Afghanistan och Ryftes

STOCKHOLM: För någon timme sedan tog jag det korta flygskuttet tillbaka från Visbys mingel till huvudstadens något lugnare tillvaro.

På regeringssammanträdet i dag fattade vi beslut om strategin för Sveriges medverkan i de internationella insatserna i Afghanistan, och Gunilla Carlsson, Sten Tolgfors och jag hade pressträff där vi presenterade dess inriktning.

Och det förvisso trevligt att träffa kollegorna i den väsentligt mer avspända miljö som Almedalsveckan innebar.

Sedan blev det torgmöte med allianspartiledarna och diverse mingel med de samlade sär- och allmänintressena.

Men det som imponerade mest på mig hade inte med alla stånden och utställningarna och seminarierna att göra.

Fram mot lunch stötte jag på en äldre man som hade lite olika morötter med lite olika nyanser.

Och sedan kom vi att talas vid över lunch.

Det var Yngve Andersson som från en blygsam start 1964 med egna insatser byggt upp ett imponerande jordbruksföretag på Gotland i form av Ryftes, och som nu lämnat över företaget med närmare 50-talet anställda till sina två döttrar att driva vidare.

Allianspartiledarna talade mycket om hur en ny företagsamhet växer fram inte minst inom vårdsektorn. Se alla de nya apotek som nu växer upp!

Men det vi behöver är också företagande av den typ som Ryftes illustrerar.

Imponerande.

51 Responses to Afghanistan och Ryftes

 1. […] Var skönt slippa radion, tv och datorn några timmar. Almedalsvecka och allt. Politikers uppgång och fall. Gudrun Schyman  är bara fööööör mycke som ungdommarna säger. Hon är en usel talare men däremot en skicklig PRkvinna som tar till vilka medel som helst – se troschock i Lets Dance eller pengabränning (Människan kunde väl för höge farao eldat upp monopolpengar om nu det endast skulle vara symboliskt för att få igång en debatt). Var däremot skönt se Carl Bildt le avslappnat och lyckligt över tandborstegåvorna…………… En ödmjuk man som blir rättmätigt imponerad av företagsandan på Gotland  https://carlbildt.wordpress.com/2010/07/08/afghanistan-och-ryftes/ […]

 2. leewanta skriver:

  ”Sveriges engagemang ska stärka
  Afghanistans förmåga att upprätthålla stabilitet och säkerhet, demokrati och
  mänskliga rättigheter samt erbjuda sina invånare möjligheter att förbättra sina
  levnadsvillkor och en rättvis och hållbar utveckling.”.

  Med andra ord: blah.

 3. leewanta skriver:

  Föregående inlägg postades för tidigt.

  Sverige förråder Afghanistan och gömmer sig bakom retoriska floskler för att tjäna sin nya herre och despot: pax americana. Eller rättare sagt: resursbaserad hegemoni – our way.

  I Afghanistan pågår en systematisk stöld av landets potential och resurser. CIA är engagerade i drog produktion för att som det heter ”är bättre att vi gör det än att Al Qaeda gör det”.

  Den amerikanska regimens egen PR byrå – NY Times post tog bladet från munnen för en kort tid sedan:

  ”The United States has discovered nearly $1 trillion in untapped mineral deposits in Afghanistan, far beyond any previously known reserves and enough to fundamentally alter the Afghan economy and perhaps the Afghan war itself, according to senior American government officials.”

  http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/asia/14minerals.html?_r=1&emc=na

  Vilken röta pojkar! Som om inte dessa ”fynd” vore kända per satelit sedan decennier.

  Den geopolitiska strategen som lade upp Obamas utrikespolitik tillsammans med sin son Mar – Zbigniew Brzezinski – skrev redan 1997 hur det låg till med den saken i sin bok The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives:

  …the Eurasian Balkans are infinitely more important as a potential economic prize: an enormous concentration of natural gas and oil reserves is located in the region, in addition to important minerals, including gold (sid 124),”

  “America’s global primacy is directly dependent on how long and how effectively its preponderance on the Euraisian continent is sustained…A power that dominates Eurasia would control two of the world’s three most advanced and economically productive regions…most of the world’s physical wealth is there as well, both in its enterprises and underneath its soil (sid 30-31).”

  Den svenska regeringen har prostituerat sig, prostituerat Sverige, och all from av moral och sanning för att vettlöst stödja statssterrorism och direkt stöld. Allt baserat på lögn och politiska dimridåer.

  Caligula Bildt slår till igen.

 4. spanaren skriver:

  Har det någon som helst betydelse på krigsskådeplatsen
  i Afghanistan om vi svenskar här hemma anser oss vara i krig eller inte när den svenska ISAF-styrkan nu är helt integrerad med övriga västmaktstyrkor under
  amerikanskt befäl och har fått en ny operationsorder
  som innebär att det bara finns ytterligare en
  eskalering – till ”search and destroy” som US Army
  tillämpade i Sydvietnam när ”västdemokratin” mot den lokala folkmajoritetens vilja skulle försvaras där
  med hjälp av en genomkorrupt regim och en arme där
  regeringssoldaternas enda motivation var dollarsedeln
  i fickan? Är det annorlunda i Afghanistan idag?

  Varför kan inte Sverige i likhet med Polen, Holland,
  Kanada, Danmark mfl länder besluta om urdragning ur ett redan förlorat krig för USAs geopolitiska intressen?

  Gör vår halvbataljon motorskytte där huvuddelen
  består av stab/tross någon skillnad i kriget?

  Ryssarna är sedan länge välkända för att bygga
  Potemkinkulisser och att sprida ”maskirovka” men
  våra politiker/media är inte heller helt oävna i denna konst…

  Även sovjeterna och den av ockupationsmakten
  installerade presidenten med den afghanska folkarmen
  kämpade för kvinnornas frigörelse mm osv.
  Hur det slutade visas i den ryska filmen ”9-ya Rota”
  som finns på DVD i Sverige.
  Varför skulle det sluta annorlunda imorgon även för
  den svenska halvbataljonen?

  Varför är Carl Bildt helt tyst om det för västsidan
  alltmer försämrade militära läget och planerna på uttåg från Afghanistan i relativ närtid av ett flertal länder som till skillnad från Sverige bidrar med större styrkor krigsduglig trupp?

 5. Kachina skriver:

  Kort fråga

  Kommer det att innebära några framtida problem för oss om vi drar oss ur Afghanistan?

 6. spanaren skriver:

  I dagens krigssituation till skillnad från
  gårdagens med svenska ”trafikpoliser och
  hjälparbetare i uniform” spelar en svensk
  halv skyttebataljon varav huvuddelen är
  av kategorin stab/tross ingen roll för
  krigsutgången.

  Till skillnad från danskarna som alltid ansett
  sig vara i krig både i Irak och Afghanistan har
  vi svenskar på ett sätt liknande vår propaganda
  om neutraliten under det första kalla kriget
  utsatts för en ”maskirovka” från våra politiker
  och media som avskärmat OSS från verkligheten.

  Även sovjetockupanterna arbetade för kvinnornas
  frigörelse mm osv i ”bygget av socialismen” med
  en i Moskva utnämnd president och hans afghanska
  ”folkarme” medan de verkliga skälen till invasionen var sovjetryska geostrategiska intressen.

  Världens militära stormakter har inte ändrat politik
  sedan pyramiderna byggdes…..

  Genom den svenska krigsinsatsen på västmaktsidan
  finns risk att svenskt territorium utsätts för
  motangrepp från motståndsrörelsen i form av
  terrorangrepp.

  Med ett uttåg försvinner illusionen att USA/NATO
  skulle bistå oss i ett annat läge än dagens vid
  en stormaktskonflikt i Östersjöområdet eller om
  Kreml anser att gasledningen utanför Gotland
  behöver ett militärt skydd som det militära
  tomrummet Sverige inte förmår tillhandahålla.

 7. perfro skriver:

  Vårt lands internationella insatser i den del av Afghanistan, som vi har som uppgift att militärt skydda och även bedriva till afgansk utveckling har varit lyckosam, detta sagt även om det tar lång tid innan afghanerna själva kan skydda sig mot den typ av terroristorganisation, som talibanerna är.

  Det kan i bästa fall ske inom loppet av fem år, men kräver sannolikt längre tid än så, vilket då innebär att USA ensamt riskera stå för behövliga militära insatser och annat.

  Det finns i flertalet länder, även i USA, växande opinioner som mena¨r att det är bäst att fly landet, att lämna Afgnanistan åt sitt öde utan någon som helst bedömning av vilka konsekvenserna skulle bli.

  En sådan är ostridig. Talibanerna skulle på nytt via vapen-samt terroraktiviteter på nytt ta kontrollen över landet.
  Det om något skulle vara förödande för Afghanistan och likaså för den geopolitiska region, som det gäller och som också inbegriper bergsområdena mellan Afganistan samt Pakinstan.
  Vi får inte glömma att även Pakistan vill ha stabilitet i detta område och nu är berdda medverka till det.

  Vad gäller olika länders insatser i Afganistan så kan man inte bortse från att man gärna ser ett bortdragande som ett rent sparobjekt i dessa dagar av skuldkris.
  Det i sig kommer nog att medföra ett åtminstone tidigare hemtagande av ländernas krigsmakt.

  vad som nu är aktuellt i vårt land är inte bara att de röd-gröda saknar ett gemensamt ställningstagande im vår medverkan i Afganistan, vp är helt emot, utan man söker nu slå in en inrikespolitisk kil genom att slå mynt av att vår krigsmakt där tvingas till mer offensiva insatser.

  Det beror helt enkelt på att talibanerna nu även angriper våra styrkor samt oprerar mer intensivt i svenskarnas zon.

  Det kan innebära att även vi kan tvingas av skjuta först inte som tidigare bara i självförsvar.

  Detta besltar i princip ÖB själv om. Förklaringen är att han och hans närmaste har att utgå från ett reglemente antaget av riksdagen.

  Ohly menar nu förstås att redan detta är definitivt beslut om omedelbart hemtagande, som den fredsängel han så gärna vill framstå som.

  Mona Sahlin är nockså sur. Hon skulle först ha blivit informerad, spm om denna hugade statsministerkandidat vill ha särskild beslutanderätt utöver gällande regelverk.

  Vad gäller regler så har Sahlin beordrat hit Margot Wallström hit som draglok, vilket är i direkt stridande mot de uppgifter hon nu har inom FN.

 8. Kachina skriver:

  Afghanistan – Pakistan – Iran.

  En militärreligiös pakt dem emellan, säger väl mer än nog.

  Vi kanske inte kan vinna kriget, men vi kan störa uppbyggnaden av en makt som har för avsikt att erövra världen.

 9. bildterberg skriver:

  Dimridåerna angående det egentliga syftet med insatserna i Afghanistan fungerar tydligen väldigt effektivt på vissa. Att man politiskt försöker projicera allt motstånd mot aktiviteterna i Afghanistan på något slags vänster-höger-skala är en aning desperat. Att beskjutande av våra styrkor skulle tas som motivering för att ”skjuta först” är ett märkvärdigt resonemang och avlägsnar oss snarare från stabilitet än tvärtom. Istället för att ”störa uppbyggnaden av en makt som har för avsikt att erövra världen” bidrar vi istället till eskalering av konflikten med ökade förluster för alla sidor. Att dessutom blunda för alla indikationer på vad som egentligen är syftet leder inte heller ut ur aningslöshetens dimma:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19784

 10. spanaren skriver:

  Faran för västmakterna är större än så i ett
  för OSS tänkt ”värstafall scenario”….

  Iran och Pakistan tillsammans med ett Afghanistan
  åter under talibanerna går med som fullvärdiga
  medlemmar i SCO under rysk/kinesisk ledning.
  Indien under inflytande av denna utveckling
  återupptar i full skala det tidiga nära samarbetet
  med (Sovjet)Ryssland.

  Har det någon betydelse vad ett svenskt kompani
  eller halvbataljon skyttesoldater kan göra i
  detta sammanhang?

  Solen går ner i väster….

  http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Cooperation_Organisation

 11. Kachina skriver:

  ”Alla som vet hur saker fungerar vet att en helhet byggs upp av små diskreta, väl definierade element.”

  Tja, vi kan ju sätta gränsen för Europa på den europeiska sidan i Istanbul och stänga Fästning Europa.

  Men, den religiösa och kulturella konflikten kommer en dag. Vinner gör den som är bäst rustad.

 12. bildterberg skriver:

  Solen går ner i väster men kanske också FÖR ”väster”.
  Afghanistan och Irak omger Iran i det ”pärlband” som utgör en del av gränszonen runt Ryssland-Kina-blocket (SCO-CSTO).
  Desperationen för ”väst” (USA-israel-NATO) ökar i takt med
  att nederlaget i Afghanistan närmar sig…

  http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20049

 13. bildterberg skriver:

  Det är många fakta som utelämnas även i den svenska nyhetsrapporteringen. Hur många av er har någonsin hört SCO (Shanghai Cooperation Organization) nämnas i något sammanhang på någon av våra nyhetskanaler (bara för att ta ETT exempel)?

 14. spanaren skriver:

  Det är mycket VI inte får veta enär det skulle
  störa den bild av omvärlden som vår inhemska
  propaganda målar upp i media om att vi
  lever i ett den eviga fredens ”Pax Americana”
  och att det tidigare i vårt närområde så
  respektingivande svenska totalförsvaret med
  en mobiliserbar arme om 850.000 man
  och ett av världens slagkraftigaste flygvapen
  kan ersättas av en ”FN-bataljon” och några tiotal
  idag halvmoderna JAS 39 Gripen.

  Vår utrikesministers verksamhet kunde kanske med
  fördel i framtiden vara av samma omfattning som
  kollegorna i de liksom Sverige alliansfria länderna
  Irland, Österrike, Finland och säkerhetspolitiken
  som i Finland inriktas mer på det egna landets försvar
  och mindre på ”vifta med flaggen”-operationer i
  ”Långtbortistan” – eller?
  Vi får se hur det blir efter valet i september…..

  Varför fick vi nästan inget veta om de största ryska
  militärmanövrerna i vårt närområde på årtionden ”Ladoga” och ”Zapad 2009” med de stora landstigningsövningarna i ”Oblasten” (Kaliningrad)?

  Varför får vi inget veta om de verkliga skälen till
  basering av amerikanskt bombflyg i Luleå i sommar?

  Saxat från rysslandsexperten Gyllenhaals blogg
  om nyhetsförmedling/debatt i dagens Sverige

  ”Almedalen, Almedalen och Almedalen… Men i dagens 21-sändning av SVT-Aktuellt lyckades dock säkerhetspolitiken störa den svenska dagisdebatten. Det är bara för stort att USA och Ryssland med stor sannolikhet kommer att utväxla spioner (utpekade spioner). Varje redaktionschef vet utan att kolla att detta är något riktigt stort.”

  Så sant som det var sagt!

 15. spanaren skriver:

  För att återgå till ämnet – Afghanistan.

  Ryska Novosti rapporterar nu från den ryska
  stormanövern Vostok i ryska Fjärran Östern.

  I slutet på artikeln ges den ryska synen på
  utvecklingen i Afghanistan och Centralasien.

  Hur troligt är det att detta blir verklighet och
  om så gör den svenska insatsen någon skillnad?

  http://www.en.rian.ru/analysis/20100709/159749435.html

 16. un2here skriver:

  spanaren skriver: – Iran och Pakistan tillsammans med ett Afghanistan åter under talibanerna …

  För att få ihop ett scenario med de tre länderna tillsammans med talibaner måste tre andra saker hända först:

  1) NATO kör fast och drar sig ur Afghanistan
  2) Extremhögern får majoritet i Pakistan utan att detta omedelbart leder till en militärkupp
  3) Nån sorts ”Arabien” vinner ett krig mot Persien och installerar bin-Laden som ny kung.

  Din spaning riktar in sig på den gemensamma nämnaren ”islam”, som om muslimer skulle vara en enhetlig massa. I synnerhet inte om det som i ditt scenario drar maksimalt åt olika håll. Om vi spegelvänder bilden och gör om den till ett kristet scenario, då skulle det kunna se ut så här:

  Katolska fåraherdar från Irland tillsammans med norska oljeproducerande protestanter och rysk-ortodoxa kärnvapenteknikere går samman mot resten av världen …

  Inte så särskild sannolikt?

 17. spanaren skriver:

  un2here,

  Min spaning har inte på något sätt ”Islam” som
  grund på annat sätt än att Islam är den religion
  som majoriteten av befolkningen i området omfattas av.

  Större tänkare än ”Spanaren” tex ryska statsledningen
  gör en snarlik analys och förbereder sig militärt
  för en sådan utveckling. (Läs Husbondens Röst aka
  Novosti) som länkats till.
  Notera att man i artikeln nämner framtida krig
  med länder (fd sovjetrepubliker) i det ryska
  närområdet. Tänker man på rest-Georgien och Baltikum?

  Mitt egenhändigt uttänkta scenario:

  1. USA/NATO har kört fast och urdragningen är
  bara en tidsfråga.

  2. I Pakistan kan det ske ett maktskifte där
  dagens genomkorrupta regim som företräder
  en liten ekonomisk elit och högre militärer
  ersätts av folkliga talibanvänliga krafter.
  Idag anses den pakistanska underrättelsetjänsten
  arbeta för de pakistanska talibanerna.
  Armens offensiv i nordväst sker halvhjärtat
  – varför?
  Glöm inte vad som hände i Iran!

  3. I Afghanistan utbryter åter inbördeskrig och
  Ryssland tillsammans med Iran ingriper för
  att stabilisera området och för att förhindra en
  spridning till Iran och ”ryska” Centralasien
  av radikal Islam. Ferganadalen är redan osäkert.

  4. En ny afghansk ”president” och ”regering”
  tillsätts av de nya makthavarna Iran och Ryssland
  med den senaste afghanska upplagan av överlöpare
  till ockupationsarmen (som tidigare USA-Sovjet-UK)
  De flesta talibaner är kanske inte jihadister
  utan kämpar för ett Afghanistan utan västmakternas
  försök att påtvinga befolkningen ”västdemokrati”
  med judeo/kristna värderingar.

  5. Hela området ansluts till SCO eventuellt även
  Indien.

  Anser att vi här på Carl Bildts blogg skall hålla
  oss seriösa och endast skriva om något som vi äger
  kunskap om och om möjligt kan ge referenser till.
  Läs vad Novosti skriver – har även de helt fel?
  Varför då denna stora militärmanöver?

  Världspolitiken är inte även om evighetsdebatten
  om Palestina kan göra intryck av att det är så
  centrerad på Islam utan det är i själva verket
  helt andra geopolitiska intressen som styr skeendet.

 18. un2here skriver:

  spanaren,

  Din punkt ett kan hända tror jag, två är jag tveksam till – men redan i punkt tre har du neutraliserat en evt talibanskt regim i Afhanistan, vilket var vad jag sa. Så vi är överens på den punkten.

  Vad betyder förresten ”judeo/kristna värderingar”? … Gammaltestamentlig, kanske? Man har hört uttrycket ganska ofta nu på senare tid.

 19. Kachina skriver:

  bildterberg

  ”Solen går ner i väster men kanske också FÖR ”väster”.”

  ”Desperationen för ”väst” (USA-israel-NATO) ökar i takt med att nederlaget i Afghanistan närmar sig…”

  Det låter som att du är nöjd med utvecklingen. Skall vi lägga oss platt och låta Talibaner och Sharialagar ta över styret i Väst-Europa?

 20. spanaren skriver:

  un2here,

  Utanför ämnet men vad jag vet är det ett uttryck
  från Reagans USA med betydelsen grunderna för det
  västerländska samhället i alla avseenden inte bara
  religiösa.

  Ref. Novostiartikeln:
  Har du några tankar om de ryska planerna för
  Centralasien efter en ev. USA/NATO kollaps i området.
  Ryssland har närt dessa drömmar sedan ”The Great Game”
  på 1800-talet och det var för att citera Zhirinovskij ”ryska soldater skall tvätta
  sina stövlar i Indiska Oceanens varma vatten” som
  man invaderade Afghanistan inte att ”bygga socialismen” och utveckla landet.

  I stormakterna USA och Rysslands politik är länder
  som Afghanistan, Georgien mfl bara ”terrängen” i
  ”The New Great Game” alltmedan hjälplösa småstater
  som Sverige talar om hjälp till förtryckta kvinnor,
  återuppbyggnad mm osv.

 21. Kachina skriver:

  un2here

  ”Din spaning riktar in sig på den gemensamma nämnaren ”islam”, som om muslimer skulle vara en enhetlig massa”

  Tror du att de kristna är en enhetlig massa? Vi känner till islams olika inriktningar, lika väl som våra egna, katoliker, protestanter, ortodoxa,….

  Gemensam nämnare för alla inom kristendom och islam är att de inte förstår en av de grundläggande principerna i Universum.

  GUD SER INGEN SKILLNAD PÅ MAN OCH KVINNA.

  Om jag säger så här. Fadern är totalt likgiltig till köttet (materian) Det är sinnets (mind) utveckling som studeras. Detta medvetande har varit och kommer att vara aktivt i en mängd olika materiaslag och dimensioner.

  Den vansinniga dumdum-tolkningen av Paulus och Muhammed har fördröjt det kollektiva medvetandets utveckling i snart 2 000 år. Nu måste vi få slut på galenskapen.

 22. un2here skriver:

  Kachina,

  Evangelisterna letar med ljus och lykta efter den återfödda Jesus … Ett jobb för dig kanske?

 23. Kachina skriver:

  :-)))

  Jesus återföds inte. Han var redskapet för Kristusaspekten i den som är tre i en, VILJA, KÄRLEK, INTELLIGENS.

  Buddha var redskapet för intelligensen. Den som skall uppenbara VILJAN har ännu inte framträtt.

  Men,….det är ganska kul det där du säger. Det var i mitten på 80-talet, på ett bygge, som en kille ”fluktade” på mig så envetet att jag till slut kände mig tvingad att fråga vad det var frågan om;

  ”Nja,….det pratas om en som tror sig vara Jesus.”

  ”Jaha, vad är det med det då, sådana dyker det upp en sju-åtta stycken över hela världen varje år, det är inget att fästa sig vid.”

  ”Jo, men ingen i Byske”

  ”Vadå? Menar du att det finns någon i Byske som tror sig vara Jesus?”

  Nu blev jag nyfiken, spekulerade i olika namn, men fick bara svaret att ”Nej, det är absolut inte någon av dem”

  Sedan återgick han till det han skulle göra, arbeta.

  Någon vecka därefter fick jag klart för mig att skvallerkåsörerna menade,…..MIG!

  Efterföljande är en skröna.

  Min reaktion på detta var att jag tittade på mig själv i ett otal speglar, plana, konkava och konvexa. Inte i någon av dem såg jag ut som Jesus. Då provade jag gå på vatten och fick bara bekräftat att jag inte kan simma. Därefter brydde jag mig inte om att försöka mig på att göra underverk.

  Nej, jag är inte den återfödde Jesus.

  Jesus kommer inte att återfödas. Han var verktyget, en förbrukningsartikel. Kristusaspekten kan återkomma i något verktyg, men jag tror inte att jag platsar eftersom jag nästan ständigt är heligt förbannad och bara ibland kärleksfull.

 24. un2here skriver:

  spanaren,

  Nej, jag har faktiskt ingen aning om vad ryssland tänker att göra. Jag har gjort mig några tanker om Turkmenistan som dels verkar väldigt svagt (de har exempelvis ingen åsikt om territorialvatten i Kaspiska havet) och dels verker ha en väldigt flummig blandning av religion och tillämpad politik (man måste kunna citera ur presidentens egen lilla kloka bok för att få körkort.) Ryssland kontrollerar alla transporter dit, både sjövägen och via järnväg. Det senare klagades det på då när CB var på turné tvärs över hela det stråket – jag tror det var förra året.

  Gränsen mellan Afghanistan och Iran har inte alltid legat exakt där den ligger nu – ibland har Herat legat i något av de historiska persiska riken, och ibland inte. Argumentet emot en iransk intervention är dock att de kommer att komma under evig beskjutning från rebeller som sedan springar och gömmer sig i bergen strax öster om.

 25. Kachina skriver:

  un2here

  Jag erkänner. Jag har ”stått inför” Fadern, den som är tre i en, VILJA, KÄRLEK INTELLIGENS,……och jag har upplevt HARMONIN i Universum.

  Vid detta tillfälle dubbades jag inte till någon Frälsare. Ej heller tilldelades jag någon annan uppgift.

  ”Jag visades bara sammanhanget i en sekvens.”

  Men,….ett kan jag säga, med tanke på medvetandets kontinuitet. Det värsta som kan hända imamer och präster som missbrukat Guds/Allahs ord, när de dör, är att de konfronteras med,…..MIG!

  Tvåtusen år av villfarelse, missbruk och förtryck i religionens namn, måste raderas ut. Och,…det är deras uppgift att göra det.

 26. un2here skriver:

  Kachina skriver: – Jag har ”stått inför” Fadern, den som är tre i en, VILJA, KÄRLEK INTELLIGENS,…

  Alltså, det där låter ju helt fantastiskt :)

 27. bildterberg skriver:

  Kachina:
  ”Det låter som att du är nöjd med utvecklingen. Skall vi lägga oss platt och låta Talibaner och Sharialagar ta över styret i Väst-Europa?”

  Du extrapolerar friskt. Nej, naturligtvis vill jag inte ha sharia-lagar globalt. Till skillnad från dig tror jag inte att fortsatt krigföring mot den muslimska världen minskar sannolikheten för en sådan utveckling. För att använda ett exempel på motivering till detta kan man ta McChrystals ”insurgent math”: För varje oskyldig som dödas skapas tio nya ”talibaner”. Du inser kanske att detta leder till instabilitet. Även om faktorn bara skulle vara 1 istället för 10 så blir krigstillståndet i Afghanistan permanent. Anser du det vara realistiskt och önskvärt?

 28. Kachina skriver:

  ”Alltså, det där låter ju helt fantastiskt :)”

  Ja, själv har jag lite blandade känslor. Man kommer inte dit genom droger, utan om du vill testa så faller du från en takstol med huvudet före ner i betonggolvet, utan hjälm.

  Jag kan inte garantera att du upplever samma, men det kanske är värt ett försök :-)

  Jag kan dock garantera att om du vaknar och berättar samma sak, gör sig intensivvården redo att rulla sängen mot den psykiatriska avdelningen. Därmed lär du dig att hålla käft.

  Jag höll käft i sjutton år, men sedan kom mitt liv in i ett stadie då jag kunde ge fullständigt f-n i vad folk tänkte och tyckte.

  Nej du, jag var över gränsen, på naturlig väg. Jag fick möta medvetandets källa och en bild av Universums syfte, men fick returbiljett.

  Kanske för att jag inte dög? Vad tror du?

 29. Kachina skriver:

  ”Anser du det vara realistiskt och önskvärt?”

  Nej, det handlar om att vinna över civilbefolkningen på sin sida. Skolplikt, skolmåltider, ålderspension, sjukförsäkring, socialhjälp,…alltså det civiliserade samhällets grunder måste vi administrera och finansiera tills dess de kan ta över själva.

 30. un2here skriver:

  bildterberg skriver: – Även om faktorn bara skulle vara 1 istället för 10 så blir krigstillståndet i Afghanistan permanent.

  Endast under förutsättning av att den oskyldiga också var taliban, annars ökar antalet talibaner fortfarande mot oändligheten.

  Så det gäller att pricka rätt, annars blir befriaren snabbt en större plåga än förtryckaren

 31. bildterberg skriver:

  Kachina:
  ”Nej, det handlar om att vinna över civilbefolkningen på sin sida. Skolplikt, skolmåltider, ålderspension, sjukförsäkring, socialhjälp,…alltså det civiliserade samhällets grunder måste vi administrera och finansiera tills dess de kan ta över själva.”

  Vi är överens om den önskvärda målbilden men vi har olika uppfattningar vad gäller implementeringen. Finns det någon realistisk väg att uppnå målet med vapenmakt? Hur långt på vägen har man kommit efter 9 år? Hur lång tid ytterligare behövs?

  Tyvärr finns risken för att det egentliga målet är att upprätthålla kontrollen över området. I så fall gäller det bara att hålla igång kriget så länge som möjligt.

 32. spanaren skriver:

  un2here,

  Jag vet inte heller vad Ryssland har för planer i
  Centralasien men försöker se ”skriften på väggen”
  med hjälp av ”öppna källor” ryska OCH västliga.

  Kachina,

  Dina tankar om att ”förvästliga” Afghanistan är
  nog tyvärr helt verklighetsfrämmande inte minst
  för att den militära stormakten USA har en helt
  annan agenda liksom de efter USA/NATOs urdragning
  framtida makthavarna Iran/Ryssland/Kina/SCO.
  Även SCO finner troligen en överlöpare som kan
  utses till ”president” att representera Afghanistan
  inom SCO. Kanske är det så att folkmajoriteten i
  landet inte vill ”förvästligas” lika lite som
  de under tidigare ockupationer önskat bli
  kommunister eller få en ställning som Indien inom
  det brittiska Imperiet trots att det nu liksom tidigare finns grupper, framförallt i Kabul, som överlöpt till ockupationsmakten.
  Motståndsrörelsen säger att ”korsfararna” har klockor
  men vi har tiden. Är det inte något att fundera över?

  Om USA verkligen vill säkra det geostrategiskt
  viktiga området återstår kanske bara att göra
  som Putins Ryssland i det andra Tjetjenienkriget
  och sedan tillsätta en USA-vänlig krigsherre som
  ”president” med tillhörande militära förmågor.
  Idag liknar utvecklingen alltmer Vietnamkriget.

  Frågan för oss är vad det alliansfria Sverige har
  för intresse av att bevara Afghanistan amerikanskt
  och om VÅRA geopolitiska intressen skulle påverkas
  av ett rysk/iransk/kinesiskt Afghanistan.

  Väljer vi att i en alltmer krympande militärallians
  vara krigförande på USAs sida måste den nuvarande
  styrkans sammansättning radikalt ändras till
  ”litet huvud – stor kropp” inte som nu tvärtom.
  Dessutom krävs tillförsel av artilleri och ”Leoparder”
  eventuellt JAS 39 Gripen med stridskapsel 90 för att
  ytbekämpa fienden.

  Alternativet är snar svensk urdragning och att i
  framtiden som före Afghanistan satsa på ”basker blå”
  övervakningsuppdrag i FN-regi i tex Afrika.

 33. spanaren skriver:

  Rättelse mitt 10 juli 2010 kl 05:29

  JAS 39 Gripens splitterbombkapsel heter
  Bombkapsel (BK90) ”Mjölner” och inget annat.
  Fel av mig!

 34. spanaren skriver:

  Ref mina tidigare inlägg:

  Är det inte så idag att den svenska styrkans
  agerande i området är beroende av vad den
  reelle makthavaren – den lokale krigsherren
  bestämmer och mindre av vad som bestäms av
  Karzai i presidentpalatset i Kabul och den
  amerikanska krigsledningen i Pentagon?

  Dostum torde inte ha några svårigheter att
  bli antingen en framtida av ryssarna ELLER
  amerikanerna utsedd ”president” i det nya
  Afghanistan efter det nu pågående inbördeskriget.

  Vad gör VI i MeS om Dostum som så många gånger
  förut byter sida till dagens motståndsrörelse?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Rashid_Dostum

 35. bildterberg skriver:

  I den geostrategiska maktkampen är det alltid ”vanligt folk” (civilbefolkningen) som får ta det mesta stryket. Inom en kanske inte så avlägsen framtid kan vi själva komma att få ta del av den erfarenheten på ett mera konkret sätt.

 36. spanaren skriver:

  bildterberg,

  Så har det alltid varit. Det nya i i det västliga
  tänkandet är illusionen om det för den egna sidan förlustfria kriget och att mark erövras och hålls
  från 5000 meters höjd.

  På vilket sätt skulle Sverige kunna drabbas av ofred
  när vi ensidigt utropat ”fred i vår tid” i vårt
  närområde och avskaffat vårt existensförsvar?
  Att en Alexander Dugin skulle ta makten i Ryssland
  eller USA skulle välja en ännu mer militaristisk
  president än Bush är ju helt otänkbart och uteslutet
  – eller?

  Har vi något val i Afghanistan annat än:

  1. Som nu även Tyskland besluta om urdragning?

  2. Fortsätta som förut och slutligen utraderas
  vid en offensiv i norr av motståndsrörelsen
  efter tyskarnas reträtt.

  3. Som siste man på skansen tillsammans med
  rest-Georgien försvara USAs geopolitiska intressen
  med en förlustrik verklig krigsinsats.
  I så fall med vad? Vi kan idag inte ens säkra
  ett svenskt Gotland i Östersjön!

 37. un2here skriver:

  – Vi kan idag inte ens säkra ett svenskt Gotland i Östersjön!

  Skulle en rysk ockupation av Gotland innebära en ekonomisk fördel för den genomsnittliga ”Ivan Ivanowitch” i Moskva, eller skulle det bara bli ett nytt träsk av ändlösa utgifter?

  Jag ser inte riktigt vad som kan vara affärsnyttan ur ryskt perspektiv, så därför undrar jag lite hur du tänker här.

 38. spanaren skriver:

  un2here,

  I ett konfrontationsläge i Östersjöområdet
  mellan Ryssland/CSTO och USA/NATO, som höll
  på att utvecklas i samband med Bush planer
  på att stationera amerikanska ABM-missiler
  i Polen, kan ett ryskt batteri S-400 fjärrluftvärn
  inom 400 km radie från basen på Gotland behärska luftrummet och förhindra västliga luftangrepp
  med flyg och kryssningsmissiler mot Baltikum,
  västra Ryssland och Vitryssland.
  NATOs ”snubbeltråd” i Baltikum som VI tror är
  en maginotlinje håller ut lika länge som vårt
  ”försvar” – timmar. Gotland är den geostrategiskt
  viktigaste punkten i Östersjöområdet.

  Ett annat läge kan uppstå om Ryssland anser
  att det militära tomrummet Sverige saknar förmåga
  att ge gasledningen ett vad Ryssland anser vara
  ett godtagbart militärt skydd och vidtar egna
  åtgärder för att från den ryska basen i Slite
  med den nya ryska Östersjöflottan och ryskt
  marininfanteri med egna resurser sköta detta.
  Troligen kommer INGEN med annat än ord stödja
  Sverige som själv med sin huvudlösa rasering av
  landets existensförsvar försatt sig i denna situation.
  GRU/SVR kunde inte rasera vårt nationella försvar
  effektivare än vad våra egna politiker gjort.

  Vad Ivan och Olga tycker och tänker har aldrig någon
  rysk Tsar, oavsett om han var av Guds Nåde,
  kommunistpartiets generalsekreterare eller är
  ”folkvald” president tagit minsta hänsyn till.
  Ivan Spetsnaz lyder order och Ivan Ivanowitch
  litar på sin ”lillefar” Tsaren nu som alltid.

  Säkerhetspolitikens pris blir aldrig för högt
  i Ryssland. Kanoner före smör gäller idag som
  på Peter den Stores tid och alla sekler därimellan.

  Det var på begäran mina enkla tankar.
  Berätta gärna hur fel jag har….

 39. spanaren skriver:

  tillägg till mitt 10 juli 2010 kl 13:09

  För den militärt intresserade och även för
  övriga läsare länkas här till en artikel
  i en välkänd västerländsk säkerhetspolitisk
  öppen källa om det ryska luftvärnssystemet
  S-400 ”Triumf” – världens idag modernaste.
  Må övriga skrivbordsgeneraler göra sina egna
  analyser – jag har redovisat min.

  http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/s-400.htm

 40. un2here skriver:

  – Det var på begäran mina enkla tankar.

  Det blev väldigt mycket ”hur” och lite mindre ”varför” … Men du föreslår risk för minskade gasinkomster som en – ur ekonomiskt perspektiv – rationell orsak till att genomföra en ockupation. Vilka är de som vill angripa ledningen och därmed utlöser scenariot?

 41. spanaren skriver:

  Rysslands säkerhetspolitik idag har inte i sak
  ändrats sedan Tsarrysslands dagar. Det gäller
  militär makt och i detta fall militär rysk
  kontroll över transportleder för energi.
  Det behövs inga västerländska – varför?

  Den västerländska ekonomiska aspekten huruvida
  detta är ”lönsamt” förekommer inte i planeringen.
  Det gäller att oavsett hotbild idag ha den militära
  kontrollen nu och i framtiden.

  Även Ryssland har i dagens ekonomiska kris tvingats
  dra ner på statens utgifter. Putin/Medvedev har
  meddelat att detta inte gäller den ryska krigsmakten.
  Upprustningen på materielsidan och de allt större
  militärmanövrerna -just nu ”Vostok”- kommer att
  fortsätta för överskådlig framtid.

  Ett ryskt övertagande OM så skulle ses önskvärt
  av en framtida rysk regering kommer att, som 1808,
  vara helt utan risk för egna förluster och kostnader
  eftersom ön idag liksom för 200 år sedan är helt
  oförsvarad av Sverige.
  Gasinkomsterna kommer inte att minska för Ryssland
  eftersom troligen Tyskland mfl anser att vi har
  själva satt oss i denna ohållbara situation och
  inget gör utanför eventuella ”fördömanden” i FN.

  un2here du är tydligen låst i västligt tänkande –
  försök tänka ”ryskt”.

  Idag är Ryssland på god väg att med ekonomiska
  och politiska medel uppnå vad Stalin gjorde med
  ”Röda Armen” 1918-1922. Återstår att se om det
  blir en repris på 1939-1945 också och med vilka
  medel…..

  Har vi inte kommit väl långt bort från ämnet?

 42. un2here skriver:

  Jo, ämnet var väl, vad göra med Afghanistan.

  Vi kan ju inte stanna där för all evig framtid. En idé är att så att säga ”bekämpa dålig filosofi med god filosofi”:

  Sufism vs Taliban: Claiming Pakistan
  Sufism and Taliban are both two extreme ends of the pole. One offers a rather mystical approach to Islam and the other offers a regimented Puritanical approach to Islam. Now the question lies, can and will Sufism counter Taliban, as Pakistan faces two extreme on the religion front? The optimism in me would say yes. An interesting article by Farangis Najibullah toyed with the idea of Sufism bringing peace into the region of Afghanistan. In his article, Sayed Ishaq Gillani, a prominent Afghani politician believed that Armed forces have done little to defeat Taliban and that it was time to try something different. He believes that Sufism can offer a non violent way to defeat Taliban. Strangely enough he mentioned that majority of Taliban in Afghanistan were Sufis, mostly followers of Qadiriya and Naqshbandiya movements. In fact, Taliban Leader Mullah Omar himself was raised a Sufi before embracing a more severe Wahhabi Islam followed by Taliban. I find that hard to believe.

  Mullah Omar var föräldralös och hade som liten skickats iväg till en madrassa i Pakistan. Många ”hardliners” i talibanrörelsen var inte afghaner utan saudier.

 43. un2here skriver:

  [Musikillustration till ovanstående inlägg för att förtydliga skillnaden mellan sufism och talibanism]

 44. Kachina skriver:

  Varken den sufiska grundläran eller den kristna mysticismen har den kvinnosyn som Talibaner, islam och den gamla kristendomen bekänner sig till, så att majoriteten av Talibanerna skulle vara sufer, tar jag med en nypa salt.

 45. un2here skriver:

  Kachina,

  Det är inte det som sägs heller. Det som sägs är att de var sufier /innan/ de påverkades att bli talibaner. När jag var i Afghanistan 1974 – 76 (två år innan den kommunistiska kuppen) fanns inga talibaner alls – det är ett fenomen som inte ens finns på den mentala kartan förrän nångång efter det ryska uttåget 1989, och har sitt ursprung i flyktinglägren i Pakistan.

  Tre kvinnor i Herat, hösten -74

 46. spanaren skriver:

  Time har en intressant artikel i ämnet som
  länkas.

  Vad gäller utvecklingen i stort och vad vi tidigare
  diskuterat hänvisas till länken till ryska
  ”Russia in Global Affairs” i tråden ”Samtal i
  sol och kostym”.

  un2here.

  Då du har varit på plats i Afghanistan har jag
  en fråga:

  I den ryska filmen ”9-ya Rota” finns en scen
  där en sovjetsoldat följer med ett afghanskt barn
  till barnets hemby och skänker familjen tändstickor
  som afghanerna saknar.
  Sovjetsoldaten blir bemött som hedrad gäst.
  Som senare visas i filmen gäller det inte
  de ”gudlösa ryska kommunisterna” i allmänhet.
  Kan detta bygga på en verklig händelse under kriget?
  Gäller det i så fall även svenska soldater (otrogna
  kristna korsfarare)?

  Talibanrörelsen grundades 1995 som framgår av länken
  till Times och vad du skriver i ditt inlägg.

  http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2002483,00.html

 47. Kachina skriver:

  ”Har vi inte kommit väl långt bort från ämnet?”

  ”Jo, ämnet var väl, vad göra med Afghanistan.”

  Korridorryttare!

  Säg mig. Var är, från utgångspunkten, tankens yttersta gräns?

 48. spanaren skriver:

  Kachina,

  Det finns gränser för vad bloggägaren accepterar
  vad gäller avvikelser från det av honom föreslagna
  ämnet och vi har att ”rätta och packa oss” därefter
  om vi inte, som har hänt förr på CB blogg, vill ta
  risken att bli föremål för ”administrativa åtgärder”.

  Har du läst mina senaste länkar? Kommentar?

 49. Kachina skriver:

  Jepp, jag har läst och måste kanske omvärdera Afghanistans betydelse, eller kostnaden för att hålla kontroll över landet.

  Vi har besök från ”långtbortistan” så jag har inte riktigt kunnat koncentrera mig, men om ”un2heres” bild är från 1974, då inga talibaner fanns och bara sufer fanns, har de spårat ur rejält från den uråldriga läran.

  Blogginnehavaren måste i sitt yrke kunna diskutera både politik, kultur och religion.

 50. Kachina skriver:

  Alltså, ”långtbortistan” betyder i Detta fall Tyskland.

  Noterar att Skelleftebostäder tar exakt samma hyra per m2 i Byske, som de betalar i centrala Hamburg. Visst, värmen kostar mer, men vi äger ju kraftverket, SkeKraft.

  Änkepensionen är högre i Tyskland.

  Värt att veta?

 51. un2here skriver:

  spanaren,

  Jag har inte sedd ”9-ya Rota”, men en svensk soldat kan visst bli vänligt bemött av den lokala befolkningen – tror jag, det har trots allt förflutet många år sedan jag var där.

  Reinfeldt var mer nyligen i Afghanistan vilket dokumenterades av bl a SVT och TV4. Ett antal nyfikna hade kommit för att titta på ”svenskarnas hövding” och inför kamerorna svara på hans frågor. De tyckte mest han var lite rolig, men han skulle säkert kunna ha blivit bjuden på middag av åtminstone någon av de närvarande. Ännu lättare att få kontakt hade det varit om han lät sy upp en kostym i diskret lokalt snitt så som jag har sedd vissa journalister på CNN gör.

  Luke Powell – vars bilder jag länkade till – är amerikan och gjorde så tills han blev tillsagt av sin uppdragsgivare FN att raka sig och klä sig västerländskt. Han har fällt några ganska bitska kommentarer om ”klädtvång” och ”förtryck” i anledning av detta. :)

%d bloggare gillar detta: