bildterberg skriver: – I rian-artikeln ”Russia’s defense spendings…” står det ”millions” istället för ”billions” efter $.

  OK :)

  CIA Factbook säger
  – Military expenditures: 3.9% of GDP (2005)
  – GDP (purchasing power parity): $2.116 trillion (2009 est.)

  Alltså ca $80 mia

 56. bildterberg skriver:

  Ytterligare en bra artikel från globalresearch.ca
  som inlägg i debatten:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20383

 57. flyktingar skriver:

  När jag gick in i detta forum var Iran/Syrien/Hizballah/Hamas-axelns stjärna i zenit. Ahmadinejads Iran erbjöd drömmare hoppet om en motpol till USA i Mellersta Östern. Israels dagar var räknade.

  Idag är Hamas nedtryckt i skorna, pga isolering samt trycket på Ahmadinejad. Hans retorik, det ska erkännas, lever dock fortfarande på sina håll i de stockkonservativa vänsterleden.

  Idag är Syrien oroat över att Hizballah är oroat över vad den kommisionen som undersöker mordet på Harriri ska komma fram till. Allt pekar på att Hizballah ligger bakom och denna organisation är ju allierad med Syrien och Iran. Under en annan stjärna hade detta varit en småsak men utan det iranska skuggan är oron i leden påtaglig, vilket kan utläsas ur en hektisk diplomatisk aktivitet i triangeln: Hariri-Assad-Nasralla.

  Idag riskerar således den stolta axeln Iran/Syrien/Hizballah/Hamas att rämna. Som sagt, endast internetdebattörer kan hålla dess agenda levande. Ingen försumbar kraft kan tyckas, den som sharia-vänstern erbjuder. Dessa periferiers möte ledde en gång till Shahens av Iran fall och en islamistisk revolution, som i sin tur resulterade i hundratusetals iranska politiska flyktingar, varav flera hamnade i Sverige. Det är denna brygd Hamas-vänstern har för avsikt att servera den israeliska allänheten.

  …men det finns som bekant andra krafter…

  Idag, tack vare tryket på axeln Hamas/Hizballah/Syrien/Iran, försöker Israel/USA få Fattah/PA till förhandlingsbordet, på det att man tillsammans ska förhandla fram en 2-statslösing.

  Idag, tack vare tryket på axeln Hamas/Hizballah/Syrien/Iran, erbjuder Fattah/PA en paketlösning av konflikten, dvs 2-statslösning. Denna paketlösning utgör naturligtvis ett förräderi mot palestiska folket, enligt Hamas-vänstern men ändå…

  Idag, tack vare tryket på axeln Hamas/Hizballah/Syrien/Iran, skymtar nyanserade inlägg av typen: ”tvinga Israel acceptera en 2-statslösning för annars ska vi skicka fler flotillor…” även från sharia-vänstern på nätet.

  Idag börjar alla krafter att dra åt samma håll. Freden och försoningen i israel-palestinakonflikten har aldrig varit närmare. Allt detta tack vare den tunga hand som vilar över axeln Hamas/Hizballah/Syrien/Iran – med väsentliga om än små humanistiska modifikationer, signerade Carl Bildt och svenska UD.

 58. bildterberg skriver:

  flyktingar:
  Trevligt med lite positiva tongångar här men jag hoppas
  att du är fullt medveten om att denna dröm går i kras så
  snart någon attack mot Iran inleds.

 59. flyktingar skriver:

  bildterberg:

  Jag ser en 2-statslösning som fullt möjlig. Särskillt om man betänker alternativet ur Israels synvinkel: Ytterligare flotillor med Mankell, Gardell, Feiler och kanske även det hemliga vapnet Guillou; i Hamiltons anda och i Arns fotspår. Skräck och fasa.

  Med tanke på detta nya hotande angrepp från svenska deckar-och äventyrsförfattare, anarkistiska post-post-post-modernistiska teologprofessorer, kristna broderskapare och israeliska falskärmsjägarkonstnärsmusikerpacifister, så bara måste Israel ge sig. På vinst och förlust.

  Kanske kommer man att säga att det var hotet om att Guillou skulle ersätta Mankell nästa gång, som slutgiltigt fick vågskålen att tippa över och tvingade Israel till förhandlingsbordet om 2-statslösning, som resulterade i fred i mellanöstern.

  Utifall att drömmen besannades, så skulle det åtminstånne komma att heta så i nästa revision av JG:s memoarer. I den, för författaren, så typiska klädsamt anspråkslöst blygsamma stil.

  Allvarligt talat nu: Västs mjukhårda makt verkar fungera. Axeln Hamas/Hizballah/Syrien/Iran är för stunden neutraliserad. Vägen verkar ännu en gång stå öppen för israelisk-palestinsk försoning. Må det gå vägen denna gång.

 60. haveyouright21 skriver:

  stoppa israels kärnvapen först,FN..

%d bloggare gillar detta: