En stor europé fyller 80 år

VID MEDELHAVET: I morgon fyller den ena av de två personer som genom historien blivit hedersmedborgare i Europa 80 år. Det är Tysklands förra förbundskansler Helmut Kohl som mer privat firar sin bemärkelsedag i sitt hem i Ludwigshafen.

Det är Jean Monnet och Helmut Kohl som genom historien förärats denna utmärkelse, och det inte utan skäl.

Hans gärning förknippas i dag oftast med hans roll när det gällde Tysklands fredliga återförening 1990. Och förvisso var hans statsmannaskap under dessa omvälvande och viktiga år av alldeles avgörande betydelse.

Men han var framför allt en mycket stor europé.

Jag hade förmånen att lära känna honom relativt tidigt – väl innan han blev förbundskansler och väl innan jag fick någon mer framträdande position i svensk politik. Och genom åren har det kommit att bli många samtal om Europas söndrade historia och vikten av att bygga ett samarbete som kan säkra freden för kommande generationer.

Uppväxt efter det andra världskriget formades han i alla fall av dess bittra realitet. Och det var strävan att skapa en ny europeisk realitet som formade hans politiska gärning.

Han vägrade att acceptera att tvångsväldet i de östliga delarna av Europa – och därmed Tysklands delning – skulle vara för evigt. För honom handlade det om moral och heder att vägra att ge framför allt regimen i Östberlin dess fulla legitimitet.

När så den stora omvandlingen kom – när muren föll och ett nytt Europa skulle gestaltas – blev hans nästa uppgift efter återföreningen att bädda in det större Tyskland i ett starkare Europa.

Han kände väl den europeiska fruktan för ett alltför starkt Tyskland – historien präglar hans sätt att forma politiken – och riktade därför in sin politik på att skapa ett ”europeiskt Tyskland” i syfte att minska farhågorna för ett ”tyskt Europa”.

I denna strävan lades grunden till Maastricht-fördraget 1991 som omvandlade den tidigare Europeiska Gemenskapen till en långt ambitiösare Europeisk Union. Och Helmut Kohl satsade på att i en ekonomisk och monetär union också ge upp den D-mark som för den tyska efterkrigsgenerationen var det kanske viktigaste av alla tecken på den nya stabilitet och välfärd man förmått att bygga efter världskrigen.

På de europeiska toppmöten under dessa år var det så gott som alltid Helmut Kohl som till slut formulerade de kompromisser som blev Europas politik – och som i övertygelsen om den starkastes större ansvar ofta också var beredd till de största eftergifterna. Den taktiska eftergiften tjänade det större strategiska målet – ett starkare Europa som ram för det större Tyskland som växt fram.

Och allt gick tillbaka till strävan efter det hemska som präglat den första delen av århundradet aldrig skulle kunna upprepas.

Jag var med om det europeiska toppmötet på Korfu i juni 1995 och därefter ett extra toppmöte i Bryssel på min födelsedag i juli samma år. Men sedan blev det åtskilliga andra toppmöten inte minst i EPP-kretsen där jag såg hans genuina statsmannaskap.

Jag minns ett lokalt CDU-möte någonstans i sydvästra Tyskland när han ville visa för mig hur viktig frågan om fred och försoning var för honom och för Tyskland. Han bad var och en i salen som hade någon nära anhörig som dött i krig att räcka upp handen.

Det var få som inte gjorde det.

Han var också  mycket betydelsefull för våra svenska förhandlingar om medlemskap i EU, vilket jag med viss detalj beskrivit i min bok ”Uppdrag Europa” för några år sedan. Vi hade inte klarat den förhandlingen så bra och så snabbt utan hans tydliga stöd.

Denna dag kommer Helmut Kohl att hyllas av många. Angela Merkel tillhör dessa, och CDU har öppnat en hemsida där man kan gratulera.

Och själv hoppas jag att det skall bli möjligt att personligen framföra gratulationer någon gång under våren.

8 Responses to En stor europé fyller 80 år

 1. Kachina skriver:

  En stor man i alla avseenden.

 2. perfro skriver:

  Helmut Lohl var en stor europé, samtidigt som han likt Adenauer sökte få det gamla kulturfolket Tyskland att överge det järngrepp som nazismen lockat in dem i.

  Han deltog inte bara i uppbyggnaden av ett Europa grundat på fred och försoning samtidigt so han förstod att det kalla kriget måste överges från en sovjetisk ockupation av av DNR och övriga öststater.

  Tysklands starkaste parti under efterkrigstiden har ju varit CDU/CSU.

  Detta parti har stått våra moderater nära.
  Samtidgt visar det på att den finns likheter i vårt land med även kristdemokraterna.

  Det är nåt ta fasta på.

 3. geneve2 skriver:

  Född efter världskriget…skriver du.Du måste mena född efter första världkriget.
  Helmut Kohl var 15 år vid andra världskrigets slut.

 4. mrmhalland01 skriver:

  Helmut Kohl känns nästan som en Europas ”Landsfader”.
  Jag hoppas att han är pigg nog att kunna njuta av sin stora dag !

 5. Kachina skriver:

  perfro

  Helmut Kohl ÄR en stor statsman som varje europé kan identifiera sig med. Han satsade allt, sin prestige sin karriär, på Europas förbrödring. Ja, kalla honom gärna Europas Landsfader. Jag säger inte emot utan jag var med honom hela vägen.

  Men att de svenska moderaterna skulle ha lärt sig något vid pass 2006, därtill överskuggar sveket i valrörelsen mot de utslitna som byggt Sverige allt annat.

  Moderaterna har förändrats under regeringsansvaret, men fortfarande ser jag deras grundsyn som en ung själs uttryck i en djurkropp. Jag har besök på min gård av fyra rådjur (moderata samlingspartiet) där bocken äter först, därefter de produktiva honorna och sist den magre ungtjuren som får äta när maten är slut. De har ännu insett att om alla äter samtidigt, är det den säkraste vägen för artens fortplantning.

  Kristdemokraterna är inget annat än det svarta prästerskapets förlängda arm, under starkt inflytande av de extremt högerkristna i Texas. M a o, tunnelseende och mobbeteende. Avrätta först, undersök sedan och om det inte stämmer med gärningen, sopa under mattan.

  Men, det finns hopp. Jag tror ändå att unga själar som Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt, är möjliga att påverka. De har fortfarande öppna sinnen, även om de är formade av sin omgivning under sin uppväxt, vana att lyda hierarkin istället för det sunda förnuftet.
  De är på väg att vakna till självständiga individer och kanske en dag till stora statsmän.

  Den andra sidan är tyvärr ett hopplöst fall som inte längre har en aning om vad socialism innebär och till råga på allt har cementerat in sig i en tunnel av gråbetong.

 6. perfro skriver:

  Dina inrikespolitisk etiketter Kachina har ingen relevans t ex att moderaternas grundsyn är en ung själv grundsyn uttryck i en djurkropp ,vad nu detta är

  Likaså att gå så långt att kristdemokraterna kallas det svarta prästerskapets förlängda arm.

  Nej Kachina, nu ska Helmuth Kohl böi gratutulerad och där tycks vi vara överens.

 7. Kachina skriver:

  Helmuth Kohl skall gratuleras, därom är vi överens.

  En stor statsman och vi får hoppas att hans vision förverkligas.

 8. plock99 skriver:

  Säkra freden för kommande generationer?

  Kohl och Genschers hysteriskt snabba erkännande av Slovenien och Kroatien bidrog ju stort till att stabilisera den oroliga regionen. Härlig fingertoppskänsla där!

  Men han är en jäkel på att smör iaf.

%d bloggare gillar detta: