Bra spanskt slut – och belgisk början

STOCKHOLM: Så har då juli kommit, sommaren är ett mer formellt faktum, och i EU har stafettpinnan för det roterande ordförandeskapet nu lämnats över från Spanien till Belgien.

På sin sista dag lyckades det spanska ordförandeskapet visa viktiga framsteg i den viktiga utvidgningspolitiken.

Med Turkiet öppnades ytterligare ett s k kapitel i medlemskapsförhandlingarna – nu är det 14 av totalt 35 kapitel som är föremål för formella förhandlingar.

Det handlar om det tekniskt rätt komplicerade kaptlet om livsmedelssäkerhet. Att det tagit tid innan det kunnat öppnas har berott på att det tagit tid för det turkiska parlamentet att fatta beslut om den lagstiftning som krävs.

Men det var en mycket viktig politisk signal att ett nytt kapitel i dessa viktiga förhandlingar kunde öppnas också under det spanska ordförandeskapet.

Sverige tillhör som bekant ett av de länder som är allra tydligast när det gäller den strategiska betydelsen av Turkiets euroopeiska reformprocess och det kommande medlemskapet.

Landets politiska betydelse torde ha framstått som än tydligare under de senaste månaderna.

Och ekonomiskt är det värt att notera gårdagens besked om att den turkiska ekonomin under det försrta kvartalet i år växte med hela 11%.

Att avvisa Turkiet – och det finns ju de som av mer eller mindre grumliga skäl vill det – vore ett strategiskt misstag av historiska dimensioner för Europa.

Viktigt i går var också att återstående tre kapitel i Kroatiens medlemskapsförhandlingar nu kunde öppnas.

Utan att underskatta de utmaningar som ligger i två av dessa innebär dock detta att vi nu kan börja se fram mot slutet av dessa förhandlingar och konkret kroatiskt medlemsskap. Även här tillhör Sverige de länder som gett det tydligaste stödet.

Nu lämnar Spanien efter en period som inte saknat sina utmaningar över till ett Belgium som under de kommande månaderna kommer att regeras av en expeditionsministär. Men det finns ingen anledning att anta att detta skulle påverka landets möjligheter att leda relevanta ministerråd negativt.

Från belgisk sida har sagts att man kommer att fortsätta att driva utvidgningsfrågorna framåt.

Vi kommer i alla händelser att tillhöra dem som kommer att följa hanteringen av dessa frågor med den allra största uppmärksamhet.

54 Responses to Bra spanskt slut – och belgisk början

 1. Kachina skriver:

  Jag vill, av olika grumliga skäl, fördröja Turkiets inträde i EU. Dels går EU-bygget för fort, dels anser jag frågan om samtliga medlemmars anslutning till euron viktigare och dessutom känner jag ännu att vi inte riktigt hör ihop, socialt och kulturellt, även om du naturligtvis har rätt vad gäller den politiska betydelsen.

  Öppna de kvarvarande kapitlen sakta och gå igenom dem noga. Samhörigheten måste växa fram innan avtalet är färdigt och där har Turkiet en viktig uppgift i att informera oss om deras samhälles förhållningssätt, socialt och kulturellt.

  Vi kan väl inte ”gifta oss” med en okänd som ”pappa staten” skapat ett förhandlingsäktenskap med?

 2. nittonsextifem skriver:

  Turkiet ska INTE in i EU!

  Det finns en oändlig mängd orsaker till det. Det räcker dock med att Turkiet skrivit under OIC’s Human Rights.

  Se ex.vis: en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam

  Att Turkiet skrivit under en ren parodi på FN’s Mänskliga Rättigheter visar att värdegrunderna i Turkiet kontra Europa är oöverstigliga.

  Se citaten:
  ”Art. 19 stipulates that there are no other crimes or punishments than those mentioned in the Sharia, which include corporal punishment (whippings, amputations) and capital punishment.[2] The right to hold public office can only be exercised in accordance with the Sharia,[3] which forbids Muslims to submit to the rule of non-Muslims.”

  ”Article 22(a) of the Declaration states that ”Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari’ah.” – i.e. All kritik mot islam ska vara straffbart.

 3. nittonsextifem skriver:

  ps. Trodde inte Carl var så naiv att han tror det är Turkiet som kommer få stryka på foten vid ett medlemskap….

 4. 3pa2 skriver:

  Ser med spänning fram emot Vad som komma skall med Belgien vid rodret.
  Annars tycker jag som mat&dryck-älskare att Bildt var fyndig i rubriken – så passande för i juli – Spanskt rödvin som avslut och Belgisk choklad att starta med – för det var så mina tankar gick vid läsande av rubriken.

 5. leewanta skriver:

  Carl Bildt, som den kortsiktige reaktionära globalist han är, tydliggör ‘kretsens’ desperation att rädda ansiktet på detta allt mera leninistiska EU. Må Turkiet stå på sig och inte sätta sig på detta Titantic projekt.

  Det är EU/EMU som behöver reform om något, om Du inte redan har noterat det Bildt. Nu när Euron går in en förlängd fas av dödsryckningar så kommer blädderläpps politiker att göra sitt bästa för att rädda både karriär och anseende. Men som vanligt vägrar man se sanningen i vitögat vilket följdaktligen innebär att de som följer dessa spelare – följer dem över bergsstupet.

  Igår deklarerade FN att Dollarn är slut som reservvaluta – ett väldigt sent konstaterande. Jämför detta med Bildts bloggande om amerikas fina kapitalmarknader häromdagen. Hur kan någon ta detta på allvar?

  Nu gäller det att se till att en global regulator och att en global valuta inte kommer till stånd. Detta är en kamp mot krafter långt värre och mäktigare än både Hitler och Stalin. Man tror att dum politikerna kommer att köpa ett nytt missfoster – SDR – som en temporal lösning. Det finns fortfarande de som anser att större är bättre. Logiken är frånvarande – SDR kommer inte att lösa något – hur vore det med lite Pesos…eller varför inte lite Yen?

  Sluta upp med detta globalistiska trams, återvänd till den ekonomi som de facto bär avlöningen – och den är LOKAL.

 6. Kachina skriver:

  Om det ”nittonsextifem” skriver är sant, är det fullständigt uteslutet att införliva Turkiet med EU.

  Sharia-lagen är som ett rött skynke för västeuropas folk. Det går inte att fortsätta förhandlingar så länge den är i kraft. Du Carl Bildt har den här gången din hängivenhet emot dig. Du har genom din strategi öppnat locket till den politiska frysboxen. Din frimodighet och framåtanda som skulle bli ett dragplåster i valrörelsen, hotar att bli en hälsporre i Alliansens politik.

  Tänk människa, TÄNK! Det finns fler korridorer, fler faktorer i verkligheten som formar den politiska bilden.

  Lägg Turkiet i malpåse, tills Sharia-lagarna är döda och begravda. Därföre är de inte välkomna i gemenskapen och den politiske odlare som drar in brunrötan i ”potatislandet” torde bli dömd i all evighet.

  I övrigt tycker jag INTE att vi skall fimpa euron, utan istället stötta den genom att ansluta oss till den. Valutan är kittet som håller samman kulturer och nationaliteter och det är en svaghet att inte samtliga medlemsländer är anslutna till den. Detta måste rättas till, omedelbart.

  leewanta

  Jag är en lika hängiven EU-byggare som Carl Bildt (Turkiet undantaget i detta läge) så kom inte och snacka om upplösning. Reformering kan ske ständigt, men upplösning, NEJ!

 7. nittonsextifem skriver:

  Här är medlemmarna i OIC: http://www.oic-oci.org/member_states.asp

  Nu baseras långt ifrån all turkisk lagstiftning på Sharia, snarast ganska lite – tack vare den starka, sekulära armen – men det ledande partiet som är ”islamist-lite” försöker ständigt gå åt det hållet.

  Att Turkiet ens skrivit under och därmed stöttar OIC’s Human Right räcker för att det ska vara stopp!

  Skillnaden i värdegrund mellan OIC’s version och FN’s version av Mänskliga Rättigheter är som natt och dag och där MÅSTE man välja sida. Finns inget ”både-och”.

 8. Kachina skriver:

  Carl Bildt

  Vi är inte på samma politiska frekvens, men jag måste liksom Expressens ledarskribent Anna Dahlberg erkänna det du faktiskt åstadkommit som utrikesminister. (Lundin Oil är en icke existens politiskt och kan inte refereras eller relateras till.)

  http://www.expressen.se/ledare/dahlberg/1.2042252/anna-dahlberg-gatan-bildt

  Men,… jag säger som frugan om mina skriverier. Allt är så bra, så klokt, så kristallklart,….men då kommer den där sista vulgära yttringen som förstör hela bilden.

  Turkiet stämmer inte in i bilden. Du framstår som en megafon för USA:s önskan om politisk stabilitet i området, utan att tänka på vad västeuropén tänker och känner.

  Sharia-lagen är en vulgär yttring som aldrig kan accepteras bland EU:s medborgare. Därför kan aldrig Turkiet, före de avskrivit denna lag, tänkas som medborgare i EU.

 9. flyktingar skriver:

  Det är svårt att se Turkiet bli medlem i EU under pågående konflikt med kurderna.

  Samtidigt har vi att om EU vänder Turkiet ryggen, så hotar Turkiet göra gemensam sak med Iran och Syrien. En sådan strategisk maktförskjutning vill man på somliga håll undvika ”för allt smör i Småland”.

  De schitzofrent panikartade frierierna gentemot Turkiet från EU:s sida är uttryck för en kärlek som inte kan bli annat än ”platonsk”. Hur länge kommer ”bruden” låter sig nöjas med en sådan relation?

 10. Kachina skriver:

  Det vore väl för väl om det kunde bli en platonsk kärlek, en sinnenas förening, men den kulturella skillnaden är för stor och Sharia-lagen är som att hålla upp ett rött skynke framför den västeuropeiska tjuren.

  Det är bara att inse fakta och ta konsekvenserna. I Turkiet går för närvarande gränslinjen mellan social samvaro och religiöst förtryck. Om de inte ändrar sitt tankemönster har de inget med oss västeuropéer att göra.

  De får leva på sin sida av gränsen, liera sig med Iran och Syrien, men vi kan inte underkuva oss deras livsstil, vara en spelbricka i USA:s strävan om egen stabilitet.

  Aldrig, skall det 700-tal de lever kvar i komma tillbaka till oss. Vi bygger framtiden väl medvetna om historiens misstag och dit hör Sharia-lagarna.

 11. Kachina skriver:

  Jag tror det var Carl Bildt som någon gång sade något i stil med; ”Den som inte känner historien (forntiden), kan inte bygga framtiden.”

  Konfrontationen mellan new age (den fria själens existens) och islam/sionism (forntidens förstockade och dömande sinnen) är oundviklig.

  Det går inte att glida undan hur länge som helst. Vi måste en dag ta striden och just nu står avgörandet/gränsen i Turkiet. Jag har tidigare berättat vad jag sett i Istanbul, en man som misshandlade sin hustru grovt, alltmedan omgivningen inte låtsades se.

  Där måste Turkiet göra sitt val. Det är inte vår livsstil. Vi sätter hustru- och barnmisshandlare i fängelse. För att välja mellan EU eller Iran/Syrien, måste de vara tydliga i sin lagstiftning.

 12. karrman skriver:

  Det är inte så svårt att ta ställning till om Turkiet är moget för ett EU medlemskap.

  EU har tagit in många fd. diktaturstater som medlemmar. Det gäller Spanien, Portugal,Grekland och de forna öststaterna. Grekland och många av de forna öststaterna var en del av det ottomanska riket och upplevde inte upplysningen i västra Europa från 1500-talet och framåt.

  De hade m.a.o liknande förutsättningar som Turkiet att bli medlem. Att det har varit möjligt att införa liberaldemokrati (rättsstat + allmänna val) i dessa stater talar för att det inte heller är omöjligt att införa liberal demokrati i Turkiet, som var det ottomanska rikets maktcentrum.

  Inget är ödesbestämd när man talar om framtiden och man måste arbeta med olika möjliga framtida utvecklingsvägar.

  Det är mycket lätt att måla upp en bild där inget kommer att förändras och det blir omöjligt för Turkiet att bli medlem i EU. Turkiet har länge varit en stat där medborgarnas rättigheter definieras utifrån turkisk etnisk tillhörighet vilket har exkluderat stora grupper av etniska minoriteter som t.ex. kurderna. Om dagens sekulära stat ersätts med en religiös stat där religiösa minoriteter inte tillerkänns medborgerliga rättigheter lever de inte upp till EU:s anslutningskrav och kan inte bli medlem. Så om Turkiet väljer en teokratisk väg så stänger de själva vägen för ett EU inträde.

  Poängen med att ha en anslutningsprocess där ansökarlandet måste leva upp till ett antal kriterier för bli godkänd som medlem är det blir ett test på om hur långt demokratiseringsprocessen i landet har kommit. Om Turkiet inte på ett trovärdigt visar att de lever upp till att ge etniska och religiösa minoriteter medborgerliga rättigheter har de själva valt att inte bli EU medlemmar. Framtiden får utvisa vilken väg de väljer.

  Att stänga dörren är det samma som att säga att Turkiet inom överskådlig framtid inte kommer bli en liberal demokrati. Det är mycket möjligt att detta blir slutsatsen av ansökningsförhandlingarna, men det vore ett stort strategiskt misstag att idag deklarera detta.

  Man kan inte heller tro att denna process inte bygger på faktiska förhållanden – att det är ett spel för galleriet – efter Frankrike och Tysklands utspel i anslutningsfrågan.

 13. nittonsextifem skriver:

  Nej karrman, där har du fel.

  ”Spanien, Portugal,Grekland och de forna öststaterna. Grekland och många av de forna öststaterna var en del av det ottomanska riket och upplevde inte upplysningen i västra Europa från 1500-talet och framåt.”

  Tvärtom var de en del av slaget mot islam och det på väst sida.

 14. Kachina skriver:

  ”Inget är ödesbestämd när man talar om framtiden och man måste arbeta med olika möjliga framtida utvecklingsvägar.”

  Jag kanske inte varit tillräckligt tydlig i den frågan, men dörren är inte stängd för Turkiet om de tydligt visar avsikt att överge de föråldrade och direkt vansinniga lagar de idag bekänner sig till, Sharialagarna.

  I annat fall kommer de att utgöra gränsen för framtiden och forntiden, vallgraven och frontlinjen mellan den fria själens utveckling och de religiösa dogmernas fånge.

  Men,…..de kommer inte in i EU bärande Sharialagarna som ryggsäck. Därtill räcker inte västeuropéns mesiga hållning till, utan där får både USA och Islam lära sig att det finns en gräns där europén inte längre låter sig utnyttjas.

 15. karrman skriver:

  nittonsextifem

  Om man tittar på en karta över Europa 1683 när det Ottomanska riket stod i zenit så ser du vilka länder som ingick i riket. Poängen är att en liberal rättsstat inte växte fram i detta område, men att många av staterna idag är EU medlemmar.

  Ottoman Empire In 1683

  Spanien och Portugal är en annan historia. Kastilien började under 1200-talet att utvidga sitt territorium och 1492 föll Grenada, det sista brickan i morernas muslimska europeiska rike. Finns andra egenheter i den spanska statens utveckling bl.a den spanska adelns starka ställning och negativa inflytande på politiken.

  Kachina

  Vi är nog överens. Poängen är att det är Turkiet själva som får välja om de vill stänga dörren till Europa eller inte.

 16. Kachina skriver:

  ”Poängen är att det är Turkiet själva som får välja om de vill stänga dörren till Europa eller inte.”

  Så sant som sagt. Jag hoppas på en charmoffensiv från Turkiet där de förklarar sin identitet. Jag har inget emot Turkiet, vi måste bara dela de grundläggande värderingarna.

  Här skall inte finnas man eller kvinna ur statens och juridikens synpunkt, utan bara fria själar vilka uttrycker sig som fysiska individer.

 17. bildterberg skriver:

  Även om följande artikel är drygt ett år gammal så är problematiken med Turkiet och EU belyst på ett ganska tankeväckande sätt.

  http://euro-med.dk/?p=8899

 18. nittonsextifem skriver:

  karrman,

  att dessa länder passar i Europa beror på att islam aldrig lyckades etablera sina värdegrunder i befolkningen…

 19. Kachina skriver:

  bildterberg

  Jag läser din länk och ser att Bildt talar från tre våningar ovanför verkligheten. Det som inte är förankrat i den sociala och kulturella grunden, får aldrig rotfäste och växtkraft.

  Bildts tal är politiskt och militärstrategiskt önsketänkande. Turkiet kommer aldrig in i gemenskapen utan att visa sin vilja att bli en del av gemenskapen.

  Som tidigare sagt; det finns varken man eller kvinna ur statens och juridikens synpunkt, utan bara fria själar vilka uttrycker sig som fysiska individer.

  Det finns inte heller någon skyldighet för EU att lösa USA:s militärstrategiska behov.

 20. karrman skriver:

  bildterberg

  Har det någon gång slagit dig att du själv är utsatt för en ”false flag operation”.

  nittonsextifem

  Du får nog plocka fram fakta som pekar på detta.

  Problemet är att den dominerande värdegrunden i dessa länder under senmedeltiden – ortodox kristendom och islam – aldrig lyckas etablera en av staten oberoende maktcentra som kunde utgöra grunden för ett rättssamhälle. Staten var absolut i dessa samhällen oavsett om värdegrunden var ortodox kristendom eller islam.

  Det är samma problematik som Ryssland och Kina brottas med.

 21. Kachina skriver:

  Även om detta inte har något att göra med ämnet, känner jag ett behov av att yttra mig i den inrikespolitiska valdebatten rörande Lundin Oil.

  Carl Bildt gick, efter valnederlaget, från politiken till styrelserummet, den värld han trodde på.

  Göran Persson hoppade från ritten på åsna till ritten på häst, för att den gav snabbare personlig vinst.

  Därvidlag tystnade arbetarrörelsen.

  Var och en får tolka tystnaden efter egen förmåga.

  Jag förstår att Mona Sahlin har ett närmast oöverkomligt handikapp därefter, men som varande äkta socialist hoppas jag att ideologin får nytt liv.

  Carl Bildt är inte på samma politiska frekvens som jag, men i ärlighetens namn måste jag erkänna det arbete han utfört för vår nation. Han är den mesta utrikesminister vi någonsin haft. Detta är inte ett uttryck för idoldyrkan eller beundran, utan bara ett erkännande av faktum.

  Jag tackar dig för Darfur, för din hållning i Afghanistan, för ditt ståndaktiga och modiga uppträdande för utsatta människor i olika delar av världen.

  Detta innebär inte att jag kommer att rösta på dig eller Alliansen. Jag är och förblir socialist, men vill bara ge dig den credit du är värd.

  Lycka till, Carl Bildt. Du har min respekt även om våra åsikter om Turkiet skiljer sig.

 22. bildterberg skriver:

  karrman:
  Varför skulle jag utgöra något undantag?

 23. nittonsextifem skriver:

  karrman,

  du har en viss poäng men skillnaden är ändå uppenbar i hur islam till skillnad från även ortodox kristendom kräver att få kontrollera hela livet, hela vardagen.

 24. mrmhalland01 skriver:

  Kachina,

  Tror du att ett parti klarar att hålla samman en ideologi ?
  Jag tycker att det verkar omöjligt idag.
  Kanske är det dags att ändra valsystemet så väljarna får välja/nominera en person till en ministerpost ?

  Kanske en moderat passar som utrikesminister, en socialdemokrat till socialminister, en mijöpartist till energiminister etc.
  Jag tror att det skulle innebära en mer kompetent regering än att man väljer hela partier och låter statsministern fördela posterna inom de regerande partierna.

 25. Kachina skriver:

  Det är nog en ganska bra idé, mrmhalland01.

 26. karrman skriver:

  nittonsextifem

  Problemet i Turkiet har – sedan det Ottomanska imperiets sönderfall efter första världskriget – inte varit Islam utan etnisk nationalism och militärens politiska inflytande.

  Om Turkiet väljer en demokratisk väg är det detta arv de först måste frigöra sig ifrån.

  Utmaningen är att de frigör sig från detta arv, men inte väljer att ersätta detta med religiös fundamentalism utan med rättsstat och politisk demokrati.

  Turkiet väljer själva vilken väg de vill ta, men EU kan spela en viktig roll att stärka det liberal demokratiska alternativets möjligheter till framgång.

 27. nittonsextifem skriver:

  Det är just militärens politiska inflytade – vi kan tacka Attatürk för det – så hade islam varit ett än större problem för Turkiet.

 28. karrman skriver:

  …och nu gäller det utveckla en post-kemalistisk politisk kultur som är kompatibel med liberal demokrati.

  Det är den turkiska politiska kulturens utmaning.

  Etnisk nationalism upphöjd till statlig politik innebär förtryck av etniska minoriteter som situationen för bl.a. kurderna i Turkiet så tydligt har visat.

 29. nittonsextifem skriver:

  Visst vore det bra, men jag tror inte det går på grund av hur djupt rotad den muslimska värdegrunden är i stora delar av landet.

 30. karrman skriver:

  Bra, då är vi överens att det är bra att EU inleder anslutningsförhandlingar med Turkiet som bygger på en demokratisk värdegrund (de sk. Köpenhamnskriterierna) som inte är kompatibla med en fundamentalistisk religiös värdegrund.

  Om Turkiet uppfyller de sk. Köpenhamnskriterierna har vi hjälpt Turkiet att utveckla en post-kemalistisk politisk kultur som är kompatibel med liberal demokrati.

  Vi få som sagt se hur det går med detta, men att processen inleds att helt klart ett steg i rätt riktning. Man kan inte på förhand underkänna detta projekt.

 31. nittonsextifem skriver:

  Nja,
  inte helt. Förstår faktiskt inte varför EU ska starta förhandlingar med ett muslimskt land från första början…

 32. spanaren skriver:

  ”Turkey, says Erdogan, who leads the Islamic-rooted
  party AKP ”can no longer be taken for granted,”
  a statement that has Western capitals wringing their
  hands. Is Turkey -an age-old friend of the U.S.
  and the second most populous member of NATO –
  turning east?

  Utdrag av en artikel i Time som torde vara av
  intresse för denna debatt.

  http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1999436,00.html

  Har tidigare i en annan tråd i ämnet framhållit att
  Turkiet har andra vänner om EU agerar avvisande.
  Ryssland är nu Turkiets ”strategic partner” och
  kontrakt har bla tecknats om ryska kärnkraftverk.
  Ryssland kan möjligen även förmå Turkiet att stoppa
  USAs Nabuccoprojet och stödja det ryska Southstream.

  I samverkan med Iran och Syrien kan en ”neo-ottomansk”
  ordning återupprättas i Mellan Östern som utestänger
  västmakterna och marginaliserar Israel –
  Västs brohuvud i området idag liksom för tusen år sedan.

  Stödet i Turkiet för EU-anslutning är nu 48% enligt
  artikel i Time.

  Varför tror så många här i Väst att större delen
  av mänskligheten drömmer om att ingå i ”Pax Americana”
  och leva ”the American way of life” även om det innebär förnekande av sin egen historia, religion och
  traditioner för att bli ett ”lydrike” i form av en
  EU-provins eller delstat i den efter Fukuyamas historiens slut upprättade den nya världsordningen (NWO)?

  Turkarna kanske vill förbli turkar?

 33. nittonsextifem skriver:

  ”Turkiet har andra vänner om EU agerar avvisande.”

  Ska det användas som argument för att ta in ett land i EU som knappast hör hemma i EU värdegrundsmässigt?

 34. karrman skriver:

  EU kan inte ha ett religiöst kriterium för vilka som kan bli medlemmar.

  Det väsentliga är att den liberaldemokratiska värdegrunden uppfylls oavsett vilken religiös tro som dominerar i det land som ansöker om medlemskap.

 35. spanaren skriver:

  nittonsextifem,

  Om mer än hälften av de turkiska medborgarna
  och de större kontinentaleuropeiska makterna är emot
  Turkiets medlemskap varför skall då det maktlösa militära tomrummet Sverige driva frågan om ett turkiskt EU-medlemskap som är ett USAmerikanskt intresse i den globala geopolitiska maktkampen?

  På vad sätt är ett turkiskt EU-medlemskap ett
  svenskt geopolitisk intresse?
  Vi borde kanske intressera oss mer för att
  säkra ett svenskt Gotland….

 36. karrman skriver:

  Vi får se vad som händer.
  Det är Turkiet som väljer vilken väg de vill ta.

  Poängen med ett EU medlemskap är inte att få leva ”the American way of life” utan att etniska och religiösa minoriteter får sina rättigheter. Det var inte så länge sedan som de svarta fick sina rättigheter tillgodosedda i U.S.A.

  Detta har inget med historiens slut eller annat trams att göra.

 37. nittonsextifem skriver:

  karrman,

  1. du får inte ihop liberaldemokratiska värdegrunden tillsammans med islam. Aldrig.

  2. Är det just Sveriges ansvar att ta hand om Turkiets minoriteters rättigheter? Vi har nog med problem hemmavid…

  spanaren,

  det undrar jag också.

 38. spanaren skriver:

  Karrman,

  Kanske är det så att majoriteten av mänskligheten inkl. turkarna inte delar vår västliga
  liberaldemokratiska (judeo/kristna) värdegrund.
  Hur skall vi förhålla oss till det?

  Med ”Bushdoktrinen” för ”The Greater Middle East”
  dvs påtvinga de tredskande ovilliga VÅR uppfattning
  med militärt våld eller föra en politik som accepterar och respekterar alla länders kultur,religion,historia och suveränitet?

  Rekommenderar åter TIMEs artikel om Turkiet.

 39. spanaren skriver:

  Karrman,

  Undrar om Bilderbergruppen och de amerikanska
  neokonservativa krafterna anser ”The New World Order”
  vara ”trams”….?

  Fukuyamas bok var internationellt mycket
  omdiskuterad och torde inte heller den
  kunna avfärdas som ”trams”…..

 40. karrman skriver:

  nittonsextifem

  Vi får se om Turkiet bryter med sin etniska nationalism och tillerkänner etniska och religiösa minoriteter sina rättigheter. Det är ett beslut som de själva fattar och är ett av de politiska kriterier som avgör en medlemsansökan.

  spanaren

  De neokonservativa byggde på en verklighetsbild där USA var ensam herre på täppan och ensidigt kunde diktera villkoren med militära medel. Det visade sig snabbt att detta var ett önsketänkande och inte var förankrat i verkligheten. Efter finanskrisen har detta blivit än mer uppenbart. Detta insåg man redan under Bush Jr. andra period när Robert Gates blev försvarsminister.

  Vi är bara i inledningen av denna utveckling och många av problemen är transnationella och kräver globala lösningar. Det gäller t.ex. kärnvapenspridningen, regleringen av finansmarknaderna samt klimatfrågan. Detta kommer att kräva nya globala institutioner som tar hänsyn denna nya geopolitik. Ett exempel är G20.

  Att säga att detta är en konspiration är att inte inse problemens omfattning och vara oförmögen att komma med förslag hur de kan hanteras.

  Om man försöker kombinera politisk legitimitet med geopolitisk styrka så vore ett Turkisk EU medlemskap en stark kombination. Det skulle vara ett demokratiskt exempel för muslimerna i Arabvärlden att demokrati och Islam är möjliga att kombinera.
  De vet muslimerna i Asien, men inte muslimerna i Arabvärlden. Vilka skulle förlora på denna utveckling? Alla diktaturerna i området!

  Vi får som sagt se vilken väg Turkiet väljer.
  Att slå sina påsar ihop med de facto militärstyret i Iran eller det tillbakablickande Ryssland är inte det optimala geopolitiska valet. Om Turkiet vill bli en stormakt i området är en allians med EU det bästa alternativet.

 41. nittonsextifem skriver:

  karrman,

  jag ser islam i Turkiet som ett betydligt större problem än etnisk nationalism.

 42. karrman skriver:

  nittonsextifem

  Om den turkiska staten ersätter etnisk nationalism med religiös nationalism klarar man inte heller kravet att ge minoriteter medborgerliga rättigheter.

 43. spanaren skriver:

  Karrman,

  Nog är det så att USA greps av hybris under den
  tillfälliga ryska svaghetsperioden som slutade
  under Putins första år vid makten.
  Med dagens Ryssland hade det i Kosovo inte
  bara blivit en punktinsats av ett spetsnazkompani
  med ett fåtal pansarbilar som i ett överraskningsanfall intog flygplatsen
  i Pristina och höll den utan att NATO förmådde
  ”flytta på ryssen”.
  Det hade troligen blivit en rysk insats av LL-trupp i stor skala. Vad hade hänt då?

  Med Bush politik riskerade vi en ”Kubakris” i
  Östersjön i samband med de amerikanska ABM-missilerna
  i Polen. Nu blev det bara ett batteri
  halvmoderna ”Patriot” helt underlägsna ryska S-400.
  Om utvecklingen spårat ur och ryska ”Iskander”
  satts in mot de polska baserna hade det andra
  kalla kriget blivit hett vilket det första aldrig
  blev.

  Även i Ankara torde detta noterats liksom den
  för västsidan ogynnsamma utvecklingen i Aghanistan
  och oförmågan att göra något åt de eventuella
  framtida iranska kärnvapnen ävenså det minskade
  stödet från USA/EU till Israel.

  Det kan diskuteras hur demokratiska i vår
  mening asiatiska muslimska länder är.
  Men det råder inte vad jag vet sharialagar varken
  i Pakistan/Bangladesh eller Centralasien.
  I Afghanistan är den nuvarande regimen lika folkvald
  som ryssarnas Najibullah var. Även Najibullah
  hade en ”afghansk folkarme” på ockupationsmaktens
  sida – lika pålitlig som dagens ANA när det gäller.

  Det största problemet idag torde finanskrisen vara
  som även den inverkar på de militärstrategiska
  planerna. Påtvungna nerdragningar i försvarsutgifterna kan leda till förtida urdragningar ur Afghanistan av framförallt europeiska NATO-länder.
  Ävenså en redan vid obetydliga förluster sviktande
  hemmafront. Vad händer då ur Ankaras synvinkel?

  Ryssland hade en ”kris” med Vitryssland om energin.
  Var detta en ”maskirovka” eller på riktigt?
  Noterade någon det prekära läge som uppstod för
  baltstaterna, särskilt Litauens, energiförsörjning.
  Vid ett nytt läge hjälper här varken NATOs para. V
  eller snubbeltråden i bataljonstyrka för att rädda länderna från kollaps.
  Vi kan få problem på närmare håll än Afghanistan…

  Det händer saker i vårt närområde som borde vara av
  större intresse för OSS än om Turkiet blir EU-medlem.

  I sak har du rätt om Turkiet men tyvärr har tydligen
  både en majoritet av de turkiska medborgarna och
  EUs ledande makter Tyskland/Frankrike en annan syn
  på saken….

 44. nittonsextifem skriver:

  karrman,

  Islam är knappast ”religiös nationalism” utan en totalitär ideologi med ett klart religiöst inslag.

 45. karrman skriver:

  nittonsextifem

  Man måste ta med i beräkningen hur staten använder sig av religionen.

  Poängen med en liberal stat är att det sätts restriktioner på vad statens tvångsmakt kan användas till. Islam som en kulturell företeelse är oproblematisk, men om den den turkiska staten skulle använda sig av sin tvångsmakt att tvinga människor i Turkiet till ett visst beteende utifrån en viss religiös tolkning av Koranen då skulle den turkiska nationen och dess stat praktisera religiös nationalism. Man skulle exkludera stora grupper av religiösa minoriteter i samhället på samma sätt som etnisk nationalism exkluderar stora grupper av etniska minoriteter.

  Du måste också sätta dig in bättre i Islam.
  Det finns stora skillnader till hur Islam praktiseras i olika delar av värden. Det finns t.ex. stora skillnader mellan Asien och Arabvärden.
  Mellan Indien,Indonesien och Saudiarabien.
  De finns riktningar som är mer opolitiska som sufi som dominerar i Somalia som för närvarande befinner sig i konflikt med fundamentalisterna i al-shabab.

  Visst har fundamentalistiska totalitära riktningar varit på frammarsch, men problemet med dem är att de bygger på våldsideologier och inte på religiösa texter och de kommer inte att fortleva om de inte lyckas erövra statsmakten. Det är det vi ser idag i Pakistan.När fundamentalister spränger troende muslimer i luften lär de inte lura någon vad de är ute efter.

  Många menar t.ex. att Khomeinis Iran är ett brott med traditionell Shia som den praktiseras i t.ex. Irak. Prästerna ska inte vara politiker enligt traditionell Shia och vi ser vad som händer när den institution som prästerna skapade för att skydda revolutionen – Revolutionsgardet – har tagit över den verkliga makten i samhället. Det gör denna regim religiöst illegitim i traditionella Shia ögon.

  Det pågår med andra ord en intern kamp inom Islam hur den ska praktiseras där Turkiet kan spela en viktig roll att stärka den moderata toleranta praktiken. Detta kommer påverka politiken globalt.

 46. nittonsextifem skriver:

  ”Islam som en kulturell företeelse är oproblematisk”

  Där har du fel. Det räcker med att se på debatten kring Pekguls klänningar…

  Se hur VARJE förort runt om i Europa, där antalet muslimer når en viss kritisk massa, förändras till en intolerant enklav.

  ”Det pågår med andra ord en intern kamp inom Islam hur den ska praktiseras där Turkiet kan spela en viktig roll att stärka den moderata toleranta praktiken.”

  Tyvärr är det en naiv tro du har där.

 47. karrman skriver:

  Om den kulturella företeelse formerar sig som intolerant politisk rörelse då kan vi få problem.

  Men majoriteten av muslimerna i Europa har flytt från från samhällen där detta praktiseras och kommer inte stödja sådana rörelser.

  Visst ska man vara uppmärksam på fundamentalistiska åsikter och rörelser, men i ett fritt samhälle måste vi ha fri åsiktsbildning.Snarare är det så att intoleransen är omvänd. Man bränner moskéer och utsätter muslimer för hotelser i stor omfattning.

  Om du inte ser någon skillnad på fundamentalistiska islamister och moderata islamister är du dåligt informerad. Tror du att muslimerna i Pakistan ser någon skillnad?

 48. […] DN, SvD, 2, Dag, 2, 3, Gp, 2, Syd, Svt, Vg, 2, 3, Tv2, S, Vlt, St, Lz, Gd, Db, Ab, Blt, Ek, Bl, Al, Sr, 2, C, 2, 3 […]

 49. nittonsextifem skriver:

  ”Men majoriteten av muslimerna i Europa har flytt från från samhällen där detta praktiseras och kommer inte stödja sådana rörelser.”

  Varför (!) blir det då om och om igen samma sak så fort en förort/stadsdel får över en kritisk koncentration av muslimer?

  ps. Det är inte moskéer och muslimer som utsätts för hotelser och skadegörelse – det är judiska och västliga personer och företeelser som utsätts.

 50. karrman skriver:

  nittonsextifem

  All intolerans måste fördömas. Det gäller givetvis även antisemitism som helt klart förekommer i Sverige av idag. Det finns också intolerans mot muslimer som också är oacceptabel. Det finns konkreta exempel på båda företeelserna.
  Såväl angrepp på synagogor som moskéer.

  Tycker du måste underbygga dina påståenden med fakta annars är det poänglöst att fortsätta diskussionen.
  Det finns många vandringshistorier som är i svang och vars enda syfte är att bekräfta fördomar av olika slag.

 51. nittonsextifem skriver:

  Malmö och judar är ett exempel.

  Oslostdsdelen Grønland ett annat. Där hotas homosexuella. Uppmärksammat i media är det par som blev slagna och fick höra ”Detta är nu en muslimsk stadsdel. Vi tål inte såna som Er”

  Läs sen europeisk press om vad som händer HTB-personer, judar, ja i princip alla icke-muslimer i det som bör kallas enklaver istället för förorter.

  Du har säkert läst om Pekgul och hennes kolar.

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/article141430.ece

  Dina ”all intolerans måste fördömas” blir bara tomma ord då dessa grupper skiter högaktningsfullt i det. De sätter Koranen före lagstiftningen. Överallt.

 52. karrman skriver:

  nittonsextifem

  Ok. Du har gett din analys.
  Håller inte med.

  Tror inte vi kommer längre.

 53. Kachina skriver:

  Jag har läst argumenten (i SVD) som islamister ansänder i kravet att kvinnan skall täcka sin hud.

  ”De skall dölja sin sinnlighet så att mannen inte utsätts för sexuell upphetsning”

  Tio Guds Bud;

  ”Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru”

  Det är alltså ett krav på att mannen skall tygla sin djuriska instinkt, inte att kvinnan skall täckas över för att mannen skall slippa utsättas för prövningen.

  Vilket bedrägeri! Gud vill pröva mannens sinneskontroll och de smiter undan, skuldlägger kvinnan för sitt misslyckande.

  Mot dumheten kämpar även Gudarna förgäves.

 54. Pravo skriver:

  Angående utvidgning av EU. Jag ser att Serbiens utrikesminister idag kommenterade mötet som Bildt refererar till i blogginlägget här. Utrikesminister Jeremic säger att ”EU har tappat sin konsensus angående utvidgningsprocessen”. Anledningen till det uttalandet är att man beslutat att skjuta Serbiens ansökan på framtiden. Regeringen Tadic hade hoppats på att EU-kommissionen skulle ta emot Serbiens EU-ansökan. Nu blir det inte så. Till Tadics förtret är det få som är besvikna i Serbien. Majoriteten vill vara självständiga från EU och applåderar EU-kommissionens beslut. De ser EU som en klubb som är närmast bankrutt. En klubb som dessutom propagerar för ideal som de flesta serber ogillar (t.ex. homosexualitet och islam).

%d bloggare gillar detta: