Att främja demokrati

ARLANDA: Sitter här ute i Märsta-trakten och väntar på det flygplan som skall föra mig till Wien varifrån jag hoppas på ett senare flygplan till Krakow och eftermidagens och kvällens demokrati-möten där.

Att Sverige nu är aktivt i Community of Democracies är viktigt och värt att understryka.

Utrikespolitiken handlar mycket om officiella statliga relationer – och dem skall och måste vi ha med alla och envar. Vi skall ha korrekta och fungerande förbindelser också med stater vars interna regimer vi ibland t o m kan känna avsky för.

Men det gör det än viktigare att vi i andra sammanhang har ett tydligt engagemang för frihet och demokrati – och för alla nationers utveckling i den riktningen.

Vi tillhör dem som tagit ledningen när det gäller att diskutera friheten på och friheten för Internet.

Säkert kommer både Hillary Clinton och jag att nämna de frågorna när vi senare i dag talar i Krakow. Och jag gläds åt att mina franska och holländska kollegor nu kommit med sina initiativ på dessa områden.

Men det finns mycket annat vi kan göra – och gör.

Mycket gott arbete utförs av de stiftelser som finns anknyta till våra politiska partier. De bygger nätverk, stöder individer, sprider idéer och utbildar morgondagens politiker i länder där demokratin ännu är skör.

Sådana stiftelser fanns tidigt i det som då hette Västtyskland, och i USA finns också betydande sådana i form av National Democratic Institute och International Republican Institute.

För två decennier sedan – det var den tidigare borgerliga regeringen – införde vi detta i Sverige också som ett led i en bredare global demokratiseringsstrategi.

Och sedan dess har t ex Jarl Hjalmarsson-stiftelsen och Olof Palmes Internationella Centrum gjort jätteinsatser – ofta i det dolda – för att bygga demokratins förutsättningar i olika länder.

Så det finns en hel del som jag har möjlighet att tala om i Krakow – samtidigt som jag självfallet är angelägen om att lyssna på och lära av andra.

Men först på programmet när jag landat står nu mötet med Hillary Clinton.

Tillsammans är vi med när demokrartipriset till Bronislaw Geremeks ära delas ut.

Han var en personlig vän – och en framträdande europeisk kämpe för frihet och demokrati.

59 Responses to Att främja demokrati

 1. perfro skriver:

  Ukraina skulle bli en demokrati, bli ansluten till EU samt NATO, men nu går allt detta i motsatt riktning.

  Ukraina är nästintill helt beroende av Ryssland och USA saknar möjligheter att tippa på vågskålen.

  Fråga är vad Hillary och Carl kan göra utan att hålla bländande tal.

 2. petermadison skriver:

  ”Vi tillhör dem som tagit ledningen när det gäller att diskutera friheten på och friheten för Internet.”

  Carl, jag vet inte vilken existensvärld du befinner dig i men samtidigt som du svamlar om frihet på internet så håller dina kollegor i Europaparlamentet, bla Cecilia Malmström, på att strypa den friheten genom WD 29 (written declaration 29), där alla personers google-sökningar ska lagras. Även din fru Anna-Maria skrev på den förklaringen som går ut på att övervaka det EU:s medborgare söker på nätet.

  Frihet för dig och din fru kanske men knappast för oss andra.

  Den regering du företräder och som påstår sig vara liberala och värna om frihet har under denna mandatperiod gjort allt annat än att göra internet fritt genom att införa IPRED, ACTA och FRA.

  Jag vet inte varför du har en kommentarsfunktion då du aldrig svarar på dom men det vore synnerligen intressant att veta vad ordet frihet för dig betyder och innebär.

  Skriv gärna ett inlägg om det så vi andra vet!

 3. AquaVera skriver:

  Bäste Carl

  ””Vi tillhör dem som tagit ledningen när det gäller att diskutera friheten på och friheten för Internet””

  Det finns väl inget parti i Sverige som har instiftat så många och för medborgarna integritetskränkande lagar gällande Internet, som Moderaterna med sina lydpartier har gjort.
  Tex IPRED-lagen. En vidrig lag som ger privata företag större maktbefogenheter än Polismyndigheten.
  FRA-lagen??

  Sen har vi ju din justitieminister B.Ask.
  Hon är på god väg att rasera hela den svenska demokratin inom rättsväsendet. Hon är ju värre än T. Bodström.

  Så vad avser du?

 4. AquaVera skriver:

  @petermadison,,,,opps, ditt inlägg kom in strax före mitt. Observerade det aldrig.
  Agree to 100%

 5. Kachina skriver:

  ”Vi tillhör dem som tagit ledningen när det gäller att diskutera friheten på och friheten för Internet.”

  IPRED, ACTA, FRA.

  Vi tillhör dem som tagit ledningen när det gäller att diskutera hur friheten på och friheten för Internet skall begränsas.

  Du hoppade över tre ord, Carl. Det är lätt hänt när man inte korrekturläser det man skrivit, men jag hjälper dig så gärna att korrigera.

  Jag inser att vi ännu inte sjunkit till Kinas nivå. Jag inser även behovet av en viss kontroll, men att lämna ovan nämnda lagar som dolda verktyg direkt underställda regeringen, utan insyn och kontroll från Riksdagen, kommer ofelbart en dag att leda till en totalitär regim vars makt inte bara begränsas till Europa, utan romanen 1985 blir en global verklighet.

  Jag tycker mig minnas att i diskussionen kring FRA lämnade öppen insyn för Riksdagen, men att detta skulle ses över 2011. Det är på sin plats att ni före valet deklarerar era avsikter i den frågan.

 6. cnesko skriver:

  Jag ser att terroristangrepp i Kosovska Mitrovica inte har skett … i alla fall inte för de länder (samt dess korrupta media, hycklande politiker och diplomater) som har mot FN stadgar och internationellt rätt erkänt den illegala staten Kosovo.
  Förvånande? Knappast!

 7. leewanta skriver:

  När Bildt använder ordet ”frihet” är det på ett orwellianskt vis, ett dubbelspråk. Man använder ordet ”säkerhet” på samma subversiva vis. 1984 håller de facto på att realiseras i hög takt, neocon strategin har på det viset varit effektiv.

  Agendan vi talar om och som Bildt tjänar på med både ögon och verbatim är lika ointresserade av frihet och demokrati som pol pot. Det är retoriska slogans som tjänar andra syften. NDI som han nämner är blott till för att skapa terräng för amerikanska intressen – i ”demokratins” namn. Amerika har aldrig skapat demokrati någonstans, i bästa fall har de ögontjänat den. Det har heller aldrig varit avsikten att skapa demokrati, det är en banderoll för andra intressen.

  Låt oss vara ärlig och se på fakta. War On Terror är ett skämt, det är ett spökskepp orkestrerat av ”The Enterprise” som Bush kallar det – för att ge USA en rational att invadera territorier – och samtidigt ta kontroll över samhället genom ”säkerhetsåtgärder”.

  Halva underättelse-världen skrattar byxorna av sig åt de som faktiskt går på dessa finter. 9/11 var en ”false flag” operation som man hade planerat i lång förväg för att bana väg för Pax Americana. PNAC är övertydliga på den punkten i sitt dokument ”rebuilding americas defenses”. Många högrankade tjänstemän har talat ut – men de får inget utrymme i media.

  Och åt dessa kriminella gangsters agenda jobbar Bildt effektivt sett och underminerar därmedd nationens integritet och suveränitet.

  Om bubblan av illusioner en dag verkligen brister kan även somliga svenskar bli kallade till en framtida Haag tribunal.

  Under tiden kollapsar agendan världens ekonomier – en planerad kataklysmisk rörelse – även Euron hade tjänat ut sitt syfte. Bank Of International Settlements gick över till SDR redan 2003 – vilket var en bekräftelse på Eurons annalkande död.

  Jag har långt tidigare sagt att man kommer att dra i länderna i SDR – IMF´s nya manipulerings-index – en ny världsvaluta – som i sitt första skede ska vara en växel-korg av alla andra valutor – ett försteg till en helt global valuta som ersätter de andra. Det är taktiken – och politikerna spelar på deras strängar utan att blinka.

  Globaliseringen är genomförd, då är nästa steg konsolidering – och det kräver kriser.

 8. mkpictor skriver:

  petermadison, AquaVera och Kachina – väl talat och jag kan bara instämma.
  Hoppas att Carl Bildt i internetfrihetens namn passar på att fråga Hillary Clinton varför amerikanska staten (via FBI) har ett avtal med Microsoft om att allt som användare av sökmotorn Explorer 8 gör på nätet registreras och rapporteras till amerikanska staten, vilket bl.a. framgår av det mycket finstilta när man godkänner installationen. (Så godkänn den inte, använd de tidigare versionerna, eller byt sökmotor – t.ex. Linux är helt ren. Byt dock inte till Google som dessutom registrerar din epost).
  Amerika offrar individernas frihet på 9/11-skräckens altare – ett visserligen föga förvånande grepp av en ”demokrati” som avrättar fler fångar än de värsta kommunistdiktaturer. Märkligt att det är så svårt för ”bibelbältet”, med avrättarstaten Texas i spetsen, att anamma tanken att ‘Gud ger liv och därför är det Gud som tar liv’, punkt, och det är inget som människan – allra minst urblåsta pampar i texas eller i USA:s HD – ska lägga sig i.
  Det här är antagligen inget som bekymrar fru Clinton särskilt mycket, men råd henne ändå i all vänlighet att bojkotta Microsoft Explorer 8 och att installera Index.Dat Analyzer, vilket i någon ringa mån döljer hennes privata internetsurfande.
  MKp

 9. florimond77 skriver:

  Aldrig har ordet ”DEMOKRATI” missbrukats så mycket som i vår tid. Stater som långtifrån uppfyller kraven på att kalla sig demokratiska kallar sig det i tid och otid. Det finns stater som inte har större demokrati än att från ena perioden till den andra byta styrgubbe. ”Fria val” genomförs men det är inte fritt vem man kan rösta på. Dessutom fuskas det glatt. Och vinner fel gubbe ogiltigförklaras han. Vad är det för demokrati? Och inte nog med det. Främmande makter tvingar fram demokrati med krig och bomber och bestämmer sedan vilken marionett man ska rösta på.
  Det är en modern strategi som används på många håll i världen. Israel har tex satt alla potentiella ledare inom lås och bom. Bush banade ju väg genom att införa terroriststämpeln. Man ströp Arafat och tillsatte en mindre farlig motståndare. Stora likheter med politiken i Irak och Afghanistan. Det är bara en sak man har förbisett. Alla vet att det har gått till så här. Människor kan tänka. Bubblan har redan spruckit.

 10. mkpictor skriver:

  Ieewanta – du har flera mycket goda poänger och du gör en bra analys, även om dina stilistiska ambitioner tycks anta närmast esoteriska höjder, och formuleringarna ger ett ansträngt intryck av att vilja för mycket. Ungefär som någon som har en sked uppkörd. Men dina synpunkter är intressanta.
  MKp

 11. leewanta skriver:

  mkpictor – jag har redan påpekat att jag inte är intresserad av publikums åsikter, de bygger inte på observation eller kännedom – ni kan inte hjälpa mig.

  Mitt syfte med inläggen är ”dissemination” av bilder som kommer från den ”djupa statens” värld. Din uppmärksamhet är missriktad, ägna dig åt data, inte åt slogans och att mäta anonyma kommentatorer.

  Om det inte har framgått så är min business intelligens och kontra intelligens. Det finns det ingen anledning att hymla med, det torde vara övertydligt.

 12. Kachina skriver:

  leewanta

  Vad är intelligens? Kan du ge en definition? Hur mäts den?

  ” jag har redan påpekat att jag inte är intresserad av publikums åsikter, de bygger inte på observation eller kännedom ”

  Struntprat. Observationen avgörs av synfältet och kännedom av empirisk kunskap. Du lever i en trång korridor.

  Men, jag är nyfiken på din intelligens. Förtydliga den, tack.

 13. Kachina skriver:

  En fråga till, leewanta. (bara för att retas.)

  Hur mycket väger medvetandet?

  Alltså, hos din intelligens och i min kontra intelligens?

 14. mkpictor skriver:

  Käre Ieewanta (eller möjligen ”KärA”, ditt genus framgår inte).
  Din intelligens är dessvärre en chimär, en illusion – och det är trist att behöva berätta det för dig på det här sättet. Det du säger innebär tyvärr logiska självmotsägelser, vilket ju är oförenligt med ”intelligens”. Du har nämligen ingen aning om vilken ”observation eller kännedom” eller vilka ”data” andra inlägg bygger på, eller vilken skolning deras upphovspersoner har. Du är därför ett rov för förutfattade meningar, vilket är minst sagt ointelligent.
  Ordet ”dissemination” som du anför existerar f.ö. inte utan är påhittat av dig själv. Möjligen syftar du på ”dissemilation” eller ägnar dig åt snuskiga associationer till inseminering, vilket du förmodligen klassar som intelligent. Hur du definierar ‘den ”djupa statens” värld’, orkar jag inte ens sänka mig till att fråga.
  En annan sak som du med din ”intelligens” borde känna till är att man på ett offentligt debattforum som detta måste räkna med synpunkter på sina inlägg. Det är därför ointelligent att på denna plats likt en snorkig änkenåd förklara sig ointresserad av ”publikums åsikter”. Om du är ute efter att hålla oemotsagda föredrag är det här således inte rätt plats, kan jag som en någorlunda intelligent iakttagelse meddela.
  MKp

 15. mkpictor skriver:

  Kachina – som svar på din fråga (med ett lätt leende, men också inte): medvetandet tycks väga cirka ett halvt hekto. Det är faktiskt sant. Man har i vetenskapligt syfte placerat döende människor på känsligt kalibrerade vågar och funnit att människan i dödsögonblicket minskar i vikt med i medeltal 54 gram. Man har ingen förklaring till vad denna plötsliga viktminskning beror på.
  Om det beror på att intelligensen försvinner kan vår vän Ieewanta förmodligen se fram emot en bantning på flera kilo vid avskedet från denna tillvaro.
  MKp

 16. […] 2, Dag, 2, 3, Gp, 2, Syd, Svt, Vg, 2, 3, Tv2, S, Vlt, St, Lz, Gd, Db, Ab, Blt, Ek, Bl, Al, Sr, 2, C, 2, […]

 17. un2here skriver:

  leewanta skriver: – ..ni kan inte hjälpa mig.

  Jag tror dig!
  :)

 18. metusalem skriver:

  leewanta…
  Begreppen besserwisser och hybris har fått en ny dimension sedan du började sprida din visdom här på bloggen.

  Få av oss som kollar av dina konspirationsteorier begriper vad du menar, och vilka bevis du har för att bara du sitter inne med den världsvida sanningen.

  Jag uttryckte tidigare en förvåning över ditt påstående att USA skulle kapsejsa inom 18 månader. Från min enkla horisont finns i detta USA en infrastruktur och högteknologi av en dignitet att man givetvis kommer att gå stärkt ur den nuvarande krisen.

  Som jag ser det är du en sandlådefilosof med ett väl starkt ego. Att hålla på att häckla Carl Bildt för de flesta av hans synpunkter faller givetvis platt till marken i de flestas uppfattning.

  Sök dig gärna till något annat forum där du vinner uppskattning, fast ni genier behöver givetvis inte beröm från det enkla folket

 19. florimond77 skriver:

  Det israeliska propagandaorganet fim vrider som vanligt på sanningen och kommer med uttalanden som ingen annan hört. Israels bakslag vill man inte tala om. Snart har dom ingen som stödjer dem. Obamas stöd börjar likna något som endast görs av gammal vana.

 20. Pravo skriver:

  Även jag är förbluffad över den totala nedtystningen av gårdagens terroristattentat i Kosovo. Är media i Sverige verkligen så korrumperade att man låter sig tystas? 12 kosovoserber skadades och en bosnisk läkare dog i terroristattentatet. Idag har det varit en officiell sorgedag för att hedra Doktor Mesud Džeković som föll offer för terrorn.

 21. incamelot skriver:

  ”Officiela statliga relationer” i all ära Carl Bildt, men jag anser att det finns viktigare saker på agendan att diskutera för tillfället. Som den ”nationalistiska” rörelsens framfart i den västerländska parlamentarismen exempelvis. För samtidigt som många i den ”nationella oppositionen” säkert känner att den nyliberala doktrinen och det kapitalistiska systemet är omhuldat av det ”politiskt korrekta” etablissemanget, så drar de sig ändå inte för att skylla problemen på oss ”globalister” och marknadsliberaler, för allt som har gått fel i samhället. Den nationella och högerpopulistiska ”oppositionen” i Sverige exempelvis, hävdar ju exempelvis högljutt att moskéer byggs som aldrig förr i vårt land här uppe i norr, och att så väl Reinfeldt som Sahlin gärna besöker dessa byggnader inför den fria pressen. Men vad den nationella ”oppositionen” dock missar fullständigt, är att samma fria press och ”politiskt korrekta massmedier” regelbundet, med SVD och Sydsvenskan i spetsen, angriper islam och muslimer i Sverige, på ett oförskämt och mycket utstuderat sätt.

  Det är inte utan att man undrar hur kan det komma sig att det är möjligt för svenska politiker från Rosenbad att först ”besöka islam” på deras ”hemmaplan” i deras mosker, men samtidigt sedan möjligt för pressen att få utrymme att diskutera ”absurditeten” med ”sharialagar” och ”politisk islam”?

  Hela den samlade ”nationella oppositionen” i Nord- och Central-Europa har gång på gång bevisat att det med dom, ej går att föra en logisk och saklig dialog om en specifik sak; fallet med ”konstnären” Vilks rondellhundar föreställande profeten Muhammed och Jyllandspostens politiskt motiverade Muhammedteckningar, är bland mycket annat saker som bevisar detta.

  Nationalismen växer sig idag allt starkare i Europa; samma typ av nationalism som ”Habsburgarna” upprättade under sin epok. Aldrig någonsin i Europas historia har västerländsk och inskränkt konfrontativ nationalism trängt så långt upp i Nordeuropa som nu. Denna kopia av den ”arabiska nationalismen”; konfrontativ och hotfull, var för mindre än en livslängd sedan otänkbar. Särskilt efter att HitlerTyskland, Francos och Mussolinis regimer föll samman. Med, från början, utomparlamentarisk nationalism följer en politisk rörelse, ett politiskt system som växer fram oavsett parlamentariskt valresultat, ett politiskt system med egna lagar, rättstraditioner och principer som gräver sig djupare in i de Europeiska samhällena och undergräver våra demokratiska och liberala institutioner.

  Jag anser att det är viktigt att Carl Bildt och hans kollegor i samklang resonerar om hur man bäst ska få folk att förstå att det inte existerar någon stat i historien där man har lyckats förena nationalism med ett folkstyre och demokratiska institutioner, så som ett från religionen oberoende rättsväsende och fri press. Det beror helt på att ett folkstyre inte är förenligt med nationalism. Nationalismen har således, även på flera områden helt andra värden och ibland direkt motsatta, jämfört med de västerländska värdena, och nationalismen är precis som alla andra ”levande religioner”, helt intolerant mot konkurrerande politiska ideologier.

  Min fråga till Carl Bildt lyder; hur viktigt anser Carl Bildt att dessa frågeställningar är, vad anbelangar de ”officiella statliga relationerna”, som då utrikespolitiken till en stor del handlar om?

 22. Pravo skriver:

  incamelot, ditt resonemang utgår från att nationalism skulle vara något negativt. Tvärtom börjar det gå upp för hela Europa att det är den marscherande internationalismen som är det verkliga problemet. EU börjar mer och mer likna gamla Sovjetunionen. Både argumenten och metoderna är desamma. En liten odemokratisk elit som inte är folkvald styr EU. De utser varandra och har åtalsimmunitet. Ingen kan avsätta dem oavsett hur de sköter sina jobb. Precis som i gamla Sovjet. Men du behöver inte låta en icke folkvald elit som utser varandra styra över ditt liv. Det finns en lösning. Lösningen stavas s-j-ä-l-v-s-t-ä-n-d-i-g-h-e-t. Det fanns en tid när det stod inskrivet i Sveriges grundlag att självständigheten, suveräniteten och den territoriella integriteten skulle skyddas till varje pris. T.o.m. med militärmakt. I det nyliberala Sverige överlåter vi frivilligt suveräniteten till Bryssel. Militären försvarar inte längre Sverige. Istället skickas de utomlands till konflikter som inte rör Sverige, hundratals mil utanför Sveriges gränser. T.o.m. under befäl av globalisternas militära gren, Nato.

 23. Kachina skriver:

  Ursäkta incamelot, menar du att vi inte får kritisera de absurda Sharialagarna?

  Senast igår, i ett samhälle utanför Skellefteå, höll en man ut sitt barn från en balkong (barn upp till 18 år) med uttalad avsikt, men vittnen kallade på polis och mannen häktades.

  Under mitt drygt 60-åriga liv har jag aldrig hört talas om någon liknande händelse i vår kultur, men under det senaste decenniet har ovanligt många flickor lydande under Sharialagen, ”ramlat” från balkonger. (Har pojkarna vingar, eller lyder de under en annan lag?)

  Jag har varit i många länder. Jag har i samtliga fall anpassat mig till de lagar och den kultur som gäller där. Här i Sverige gäller svensk lag och den överensstämmer inte med Sharialagen.

  Även om Carl Bildt flörtar med Sharia och friar till Turkiet, kommer inget annat att hända än att han hamnar i den politiska frysboxen, för Sharialagen skall aldrig fästa rot i Europa.

  Jag anser mig vara globalist. Jag kritiserar Thatchers nyliberalism samtidigt som jag kritiserar både islam och sionism. De är tre kollektiva psykoser, den första hämtad ur savannens och djungelns instinktiva liv. De två senare hämtade ur texter ingen längre förstår innebörden av.

  Hur i h-e kan ni islamister tro att Allah skäms så över sin skapelse kvinnan, att ni måste täcka hennes huvud eller gömma henne under en filt? Hur i h-e kan ni sionister ha fått för er att Det Heliga Landet är en geografisk plats i den här dimensionen.

  Mot dumheten kämpar även Gudarna förgäves. Det gäller i samtliga tre fall av masspsykos.

 24. Kachina skriver:

  Jag ber om ursäkt för svordomarna. Inget annat.

 25. incamelot skriver:

  Svar till ”Kachina” och ”Pravo”; ”Västerlandets förfall” är ofta ett argument som den ”nationella” rörelsen använder i sin retorik i Europa. Anser ni två att dessa domedagsprofetior är acceptabla? Dessa politiska krafter har på senare år börjat att ge sig själva rätten att definera vad ”västerlandets förfall” beror på, och detta trots att de i de facto inte är legitimerade att göra det.

  Nationalister påpekar ofta att Sverige idag är ”så gott som värnlös och förstörd”, och att kyrkan är ”själsligt död”, och numera går emot bibeln på punkt efter punkt. Jag menar dock att med olika religioner i nationen så får kyrkan och de konservativa krafterna sig ett uppsving, och tvingas ta fram de bästa argument de har i sin ”politiska kamp”. Konkurrens behöves inte bara vad gäller näringslivet, utan även i religionen. Demokrati har vi för att olika politiska ideologier och religioner ska kunna få konkurrera om väljare. I en demokrati har ”totalitära krafter” som islam rätt att existera lika mycket som den mer sunda kristendomen. Samma sak gäller i politiken; totalitära ideologier som nationalsocialism och kommunism – har i en demokratisk stat – samma rätt att konkurrera om väljare som exempelvis liberaler har. Vore intressant att få höra era argument, om ni av någon anledning anser att jag har fel.

  Vi ska heller inte glömma bort att det är de liberala krafterna i väst, som efter andra världskrigets slut, kämpade för att olika och totalt motsatta ideologier skulle få praktiseras fritt. Samma sak med religionsfriheten. ”Islam är helt enkelt inte förenligt med grundläggande traditionella västerländska värderingar”, dundrar västerländska högerpopulister och nationalister. Men. Visst är det så att trots att liberalismen står i total motsats till kommunismens/nationalismens doktriner som förespråkar diktatur, planekonomi, nationell slutenhet och aggressiva internationella relationer, så betyder det inte att människor som vill praktisera denna doktrin, inte har rätt att göra det. Självklart har de det! Just därför bör etniskt svenska nationalister idag således även erkänna rätten för muslimer och islam att verka i Sverige, både parlamentariskt och utomparlamentariskt.

  Många västerlänningar idag tror – och här är jag övertygad om att Carl Bildt håller med mej – att nationalister i princip har samma ”etiksystem” som klassiskt konservativt kristna har. Något som verkligen är helt felaktigt. Det skiljer enormt mycket i grade, vad anbelangar moral när man jämför ”nationella” med kristna. Det är inte svårt att förstå varför de kallar till krig mot oss liberaler varje gång de känner sig kritiserade. Varje uppfattad ”oförrätt” kan endast lösas genom det mest brutala våld, från deras sida; och detta gäller främst nationalismens systerideologi, nationalsocialismen.

  Jag anser att det är av yttersta vikt, att Carl Bildt och alla hans utrikesminister kollegor i Europa, intensivt arbetar för ett förstärkande av den liberala samhällsmodellen, som ger uttryck för demokrati, marknadsekonomi, privata välfärdssystem, internationell öppenhet och fredliga relationer mellan stater. En totalitär samhällsmodell, med kommunismen och nationalismen/nationalsocialismen som ideologisk grund, präglad av diktatur, planekonomi, nationell slutenhet och aggressiva internationella relationer är alternativet. Kampen har varit entydig och ger ett logiskt svar på vilket system som har givit oss mest; Den liberala samhällsmodellen har visat sig överlägsen på punkt efter punkt; politiskt, ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt. De flesta totalitära samhällssystem har alltid kollapsat och liberala institutioner har fått ökad spridning i alla världsdelar. Det är tack vare denna spridning, som ni som är motståndare till liberalismen, kan sitta framför er dataskärm och ösa skit över allt och alla.

  Mångkulturen används som slagträ av nationalister, som ett verktyg för att slå sönder vår civilisation. De säger att Sverige ska vara pluralistiskt, att varje individ måste ha exakt samma politisk och kulturell värdering. Medans vi liberaler kämpar för att stärka den traditionella västerländska civilisationens värderingar, så kämpar nationalisterna för att istället upplösa dem. De vill inte alls ha ett samhälle med demokrati, de vill endast ha ett samhälle med sin värdegrund, där således endast den värdegrunden ska vara tillåten.

  ”Nationell opinionsbildning” behöver dock inte censureras i en västerländsk demokratisk stat, för att avslöjas. Det räcker med att krossa deras ologiska argument i en ärlig debatt. Och jag hoppas att Carl Bildt gör detta ochså, när han möter politiker runt om i Europa, som öppet stödjer den nationella doktrinen. Tänk er exempelvis en live debatt i tv mellan Carl Bildt och någon Sverigedemokrat, vem som helst; vem tror ni skulle vinna debatten?

 26. un2here skriver:

  Kachina skriver: – Hur i h-e kan ni islamister tro att Allah skäms så över sin skapelse kvinnan, att ni måste täcka hennes huvud eller gömma henne under en filt?

  Du har inte funderat på att tjejerna kanske i många fall själva tycker att det är fint att klä upp sig som prinsessor, tagna rakt ur 1001 natt? Inte minst om de, som i Afghanistan, faktiskt lever mitt i.

 27. […] nyss undertecknat ett avtal med Polen om placering av missilsköld där, vilket ytterligare förstärker Rysslands redan ansträngt höga tonläge. Bildt var under Sveriges ordförandeskap i EU den som […]

 28. Kachina skriver:

  incamelot

  Den konservativa kristendomen hade fram till 60-talet stora likheter med islam, särskilt i kvinnosynen. Andra världskriget var mycket riktigt vändpunkten. På de tyska soldaternas bälten stod präglat, ”Gud är med oss”. När det blev uppenbart vad de gjort i Guds namn, kom insikten att detta var en religion som spårat ur.

  De Allierade flygare som mördade 50.000 civila i Dresden strax före krigsslutet, välsignades av liberalismens präster före avfärden. Detta, plus den förstockade synen på kvinnan och den illa dolda dubbelmoralen, gjorde att kristendomen splittrades och kyrkbänkarna stod tomma. Men, kristendomen är inte död. Den är under reformering.

  Islam är en avknoppning ur kristendomen, fyrahundra år yngre som statsreligion och fyrahundra år efter i sin utveckling. Ni får utöva er religion, undantaget Sharialagarna, men varför får vi inte kritisera er religion på samma sätt som vi kritiserade vår?

  ”I himmelriket finns inte man och kvinna” (Jesus) Och,…..ni skickar era ungdomar i döden med en plastnyckel till himmelrikets port i handen och löfte om 1000 oskulder. Det är så man dåndimpar.

  Jag är liberalsocialist och globalist, men ordet globalist innebär inte att vi skall ha samma kultur över hela globen, utan att man anpassar sig till den kultur som vuxit fram på den plats till vilken man anländer. Här har vi gjort slut på en falsk liberalism som satte änglavingarnas frihet på pojkarna och bojor på flickorna.

  Sharialagen är inte acceptabel i ett demokratiskt och liberalt samhälle. Den som vill leva under den, får nog förflyttade sig till en geografisk plasts där denna är fast etablerad sedan 700-talet.

 29. Kachina skriver:

  ”Du har inte funderat på att tjejerna kanske i många fall själva tycker att det är fint att klä upp sig som prinsessor, tagna rakt ur 1001 natt? Inte minst om de, som i Afghanistan, faktiskt lever mitt i….HELVETET?

  Nej, det är inte en naturlig yttring av en levande människa, utan ett tvång som ”männen med änglavingars frihet” för på dem även i vår kultur, fastän vi i vår kultur ser dem som påsk-kärringar.

  Det är ett uttryck för kvinnoförtryck, inget annat.
  Det finns inget stöd i skrifterna för att behandla kvinnan på det sättet.

 30. un2here skriver:

  Kachina,

  Du sa vid ett tidigare tillfälle att du har rest en del. Var du någonsin i Afghanistan?

 31. Kachina skriver:

  Nej.

 32. soli01 skriver:

  Kachina – bra att du försvarar kvinnan. Det finns tydligen människor som har en annan uppfattning. De talar mot bättre vetande och springer som vanligt ifrån det viktigaste – att tänka.

 33. florimond77 skriver:

  Enligt religionsforskaren Merlin Stone finns det otaliga belägg för att det funnits samhällen med kvinnliga gudomar och kvinnligt styre för ca 2000fkr.
  Hon menar att i dom samhällena idag där kvinnan är mest förtryckt kan man vara säker på att det vilar på en stark kvinnokultur. Enligt henne förändrades kulturerna och en manskultur blev till slut dominerande. I Afrika dröjde sig dessa kulturer längst och det lär fortfarande finnas kvar små rester på olika platser. BL a på en ö utanför Guinea Bissau.
  Vad jag vill säga är att kvinnoförtrycket som har många former i tex MÖ inte har sina rötter i Islam utan snarare i all mansdominerad religion. Dock anser jag att Kärnan i alla religioner ingenting har med förtryck att göra, men kulturerna omkring och traditionerna är ett virrvarr av konstigheter.
  Jag är själv väldigt upprörd av hedersbrott och tycker det är vidrigt, men samtidigt väldigt less på alla dumhuvuden som skyller allt på själva läran inom Islam.
  Islamistiska fundamentalister är lika tröga som fundamentalistiska israeliska bosättare och har många gemensamma värderingar. Bl a om kvinnor och äktenskap.
  Hedersbrotten existerar inom dessa läger men även inom grupper av tradition som kurder och i afrikanska stater.
  Jag tror att vi i Sverige har bidragit till att de är på utgång genom vårt engagemang för Fadime Seindal bl a. Man borde jobba ännu hårdare på att hitta familjerna som har dessa värderingar och jobba inom deras egna organisationer tills de begriper att det inte finns någon heder i att mörda sina barn utan enbart skam.

 34. soli01 skriver:

  florimond77 – tycker du sätter tankesträck när det gäller ”Islamistiska fundamentalister” – hur är sådana beskaffade? Är det fel att ifrågasätta koreanen? Har det inhämtats kännedom om vad islam står för. Allt kan väl inte du svälja eller…
  Enda sättet att i dagens läge, när kristendomen har reformerats, att även islam kunde få en ”ansiktslyftning”.
  Vi måste angripa allt från roten! Detta inbegriper även andra former av kvinnoförtryck – hel klart.

 35. Kachina skriver:

  Väl talat, florimond77.

  Jag har också hävdat att det inte finns något inom islam som stöder detta kvinnoförtryck, utan att det är orsakat av att många dominerande imaner inte längre förstår innebörden i de gamla skrifterna.

 36. flyktingar skriver:

  un2here:

  Här kommer ett inlägg i kvinnokampen ”The Women Flotilla”.

 37. florimond77 skriver:

  Flyktingar presenterade här en av dessa dåliga och undermånlga skechfilmer som produceras länge i Israel. Under Gazamassakern gjorde man parodier på hur havande kvinnor mördades. Finns ingen motsvarighet i dålig smak på andra sidan.
  Den här sketchen är så dåligt gjord att jag tror svenska komiker skulle imitera språket bättre.
  Den har förresten en skojig poäng. Det är så uppenbart att det är judar som talar och rör sig att det får en absurd vinkel som slår tillbaks mot dem som gjort den.

 38. flyktingar skriver:

  Helt säkert har florimond77 rätt i sitt påstående att svenska medborgare skulle kunna immitera ahmadinejad, Assad, Erdogan, Nazralla bättre än dessa israeliska komiker. Kanske florimond77 själv?

 39. un2here skriver:

  Kachina, florimodnd77,

  Att likt en stalinistisk befriare börja diktera kvinnomodet i Afghanistan främjar inte någon kvinnosak. Hur man klär sig i Herat och för sig anständigt i det offentliga rummet är en angelägenhet mest för kvinnorna själva, där. I Kabul är det en annan sak.

  Att kvinnor användar olika former av beslöjning när de färdas bland främmande är, som tidigare nämnds, inget som kommer specifikt från Koranen. Det finns många varianter på samma tema, här från Indien:

  Jag tror dock att de flesta damer i Afghanistan skulle känna sig lite halvnakna om de tvingades visa så mycket bar mage … Kanske även din egen fru? där hon står och väntar vid busshållplatsen :)

  Videon ovan var i övrigt väldigt kontroversiell när den kom fram och censurerades till en början – dock inte på grund av någon klädsel, utan det var istället texten som ansågs vara oanständig.

 40. cnesko skriver:

  Redan det andra inlägget och censur.
  Demokratiskt eller hur?
  Vad var problemet: sanningen om Kroatien eller Bildts roll i det hela, månne dåligt samvete om sitt sommarhus.

 41. […] det är viktigt att stärka demokratin bör du rösta Pirat i valet 2010 […]

 42. AquaVera skriver:

  En del människor byter åsikt för sitt partis skull.
  Andra byter parti för sina åsikters skull.
  Därför röstar jag på Piratpartiet.

 43. florimond77 skriver:

  Enligt de apareidlagar som råder i Israel så är ett palestinskt barn myndigt vid 12 års ålder och ett israeliskt vid 18 års ålder. 12 år gamla barn sitter i israeliskt fängelse i 90 dagar innan de får prata med någon. Cellerna är små med kackerlacker osv. Där sitter även mödrar med spädbarn som inte får hjälp om barnet blir sjukt. Snacka om det vi inte får prata om och som bla andra börjar Ausw…

 44. claudius49 skriver:

  Bäste Carl Bildt, vid ett tidigare tillfälle begärde jag att en av de alldeles ovanligt osmakliga (och fåniga) Youtube-produktioner från Israel som någon hade postat på Din blogg skulle tas bort. Så skedde också, utan dröjsmål. Tack för det! (Säkert var det fler än jag som reagerade på samma sätt.)

  Nu är det dags igen. Jag anbefaller storstädning. Låt inte bloggen solkas ned genom dylika fjantigheter! Kanske ett filter som automatiskt sållar bort Youtube-material? (Youtube måste vara outtömligt träsk fyllt med okvicka lustifikationer och utstuderade osmakligheter?)

  Sedan jag nu läst ut ”Beyond chutzpah” av Norman Finkelstein rekommenderar jag den åt alla som vill veta hur det egentligen går till i Israel/Palestina, hur resan till dagens situation har gått till etc, och detta utan den israeliska bias som behäftar så mycket av det material som vi får del av bl a här i Sverige. Faktiskt helt utan bias. Med noggranna källhänvisningar i varje detalj. Kort sagt, ett beundransvärt arbete, borde vara kursmaterial i all undervisning i modern historieundervisning.

 45. flyktingar skriver:

  claudius49:

  Krav på censur under rubriken ”Att främja demokrati” är ett fint exempel på den slags fräckhet, som går under benämningen Chutzpah. Du har humor!

 46. tsolin skriver:

  Censur och demokrati låter kanske som oförenliga begrepp. Att hålla rent är dock en annan sak.

  En del av de YouTube-inlägg som flyktingar har lagt ut har varit lätt förolämpande och ”satiriska” bara i en intern judisk kontext (israeler som sitter och skrattar åt nidbilder av iranska, turkiska och syriska politiker som terrorister).

  Rätt kul i rätt sällskap (får jag hålla med om) men jag håller med om att denna blogg bör rensas litet regelbundet från alltför mycket ogräs.

  Bildt kan väl väl själv ställas till svar för inlägg som ”går över gränsen” om han inte rensar litet?

  Hur som helst är detta hans blogg och han bestämmer helt själv hur mycket (och om) han vill rensa. Många politikerbloggar ger ju noll utrymme till inlägg/debatt/kommentarer så ingen kan väl ändå beskylla Bildt för att vara överinventionistisk!

 47. un2here skriver:

  På sitt eget underliga sätt så motverkar videon kl 13:40 helt sitt eget syfte. Så om vi ska införa demokrati härnere på de billiga platserna, då säger jag:

  Låt den vara >;-)

 48. flyktingar skriver:

  Kvinnor ska vara beslöjade eller till männens behag utan någon opposition från renhållningsarbetare tsolin (se ovan). Städare tsolin accepterar även antiisraelisk propaganda, dag ut och dag in.

  Men satir och karikatyr, usch och fy, anser tsolin. Där går gränsen för den svenska yttrandefriheten.

  Kungahuset, Obama, Bildt, Sahlin och israeler är helt i sin ordning att raljera med men absoult inte Ahmadinejad, Erdoga, Assad eller Nasralla. Hur är det fatt, tsolin?

 49. florimond77 skriver:

  Den där scetchen som Flyktingar satte in är ju verkligen sjuk och tråkig men jag kunde inte låta bli att titta igen. Den där gubben i mitten…ser inte han ut som Netanjahu?

 50. Pravo skriver:

  Efter det ignorerade terroristattentatet i Kosovo i förrgår fortsätter terrorn. Idag sköts den enda serbiska ledamoten i Kosovos tillfälliga parlament med fyra skott, inte långt från platsen för terroristattentatet i förrgår. Föga förvånande är det knäpptyst i svenska medier. Utomlands däremot skrivs det så tangentborden glöder. Varför så tyst i svensk media?

 51. flyktingar skriver:

  I Turkiet bor 30 miljoner kurder. Under senaste månaden har turkiska säkerhetsstyrkor dödat minst 100 kurdiska motståndsmän. Därav tjuvnypet i sketchen.

  florimond77 tycker att flintisen, som spelar Erdogan ser ut som Netanyahu. Vad tycker ni andra? Kolla igen! Är det Netanyahu som spelar Erdogan?

  Somligt Latma TV de gör är riktigt skojigt och finns översatt till engelska. Se länk:

  http://www.latma.co.il/Latma/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=99&FID=469&PlayListId=8B99644BD8FE4070

 52. un2here skriver:

  flyktingar skriver: – Kvinnor ska vara beslöjade eller till männens behag utan någon opposition från renhållningsarbetare …

  Vad jag har försökt att ta upp är det väldigt hårda språkbruket som har utvecklats i fördömningen av i synnerhet afghanska kvinnors traditionella klädsel.

  För att förtydliga: Jag vill mena att du inte dag ut och dag in kan säga till exempelvis Mariam Nawabi på ambassaden i Washington [se exempelvis ”Afghan Trade Routes”] att hennes morsa liknar en påskkärring utan att det så småningom påverkar kommunikationen negativt. För själv ser hon det nog inte alls så, utan minns istället sin mor som varande väldigt stilig. Kanske stiligast i hela världen.

  Det finns gränsar för hur många gångar man kan säga åt en människa att hon är ful, innan hon blir ledsen.

 53. Kachina skriver:

  Om jag söker och beviljas asyl i SaudiArabien, och därefter håller regelbundna surströmmingssfester där, något som är kultur här, torde inte bara orden bli hårda utan även avvisningen tämligen hårdhänt.

  Surströmming passar inte in, varken i det klimatet eller den kulturen.

  Du skall inte försöka inbilla mig att ”dölja sin kvinnliga sinnlighet”, är klädmode. Det är och förblir en religiös dogm. Det finns tydliga tecken i flera delar av Koranen att Muhammed tagit intryck från historiens mest missförstådde dogmatiker, Paulus.

  ”Kvinnan skall täcka sitt huvud i församlingen”

  ”Kvinnan skall tiga i församlingen”

  Dessa ord har inget med den bokstavliga tolkningen att göra. (Jag tänker inte ge mig in i en lång förklaring i vad de betyder. Det får du själv ta reda på.)

  Dessa dogmer levde västerlandets kvinnor under ända fram till 1960-talet, då vi till slut städade ut tankeskräpet ur vår religion.

  Nu kommer islam hit och försöker hänga oket över kvinnors axlar igen. Det är som att öppna en surströmmingsburk i Mecka.

  Vi har gjort oss fria från det svarta prästerskapets förtryck, ett förtryck som byggts upp under århundraden på grund av deras fixering vid och vantolkning av Paulusbreven. Du kan kalla det en Sharialag Light.

  Här får nu islamister asyl, skydd mot sin statsreligion och samtidigt försöker de sälja på oss en Sharialag X-Strong.

  Det är som att hålla upp ett rött skynke framför den västerländska boskapshjorden, eller likvärdigt med att öppna en surströmmingsburk i Mecka.

  Vi har inte tänkt bli slavar under religionen igen, utan ni måste förstå att skrifterna är en symbolisk beskrivning av Universums Lagar och Principer, inte en detaljplan för vad djurmänniska skall äta eller hur denne skall klä sig.

 54. un2here skriver:

  – Det är som att öppna en surströmmingsburk i Mecka.

  Utom att Kabul inte ligger i Mecka, men OK …

  Du vill å ena sidan inte ha någon islamisk kulturrevolution I Sverige? Men det är väl klart, det vill inte jag heller. Men vad som får dig att tro att alla afghanska kvinnor längtar efter att försvenskas, det fattar jag inte. Det finns en drös med kvinnor där som är hur stockkonservativa som helst och tycker att allt är bra om bara saudierna och deras lärjungar talibanerna kunde packa bort sig. Så det blir som förut igen och livet kunde återgå till det vanliga.

  Alltså du är så träig ibland, man skulle kunna använda din skalle som marimba :)

 55. Kachina skriver:

  Det religiösa förtrycket vilar över ett stort geografiskt område som inbegriper både Kabul och Mecka.

  Så,……de afghanska kvinnorna vill ha det som det alltid varit. Jag har hört det förut, här på 50-talet, då vissa ansåg att det räckte med att hitta en karl som kunde försörja en familj.

  När samma personer tog körkort (symbolen för kvinnans frihet) kom även studieivern och yrkeslivet.

 56. flyktingar skriver:

  un2here:

  Kachina har rätt i detta.

  Kvinnans roll i patriarkala kulturer är objektets. Hon ska vara mystisk (i mannens ögon). Hon ska vara sensuell (i mannens ögon). Hon ska väcka nyfikenhet och åtrå hos mannen. Hon ska vara mannens smycke. Ett behagfullt ting, som förder hans barn och sköter hans hushåll. Hennes enda makt ligger i insikten om sin kvinnoroll och hennes förmåga att utnyttja denna insikt.

  Allt detta är ovärdigt jämställda människor.

 57. un2here skriver:

  – När samma personer tog körkort (symbolen för kvinnans frihet) kom även studieivern och yrkeslivet.

  I Herat fanns inga bilar på 70:talet, ändå gick tjejerna i skolan lika väl som pojkarna. De hade burqa den korta biten mellan skolan och hemmet men hängde av sig annars.

  Mariam Nawabi är jurist och kommer knappast förstå vad du menar med ”vissa ansåg att det räckte med att hitta en karl som kunde försörja en familj”, hur det skulle gälla just henne?

 58. un2here skriver:

  flyktingar,

  Jag vet inte vart du är på väg med det du skriver. Den här bruden är både mystisk och sensuell, väckar en viss nyfikenhet samt har tydligen inte mycket annat att komma med hemmavid än just sitt utseende:
  The next top (jewish) model
  Having overcome poverty in Africa, racism in Israel, and her own mother’s trepidation at the thought of her little girl photographed in bikinis, Mamo hopes her own groundbreaking success can open doors for others in her community. ”I was the first black face to be regarded as acceptable on the front pages of Israeli magazines,” recalls Mamo. She’s more than welcome in the pages of ours.

 59. flyktingar skriver:

  un2here:

  I somliga samhällen har en fattig svart invandrarflicka född i ett u-land möjlighet att förändra sin situation. Israel är ett sådant samhälle vilket ”I was the first black face to be regarded as acceptable on the front page of israeli magazines” bevisar.

  I det samhälle un2here hyllar är kvinnor dömda till patriarkalt förtryck. Vilket samhälle föredrar den svenska kvinnan? Vilket samhälle föredrar den afganska kvinnan?

%d bloggare gillar detta: