Mödor – men inte omöjligt

STOCKHOLM: Framme i Stockholm med kontakter som alldeles självklart domineras av effekterna av vulkanutbrottskrisen och alla dess konsekvenser.

Intrycket är att personer som planerade att komma tillbaka till Sverige gradvis också håller på att göra det.

Kabinettsekreterare Frank Belfrage fanns i Athen när flygstoppet infördes, kunde dock flyga därifrån till Wien och har sedan på olika sätt tågluffat tillbaka norrut med beräknad ankomst till Stockholm någon gång under lördagskvällen.

Med mer eller mindre stora mödor är det mitt intryck att samma sak gäller för åtskilliga tusentals andra personer.

Mer problematiskt är det självfallet från t ex USA och Asien med tanke på att de stora europeiska flygknutpunkterna är stängda.

Även för dem finns dock möjligheten via södra Europa och sedan olika former av marktransporter därifrån. Långt ifrån idealiskt men långt ifrån omöjligt.

Med tanke på att situationen med all sannolikhet kommer att vara bestående under ett icke obetydligt antal dygn framöver ser vi självfallet noga på såväl konsekvenser som åtgärder.

Det har varit täta kontakter i regeringskansliet i dessa frågor under dagen.

10 Responses to Mödor – men inte omöjligt

 1. gubbstut skriver:

  Som du tidigare sa Carl, inget ont som inte har något gott med sig. Nu kanske det blir fart på planeringen för det så dåliga järnvägsnätet i Sverige. Jag tror vi är bland de sämre länderna i europa, när det gäller, järnväg, tåg och spår. Om det var det du menade, med ”konsekvenser som åtgärdet” har jag förstås ingen aning om. Men bättre sent än aldrig!

 2. albertveli skriver:

  Precis. Inget ont som inte för något gott med sig.

 3. Bo W. Höglund skriver:

  En annan konsekvens som inte behöver vara av ondo är att detta sakernas tillstånd ungefär motsvarar resultatet om milöfnosket får igenom sin sk. koldioxidutsläppspolitik vid en socialistseger i september.

  Kanske något för alliansen att påpeka i valrörelsen?

 4. wynjones skriver:

  För övrigt tycker jag att du ska ringa dina kontakter i Bosnien och se till att kidnappade Vid Frank Radosh får komma hem till sin mamma!
  Det är ett klart brott mot Haagkonventionen att Vid inte har blivit återförd till sitt hemland som är Sverige från Bosnien där han hålls kvar av sin pappa och de bosniska myndigheterna.
  Barnkonventionen är ett av de viktigaste dokumenten för att ta tillvara barnens rättigheter. I konventionens artikel 11 sägs att medlemsländerna ska bekämpa att barn olovligen förs bort eller hålls kvar i ett annat land än hemlandet.

 5. maukonen skriver:

  Barnkonventionen är ett av de viktigaste dokumenten för att ta tillvara barnens rättigheter. I konventionens artikel 11 sägs att medlemsländerna ska bekämpa att barn olovligen förs bort eller hålls kvar i ett annat land än hemlandet.

  För övrigt tycker jag att du ska ringa dina kontakter i Bosnien och se till att kidnappade Vid Frank Radosh får komma hem till sin mamma!
  Det är ett klart brott mot Haagkonventionen att Vid inte har blivit återförd till sitt hemland som är Sverige från Bosnien där han hålls kvar av sin pappa och de bosniska myndigheterna.

 6. spanaren skriver:

  Maukonen mfl.

  Gäller fallet en i Bosnien vuxen 16-årig
  man som av egen fri vilja och Faderns och myndigheternas önskan uppfostras till
  en modern janitsjar inför en kommande
  uppgörelse med serberna eller är det ett
  18-årigt svenskt ”barn” som Modern vill uppfostra enligt de uppfattningar som för tillfället är gällande i ”det här landet”

  I Sverige kunde 16-åriga män före utbrottet av
  ”den eviga freden” ta värvning i Krigsmakten.
  Så annorlunda var inte det dåtida Sverige och dagens Bosnien….

  Om det gäller ett barn yngre än 12 år är frågan
  med vilken rätt den svenska Modern kan kräva
  vårdnaden. I många länder, särskilt muslimska som
  Bosnien, är det väl Faderns vilja som gäller….
  Säger barnkonventionen att Modern alltid har
  vårdnadsrätten?
  Om barnet har dubbel bosnisk/svensk nationalitet
  vad säger att det är det svenska passet som gäller?

  Istället för att läsa upprepade budskap med samma
  lydelse som ensidigt stödjer Modern i denna
  vårdnadstvist vore det kanske av intresse för läsarna att få veta något om den andra sidans ståndpunkter.

 7. vidfrankradosh skriver:

  Min son Vid är svensk medborgare, och är uppvuxen enbart i Sverige. Hela hans barndom, hans vardagsliv med vänner, skola, båda föräldrar, har varit här i Stockholm. Han har aldrig tidigare besökt Republika Srpska, dit han nu är förd av sin pappa. Vids pappa har fört Vid dit enbart för att han själv inte ska bli utlämnad, då han gjorde bosniskt pass åt sig själv efter att ha flytt dit. (Bosnien lämnar inte ut sina egna medborgare, trots att det finns en internationell häktningsorder på pappan). Jag har ensam vårdnad om Vid, både i Sverige och i Bosnien, men har trots detta inte ens en adress till Vid i BiH, och jag får ingen hjälp av de bosniskserbiska myndigheterna.
  Men den här diskussionen handlar om att Sverige inte arbetar aktivt för att förhindra bortförande av barn, som man bör enligt FN:s barnkonvention. Det handlar om att skydda barn för att inte bli offer då en förälder som inte är nöjd med ett svenskt domstolsbeslut fattar det oerhört drastiska beslutet att föra barnet utomlands, och berövar det all kontakt med den andra föräldern. För ett barn är detta en fruktansvärt traumatisk upplevelse, och här borde Sverige gör allt för att förhindra att sådant sker, och om det ändå sker, sätta in alla tänkbara resurser i stället för att bara överge barnet såsom sker idag…
  Vid togs från sin skola när han var nyss fyllda 11 år. Det är nu två år sedan. Han är sedan dess borta.
  På onsdag 21 april kommer det att vara en hearing kl 14 i riksdagen, om Bortförande av barn, på initiativ av riksdagledamöterna Annelie Enochsson (kd) och Fredrik Lundh (s). Jag kommer själv att tala som representant för SBN, (Saknade Barns Nätverk), och som mamma till ett bortfört barn, Vid. Jag hoppas självklart att Carl Bildt kommer att närvara, liksom alla övriga riksdagsmän, då detta är en viktig fråga som får liten uppmärksamhet. Förra året hanterade UD 108 nya ärenden av bortförande, men här är mörkertalet stort, då de flesta ärenden inte anmäls.
  Vids mamma Anna

 8. spanaren skriver:

  vidfranradosh,

  Tack för klarläggandet som visar att det rör sig
  om en person som är att betrakta som ett barn
  oavsett uppehållsort.

  Frågan är om myndigheterna i Republika Srbska i väntan på Daytonavtalets sammanbrott tar några
  hänsyn till vad som Sarajevo eventuellt beslutar
  inte bara vad gäller efterlysningar och vårdnadstvister – något som är en sak för Carl Bildt
  att bekymra sig om i ett större sammanhang.

  Vad göra om de bosniakiska och Republika Srbskas
  myndigheter anser att Vid är medborgare i BiH
  med ett pass utfärdat i BiH?

  Har Sverige och Carl Bildt möjlighet att blanda
  sig i BiH inre angelägenheter om såväl Fadern som
  Vid uppvisar BiH passhandlingar?

  ”Inte utan min dotter” historien har tyvärr visat sig
  inte vara ett enstaka fall i dagens globaliserade
  värld….

 9. The Golani Snowman skriver:

  Håller med – det är lika dyrt i Sverige och EU att ta tåg som att flyga.

  Ta franska TGV, topphastighet över 500 km/tim, genomsnitt kanske 250 km/tim

  Ta avståndet Stockholm-Rom, ca 2000 km. Tio timmar med en någorlunda direkt TGV-linje.

  Eller dra ut det, bygg om Transsibiriskan för TGV, 10000 km till Beijing, en liten snutt vidare till Singapore, 50 timmar, två dygn utan att flyga en enda meter. Hade varit en spännande tur som också hade dragit många turister enbart för resan!

  Och så hade vi sluppit tjafset från miljönissarna som borde ägna sig fulltid åt att plantera djungel, inte hacka på turistflyget.

 10. oppti skriver:

  Härligt att ha en flygande minister som nu är markbunden!
  Vad blir sämre av att du stannar hemma en vecka eller mer?
  Kanske är vi för mobila i dagens samhälle?
  Barn som får en orolig uppväxt på grund av föräldrarnas rotlöshet.

%d bloggare gillar detta: