Bara långsiktighet kan ge resultat

STOCKHOLM: Tillbaka på UD igen efter konferensen i Kabul, och i dag på eftermiddagen hade jag en pressträff för att informera om konferensen och min syn på utvecklingen i Afghanistan – video finns på Facebook.

Det finns inte minst i den amerikanska debatten en tilltagande otålighet med att de förväntade resultaten av de olika satsningarna inte kommer tillräckligt snabbt. I den mer akademiska diskussionen förs fram olika förslag på hur man skulle kunna komma ur engagemanget.

Men freds- och stabilitetsbyggande kräver betydande tid.

Sverige gick in med soldater i den dåvarande FN-styrkan i Bosnien 1993, fortsatte sedan i de olika Nato-ledda IFOR- och SFOR-styrkorna fram till slutet av 2004 och hade officerare kvar i den EUFOR-styrka som följde och fortfarande i viss mån finns kvar under ytterligare några år.

Med detta vill jag bara säga att freds- och stabilitetsinsatser som dessa oftast pågår under en betydande tid, även om de ändrar karaktär och successivt reduceras under denna tid. I Bosnien har det nu funnits internationella styrkor under FN-, Nato- eller EU-befäl under närmare två decennier.

Afghanistan är självklart annorlunda i de flesta avseenden, men även här tror jag att det är viktigt att inse att den internationella insatsen måste vara långsiktig för att kunna nå resultat. Erfarenheter av mer klassiskt biståndssamarbete visar ju också att ekonomisk reformering och kapacitets- och institutionsbyggande i samhällen som dessa tar en mycket betydande tid.

På konferensen i Kabul betonade jag därför att det bara är strategisk uthållighet som kan ge strategiska resultat.

Och fick betydande medhåll för detta.

Sedan tillkommer självfallet en mer inrikespolitisk dynamik i olika länder. Lite av detta är det väl vi börjar att se i USA just nu.

Men då ökar betydelsen av långsiktigt politiskt ledarskap.

18 Responses to Bara långsiktighet kan ge resultat

 1. leewanta skriver:

  Följande kommentar bygger på observationen att den nuvarande krisen är helgad och delvis planerad ifrån det transnationella syndikatet av global finans. Dessa som åsyftas är de verksamheter som sedan Napoleons dagar har finansierat stater med obligationer och andra värdepapper. De har en agenda. Jag vet vad jag talar om, jag är bekant med somliga av dem.
  Den långa planen är en ny världsordning.

  Deras nästa steg i planen ser ut så här för tillfället;

  Nästa större steg på kapitalmarknaderna är en devalvering av alla nämnvärda valutor medans SDR – ett försteg till en helt global valuta som sköts av IMF/Världsbanken – ska backas av bland annat ”carbon credit”. Man kämpar för att få till ett antal skatter på världskartan, lett nu av USA, de kallas miljöskatter och finansskatter, som effektivt sett ska underhålla SDR spelet. Lite som oljehandeln upprätthöll dollarn i forna dagar. Skatter av denna ordning ger likviditet till fonderna där de placeras. Gissa vem som är delägare eller ”trustees” i dessa fonder? Gissa vem som är delägare i IMFs truster och fonder? I Bank Of Englands hemlighållna ägarlistor av truster?

  Denna devalvering kommer att föra hem all risk begiven i alla fallerande, skuldbesatta ekonomier i världen, och deras fiat valutor, inkluderande USA, UK, Europa, Kanada, Japan och Mellanöstern, många asiatiska länder och t o m BRIC nationer. Detta kommer att leda till högre räntesatser oavsett hur lågt Federal Reserve och andra tongivande centralbanker spelar. Investerare kommer att kräva en återbäring om de ska investera, särskilt i områden där valutorna har devalverats. Detta reser löpande-band inflationen genom de eskalerande kostnader som uppstår på importerade varor i de djupast berörda länderna, inte minst i USA där deras ”Cap and Trade” inlaga kommer att dramatiskt öka dessa kostnader. Om räntorna då inte stiger faller en omedelbar kapitalbrist ut. Denna kommer att spegla den tidigare kapitalbristen – men satt på anabola steroider.

  Oavsett om räntorna stiger, eller krediten försvinner, eller både och, så kommer ekonomierna i världen att fallera och misslyckas samtidigt som kostnader för högre räntor, eller kreditbrist, spelar ut sin effekt. Denna devalvering kommer att förinta det gamla systemet och börsmarknaderna kommer att krascha, emedan obligationsmarknaderna, inte minst många kommunala sådana, kommer att dyka på näsan. USA är epicentrum i bilden just nu.

  Dollarn kommer att avrättas på alla fonder på kreditmarknaderna. I USA kommer fastighetsmarknaden i praktiken att upphöra både hos uppköparen och på refinansieringsmarknaden. Värdet på dessa sorters tillgångar kommer att devalveras, somliga sjunker till ”någon cent på dollarn”. Således fortsätter slakten på traditionella banker men effekten slår även hårt på många investmentbolag, försäkringsbolag, handlare och traders, hedge fonder, pensions planer, med flera. Det som jag syftar på kommer att tydliggöras mest och tidigast på den amerikanska marknaden, en sjuka som dock genom globaliseringens utstuderade mekanik kommer att ta flera med sig i fallet.

  Detta som sker är ingen slump om man sitter högst upp i tornet.

  De som sitter högst upp i systemet får då sin chans att köpa upp tillgångar ”där nere” för ”några cent på dollarn”. Det är så här ”boom and bust” cykeln planeras i tornet. En finansiell tsunami som varje gång den slår ska dra nationerna närmare till en ”superstat” – enligt deras vision. Depressioner och krig spär på incitamentet som politiker kan sälja till folket för något ”större och bättre”. Med andra ord ”groteskt och korrupt”.

  Denna produkt blir per definition en totalitär fascist stat, en sken-demokrati, i praktiken styrd av ett gäng bankir dynastier. Om krascherna går utom kontroll under processen så vet de att de alltid kan räddas av skattepengar – de misslyckas sällan med att konsultera politiker till något annat. Skatter är en av deras fundamentala ”säkerheter” i spelet.
  På G-20 ranchen, så kommer de korrupta centralbankerna och institutionerna fortsätta att dölja sina förluster med fantasifulla bokföringstricks, där böckerna kokas till de är ”well done” eller brända till en smula. Vad beträffar resten av bankerna och finansiella institutionerna som sögs in i deras bedrägerier av giftiga lån, obligationer och derivator av olika slag, så köps de upp av någon större krabba.

  Somliga av de större ledande bankerna kan offras på vägen för att ge lite trovärdighet till att alla behandlas rättvist och att det som sker inte bara är en skenmanöver av systemisk korruption – vilket det på alla vis är. När denna fas av galenskaper är över så kommer de större instutioner som dittills har stått sig att slutligen avslöja sin finansiella situation – fasen då Kvadriljon-Derivata Dödsstjärnan till sist blir en supernova. Som tidigare är ju dessa instutioner ”för stora för att gå under” och man kommer att spela på det kortet för att få världens skattebetalare att rädda deras kriminella kasino. Vid den tiden har redan många länder erkänt konkurs liksom många finansiella institutioner har likviderats och förstörts. Denna gång kommer räddningen att söka åstadkommas genom SDR som blåses upp av nya skatter, t ex ”carbon tax” i USA – istället för som tidigare: med USA dollars a la print-on-demand och valuta swappar.

  Man kommer att söka bestjäla världen via sådana skatter och krediter för att rädda den sista fronten av den transnationella finansen – som kommer att hota nationerna med en evig depression om man inte löser ut dem med skattemedel. Förlusterna kommer på pappret att ta generationer att betala av. Och det är vinsten i spelet – världen har spetsats av skulder som binder dem för överskådlig framtid till den transnationella finansen. Tanken kommer då att vara att konsolidera regionerna bit för bit till den nya ordningen som kan ”förhindra detta i framtiden”.

  Detta är planen, det är helt upp till dig om de vinner eller icke.

 2. leewanta skriver:

  Bildt bekräftar för övrigt med de senaste floskelberget i uselhet vilken sida han ICKE står på: fredens.

  Han står på en enda sida: USAs geopolitiska interventioner – och motiverar dem därefter. Dessa interventioner syftar inte till fred, de syftar till amerikansk hegemoni – och amerikansk hegemoni kan inte samexistera med fred per definition.

  Bara en komplett morot tar denna sorts vämjliga hetluft på allvar – en lögn för att stödja Amerikas plan att bita sig kvar i deras geopolitiska intressen, att beslagta resurser och geopolitiska brännpunkter.

  Detta är inte vad jag bekostar med min röst eller skatt.

 3. Bo W. Höglund skriver:

  70 + 10 cm. irrelevanta kommentarer – detta är väl kanske ett rekord för denna blogg?

  Det blir säkert bättre om Ohlygarkens anhang tar över UD!

 4. Torsten skriver:

  70 + 10 cm rent dravel.
  Bevare oss väl för Ohlygarkens anhang.

  Carl Bildt,
  Fortsätt som vanligt. Det är det effektivaste sättet att få tyst på vänsteranhängarna.

 5. nilbor skriver:

  Till Lewanta,
  Jag tycker jag har läst det där förut, i Uppenbarelseboken.

 6. Kachina skriver:

  ”Med detta vill jag bara säga att freds- och stabilitetsinsatser som dessa oftast pågår under en betydande tid, även om de ändrar karaktär och successivt reduceras under denna tid.”

  Så sant som sagt.

  leewanta

  ”Dollarn kommer att avrättas på alla fonder på kreditmarknaderna. I USA kommer fastighetsmarknaden i praktiken”

  Tala om tunnelseende, när du bara inriktar dig på finansmarknaden. I det här läget kommer infrastrukturen att kollapsa, transporter stanna av och hyllorna i matvarubutikerna tömmas. Därefter ger sig miljonbefolkningen i storstäderrna ut på landet, i jakt på mat.

  Från stycket som börjar med att dollarn avrättas, faller din teori i bitar. Det blir ingen fasciststat, utan små klanvälden, något som ni nationalister så envetet längtar tillbaka till. Så, varför inte glädjas?

  Men, vi får se. Jag har inte tillgång till din källor, Men jag ser att du uttrycker dig som alla matematiker och finansmän, i kalla siffror och regelbundna mönster.

  Vad ni totalt saknar kunskap om är den mänskliga faktorn, det mänskliga psyket den den däri inneboende VILJAN.

  Din teori kan slå in, men ännu finns det alternativ.

 7. bildterberg skriver:

  Kachina:
  De som skapar kaos gör det för att ta kontrollen och
  sen skapa SIN ordning (Ordo ab Chao). Den ordningen
  vill varken du eller jag ha. Om fler blir medvetna
  om detta kanske det ändå kan göra någon skillnad…

 8. Visionären skriver:

  70 + 10 cm av ”never read the shit”. I mina ögon.

  :-)

  V

 9. babijar skriver:

  Synd om Bildt att förorena hans blogg med ”avancerat skitsnack””.
  Kan inte ni ”domedagsprofitörer” skaffa en annan egen blogg så vi som ännu har förståndet i behåll kan slippa påverkas i mentalhygienisk negativ riktning?
  Det är ju ändå ingen som läser era alster.

 10. jdsolle skriver:

  Tror nog att Carl Bildt läser alla bloggar och ser att
  detta är ett forum för demokratin i världen
  som den statsvetare han är kan han säkert läsa mellan raderna
  utan debatt blir det ingen demokrati
  MVH
  olle i USA

 11. spanaren skriver:

  Då jag saknar kunskaper i nationalekonomi avstår
  jag från att ha någon åsikt om det leewanta skriver
  om den framtida världsekonomin.

  Vad gäller vad leewanta skriver om USAs angreppskrig och maskirovkan för att dölja den västliga militära stormaktens verkliga intressen anser jag att han i många stycken har rätt.

  Vem mer än leewanta har fått ett personligt svar
  från utrikesministern?
  Någon läser tydligen leewantas inlägg….

  När nu ett militärt nederlag hotar torde USA ge
  upp ”terräng” (Afghanistan) till Iran/Ryssland/Kina
  och dra en ny frontlinje som försvar för Västs
  oljeintressen i Saudiarabien/Irak och möjligen,
  om resurser finns, angripa Iran med dess stora
  energireserver. Vad händer då – inte bara där?

  Vad det militära tomrummet Sverige och dess
  utrikesminister tycker och tänker torde vara
  fullständigt likgiltigt för den framtida
  utvecklingen vad gäller de militära stormakternas agerande.
  Varför kan inte den allianslösa småstaten Sveriges utrikesminister lägga sitt resande och inblandning i världspolitiken på de svenska skattebetalarnas
  bekostnad på samma nivå som de liksom Sverige alliansfria länderna Finland/Österrike/Irland
  som dessutom till skillnad från Sverige organiserar
  ett militärt försvar för att lägga kraft bakom orden?

  Tänker någon mer än det naiva Sverige på de afghanska
  kvinnornas ställning och barnens utbildning?
  Inte ens Agfghanistans egna korrupta politiker och krigsherrar torde göra detta.

  Att låta de debattörer här som inte vill agera
  ”doadoa-kör” till utrikesministern och som inte
  anser att Sveriges geopolitiska intressen är
  liktydiga med vad som gäller för Hawaii, Alaska och
  Puerto Rico skriva på andra debattsidor är kanske en
  god ide.

  Klart slut!

 12. Kachina skriver:

  ”De som skapar kaos gör det för att ta kontrollen och
  sen skapa SIN ordning (Ordo ab Chao).”

  Den som gräver en grop åt andra, faller oundvikligen själv däri. Detta är inte ett planerat kaos. Det är följden av en accelererande expansion. Jag brukar likna det vid ett ånglok som startade så sakta 1875 och hade nått marschfart 1919, men saknade både tryckregulator och säkerhetsventil. Nu är trycket så högt att den oundvikliga explosionen kan väntas närsomhelst och när den kommer, fortsätter de skuldvagnar som ständigt hakats på att rulla och mosar loket till stoff.

  Många tänker utnyttja detta, planerar i långa tankebanor och gör precis som leewanta, tar inte med den mänskliga faktorn och den fria viljan i beräkningen.

  Den som gräver en grop,…… Nåja, köp en kolonilott eller några hektar jordbruksmark på undanskymt ställe. Inte för att planera. Den kan vara bra att ha ändå.

 13. babijar skriver:

  jdsolle,
  Det är skillnad på debatt, avvikande åsikter och domedagsprofetior förmedlade med ett bittert språkbruk.
  Det som leewanta mfl. yrar om har inget att göra med det Bildt skriver om. Det är ju hjärnspöken och konspirationsteorier värre än jag någonsin har hört. Lite oroande att flera kommentarer spinner vidare och anammar teorierna.

  ”De har en agenda. Jag vet vad jag talar om, jag är bekant med somliga av dem. Den långa planen är en ny världsordning.”

  Verkligen? Och vilka är de? Och vilket motiv skulle ”de” ha? Religöst? Ideologiskt? Personlig vinning?

 14. bildterberg skriver:

  Svar: Kontroll

 15. […] 2, Tf, Svt, 2, S, Blt, 2, Vlt, 2, St, 2, Ab, 2, Ek, 2, Sk, Gd, 8s, Dd, Svtt, 2, Smp, Vf, Vk, Bl, C, 2, 3, […]

 16. […] SvD721 DN569 Me Ba339 GP DN, SvD, 2, Gp, 2, Dag, 2, 3, Vg, 2, 3, Tv2, Syd, Svt, Ek, 2, St, 2, Gd, 2, Ab, 2,Lö, 2, Vlt, 2, Blt, 2, Db, 2, Bo, SvD, Ex, Y, SvD, DN, 2, 3, 4, SvD, 2, 3, 4, Dag, 2,3, 4, Gp, 2, Syd, 2, Tf, Svt, 2, S, Blt, 2, Vlt, 2, St, 2, Ab, 2, Ek, 2, Sk, Gd, 8s, Dd,Svtt, 2, Smp, Vf, Vk, Bl, C, 2, 3, Nid […]

 17. bestofmankind skriver:

  ”Afghanistan är självklart annorlunda i de flesta avseenden, men även här tror jag att det är viktigt att inse att den internationella insatsen måste vara långsiktig för att kunna nå resultat. Erfarenheter av mer klassiskt biståndssamarbete visar ju också att ekonomisk reformering och kapacitets- och institutionsbyggande i samhällen som dessa tar en mycket betydande tid.”

  Inte bara långsiktighet kan ge resultat. Kreativt statistik ger säkert resultat.

  Varför inte lär sig av Reinfeldts metoden – allting är relativt och kan ändras genom kreativt statistik:

  ”Den svenska regeringen inriktade under våren sin kraft på att ändra fattigdomsdefinitionen. Nya indikatorer skulle frikoppla begreppet fattigdom från samhällets inkomstfördelning. På hemmaplan förbereddes samtidigt en ny fattigdomsstatistik, genom att Försäkringskassan lät utarbeta ett nytt, absolut fattigdomsmått som skulle kunna ersätta den gängse EU-definitionen. Med EU-definitionen har fattigdomen i Sverige ökat under senare år, från 9 procent 2004 till 13 procent 2008. Men med det nya måttet, däremot, har fattigdomen i stället minskat något.

  På Europeiska rådets möte i juni gick den svenska regeringen segrande ur striden. EU-kommissionen fick acceptera en kompromiss. Sverige och andra kritiker gick med på ett fattigdomsmål, att minska antalet fattiga i EU med 20 miljoner människor, men det skedde till priset av att EU övergav den gemensamma, vetenskapliga definitionen av fattigdom. I stället beslutade Europeiska rådet att varje regering i fortsättningen ska få bestämma på egen hand hur fattigdom ska definieras och mätas. Nationella prioriteringar ska styra.”

  http://www.dn.se/debatt/regeringen-forsoker-dolja-okande-inkomstklyftor-1.1142420

  Med EU och Sveriges gigantiska bistånd till Afghanistan bör det visa sig att det gör något skillnad i det din så kallade ekonomisk reformering som bör resulterar till åtminstone mindre fattiga. Annars som sagt var, Reinfeldt metoden kan minska fattigdomen med åtskilliga miljoner – även i andra länder.

  Att de hungriga blir inte mättare hör inte till saken i Reinfeldts metoden.

 18. Visionären skriver:

  Best Off

  Ge mig en hint. Sedan när har du producerat en kommentar som var din egen? Och som inte bygger på h.m.v. (his masters voice)????

  V

%d bloggare gillar detta: