Från Island och till Västerbotten

STOCKHOLM: I dag är det Utrikespolitiska Föreningen i Umeå som jag kommer att besöka på min lilla resa runt på landets universitet och utrikespolitiska föreningar.

Det gör jag dels för att jag tycker att dessa diskussioner är stimulerande, och dels därför att jag vill göra vad jag kan för att stimulera det utrikespolitiska och internationella engagemanget.

Jag vill inte ha ett Sverige som vänder sig inåt – vår framtid ligger i att allt mer vända oss utåt.

Innan det bär av upp till Västerbotten är det dock åtskilligt annat som måste hinnas med.

Fram mot lunch får jag besök av gode vännen och Islands utrikesminister Össur Skarphedinsson.

Vi träffas rätt regelbundet för att stämma av olika saker – centrerade kring vad vi gör och kan göra för att hjälpa detta vårt nordiska broderland i en rätt så besvärlig tid.  I Island är det nu närmast kommunalvalen som står på den politiska dagsordningen.

Fredrik Reinfeldt är på nordiskt statsministermöte i Köpenhamn, och med all sannolikhet har Islands situation diskuterats även där.

Man även denna dag kommer det att finnas anledning att nära följa utvecklingen på de finansiella marknaderna. Och vi har all anledning att fortsätta att överväga de närmare politiska slutsatserna och följderna av den ekonomiska osäkerhet som vi just nu står mitt uppe i.

3 Responses to Från Island och till Västerbotten

 1. Kachina skriver:

  ”Jag vill inte ha ett Sverige som vänder sig inåt – vår framtid ligger i att allt mer vända oss utåt.”

  Jag håller med. Det är bättre att befinna sig i orkanens centrum än att maktlöst bli utsatt för orkanvindarna i utkanten.

  Vad gäller ekonomin kan vi konstatera att den kommunistiska planekonomin och den kapitalistiska s.k. marknadsekonomin ligger i samma grav, döda för evigt.

  Vi är på väg mot något nytt. Vad detta är vet vi ännu inte och vad som föregår det nya vet vi inte (läs inre oroligheter), men ur detta kommer något som med all säkerhet innebär att man inte längre tror sig kunna köpa status genom att yttra sig via materiella föremål.

  Om världen inte går under, kommer vi att gå mot en era där konsten, kulturen och skönheten via ljudet och bilden står i högsätet.

  Det är oss alla förunnat att vara med om denna förändring i värderingar, oavsett de svårigheter som följer i växlingen av det vi upplever som vår verklighet. Fördomar och förstelnade tankeformer kommer att raseras i en otrolig takt inom den närmaste framtiden.

  Förståelsen av skillnaden mellan den djuriska människans instinkter och den himmelska människans (själens) omedelbara varseblivning kommer att uppenbaras,…..om världen inte går under.

  Om den går under, blir allt uppenbart omedelbart.

  Som sagt, det finns ingen död. Bara en förflyttning av medvetandets centrering från en dimension till en annan.

  Välkommen till världens centralort, Västerbotten. :-)

 2. stig2entreprenoren skriver:

  Att få med Island i EU är mycket intressant.
  Det kommer med stor säkerhet att betyda att Norge snart följer efter in i EU. Norge och Island kan omöjligt sitta på var sin sida på förhandlingsbordet när fisket i EU skall beslutas.

 3. florimond77 skriver:

  När du var i Norrland kanske det hade varit ide att inspektera de områden som USAs försvarsmakt fått tillåtelse att använda sig av för att testa bomber. Det har visserligen beslutats utan riksdagen. Vad tycker du om det? Jag hörde detta till min stora panik häromdan i radion.
  HUR KAN DETTA VARA MÖJLIGT? ÄR DET SANT?
  På andra platser USA har tagit sig denna frihet har de efterlämnat en hel del farligt skrot.
  Och dom som bor där? Vem frågar dem?
  Skäms för mitt land.

%d bloggare gillar detta: