En flexibel och modern utrikesförvaltning

STOCKHOLM: Hemkommen från Luxembourg var min första uppgift att ta emot det första delbetänkandet från Peter Egardts utredning om den framtida utrikesförvaltningen.

Under några år har vi sysslat åtskilligt med att få ordning på utrikesförvaltningens ekonomi och få allt i balans efter de stora underskotten.

Nu ligger den uppgiften bakom oss, och vi börjar nu titta framåt på allvar.

I Globaliseringsutredningen diskuterades delar av dessa frågor – och dess tankar ledde till åtskillig debatt – men det är med Peter Egardts utredning somn vi nu på allvar tar itu med moderniseringen.

Senast man såg över UD på detta sätt var tydligen i slutet av 1980-talet – och då levde vi i en annan värld.

Att jag tog emot detta delbetänkande när jag just återkommit från en avgörande diskussion om hur vi skall utforma den gemensamma europeiska utrikestjänsten är bara ett av tidens många tecken.

Peter Egardt fortsätter sitt arbete med sikte på ett delbetänkande under hösten, men jag är övertygad om att vi kommer att ta tag i åtskilliga av hans förslag redan nu.

En mer flexibel utrikesförvaltning är en nödvändighet i en allt mer föränderlig värld.

Och behovet av en modern och framtidsinriktad utrikesförvaltning har sannerligen inte minskat.

3 Responses to En flexibel och modern utrikesförvaltning

 1. bestofmankind skriver:

  That´s it?
  I´m not impressed!

 2. melizzavideoblog skriver:

  hej Carl Bildt
  hur kan man bli politiker ?
  ha det bra

%d bloggare gillar detta: