Viktigt avtal i norr

STOCKHOLM: Det finns all anledning att vart välkomna att Norge och Ryssland i går träffade en överenskommelse om gränslinjen mellan sina respektive ekonomiska zoner i de nordligaste delarna av Atlanten.

Förhandlingarna har pågått i fyra decennier, och stundtals har det verkat som situationen har varit helt låst. Men att man nu äntligen når en överenskommelse är värdefullt från åtskilliga utgångspunkter.

Att riskerna för friktioner i området minskas är en fördel i sig, men dessutom kan självfallet i framtiden nya möjligheter öppnas för att utnyttja de naturresurser som kan finnas i området.

Avtalet är bilateralt mellan Norge och Ryssland, men den stabilitet det bidrager till är till gagn för hela vår del av Europa.

13 Responses to Viktigt avtal i norr

 1. spanaren skriver:

  Avtalet om gränsdragningen i Barents Hav är
  naturligtvis av betydelse för den geopolitiska
  situationen i vårt närområde.

  Av kanske större betydelse är utvecklingen i
  Ukraina. Varför får vi ingen kommentar från
  utrikesministern om detta och varför är denna
  fråga tydligen ointressant även här på CB Blogg?

  http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36310&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=8f47f804bf

 2. thesecondopinion skriver:

  Det gäller att verkligen gratulera förhandlarna i Norge och Ryssland. Kanske är det så småningom dags för Ashton & Co att få expertishjälp från norrmän avseende förhandlingarna mellan EU och Ryssland. Man kan knappast framhäva för mycket det stora värdet av samarbetet mellan EU och dess grannländer, t ex Norge, Ryssland och Turkiet.

  Jouni Pulli
  Femkanten i Helsingfors

 3. Kachina skriver:

  Det evigt olösliga, kan genom en attitydförändring lösas på ett ögonblick. Det gäller även Rysslands kransstater och Mellanöstern, även om de för tillfälle ser ut som gjutna i betong.

  Jag kan bara hålla med Jouni Pulli. Ryssland är vår granne och även vår vän, om vi bägge använder vanligt folkvett för att lösa tvistefrågor.

 4. Kachina skriver:

  Spanaren

  Inom fastighetsbildningslagen är tomtgräns och fastighetsgräns samma sak, men inte inom brottsbalken. Där är en etablerad tomtplats lika med den hemfridszon inom vilken en familj skall kunna känna sig trygg. Beroende av hur bostadshhuset är placerad på fastigheten, kan hemfridszonen sträcka sig in över annan fastighet. Detta bedöms på plats efter verkligheten, inte efter kartan.

  En nationsgräns är tydlig på kartan, men till denna skall bedömas den etablerade tomtplatsen, hemfridzonen. Det saknas vanligt folkvett bland individer på gräsrotsnivå här i det fredliga Sverige och uppenbart är att USA/EU inte ens kan stava till ordet, än mindre förstå innebörden.

  Jag har svårt att förstå varför vi kämpar för att få kontroll över gas- och oljekranen i Rysslands hemfridzon, samtidigt som vi i princip avvecklar vår egen etanolproduktion.

  Det är tydligt saknas vanligt folkvett i de övre politiska sfärerna inom USA/EU.

 5. perfro skriver:

  Ryssland har länge varit aktivt i Barents hav med långt större ambitioner än vad det nu ingångna avtalet visar.
  Det har även medfört ett vidgat samarbete mellan vårt land och Norge och även med NAto i bakgrunden.

  Rysslands agerande kan man även studera på annat håll. Dit hör Georgien och Ukraina.

  Ryssland har alls inte någon hemfridszon som Kazina hävdar. Led detta i bevis.

 6. Kachina skriver:

  Har inte Kuba ingått i USA:s hemfridzon sedan 50-talet?

  Hemfridzonen har att göra med etablerad tomtplats och vem kan påstå att Georgien och Ukraina inte är en för Ryssland etablerad tomtplats?

  I den globala ”allemansrätten” finns även där skyldigheter att visa hänsyn. Vi stod på randen till ett atomkrig när Chrustjev inte visade vederbörlig hänsyn och respekt, på 60-talet.

 7. spanaren skriver:

  Kachina,

  Vi tänker i samma banor och tillerkänner
  Ryssland ett territorium som kanske är
  större än det nuvarande som har de gränser som
  gällde för Ryssland i slutet av 1500-talet.
  Betänk att Ryssland efter geopolitiska katastrofer
  alltid återkommit som stormakt starkare än
  tillförne under kraftfulla tsarer som Peter I, Stalin
  och nu Putin(Medvedev).
  Den 9 maj på segerdagen skall det hållas en militär
  parad på Röda Torget som är större än någonsin….
  Säger det oss något om hur Kreml tänker?

  USA/EU/NATO försöker på alla sätt militärt och
  ekonomiskt inringa och försvaga Ryssland med
  siktet inställt på Tiumen i Sibirien….
  Även vårt land deltar av någon anledning i denna
  politik för att främja framförallt USAs intressen.
  Är Västmakternas geopolitiska intressen i alla
  stycken Sveriges eller kan vi tänka oss en återgång
  till Karl XIV Johans politik som höll vårt land
  utanför de europeiska krigen i 200 år med en ny
  svensk regering?

  Hemfridszon = intressesfär.

  Perfro,
  Det var Saakasjvilij som beordrade ett militärt
  angrepp på de ryska FN-styrkorna i Sydossetien.
  I Ukraina har Yanukovitj valts av en majoritet
  av väljarna även om stödet bland ”polackerna”
  i väst är svagare än bland ”ryssarna” i öst.
  Kanske det vore en lösning att Lviv åter fick
  bli Lemberg i Polen..

 8. thesecondopinion skriver:

  Avseende utvecklandet av samarbetet mellan EU och Ryssland gäller det naturligtvis även frågorna kring mänskliga rättigheter t ex då frågan är om pensionerade personer och minoriteter. Framförallt hjälper här att skapa en bred kontaktyta mellan EU-medborgare och ryssar samt att agera praktiskt.

  De norska beslutsfattarna har agerat synnerligen praktiskt och därmed även nått resultat som naturligtvis blir även kritiserade. Men ändå har man nått ett avtal med Ryssland om användningen av Barents hav mellan dessa två grannländer.

  För EU vore det ytterst viktigt att försöka samarbeta med Norge, likaväl som med Ryssland, i frågan om det framtida utnyttjandet av Shtokman-gasfältet. Om man nu inte inser vikten av denna sak, är det för sent att senare beklaga att kineserna gjorde avtal om att köpa dessa energiresurser och VI FRYSER. Denna energi blir säkerligen utnyttjad i alla fall. Jag anser att kampen mot klimatförändringen är viktig men denna sak bör inte hindra oss att agera realistiskt och framförallt i tid.

  mvh
  Jouni Pulli
  Femkanten i Helsingfors

 9. chjvn skriver:

  Jag tackar Jouni Pulli för hans väl genomtänkta och balanserade inlägg ovan. Den STORA frågan är ENERGIN, var kan man skaffa energi, vad kostar det och hur långt räcker de kända och än okända källorna. Ryssland är från denna synvinkel sett en nyckelstat för oss och ytterst viktig för hela EU. Det var med stor lättnad jag tog del av nyheten om det nya pragmatiska avtalet som Norge och Ryssland förhandlat fram. Det ger oss EU-medborgare hopp om att vi idag ännu har en realistisk chans att kunna säkerställa vårt enrgibehov från Ryssland och då speciellt Stokman fältet som är oerhört rikt på olja men samtidigt kräver nästan övermänskliga krafter för att utnyttjas på grund av den kärva naturen i området.
  Här har vi ett fantastiskt fin möjlighet att ingå ett nära och pragmatiskt samarbete mellan de Nordiska länderna. Vi, om våra beslutfattare bara inser och agerar, skulle kunna få ett vida försprång före de länder som tillsammans med oss konkurrerar om denna energi.
  Idag ser vi redan med skyhöga bokstäver hur agressivt och skickligt Kina tillförsäkrar sig en kontinuerlig och säker tillgång till alla de strategiska råmaterialen som den växande ekonomin behöver för att ytterligare förtsärka sin position som ledane världsmakt.
  Det gäller således att agera och öka samarbetet med Ryssland för att säkerställa Nordens och de facto, hela EU´s tillgång till riklig gas och olja från Ryssland. Visst är vi norbor vana med köld, men att frysa utan äns något hopp om att det tynar upp, det vill vi väl ej.
  Jag önskar också tillägga att då det råder verklig knapphet på energi, går den främst till vår industri för att hålla hjulen över huvudtagen rullande.
  Rekommenderar således varmt att utrikesministrarna i Norden med allvar grabbar tag i denna sak och börar ett klart intensiverad aktivitet för ett nära samarbete med Ryssland inom Energin.
  Tecknade Nestor Bloggaren h.c.

 10. perfro skriver:

  Avtalet mellan Ryssland och Norge finns det inga allvarliga invändningar emot, men samtidigt har det kommit lång tid att komma dit.
  För det bär Ryssland huvudansvaret menar jag.

  Rysslands politik gentemot Georgien och nu senast Ukraina är inte försvarbar.
  Beslutet att godta ryska långvariga marina baser i Svarta havet mot sänkta gaspriser fattades under stor oenighet i det ukrainska parlamentet.
  Slagsmål och äggkastning visade inte minst på det.

 11. Kachina skriver:

  Undrar bara under vilka former USA:s marinbas på Kuba kom till.

  Kan man ana sig till den i USA präglade livsstilen ”double standard” bakom ditt resonemang, perfro?

 12. perfro skriver:

  Den ryska gassubventionen är svårtolkad. Till det bidrar inte minst dess långsiktiga konsekvenser.

  Vad Ryssland eftersträvar är ökat inflytande i Ukraina och att detta lands ambitioner komma med i EU förhindras.

  Det finns ingen annan utväg för Ukraina än att eftersträva ekonomisk utveckling av egen kraft och i samverkan med andra.

  Den inhemska splittringen av landet försvårar detta. Den östliga delen har lägst utvecklingskraft och är mest rysslands-beroende.

 13. spanaren skriver:

  VIKTIGT AVTAL I ÖST:

  ”Återintegreringen” av Ukraina i den ryska
  intressesfären går med stormsteg utan att
  USA/EU visar någon reaktion……

  Istället för mina egna sedvanliga förnumstigheter
  länkas till bloggen ”Sverige och världen” som
  har ett enligt min mening tänkvärt inlägg
  som kanske är av intresse för en vidare läsekrets.

  Har Perfro, Tsolin mfl några åsikter i ämnet?

  http://tnsexton.wordpress.com/

%d bloggare gillar detta: