I renässansens centrum

FLORENS: Efter besök, föredrag och diskussioner på imponerande European University Institute – en institution som också vårt land bidrar till – avslutas nu dagen med någon timma mitt inne i denna den europeiska renässansens centrum.

EUI är en europeisk samhällsvetenskaplig utbildnings- och forskningsinstitution som imponerar inte bara genom sitt läge och sina lokaler, utan också genom bredden av den forskning som bedrivs där.

Och alldeles säkert kommer EUI att behövas när vi ser på olika möjligheter att utveckla olika kapaciteter också i den blivande europeiska utrikestjänsten.

Men dagen har också varit löpande samtal med Stockholm om Gaza, överläggningar i Bryssel, Thailand, kommande toppmöten och mycket annat.

Nu stundar min första helg på länge som inte är intecknad av arbete.

7 Responses to I renässansens centrum

 1. un2here skriver:

  Även Jesus var – per definition – en palestinier …

  … själva julen har dock både varit och kommit igen för länge sedan.

 2. mrmhalland01 skriver:

  Hoppas att katastrofer uteblir !
  Med det önskar jag dig en god helg.

 3. leewanta skriver:

  Europa försöker nu rädda sin ekonomi på samma vis som USA/Federal Reserve gjorde efter subprime krisen och den efterföljande kollapsen av stamaktie-marknaderna. Man har inte lärt sig läxan.

  Denna exercis i politisk inkompetens kommer att gå till historien, bredvid Caligula och Nero någonstans. Man kastar monopol pengar på problemen vilket dock inte löser upp dem utan skapar framtida låsningar i skuldbördor och nedmonterade värden. Låt oss återigen erinra varför.

  En tidigare oskådad insats av kosmetisk stimulans och stöd har pågått i USA och Europa – där skuldbeläggning och inflation följer som skuggor – i att försöka dölja faktum som orsakade det hela kaoset till att börja med – kasino-ekonomin och dess ”finansialism”.

  Vi ser samma visa upprepa sig som innan andra världskriget i Amerika där man gick in med samma principiella åtgärder under depressionen – som helt misslyckades. Det som ändrade på biffen var andra världskriget.

  Människans ”repeat” förmåga ger oss vid handen att ”somliga” med stor sannolikhet kommer att försöka med sken-manövrar för situationen är i fiskal bemärkelse katastrofal – i sin slutliga desperation att avleda uppmärksamheten på problemen genom nya krig och illusioner om krigsekonomi.

  Ett koncept som Amerikas högre säten tror skarpt på sedan WW-II, det är ingen hemlighet. Man har sett tidigare att en sådan krigs-ansträngning frigör massiv likviditet – det var resultatet vid WW-II.

  På den stora globala skalan görs inget alls för att fixa problemen – de problemen kommer däremot att exploateras hänsynslöst av den trans-nationella finansen för att mana fram en ny finansiell världsordning. Det kan utläsas i alla deras forum, inget hyckel i den bemärkelsen.

  När guld standarden avskaffades 1971 i Amerika påbörjades denna konvergerande bana. En 50 årig inflationsspiral närmar sig sitt slut och den tycks sluta som den alltid slutar: i krig och depression.

  Konduktören denna gång är Federal Reserve och deras allierade. Under kvarstoden av processen kommer kollapser i vissa områden att följas av uppgångar i andra.

  Till slut kan inte kasino-kurvan exploatera mera och allt går då ned tillsammans. Det som gör skillnaden på olika länders gravstenar är skuld/bnp ratio och innehav av real tillgångar.

  Skulden som nu lamslår världen leder till en bestående förstening av den fria marknaden. Man räddar finansen kortsiktigt med paketen – men inte real ekonomin på vare sig lång eller kort sikt.

  Inga valutor kommer att klara sig väl eftersom de är fiat valutor. I sådana här tider flyttas värden till ädelmetaller som guld och silver – och land/terräng har alltid sitt värde.

  När den senaste likviditetsökningen ”krispaketet” som EU och ECB erbjöd EU ekonomin har runnit ut, vid årets slut, så återkommer antingen reflationen – eller om man så ger upp insatserna: deflation och depression.

  Expertisen som kan sätta vad som sker i sitt sanna perspektiv är få till antalet, och det är ännu färre som försöker göra den förstådd.

  Det som länge ansågs vara västvärldens ledare – Amerika – sitter nu med en skuld som i praktiken aldrig kan betalas. Om man så skattade alla medborgare i det landet till 100% skulle det inte avhjälpa skuldbördan inom överskådlig framtid.

  Antalet banker som går i konkurs i USA accelererar just nu med en väldig hastighet, vilket kan utläsas på FDIC´s senaste statistik – som dock inte visar hur många förgreningar som tas med vid varje likvidation.

 4. Kachina skriver:

  Vietnam-kriget skapade en enorm högkonjunktur i USA och Europa, likaså de bägge Irak-krigen.

  Det finns inga krig kvar som kan generera pengar, för allt är redan plundrat. Risken för att I-länderna skall explodera inifrån är uppenbar.

  Även om jag har en negativ syn på den pre-pubertala globala makten, hoppas jag att det är just de som skall komma till sina sinnen och hitta en lösning.

  Privat kapitalism och kollektiv planekonomi är två utbrända system. Det finns något mitt däremellan som kan få samhället i balans.

  Mänskligheten står vid ett vägskäl. Den ena vägen leder till framgång, den andra till civilisationens undergång. Tyvärr har inte världsledarna insikt i det biologiska livets orsak och mening, ej heller i det medvetna livets kontinuitet.

  Därmed handlar vägvalet om att kasta tärning och ta konsekvenserna. Den slutliga utgången vet ingen i den här dimensionen.

 5. claudius49 skriver:

  Carl B, jag tillönskar Dig en givande tid i Firenze!

  Förutom alla ovärderliga konstskatter och byggnader vill jag tipsa om en sak: Titta efter de markeringar som finns på väggar och kolonner på många ställen, bl a i Sta Croce, som visar Arnos vattenstånd vid den stora översvämningskatastrofen under 1960-talet. Det är svårt att tro att vattnet faktiskt har nått så högt. Många länder, bl a Sverige, bistod då med hjälpinsatser, det gällde ju att rädda, bevara och restaurera mängder av konstföremål. (Och det var långt innan vi kom med i EU.)

 6. andromedabam skriver:

  Nu har du fått mig att starta en blogg om politik, herr minster. Det är inte första gången du påverkar mig. Har skrivit ett inlägg om det hela, om du orkar och har lust till att läsa.

  Mvh. Rebecca.

 7. […] Ship To Gaza DN, Dag, 2, Vg, 2, 3, 4, T2, 2, 3, 4, Blt, Lö, E, Vlt, St, Ab, Db, Gd, Bo, C, 2 Ville häva sanktionerna mot […]

%d bloggare gillar detta: