Viktig dialog med Sydostasien

MADRID: Behaglig försommarvärme när vi alldeles strax inleder utrikesministermötet här mellan EU och ASEAN.

Tidigare möten i Nuernberg och Pnom Penh har jag tyckt var mycket givande. Relationen med Sydostasien har stor potential för Europa.

Ett viktigt steg i den togs ju också när jag under vårt ordförandeskap i Jakarta kunde underteckna det stora samarbetsavtalet med Indonesien.

Och hemma ser jag att de rödgröna trasslar in sig allt mer i sina vänstersvängar på utrikespolitikens område.

21 Responses to Viktig dialog med Sydostasien

 1. hulda3 skriver:

  Carl B. Människor frågar sig idag: Hur kommer det att gå?
  Och med tanke på ditt yrke skulle jag vilja ge dig ett tips som du kan bära med dig runt om i världen.

  Jag vill visa dig hur ”profeterna” tittar in i framtiden. En framtid som du kanske kan skönja men inte vågar tänka och tala ut.

  http://hulda777.wordpress.com/

  mvh Hulda

 2. leewanta skriver:

  I detta läge vore det att föredra ett rödgrönt ”trassel” framför en neocon agent som springer efter Bildberg´s intressen. De är snart nog rökta hur som helst. Det krävs dock lite reflektionsförmåga för att se detta och hur logisk konsekvensen är.

 3. Kachina skriver:

  Mycket intressant läsning, hulda3.

  Men tidpunkten för denna civilisations undergång kan ingen förutsäga, från den här dimensionen. Visst tyder alla tecken på att det är nära förestående, men så har det gjort förut.

  Sedan är det inte säkert att det blir en total undergång. Jag tänker närmast på Jesu ord ”att den ena lyfts upp, medan den andre blir kvar. Det kan vara så att ”gardinen” till vår närmaste överliggande dimension lyfts, medan andra inte ser. Ungefär som när djurmänniskan (neanderthal) gick från färgblindhet till färgseende (cro magnon.) Gradvis kommer vi att få insyn i närmast högre dimension.

  Detta är alltså min högst egenmäktiga gissning.

  Dessutom måste vi komma ihåg att vi alla är söner av Gud i köttet, även kvinnorna. Gud är ande och att dyrka Jesus är som att dyrka budbäraren, för vi bär alla samma egenskaper och förmågor. Att dessutom dyrka budbärarens moder är detsamma som att deklarera vår brist på förståelse för vad vi är och bekräfta att vi stöpts i den form den materiella omgivningen gjort oss till.

 4. hulda3 skriver:

  Kachina kul att du gav respons.

  Först, visst, kvinnorna var mycket viktiga i de bibliska berättelserna. Hur skulle karlarna ha klarat sig utan kvinnor? Dessutom hade dom på vissa platser mycket höga ämbeten. Se bara på Hulda, en av de stora profetissorna…

  Jag tror att man måste läsa boken för att förstå vad författaren funnit. Det profetiska ordet har inget med vare sig man eller kvinna att göra. Det har med förmågan att se, ta emot och förmedla att göra. Jag rekomenderar den varmt till dig med.

  mvh Hulda

 5. leewanta skriver:

  Europa försöker nu rädda sin ekonomi på samma vis som USA/Federal Reserve gjorde efter subprime krisen och kollapsen av stamaktie marknaden. Man har inte lärt sig läxan. Denna exercis i politisk inkompetens kommer att gå till historien, bredvid Caligula och Nero någonstans.

  En tidigare oskådad insats av stimulans och stöd – skuldbeläggning och inflation – försöker dölja det faktum som orsakade det hela till att börja med – kasino ekonomi. Vi ser samma visa som innan andra världskriget där man gick in med liknande åtgärder – som helt misslyckades. Det som ändrade på biffen var andra världskriget.

  Människans ”repeat” förmåga ger vid handen att ”man” kommer att försöka i sin slutliga desperation att avleda problemen genom nya krig och illusioner om krigsekonomi – som USAs högre händer tror skarpt på sedan WW-II. Genom en sådan ansträngning frigörs massiv likviditet tror man – eftersom det var resultatet vid WW-II.

  På den stora skalan görs inget alls för att fixa problemen – de problemen kommer att utnyttjas hänsynslöst av den transnationella finansen för att mana fram en ny finansiell världsordning.

  När guld standarden avskaffades 1971 i Amerika påbörjades denna bana. En 50 årig inflationsspiral närmar sig sitt slut och den slutar som den alltid slutar: i krig och depression.

  Konduktören denna gång är Federal Reserve och deras alierade. Under kvarstoden av processen kommer kollapser i vissa områden att följas av uppgångar i andra. Till slut kan inte kurvan exploatera mera och allt går ned. Det som gör skillnaden på olika länders gravstenar är skuld/bnp ratio och innehav av real tillgångar. Skulden som nu lamslår världen leder till en bestående förslavning av den fria marknaden.

  Tacka Carl Bildt för att bana denna väg, så som han alltid har gjort genom epokerna.

 6. leewanta skriver:

  Inga valutor kommer att klara sig väl för de är fiat valutor. I sådana här tider flyttas värden till ädelmetaller som guld och silver – och land/terräng har alltid sitt värde.

  När den senaste likviditetsökningen har runnit ut, vid årets slut, så återkommer antingen reflationen – eller om man så ger upp insatserna: deflation och depression.

  Expertisen som kan sätta vad som sker i sitt sanna perspektiv är få till antalet, och det är ännu färre som försöker göra den förstådd.

  Titta på historien och se vad som kommer att ske, människan har inte ändrat på premisserna ett enda dugg.

  Det är synd att politiker som Carl Bildt ägnar sin intelligens åt att uppfylla Idiotens Profetior, snarare än att exekvera en funktionell nationell ordning.

  Det finns inte en enda politiker i Sverige som förstår vad som sker, annars hade man noterat denna omgående.

  Det som länge ansågs vara västvärldens ledare – Amerika – sitter nu med en skuld som aldrig kan betalas. Om man skattade alla medborgare till 100& skulle det inte avhjälpa skulden inom överskådlig framtid.

  En skuldsatt nation vars ledare är intresserad av att gå i mer krig, går i historiens fotspår som återigen visar hur imperiet som skuldsatt gick in i sitt sista krig därefter upphörde att vara ett imperium.

  Obama har nu gett Federal Reserve – vilket är utposten för den transnationella finansen – enorma mandat, det är numera ett USA Inc. Få känner till uppgörelsen som president Wilson tecknade med New York´s bankirer 1913/1916. Federal Reserve är en oligarki, det är ingen myndighet som många tar fel på – kredit-apparaten är utom statens direkta kontroll och ägarskap. Man lånar medlen med ränta från Fed. Gissa var merparten av inkomstskatterna i USA egentligen går?

 7. Kachina skriver:

  Ande är ande, ljus (strålning)medvetande, tanke och känsla. Det är ett tillstånd som varken kan vägas eller mätas i rymd och tid. Ande är icke materia men ger liv åt och gör mörk materia synlig.

  Materia är mörk materia som gjorts synlig genom ljuset (strålning). Den kan både vägas och mätas i rymd och tid.

  Den biologiska kroppen är byggd av materia, det enfaldiga ljuset i atomen. I den finns ett grand av Guds ande, oavsett om den djuriska kroppen är hane eller hona.

  Jag vill påminna om Jesu ord, att ”,…..i himmelriket finns inte man eller kvinna”. Anden är en princip i Universum. Vår djurkropp är varken princip eller lag i Universum, utan ett förbrukningsverktyg i själens (vårt Gudomliga medvetendes) utveckling mot ren Ande.

  Vi har i årmiljoner använt åtskilliga av dessa biologiska förbrukningsartiklar i vårt medvetandes evolution. Begreppet maskulin och feminin i de former vi uppfattar dem från den här dimensionen, den 49:e och lägsta, har inte samma betydelse i de högre dimensionerna.

 8. hulda3 skriver:

  Kachina, de där New Age-tankarna har jag lämnat sen länge. Jag har redan gjort och gått igenom mycket av det där.

  Kom in och läs om det skökosystem som växer fram nu och som kommer snärja oss alla om vi inte vet om det, eller läs om det kontrollsystem som byggs just nu där vi alla kommer förlora vår frihet.

  Jag är ingen talare. Men det kan jag säga, kan jag få en enda att förstå vilka tider vi lever i så har jag åtminstonde gjort något gott i denna strasiga värd

 9. persiskaviken skriver:

  Hej Carl!
  Idag hörde jag en diskution mellan dig och socialdemokraternas utrikestalesman i P1. Ni paratade om usa:s militära baser runt i världen. Och jag lärde mig mycket. Men du nämnde (2 gånger) ordet ”gulfen” när du menade nödvändigheten av usa:s närvaro i Persika viken; just det: Persiska viken. Så heter det och jag förväntar mig att en utrikesminister ska använa rätt ord när han eller hon nämner någon värlsdel. Vi iranier vill bli av med den nuvarande regimen i landet, men vi älskar själva landet lika mycket som svenskarna älskar sitt land ovh jag älskar mitt andra helmland: Sverige.
  Fred och mänskliga rättigheter åt alla
  MVH

 10. Kachina skriver:

  New-Age?

  Jag har aldrig kommit in i de kretsarna och är väldigt ytligt informerad om vad de står för. Jag talar utifrån en personlig upplevelse så genuin att den inte kan förändras. Alltså en olycka som förde mig så nära medvetandets källa som man kan komma.

 11. […] Gp, Dag, 2, Ex, Vg, 2, 3, 4, S, K, Vlt, Ek, St, Db, Gb, Vf, Bo, Sk, Lö, N, Vl, Vt, C, 2, 3, Unt, Hn, F, Svt, […]

 12. Till skribentet ”Persiskaviken”:
  Karl Bildt kallade det enbart viken men jag kallar det ”den arabiska viken eller gulfen”. Varför? För att på båda sidor av viken bor ju araber. Från floderna Shatol-arab i Irak fram till Bandar-Abbas or ju araber både på den iranska sidan och på andra sidan av Arabiska gulfen. Då är det både logiskt och rimligt att de kallas för Arabiska viken!
  M. Baloch
  Please visit my blog and read about us Balochs:
  ”Sweden should condemn executions of political prisoners in Iran and work to ensure that the Iranian rulers with Khamenei and Ahmadinedjad as highest responsible becomes convicted of crimes against humanity in the UN international tribunal.”
  Read more at: http://baloch-community-sweden.blogspot.com/2010/05/sweden-should-condemn-executions-of.html

 13. persiskaviken skriver:

  Till Baloch…
  Om man läser sina historieböcker från Herodotos (född 484 f.Kr.) till Willy Brandt, då inser man att Presiska viken har alltid varit Persiska viken, just för att det Persiska imperiet sträckte sig från Mongoliet till Egypten. Och vi ska inte glömma det viktiga att det första arabiska staten föddes så sent som efter första världskriget då England och Frankrike kohandlade. Till Baloch säger jag bara: läs dina böcker! Hur som helst bifgar jag en link som tydligt visar hur den berömda amerikanska journalisten Wallas lär sig av Shahen: Presiska viken är Persiska viken och inget annat. Så står i historiböckerna.

 14. persiskaviken skriver:

  Förlåt; jag glömde bifoga linken där Shahen lär upp Wallas. Här:http://www.youtube.com/watch?v=vYTfZOfTUhg

 15. spanaren skriver:

  Ombord svenska handelsfartyg för 20 år sedan
  skrev vi ”Arabian Gulf” på inklareringsformulären
  i Basrah, Kuwait, Dammam och Dubai och ”Persian
  Gulf” vid anlöp av Khorramshahr, Bushire och
  Bandar Shahpour och inga problem uppstod på någondera
  hållet. Vid ev. felskrivning fanns risk att fartyget
  ”bestraffades” av hamnmyndigheterna tex nedslag på
  besättningens tulldeklaration som kunde granskas
  in i minsta detalj för ev. felaktigheter.

  Varför kan vi i Sverige inte även i politiken och privat tillämpa samma system beroende på till vem man riktar sig?

  Historiskt är benämningen på innanhavet naturligtvis
  ”Persiska Viken”.

  Finns det måhända större geopolitiska problem i
  ”Arabiska/Persiska Viken” än benämningen?

  Rederiet skrev just ”Arabiska/Persiska Viken” i
  sina publikationer och alla var tydligen nöjda
  med det.

 16. persiskaviken skriver:

  Till spanaren: Det att på falska grunder kalla Persiska viken för något annat har sina rötter i den destruktiva revolutionen (1979) vilken förstörde landet och gav Saddam Hussein mod att anfalla Iran då över 1000000 människor dog på båda sidor i den åttaåriga kriget. Sen dess har araber kommit med olika sorters anspråk på Irans territory. Detta är en förvrängning av historien. Tänk att Sverige av någon anledning blir savg som en nation och skaffar sig mängder av fiender över hela världen och då kommer ryssarna och Kalla Gotland för tex Putingerad. Det är helt oacceptabelt.

 17. spanaren skriver:

  Persiskaviken,

  Tänk hur snabbt tiden flyr…..
  Mina erfarenheter hänför sig till tiden före
  1980 dvs på Shahens tid i Iran INTE för 20
  år sedan (fel av mig!).
  Som bekant upphörde sjöfarten på Shatt-al-Arab
  i samband med krigsutbrottet när Irak angrep Iran.

  Vad jag vill säga är: Varför kan inte Carl Bildt
  använda den formulering som mitt rederi gjorde
  ”Arabiska/Persiska Viken” och som utomstående
  ställa sig neutral i prestigekampen som förs
  av de inblandade. Det gäller inte bara havsområden
  utan även tex Khuzistan/Arabistan där befolkningen
  i huvudsak är arabisk men området med hamnstäderna
  Khorramshahr och Abadan tillhör Iran.

  Nog finns det väl större problem i området än att
  strida om vad som på sjömansspråk alltid benämnts
  ”Viken” skall kallas… – eller?

  Vid ett eventuellt byte av administration kommer jag
  inte att tillfrågas om någonting. De nya makthavarna
  har troligen tom nya namnskyltar för gatorna med sig
  när de tar över i det här landet.

 18. Till ”persiskaviken”: Historia är förfluten tid. Man kan inte vrida klockan tillbaka och återupprätta det persiska imperiet. Vi lever i nuet och tiderna har förändrats och med det landgränserna. Därför måste ni perser inse att Iran är ett multinationellt land. Där utöver perser bor balocher, kurder, turkar, araber, turkmener, armenier, m.fl. som utgör mer än 60% av irans befolkning. Men deras existens förnekas. När de försöker protestera och kräva sina rättigheter svaret bli fängelse och avrättning. Landet Iran hete förut också persien i likhet med persiska viken men man insåg att persien passar inte eftersom iran inte enbart befolkas av perserna. Ska ni också återgå till det gamla namnet persien med motivieringen att den historiskt hette perien? Det får ni självklart göra det men låt oss balocher, kurder, turkar(azerier) och araber få vår frihet och befria oss från den iranska regimens förtryck och våld.

  Den arabiska gulfen kallas nuför tiden just Arabiska gulfen. Det är bara att gilla läget och acceptera de nya förutsättningarna annars kommer iran att splittras i likhet med Jugoslavien eller Sovejt unionen.

  M. Baloch

  Baloc Community – Sweden

  http://baloch-community-sweden.blogspot.com

 19. persiskaviken skriver:

  Till baloch
  Iran är en nation med olika folkgrupper inom sig. Så har det varit i flera tusen år och alla dessa har levt i fred med varandra. Så klart att alla människor ska i enlighet med Human Rightes Declaration åtnjuta frihet. Det framtida Iran, efter att vi har störtat den nuvarande islamiska regimen, tillhör alla iranier oavsett deras kön, ras, religion… Men glöm inte att 70% av all politiker i Iran just nu är azarieri. Och perser har sen ett år tillbak startat en kraftig rörelse (sk, den gröna rörelsen)för att befria Iran från mullorna. Irans frmatid tillhör alla iranier och Iraner ska leva i fred och kärlek med resten av världen. Till sist: det att människor kämpar för sin frihet och sina rättigheter är beundransvärd, men det att en få antal aktivister med stöd ifrån USA (pengar och vapeb) vilja utnyttja folkets missnöje för att splitra landet och skapa en ny Jougoslavien av Iran; detta är inte tiilåtet.

 20. moghestan skriver:

  Till baloch
  Jag kommer från Iran, från södra Iran och från Tangestan vid persiska viken. Persiska viken alltså. Det säger jag och alla mina landsmän, och vi i södra Iran som alla är persisk talande. kränk inte oss. Vet du vad Tangestan betyder? det är ett område som sträcker sig långt i norra delen av persiska viken, efter det landskap som börjar från Arvand rood mellan Iran och Irak, till Tangestan. och efter Tangestan till Bandar abbas och Hormuz sundet är våra kära Hormozganier. Vet du vad Hormozgan betyder? Gå och läs lite. Kränk inte andra. Då lär du dig lite vilka vi är. Ha lite tålamod. Läs böcker om ”Persiskaviken”. Du lär dig ett folks historia då. Våra kära arabiska landsmän som är mer realistiska än vad du är bor i en av våra provinser som är nära Irak och som heter Khoozestan.

 21. summer70 skriver:

  Till Balouch
  Man valde inte namnet Iran för att man ”insåg” att namnet persien inte passade landet.. Du verker inte ha läst mycket. Det finns böcker att läsa min vän.. Orkar du inte så finns det något som heter google som kan hjälpa dig.
  Reza Schah valde namnet Iran för att det betyder ariernas land. Så det har inte med någon historisk uppdatering eller anpassning efter andra folkgrupper än perser att göra.
  Du är verken arab eller pers, Det känns inte att du har mandat att sitta här i Sverige och tycka att persiska viken ska heta arabiska gulfen. Men tycka kan du göra.. här är det ju tyckarnas paradis.
  Lycka till med ditt tyckande !!!

%d bloggare gillar detta: