Inte vår bästa stund

LUXEMBOURG: En ljum och vacker vårkväll här – promenerade hem efter middag med några kollegor på sedvanlig restaurang i de äldre delarna av staden.

Den europeiska situationen nu är inte alldeles bekväm.

Vi fick Lissabon-fördraget på plats under det svenska ordförandeskapet, och förde politiken framåt på en del andra viktiga områden också.

Men sedan dess har saker och ting blivit mer komplicerade.

Vi utrikesministrar kämpar med att så snabbt och så tydligt få de nya institutioner som skall ge oss en starkare röst i världen på plats. Men jag har en känsla av att striderna mellan byråkratierna i Bryssel nu bromsar våra ambitioner på ett sätt som kan få såväl inrikes- som utrikespolitiska konsekvenser.

På mötet här i morgon kommer jag att vara mycket tydlig på den punkten.

Samtidigt går den grekiska krisens drama från den ena akten till den andra.

På tysk TV har jag just sett ett debattprogram som centreras kring frågan om hur mycket Tysklands skattebetalare skall ställa upp för att lösa ut Greklands problem. En vän direkt från valrörelsen i Nordrhein Westfalen vittnar om att diskussionen ute på torgen inte är alldeles enkel.

Samtidigt finns det alldeles uppenbara risker om detta inte kan lösas.

Jag hoppas att det blir en snabb och kraftfull uppgörelse mellan Grekland och IMF – och att det sedan också kommer det europeiska stöd som utlovats. Och att Grekland sedan tydligt tar ansvar för att fullt ut genomföra denna uppgörelse.

Vi kan säga att det var så vi gjorde med Lettland.

Ett program grundat på en överenskommelse med IMF kompletterades med nordiska finansiella insatser – och Lettland är nu ur den värsta krisen och sakta men säkert på väg mot bättre dagar igen.

Jag hoppas att vi snart kan komma tillbaka till de mer långsiktiga utmaningar vi står inför.

Klimatfrågan måste tillbaka på dagordningen – tankepausen efter Köpenhamn kan inte bli hur lång som helst.

Den europeiska ekonomins långsiktiga konkurrenskraft måste tydligt och trovärdigt stärkas i ett s k 2020-program.

Och vi måste bättre ta oss an freds- och försoningsfrågorna i olika områden i närheten av vår Union.

Kanske finns det anledning att påminna även om detta på vårt möte i morgon.

17 Responses to Inte vår bästa stund

 1. Bo W. Höglund skriver:

  I stället för att fortsätta att yra om en obskyr vårdnadstvist vill jag gärna anknyta till något som inte är lika OT.
  ”Klimatfrågan måste tillbaka på dagordningen – tankepausen efter Köpenhamn kan inte bli hur lång som helst.”
  Efter att ha åhört intervjun med Maria Wetterstrand i dagens fokus vill jag gärna understryka att en röst på henne i september betyder ett stöd för en socialistkoalition styrd av Mona Sahlin!
  Tänk efter före!!

 2. stig2entreprenoren skriver:

  Grekland, Portugal, mfl ”kris” akt 3, 4, 5 och 6.

  Hur skall Grekland och Portugal kunna hänga med starka industriländer med högteknologi och stark exporttradition som Tyskland och Sverige?
  Det blir spänningar mellan rikare delar av unionen och de som ständigt tenderar att halka efter. Liknande problem finns i USA mellan högteknologiska Kalifornien och jordbruksbygderna i mellanvästern. Detta ”justeras” delvis av lägre löner, lägre markpriser samt av omflyttningar.
  I Europa är dessa ”justeringar” svårare och tar längre tid pga fler språk- och kulturbarriärer.
  Detta är inga nyheter för någon som är insatt i problematiken. Problemen har diskuterats tidigare men de politiska målen har då övervägt. I debattprogram med skattebetalare i rikare delar av Europa sätts nu solidariteten på spel. Kunniga och pedagogiska politiker har nu en chans att hjälpa till med folkbildning. Hur skall barnen till grekiska olivodlare fås att välja en mer högteknologisk utbildning för att de senare skall kunna vara med och bygga en grekisk framtidsnäring?

 3. bildterberg skriver:

  Kanske IMF inte utgör något universalrecept trots allt.
  Läs följande analys om hur Argentina lyckades få sin
  ekonomi på fötter:

  http://www.huffingtonpost.com/ellen-brown/eu-imf-revolt-greece-icel_b_389409.html

 4. Kachina skriver:

  Är vi en Union som ställer upp för varandra eller inte?

  Grekland står inför ett ekonomiskt hot, vilket jag anser likvärdigt med ett militärt hot, så jag förstår inte vad det är man diskuterar. Det är Unionstanken som står på spel och är inte vi skattebetalare i Unionen beredda att ställa upp, är vi inte heller medvetna om vad en Union är.

  De lokala politiker som ställt till med eländet må fostras av det administrativa Bryssel, men att överge en Unionsmedlem i denna svåra stund är otänkbart.

 5. spanaren skriver:

  Kachina,

  Kanske är den reella verkligheten att under
  den lugna ytan finns de spänningar kvar som rått i
  Europa mellan de större europeiska makterna sedan Wienkongressens dagar och där det mest påtagliga idag är Rysslands återkomst som åtminstone regional stormakt och det sätt varpå Ryssland splittrar EU med Tyskland/Frankrike/Italiens närmande till Ryssland och utvecklingen i det territorium som var Sovjetunionen – IDAG mest aktuellt i Ukraina.

  Vad vi svenskar röstade ja till med ytterst knapp
  majoritet var ett utökat frihandelssamarbete mellan suveräna nationalstater INTE ett stormaktsbygge!

  De flesta stormaktsbyggen i historien från
  Romerska Riket och framåt har upplösts pga inre
  motsättningar – varför skulle det inte hända
  med EU?

  Det finns i verkligheten inget United Europe och
  kommer troligen aldrig bli någon europeisk union
  liknande USA pga historiska skäl – eller?

 6. Kachina skriver:

  Vi kommer att få ett United Europa även om det inte stabiliseras förrän efter ett ”inbördeskrig”, precis på det sätt som USA stabiliserades. Detta av den enkla anledningen att de snabba kommunikationerna och ”minglet” gör det omöjligt att behålla de gamla små nationalstaerna. Alltför många har sin familj, far- och morföräldrar, i skilda länder

  En nation och en union är en,…familj, inte ett stormaktsbygge. Inom familjen ställer man upp för varandra, ger och får trygghet.

  Ryssland är inget problem om vi inte gör det till ett problem. Det är USA:s stormaktsbygge, med EU som butler, som gör intrång i Rysslands farstukvist. Ryssland, det geografiska området, har varit en del av Europa i flera tusen år, med korta avbrott avbrott av krig då vi ofredat dem på deras etablerade tomtplats.

  Ryssland behöver inte vara en del av EU, de är ändå en historisk del av europa som vi kan leva i fredlig samvaro med, så länge vi inte kränker dess familj.

 7. spanaren skriver:

  Kachina,

  Framtiden får utvisa vem av oss som har den
  klaraste kristallkulan vad gäller EU….

  Vad gäller Ryssland är vi helt överens.
  Inte ens Stalin hade några tankar på att låta
  Röda Armen tåga till Berlin och Paris.
  Det var 1914 års gränser för Tsarryssland som
  gällde innan krigsutvecklingen och Jalta
  möjliggjorde den tillfälliga framryckningen till Elbe.
  Dagens Ryssland törhända har som mål att återta
  kontrollen i Europa av vad som var det sovjetiska
  territoriet även om det inte som 1918-1920 och
  1939-1945 nödvändigtvis sker med militära medel.

  Självklart kan handel och samfärdsel ske i
  framtiden mellan CIS och EU – varför inte?

 8. Kachina skriver:

  Ett sammanbrott, en upplösning av EU skulle vara förödande för Europa,….men ändå, efter oerhörda inre oroligheter och ofattbar förstörelse, bara leda till en starkare Union.

 9. karrman skriver:

  Problemet handlar om att EMU behöver kompletteras med ytterligare en pelare. Hur ska man hantera länder som befinner sig nära statsbankrutt. Mekanismer för att omförhandla lån mm. I grunden handlar det om en samordning av finanspolitiken mellan medlemmarna i Euron.

  Är detta möjligt? Ja, om tyskarna överger idéen att alla ska bli tyskar och de latinska länderna reformerar sina budgetprocesser. Torde inte vara omöjligt att uppnå.

  Handlar om ekonomi inte motsättningar om utrikespolitiken.

 10. tsolin skriver:

  kachina

  Uppskattar Dina proeuropeiska kommentarer. Solidaritet är nyckelordet och självklart skall EU ställa upp för Grekland. Men förutsättningen är att gerkerna åtar sig att sanera sin ekonomi, annars blir det svårt att förklara för svenska och tyska mfl skattebetalare. Grekerna har ju fuskat i massiv skala och levt långt över sin tillgångar.

  spanaren
  Jag har mycket svårt att tro att EU faller sönder. Det är alltför måna gemensamma problem som bara kan lösas gemensamt. Vad svenska folket röstade på
  1994 är inte relevant. Detta är ett fortgående kontinuerligt utbygge av samarbetet i Europa. Om de svenska väljarna är emot detta får de väl rösta på vänsterpartiet i årets val. Till och med miljöpartiet har ju insett behovet av att arbeta tillsammans inom EU.

  Vad Du kanske menar är bygget av ett starkt militärt eller politiskt Europa – en ”europeisk stat”. Det tror inte jag heller är på dagordningen, inte på en generation till. Men utvecklingen går i riktning mer samarbete och denna utveckling kommer inte att avstanna.

 11. janisvikmanis skriver:

  Ho! Är ”Ryssland inget problem”?

  Schnapsfantasier och dagdrömmande.

  Ryssland har idag visat med all övertydlighet att de ställer till onödiga problem i Moldavien, Ukraina, Tjetenien, Georgien, Estland, Lettland.

  Baltikum är en spottkopp för Kreml. Det är dagligen hätska utfall mot Estland och Lettland i Rysk massmedia. Inget som Rysslands ideologer i Kreml tycks vilja trappa ned.

  Nöjde sig Stalin med 1914 års gränser, sådana de var för tsaristiska Ryssland? Det liknar ju vad Milosovich hävdade angående Trastfälten 1389 en junidag. Någon dag var Stalin nöjd. Sedan var det expansiva stormaktsambitioner som tog över allt för Moder Ryssland. Samma och än värre än de som USA här beskrivs ha. Det var etnisk rensning på den lettiska landsbygden som sovjetiska trupper ägnade sig åt.

  Sovjet och USA kan inte jämställas. Hellre bo i USA och kritisera deras president, än i Sovjet och kritisera deras.

  Sovjet bröt mot §49 i Genévkonventionen då de inflyttade, med lock, pock och tvångsförflyttning rysktalande befolkning till Baltikum efter 2:a Världskriget. En befolkning Kreml idag hoppas kunna utnyttja som en 5:e kolonn. Det är bra besynnerligt att se hur värdefulla ryssar utomlands tycks vara för Kreml grå eminenser, när samma ryssar inte är vatten värda då de bor i Ryssland.

  Man måste vara mer än lovligt blind för att inte se de problem Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Östtyskland och alla andra hade av sovjetisk närvaro.

  Varför fanns Järnridån då? Är minnet er så kort?

  Strunta i vad som varit då. Det förenklar. Kolla på alla konflikter OSS har i modern tid då. Georgien, Tjetjenien, Moldavien, Ukraina, Estland.

  EU kommer aldrig att kunna bli som USA. I USA har man ett enda officiellt språk. I EU massor med språk.

  EU kan visst det falla samman. Om det vanstyrs. Grekland har misskött sin ekonomi. Deras makthavare har bluffat och fintat för att kunna komma med. Med tiden avslöjades att grekiska riksbanken och grekiska centralbyrån bluffat om ekonomiska statistiken. Men de hann byta mynt och sedlar 2002 innan det uppdagades.

  Lånegivarna är inte säkra på att Grekland betalar tillbaka, ser ni. Ansvarslös politik. Intressant blir att se hur EU hanterar ”det svarta fåret”.
  :-)

 12. spanaren skriver:

  Varför är många så förvånade över Rysslands
  agerande inom utrikes/försvarspolitiken?

  Ryssland är idag tillbakaträngt till de gränser
  i Europa som gällde i slutet av 1500-talet.
  Putin har kallat Sovjetunionens upplösning
  den största ryska geopolitiska katastrofen på
  1900-talet. Ryska krigsmakten har upprustats med
  ökningar årligen på 10-15% – varför gör man det?

  I somras hölls stormanövrerna ”Zapad-2009” och
  ”Ladoga” och även en övning i norra Kaukasus.
  Man måste nog vara en ”fredsfostrad” svensk för
  att inte ”se skriften på väggen”.

  När det gäller Baltikum återstår att se om det
  kommer något stöd från USA/NATO om/när de idag
  frostiga förbindelserna med Ryssland skall ”tinas upp” på det sätt som sker idag i Ukraina.
  En ny ”Aljoshakris” slutar kanske inte som den
  gjorde i Tallin för något år sedan….

  Baltikum, Georgien, Ukraina är alla delar i ett
  större spel mellan USA och Ryssland där de små
  länderna kommer i kläm utan att VI kan göra något
  åt detta.

  Naturligtvis är speciellt engelskspråkiga ryska
  nätsidor ”kontrollerade” men just därför intressanta
  eftersom de speglar Kremls åsikter.

  Vad händer om Euron kollapsar, Grekland gör
  statsbankrutt, Storbritannien drar sig västerut,
  Tyskland åter som Europas starkaste ekonomiska
  makt sätter en dagordning som Frankrike inte vill
  vara med på mm osv…..
  Dessutom har vi de nya nationalistiska strömningarna
  i östeuropa tex Ungern.

 13. janisvikmanis skriver:

  ”…där de små länderna kommer i kläm utan att VI kan göra något åt detta.”, säger Spanaren.

  Det kan vara hur det är med länder lite längre bort, som inte direkt påverkar Sverige. Hur beklämmande än orättvisorna är i Georgien, Ukraina, Israel, för palestinierna och annorstädes.

  Men om Sverige inte lär sig styra i sitt närområde, Baltikum, kommer andra att styra åt oss. Och det blir inte USA. Läs istället Ryssland och Tyskland.

  Bildt får lov att leta reda på oligarker och grå eminenser i Kremls närområde för att se vad de vill och hur att styra. Jag ser ännu ingen sådan medvetenhet hos Bildt eller vår regering.

  Finns strategin, är den väl gömd. Man kan bara se och gissa sig till denna när man ser planerade inköp av u-båtar till svenska marinen. En och annan ur försvarsutskottet börjar i tidningar tala om att upprusta Sverige för att Ryssland rustar. En självförvållad situation. Sverige skulle sagt nej till Nordstream. Kremls folk kan inget annat än att försöka muta folk. Så var det med miljöutredare på Gotland, och övriga. Sviker minnet, så flukta här:
  http://www.tv4.se/1.855063/2009/02/16/liknar_maffiametoder

  Detta obehag kunde utrikesministern kanske ta upp med Angela Merkel?

 14. metusalem skriver:

  Janisvikmanis….
  Gasledningen Ryssland-Tyskland är fortfarande en nagel i ögat. För mig förefaller det bra om gas från Ryssland kan nå västeuropa via flera vägar.

  Givetvis kan man starkt ifrågasätta Rysslands demokratiska sinnelag, men att sätta käppar i hjulet för en industriell samverkan mellan Ryssland och västeuropa löser inga problem.

 15. janisvikmanis skriver:

  Metusalem…

  Enligt Bibelns berättelser såg Metusalem den första människan Adam och dog samma år Syndafloden kom. Du var mig en gammal en, Du!
  :-)

  Självklart är gjort gjort. Nu är det som det är med gasledningen. Industriell samverkan är tveksamt. Ryssland har ”råkat” välja sådant projekt där de samtidigt måste in med örlogsfartyg i Östersjön för att ”försvara” sin egendom. Som av en händelse, får desinformatörer från Kreml det att se ut som. Som om det inte fanns andra projekt att samarbeta om. Dessutom mutar sig Kremls folk fram i Sverige.

  Lagar är, för den i kommunismen fostrade människan, till för att andra skall följa. Inte de själva.

 16. metusalem skriver:

  janisvikmanis…
  Vi oldboys måste hålla ihop. Som född -i hemmet- i början av trettiotalet valde jag den äldste jag hört talas om som mitt alias. Nu tror jag dock att bibeln slarvat med hans ålder, drag av rätt många hundra år så kvarstår ändå en krutgubbe.

  Vad gäller våra relationer med stormakter med kommunistiskt förflutet eller blandkapitalism. Vi har redan tämligen mycket utbyte med Kina – Ryssland. Givetvis vill vi slippa att bli uppslukade. Men ett litet exportberoende land kan inte sluta sig utan bör kunna erbjuda vårt knowhow på världens största marknader.

  Att då förfoga över en orädd utrikesminister som Carl Bildt kan ge oss både traditionella affärer och försäljning av demokratiidéer.

 17. janisvikmanis skriver:

  Metusalem…

  ”slippa bli uppslukade”

  Jo…självklart handelsutbyte. Men varför samarbete på vapenfronten och vad relaterat till detta är, med just Ryssland?? Speciellt som gevärspiporna så gärna riktas mot oss. Sverige måste ju ha urskiljning. Det finns ju hur mycket som helst att ha samarbete kring med Ryssland.

%d bloggare gillar detta: