Trevligt besök

STOCKHOLM: Omedelbart efter det att jag landat från Bryssel passade jag på att göra ett besök hos Turkiska Ungdomsförbundet i deras lokaler på Kungsholmen i Stockholm.

Och det blev ett både trevligt och intressant besök.

Jag ville berätta om hur vi arbetar för försoning och förståelse inte minst i sydöstra Europa – och det var naturligt att jag sade att jag inte tror att detta bäst sker genom riksdagsvoteringar.

Men  vi talade också om betydelsen av att den debatt vi nu fått inte leder till motsättningar mellan olika grupper i vårt eget samhälle.

Och jag gladdes av hur Turkiska Ungdomsförbundet har och söker samarbete med andra motsvarande organisationer av t ex kurdiska ungdomar.

43 Responses to Trevligt besök

 1. haveyouright21 skriver:

  UK erkänner att Israel är bakom mordet på Hamas ledare i Dubai..UK fördriver israelisk diplomat igår..

  Vad vet Mossad om mordet på Olof Palme(fotdans politik).

  Mossad begår brott i USA…….Israel och Mossad har begått mord mot mänskliga rättigheter och mot folkrätten…..Israel var hela tiden över lagen ..FN är maktlöst mot Israel Varför..Varför Irak ,inte Israel???…Nu är det stopp………………….Nu är det nog..Kolla Palmesmord..

  Sverige ska kolla Mordet på Palme….Och man måste kolla mordet på John Kennedy mord m.fl…

 2. mrmhalland01 skriver:

  Det vore både lärorikt och klädsamt om utrikesministern ville tala om varför han anser att det är viktigt att Turkiet ska komma med i EU, trots att de i en lekmans ögon är långt ifrån kvalificerade.

  På samma gång skulle jag vilja veta varför det väldigt plötsligt blev viktigt att argumentera för Kosovos självständighet bara något år efter att han i det närmaste förlöjliga deras strävan mot självständighet.

  Om inte vi som röstar fram er och betalar er lön får reda på vad som pågår kommer en massa spekulationer igång.

  Jag inser att det finns hemliga frågor som inte går att svara på,men dessa kan väl knappast vara av den arten ?

  Vad jag vet lever inte Sverige under Krigshot.

 3. svenike skriver:

  Carl Bildt, snart tryter nog tålamodet med Dig som Sveriges utrikesminister. Vems ärenden går Du?
  Forskningen säger entydigt att ett folkmord ägt rum. Riksdagen erkänner resultatet av denna fria forskning. Riksdagen, våra folkvalda, tar sitt ansvar. Folkmord är folkmord. Riksdagen markerar att Turkiet måste tänka om – om man vill få respekt hos västvärldens demokratier.
  Du deklarerar att Du inte bryr Dig om utslaget i Sveriges riksdag. Det är illavarslande. Vems ärenden går Du?
  Turkiet, som förbjuder fri forskning, förnekar folkmordet – och stöds av Dig!

 4. swedeneurope skriver:

  Tråkigt, synnerligen tråkigt att Sveriges utrikesminister ägnar sin tid åt att försöka blidka folkmordsförsvarare.

  Jag får instämma i föregående inlägg – vems ärenden går du?

 5. hennrikn skriver:

  Dick Harrison skrev en artikel i svd idag där han säger att förneka folkmordet är att ljuga. Rekommenderar skarpt att läsa den.. Inte för att Calle kommer att påverkas, men för resten av befolkningen med någon känsla för moral och rättsuppfattning är det en intressant dock skakande läsning.

 6. swedeneurope skriver:

  henrikn:
  Bra artikel – svårt att hävda att historikerna inte redan gjort sitt. Det finns väl fortfarande någon tokstolle som inte tror på gaskamrarna under andra världskriget men det stoppar väl inte historiker såväl som politiker från att erkänna det som etablerad fakta. Samma borde gälla om folkmordet på armenierna för var och en som har ett uns av hederlighet och principfasthet.

 7. ingmar1956 skriver:

  Det är väl helt OK att åka till turkiska ungdomsförbundet. Inget fel i sig i det. Men det är faktiskt högst besynnerligt att du väljer göra det just nu. Jag undrar om du skulle vilja besöka ungdomsförbunden tillhörande armenier, assyrier och greker? De har väl säkert liknande organisationer och skulle glädjas över att du åker dit, tar en kopp kaffe eller te och diskuterar försoning och historierevisionism.

  Det är verkligen beklagligt att du har gjort försvaret av turkiska saken till din egen personliga agenda. Turkiet borde komma in i EU när de är har levt upp till EU:s standard, men du verkar vilja trycka ner det i halsen på en. Ibland undrar man om du är utrikesminister i Sverige eller Turkiet?

 8. thesecondopinion skriver:

  Det är synnerligen viktigt och samtidigt ytterst realpolitiskt att Carl Bildt besökte Turkiska Ungdomsförbundet i Kungsholmen, i alla fall om man vill stödja ett land som ser framåt och vill utveckla vår gemensamma europeiska välfärd. Det behövs sådana som vågar mera och i denna sak skulle jag nog lyssna på Carl Bildt, inte för att han är moderat utan främst för att han tänker på Europas bästa. Avseende resurserna i EU ligger Carl Bildt högt uppe i listan oavsett var och ens politiska hem, tycker i alla fall jag som utomstående, ur svenskarnas synvinkel.

  Mvh
  Jouni Pulli
  Femkanten, Helsingfors

 9. joakimekstrom skriver:

  Sveriges Riksdags uppdrag är varken att förneka eller att erkänna brott.

  Om någon bevittnar eller av annan anledning misstänker att ett brott har begåtts måste vederbörande omedelbart anmäla detta till Polisen. Om anledning finns görs en utredning som senare överlämnas till åklagare, som sedan om skäl föreligger tar ärendet till domstol, vilken i sin tur avgör ärendet. Hela proceduren är strikt uppstyrd och reglerad enligt våra demokratiska rättsprinciper, ‘audiatur et altera pars’, ‘nemo iudex in sua causa’, et cetera. Inte någonstans i rättsproceduren finns en roll för riksdagen att spela. Mellan de juridiska och den legislativa makterna finns vattentäta skott – det ska vara på det sättet.

 10. ingmar1956 skriver:

  Men riksdagen kan erkänna faktum. Precis på samma sätt som man erkänner andra forskningsrön och beslutar utifrån dessa så ska man också kunna erkänna ett folkmord.

  The International Center for Transitional Justice utförde en oberoende analys, vars resultat publicerades i en artonsidig rapport. Rapporten summerades med följande slutsats: ”…händelserna, i deras helhet, kan därför sägas innehålla alla elementen för folkmordsbrott så som det anges i Konventionen och juridiska forskare så väl som historiker, politiker, journalister och andra skulle vara rättfärdigade att fortsätta att beskriva dem som sådant.”

  Riksdagens ledamöter var rättfärdigade och tog chansen att bekräfta forskningen. Varken mer eller mindre.

 11. mrmhalland01 skriver:

  Riksdagen har erkänt folkmordet, därmed också Sverige.
  En företrädare för Svenska folket ska respektera det riksdagen beslutar och inte ha en privat agenda !

  Vad är utrikesministerns syfte med att baktala sitt eget land ?

  Några svar kommer inte angående vare sig vurmandet för Turkiets ev. EU-medlemskap eller ko-vändningen ang. Kosovo.

  Måtte det inte handla om lobbyism.

  Detta otyg måste med alla medel bekämpas.

 12. flyktingar skriver:

  Jag tycker det är viktigt information, när Dick Harrisson tar upp hur kurderna deltod i ungturkarnas mördande av armenierna. Kanske kunde detta faktum utgöra en enande kraft i dagens försoningsprocess mellan turkar och kurder? Enade i gemensamt förnekande.

  Naturligtvis ska svenska riksdagen bortse från detta, när UD trevande söker skapa allianser för framtiden. ”Se för Guds skull inte tillbaka, svenska riksdagsledamöter, för då förvandlas vi alla till saltstoder!”

  Åter brinner Sodom och Gomorra.

 13. joakimekstrom skriver:

  ingmar: Riksdagen kan till sitt protokoll tillägga vilken text som helst. Oavsett voteringens utfall så protokollförs varje motionstext. Om en ledamot i en debatt uttalar att ‘Sigge Fürst är en apa’ så kommer uttalandet, likväl som hela anförandet, att protokollföras. Ett ‘erkännande’ har dock ingen annan innebörd, vare sig praktisk eller teoretisk, och är inte ‘bindande’ för någon eller något.

  Riksdagen har ingen som helst kompetens att uttala sig om riktigheten i forskningsresultat, vare sig om ämnet är kemi, matematik eller sociologi. Därför skulle det vara väldigt olämpligt av riksdagen att göra detta. Kort sagt så skulle det få riksdagsledamöterna att framstå som idioter, för att uttrycka sig rättfram.

  Riksdagen har heller ingen kompetens att avgöra juridiska ärenden. Ett uttalande inom detta område är dock än mer allvarligt eftersom att det kränker Sveriges rättsordning och våra demokratiska principer. Ett uttalande av typen ‘Mona Sahlin har upprepade gånger gjort sig skyldig till osant intygande i sina självdeklarationer’ vore mycket olyckligt av nämnda skäl, därför att riksdagen inte är en domstol: samma organ åklagar som dömer, och den anklagade har ingen möjlighet att försvara sig. Det skulle också återspegla mycket negativt på dem som gjort uttalandet, eftersom de uppenbart saknar förståelse för hur Sveriges demokrati fungerar.

 14. mrmhalland01 skriver:

  Nu ÄR det ju så att riksdagen är ett lagstiftande organ.
  Inte mindre än i genomsnitt 8 lagar tas det beslut om.

  Naturligtvis måste riksdagen fatta beslut om vad som ska anses som folkmord !

  Vad säger att en historiker är mer kompetent än en riksdag som låtit (oberoende) sakkunniga titta på detta ?

  Självklart har riksdagen och regeringen kompetens att avgöra juridiska frågor.
  De är ju den högsta instans man kan komma till i dessa frågor och har ett helt departement bakom sig.

 15. mrmhalland01 skriver:

  >Inte mindre än i genomsnitt 8 lagar tas det beslut om.

  Varje dag !!

 16. bildterberg skriver:

  flyktingar:
  ”Jag tycker det är viktigt information, när Dick Harrisson tar upp hur kurderna deltod i ungturkarnas mördande av armenierna. ”

  Tog Dick Harrisson även upp andra etniska gruppers representation bland ungturkarna t.ex. personifierade
  av sådana som Mehmed Talat, Mehmet Cavit Bey, Emmanuel Carasso
  och Marcel Samuel Raphael Cohen?

 17. joakimekstrom skriver:

  mrmhalland: Riksdagen är svenska statens lagstiftande organ. Riksdagen har ingen juridisk kompetens och har inte befogenhet att döma eller på annat sätt avgöra någon form av juridiskt ärende.

  Att riksdagen håller skenrättegångar och gör uttalanden av typen ‘Den och den är skyldig till det och det’ kränker samtliga rättsprinciper och skändar alla demokratiska värderingar.

 18. knowtherealhumankind skriver:

  Carl?,det enda han tänker på är där pengarna rullar In. Han varken bryr sig människor eller sitt eget ansvar,plikt för sina medmänniskor.

  Varför kan inte bara en man i din makt vara god nuförtiden? Vi hade ju Olof Palme, Sveriges ögonsten, men det är bort om tid nu. Som vi lärt oss idag så lever inte goda människor så länge här i denna smutsiga värld.

  En person i din stol Carl borde ha lite mer samvete och göra lite mänskliga handlingar…men så är det inte va? Undrar hur mycket ”benefitts” du får från Turkiet för att du slickar dras röv? Undra mycket pengar du tjänar på krig? Undra om du någonsin tittar tillbaka och ångrar dig för en sekund? eller nej det sistnämnda tar jag tillbaka. Dina handlingar speglar din moral och tankar ganska så väl.

  Carl tro mig, din dag skiner av sol idag, men dagen då regnet faller..då hoppet livet tar en, då kanske du får dina goda tankar, men då är allting försent, så skärp dig förfasiken Carl, ta dig i kragen och gör något av din tid i denna värld. Allt ska inte vara pengar, låt oss komma ihåg Carl som den gode, och inte den pengarkåta, själviska tönt!

  Kom ihåg knowtherealhumankind, han kommer att komma med ett in sprut av verkligheten då och då, du vet, den verklighet du flyr ifrån!

 19. victoralexanderlowe skriver:

  Det väl kanske mer en tingens ordning att någon verkar för försoning om det ligger i den egna vinstnyttans intressen, och att Turkiet via Grekland som fråga ligger inom ramen för intresset för det militärindustriella komplexet, det torde vara fullkomligt obestridligt.

  Och det är bara gammal kolonialmässig Sykes-Picot metodik att försöka att först kapsla in en oroshärd genom förespegling av fredssträvanden, för att sedan underblåsa kontroversen för att göra ekonomiska förtjänster på båda sidorna.

  Jag kan garantera att inte Turkiet och Grekland blir det minsta mera överens av att båda befinna sig med i EU.

 20. leonardo34 skriver:

  Vadan detta svassande för Turkiet? Ett land som på långt när inte är moget för inträde i EU.

 21. utrat skriver:

  ingmar 1956
  -Riksdagens ledamöter var rättfärdigade och tog chansen att bekräfta forskningen. Varken mer eller mindre-
  Ny uppgift för riksdagen att VDN-märka forskningen?
  Det var den roligaste kommentaren jag läst på den här bloggen på länge. I övrigt blir det allt tydligare att utrikesministern ser skogen medan flera av kommentatorerna bara ser träden

 22. Kachina skriver:

  Det har hänt mig förut, att jag skriver ett inlägg som är kritiskt till Väst-Europas och Alliansens totala underkastelse mot Republikaner i allmänhet och Klanen Bush i synnerhet. Mitt i skrivandet slocknar plötsligt webbläsaren. Det har hänt både i Internet Explorer och Firefox.

  För några minuter sedan skrev jag ett inlägg där CIa nämndes flera gånger, och plötsligt slocknade både webbläsare och bildskärm. Det kan naturligtvis vara tillfälligheter att detta fenomen uppträder enbart på Bildts blogg, men det är ofrånkomligt att ställa frågan;

  Bor vi i Kina, Carl?

  Jag har ett personligt ”horn i sidan” till CIa, men detta förtar inte de sakfrågor jag tar upp, trots att de förnekas av CIa, men avhandlats i kongressen.

 23. Kachina skriver:

  victoralexanderlowe

  Vissa tror att det går bättre än förra gången om man nu försöker ”rida två tigrar” samtidigt, Turkiet och Islam.

  Det går inte.

 24. soli01 skriver:

  joakimekström – bra det du påtalar här ang riksdagen och deras ställningstagande beträffande folkmord eller inte.
  Riksdagen ska inte syssla med dessa ting då det vimlar av folkmord hit och dit under årens lopp. Denna nu aktuella händelse skedde också för så länge sedan att det var ett dumt beslut och är ingenting som gör saken bättre mellan våra länder. Här verkar många inte gilla Turkiet, men är det inte bra att det finns eldsjälar som vill upprätthålla bra förbindelser med ett land som nu försöker bli en värdig medlem i EU. Varför ska vi motarbeta detta?

  Säger inte att tidpunkten för inträde skulle ske omgående utan detta får utvecklingen senare avgöra hur Turkiet klarar de krav EU ställer.

 25. spanaren skriver:

  Svaret på varför det alliansfria Sveriges
  utrikesminister så ivrar för att det huvudsakligen
  asiatiska Turkiet skall bli medlem i EU – trots
  att många i Turkiet inte vill bli västeuropeer –
  står kanske att finna i det geopolitiska spelet
  om energin där Bildt företräder USAs intressen
  även om Bushs tre musketörer -Yushchenko,
  Saakasjvilij och Carl Bildt- nu efter att Ryssland
  ”återtagit” Ukraina blivit två.

  Turkiets strategiska läge bestämmer vilka gasledningar
  som kan dras mellan energikällorna och konsumenterna.
  För Rysslands del är efter att man åter får kontroll
  över Ukraina inte South Stream av tidigare betydelse
  medan Nabucco är helt beroende av Turkiet särskilt
  som inom överskådlig framtid kanske bara Bildt återstår av de tre musketörerna.
  Oppositionen i Georgien har redan varit i Moskva
  för ”överläggningar” om förbindelserna efter ett
  eventuellt framtida regimskifte.

  Kontinentaleuropa har hittills satsat på samarbete
  med Ryssland för energileveranser varför ett sätt
  att stoppa Nabucco kan vara att föra en politik som
  gör att ävenså Turkiet satsar på South Stream och
  i protest vänder EU ryggen och närmar sig Iran/Ryssland och de ”turkiska” fd sovjetrepublikerna i Asien.

  Debatten om ett av många folkmord för 100 år sedan är kanske bara en ”Potemkinkuliss” för att dölja den reella verkligheten och använda ”nyttiga idioter”.

  Jamestown har en artikel i ämnet Turkiet och Nabucco.

  http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36159&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=3cf315579a

 26. Kachina skriver:

  soli01

  Jag tror inte att Turkiet ser sig som medlemmar i EU.

  De ser sig erövra och dominera Europa fram till Atlantkusten, precis som goterna erövrade Romarriket.

 27. bildterberg skriver:

  Ungefär som (E)USrael försöker erövra och dominera
  (demokratisera) Centralasien ända fram till Kina?

 28. soli01 skriver:

  Kachina – ja, har du belägg för detta, jag är ingen expert på detta område. Det är inget litet land det är fråga om när det gäller Turkiet och vi har tidigare haft goda kontakter med detta land och förhoppningsvis framöver. Du har ju alltid pläderat för att Turkiet skulle bli medlemmar, men jag kanske minns fel. :-)
  spanaren – spanar vidare och är alltid spännande att följa.

 29. victoralexanderlowe skriver:

  Det är faktiskt inte bara lite pinsamt, att så många skall behöva skriva under pseudonym på en blogg som innehas av en minister som säger sig värna demokratiska och frihetliga värden.

  Yttrandefriheten kommer i ett rent löjeväckande perspektiv på denna blogg.

 30. bildterberg skriver:

  Att ges möjlighet att skriva under pseudonym
  kan jag inte direkt förknippa med någon inskränkning
  av yttrandefriheten. Kan du utveckla din tankegång lite,
  Viktor Alexander Lowe?

 31. soli01 skriver:

  För mig är även ”viktoraleksandelowe” anonym och inte är han något bekymmer här inte. Det är inget fel att använda pseudonym och är ingen ny företeelse. Att sätta detta i samband med yttrandefriheten var intressant!

 32. Kachina skriver:

  soli01

  Ja, jag har tidigare pläderat för Turkiets medlemskap, men ställer mig nu mycket tvekande efter spridda uttalanden av Erdogan och partifunktionärer i hans omedelbara närhet.

  Det börjar bli lite väl mycket ”luft under fötterna” i det turkiska parlamentet och jag inser att kulturkrocken blir våldsam om vi inte låter mognadsprocessen ta den tid den tar.

  bildterberg

  (E)USraels aktivitet är en riktig iakttagelse, men den är enbart riktad mot tillgång till energi. Vi försöker inte tvinga på dem en kulturreligion.

  victoralexanderlowe

  :-) Välkommen.

 33. victoralexanderlowe skriver:

  Grekland spenderar mer av sin bruttonationalprodukt på militära utgifter och matriel än något annat land i Europeiska unionen, främst på grund av långvariga spänningar med sin granne, historiska rival och Nato-allierade Turkiet, vars ÉU medlemskap således inte saknar varken politiska eller ekonomiska poänger i detta.

  Om EU menade allvar med någonting, så kunde man ju till exempel kräva att Grekland, som ovillkorligen kan skörda stora besparingar om det istället tillsammans med Turkiet och Cypern, tvingas till att lösa tvisterna i Egeiska havet och östra Medelhavet och istället engagera sig i ömsesidig nedrustning.

  Grekland kunde dra ju till exempel dra nyttan av fred till att minska sitt gigantiska och högaktuella budgetunderskott, istället för att som nu låta krigsförväntningar skapa marknader, när detta oundvikligen skapar krig.

  Erdogan sägs ifrån Turkiet ha anfört liknande tankar, vilket givetvis stämmer med hur EU sedan har re-agerat medialt på detta Turkiska utspel.

  Insatta oberoende tjänstemän och ekonomer har länge förespråkat en radikal minskning av de väpnade styrkorna på lång sikt för att minska de strukturella utgifterna, men grekiska tjänstemännen säger att detta i verkligheten skulle kräva en verklig förbättring av relationerna med Turkiet.

  Trots ”varmare” band de två länderna emellan, så har de alltså fortfarande kvar sin tvist om Cypern och sjögränserna och det fortgår alltjämt sporadiska radar incidenter över Egeiska havet.

 34. ottomanwiking skriver:

  1. Riksdagen är folkvalda, och har en rådgivande funktion gentemot regeringen. Stundtals en beslutande funktion.

  2. Ett ställningstagande som motionen om det så kallade folkmordet på armenier och diverse andra folkslag klassas inte som ett klubbat beslut som regeringen måste följa. Dem som kritiserar Carl abi för att inte fullfölja sin roll som utrikesminister har fått instansernas funktioner bakom foten.

  3. En instans som ”riksdagen” som beslutar om bla skattefrågor efter utredningar i utskotten, bör hörsamma alla parter som berörs av frågan. I en sådan känslig fråga, där riksdagsledamöter som deltagit i vad ni kallar en ”forskning” har inte hörsammat alla parter. Det man har gjort är att lyssna på de som kallar sig ”offer” och som tillhör ”rätt” folkslag.

  4. Jag håller med er som tagit upp rättsprinciper. Själv studerar jag juridik, och för majoriteten av jurister är detta beslut helt absurt! Som någon sade innan, har riksdagsledamöter gjort sig till åtlöje i frågan. Och det är faktiskt intressant att se att majoriteten av svenska medborgare inte kan världens historia tillräckligt men väljer ändock att uttala sig i frågor som de inte har utrett själva utan endast hört från ”drabbade offer”.

  5. Däribland måste man påpeka att Turkiska republiken och Ottomanska riket är två olika rättssubjekt. Så vem är det man beskyller i frågan? Turkar och Turkiet? Om det nu har skett ett folkmord, vilket jag varken förnekar eller erkänner, så anser jag att man bör hitta dem rätta ”förövarna”.

  6. Sist men inte minst, vill jag tacka dig Carl Bildt för ditt besök. Det var en ära att få träffa dig!

  Saygilar (Med respekt)

 35. ingmar1956 skriver:

  svar till joakimekstrom: med andra ord så tycker du att riksdagen är inkompetent. De har inte juridisk kompetens och kan inte heller ”uttala sig om riktigheten i forskningsresultat, vare sig om ämnet är kemi, matematik eller sociologi.” Mycket intressant observation och insikt i vad du tycker riksdagen är och de folkvalda som är ändå ytterst ansvariga om hur detta land styrs.

  I vilket egenskap har Bildt och Reinfeldt med följe åkt till Köpenhamn eller andra regeringar till Kyoto m.m. om inte med forskningsunderlag som grund?! Vilka beslut är det man tar år 2010 som inte baserar sig på diverse olika forskningsresultat??

  Av ren nyfikenhet: hur förekommande är det att regeringen inte följer riksdagens tillkännagivanden? Och hur ofta händer att regeringsrepresentanter som utrikesminister och statsminister ringer en främmande lands representanter och beklagar beslut fattade i vår egen folkvalda riksdag?

  Till Saygilar: Med all respekt till dig så är det väl dags att skulle kalla det för ”så kallade folkmord” och ”forskning”. Det börjar bli lite väl tjatigt och urvattnad. Läser man media är det bara turkiska representanter som ifrågasätter folkmordets vara eller inte vara. Läs gärna det som Dick Harrisson och Klas-Göran Karlsson skriver på SvD istället för att famla i mörkret.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/folkmord-bor-anga-aven-regeringen_4434795.svd

  http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/turkisk-radsla-for-splittring-bakom-folkmord_4470435.svd

  Slutligen till Bildt: om det är så här du tänker hjälpa personer som Saygilar att komma underfund med verkligheten så är du väl definitivt på rätt väg!

 36. […] i Sverige, där bl.a. turkar hävdat att de känner sig anklagade för att vara massmördare. Därför besökte han igår det Turkiska Ungdomsförbundet i Stockholm. I den mån det ligger på en utrikesminister att göra det så kan det naturligtvis vara […]

 37. Rulle skriver:

  Sveriges Riksdag uppför sig som mobben i Bjästa. ”Dit ett får springer springer alla får”. Så agerade tyska nazister och så gör svenska riksdagsledamöter.
  Likadant uppför sig renar. Gamla timmerhuggare har berättat att om det fanns renar i avverkningsområdet så skulle man inte fälla träd för att undvika djuren för då springer dom in under det fallande trädet. Det är bättre att fälla träden mot renen som då bara springer utan att veta vart och klarar sig då helskinnat.
  Ingen har förnekat att det det var grova brott. Ordet folkmord fanns inte på den tiden det begav sig. När grupperna håller på att försöka komma över minnena ska inte en annan stat lägga sig i slagsmålen. Det är det som är så groteskt i sammanhanget. Vi har ingen rätt att döma. ”Våldtäkt (eller folkmord) nummer två”!

 38. ingmar1956 skriver:

  svar till joakimekstrom: med andra ord så tycker du att riksdagen är inkompetent. De har inte juridisk kompetens och kan inte heller ”uttala sig om riktigheten i forskningsresultat, vare sig om ämnet är kemi, matematik eller sociologi.” Mycket intressant observation och insikt i vad du tycker riksdagen är och de folkvalda som är ändå ytterst ansvariga om hur detta land styrs.

  I vilket egenskap har Bildt och Reinfeldt med följe åkt till Köpenhamn eller andra regeringar till Kyoto m.m. om inte med forskningsunderlag som grund?! Vilka beslut är det man tar år 2010 som inte baserar sig på diverse olika forskningsresultat??

  Av ren nyfikenhet: hur förekommande är det att regeringen inte följer riksdagens tillkännagivanden? Och hur ofta händer att regeringsrepresentanter som utrikesminister och statsminister ringer en främmande lands representanter och beklagar beslut fattade i vår egen folkvalda riksdag?

  Till Saygilar: Med all respekt till dig så är det väl dags att skulle kalla det för ”så kallade folkmord” och ”forskning”. Det börjar bli lite väl tjatigt och urvattnad. Läser man media är det bara turkiska representanter som ifrågasätter folkmordets vara eller inte vara. Läs gärna det som Dick Harrisson och Klas-Göran Karlsson skriver på SvD istället för att famla i mörkret.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/folkmord-bor-anga-aven-regeringen_4434795.svd

  http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/turkisk-radsla-for-splittring-bakom-folkmord_4470435.svd

  Slutligen till Bildt: om det är så här du tänker hjälpa personer som Saygilar att komma underfund med verkligheten så är du väl definitivt på rätt väg!

 39. swedeneurope skriver:

  Rulle:
  Förstår jag dig rätt i att du jämför den aggressivt nationalistiske och folkmordsförnekande Erdogan med ett 14-årigt våldtäktsoffer?!

  Huruvida begreppet fanns då eller inte är helt ointressant förutom för navelskådande jurister. Begreppet folkmord fanns inte heller när judarna gasades ihjäl, men det brukar väl knappast hindra oss från att kalla förintelsen för ett folkmord.

  Angående den så kallade försoningsprocessen är väl den helt död, och detta illustreras väl ganska tydligt genom Erdogans fanatiska uttalanden i samband med diskussionen om folkmordet.

 40. Rulle skriver:

  swedeneurope,
  Du har helt missat poängen. Vad dödandet kallas har liten betydelse. Bara det horribla i att en annan stats parlament vare sig det är polsk eller svensk riksdag lägger sig i och försvårar en reconcilidation är så att man får frossa.
  Jämförelsen med Bjästa-skandalen är bara folks beteende, det borde Du också begripa.
  Försoningsprocessen var igång , men Erdogan blev förståeligt nog uppretad över vår riksdag oerhörda klumpighet.
  Folkmord kan bara kallas så om det uttrycks när det händer eller strax därefter. Som t.ex fransmännens agerande i Rwanda för 15 år sedan.
  Morden på judar var kallad den avskyvärdaste förbrytelsen mot mänskligheten, så där räcker ”förintelse” som beteckning. Förintelse är i mitt tycke även starkare än folkmord.

 41. Rulle skriver:

  Kachina,
  Att Carl Bildt vurmar för Turkiets medlemskap i EU är nog för att förebygga framtida krig. Att vara med i den europeiska gemenskapen var ju i grunden ett försök att få de notoriska krigshetsarna inom Europa att dra åt samma håll och tvingas att hålla sams.
  Detta kan nog utrikesministern själv uttrycka bättre.
  Alliansens tafatthet i att förklara självklara axiom är dock genomgående uppenbar.
  Det folk borde begripa lägger man tyvärr ingen möda vid. Ta t.ex. jobb-skatteavdrag, sjukförsäkring, pensioner m.m. där det mesta, grovt missuppfattas, men förklaras dåligt av ministrarna.

 42. victoralexanderlowe skriver:

  Vad finns på den platsen där alla som har dragit åt samma håll samlas?

 43. metusalem skriver:

  Riksdagens bravad att via omröstning slå fast nära hundraåriga blodsutgjutelser som folkmord kan inte vara speciellt nyttig för avspänning i nutid.

  Jag sympatiserar med Carl Bildts besök på Turkiska ungdomsförbundet. Däremot önskar jag att den nuvarande Turkiska staten sätter hisorieproffs på att konstatera vad som hände 1915.

  Ett klarläggande av relationerna mellan den Ottomanska staten och flera grannfolk bör vara en del i förberedelserna för ett eventuellt EU-medlemskap.
  Sant är att Turkiet till en rätt liten del är europeiskt, men en brygga till den arabiska världen vore värdefullt.

%d bloggare gillar detta: