Den rödrödgröna utrikeskrisen igen

STOCKHOLM: Den extra debatt i riksdagen som vänsterpartiet begärt om situationen kring Gaza blev intressant på många sätt.

Mitt anförande – med regeringens tidiga och tydliga politik – finns snart på UD:s hemsida.

Och det skall sägas att det från oppositionens sida för ovanlighetens skull sades vänliga och uppskattande saker om vårt agerande.

Men när det sedan kom till oppositionens politik kom debatten att bli en ny illustration av att utrikespolitiken blivit ett akut krisområde för de rödgröna.

De hade lyckats att ena sig om ett krav på att kalla hem försvarattachén vid vår ambassad i Tel Aviv – men såväl Hans Linde som Urban Ahlin höll med mig om att det var en åtgärd som inte skulle leda till någonting alls.

Sedan var Hans Linde tydlig med att kräva att Sverige skulle kräva att associeringsavtalet mellan Israel och EU skulle hävas.

Men på den punkten var Urban Ahlin otydlig och dimmig och inskränkte sig till att man borde diskutera saken.

Som ett tredje krav krävde Hans Linde att Sverige skulle kräva införandet av sanktioner mot delar av den israeliska ekonomin.

Och på den punkten valde Urban Ahlin – trots upprepade frågor från mig – att vara alldeles tyst. Skälet är självfallet att han inte instämde i kravet.

Jag avvisade tydligt åtgärder som skulle isolera Sverige utan att ha någon påverkan på Israel. Och jag vill inte att vi genom en sådan politik skall ställa oss utanför möjlighet att verka för och medverka i fredsarrangemang eller nya arrangemang kring Gaza för att bryta den omöjliga situationen där.

Men de rödrödgröna var i sak oense om allt – utom om en futtig åtgärd som de var eniga om inte skulle ha någon betydelse alls.

En sådan utrikespolitik kan Sverige inte ha.

24 Responses to Den rödrödgröna utrikeskrisen igen

 1. soli01 skriver:

  Har lyssnat på ”debatten” och måste instämma i vad du här säger. Det verkar dessutom som vänsterpartiet nu vill styra den rödgröna soppan. Var logiken finns i deras krav kan man oroligt fundera över.

 2. knightone skriver:

  Samtliga inom svensk media har använt Reuters manipulerade bilder på misshandlade Israeliska soldater. Knivar i händerna på aktivisterna har redigerats bort. Kolla på littlegreenfootballs.com

 3. […] Bloggar: Carl Bildt, Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om Israel, Palestina, Gaza, Ship to Gaza […]

 4. bestofmankind skriver:

  ”Jag avvisade tydligt åtgärder som skulle isolera Sverige utan att ha någon påverkan på Israel. Och jag vill inte att vi genom en sådan politik skall ställa oss utanför möjlighet att verka för och medverka i fredsarrangemang eller nya arrangemang kring Gaza för att bryta den omöjliga situationen där.”

  Och när har du Carl Bildt hållit med något förslag från de rödgröna?

  Du brukar vara en motsats ”kärring” när det gäller förslag från oppositionen, det är inget nytt.

  Så ditt uttalande om Israel är enbart en ”cowboy” retorik. Starkt ord utan handling.

 5. hamed1984 skriver:

  knightone: Båtarna blev bordade av Israeliska kommandosoldater på internationellt vatten. Uppmärksamma KOMMANDOSOLDATER med vapen i högsta hugg. Därefter gör de CIVILA personerna på båtarna motstånd genom att försöka ta ifrån vapen från de Israeliska kommandosoldaterna. Vilket resulterar till att 9 CIVILA personer blev avrättade genom skott i huvudet. Om nu dessa CIVILA människor ville annat än endast försvara sig själv hur kommer det då sig att inte en ända Israelisk kommandosoldat miste livet? Speciellt när Israeliska medier påstår att alla ombord Mavi Marmara var blodtörstiga terrorister med massa vapen och villiga att offra sina liv i en eventuell strid!

  Sämre propaganda är svårt att hitta!

 6. un2here skriver:

  hamed1984,

  Israels förespråkare måste helst ljuga, annars spyr de. Även när det inte spelar roll gör de det ändå, för en säkerhets skull.

 7. aingrid skriver:

  Jag tycker iallafall att det är hyckleri. Israel har alltid fått mothugg för allt de gör. Jag är så trött på alla humanister och andra ister. Varför ser det ut som det gör på alla områden där palestinier bor? Betlehem ser ut som en soptipp. De hade kunnat hålla fred med Israel som andra araber som bor inne i Israel gör. Palestinierna har bara ett enda mål att kasta judarna i havet, ingenting annat. De hade kunnat odla upp öknen så den blomstrat som Israel har gjort, men de vill bara bråka och ha bort judarna. Jag har själv blivit så grundlurad av palestinier så jag har inte mycket till övers för dessa gubbar. Det är gubbarna som styr, kvinnorna har ingenting att säga till om.

 8. flyktingar skriver:

  Svenska folket röstade fram Alliansen 2006. Då sade man ja till Alliansens optimistiska arbetslinje. Ett ungdomligt friskt val. Man gjorde detta intuitivt.

  När man åter går till val i september, så vet man att man handlade rätt. En mer kompetent och helgjuten regering har Sverige aldrig haft.

  1. Inrikespolitiskt har ett uttråkat folk blivit ett nyfiket folk.

  2. En ekonomisk kris utan motstycke har hanterats med bravur.

  3. På den utrikespolitiska arenan har Alliansen som bekant tillåtit Carl ”Carolus” Bildt blomma ut. Kort sagt: undertecknad erkänner sig vara blåst av banan av det bildtska helhetsgreppet och rättspatoset, som han förenar med att alltid ha Sveriges bästa för ögonen.

  På vardera av ovan nämnda områden kan framgången endast delvis mätas i hur pinsamt mariginaliserad oppositionen blivit. Denna relativisering gör inte Alliansregeringen rättvisa. Sveriges regering 2006-2010 är redan historisk. Den representerar en ny era i svensk politik. På alla plan.

  Svenska folket gjorde ett korrekt vägval 2006. Under kommande mandatperiod ska frukterna bärgas. Gotta er!

  Jag lyfter på hatten.
  Svenska folket hade rätt!

 9. karrman skriver:

  Israel kommer inte ifrån det faktum att 9 civila dödades på Mavi Marmara.

  Hade aktivisterna varit förberedda att gå till angrepp mot Israel så skulle även israeliska soldater ha dödats. Det skedde inte så det är svårt att hävda att Israel utövade ett våld som situationen krävde. Det var kort sagt ett övervåld som Israel utförde.

  Att en del av aktivisterna förberedde sig att försvara sig med begränsat våld var inte så övertänkt, men är nog inte en onaturlig reaktion när fartygen attackeras militärt.

  Om det inte rådde en väpnad konflikt vid det aktuella tillfället på internationellt vatten har Israel inte någon rätt att ens borda fartygen.
  Huvudargumentet för detta är att våldsintensiteten inte var tillräcklig stor i området för att motivera en bordning av fartygen. En uppfattning som de flesta svenska jurister som uttalat sig delar.

  Det som kan lösa konflikten är att man skapar en mekanism där blockaden av Gaza kan brytas utan att Israels säkerhet äventyras. Förslag som syftar till detta är bra och förslag som försvårar detta eller inte fokuserar på detta är dåliga.

  Hur skulle då oppositionens förslag verka?
  De skulle inte vinna anklang inom EU eller FN:s säkerhetsråd och därmed vara ensidiga svenska åtgärder. Sverige skulle därmed föra en politik som isolerar oss politiskt och inte underlättar för ett upphävande av blockaden av Gaza.

  Att socialdemokratin genom alliansen med miljöpartiet och vänsterpartiet har fört sin utrikespolitiska position mer till vänster är helt klart efter dagens debatt.

  Tror inte svenska folket gillar denna vänstervridning av utrikespolitiken.

 10. perfro skriver:

  Riksdagsdebatten visade ju klart att det inte finns något röd-grönt alternativ ens i denna fråga, där Israel kritiserats från alla håll för att ha kränkt den internationella rätten när man avvisade fartygen utanför Gaza kost och att detta även resulterade i att nio ombordvarande dödades.

  Vi får bara hoppas att det blir en utredning om detta liknande den som ägde rum i samband med att Israel attackerade huvudsakligen militära mål i Gaza.

  Vänsterpartiet och huvudsakligen även miljöpartiet menar att blockaden av Gaza förutsätter fortsätter att fartyg kontinuerligt går mot Gaza oaktat att de stoppas av Israel.

  Det är en kontraproduktiv politik. Som Carl Bild tydligt framhåll krävs det fortsatta diplomatiska kontakter, där också EU är en viktig part.

  Mot detta stod krav på sanktioner, bojkott, handelshinder och liknande aktioner.
  Urban Ahlin hävdade att de röd-gröna var överens, å andra sidan var han helt tyst om att även socialdemokraterna stod bakom detta.

  Carl nämnde också i debatten att EU för några år sedan lyckades förhandla fram ett associationsavtal för att delvis öppna gränsen mot Gaza. Det avvisades helt av Hamas.

  Vi har länge sett hur Hamas agerar. För ytterligare upplysningar så gå in på dess hemsida.
  Vad som också framkom av debatten är att IMF är en organisation med nära kontakter med Hamas och som har som målsättning att förinta Israel.

  Det är uteslutet att förhandla med Hamas, vilket man också konstaterat tidigare.
  Eftergifter krävs från båda håll för att nå en lösning i denna långvariga konflikt.

  Den måste innebära en fred inom säkra och fastställda gränser för båda parter.

 11. aingrid skriver:

  Bevare oss väl för politik, det är bara käbbel. Jag blir så t r ö t t…

 12. claudius49 skriver:

  Intressant riksdagsdebatt idag, både för vad som sades, och för vad som inte sades.

  Om debatten hade ägt rum mellan bara utrikesministern och Hans Lindhe tror jag att den hade kunnat bli ännu intressantare. Detta därför att Lindhe å sin sida var lika skarp och tydlig som Bildt, som emellertid fick en lätt match tack vare skillnaderna mellan Lindhe och hans koalitionskamrater i det rödgröna blocket. Bildt hade något av samma problem med sina allianskamrater, men han lyckades dominera över dem på ett mer övertygande sätt än Lindhe.

  Vad som inte sades: Att en riksdagsdebatt om Gaza idag faktiskt har kunnat ske utan att Goldstonerapporten nämndes är pinsamt. Projektet Ship to Gaza är ett resultat av Israels Operation Cast Lead, som förutom en bodycount om 1300 à 1400 personer förstörde infrastrukturen i grunden, plus den likaledes destruktiva blockaden. Vad som hände under Cast Lead har redovisats i Richard Goldstonekommitténs rapport, varför rapporten och dess vidare behandling är centrala frågor i sammanhanget. Israels trixande för att trolla bort Goldstonerapporten måste bemötas med sådana diplomatiska åtgärder att rapporten leder till önskat resultat.

  För en insiktfull kommentar om Gazablockaden från amerikansk horisont, se M J Rosenberg: ”Lying about the Gaza flotilla disaster”, http://us1.campaign-archive.com/?u=0e7994932b5c293ad6e9e40d8&id=13b19deef6&e=2d2584b865

 13. Rulle skriver:

  Hade inte möjlighet att följa riksdagsdebatten.
  *Fanns där något förslag om hur man kan förhindra Hamas raketbeskjutningar, förutom att behålla blockaden och därmed stoppa införsel av vapen till Gaza? Den senaste skedde för några dagar sedan och det befäster att krigstillstånd, på C. Bildts uppmaning, fortfarande råder.
  *Fanns där något förslag om hur den fångne israeliske soldaten som nu hålls som krigsfånge skall friges?
  Alla fartyg på väg till en uttalad hamn krigsområdet kan sänkas så snart de lämnat något lands territorialvatten allt enl. internationell rätt.
  *Fanns där något förslag om hur terrorist/aktivisterna på smugglarbåtarna bör straffas?

 14. bildterberg skriver:

  Rulle:
  ”Alla fartyg på väg till en uttalad hamn krigsområdet kan sänkas så snart de lämnat något lands territorialvatten allt enl. internationell rätt.”

  Intressant. Kan du ange någon referens som stödjer detta påstående?

 15. babijar skriver:

  un2here!

  Tack för ett intelligent och genomtänkt inlägg. Not!!

  >Israels förespråkare måste helst ljuga, annars spyr >de. Även när det inte spelar roll gör de det ändå, >för en säkerhets skull.

  Ditt heders-hakkors kan komma att dras tillbaka! Nazisterna var elaka och grymma jävlar, inte intelligensbefriade.

 16. leewanta skriver:

  Förre Nato generalsekreteraren Willy Claes medger i en radiointervju att politik sedimenteras på Bilderberg konferenserna- i motsats till tidigare påståenden från andra delegater.

  Claes säger att varje deltagare ges 10 minuters anförande varefter en rapport kompileras.

  ”Deltagarna förväntas givetvis att utgå ifrån denna rapport när de sätter politiken i den miljö där de är verksamma”.

  radiointervju: http://download.streampower.be/vrt/podcast/Radio1_fefi_20100604.mp3

  Så på vilket sätt möter detta förfarande den suveräna nationen Sveriges folkvalda beslutsprocesser?

 17. un2here skriver:

  babijar,

  Hitlers masada syndrom – hur smart var det? Ett kejsarrike betalade han för att ge sig själv ett skott i pannan!

 18. leewanta skriver:

  Omgående efter Bilderberg konferensen så annonseras ett gigantiskt stödpaket på 440 miljarder Euro från EU till att rädda fler fallerande länder i Eurozone.

  Anders Borg, Sweden’s finance minister, said: “We are seeing wolfpack behaviour in the markets, and if we don’t stop these packs, they will tear the weaker countries apart.”

  Man tar sig för pannan, det är helt fantastiskt, Borg måste tillhöra de mest inkompetenta politiker som någonsin har existerat.

  Är det ett krav att man inte ska begripa ekonomi för att delta i sådan här beslut?

  Rothschilds masterplan fungerar som urverk. Hans BIS gick över till SDR valutan i hans andra institut IMF redan 2003 – man demonstrerade således Eurons död redan 2003 från BIS.

  Nu har man lurat länderna in i mer skulder till hans imperium för att alla ska sugas in i samma svarta hål av absolut ingenting. När det väl har havererat igen så kan han peka på IMF och SDR som en interim lösning, tills världsvalutan är etablerad. Under tiden binder man nationer till sanslösa skuldbördor.

  Vem banade vägen? Carl Bildt och Anders Borg.
  Ni borde inte kalla Er barn för ”wolfpack”, de är avkomman av Er ekonomisk vision – eller snarare brist därvidlag.

 19. knightone skriver:

  Eh, vem bryr sig om sandfolk ändå. Sverige borde absolut sluta lägga sig i och sluta bry sig om dom där fundamentalisterna som slåss över en stenbit.

  Tyvärr är ju socialister bröder med islamister så Sverige dras hela tiden in i konflikter vi inte skall ha något med att göra.

  Att Reuters manipulerat fotografier så att båtaktivisyerna såg mer trevliga ut skylldes tydligen på Israel också. Ja se tokfolk.

 20. Rulle skriver:

  bildterberg

  Det uttalande som jag närmast tänker på kommer från en Amerikansk professor i internationell rätt, som nyligen citerades i SR. La tyvärr inte namnet på minnet men Du har säkert mer resurser än jag på att ta fram denna och andra referenser. Se även den dramatiserade dokumentär filmen ”Australia” av Baz Luhrmann.
  ”Israel har lovat stoppa alla fartyg på väg till Gaza och Joe Biden anser att det kan försvaras, eftersom det är nödvändigt för att förhindra att vapen smugglas till Hamas.
  — Det är legitimt för Israel. Vi vet inte vad som fanns ombord på detta fartyg, framhöll Biden”.

  Sanktionerna mot Hamas kan hävas så fort regimen avbryter den väpnade konflikten mot Israel, som den har drivit ända sedan den grundades. Med tanke på alla fördömanden och försök att förhindra Israel från att stoppa Hamas åtta år långa raketkrig i början av förra året, så är det desto mer förståeligt att man inte tänker acceptera en upprepning. Om Israel fördöms när man försvarar sig, så är det desto mer viktigt att hotet inte återuppstår och kräver ett nytt ingripande.

  Inget annat land skulle tolerera att ett terroristkontrollerat grannterritorium hade fria tyglar att bygga upp en ny attackkapacitet.

  Varför försöker EU inte ända Hamas krigföring? Detta skull rädda 1000-tals liv!

 21. […] Även utrikesministern bloggar om den rödgröna utrikeskrisen. Läs även vad Rasmus, Zetterman, Frispinn, Sebastian Bjernegård, Sörliden skriver. Pär Henriksson och Karl Malmqvist noterar båda IMF-chefens kommentar om att den svenska regeringen inte kunde ha gjort någonting bättre under finanskrisen. […]

 22. itpastorn skriver:

  Intressant utveckling om blockaden. De palestinska ledarna på Västbanken vill inte alls att den tas bort över natt och är djup oroade av Turkiets stöd till Hamas: http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=177779

 23. […] även Per Altenberg och Frispinn. Även vår eminenta utrikesminister kommenterar de rödgrönas suddiga politik på sin […]

%d bloggare gillar detta: