Bred och stark reaktion

STOCKHOLM: Denna dag kom att så gott som totalt domineras av det israeliska ingripandet mot Ship to Gaza i de tidiga morgontimmarna med dess dödsoffer och dess internationella konsekvenser.

Förutom att försöka få klarhet om viktiga delar av händelseförloppet och få information om tillståndet för de elva svenska medborgarna har våra ansträngningar inriktats på att få en så bred och så stark internationell reaktion som möjligt.

I de tidiga timmarna var jag i kontakt med Catherine Ashton och vi tog också initiativ till ett möte i Bryssel med EU:s utrikes- och säkerhetskommitté.

Detta ledde till en tydlig och bra reaktion från EU:s sida.

Vi fördömde med skärpa den våldsanvändning – dödssiffran vittnar om ett betydande övervåld från israelisk sida – som skett och krävde en omedelbar, fullständig och oberoende utredning av hur detta kan ha skett och omständigheterna kring det.

De steg som denna leder till har vi anledning att diskutera då.

Samtidigt förde vi fram kravet på ett omedelbart, permanent och villkorslöst öppnande av gränsövergångarna till Gaza för humanitär hjälp, handel och personer.

Det är ett krav vi fört fram tidigare men som nu får starkt ökad tyngd. Den israeliska Gaza-politiken är utpräglat kontraproduktiv också från Israels egna utgångspunkter.

Nu hoppas vi att det extra möte med FN:s säkerhetsråd som äger rum i New York senare i natt skall leda till att man ställer sig bakom den linje som vi under dagen enat EU kring.

Och det säger sig självt att reaktionen därmed skulle få en starkt ökad tyngd.

Det kan vara lätt för Israel att vifta bort starka ord från något enstaka land, men bredden och tydligheten i den reaktion vi nu arbetar för kan inte undgå att göra intryck.

Alldeles klart är att det israeliska ingripandet är oförenligt med den internationella rätten genom att det skedde på internationellt vatten.

Låt mig också säga att jag känner en betydande oro för att det israeliska övervåldet i dag spelar extremister i olika läger i händerna.

Vi har anledning att ta avstånd från varje användning av våld och uppmana till politisk dialog och politisk konfliktlösning.

Säkert kommer denna händelseutveckling att prägla också betydande delar av min morgondag. I alla händelser kommer den att inledas i TV:s olika morgonsoffor.

48 Responses to Bred och stark reaktion

 1. olaugh skriver:

  Förbluffad över den inkompetens som ingreppet tycks vara kantat av. Får hoppas att Israel tar på sig ansvaret så att de inte isolerar sig ytterligare.

 2. lion0808 skriver:

  Bäste Carl Bildt!
  Du (M) och Lars Ohly (V) bildar snabbt en ohelig allians i det att ni utan att ha faktaunderlag sätter Israel i tvivelsmål och skamvrå. Du hänvisar också med ett understatement att med EU och FN (med ett brett arabiskt stöd), så kan det värsta hända om den efterlysta rapporten kommer med kraftiga anklagelser om IDF-kommandosoldaters överreaktion på det turkiska fartyget i konvojen Ship to Gaza. IDF tänkte nog som så, att de kommer ändå in på Israeliskt territorialvatten, så varför inte överraska i mörkret för att göra aktionen mer smärtfri (Ship to Gaza hade förvarnats och ombeddes att ändra kurs till Israelisk hamn. IDF hade inte räknat med att möta turkiska muslimska aktivister, som skapade en farlig konfrontation, där knappast IDF-soldaterna hade någon utväg för diplomati. Du och Lars Ohly har helt olika utgångspunkter i denna sak, men ni tycks båda ha väldigt bråttom att snabbt döma Israel och inhösta diskutabla politiska poäng. Du har din aspirationer inom EU-politiken, vilket är väl dokumentert och Lars Ohly har sina aspirationer, vilket också är väl dokumenterat. Vilken hålling har du till ordföranden i Muf och hans Israelvänliga uttalanden på sin blogg? Eller har du inte tid med ynglingarna i Muf nu för tiden?

  Klapp, klapp … Carl Bildt och Lars Ohly
  Ni kan väl inte göra annat, då ni redan är infångade
  i den politiska sörjan med dess lättfångade fläskstycken, som många kastar sig över och det är alltför ofta det utsatta medborgarna i Israel. Adolf Hitlers efterföljare med eller mot sin vilja lever vidare inom politiken!? Nu har vi snabbt fått en allians mellan Iran, Syrien, Hisbollah och Turkiet!!!
  Och Carl Bildt tvekar inte att tillsammans med EU’s utrikesministrar och dess höga potentat dra Israel inför en grym excess. Tack och lov, så finns USA som garant för att Israel inte lämnas utan räddning!

  Jan Fredman
  Ani Ohev Israel! (jag älskar Israel!)

 3. hamed1984 skriver:

  Och hur blir det med din kollega Niklas Wykman?

  ”– Ship to Gaza är nyttiga idioter, terrorister och ideologiskt drivna israelutrotare, skriver han.””

  Är dessa ord något som du/ni sopar under mattan? Tydligen är han varken på din, ditt partis eller Sveriges linje i denna fråga.

 4. Visionären skriver:

  Instämmer med olaugh. Att skicka ned soldater – en och en på rep – till en islamistisk lynchmobb, ger inte intryck av höjdarkompetens. Här tycks den israeliska underrättelsetjänsten ha gjort bort sig totalt.

  V

 5. sunnliden skriver:

  Bäste Carl Bildt,

  Du har alldeles rätt i att denna incident spelar extremisterna i händerna. Men varför bidrar du till detta? Du har upprepade gånger under den här mandatperioden gett dig på Israel, men underlåtit att kritisera Iran, Syrien, Palestina … Det du visar upp nu säger mer om dig själv än om incidenten. Är det inte så att vi ska vänta och se vilka politiska motiv som driver Ship to Gaza innan vi fördömer? Bör du inte först vänta på undersökningens resultat innan du piskar upp de antisemitiska stämningarna?

 6. itpastorn skriver:

  Att ”internationellt vatten” skulle påverka det folkrättsliga har jag svårt att finna belägg för när jag läser lagtexterna. En blockad kan nämligen innefatta också icke-territorialvatten. Exempelvis gjorde britterna en mycket stor del av Sydatlanten till blockadområde under Falklandskriget.

  §67. Merchant vessels flying the flag of neutral States may not be attacked unless they:

  (a) are believed on reasonable grounds to be carrying contraband or breaching a blockade, and after prior warning they intentionally and clearly refuse to stop, or intentionally and clearly resist visit, search or capture;
  (b) engage in belligerent acts on behalf of the enemy;
  (c) act as auxiliaries to the enemy s armed forces;
  (d) are incorporated into or assist the enemy s intelligence system;
  (e) sail under convoy of enemy warships or military aircraft; or
  (f) otherwise make an effective contribution to the enemy s military action, e.g., by carrying military materials, and it is not feasible for the attacking forces to first place passengers and crew in a place of safety. Unless circumstances do not permit, they are to be given a warning, so that they can re-route, off-load, or take other precautions.

  San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 12 June 1994
  http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/560-14?OpenDocument

  Cement används för att bygga bunkrar och torde göra denna paragraf tillämplig. Punkt (a) är glasklar.

  Jag ser heller inget i sjökrigsdeklarationen från 1909 som Israel skulle ha brutit mot.

  Att israel äger rätt att kontrollera vad som förs in och ut ur Gaza är i enlighet med Osloavtalet.

  Jag hoppas också att folk noterar skillnaden mellan den lättnad av restriktioner för vad som får föras in och ut ur Gaza som CB här pläderar för, och IHH’s och andra Ship to Gaza supporters idé om total blockadfrihet.

  Det sistnämnda skulle leda till ett Hamas beväpnat till tänderna, likt Hizbollah (som numera har Scudraketer!), och dessutom fri rörlighet för dem att begå terrordåd när- och varhelst de behagar.

 7. Återigen har Israel ignorerat det internationella samfundet och begick brott mot folkrätten. Att attackera en hjälpsänding, till ett folk som är i nöd, på internationellt vatten, döda en del av besättningen, fängsla resten och beslagta fartyget med hjälpsändningen är ett brott som går inte att försvara på något sätt. Undrar om USA administrationen, som har alltid stått vid Israels sida ovillkorligt och helhjärtart kan även denna gång försvara Israels brott? Om USA gör det kommer de att förlora den lilla trovärdighet som de har bland en del diktaturländer/ledningar i arabvärlden och i mellanöstern. Sverige kan och bör spela en viktig roll inom rammen för EU att ställa Israel till svars för detta brott. Gör man inte det nu ger man Israel grönt ljus att begå ännu grövre brott frsamöver utan att smaka på konsenkvenserna! Diktaturländer som Iran kommer med hänvisning till Israels brott göra liknande och motivera det sä här: får Israel göra vad som helst utan några konsekvenser då får vi göra samma sak!

  M .Baloch

  http://baloch-community-sweden.blogspot.com/

 8. fredad skriver:

  Carl
  Du har glömt att länka till uttalandet ”Detta ledde till en tydlig och bra reaktion från EU:s sida.” Vad sa ni?

  Och sen

  Filmen visar hur vansinnigt det var av den politiska och militära ledningen att sända soldater på en dylik självmordsoperation – kunde bara gått värre.

  Påminner vad som skrevs här på alla dessa dagar 27 december 2008
  ”Viktigt är också att bryta den humanitärt allvarliga isoleringen av Gaza. Om Israel trott att denna politik skulle kunna bidraga till att bryta Hamas makt måste man nu konstatera att den varit kontraproduktiv också i detta avseende.”

  Hoppet till den internationella diplomatin för att skapa verklig & fredlig förändring är det sista som överger oss.

 9. itpastorn skriver:

  Tillägg. Också jag är klart missnöjd med Carl Bildts silande av Israeliska myggor, samtidigt som han sväljer andra länders kameler. Men att kalla det för att piska upp antisemitiska stämningar (@sunnliden) är inte korrekt.

  De sistnämnda hittar du hos Ahmed Rami, Lasse Wilhelmsson, Mohammed Omar och Jinge… Det är dock anmärkningsvärt att Ship to Gazas svenska sida länkar till rejält antisemitiska tirader skrivna av just Lasse W.

 10. fivebridge skriver:

  Carl Bildt! Jag delar inte din partifärg alls – men idag har du gjort mig stolt över att ha dig som utrikesminister! Mycket bra talat!

 11. lion0808 skriver:

  Bäste Baloch!
  Det är intressant med engarerade människor. I det här fallet ska du möjligen inte ha för bråttom med att slicka maktens företrädare och döma innan alla fakta är på bordet! Inte ens Carl Bildt och hans kollegor inom EU-länderna har detta grundläggande klart för sig innan de snabbt försöker inhösta diskutabla politiska poäng.
  Lion0808

 12. flyktingar skriver:

  Jag undrar om man inser att ett lyftande av blockaden mot Gaza med all sannolikhet innebär palestinskt inbördeskrig? Abbas har rustat för den striden. Var förvissade om att i slutändan av den konfronationen väntar en ny Goldstonerapport.

  itpastorn:
  Sverige har den ledning den förtjänar. Kampen står om mariginalväljarna. Israels sak får stå tillbaka för Sveriges väl. Rödgrönt vid makten vore en katastrof för Sverige. Sverige först är Carls utgångspunkt. Jag är böjd att hålla med.

 13. lion0808 skriver:

  Itpastorn,
  Tack för din insiktsfulla inlägg. Jag delar dem i alla delar. Våra politiska s.k. ”högdjur” behöver ibland komma ner på jorden och tänka lite djupare, innan de alltför ofta reflexmässigt reagerar med själviska motiv, inlärda och indoktrinerade tankemönster.
  Lion008

 14. un2here skriver:

  itpastorn,

  Om du tror att ditt resonemang om sjörätt i krig skulle leda någon annanstans än till att dagens incident i så fall skulle uppfattas som annat än en regelrätt krigsförklaring mot Turkiet, då har du fel.

  Och Turkiet är ett NATO land. Det är USA också … Snälla, hitta på något annat att hoppas på!

 15. un2here skriver:

  flyktingar skriver: – Israels sak får stå tillbaka för Sveriges väl …

  Taxlar så myxla!

 16. itpastorn skriver:

  Hamas ligger de facto i krig med Israel, vars rätt att existera de förnekar ihärdigt. De godkänner inget fredsfördrag.

  Resten av ditt inlägg är nonsens. Ett borda ett civilt skepp som bryter en blockad är inte en krigsförklaring.

  För övrigt är jag helt säker på att det hade klagats i princip lika högljutt om striden hade inträffat någon timme senare, inom 12 sjömil från Gazas kust.

 17. stockholm25 skriver:

  Jag tycker du borde skämmas som sitter med EN ”sanning” och skriver bloggar hit och dit om vad som hände.

  Vad säger du nu om de ”Fredliga aktivisterna”? http://www.youtube.com/watch?v=64vsq8eHps0 en annan bild börjar komma fram.

  Den bilden av att den så fredliga båten inte kanske va så fredlig kommer inte så samma utrymme i media utan där står det t. ex på DN att det är otydliga och suddiga bilder… Kom igen nu. Vågar man inte säga att man kanske dömde ut Israel innan man hade hela bilden…? Jag säger inte att Israel är utan skuld men de på denna båt ville inte sitta och röka fredspipa och sjunga Kumbaya My Lord heller…

  Men nu har du och alla andra redan dömt ut Israel som kalla mördare som borde utplånas. Vart är helsidorna om att de så kallade fredliga aktivisterna på båten slog och slog med järnrör på alla som bordade båten? Nej, nu sitter du tyst och tar inte bladet ur mun utan nu har du fått din uppmärksamhet och piskat upp hatet mot Israel och judarna i hela världen och Sverige.

  Hoppas du skäms innerst inne.

  /Erik

 18. […] Susanna Haby. Det var bra att hon var på plats och jag måste säga att utrikesminister Carl Bildt hittills har agerat bra. Lite klantigt och lite oturligt kallade Susanna Haby Israel för en demokrati och hon drog upp […]

 19. janisvikmanis skriver:

  Överdrivet våld från israelerna? Med så många knivar, slangbällor och järnrör i luften från de ”fredliga” demonstranterna är jag inte förvånad över att nio av dem, sorgligt nog blev dödade. Carl Bildt…försvara inte båtfolkets handlingar!

  Visst borde det varit bättre om israelerna istället skjutit sönder fartygets propellrar och tagit skeppet på släp, om de skulle ha bort skeppet. Men det går ju alltid att vara efterklok.

  Bildt. Hindra folk från att åka på sådana där bråkmakar-färder. Vad annat var att vänta??

 20. […] Bo, 2, Gd, Smp, Vlt, Blt, Lö, 2, 3, Ab, N, Ek, 2, Sk, Db, St, Gd, 2, SvD, Svt, Unt, Bt, Hh, 2, C, Tv4, Ex, Kk, Sr, Sö, Ö, Ex, H, Nwt, Vk, Vt, T, N, N24, Im, […]

 21. […] … skriver  Carl Bildt i sin egen blogg  Alla dessa dagar […]

 22. […] varit framgångsrika och sätter massakern i ett svenskt perspektiv, Engström går hårt åt Bildt, Peter Andersson anser att klotet måste agera, Kulturbloggen om Mankell, Klamberg analyserar […]

 23. ensson skriver:

  Ja återigen måste jag tyvärr erkänna att jag och du tycker lika. Men det kanske inte är ett tyvärr, beror ju på hur man tolkar det.

  Vad hade Israel på Internationellt vatten att göra och borde fartygen? Visst är det så att det är aldrig ens fel att två träter.

  Men om man tittar på när attackerna kommer från Gaza och in i Israel, ja då är det alltid Israel som har gjort någonting annat före. Stänger av vatten och/eller ström. Stänger gränsen för människor och varor. Och då kan man faktiskt förstå att personerna inne i Gaza reagerar.

  Tyvärr håller jag inte med dig i att du tror att omvärldens reaktioner kommer att bli hårda. Vi har en storebror till Israel som heter USA och som kommer att göra allt de kan för att förhindra några sanktioner mot Israel.

  Nu är det då äntligen dags att låta EU bli den motpart till USA som det är tänkt från början. Sanktioner från EU mot Israel tills denne erkänner staten Palestina och tills dess att de erkänner de mänskliga rättigheterna är mitt förslag.

  Låt EU bli en internationell maktfaktor då FN har tappat sin.

 24. flyktingar skriver:

  Blockaden av Gaza är ett amerikanskt påfund för att ge freden mellan Israel och PA en chans genom att undvika ett palestinskt inbördeskig där Hamas riskerar att vinna. Israel har satts att administrera denna blockad för den hypotetisk ”fredens” skull.

  Två frågor alla ställer sig:
  Har USA rustat Fattah på Västbanken så pass nu, att man bedömmer det vara möjligt att bryta blockaden och tillåta den oundvikliga konfrontationen?

  Vilka spridningseffekter kommer denna konfronation att få?

 25. […] tur att det finns vissa partikamrater som reagerar på Wykmans djupt osmakliga uttalanden. Carl Bildt är också bättre än […]

 26. Rulle skriver:

  Många hyenor på denna blogg liksom bloggens upphovsman orerar om att öppna gränsövergångarna till Gaza. Hur är det, är inte inkörsportarna öppna? Bara med förbehållet att Israel skall få granska att inget krigsmaterial är insmugglat bland varorna.
  Där har man på förekommen anledning sett att detta krav är livsnödvändigt. Alla smugglares vänner bör betänka sig vad nästa krig kommer att betyda i slocknade människoliv. Att ett nytt krig kommer, när Hamas byggt upp, som dom tror, en tillräcklig arsenal, råder det ingen tvekan om.
  Det är väl det Ni krigshungriga ädla krigare vill?

 27. Rulle skriver:

  Läs rapporten och begrunda bilder av verkligheten.
  http://fredimellanostern.wordpress.com/

  Alla svenskar som deltog var kommunister som dragit vanära över Sveriges objektivitet. De bör genast och strängt bestraffas dessa efter återkomsten till modersjorden. Att under täckmantel av hjälptransporter agera svartfötter och blockadbrytare är så lågt en amöba kan komma.

 28. […] Carl Bildt och Johan och Mark och Tokmoderaten och […]

 29. […] tala med en röst och agera samfällt. Som alla förstår går den ekvationen inte ihop. Precis som utrikesminister Carl Bildt uttryckte vid upprepade tillfällen igår krävs en bred och stark internationell reaktion för […]

 30. Mixaren skriver:

  Mycket har redan skrivits och självklart är det fel av Israel att på internationellt vatten borda ett fartyg (oavsett last). Ibland slås man av pessimistiska tankar och frågeställningar om de människor som har makten i Israel och kringliggande länder. Tyvärr frågar man sig om någon part verkligen vill ha fred i området?
  Israel verkar regelbundet vilja visa omvärlden vilka elaka grannar man har och tar till övervåld gång efter gång. Arabiska organisationer och ibland länder säger sig vilja förgöra staten Israel och dess folk och tar varje chans att attackera eller provocera. Är det så att arabvärlden behöver en yttre fiende i form av Israel för att dämpa de sjudande konflikterna sinsemellan? Med tanke på relativt utbredd fattigdom i Mellanöstern, hur välinformerade (med hyfsat objektiv information)är folken egentligen, är det möjligen så att en maktelit i dessa länder styr informationen för att passa sina egna maktintressen?
  Det är många (läs mååånga) som nu har åsikter om denna aktion och med all rätt kritiserar agerandet, jag bara hoppas att de som är mer insatta än jag lägger lika mycket eller mer energi på att genom konstruktiva lösningar skapa varaktig fred i regionen. Våld är aldrig ok, i några sammanhang, hoppas verkligen vi slipper se hämnd-aktioner… & hämnd-på-hämnd-aktioner…. & hämnd-på-hämnd-på-hämnd-aktioner… etc… ända sedan kriget i början på 70-talet minns jag en lång räcka av idiotiska aktioner & åtgärder (från alla inblandade parter) och tyvärr syns idag ingen ljusning, men en dag kaaanske vi får se ledare från Syrien, Iran och Israel skaka hand?
  OBS! Jag har inte svaren på frågorna ovan.

 31. perfro skriver:

  Den oberoende utredningen kan inte gärna enbart lägga skulden på Israel.

  Två vitt skilda versioner ställs mot varandra.
  Aktionen med fartyg kan uppfattas som en humanitär insats, men också som ett stöd för Hamas i första hand och med syfte att även bryta blockaden.

  Denna gång var det inte bara Iran som stödde denna aktion utan även samarbetspartnern Turkiet. Eftersträvar Turkiet nu kan man fråga en fredlig överenskommelse

  Den i sig är nödvändig menar Israel mot balgrund av att detta land ideligen beskjutits från fiendehåll dvs terroristorganisationen Hamas.

  Israel har svårt komma till ett förhandlingsbord när tre terroristorganisationer har som mål att förinta detta land och kräva att judarna söker sig en annan hemvist.

  I detta läge återstår enbart Abbas som en part att förhandla med.
  Sådana förhandlingar har länge pågått med USA som medlande part

  Det finns skäl erinra om att Israel inte bara lämnat Gaza och södra Libanon utan även gett motsidan alla de rimliga krav som fanns från det hållet.

  Det avvisades.

 32. franscisco skriver:

  hej
  va bra att hela världen reagerar start o brett mot israels övergrepp på människor som försöker hjälpa palestinerna!!! bara ord som vanligt blir troligen resultatet!självklart ligger usa bakom detta övergrepp igen!
  kom ihåg att israel stal detta land av palestinerna med hjälp av stormakterna 14 maj 1948.miljoner fick lämna sitt land o dom som blev kvar har nu i mer än 60 år blivit utsatt för omänsklig apateidpolitik!
  tänk om gotlänningarna skulle stjäla stockholm o utsätta stockholmarna för samma sak som paletinerna?
  hur skulle du o andra i staden reagera?
  om nu stockholm skulle vara fullständigt sönderbombat o inga förnödenheter kom in och vi levde i ett utfattigt u-land med bla inte tillgång till vatten?
  till det positiva!!jag beundrar dig som vår bästa utrikesminister någonsin.för mig är det obegripligt hur du orkar.må ni vinna valet o förändra ännu mer sverige till ett mönsterland

 33. hamed1984 skriver:

  I Niklas ”Det är en seger för Gaza” Wykmans kölvatten har fler absurda försvar av massakern på hjälparbetare på internationellt vatten dykt upp från borgerligheten. Vi har tidigare rapporterat om riksdagsledamoten Annelie Enochsson (kd) som menade att båtarna var lastade med vapen och med barn som mänskliga sköldar.

  Nu menar även Mathias Sundin (fp) att ”inget annat land hade agerat på annat sätt” och att det är ”bisarrt” att mena att det var Israel som var orsaken bakom våldet.

  Jonas Segersam (kd) menar på sin ”patriarkala blogg” att de israeliska militärerna kom i fred med paintballgevär.

  Dagens värsta är dock Erik Svansbo (fp) som inte ens väljer att skriva om den israeliska propagandan, utan copy-pastar in den direkt via sin blogg. Han menar även att hjälparbetarna som blev skjutna ville dö, för att kunna bli martyrer.

 34. kris08 skriver:

  Som sagt så har kraven på Israel framförts tidigare. Vad har man nu för möjligheter att backa upp kraven?
  Det kan pratas hur mycket som helst om ras, religion och helig mark men i realiteten är det viktigaste ändå ekonomin. Det visar väl om inte annat alla korrumperade israeliska politiker och krigsmaktens engagemang i näringslivet.
  Världen vill inte höra mer tomt prat utan se konkreta åtgärder!

  Tragiskt att se att det finns så många israelfanatiker med en mentalitet hämtad från 30-talet!

 35. pjonsson skriver:

  Jag vill ge Carl Bildt en eloge för tydligheten och förmågan att skilja på olika saker.

  Oavsett vad man har för åsikt om konflikten Israel-Palestina så är det ett faktum att Israel med sitt angrepp brutit mot folkrätten.
  – Man har tagit till grovt övervåld i ett läge då inte krig råder.
  – Man har gjort detta på internationellt vatten.
  – Man har gjort det för att hävda en blockad som i sig är i strid med folkrätten eftersom den, enligt Israels egen utsago, är total. En civiliserad stat ska kunna tillåta trafik med humanitär hjälp, allt annat är otänkbart.

  Jag ställer mig bakom ditt och EU:s krav på en ”omedelbar, fullständig och oberoende utredning”. Låt den komma fram till ett resultat och sedan kan vi diskutera vidare utifrån det.

  Jag tycker att det är beklagligt att en del kommentarer här redan går igång utifrån färgade glasögon. De personerna verkar endast intresserade av att underblåsa en allvarlig konflikt.

 36. karrman skriver:

  I den konkreta frågan förefaller läget klart.

  Givet att fartygen befann sig på internationellt vatten och att det inte råder en väpnad konflikt idag mellan parterna så har Israel ingen rätt att borda fartygen. Avgörande punkter är var fartygen befann sig och hur en väpnad konflikt definieras enligt folkrätten.

  Se t.ex. Mark Klambergs genomgång:

  Folkrätten och Ship to Gaza

 37. […] on the hand. Självklart ska det markeras att attacken skedde på internationellt vatten – om det nu faktiskt var så. Carl Bildt är den som starkast lyser av statsmannaskap när han väljer att resolut och koncist […]

 38. […] lite rejäla kommentarer från Carl Bildt: “Samtidigt förde vi fram kravet på ett omedelbart, permanent och villkorslöst öppnande […]

 39. […] Bo, 2, Gd, Smp, Vlt, Blt, Lö, 2, 3, Ab, N, Ek, 2, Sk, Db, St, Gd, 2, SvD, Svt, Unt, Bt, Hh, 2, C, Tv4, Ex, Kk, Sö, Ö, Ex, H, Nwt, Vk, Vt, T, N, N24, Im, […]

 40. marvingray skriver:

  Jag skäms för att vara svensk idag, och du Carl är en av orsakerna, våra media den andra. Efter att ha sett bilderna på misshandlade israeliska soldater så känns den svenska reaktionen som om 1939 inte är långt borta. Skammen för det svenska agerandet kommer aldrig att gå att tvätta bort, och allt detta bara för rätten att köra bil.

 41. tommar skriver:

  Bäste Carl Bildt. Det hade varit väldigt trevligt att av en kvalificerad jurist få en kommentar till Israels UDs förklaring kring deras rättigheter. Stämmer detta? (Snälla medläsare. Jag bad om kvalificerad kommentar – inte löst tyckande)

  http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Law/Legal+Issues+and+Rulings/Gaza_flotilla_maritime_blockade_Gaza-Legal_background_31-May-2010.htm

 42. […] gäller Israel-Palestina-konflikten så känns det som om vi tycker ganska lika. Han skriver bra på sin blogg om gårdagens händelse. Ibland är moderater av rätta virket dom […]

 43. […] Bred och stark reaktion STOCKHOLM: Denna dag kom att så gott som totalt domineras av det israeliska ingripandet mot Ship to Gaza i de tidiga […] […]

 44. Kachina skriver:

  Theresienstadt, Warzawa, Gaza,…..ondskans trångsinne ser likadant ut oavsett ras och religion.

  I Gaza bor i första hand människor bland några terrorister. Varför uppträder Israel precis som nazisterna?

  Flyktingar mfl. älskare av Israel. Det finns ingen ursäkt. Jag står fortfarande för ett försvar av Israels existens, men fy f-n.

 45. […] Bo, 2, Gd, Smp, Vlt, Blt, Lö, 2, 3, Ab, N, Ek, 2, Sk, Db, St, Gd, 2, SvD, Svt, Unt, Bt, Hh, 2, C, Tv4, Ex, Kk, Sö, Ö, Ex, H, Nwt, Vk, Vt, T, N, N24, Im, JM, SVD9, SVD10, FT1, 2, SVD81, SVD56,  […]

 46. aprichelieu skriver:

  Är det inte pinsamt att Sveriges utrikesminister har så dålig koll på folkrätten.
  Hela aktionen styrs av ”San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 12 June 1994.”

  http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/7694fe2016f347e1c125641f002d49ce

  Kortfattat ur konventionen:
  Israel har rätt att tillämpa blockad som militärt medel. Israel kan upprätta en lista vad som blockeras och allt som finns på den listan räknas som ”kontraband”. Konventionen räknar upp en del varor som aldrig kan räknas som kontraband, resten är upp till Israels godtycke.

  Ett exempel på kontraband i den här konflikten är betong.

  Krigförande part har aldrig rätt att inspektera
  neutrala fartyg så länge de befinner sig på
  neutralt vatten, dvs i vatten kontrollerat
  av en neutral stat.

  Det finns inget specifikt skydd på Internationellt
  vatten som Carl Bildt hävdar av någon anledning.

  Neutrala fartyg kan inspekteras så fort det är klarlagt att de tänker försöka bryta blockaden.
  Man behöver inte vänta tills man passerar någon specifik gräns.

  Neutrala fartyg måste följa anmodan att stoppa
  när krigförande part kräver detta. Neutrala fartyg
  som vägrar stoppa får inte sänkas, men de får uppbringas = övertas av krigförande part.

  Neutrala fartyg som stoppar men motsätter sig inspektion/uppbringning, tappar sin neutralitet och får lagligen angripas av krigförande part med militärt våld. Det är alltså helt OK enligt folkrätten att skjuta passagerare som angriper
  med järnstänger etc. Enligt andra konventioner
  så skyddar inte förekomsten av civila militära mål.

  Krigförande part kan begära, om säkerhetsläget
  är oklart, att neutralt skepp skall bege sig till
  en bestämd plats eller hamn för lossning.
  Varor som bedöms som kontraband,kan beslagtas,
  medans varor som inte är kontraband skall
  distribueras av den krigförande parten eller via en erkänd organisation som Röda Korset.

  Passagerare som inte gjort motstånd skall släppas.
  Passagerare som har gjort motstånd skall behandlas som krigsfångar, och kan spärras in utan rättegång tills konflikten är över.

  Skall det vara så svårt att läsa innantill.

 47. Visionären skriver:

  Att skriva kommentarer på denna blogg har plötsligt blivit totalt ointressant. Genom att alliera dig med personer som terroristkramaren Mattias Gardell, har du Carl Bildt kastat din trovärdighet rakt ner i källaren. Att se dig, Carl, frottera dig med denne Gardell och hans terroristkramande hustru på ett stort antal bilder i svenska media, gör mig inget annat än illamående. Då ska ändock sägas, vilket de flesta som läst mina kommentarer på denna blogg kan skriva under på, att jag allt som oftast tagit dig i försvar och tyckt att du gjort ett gott jobb som Sveriges utrikesminister. Men att du lierar dig med terroristkramande vänstersympatisörer (Mattias Gardell har ju som de flesta vet bl.a. skrivit boken ”Bin Ladin i våra hjärtan” och tilldelats det s.k. Leninpriset) kan jag under inga omständigheter tolerera. Jag säger därför tack för mig på denna blogg och hoppas att du efter valet i höst får det uppdrag du förtjänar.

  V

  PS. Raderar dig även från mina Favoriter och kommer hädanefter INTE bidra till att göra din blogg populär. Är dock övertygad om att många AFA-anhängare kommer uppväga detta mångfalt.

 48. […] [13] http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7218618.ab [14] https://carlbildt.wordpress.com/2010/05/31/bred-och-stark-reaktion/ [15] http://www.al-bab.com/arab/docs/league/peace02.htm […]

%d bloggare gillar detta: