Ett tidens tecken?

VID MEDELHAVET: Så har vi då utlokaliserat till de sydligare delarna av Europa för en vecka borta från skrivbord, resor och överläggningar.

Och förvisso mötte vi solen och våren här nere. Även om utsikterna för de närmaste dagarna är blandade.

Hemma i Sverige fullbordades i dag övergången av Volvos personbilar från amerikanska Ford till kinesiska Geeley.

Under Fords tid har det i allt väsentligt gått väl för Volvo. Farhågorna från förr om att utländskt ägande a priori skulle innebära elände och död har inte besannats. Att Ford nu vill sälja bl a Volvo har som bekant andra skäl.

Nu köper ett kinesiskt företag för första gången ett betydande internationellt bilföretag. På många sätt kommer man säkert att se detta som ett tidens tecken.

En gång svenskt. Sedan amerikanskt. Nu kinesiskt.

Vi lever i en dynamisk värld och i en dynamisk tid.

Men då gäller det att fullt ut ta dess olika möjligheter tillvara.

Och för Volvo kan man tänka sig långt värre alternativ än en stark förankring i en kinesisk marknad som med alla rimliga antaganden kommer att tillhöra världens starkaste under många år framöver.

12 Responses to Ett tidens tecken?

 1. mrmhalland01 skriver:

  Jag önskar dig och din familj en trevlig och för er alla välförtjänt vecka tillsammans och hoppas att ni får lite energigivande sol.
  God mat och gott vin känns överflödigt att önska er i dessa fantastiska trakter !

 2. stig2entreprenoren skriver:

  Volvo lär bli verkligt historiskt genom denna affär. Det kommer att bli ett fullständigt unikt sätt för Sverige att marknadsföra sig globalt. Svensk och kinesisk managementkultur kommer att visas upp, jämföras och analyseras. Det kommer säkert även att kunna bidraga till att snabbare demokratisera Kina.
  Kina vill lära sig bygga bilar av ett proffs!
  Göteborgare kommer därmed att kunna influera resten av världen på ett nytt sätt. Spännande tid framöver på Hi Sing Island.

 3. ilsken skriver:

  I samma ögonblick som världen inser att vi nått den maximala oljeproduktionen, så kommer företagen på börserna över hela världen att värderas till noll och med dem de globala affärerna. Nu varnar, till och med, den Amerikanska energimyndigheten för att detta produktionsmaximum kommer att inträffa mellan 2011 och 2015.

  Det är nu på gränsen till för sent att dra upp huvudet ur sanden och inse att vi närmar oss en totalt annorlunda epok i mänsklighetens historia.

 4. victoralexanderlowe skriver:

  Ett tiden tecken som är helt omisskännligt är att om man tar förändringen i BNP och delar den med förändringen av statsskulden.

  Så visar detta hur mycket produktivitet som vunnits genom infusion av ännu en valutaenhet i skuld ytterligare, i förhållande till vårt skuldvärde baserade penningsystem i övrigt.

  I början av 1960-talet så illustrerade exempelvis varje utgiven dollar av ny skuld nästan en dollar mätt i landets produktion av varor och tjänster.

  När fler enheter av skuld kommer in i systemet så innebär detta att produktiviteten per valutaenhet minskar. Detta ger en kurva som följer en minskande trendinriktning till noll år 2015.

  Detta innebar att vi kan förvänta sig att varje som ett annat exempel, en ny krona i skuld år 2015 kommer inte att tillföra något alls till vår produktivitet.
  En kul grej har dock hänt på vägen till 2015 då systemet definitivt av ren naturlagsmässigt tvång måste desintegreras ur världsekonomin.

  Händelsen var alltså att den makroekonomiska SKULDMÄTTNADEN inträffade och den orsakade ett paradigmskifte i vår relation till skulden.

  Detta beror på förhållandet att den totala inkomsten, inte längre kan bära hela skulden inklusive ränta och att den större delen av inkomsten istället börjar gå åt till att istället finansiera räntor istället för skulder.

  Under det tredje kvartalet 2009 i USA så gav varje ytterligare dollar i skuld ett negativt produktivitetsutfall på 15 cent och i slutet av 2009, varje dollar ny skuld ett negativt produktivitetsutfall på 45 cent !

  Detta är matematiska beviset för att skuldmättnaden har uppstått. Ett fortsättande i beteendet att lägga till ytterligare skulder i ett mättat system, där alla pengar är baserade på skuld som motvärde, leder bara till framtida uteblivna betalningar och högre arbetslöshet.

  Så att vi nu kommer att få se en räcka med uppseendeväckande händelser som syftar till att främst dra bort fokus ifrån den valutafinansiella systemkollapsen och som vidare är ägnade att skapa splittring för att kunna bibehålla maktsituationen, detta är fullkomligt otvetydigt.

  Detta är historiskt det absolut vanligaste sättet att reagera på för nyttotagarna av det valutafinansiella systemet, precis som när det till sist framkom att Brittisk säkerhetstjänst fanns i bakgrunden till de asiatiska hotellattackerna.

  Bröd och skådespel som alltid.

  Jag skulle bli förvånad om det inte är antingen Muslimska, Tjetjenska rebeller eller i varje fall en medialt starkt opinionsbildande gruppering som åläggs skulden för Moskvadåden idag, fast Turkiet och Israel är ju även de gamla nyttiga opinionsbildningsverktyg för det valutafinansiella systemet.

 5. perfro skriver:

  Ford har förlorat 40 miljarder på denna, därutöver några år med rejäl förlust.

  Skälen till försäljningen är förvisso många. Ett viktigt är kravet på omstrukturering på marknaden och att de amerikanska bilkoncerna nu lever vidare på lån från staten, lån som ska betala tillbaks.
  Om de nu klarar av det.

  Varför har då Ford kunnat sälja med en sådan brakförlust?

  Ja, det finns dom som menar att Ford innan försäljningen tog hand om Volvos förmögenhet, ett skäl till att Volvo inte på egen hand kunnat genomföra en nödvändig omstrukturering detta med hjälp av en annat ägare än den kinesiska staten.
  Det fanns ju svenska intressenter,

  Kapitalism och kommunism i förbrödring,

  Vad kan vi svenskar göra åt det?

 6. ilsken skriver:

  Mänskligheten närmar sig ett paradigmskifte av aldrig tidigare sedda dimensioner. Vi når peak-oil, peak-economy, peak-coal, peak-gas och därmed även peak-konsumtion, inom mindre än tio år och hela den värld vi är vana vid, kommer då att bli totalt annorlunda. De trettiotalet fossila slavar vi idag, var och en, är uppbackade av, drar sig då tillbaka och vad finns då kvar av den epok som med rätta kan kallas den fossila eran.

  Den tid som snart kommer innebär att vår värld blir mycket, mycket mindre. Återigen begränsas vår värld av vad vi själva kan åstadkomma med vår muskler. Människor och djur får i symbios framställa den mat som behövs och dagens globala, genmanipulerade, portionsförpackade, skräpmatsproduktion upphör med automatik.

  Vi måste nu bygga upp ett nytt samhälle som bygger på samarbete mellan grannar, släktingar, vänner i motsats till dagens egoistiska system, där vi alla helst ska vara fastkedjade i skuldsättningens slaveri. Pengar måste åter bli vad de en gång varit avsedda till, att underlätta handel och inte själva vara en handelsvara.

  Våra politiker och bankirer börjar nu inse att deras värld är på väg att försvinna och försöker desperat klamra sig fast i den nuvarande världen, istället för att påbörja arbetet inför denna kommande omställning. Vi utlovas återigen höjda pensioner, högre löner, mer bidrag, som ska åstadkommas med mer av det som orsakat våra problem, tillväxt. Men i själva verket står de, liksom vetenskapen, svarslösa inför vad som ska åstadkomma denna tillväxt och det hjälper inte att hoppas på några under.

  Fler och fler av oss vanliga medborgare, som slutat begapa teverutans fördummande utbud, inser däremot, att deras prat bara är tomt pladder och gamla avdammade slogans.

 7. perfro skriver:

  Du verkar vara miljöpartist kära il siken.

  Vad gäller tv-rutans flum är det förvisso delvis korrekt, men ilsken du kan där också finna åtskilliga kvalitativt goda program, måhända nåt som även passar din smak.

  Det ideala samhälle i din smak präglas ilsken av fattigdom.
  Men långt tillbaks i tiden fanns åtskilligt som vi människor tagit del av och är en del av vår kultur. Kanske även din?

  Det gäller religioner, filosofi, stadsstaternas och demokratins utveckling.
  Läs historia ilskan så finner du måhända en symbios med dagens samhälle, som du så gravt förkastar, och äldre tider.

  Vad menar du med skuldsättning?
  Att ta upp lån är både sunt och nödvändigt i skilda sammanhang.

  Eller levar du på dina släktingars ynnest?

 8. metusalem skriver:

  Ilsken…
  Du har säkert en poäng i dina upprepade varningar för vad som inträffar när oljan sinar. Ditt tidsperspektiv är möjligen väl drastiskt.

  På internet finns mängder av artiklar i ditt angelägna ärende. Där kan man få starkt divergerande uppfattningar om hur lång tid vi har på oss.

  Det vore värdefullt om någon med bra överblick kunde bemöta dina uppfattningar(jag kan det inte). Eftersom du tagit till uppgift att på denna blogg VARNA borde du vara glad för att någon verklig expert kan stödja resp ge en väl underbyggd sammanfattning.

 9. Kachina skriver:

  Noah Ilsken

  Jag tror det är dags att du börjar bygga din ark, om du skall ha den klar inom ditt tidsperspektiv, för du inser väl att 7 miljarder människor inte klarar den omställningen på så kort tid, utan ”Guds Hand” kommer att förkorta tid och händelseförlopp.

  Enligt den mycket tillförlitliga Maya-kalendern går världen under vid juletid 2012 och då går även mitt avtal med Telia ut, vilket man kan kalla timing eller avtalssymbios. :-)

  Du kan vara lugn Noah Ilsken. I verkligheten är det ingen stor händelse, en medvetandeförflyttning från en dimension till en annan. De är oundvikliga, alla de enskilda förflyttningar som till slut expanderar till en kollektiv förflyttning. Det har skett förut och det kommer att ske igen, så sluta oroa dig.

  Det finns inget du kan göra åt det.

 10. victoralexanderlowe skriver:

  Att det valutafinansiellsystemet måste och kommer att haverera, och detta beror på att räntan som valutabelopp inte ingår i valutans värdebärande del som skuld, och därför kräver en evig valutatillväxt och därmed en ökad skuldsättningsgrad för att överhuvutaget göra det möjligt att betala räntan på tidigare bildade skulder som har skapat valuta.

  Efter skuldmättnadspunkten så åtgår en exponentiellt(ränta på ränta) allt större del av det bildade valutabeloppet till att betala räntekostnader på tidigare bildade skulder och en alltmindre del finns alltså disponibel för den reala ekonomin.

  Så detta system är ovillkorligen självförstörande.

 11. ilsken skriver:

  Jag är inte orolig för egen del och är mer förberedd än de flesta. Att jag envisas med att skriva här är för att varna andra eftersom våra politiker vill invagga oss i en tro att allt är som det ska, buisness as usual.

  För att ta reda på sanningen behöver man inte ha mer än mattekunskaper från frundskolan för att inse det orimliga. Men kan man inte räkna eller tänka så är det inte lätt.

  Men jag kan dra det igen. Vår ekonomi MÅSTE växa med cirka 2,5% per år = dubbleringstid 28 år. F

 12. ilsken skriver:

  Den meningslösa diskussionen avslutas härmed för gott. Tack och adjö.

%d bloggare gillar detta: