Häpnadsväckande naivitet

STOCKHOLM: Mellan Sopot och Madrid blev det åtskilliga frågor från olika media om min reaktion på att en rödgrön regering tänker kräva att alla amerikanska baser utanför USA:s gränser skall avvecklas.

Att vänsterpariet tycker så är inte förvånande, men att ansvarskännande socialdemokrater skrivit in detta i deras bindande gemensamma utrikespolitiska plattform är direkt häpnadsväckande.

Amerikanska baser runt om i världen är som regel ett svar på önskemål från olika länder om stöd för den säkerhetspolitik man fattat beslut om.

Skall vi nu plötsligt börja domdera mot Japan, Sydkorea, Italien, Storbritannien eller Polen – bara för att ta några exempel – för att de begärt olika former av amerikanska stridskrafter skulle vi snabbt föra våra relationer med dessa länder rakt ner i källaren.

Till det Polen jag kom ifrån i dag på morgonen har nu anlänt det amerikanska luftvärnsrobotförband som den polska regeringen under lång tid förhandlat om att få dit.

Skall en vänsterregering i Sverige kräva att det dras tillbaka? Jag nämner det bara som ett exempel…

Ett är tydligt: kravet i plattformen har ingen förankring i ansvarskännande svensk, europeisk eller global säkerhetspolitik – det är sprunget ur ren och skär anti-amerikanism.

Talande är att något motsvarande krav inte ställs på Ryssland.

Ryska baser utomlands är förvisso betydligt färre, men i motsats till USA har Ryssland stationerat trupper i två länder – Georgien och Moldavien – mot dessa länders uttalade vilja.

Den saken nämner de rödgröna dock ingenting om.

Det är rätt tydligt att vänsterpartiet kört över socialdemokraterna rätt rejält i förhandlingarna om utrikespolitiken.

Och resultatet – om den olyckan skulle vara framme – skulle bli en regering som snabbt skulle köra Sverige in i konfrontion med många av våra vänner, undermina viktiga freds- och försoningsprocesser och förlora anseendet som seriös och stark partner.

För mig förblir det ett mysterium att ansvarskännande socialdemokrater – som det förvisso finns åtskilliga av – låtit sig föras in i detta oseriösa vänsterpartistiska flum.

60 Responses to Häpnadsväckande naivitet

 1. svenike skriver:

  Bra,Carl Bildt!

 2. perfro skriver:

  Denna fråga måste tas upp i valrörelsen.

  Det är ännu en eftergift från socialdemokratiskt håll gentemot vänsterprtiet.
  Som vanligt är miljöpartiets uppfattning oklar.

  Denna strategi skulle inte bara bli ett ingrepp i olika länders säkerhetspolitiska bedömningar utan även en klar maktpolitisk eftergift för Ryssland och Kina.

  Även i detta fall visar socialdemokraterna att de inte riktigt är med på noterna.
  Det visar Urban Ahlins utspel.

  Men för vår del är saken vår, vi ska återgå till alläm värnplikt till lägre kostnader än nu.

  Folkpartiet har å ena sidan godtagit alliansens linje, men samtidigt gjort allehanda utspel som går i motsatt inriktning.
  Den luckan måste täppas igen.

 3. perfro skriver:

  För klarhetens skull, det är vänstern som nu vill ha en variant av allmän värnplikt.

 4. utrat skriver:

  Mycket märkligt av socialdemokraterna!

 5. Visionären skriver:

  Vad säger t.ex. f.d. utrikesministern Jan Eliasson om detta? Han bör nu avkrävas frågan hur det är möjligt att ett så totalt verklighetsfrämmande förslag accepteras av socialdemokratin. För Mona Sahlin är det väl ingen mening att fråga? Hon förstår väl inte ens problemet.

  V

 6. Bo W. Höglund skriver:

  Carl Bildt talar om ansvarskännande socialdemokrater – de bör väl även finnas i valmanskåren? Nog bör vi väl försöka att ge detta utspel största möjliga publicitet – bättre argument för att undvika en socialistisk röra i September finns väl knappast?

  Och visst borde det vara ntressant att se vad presumptiva rödministrar har att säga i frågan!

 7. leewanta skriver:

  Bildt talar inte rena sanningar – men integritet är ju vad politiker skyr med alla medel.

  Låt oss titta på världen idag och se Carl Bildt´s monetära fria marknads politik har lett till inom internationell finans.

  600+ biljarder dollar har spekulerats fram genom derivatahandel och värdepapperisering som har destabilerat och imploderat hela det globala finanssystemet. Kort sagt, Carl Bildt har gjort detta på egen hand, eftersom sådant som har skett bara möjligt med den typ av avregleringar på finansmarknaden som han har infört med sin politik. Bildt har genom sin ideologi infört Credit Default Swaps, Collatteral Debt Obilgations, Auction Rate Securities, naken blankning m m och dessa för honom okända resultat av hans egen iver. Skulle du ens förstå detta om du så satt fängslad för att ha uppviglat marknaderna till finansiell terrorism?

  Bra jobbat Carl Bildt, du har utplånat det globala finanssystemet, euron och dollarn, helt efter eget huvud.

 8. Kachina skriver:

  Jag minns att Palme åt middag med den franske presidenten och vid presskonferensen efteråt att, ”vi åt med Ludvig XIV´s guldbestick,” tydligen utan att tänka på symboliken i det hela.

  Pöbeln högg huvudena av adeln och tog deras bestick, deras makt och deras livsstil. Med tiden utvecklade kommunismen och socialdemokratin en politisk adel, där ordförande tagit över baronens, godsherrens och kungens roll.

  Avkomlingarna ur detta seglade in i politiken på en räkmacka och i en räkmacka finns ingen stabilitet, varken på sjön eller i politiken.

  Jag kritiserar USA för delar av den republikanska politiken, men kritiken måste vara relevant och ha saklig grund. (Vilket kritiken mot Prescott Bush, Dulles och CIA har.)

  Den rödgröna rörans ställningstagande i denna fråga måste vara ett hjärnsläpp i gigantisk magnitud, eller ett smart sätt att slippa ta ansvar för de kommande fyra åren.

  För,…..är det verkligen någon som vill ha makten de kommande åren?

 9. […] I brist av nyheter? eller av desperation? eller för att imponera till en hysterisk, överdrivande utrikesminister?                              @—>—>—   […]

 10. stig2entreprenoren skriver:

  Värnplikt är kanske då tänkt som politisk skolning i gröna kläder. Handledarna får dock ha röd smäck och partibok och visselpipa.

 11. bestofmankind skriver:

  Och vilken hysterisk och överdriven tolkning av Carl Bildt om dessa:

  ”Nordamerika
  Vår gemensamma historia gör Europa och USA beroende av varandra. Samarbete över Atlanten är alltid bättre än djup misstro och isolationism. Bush-administrationens politik gjorde att USA tappade enormt i stöd från världens befolkning. Vi förväntar oss att USA under Barack Obamas ska föra en politik där mänskliga rättigheter respekteras. Vi kräver att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna. USA är den enda kvarvarande militära supermakten och måste därför ta ledningen i det internationella nedrustningsarbetet. En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser.
  Grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter och demokrati delas av befolkningarna i Europa och Nordamerika, men det finns också skillnader i synen på exempelvis dödsstraff, den internationella brottsmålsdomstolen, FN med mera. Vi gör också olika bedömningar om hur stora klimatåtaganden som är nödvändiga för framtiden.
  Genom att Europa och USA har olika resurser och förmågor som kan komplettera varandra kan vi bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen. FN, IMF, Världsbanken, WTO och andra multilaterala organ är beroende av ett starkt engagemang från både USA och Europa. Därför behövs en fördjupad och konstruktiv dialog över Atlanten bland annat om behovet av att stärka de multilaterala organisationerna.
  En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:

  Kräva att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna.

  Verka för att USA ansluter sig till den internationella brottsmålsdomstolen, ICC.

  Föra en aktiv dialog med USA för att förmå USA att bilateralt och inom multilaterala organisationer bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen”

  Klicka för att komma åt Sverigesrelationermedvarldenslander.pdf

  Pinsamt från en utrikesminister!

 12. mrmhalland01 skriver:

  leewanta :

  Visst är Carl Bildt en duglig och synnerligen aktiv politiker, men jag anser nog att du tillskriver honom väl mycket som ensam skyldig till världens nuvarande finanssystem :-)

 13. mrmhalland01 skriver:

  bestofmankind :

  Det måste vara jobbigt för dig nu.
  Du har ju flera gånger uttalat att du ALLTID stöder socialdemokraternas program.

  Hur gör du nu när inte ens partiledningen stödjer sitt eget program ?

 14. bestofmankind skriver:

  Förresten, hur kan den alerte utrikesminister missa den meningen i utrikespolitisk debatten i Riksdagen om det var nu så häpnadsväckande?

  Manövrer teknik så klart.

  Carl Bildt som nu regerar ensam om utrikespolitiken är förlamad när det gäller dessa frågor:

  ”Uppseendeväckande oenighet i regeringen om försvarspolitiken
  Pressmeddelande 2010-05-20

  Socialdemokraternas talesman i utrikespolitiska frågor Urban Ahlin tycker att det är uppseendeväckande att regeringen är så öppet oenig om svensk försvarspolitik.

  – De kritiserar oss rödgröna för att vi är splittrade i Afghanistanfrågan. Men det är ju småpotatis jämfört med det här, säger Ahlin. Och det är ju ingen liten fråga det handlar om, utan vi talar om en av huvuduppgifterna för en svensk regering, hur man sköter försvaret, säger han.

  Ahlin pekar på att oenigheten också gäller frågor om medlemskap i Nato, hotet från Ryssland, antal armébrigader, militarisering av Gotland och värnplikten.
  – Det är ingen dålig kritik Björklund riktar mot sin egen regering.
  Allvarligast är dock, menar Urban Ahlin, att Folkpartiet inte längre står bakom den säkerhetspolitiska doktrinen.
  – Den stöds numera av samtliga riksdagspartier utom just Folkpartiet. Frågan är hur länge Fredrik Reinfeldt ska acceptera detta, att en av partiledarna i regeringen tar avstånd från den egna försvarspolitiken, säger Urban Ahlin.

  http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Socialdemokratiska-riksdagsgruppen/Urban-Ahlin/nyheter/Uppseendevackande-oenighet-i-regeringen-om-forsvarspolitiken/

 15. mrmhalland01 skriver:

  Ahlin säger även följande till SvD idag (när vi pratar om Afghanistan):

  –Vi har en bra relation till USA och deltar bägge två i en FN-mandaterad insats, säger Urban Ahlin.

  Synd att det är Hans Linde som verkar vara kandidat till utrikesministerposten i en röd/grön regering.

 16. bestofmankind skriver:

  mrmhalland,

  Hypotetiska frågor/påstående är dålig argument.

 17. leewanta skriver:

  Låt mig säga att jag är en politisk ateist, det finns inte en enda parti som väcker mitt förtroende, den gamla ideologierna har spelat ut sin roll. Nu måste pragmatism, vetenskap, form och funktion ersätta pamfletterna. Att jag anklagar Carl Bildt för hela fallet är helt enkelt för problemet är binärt.

  Antingen är man för eller emot den avreglering som tillåter kasinoekonomin eller ”finansialism” som tog över spelen i avregleringen. Är man för den har man genomfört den med konskvens, medvetet eller omedvetet, effekten är densamma.

  Den högsta transnationella finansen VILL ha detta kollaps spel, de har rådgjort politikerna i de föregående besluten, så spelet är ur den synvinkeln riggat.

  De vill på sikt krossa nationerna och skapa en transnationell ordning som finansen kontrollerar – de vet mycket väl vad dessa verktyg och spel leder till, de räknade ut det till att börja med och bad om tillståndet att göra det.

  Politiker är reaktionära, de förstår väldigt lite av detta.

 18. mrmhalland01 skriver:

  bestofmankind,

  Men om Mona Sahlin utnämner Linde till utrikesminister så kommer du stödja det beslutet ?

 19. bestofmankind skriver:

  Tyvärr mrmhalland jag slösar inte min hjärna att spekulera på hypotetiska händelser.

 20. mrmhalland01 skriver:

  Inte ?

  Hela det röd/gröna samarbetet är ju en hypotetisk thriller..

 21. Daniel Andersson skriver:

  Tjo. Unibet har 2.30 gånger pengarna om man satsar på att Aliansen tar hem segern i september. :-)

 22. bestofmankind skriver:

  Och Björklund vs Carl Bildt/Reinfeldt är politiska hund och katt leken i utrikespolitiken.

  Och den leken sker NU i öppen ridå!

 23. Kachina skriver:

  ”De vill på sikt krossa nationerna och skapa en transnationell ordning som finansen kontrollerar ”

  De kanske vill, men det är i sig omöjligt därför att det behövs två poler för att skapa en aktiv brännpunkt.

  De kan på sin höjd komma till tre stora kontinentala Unioner med isolerade ”öar” under sitt paraply.

  En transnationell ordning på denna planet går inte att skapa förrän vi får kontakt med liv på en annan planet som får utgöra den motsatta polen och den kontakten kommer vi inte att få, från den här dimensionen.

  Universum kryllar av liv. Det finns liv på planeter i det här solsystemet, men vi ser dem inte av den enkla anledningen att vi inte spelar i samma division, eller dimension och de vibrerar på en annan frekvens.

  Vi djurmänniskor tror oss vara kronan på verket, när vi i själva verket spelar i gärdsgårdsserien vad gäller sinnets och varseblivningens, frekvens och förmågor.

 24. bestofmankind skriver:

  Mynten har alltid två sidor. En mycket intressant debattinlägg:

  ”tisdag 25 maj 2010
  Okinawaborna har en annan syn på amerikanska militärbaser

  Angående dagens diskussion om amerikanska militärbaser är jag förvånad över att ingen, så vitt jag kan se, i bloggosfären eller bland ledarskribenter och journalister ens reflekterat över fallet Okinawa.

  På Okinawa har den amerikanska marinkåren flera installationer (bland annat Camp Smedley D. Butler) som är kraftigt ifrågasatta. Bland annat på grund av flera internationellt uppmärksammade våldtäktsfall genomförda av soldater stationerade på basen. Alldeles nyligen rapporterade DN om just problemen med Okinawabasen och hur oönskade de militära faciliteterna är. Vad jag kan se har inte en enda bloggare, journalist, forskare eller ledarskribent ens funderat kring detta perspektiv som rör civilbefolkningen som bor runt omkring baserna. Och nu talar vi inte om baser som ligger krigszoner typ Irak eller motsvarande.

  Finns det en särskild rättighet för amerikanerna att för alltid ha militära baser på Japanskt territorium även om den japanska befolkningen inte vill ha dem där?

  Mer om basen på Okinawa i BBC, Japan Inc, CNN, The Australian.

  Läs även Röda Berget, Claes Krantz

  Läs även andra bloggares åsikter om progressiva bloggar, nätrot, netroots, blogger outreach. Fler progressiva bloggar på Netroots. Pingat på intressant.
  Upplagd av Johan Ulvenlöv kl. 22.02 Etiketter: progressiva bloggar”

  http://www.s-buzz.se/2010/05/okinawaborna-har-ett-annan-syn-pa.html

 25. bestofmankind skriver:

  Det har även funnits militärbaser på Filippinerna enligt ”RP-US military bases agreement” som inte förlängdes med följande motiveringar:

  ”Fairness, justice, self determination, independence, self-respect and equality are values that cannot be measured in terms of money.”

  Mabuhay!

 26. mrmhalland01 skriver:

  Om inte jag minns fel ingicks ett fördrag 1960 (eller -59) mellan Japan och USA som skulle verka för ömsesidig säkerhet.
  En del av detta vaar att USA skulle ha trupper i bl.a Okinawa (kanske framför allt där).

  Japans utrikespolitik bygger än idag på detta, så pratet om att detta är omdiskuterat är nog bara i vänsterkretsar.

 27. leewanta skriver:

  Kachina – det låter som dina resonemang har tappat fokus. Det finns ingen anledning att distrahera sig med en sammanblandning av vare sig medvetandenivåer eller dimensioner, det har föga med praktiskt beslutsfattande att göra här på jorden.

  Låt mig påpeka att jag inte har sagt att hökarna kommer att lyckas med världsordningsagendan, jag understryker en välkänd och väl publicerad agenda som är verksam, en bild ur vilken vissa av världens skeenden emanerar.

  Deras imperiella hybris avslöjas i att ”planen” som sådan är mest konceptuellt förankrad och via yttre politiska plan.

  Utan en motsvarande – genuin – efterfrågan i världens kulturer till en sådan ordning är den till slut dömd till misslyckande eller misär. Titta bara på hur mycket smärta artificiella gränsdragningar har åstadkommits genom historien.

  Men somliga av dem går ned med sitt skepp om de måste och tar med sig andra i fallet.

  Under större delen av mitt liv får jag nog se mig som att ha varit pro amerikansk. Efter närmare bekantskap med sfärerna är detta icke längre fallet, om vi talar de högsta sfärerna – vilka förvisso har föga med den ursprungliga amerikanska visionen att göra. Den är nedmonterad via Executive Orders, Wall Street, det militär-industriella komplexet och diverse Bills.

  Main Street ligger numera på en begravningsplats.

  För det är så att man på högsta ort mycket väl förstår att världen inte skulle vilja se sig styrd av en amerikanskt flaggad världsordning – därför måste USA kollapsa med andra nationer. I detta kaos kan man lägga fram ”lösningen” med den andra handen.

 28. bestofmankind skriver:

  Läs på mrmhalland innan du babblar:

  ”Beslutet, som också går emot ett av hans stora vallöften, har fattats efter flera månaders vacklande som också irriterat Washington.

  – Jag beklagar djupt att jag under mitt besök här måste be Okinawas folk om förståelse för att delar av basens verksamhet måste vara kvar, sade Hatoyama till pressen efter att ha både mötts av flaggviftande demonstranter och träffat den lokale guvernören Hirokazu Nakaima.

  Nakaima förkastade ilsket premiärministerns ord som helt emot öbornas vilja.

  – Vi har fortfarande tid. . . jag vill att han jobbar vidare i enlighet med hans vallöfte, sade guvernören.

  Besöket på den subtropiska ön är Hatoyamas första sedan han tillträdde som regeringschef i september. Han lovade då att mildra de påfrestningar som Okinawas invånare känner av att behöva stå värd för tiotusentals amerikanska soldater.”

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/amerikansk-flygbas-kvar-pa-okinawa-1.1087998

 29. […] 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Posted by essbeck Filed in Uncategorized Tags: omvärldspolitik, […]

 30. mrmhalland01 skriver:

  bestofmankind,

  ”babblet” kommer inte från mig.
  Du skiljer ju inte på vad Japan har ingått för avtal (för sin egen skull) och vad lokalbefolkningen tycker.

  Detta exempel har du rotat fram för att försvara de groteska utspelen din röd/gröna företrädare just gjort.

  Detta exempel är ett riktigt dåligt sådant. Det finns ett avtal mellan länderna.

  Detta utspel hade aldrig blivit ett faktum om Ahlin eller ett riktigt proffs som Eliasson satt vid det utrikespolitiska rodret.
  Nu är det uppenbarligen Linde.

 31. mrmhalland01 skriver:

  Klippt från Wikipedia :

  In 1960, at the expiration of the treaty, the new Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan was signed between the United States and Japan. The status of the United States Forces Japan was defined in the U.S.-Japan Status of Forces Agreement. The treaty is still in effect and the Japanese foreign policy is based on these reciprocal obligations.

  http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Forces_Japan

 32. […] 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, […]

 33. soli01 skriver:

  mrmhalland – det är inte lätt ibland. :-)

 34. bestofmankind skriver:

  Du fattar tydligen nada mrmhalland. Det är du som inte kan förstå vad landet Japan vill i motsats till vad folket vill.

  Jag har gett dig exempel på två versioner, men du bara hallucinerar i en värld där de beslutsfattarna/ledarna roterar i.

  Vidga horisonten, se från olika perspektiv, kanske du lär och hitta dig själv på köpet.

 35. Bo W. Höglund skriver:

  Vill nog bara framhålla att detta förvirrade förslag (som Carl Bildt kallar Häpnadsväckande naivt) förtjänar största möjliga publicitet.

  Förutom vissa här verkande socialistiska megafoner bör väljarna rimligen tycka att det är så dumt att en regering som ens överväger att på allvar skriva ned det i något partiprogram e.dyl. har förverkat all trovärdighet!

  Kanske tom. någon av de omnämnda tänkande ”utrikessossarna” kunde förledas till en kommentar?

 36. bestofmankind skriver:

  Annars har jag noterat att du mrmhalland tiger som muren i Björklund vs Bildt/Reinfeldt hund och katt leken.

  Det är Sveriges angelägenhet men du (och Carl Bildt) föredrar att peka på andras.

 37. mrmhalland01 skriver:

  bestofmankind :

  Du klipper ut lösryckta delar av en artikel och kallar detta för sanning.

  Jag hänvisar till det avtal som finns mellan de båda länderna.

  Ska det gå till så i Sverige också efter en röd/grön seger att lokalbefolkningen i en begränsad del av Sverige bestämmer över såväl inrikes som utrikespolitik ?

  Vi har ju sett att Rosengård har fått ett ”gatans parlament”, likadant i Rinkeby och Gårdsten, Angered m.fl.

  Jag vet inte var detta ska sluta, men, hittills är jag inte så imponerad.

  Den anarki du förespråkar nu, bestofmankind , finns den i S-programmet ?

 38. bestofmankind skriver:

  Det är något fel i ditt extremist tänkande mrmhalland.

  Jag finner mig inte i sådan argumentation.

  Vad tar du för medicin? Det måste vara jätte starkt att du tappar grepet om ämnet.

 39. bestofmankind skriver:

  P.S.
  God natt! Och försök hitta någon som du kan bry dig om. Du verkar behöva det!

 40. mrmhalland01 skriver:

  soli01,

  Jo, detta var lätt.

  När någon rotar fram något som en vänsterjournalist skrivit i brist på nyheter och klipper ut delar av detta och beskriver det som USA’s våldtäkt på landet i fråga som omedelbart måste avbrytas och menar att USA genom sin närvaro på olika håll i världen gör sig skyldiga till övergrepp, är det inte svårt att se att det finns kommunister bakom det hela.

  En röst på de röd/gröna är en röst på ett kommunistiskt Sverige i utrikesfrågor.

  Jag blir inte klok på hur det har gått till, men, uppenbarligen har de tidigare ratade kommunisterna fått
  kompensation för det lidande de har haft.

 41. […] och utrikespolitiken är ju anledningen. Nu ser vi vad som händer när Ohly får inflytande. Carl Bildt utrycker sig tydligt om vad detta skulle innebära för Sverige. Det är faktiskt rejält pinsamt […]

 42. Kachina skriver:

  leewanta

  Det är min absoluta avsikt,…..att splittra fokus och vidga perspektivet. Det är speciellt riktat till de som sitter ”på toppen av berget” och fokuserar på bergstoppen för att hålla sig kvar, med resultat att de inte ser den hänförande omgivningen.

  De krafter du beskriver finns och är ytterst verksamma, men har för snävt fokus. Därför ser de inte att deras agerande kan orsaka den här civilisationens undergång,…..genom inre oroligheter. De förstår inte, precis som i Thailand och Iran, hur den stora massan tänker. De kan tillfälligt kväsa dem, men är lika maktlösa som den franska adeln när känsloströmmen går som en våg genom massan och inom några få timmar får den att röra sig i samma riktning.

  Kanske använder jag för mycket flum (resonemang de inte förstår) för att det skall ha effekt, men kort sagt innebär det att om de inte vidgar perspektivet och inser att i ett samhälle måste vara balans mellan det offentliga och det privata, samtidigt som att ansvaret för pengavolymen (att trycka nya pengar)INTE kan ligga hos de privata bankerna, utan skall regleras av staten eller unionen.

 43. spanaren skriver:

  Vad gäller de amerikanska militärbaserna på
  Okinawa är förhållandena kanske inte så enkla
  som det framställs här.

  Okinawa tillhör inte det historiska Japan på
  samma sätt som öarna Kyushu och Honshu eller ens
  Hokkaido. Ursprungsbefolkningen talar en japanska
  som är oförståelig för en Tokyobo även om invånarna
  idag även talar standardjapanska.

  Okinawa erövrades 1945 av amerikanerna och landet
  avstyckades från det Japanska Kejsardömet på samma
  sätt som Formosa och Korea och var under amerikansk
  ockupation till 1972 då Ryukyu återlämnades till
  japansk administration under förutsättning att USA
  fick behålla militärbaserna som självklart är en
  viktig del av Västmakternas försvar av Sydkorea,
  Taiwan, Japan OCH Filippinerna mot försök från
  stormakten på uppgång Kina att flytta fram sina
  geopolitiska positioner i östra/nordöstra Asien.
  Okinawa är ett särfall och kravet på avveckling
  av baserna är med tanke på dess betydelse för den
  lokala ekonomin ingalunda allomfattande.
  Varför protesteras det inte mot de amerikanska
  baserna på huvudöarna bla den stora flottbasen
  i Yokusuka i Tokyoområdet?

  Detta gällde för övrigt även baserna på Filippinerna…..

  Utspelet om den nya svenska säkerhetspolitiken
  betraktar undetecknad som verklighetsfrämmande
  även vad gäller vårt närområde.

  En ensidig svensk total nedrustning av det militära
  försvaret med en lätt beväpnad FN-bataljon som
  enda kvarvarande enhet skulle enbart föranleda
  en planering från Ryssland/CSTO och USA/NATO
  för en utfyllnad av det militäratomrummet i västra Östersjöområdet (om så inte redan skett) där vi inte
  får glömma att Pskov ligger betydligt närmare
  oss än Fort Braggs NC….

  Tyvärr är det nog så att ”ljuset från Stockholm”
  vad gäller fred och nedrustning inte sprider sig
  öster om Gotland och väster om Hven vad vi än
  inbillar oss här i ”Dårarnas Paradis” för att
  citera Bo Pellnäs.

 44. bestofmankind skriver:

  Spanaren,

  F n är militärbaserna på Filippinerna turist attraktioner.

  Med beslut från Filippinerna senaten 1991 avvecklades överenskommelsen.

 45. bestofmankind skriver:

  Med bl a följande motiveringar:

  ”Fairness, justice, self-determination, independence, self-respect and equality are values that cannot be measured in terms of money”.

  Det kan vara mycket svårt för en västlänning att förstå innebörden av ett sådant uttalande. Det har jag förståelse för.

 46. […] SvD, Expressen, Bildt, Den hälsosamme ekonomen,Kent […]

 47. spanaren skriver:

  bestofmankind,

  Jag skrev om Filippinerna i imperfektum…
  Tror mig minnas att de filipinos som förlorade
  sina välbetalda arbeten eller idkade affärsverksamheter med inriktning på de amerikanska
  militärernas behov inte direkt jublade när det
  begav sig…..

  Länkar till en nätsida om det amerikansk –
  japanska försvarsfördraget som även torde vara
  tillämpligt på USAs fördrag med Sydkorea,
  Tyskland, Polen mfl.

  Det är regeringarnas politik och beslut som gäller
  inte protester från folkhopar som dessutom kan
  vara av den ”rent a mob” typ som USA med viss framgång
  använde under den ryska svaghetsperioden för att
  främja den västliga militära stormaktens geopolitiska intressen.

  http://www.usfj.mil/50th/Index.html

  Flottbasen i Tokyoområdet heter Yokosuka och inget
  annat.
  Fel av mig!

 48. spanaren skriver:

  bestofmankind,

  Även en västerlänning som undertecknad har måhända
  viss kännedom förhållanden i Ostasien – dess
  länder,folk och historia.

  För att anknyta till dagens ämne är Bestofmankinds
  inställning i utrikes/säkerhetspolitikens värld
  något som leder till samma resultat som när de
  spanska conquistadorerna anlände till Filippinerna.

  ”Spanaren” står närmare den japanske shogunen
  Tokugawa Ieyasu som förde en politik som ledde
  till att Japan som enda land i Ostasien aldrig
  blev en europeisk koloni.

  Är säkerhetspolitiken för 400 år sedan i Ostasien
  så mycket annorlunda än dagens vad gäller geopolitiken
  i ett globalt sammanhang?

  Sedan har vi inställningen till yin och yang som
  Bestofmankind här tydligt uttrycker enligt min mening.

  Kachina:

  Dina tankar är inte alls obegripliga och man lyfter
  blicken från ”ökenreligionerna” och dess svenska
  version ”den rena Lutherska läran”.

 49. André Assarsson skriver:

  Bra skrivit!

 50. karrman skriver:

  Den stora utrikespolitiska frågan framöver blir hur Kinas framväxande stormakt kan integreras ekonomiskt och säkerhetspolitiskt med omvärlden.

  I Asien finns det många konfliktytor mellan Kina och andra länder. Det kan t.ex. gälla kinesiska minoriteters ställning, ekonomisk politik, historiska tvister mm.

  En uppseglande konfliktyta är mellan Japan och Kina.
  Den fd. japanska försvarsministern Yuriko Koike skrev nyligen följande:

  ”China’s ambition is marked by muscle flexing. On April 8, a helicopter from a Chinese naval vessel operating in international waters south of Okinawa came within 90 meters of a Japanese Self-Defense Force escort ship – so close that a gun-wielding Chinese soldier was clearly visible. Japan protested, describing the incident as an “extremely dangerous act.”

  The Struggle for Mastery of the Pacific

  Kina är ett slutet enpartisystem som det är svårt att få information om varför de handlar som de gör.
  Samtidigt blir de snabbt starkare ekonomiskt och militärt.

  En allians med den kvarvarande militära supermakten USA kan därför för många vara en försäkring mot en osäker framtid med ett snabbt växande Kina.
  Japan är ett typexempel på detta.

 51. bestofmankind skriver:

  spanaren,

  Med all respekt, men jag syftar inte på yin och yang.

  Jag beskriver ord som heder, värdighet, integritet, självrespekt, självständighet eller varför inte patriotism. Handlingar som japaner kan tom utföra harakiri med, för att kämpa för sina värderingar.

  Visst betalade USA underhåll för sina militärabaser, men till en viss mån kontrollerade man området.

  Och visst hade många Filipinos blivit drabbade av avvecklingen men det var enbart kortsiktigt. Filipinos har förmågan att anpassa sig, hitta andra alternativ och överleva med situationen som råder i omgivningen.

 52. smalanningen skriver:

  Kommer in sent här, men…

  Alltså hypotetiska frågor… är inte framtiden i sig rent hypotetisk? Jag gillar också att leva i nuet, men om man ska regera i 4 år framöver så vill jag gärna veta vad man kan vänta sig.

  Bedrövligt av S. Kommer det inte någon form av backning på detta kan jag aldrig rösta på den sidan…

 53. […] Bildt har kommenterat på sin blogg, “Häpnadsväckande naivitet”. Han skriver bland annat: Talande är att något motsvarande krav inte ställs på […]

 54. bestofmankind skriver:

  Strålande när utrikespolitiken blir en valfråga!!!!

 55. bestofmankind skriver:

  On the record, när jag ändå självmant agerar som megafon:

  ”Vi menar kärnvapenbaser, inte USA
  Artikel på Newsmill 25 maj 2010:

  Carl Bildt, Jan Björklund och Gunnar Hökmark försöker mörka den egna splittringen genom tillyxade påståenden om den rödgröna utrikespolitiken. Det är bara för ett par dagar sedan som Jan Björklund och försvarsminister Sten Tolgfors förde ett öppet offentligt gräl om grunderna för hur vårt land ska försvaras.

  Angreppet som består i att citera en halv mening från en rapport som släpptes den 17 februari beror sannolikt på borgerlig valfrossa. Deras opinionssiffror håller sig stadigt under de rödgrönas. Två ministrar ur regeringen har idag ryckt ut några ord på sista sidan av en av våra uppgörelser och satt dem ur sitt sammanhang. Deras vinkling är totalt missvisande. Så här står det på sidan 20 i vår rapport ”En rödgrön politik för Sveriges relationer med världens länder”:

  ”Vår gemensamma historia gör Europa och USA beroende av varandra. Samarbete över Atlanten är alltid bättre än djup misstro och isolationism. Bush-administrationens politik gjorde att USA tappade enormt i stöd från världens befolkning. Vi förväntar oss att USA under Barack Obamas ska föra en politik där mänskliga rättigheter respekteras. Vi kräver att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna. USA är den enda kvarvarande militära supermakten och måste därför ta ledningen i det internationella nedrustningsarbetet. En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser.”

  Precis som president Obama ser vi rödgröna hur viktigt det är att nedrustningsagendan stärks. En reell nedrustning kräver att USA och andra stormakter minskar sina militärutgifter och minskar antalet baser där kärnvapnen förvaras. Det är detta vi skriver om i vår uppgörelse. Den rödgröna utrikespolitiken innebär ett fortsatt starkt samarbete över Atlanten. Vi kommer precis som texten anger ovan att fortsätta arbetet med att stärka relationerna mellan USA och Sverige.

  USA har ett särskilt ansvar som den enda kvarvarande militära supermakten för nedrustning. De måste därför ta ledningen. Det är i detta sammanhang vi nämnt visionen om att antalet baser måste minskas. En rödgrön regering kommer att verka för att USA, precis som andra kärnvapenstater, avvecklar sina kärnvapen och minskar antalet baser. Det ska ses i kontrast till den borgerliga regeringen, som stått tomhänt och visionslös när nedrustningen under de senaste fyra åren förflyttats allt högre upp på den internationella agendan. Sverige har traditionellt befunnits sig i täten. Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt har gjort Sverige till en eftersläntrare. Om vi rödgröna vinner valet kommer vi att återföra Sverige till en tätposition i det globala nedrusningsarbetet.

  Att sköta säkerhetspolitiken och rikets försvar utgör en av regeringens absolut främsta huvuduppgifter. Det är därför som öppna offentliga gräl mellan centrala ministrar i den borgerliga regeringen är allvarliga. Under mandatperioden har vi sett en bristande samstämmighet i centrala säkerhetspolitiska frågor, som regeringens idé att delta i Nato-operationen Operation Active Endeavour i Medelhavet som byggde på ett artikel-5 mandat. Det har också handlat om olika analyser av Ryssland, storleken och inriktningen av det svenska försvaret, den ryska gasledningen, försvarets ekonomi, pliktsystemet med mera. Allvarligast är dock splittringen i Nato-frågan och synen Sveriges säkerhetspolitiska doktrin – vår militära alliansfrihet.

  Under våren har vi socialdemokrater ställt ett par kontrollfrågor till statsministern och utrikesministern utan att få svar. Jag ställer dem igen. Ska Sverige delta i Natos försvarsplanering för Estland, Lettland och Litauen så som Folkpartiet vill? Ska svenska JAS-plan sköta luftövervakningen för dessa Natoländer? För oss rödgröna är det en omöjlighet att Sverige skulle delta i något annat lands försvarsplanering. Moderaterna och Folkpartiet vill inleda en utredning om ett svenskt Nato-medlemskap. När kommer utredningen? Efter nästa val? Folkpartiet vill redan idag överge alliansfriheten och gå med i Nato.

  URBAN AHLIN, utrikespolitisk talesperson Socialdemokraterna

  http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Vi-menar-karnvapenbaser-inte-USA/

  (F.o. är jag tacksam att kunna fortsätta kommentera med bestofmankind pseudonymet i bloggen. Om det är nu pga benådningen eller min änglavakt på wordpress spelar det ingen roll. Carl Bildt är som ett korsord, man får gissa sig fram.)

 56. Kachina skriver:

  amerikansk, brittisk, norsk, fransk,…..militär övar på svenskt territorium. Svenskt NATO-medlemskap är inte en valfråga. Den är redan ett icke signerat faktum.

 57. […] Gp, Dag, 2, Ex, Vg, 2, 3, 4, S, K, Vlt, Ek, St, Db, Gb, Vf, Bo, Sk, Lö, N, Vl, Vt, C, 2, 3, Unt, Hn, F, Svt, […]

 58. perfro skriver:

  Urban Ahlin försöker ge sken av att ingen eftergift gjort mot vänsterpartiet.
  Det ske genom att hävda att allt man begär är att kärnvapnen försvinner, i sig nåt som kräver lång tid och som endast stormakterna kan fortsätta förhandla om.

  Han menade också att överenskommelsen inte innebar en avveckling av amerikanska militärbaser både irrelevant, sk ridande mot ländernas och FN:s önskemål och i hög grad destabiliserande.

  Konflikt i stället för fred.

  Hans Linde var däremot rak på sak. Allt skulle bort.
  En ny utrikesminister måhända?

 59. geneve2 skriver:

  Det är helt enkelt så att Lars Ohly mer och mer ”knaprar” sig in och tar över bland de rödgröna.
  Det är verkligen farligt. Mona Sahlin har inte förmåga att stå emot. Det är V och Lars Uhly som kommer att ta över allt mer. Kom ihåg att det var under galgen som han slutade kalla sig kommunist.Han är kommunist.

 60. spanaren skriver:

  I de avrustningsplaner som de röd/gröna tänker
  sig skall de amerikanska taktiska kärnvapnen
  ombaseras från Europa till USA medan de ryska
  fortfarande kan baseras på ryskt territorium
  i bla Leningrads Militärdistrikt dvs vid gränserna
  till Norge/Finland/Baltikum…..

  USA är inte längre den enda militära supermakten.
  Ryska försvarsbudgeten har ökats med 10-15% ÅRLIGEN
  under Putin/Medvedev vilket bla inneburit övningar
  av en storlek vi inte sett på decennier och även
  tillförsel av ny materiel. Ett 5:e generationens
  stridsflygplan har framtagits likvärdigt USAF F-35.
  Räkna om den ryska försvarsbudgeten vid jämförelser till PPP-USD – vad finner vi då?

  Historien tog inte slut varken 1989,1991 eller 1999…

  Chamberlain lyckades inte med ”Peace in our time”. Kommer Sahlin(Ohly) lyckas med sitt projekt om ”global avrustning” när tom länder i Väst som Finland/Norge/Polen/Baltstaterna ökar försvarsbugeten?

  Med en rödgrön regering blir Sverige i ännu högre
  grad än idag vad Bo Pellnäs kallar ett ”Dårarnas
  Paradis” som ingen, allra minst Ryssland, lyssnar på.
  ”Ljuset från Stockholm” når inte ens Åland….

%d bloggare gillar detta: