Utmaningen för Europa

STOCKHOLM: Torsdag och regeringssammanträde och beredning av olika ärenden på Rosenbad.

Dock befinner sig Fredrik Reinfeldt redan i luften på väg till toppmötet i dag och i morgon nere i Bryssel. Så vi får försöka att klara oss själva så gott det nu går.

Det är de ekonomiska frågorna som står i centrum för dagens möte – i sin huvudledare tycker jag att DN väl beskrivit både frågeställningarna och utmaningarna när det gäller det s k 2020-programmet.

Jag är lite oroad över att de mer långsiktiga ekonomiska frågeställningarna inte tas på större allvar.

Utan stärkt långsiktig europeisk tillväxt- och konkurrenskraft kommer basen för våra olika välfärdssamhällen successivt att börja att erodera. Och till utmaningen hör också att hantera en demografisk utveckling där vi blir färre – men de äldre blir allt fler.

Detta kräver en bestämd europeisk tillväxtpolitik – och det kräver tydligare framtidssatsningar.

Trots att det var åtskilliga år sedan man satte upp målet att satsa ca 3 % av BNP på forskning och utveckling har EU i dess helhet sedan dess inte kommit upp i mer än ca 1,9 %.

Att Sverige och Finland ligger i topp med satsningar på ca 3,5 % – och där alliansregeringens stora forskningssatsning varit viktig – är i det samlade sammanhänget dessvärre en ganska klen tröst.

Nu vill man besluta att upprepa målet om 3 %. Utmärkt i sig, men avgörande är ju att se till att det inte bara blir ännu ett beslut i tomma luften.

Så det kommer att finnas anledning att följa vad som kommer ut ur dagens och morgondagens möte.

Mest kommer nog media att handla om den kortsiktiga grekiska krisen.

Viktigt – men ändå viktigare är den långsiktiga europeiska utmaningen.

18 Responses to Utmaningen för Europa

 1. Kachina skriver:

  ”Och till utmaningen hör också att hantera en demografisk utveckling där vi blir färre – men de äldre blir allt fler.”

  Det går inte att lösa den demagogiska utvecklingen genom att importera arbetskraft till arbetslöshet, i den takt vi gör, utan att försätta landet i ett tillstånd av kaos.

  Om dessutom denna arbetslösa arbetskraft genom anhöriginvandring ökar antalet äldre, ökar bara problemen.

  Tänk människa, TÄNK!

  Ni har väl inte överlämnat huvudet helt i datasimuleringarnas värld? OM ni tänker själva, kan det väl inte vara så att ni avsiktligt skapar kaos, i tron att det går att bygga nytt ur spillrorna.

  Jag avtackar mig tituleringar som RASIST, FRÄMLINGSFIENTLIG,…..etc, av den enkla anledningen att jag inte är det. Jag är socialist, globalist och realist. Vi kan inte ensamma ta ansvar för den folkvandring som orsakas av ekonomi och därpå följande stridigheter.

  Vi har 77 stater i två Unioner som gemensamt måste ta ansvaret och fördela strömmen jämnt mellan sig.

 2. Bo W. Höglund skriver:

  Ibland blundar den gode Homeros – ”Det går inte att lösa den demagogiska utvecklingen” – det gör det nog, faktiskt? Men annars är det väl rätt!
  mvh
  bwh
  Antisocialist, globalist och realist.

 3. Kachina skriver:

  BoW

  Ja, det är ytterst sällan som jag korrekturläser och då blir det så där. Det kan vara välgörande då läsaren får anstränga sig lite för att förstå vad jag egentligen menade.

 4. victoralexanderlowe skriver:

  Att diskutera det långsiktiga ekonomiska läget utan att ha ett fungerande valutafinansiellt system, är på gränsen till infantilt om man anser att pengar skall utgöra en del av ekonomin som verktyg för att bedriva handel med.

  Många människor i dag känner sig både glada och positiva när de ser på aktiemarknaden, och detta eftersom de på allvar tror att denna i sig återspeglar den verkliga ekonomin, och eftersom aktiemarknaderna är uppåt, så måste saker och ting följaktligen ha förändrats till det bättre under det senaste året.

  Men detta har ingalunda varit fallet, inte under ytan på riktigt. Detta är bara fanér utan substans, yta utan innehåll .

  Vad som egentligen har hänt, är att nästan inga skulder har betalats i våra ekonomier, utan i själva verket har vi istället lagt till ytterligare biljoner dollar och andra valutor till de redan befintliga skulderna. Vad som nu dock är lite annorlunda än för ett år sedan, är att en stor del av den gamla skulden och alla de nya skulderna nu har överförts till allmänheten, och bort från det privata näringslivet, i synnerhet då de finansiella instituten (och för all del även till viss del till biltillverkare).

  Så detta handlar egentligen om det mycket beklagliga faktumet att människor är så förledda att de känner sig lyckliga för att vara djupare satta i skuld, och ganska mycket djupare dessutom. Och som de människor vi är, fokuserar vi så klart främst på kortsiktig njutning, som till exempel alltså återfinns i Dow Jones index och andra obskyra mått på påhittade siffror och rapporter, medan vi enkelt väljer att ignorera den enorma ökning av skulder, både offentliga och privata, som vi förr eller senare måste betala, inte sant?

  För ingen skuld är ju egentligen mera värd än vad den som häftar skuld förmår att betala, vilket kanske kan förklara för några var någonstans den stora och egentliga bubblan sitter som inom kort måste implodera.

 5. ilsken skriver:

  Äntligen ”victoralexanderlowe”, för första gången en vettig människa på denna bloggen, i*neh*varen inräknad.

  Man behöver inte ha mer än ytterst begränsade kunskaper i matte för att räkna ut att, evig tillväxt i en ändlig värld, är en omöjlighet. Vår ekonomi tvingas, tack vare räntan, in i en evigt ökande skuldsättningsspiral.

  De av våra maktkorrumperade politiker som är insatta i hur vårt finansiella system är uppbyggt, svänger sig med alla möjliga påhittade ord så att ”vanligt” folk inte ska begripa vad de pratar om.

  Om de visste skulle det bli revolution.

 6. victoralexanderlowe skriver:

  Det är ingen mera djuplodande pseudonym jag skriver under, så jag räknar med ett tämligen kortlivat besök, så här i tider när blogginnehavaren dessutom hyllar vikten av yttrandefrihet…

  Jag vet faktiskt inte om detta är sorglustigt eller lustsorgligt.

 7. kkindstrom skriver:

  Som en enkel människa i dessa tider av ekonomisk oro på många håll, så kan man undra om det räcker med rent ideologiska beslut på den ekonomiska arenan. Var finns förnuftet och besluten som grundar sig på fakta? Och då tänker jag i första hand på all denna forskning som måste finnas på det ekonomiska området? (Det finns ju ett Nobelpris i ekonomi…)Jag har inte kunna se/höra några politiska debatter som hänvisar till vetenskapligt baserat material.

  En enkel människa av idag är inte lika intresserad av ideologiska ställningstagande, för vi har det överlag relativt bra. Vi vill ha mer realpolitik baserad på vedertagna vetenskapliga fakta på en bred front.

  Hur mycket av alla dessa beslut under 2020-programmet kommer att vara baserade på vad vi faktiskt vet om hur de ekonomiska krafterna beter sig? Här kan det nog bli enklare att få er att ta ett bra beslut, alla vill ha tillväxt. Ibland hjälper inte alltid modern forskning mot alla problem, för människor är individer som kan reagera fullständigt annorlunda mot förväntat.

  Vilka miljöpolitiska beslut kommer att följa de vetenskapligt allmänt vedertagna teorier om vad som kommer hända med vår miljö? Detta är nog ett av de svåraste områdena att enas om. Därför att forskningen i sig självt är väldigt motsägelsefull.

  Hur stor del av dagens europa kommer att överleva de närmaste 50 åren? Vad kommer att bli bättre, vad försvinner?

 8. ilsken skriver:

  Vett och förnuft i ekonomiska sammanhang försvann i samma ögonblick som Milton Friedman fick nobelpris. Tron på att ”marknaden” kan lösa alla våra kriser ser vi nu. Det enda ”marknaden” kan göra är att föra över ännu mera pengar till de som redan har.

 9. victoralexanderlowe skriver:

  Om IMF eller någon annan organisation tar ansvaret i stället för eurogruppen och regeringarna i den geografiska regionen, så är givetvis regionens maktfunktion försvunnen eller i alla händelser dramatiskt förändrad. Vilken väg detta sedan kommer att innebära för Euron, det måste envar nu börja inse, Euron kommer givetvis då att offras på dollarhegemonins altare före det att dollarvalutan tvingas kollapsa av rena naturlagsmässigheter.

  Så länge IMF i realiteten är Fed, så är detta fullkomligt oundvikligt.

 10. victoralexanderlowe skriver:

  Ekonomi är någonting som skapats av människan glöm inte det. Glöm inte heller att ekonomi kan existera utan pengar, medan pengar helt saknar sin betydelse utan ekonomi.

  Så om någon lyckas med att manipulera systemet med pengar och hur dessa skapas och behåller sitt värde, så styr denne någon, tillvaron för i princip alla andra individer.

 11. kkindstrom skriver:

  Att låta många beslut baseras på vetenskapliga fakta betyder inte att det är ”marknaden” eller att någon mindre trevlig organisation tar ansvaret för vår ekonomi. Det handlar om att dagens poltiker ska använda den kunskap som finns inom området för attt skapa det man vill åstadkomma.

  Människan har i alla tider haft problem med olika ”rötägg” som försökt missbruka det rådande systemet. Människan har i alla tider strävat efter att få det bättre… Det är vår överlevnadsstrategi.

  Vilka krafter som är i rörelse och hur man tolkar dessa det är utmaningen. Därför behövs vetenskapliga fakta under det politiska arbetet. Den som tror att man kan ”styra” människans beteende blir besviken. Men man kan ofta förutsee stora breda reaktioner och ageranden i större sammanhang. Men att i förväg veta hur enskilda människor kommer att hantera olika situationer i det långa loppet det är svårt.

 12. victoralexanderlowe skriver:

  Ekonomi är inte vetenskap!

  Valutabildning och penningskapande är mera en konstform som idag bygger på illusioner.

  Blanda INTE ihop begreppen vetenskap och pengar.

  Helst skall man inte ens blanda begreppen pengar och ekonomi.

 13. victoralexanderlowe skriver:

  Det rådande systemet är ingenting av gud givet, försök att begripa detta! Det är ett system som skapades 1931 av Montague Norman Ring och Hjalmar Schacht. Deras syften bakom detta skapande kan vi vänta lite med att gå in på, men det var inte att underlätta något för någon annan än främst dem själva som var syftet bakom detta.

 14. perfro skriver:

  Milton Friedman hade ett klassiskt uttryck väl värt begrunda i alla situationer; för enskilda, aktieägare företag, näringsliv, länder med hänsyn till offentligt sektor, budget-och konjunkturpolitik, frihandel osv.

  Friedman sa;det är inget som är gratis!

  Han var med andra ord förespråkare för en sund hushållning samt marknadsekonomi.

 15. victoralexanderlowe skriver:

  Friedman föll nog ifrån lite förståndsmässigt på slutet antar jag, han var annars hyfsat på avseende Fed och Centralbankernas skadliga effekter.

  Men om man vill fatta vad detta handlar om så är det Caroll Quigley, han i Bill Clintons installationstal, som har skrivet den bästa boken, den heter Hope& Tragedy.

 16. bildterberg skriver:

  När vi ändå fått ett så viktigt tips på
  relevant litteratur som Carroll Quigleys bok
  ”Tragedy and Hope”

  Klicka för att komma åt TragedyAndHope.pdf

  så kan det vara på sin plats att även nämna
  Ellen Browns högaktuella bok ”Web of Debt”
  (sv.: ”Bankerna och skuldnätet”) vilken även den
  varmt rekommenderas.

 17. bildterberg skriver:

  Helt riktigt att världsekonomin i sin nuvarande form
  snarast kan betecknas som en konstform byggande på illusioner.
  Ännu mer konkret påminner det påtagligt om ett s.k. pyramidspel.
  Ett par nyckelpositioner i detta spel innehas av Federal Reserve
  och Bank of International Settlements (BIS).
  Konvergensen mot en världscentralbank drivs
  på av olika incidenter den senaste tiden och har en av
  sina ivrigaste förespråkare i en viss känd blogginnehavare…

 18. victoralexanderlowe skriver:

  Hahaha, den ligger upp och ned.

%d bloggare gillar detta: