Vacker dag i Kabul

ABU DHABI: Efter lite mer än tre timmars flygning från Kabul har jag nu – tillsammmans med Ban Ki-moon – landat här i Förenade Arabemiraten.

Och härifrån skall jag sedan trockla mig vidare mot Stockholm.

Men det var – efter nattens besvär – en påtagligt lyckad dag i Kabul.

Jag tror att vi var ett 40-tal utrikesministrar på plats – plus åtskilliga andra.

Det var i sig en mycket viktig markering av stöd för freds- och stabiliseringsarbetet i Afghanistan.

Och det gav ju också möjllghet till värdefulla bilaterala samtal.

Med Hillary Clinton kunde jag fortsätta och fördjupa samtal som vi lätt påbörjade i Krakow för någon vecka sedan.

Det handlade om Afghanistan, om Iran, om Georgien och om Balkan och vad vi kunde göra gemensamt i dessa frågor.

President Karzai var påfallande nöjd när jag lämnade honom efter den sena lunchen på presidentpalatset.

Men han var också medveten om de olika åtaganden om reformprocessen som han gjort under dagen.

Vi är ju inte i Afghanistan för att vinna ett krig, utan för att bygga en fred.

Och då är det ömsesidiga åtaganden om reformer å den ena sidan och stöd å den andra som är vägen framåt.

I bägge hänseenden var det – liksom övrigt – en vacker dag i Kabul.

32 Responses to Vacker dag i Kabul

 1. gruelse skriver:

  Det är hög tid att analysera huruvida svensk militär ska vara kvar i eller lämna Afghanistan.

  Efter 11/9-2001 deklarerade USA:s president ”War on Terror” och gick militärt in i Afghanistan. Man ville besegra talibanerna och Al-qaida, som antogs gömma sig där. Genom att i krigsretoriken hävda att terrorismen är global och inget land kan gå säker från terroristattacker, fick USA stöd av NATO-länderna. Även Sverige anslöt sig till dessa och kom att ingå i ISAF, som de facto leds av USA. ISAF leddes tidigare av general McChrystal. När han kritiserade vicepresident Biden fick han sparken av president Obama, uppenbarligen utan överläggningar med företrädarna för de övriga ISAF-länderna. Utifrån talibanernas synvinkel är Sverige USA:s vapenbroder.

  USA:s politiska och militära ledning (samt vapenbrödernas beslutsfattarna) synes ha stora kunskapsluckor både om islam och afghanska förhållanden. Afghanistan är övervägande muslimskt. För en muslim står västerlandets värderingar för dekadens och ogudaktighet. De som inte bekänner sig till islam är otrogna. För en muslim är det mycket värre att döda en muslim än en otrogen. För en muslim är det inte lika allvarligt att ljuga för en otrogen som för en muslim. Således kan det vara problematisk för muslimerna att vara på förtrolig fot med de ”otrogna”.

  Resultatet av kriget i Afghanistan, som har pågått i nio år, är att generellt sett har talibanerna (huvudfienden) blivit starkare. Usama bin Laden har inte fångats. Kampen för de afghanska kvinnornas jämställdhetssträvanden och rätt till utbildning har tagit flera steg tillbaka. Karzai-regimen i Kabul, som sitter på ett mandat från ett val där valfusk förekom, har litet stöd i Afghanistan som helhet. Opiumproduktionen, i brist på alternativ, blomstrar. Afghanistan är fortfarande ett klanvälde.

  För att motivera vår militära närvaro i Afghanistan för det svenska folket nämndes att Sverige skyddas bäst i Afghanistan, syftande på den globala terrorismen och knarkhandeln. Indirekt utmålas att terroristerna tror på islam. Den svenska försvarsmakten kom också att betrakta militära insatser i utlandet som ett medel att behålla kompetens och budgetnivåer, när den svenska politiska ledningen ansåg att en invasion mot Sverige i närtid var osannolik.

  Lappri! Sverige skyddas bäst i Sverige och dess närområde. Om vi verkligen vill skydda oss från terrorister och knarkinförsel, ska vi gå ur Schengen så att tullen ges bättre möjligheter att undersöka misstänkta människosmugglare och knarkkurirer. Dessutom bör invandringen till Sverige från muslimska länder reduceras och kontrolleras bättre. (2008-9 översteg invandringen 100000.) Det är inte uteslutet att, i den stora invandringsmängden, en och annan terrorist slinker igenom. Dessutom finns det risk att invandrare i förorterna, som kännetecknas av utanförskap, sysslolöshet och kriminalitet, radikaliseras och utvecklas till terrorister.

  Mot bakgrund av resultatet i Afghanistan anser jag att Sverige bör kalla hem sin miltära styrka från Afghanistan. Nato-landet Holland har redan gjort det. Svälj prestigen!

 2. Kachina skriver:

  ”Kampen för de afghanska kvinnornas jämställdhetssträvanden och rätt till utbildning har tagit flera steg tillbaka. ”

  Då skall vi definitivt inte ge upp.

 3. leewanta skriver:

  Hur kan någon lyssna på dessa sociopatologiska yranden? Inte ett ord av konkret sanning. Notera det innehållslösa språket Bildt brukar:

  Han säger ”det handlar om” utan att säga vad det handlar om. Han säger ”lyckad” utan att kunna demonstrera något ”lyckat” överhuvudtaget.

  Han säger ”bygga fred” utan att ”bygga fred” alls – och han kommer inte att så göra. Karzai var ”nöjd” utan att vara ”nöjd”.

  I ett läge med en krisartad global ekonomi och misslyckade krig och agendor – där alla ansvariga framstår som misslyckade blädderläppar – så kommer huggormsynglen fram i dem med tydligare nyanser: desperata åtgärder, svammlande språkbruk, motsägelsefulla beteenden.

  Det är viktigt att känna igen ”hyenans ord”. Dessa kan ta formen av ett enskilt ord, fras, eller något som på ytan ser ut som en oskyldig beskrivande paragraf. Det är inte alltid så uppenbart när man är van vid denna nivå av språkmissbruk. Hyenans ord glider förbi det vakna sinnet, knappt uppmärksammat, och registreras bara som en eftertanke, småprat etc.

  1. Ta alltid en stund till att analysera språk som, vid första anblick, framstår som sakligt och informativt, för att avtäcka dess subtila element av propaganda (”vi är inte här för att vinna krig…”)

  2. Släpp aldrig ned garden. Man måste utveckla en hälsosam brist på tillit till politiker men även till experter, media och officiella förståsigpåare (dessa som aldrig förvarnar för det som andra alltid kan förvarna om)

  3. Ignorera konventioner och rädslan att inte vara en konformist. Luktar det rök – gå direkt mot utgången. Glöm inte auktoritetens röst som sa till människor flyende från det brinnande World Trade Center, “Elden i det Norra Tornet är under kontroll – gå tillbaka till era kontor”.

  Det ger vid handen att Bildt uppenbarligen inte har annat än nonsens och bedrägligt svammel att förmedla till de – oss – som bekostar hans dåraktiga irrfärder.

  Rockefeller agenten Bildt framstår som en fara för svenskt oberoende likväl som nationens integritet och suveränitet – vi är icke ett NATO land – han gör sig förvisso föremål för närmare granskning om vilka intressen han de facto tjänar.

 4. gruelse skriver:

  Kachina,
  Jag tycker precis som du att det är beklagligt att kvinnor förtrycks och man bör inte ge upp. Men som jag ser det har invasionen av Afghanistan resulterat i att talibanerna har blivit starkare. Därigenom har de afghanska kvinnornas situation över lag blivit sämre. Kvinnorna uppmuntras av talibanerna att bära heltäckande slöja. Byggandet av flickskolor har inställts trots att medel därtill har funnits.

  Det skulle behövas en ny ”Afghanistandoktrin”, där en militär lösning utifrån nedtonas?

 5. peacecreek skriver:

  Jag är stolt över vår utrikesminister!
  Varumärket ”Made in Sweden” består.
  Nu gäller det för Sverige och dess kristna att mha Svenska kyrkan söka uppnå och befästa ett konstruktivt samarbete med muslimerna.

 6. sklswe skriver:

  Går det att få ta del av ditt tal i Kabul?

 7. soli01 skriver:

  Vem döljer sig bakom denne ”leewanta”? Hur otrevlig får man lov att vara är frågan. Hat tycker jag inte passar här på en blogg som är upplåten för kommentarer.

 8. Kachina skriver:

  ”Vi är ju inte i Afghanistan för att vinna ett krig, utan för att bygga en fred.”,…och en civilisation.

  Så skall det sägas, fastän vissa är där för att försäkra tillförseln av bränsle till sin bil.

  Vi lever i 2000-talet och där skall inga mumier från 700-talet leva.

 9. bildterberg skriver:

  Vi upplever införandet av en orwellsk nyspråksstandard enligt vilken ”förlora ett krig” översätts till ”bygga en fred”. Tänk att mumier från 700-talet håller på att trötta ut en modern krigsmakt…

 10. Kachina skriver:

  ”Tänk att mumier från 700-talet håller på att trötta ut en modern krigsmakt…”

  Nej, i detta fall stärker det moralen hos de som förstår att Gud/Allah inte ser skillnad på man och kvinna.

  Jag kommer aldrig att överge kampen mot denna vidriga människosyn.

 11. Kachina skriver:

  ”Jag kommer aldrig att överge kampen mot denna vidriga människosyn.”

  Jag kommer aldrig att överge kampen mot Talibanernas vidriga människosyn.

 12. gruelse skriver:

  Förtydligande:
  Holland är fortfarande kvar i Afghanistan med trupp. I samband med vårens holländska regeringsbildningar har det antytts att trupperna kommer tas hem i augusti 2010.

 13. babijar skriver:

  Instämmer med soli01.
  Det är bara slöseri med utrymme. Man får extra besvär med att skrolla förbi infantiliteterna. För det är väl ingen som slösar bort tid med att läsa?

 14. Rulle skriver:

  En kostsam och riskabel resa till Kabul. Om Du riktigt tänker, efter gjorde Du någon nytta förutom att visa upp dej själv?
  Jag ser det som ett oerhört slöseri med skattemedel, utan någon plan eller verkligt resultat.

 15. perfro skriver:

  Gruelses analys är i sig välskriven, men du kommer fram till samma slutsats som vår egen Lars Ohly, som i övrigt helt förefaller sakna kunskaper om det som nu pågår i A.
  För honom är antiamerikanismen det väsentliga motivet och Gruelse lutar åt det hållet när han ifrågasätter hela det nu pågående engagemanget i A.

  Vi har i dagsläget 40 länder som finns på plats i A. och detta på ett FN-mandat.
  Det i sig tyder på att man inte bara vill hjälpa ett muslimskt land att utvecklas och att ha långsiktiga förbindelser med inom många områden, utan man ser det också som nödvändigt att vara på plats där terroriströrelserna är som starkast.
  Likaså ska kurruptionen minska, vanlig i åtskilliga länder, och den nu spröda demokratin utvecklas.
  Även detta ställer regimen upp på.

  Fanns inte detta så skulle talibanerna ånyo ta makten i A: med allt det fruktansvärda förtryck som det innebär.
  Sådana erfarenhet finns och det betyder att en klar majoritet av afghanerna vill förhindra ett maktskifte.

  Talibaner har redan nu en stark ställning, både kortfristigt och även mer permanent, detta inom viktiga delar av A:
  Det kan de ha genom sina terrordåd, sin krigs- herrementalitet, sin korruption och även via en betydande kontroll av opiumodlingen.

  Det i sig kräver en alternativ lösning. Det är inte rimligt att 90 procent av all narkotika kommer från A.
  En ökad satsning på andra grödor och på ett animalt jordbruk kan vara en framkomlig väg, men sådan kommer talibanerna aldrig att acceptera.

  De kommer också att förtrycka kvinnorna, vilket förvisso förekommer i islamistiska länder, men som inte alls är nödvändig om man där får mer sekularitert inriktade regimer.
  Sådan kan också vara förenat med islam.

  Talibaner kommer också förhindra skolor,sjukvård, vägar, industrier, handel med andra länder, men som nu prioritera fortsatt terrorverksamhet även gentemot Pakistan.
  Denna problematik bortser många från liksom att talibaner och al-Quuadi från sina näst intill ointagliga bergsområden kan operera bedriva terror i båda riktningarna

  Dessa självmordsattentat är det ofta unga människor, till och med skolpojkar som utför. De äldre gör det inte utan de inpräntar i ungdomen att de utför dessa brutala mord som en del av den rätta islamistiska religionen.

  Det är den och enbart den som måste användas för att till varje pris skapa ett islamistisk A. som till och med är värre än det i Iran.´

 16. florimond77 skriver:

  Klart att Karzai är nöjd. Nu kan denne marionett fortsätta med sitt lyxliv. Hur många dollar går till de svärltande, döende barnen i byarna? De som fryser ihjäl eller säljs? Nämnde man överhuvudtaget barnens situation på detta pungsvällfyllda möte?

 17. florimond77 skriver:

  Det finns många starka kvinnor i Afghaniatan. Men inte heller den väserländska krigsmaskinen ger dem något stöd.
  Det är ingen anledning att vara rädd för vad som ska hända om alla nu lämnar Afhanistan, militärer alltså.
  De enda som kan frukta något är vissa storherrar inom näringslivet.

 18. spanaren skriver:

  Allt som står tidningen är inte sant även om
  den heter ”Pravda” men å andra sidan ingen
  rök utan eld…..

  http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,704665,00.html

  gruelse,

  En utmärkt analys av den reella verkligheten bakom
  propagandans dimridåer.

 19. florimond77 skriver:

  General Dostum, krigserre över stora delar av norra Afghanistan skyddas av utländska trupper. Han och Karzais bror är två av de största knarkbaronerna. Bra jobbat att allt bistånd går till dem och den korupte Karzai!

 20. un2here skriver:

  gruelse,

  Din beskrivning av muslimer i Afghanistan är väldigt tendentiös.

 21. un2here skriver:

  gruelse,

  Är det tillåtit för sverigedemokrater att ljuga om muslimer?

  Jag undrar därför att ditt språkbruk återfinns hos Geert Wilders stödtrupper, hos ”gudmonsson” – och först långt ner på listan hittar jag äntligen en muslim som förklarar att det är OK att säga till sin fru hon är vacker …

  Det är lite underligt att sverigedemokrater ska mästra muslimerna själva och insistera på att lära ut en helt egen extremform av islam, tycker du inte … och om någon råkar protestera, då avvisa detta med ett hjärndött ”muslimer ljuger, haha!”

 22. gruelse skriver:

  Perfro,
  Amerika/USA står för otroligt mycket. Sammantaget skulle jag beskriva mig som motsatsen till antiamerikan.

  Vi är norra Afghanistan på ett FN-mandat bland annat för att bevara och stärka säkerheten i området. Vi har militär personal där som även har varit i eldstrider. Motivet för att USA skulle gå in i Afghanistan med militära medel var ju för att få bukt med terrorismen, det vill säga slå ut talibanerna. Risken finns att talibanerna uppfattar att vi är lierade med USA i dess krigsansträngningar.

  När nu en del europeiska länder allvarligt överväger att ta hem sin trupp från Afghanistan vill jag inte att Sverige av prestigeskäl styvnackat sitter kvar på sin post i norra Afghanistan med ”Svarte Petter” på sin hand, och blir föremål för talibanernas kanaliserade vrede. Jag är mån om våra soldaters liv.

  Man måste också ställa sig frågan varför har talibanerna blivit starkare i Afghanistan – är det trots eller tack vare Natos och ISAF:s närvaro där. Åtminstone USA har varit där i nio år utan att lyckas. Jag medger att situationen är mycket komplicerad.

  Un2here,
  Jag vet, efter studier i religionshistoria, att inom islam och bland muslimer finns det ett brett spektrum av olika inriktningar, tolkningar och förhållningssätt. I mitt inlägg var avsikten att ta med sådant som var relevant för analysen i Afghanistan, och jag kanske uttryckte mig alltför kategoriskt. Jag skulle dock uppskatta om du påpekade felaktigheter i mitt inlägg. I så fall får jag rätta till felen. Sverigedemokraterna och Wilders har inget med min analys av Afghanistan att göra. Jag är ledsen om jag har sårat dig.

 23. Kachina skriver:

  Tja, många miljoner av våra vårdpengar går till ett privat konto på Jersey. Kan vi, så kan nog även afghanerna.

  Vi försöker nog inte lära muslimerna hur islam skall tolkas, men vi kräver ett definitivt stopp för sharialagarna. Vi vill inte ha tillbaka den gamla människosyn som vi gjort oss av med, en form av sharialag som rådde långt in på 1950-talet.

  Kvinnan var mannens egendom, som det är idag i många muslimska länder, en typ av avelshundar var de. Jag har rest i muslimska länder och sett tillräckligt av vardagen för att inte låta mig luras av propagandabilderna.

 24. un2here skriver:

  gruelse,

  Din analys av muslimer bygger på Wilders ide om att alla muslimer ljuger. Detta är inte sant – men eftersom du ändå har upprepat det, så kan man därför istället med säkerhet säga ”alla gruelser ljuger” …

  Vilket troligen endast är sant för det mikrokosmos denna blogg avser.

 25. gruelse skriver:

  Un2here,
  Var vänlig citera den del i mitt inlägg om Afghanistan som innehåller fel och beskriv varför det är fel.

 26. un2here skriver:

  gruelse,

  Jag tänker inte ägna en sekund åt dina kunskaper om religion i Afghanistan. Du har aldrig varit där och inte heller läst en enda rad skrivet av någon som varit. Det senare kan jag hjälpa dig med dock. En av personerna i följande berättelse påminner mig lite om dig, kan du gissa vilken?
  :)

  Mazar-e-Sharif (2003)


  I was, no surprise, the only foreigner around so I attracted a lot of attention. Of the numerous individuals who came and went, two people, strangers to each other, merit a little discussion. One spoke some English, the other did not. The one who spoke English was a young man with a decent position with one of the larger NGOs. He wasted little time in commencing a lecture to me on Islam versus Christianity (never mind that I’m not a Christian), morality, east vs west, culture clashes, and the more he spoke the more he came across as an extremely narrow minded individual. For the benefit of the other people observing this conversation, Farid translated some of this young man’s ramblings back into Dari. Things got more interesting when Farid translated to Dari the young man’s assertion that Christianity was a nonsensical religion because Christians worship Santa Claus. It took myself, Farid, and several more knowledgeable Afghans to explain to this guy that Santa Claus was Finnish folklore popularized over the past two hundred years or so in western societies and had nothing to do with Christianity other than the fact that it is connected with a Christian holiday. Having been prejudged that as a westerner I must be a Christian who looked down on Islam and Muslims didn’t sit well with me but fortunately from having already had conversations with several other locals about my own beliefs on religion, cultures, etc I had a few allies and I only had to sit back and smile while several of the Afghans put this young man in his place for me.

  One of my allies, and is the other individual I referred to in the previous paragraph is a mullah. This man of about 60, at first only observed me, then realizing I had a translator began to ask questions of me through Farid. The basic questions, having been asked of me dozens of times already were done without my involvement but, the conversation then got around to my religious views, my views of the Afghan people, of aid agencies, the international military presence, and so forth. And I can say I made a new friend.

 27. gruelse skriver:

  Angående relationen muslimer och ”otrogna” och värderingen av liv och trovärdigheten i uttalanden:

  I Jan Hjärpes ”Politisk islam” i Sharia-kapitlet står det angående islamisk lag och rättskonflikter som går utanför den egna gruppen – ”Icke-muslimer har i det avseendet lägre rättslig status. En muslim kan t ex inte ådömas dödsstraff för mord på en icke-muslim, och en icke-muslim räknas, åtminstone i äldre rättstradition, som mindre vittnesgill. Detta är problem som man inte gärna tar upp till behandling i den islamiska apologetiken idag. Rättigheter och skyldigheter skiljer mellan muslimer och icke-muslimer. Jämlikhet i vår mening är det inte fråga om.”

  Vad som händer enligt ovan när en muslim per automatik anser att en icke-muslims uttalanden inte är lika trovärdiga som en muslims dito är att den ömsesidiga respekten rubbas i kommunikationen mellan en muslim och en icke-muslim. Detta leder å andra sidan till att en muslim i vissa lägen inte känner samma höga krav på trovärdighet i uttalanden till en icke-muslim som till en annan muslim.

 28. un2here skriver:

  Angående relationen muslimer och ”otrogna” och värderingen av liv och trovärdigheten i uttalanden, så funkar det så här i Afghanistan:

  Bullets Removed To Cover-Up Murders In Afghanistan

  Jan Hjärpe talar om radikal islamism, vilket endast en liten minoritet av afghaner bekänner sig till. Vill Hjärpe då hävda att 90% av befolkningen i Afghanistan inte skulle vara riktiga muslimer? Det är en horribel retorik!

 29. […] Tf, Svt, 2, S, Blt, 2, Vlt, 2, St, 2, Ab, 2, Ek, 2, Sk, Gd, 8s, Dd, Svtt, 2, Smp, Vf, Vk, Bl, C, 2, 3, […]

 30. […] SvD721 DN569 Me Ba339 GP DN, SvD, 2, Gp, 2, Dag, 2, 3, Vg, 2, 3, Tv2, Syd, Svt, Ek, 2, St, 2, Gd, 2, Ab, 2,Lö, 2, Vlt, 2, Blt, 2, Db, 2, Bo, SvD, Ex, Y, SvD, DN, 2, 3, 4, SvD, 2, 3, 4, Dag, 2,3, 4, Gp, 2, Syd, 2, Tf, Svt, 2, S, Blt, 2, Vlt, 2, St, 2, Ab, 2, Ek, 2, Sk, Gd, 8s, Dd,Svtt, 2, Smp, Vf, Vk, Bl, C, 2, 3, Nid […]

 31. bildterberg skriver:

  Apropå FIM:s malande om Iran:
  Oenigheten mellan USA och israel var bara ett litet spel för gallerierna. Nu är ”ordningen” återställd så att israel (som vanligt) slipper göra skitjobbet:

  http://tarpley.net/2010/07/22/obama-preparing-to-bomb-iran/#more-1735

  Frågan är återigen: Vad händer sen?

%d bloggare gillar detta: