Den grekiska krisen – och mer

WASHINGTON: Valborg hemma i fäderneslandet – och man får väl hitta på något sätt att fira det också i denna utpost.

Alla morgontidningar av betydelse här fortsätter att både belysa och diskutera den grekiska krisen och dess konsekvenser.

Och gårdagkvällens middag kom för min del att nästan helt överskuggas av intensiva diskussioner inte minst mellan olika européer om dess konsekvenser.

Konsekvenser finns det först och främst för Grekland, men också för andra sydeuropeiska länder och för den Europeiska Unionen.

Viktigt är att ett rejält räddningspaket nu snabbt kommer på plats. Det var ett politiskt misstag med uppenbara också ekonomiska konsekvenser att inte tidigt kalla in IMF i den grekiska krisen. Men nu måste det kombinerade IMF/Euro-paketet på plats mycket snabbt.

Efter detta kommer vi att få en ny diskussion om hur den ekonomiska styrelsen av Europa bäst bör gestaltas. Däremot ger jag inte mycket för de gamla eurokritiker som nu vädrar morgonluft – hade vi inte haft euron i Europa under de senaste årens ekonomiska kris hade vi med all sannolikhet haft ett närmast katastrofalt valutakaos med mycket allvarliga konsekvenser.

Men det hindrar inte att det finns mycket som måste diskuteras – i åtskilliga länder.

Här talas också om den underskotts- och skuldkris som den amerikanska ekonomin är på väg in i.

Och detta är del av en bredare bild.

Insatser mot den ekonomiska krisen har ju lett till budgetunderskott i de utvecklade ekonomierna på ca 9 % av BNP och en situation där statskulden om inte politik förändras kommer att  motsvara över 100 % av BNP 2014.

Att vi i Sverige har en så mycket bättre situation kan vi tacka vår egen vishet för.

Men det gäller också att se till att vi inte äventyrar den situationen.  Jag ser att de rödgröna hemma utlovar högre bidrag och nya utgifter – en blick utanför landets gränser borde visa att den vägen är farlig för framtiden.

I dag fortsätter så mina olika diskussioner här – i kväll blir det middag med bl a Zbigniew Brzezinski på det svenska residenset på Nebraska Avenue.

19 Responses to Den grekiska krisen – och mer

 1. Kachina skriver:

  ”Efter detta kommer vi att få en ny diskussion om hur den ekonomiska styrelsen av Europa bäst bör gestaltas”

  Det kveruleras över tt vi inte talar samma språk inom EU (det gör de heller inte i USA), men det är növändigt att ha något som binder oss samman och myntfoten är (euron) ett, bokstavligt talat, klingande språk precis som dollarn.

  Det finns inget viktigare nu än att få in alla medlemsstater under euron. Det är först då vi talar samma språk, underlättar kommunikation, handel och transaktioner. Hur många miljoner försvinner inom EU, bara i växlingsavgifter?

 2. thesecondopinion skriver:

  Bäste Carl Bildt, Du har absolut rätt avseende den grekisk-europeiska krisens primära behandling: man var sent ute och nu gäller det att ha ”brandkåren på plats” subito. Den fortsatta behandlingen av krisen gäller främst två saker: det hjälper inte att hitta bovarna i ärendet; och det gäller att identifiera och lära sig av de gjorda misstagen och därtill komma överens om de framtida spelregler, som ger den bästa möjliheten att undvika likadana eller likartade katastrofer i framtiden.

  Ävenom det låter för några kanske någorlunda alarmerande att man diskuterar mer och mer om den amerikanska underskottskrisen, är det ändå någorlunda tillfredsställande att man också i USA har börjat inse, att det inte finns några som helst möjligheter att fortsätta som tidigare, t ex avseende användningen av amerikanernas pengar till kriget i rymden i den omfattning som sker i dag.

  Hoppas att amerikanerna kan visa ett exempel till oss nordbor hur man ska satsa i clean-tech. Där finns det gott om möjligheter att satsa på skapandet avinnovationer och på utnyttjandet av innovationer i en global skala för en bättre värld.

  Därmed önskar jag er alla inklusive Carl Bildt (er duktige utrikesminister som ger nytta för oss alla i EU), kommentatörerna i denna blogg och läsarna samt alla andra i Sverige en riktig trevlig sista april och förhoppningsvis en solig första maj, oavsett om ni är arbetstagare, studerande, arbetsgivare, invandrare, självanställda, barn eller arbetslösa eller tillhör i någon annan människogruppsbeskrivning! Vi är alla lika värda, ändå.

  Mvh från ännu så länge soliga Helsingfors
  Jouni Pulli
  I Femkanten, Helsingfors

 3. Kachina skriver:

  Ha en bra valborgs själv, Jouni.

 4. maukonen skriver:

  För övrigt tycker jag att du ska ringa dina kontakter i Bosnien och se till att kidnappade Vid Frank Radosh får komma hem till sin mamma!
  Det är ett klart brott mot Haagkonventionen att Vid inte har blivit återförd till sitt hemland som är Sverige från Bosnien där han hålls kvar av sin pappa och de bosniska myndigheterna.
  Vid Frank Radoš (zvan samo Vid Radoš od svog oca, posle bekstva u Trebinje, Bosna-Hercegovina), je kidnapovan u martu 2008, i sproveden je posle toga u inostranstvo 15 maja iste godine.

  Tek u septembru 2008, posle hapšenja Nina Radoša u Bosni, je Vidova mama Ana saznala gde se njeno dete nalazi. Vidovoj mami, koja ima sama starateljstvo o Vidu, je Vidov otac sprečio svaki kontakt sa njenim sinom.

  Ona nije dobila nikakvu pomoć od Bosanskih vlasti, time su joj uskratili i da sazna adresu ili telefonski broj od Vida. Od Vidovog oca posle njihovog nestanka, nije dobila nikakvu informaciju o Vidu.

 5. chjvn skriver:

  Tog med speciellt stort intresse del av tvenne inlägg: Carl Bildt om Grekland och Jouni Pulli om utvecklandet av cleantech med USA som pådrivare.

  Det skrämmande, och de facto största hotet för vår ekonomi och våra sociala nätverk är det enorma globalt kumulativa underskottet som vi inom de följande tre kommer att möta. De flesta länderna har valt i den starka recessionen en mycket mjuk linje, m.a.o aktivt skuldsatt (och det fortsätter) sig i ytterligare oroande stora mått. Vad betyder detta då ? De facto har man valt att uppskjuta betalning av skulder i förmån för svag ekonomisk hushållning. De hårt skuldsatta länderna och ekonomierna minskar aktivt sina förutsättningar att försvara en hyfsad utveckling i respektive länder. De starka (ofta energiägande länder) kommer att få en annan roll i framtiden och de ekonomiskt svaga länderna får böta för sina ledares beslut.
  Denna utveckling har jag kunnat följa med i Grekland sedan länge. Läget motsvarar i Grekland ej helt det man hade i Finland i början 1990-talet utan det ÄR MYCKET VÄRRE.
  Det är naturligtvis ett måste att kasta livlinan till Grekland. Men det räcker ej med det. Nu måste maninom EU införa mycket skarpare intern kontroll av beslutens förverkligande i landet. De länder som nu lånar Grekland (det blir nog 3 − 4 gånger 40 Miljarder Euro), blir samtidigt mera sårbara för sina egna ekonomiska störningar och tvingas till ytterligare svag utveckling internt. Det blir jobbigt för våra politiker att försvara besluten.
  Nu gäller det att skapa ordning och reda inom hela EU.

  Inom cleantech området skulle jag nog villa påpeka, att vi i Europa i dagens läge har mycket redan att erbjuda Amerika. En annan sak, och där har Jouni Pulli igen absolut rätt: när amerikanarna fäster sin uppmärksamhet på allvar i ämnet, så börjar det säkerligen och hända mycket. Det är något vi europee´r borde försöka påskynda med alla politiska medel. Här har de nordiska utrikesministrarna en fantastisk möjliget att profilera våra länder på bästa sätt.
  Till slut önskar jag Er alla en ROLIG FÖRSTA MAI !
  Det gäller ju vår dag – arbetarnas dag !
  Noterade Nestor Bloggaren h.c.

 6. businessallday skriver:

  Greklands problem blir vårt allas problem oavsett vad vi tycker, exportintäkterna kommer ytterligare att försvagas med en lägre euro kurs samtidigt står andra läder på tur med ”kölapp” för att låna, Spanien kommer troligen först tätt följt av Irland och Portugal. För oss som handlar en del med fastigheter nere i Spanien kan troligtvis detta betyda en viss positivitet – men för länderna inom unionen är det inte en sund utveckling.

 7. perfro skriver:

  Grekland har vanskött sin ekonomi länge. Partierna både till vänster och höger är ansvariga för en löftespolitik, detta för att det var grekernas önskan.
  Och inte bara befolkningens utan även fackföreningarnas och kommunisternas
  Det är förstås orimligt med en pensionsålder på 50 år och en offentlig sektor, som till betydande del gick ut på att stoppa in folk så att de blev sysselsatta.

  Det var en politik som var felaktig, både nu och än mer i framtiden och när nu finanskrisen kom
  så hamnade landet i ett ekonomisk kaos.
  Man kan fråga om inte EU skulle ha ställt hårdare krav på Grekland att lägga om sin politik inte minst därför att landet har euron som sin valuta.

  Nu är befolkningen rasande och förtroendet för politikerna i bottenläge.
  Grekland kan förstås i det korta perspektivet långa alla sina problem själva De måste ha nödlån. Fråga är varifrån. Om t ex Tyskland ställer upp, vilket i sig kan vara nödvändigt, så skapar det en inrikespolitisk konflikt där och Angela Merkel tappar i förtroende.

  Grekland är inte ensamma. Även länder som Portugal och Spanien har vanskött sina ekonomier och det gäller för övrigt Storbritannien, som nu sannolikt får en ny regering.
  Vi svenskar ska vara tillfredsställda över att vi har bland de länder som har de mest stabila offentliga finanserna och där nu ekonomin vänt starkt uppåt.
  Det verkar inte svenska folket ha förstått.

 8. geneve2 skriver:

  ”Det verkar inte svenska folket ha förstått” skriver du perfro. Det är just det som är fel med vår regering och med Alliansen.
  De kan omöjligt få ut sitt budskap till oss vanliga
  människor så vi förstår. Alliansen kan inte kommunicera med oss på ett begripligt sätt. Carl Bildt jag ber dig: Nu när valet närmar sig, försök stanna hemma lite mer och hjälp till med valrörelsen! Det behövs verkligen.

 9. stig2entreprenoren skriver:

  Grekland bör uteslutas ur Eurosamarbetet så att de sen kan devalvera. Eurosamarbetet medger ej detta och den ”politiska varianten” med nedskärningar klaras ej normalt? Sedan får de kvalificera sig på nytt.
  Detta ger även signaler till Italien, Spanien, Portugal, Irland mfl att ta itu med sina ”verkligheter”.
  Den ”mjuka” vägen kommer ej att fungera med Grekland och om den ändå gör det temporärt så står snart fler på kö. Grekland utgör 2.5% av Eurosamarbetet, vilket säkert kan assimileras, men om detta även drar med It,Sp,Pt,Ir så blir det 31.2% av Eurosamarbetet och det blir då en betydligt hårdare nöt att knäcka.
  Uppmärksamheten i USA tyder på ”skadeglädje” enär man inte gillar att man har egna stora problem samt att dollarn successivt detroniseras som världsvaluta.

 10. Kachina skriver:

  Ja perfro, Sverige har alltid varit ”duktig valp” i det internationella samfundet. Man kan till och med säga, bäst i klassen.

  Nationalstaternas tid är dock förbi. Detta verkar varken stora delar av det svenska folket och de europeiska folken ha förstått.

  Klansamhällen dog ut och ersattes av Furstedömen. Dessa dog ut och ersattes av nationalstater. Allt detta var ett resultat av snabbare kommunikationer och utökad handel.

  Unionsstaten är en logisk följd av det samhälle vi nu lever i. Övergången kan bli både rörig och kostsam, men anpassningen är ett villkor för att vi skall kunna fortsätta från den nivå vi är.

  Ja, vissa stater har misskött sina ekonomier och måste sättas under förmyndarskap från Bryssel, men tanken på att överge en unionsmedlem i en ekonomisk katastrof, finns inte i en union.

 11. Kachina skriver:

  ”Uppmärksamheten i USA tyder på ”skadeglädje,…..”

  Den tillfälliga glädjen kanske beror på att ingen ännu lyckats dechiffrera deras uppblåsta balansräkning.

 12. perfro skriver:

  Ja, Kachina det ligger något i vad du säger.

  Kommuner får inte gå i konkurs. Det får inte heller kommunala bolag. När bankerna är i trångmål får endera insättarna och företag ta styrk och sedan griper staten oftast in som en räddande ängel.

  Fallet Grekland startade tidigt.
  Men i USA så inleddes finanskrisen när president Carter bjöd låginkomsttagarna på räntefria, icke några som helst förpliktande lån. Det accepterade bankerna utan vidare-staten fanns ju i bakgrunden.

  De struntade alltså i om de nya husägarna kunde betala räntor och amorteringar och när så inte blev fallet så lom kraschen på bara några dagar som en
  blixt från en klar himmel.
  Och långt innan fanns det huslängor i förfall.

  Även i detta fall fick skattebetalarna stå för räknigen. Staten fick gå in med gigantiska lån delvis utan någon som helst förhoppning att få betalt dem återbetalade.

  Och så fortsätter det som vanligt om nu inte politikerna tar sitt ansvar, vilket inte är så lätt.

  Här har vi ett vägval. Det det ske via socialisering eller via marknadsekonomi.
  Ska det komma löften på löften, det som de rödgröna kommit med, eller ska reformer finansieras utan att äventyra våra offentliga finanser.

 13. The Golani Snowman skriver:

  Att tala om cleantech – man kan alltid gå till experterna. http://www.businessweek.com/magazine/content/09_20/b4131034558887.htm

 14. The Golani Snowman skriver:

  Sök bara på cleantech Israel

 15. Visionären skriver:

  geneve2 skriver kl 09:19 bl.a:
  ”Det är just det som är fel med vår regering och med Alliansen.
  De kan omöjligt få ut sitt budskap till oss vanliga människor så vi förstår.”
  Jag håller delvis med dig. Men å andra sidan kan jag också inse att det är en enorm uppförsbacke för Alliansen att få ut sitt budskap ö.h.t. i svenska nyhetsmedia, som är så ensidigt fokuserade vid allt som är gynnsamt för oppositionen och allt som är ogynnsamt för Alliansen. Som ett par enkla exempel på detta kan jag nämna följande.
  För ett par månader sedan publicerades en OECD-rapport angående den s.k. välståndsligan. SR gjorde då, som du kanske minns, ett stort nummer av att Sverige under perioden 2007- 2009 halkat ned ett par placeringar i välfärdsindex. Vad SR dock ”glömde” att upplysa lyssnarna om var att siffrorna för 2009 byggde på (som det stod i rapporten): PPPs for all countries are OECD estimates.” och vidare på annat ställe: ”PPPs are statistical constructs rather than precise measures”.
  Detta torde vara förklaringen varför Grekland gick som en raket i samma rapport, från 84 i välfärdsindex under 2007 till 88 under 2009.
  Inget av detta berättade SR för lyssnarna.
  Rapporten finns f.ö. här att beskåda: http://www.oecd.org/dataoecd/61/54/18598754.pdf

  När Eurostats siffror om EU-ländernas budgetunderskott publicerades härförleden har SR emellertid valt att göra tvärtom. I åtminstone två längre reportage i Studio Ett har man diskuterat Greklands kris och landets stora budgetunderskott. Inte i ngt av dessa reportage har man med ett enda ord lyckats nämna att Sverige enligt samma statistik har det lägsta budgetunderskottet av alla EU-länder (0,5 % av BNP jämfört med Greklands 14 % och någonting).

  Jag frågar mig. Hur skulle Alliansen hantera SR:s uppenbara motvilja att publicera ngt som är gynnsamt för Alliansen i detta fall. Man kan väl inte gärna tvinga SR:s nyhetsredaktion att i urvalet av sina reportage göra en mer allsidig bedömning? Vad tror du detta skulle framkalla för rubriker?

  Samma sak med dagens hysteriska kampanj till förmån för sossarna och vänsterpartiet. En första maj-bevakning, som när man tittar in på SR:s och SVT:s hemsidor närmast ger intryck av att man hamnat på sossarnas och vänsterpartiets egna hemsidor. Man bullar upp med allt man har. Inget evenemang som sker idag verkar vara för litet för SR resp. SVT att följa. Således kunde man på SR:s och SVT:s hemsidor läsa bl.a. följande:

  ” Ekot bevakar första maj

  Ekot bevakar och rapporterar från dagens förstamajtal med Mona Sahlin, Lars Ohly och Wanja Lundby-Wedin. Mona Sahlins tal från Norra Bantorget kommer att läggas ut i sin helhet i efterhand.

  Läs mer på sverigesradio.se/valet”

  Och på SVT:s hemsida:

  ”Live Just nu: Mona Sahlin talar
  Följ Mona Sahlins tal live

  Mona Sahlin (S) majtalar i Sundbyberg.
  > Se livesändningen här
  > 13.40: Följ med i tåget mot Norra Bantorget

  S lovar miljarder till pensionärerna
  Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska halveras redan nästa år.

  Kostnad: 7,5 miljarder

  Så bevakar svt.se 1:a maj

  Nyheterna, talen live och analys – allt får du på svt.se.
  > Hålltider under dagen”

  Hur ska Alliansen hantera denna bevakning som tagit sig kampanjartade former?

  Det är frågan som jag ser det.

  V

 16. Kachina skriver:

  ”Här har vi ett vägval. Det det ske via socialisering eller via marknadsekonomi.”

  Både och. Jag menar att det är växelverkan mellan det allmänna och privata som genererar tillväxt. Vi kan alltså inte, antingen socialisera eller kapitalisera, utan måste göra bäggedera, alltså blandekonomi.

  Det absolut viktigaste är att staten har kontroll över pengamängden och inte att, som idag, privata banker trycker nya pengar i allt högre takt varje timme.

  Vi kommer oundvikligen snart till den punkt då hela det globala finanssystemet måste saneras och då är det enklare ju mindre antal valutor vi har att hantera. Därför ivrar jag för euron i samtliga EU-länder.

 17. bestofmankind skriver:

  Alliansen kan inte kommunicera med vanlig människor för att den sysslar mest med plagiat och triangulering.

  Vem t ex tror på Moderaternas slogan: Sveriges enda arbetarparti – som är utannonserade på sidan 3 i dagens pappersversion av Expressen, GT och Aftonbladet?

  Schlingmann, vart tog din egen ideologi, retorik och fantasi vägen?

  Tillhör Carl Bildt i Sveriges enda arbetarparti?

  Är Carl Bildt numera en Socialdemokrat?

  Jösses, vad Ni- Moderaterna – skämmer ut Er själva!

  Lågt, mycket lågt!

  Va lite original!

 18. perfro skriver:

  Vi har nu Första maj och Internation alen bakom oss. Det röd-gröna budskaper lanseras. Det bygger på ett otal kompromisslösningar samtidigt som ytterst viktiga frågor endera hålls i det fördolda eller skjuts på framtiden.

  Stockholm samt närliggande kommuner är ense om att en ny förbifart behövs.
  Det tycker också socialdemokraterna lokalt medan miljöpartiet som varligt ser kollektiv-cykel- samt gångtrafik som de nära nog enda lösningarna.
  Denna problematik slutade med krav på en folkomröstning och då gäller det ändå investeringar i storleksordningen 40-50 miljarder, varav minst redan 5 miljarder är förbrukade.

  Miljöpartiet har också fått gehör för en annan gigantisk satsning på kollektivtrafik, snabbtåg som ska kosta 400 miljarder att förverkliga.
  En samlad expertis säger dock att miljöeffekterna är ringa.
  Samtidigt ska transportsektorn bestraffas; det gäller landsbygdstrafik samt långtradartrafik, somändå är vital för vår ekonomi.

  Enskilda landsbygsbor. bolag som Skania samt Volvo med underleverantörer men även vår konkurrenskraft får bära kostnaderna.

  Det ska, heter det, vara en trygg och miljövänlig energiförsörjning.
  Det kan vara riktigt såtillvida att vi successivt utvinner mer energi via ny teknik.
  Däremot döljer man inställningen till kärnkraften som ändå svarar för 40 procent av vår energi samt som även kan byggas ut via nya tekniska lösningar.
  Hur ska för övrigt våra kärnkraftsverk avvecklas samt inom vilken tidsram?
  I detta fall kräver Mona Sahlin att den starka opinion inom partiet som både stått bakom införandet av kärnkraften och nu vill behålla den, ska hålla tyst.
  vi får se om det lyckas, de värnar ändå om vår basindustri.

  Rent parlamentariskt är det inte heller så lätt tolka vad socialdemokraterna egentligen står för.
  Den röd-gröna alliansen var ett historisk genombrott menade Mona. men samtidigt om nu sverigedemokraterna skulle bli ett våg mästarparti, så ska hon i stället vända sig till centern och till folkpartiet för att få med dessa allianspartier i en ny regering.
  Hur ska det då kan man fråga gå med miljöpartiet och vänsterpartiet? Kommer dessa partier ens långsiktigt ha något förtroende för Mona Sahlin?

  I övrigt för man fram den ihållande kritiken mot regeringens politik, detta utan något hänsynstagande till finanskris och till att vårt land skapat bättre klimat för tillväxt, detta inom ramen för sunda statsfinanser. I övrigt har genomförda reformer blivit något av en exportvara.

  Det kan också noteras att allt man tidigare ansett vara klasspolitik som jobbskatteavdraget samt fastighetsskatten nu ska behållas liksom mycket annat men fördelningsprofilen ska stärkas dvs de rika ska få betala mer.
  Till löftena, om de nu kan infrias,hör målsättningen om 40 000 bostäder per år, mest som hyresbostäder.
  Därmed stärks den stora staten, i detta fall de kommunala bostadsbolagen, som i övrigt ska få subventioner på olika sätt. Det maskeras med att det är hyresgästerna som gynnas.
  Därutöver ställer man ut en rad löften i det uppenbara syftet att vinna över viktiga nyckelgrupper.
  Vad gäller vår misslyckade integrations-och skolpolitik är det tyst.
  Däremot klandrar man utanförskapet även i den meningen att samhället helst ska passivisera de som ändå kan komma in på arbetsmarknaden, detta i kombitation med väsentligt höjd a-kassenivå.
  Men bockfoten finns där; de som inte ansluter sig till a-kassa ska betala en straffavgift och likaså ska vi få ett nytt utjämningssystem såtillvida att kassor med lägst a-kassa måste dela med sig till dem med hög a-kassa.

%d bloggare gillar detta: