Intryck från resa

BRYSSEL: Eftersom jag vet att allt om Mellersta Östern brukar generera passionerade diskussioner på denna blogg kan jag inte låta bli att länka till Catherine Ashtons utmärkta artikel i dag om sina intryck från sin resa i regionen.

Att diskutera – och begrunda.

60 Responses to Intryck från resa

 1. The Golani Snowman skriver:

  Det vore intressant varför Bildt, om han vet allt, konstant stretar emot beslut som har fattats om Mellanöstern, från San Remokonferensen 1920 till vad §242 säger?

  Ashton lärde sej rätt snabbt det antisemitiska lingot som ingår i hennes jobb, vilket klart har visat sej i hennes uttalanden.

 2. The Golani Snowman skriver:

  Eugene Rostow, en av författarna, skrev redan 1991 vad §242 innebär, http://israelisverige.info/2009/09/06/vad-sager-%C2%A7242-egentligen/ så det är oerhört svårt att förstå varför Bildt säger precis tvärtom.

 3. brjewallberg skriver:

  Min styvbror Franz hävdade alltid att det var ett historiskt misstag att upprätta staten Israel. Det kan inte komma ut något gott ur den, sa han. Han var ett judiskt flyktingbarn från Österrike som hade blivit stenad av sina klasskamrater i Wien, innan han kom oss 1938. När jag var sex år, 1940, ritade någon ett hakkors på vår ytterdörr för att han bodde hos oss. Vi var märkta i den tidens anda.
  Jag tyckte han hade fel, men nu, när jag ser vad som händer i Gaza och nu senast i Jerusalem börjar jag förstå vad han menade.
  När man behandlar sina närmaste grannar på ett så ovärdigt sätt och förmenar dem rätten att bygga sina egna liv förverkar man samtidigt sig själv, eller snarare sina barn och kommande generationer rätten till ett värdigt liv. Kan ingen på båda sidor börja tänka efter innan det är försent?

 4. un2here skriver:


  – For the sake of the little deaf boy who stood and held my hand and for the girls who want to be able to do something with that good education, we have to move from process to peace.

 5. Kachina skriver:

  Det går inte bara att ösa in pengar, utan att först hjälpa Palestinierna med en statsbildning som innehåller fungerande politiska- och verkställande institutioner, där bidragsgivarna har insyn och makt att begränsa korruptionen.

  Det tar sig, för Ashton. Där ser man hur en späd planta kan blomma ut när hon har aktivt stöd från sina kollegor.

 6. Kachina skriver:

  rulle, perfro, flyktingar

  Gazaborna lever som judarna i Warszawas Ghetto under andra världskriget. Den gången anade vi på gränsen till visshet, och gjorde ingenting.

  Nu vet vi, med visshet, och nu måste vi göra någonting.

  Den palestinska statsbildningen och uppbyggnaden av de politiska, juridiska och verkställande organisationerna är ett måste för att vi inte skall delta i byggandet av en kriminell stat och det är Israels skyldighet att hjälpa till, om inte annat än för att visa sin respekt för de judiska offren i Warzawa.

  Hamas skall inte dödas utan transformeras och det gör man genom bildning. Men, först måste Hamas hatpropagande mot judar i barnprogram och skolor upphöra omedelbart. Med hot och tvång om så behövs.
  Med dessa barn- och skolprogram lindar Hamas en snara runt sin egen hals och blir avskydda världen över.

  Så, ni israeler och israelvänner. När ni ser Gazaborna, tänk då på judarna i Warszawa under andra världskriget.

 7. Rulle skriver:

  Kachina,

  Nog måste Du vare bra enögd om Du kan jämföra Gaza med Gettot. Gazaborna sägs själva ha valt den styrande Hamas regeringen. Det är dom som förpestar livet för sina ”väljare”. Hamas går nog inte att bota. Vi kan ta lärdom av hur Du, Kachina skriver trots otaliga råd om vilken väg Du bör slå in på.
  Har Du försökt att springa ikapp med en gris? Du kan hinna till baken men aldrig till huvudet, för den kan accedera hur mycket som helst om det behövs.

 8. orust skriver:

  CB,

  Ashton gjorde en insats genom att besöka Gaza men missade poängen – tala med Hamas. Det kan hävdas att vi själva orsakade Gaza-krisen förra året genom att inte acceptera det demokratiska valet som förde Hamas till makten. Du var där och har intygat att allt gick rätt till men att ”Gaza röstade fel” och därför skulle tvingas på knä – en rent kolonial och destruktiv politik.

  Ashton och kvartetten har inte lyft frågan särskilt mycket om vi ser till vad som sägs och tycks i Washington i dessa dagar. Allt förblir nog vid det gamla. Israel vinner som vanligt och fortsätter att stunta i den internationella rättordningen – och till det samtycker vi i väst mer eller mindre öppet – som Ashton om vi läser mellan raderna!

  Tyvärr CB, något fridfullt slut på eländet i MÖ är svårt att se och det är den historiska sanningen att det är vårt eget fel!

 9. Kachina skriver:

  ”Det kan hävdas att vi själva orsakade Gaza-krisen förra året genom att inte acceptera det demokratiska valet som förde Hamas till makten.”

  Ingen människa vid sina sinnen kan acceptera Hamas sedan hon tagit del av barn- och skolprogrammen. Hamas är en mental störning som världen måste ta avstånd från.

  Hamas är demokratiskt valda, men vi måste ha i åtanke hur lätt det är att manipulera en obildad massa som inte ens vet vilken ände av en skiftnyckel man använder.

  rulle.

  Livet i Gaza är en spegelbild av ghettot i Warzava, oavsett om man valt det eller inte. Ibland väljer man dåliga ledare. Ett val som man sedan ångrar när man ser konsekvenserna av det. Nej rulle, du får öppna dina ljusblå. Gaza och Warszawas Ghetto är synonymer.

 10. Kachina skriver:

  rulle

  Vilken väg menar du att jag skall slå in på. Vilka är de otaliga råden?

  Skall jag böja mig för någon av de krigiska religionerna, sionism, islam eller kristendom alla skapade för att ge kejsaren och hans mullor, rabbiner och biskopar oinskränkt makt över sina undersåtar under förespeglingen att de är länken till Gud?

  Lägg märke till att jag aldrig riktat ett kritiskt ord mot kabbalister, sufister, kristna mystiker och shamanister.

 11. Rulle skriver:

  Följ mina råd, det räcker.

 12. The Golani Snowman skriver:

  Araberna i Gaza fick alla chanser att visa hur de ville bygga en stat.
  De visade det.
  Läs http://israelisverige.info/2009/07/21/paradiset-gaza-uppdaterad/

  Varför sådana lättkontrollerade trivialiteter är bortcensurerade i svenska media vet jag inte.

 13. The Golani Snowman skriver:

  En ny rapport har kommit om hur Europa via EIDHR har satsat mer än två miljoner Euros på att förstöra demokratin i Israel genom att överflöda israelhatande organisationer med dessa pengar. Se http://www.ngo-monitor.org/article/eidhr_additional_european_funding_for_mideast_conflict_groups0

  För 2007-13 ska Europa satsa 1.1 miljarder Euros på liknande hatinformation. Inte konstigt alla media har blivit direkt antisemitiska enligt EU:s definition. Sök på *EU definition antisemitism*

  Man undrar hur mycket Sverige betalar av mina skattepengar.

 14. Kachina skriver:

  Golani

  israelisverige använder genomgående ordet araber. Är alla araber terrorister? Nej, naturligtvis inte. Hamas är en liten klick som, precis likt israelisverige, använder ordets makt för att manipulera människors sinnen och fria val.

  Med kvarts- och halvsanningar kan en liten grupp styra den stora massan i vilken riktning som helst.

  Hela sanningen är att när vi ser Gaza, ser vi spegelbilden av Warszawa. Israel behöver inte bygga upp flygplatser och hamnar, det kan palestinierna göra med en Marshall-plan.

  Israel är skyldiga att aktivt delta i uppbyggnaden av en palestinsk stat med fungerande institutioner, innan den nya Marshall-planen sätts i verket. Därmed är era skyldigheter uppfyllda. Resterande, alltså handel och samfärdsel kommer av sig självt ur Marhallplanens sidoeffekter.

 15. flyktingar skriver:

  Käre Carl,

  Den judisk-arabiska konflikten i Palestina kommer att få sin lösning på det ursprungliga territoriet. Precis som det var tänkt 1920, när hela området var ytterst sparsamt befolkat. Då var det en trevlig lösning, den om en judisk del och en muslimsk del.

  Idag, med den befolkningsexplosion som regionen upplevt, existerar ingen annan lösning än inlemmandet av de palestinaarabiska fragmenten organisatoriskt i det som en gång utgjorde 70% av Palestina.

  Detta land heter idag Jordanien och dess befolkning (98% muslimer) är starkt dominerad av 1:a, 2:a och 3:e generation palestinaaraber. Deras andel i den jordanska befolkningen räknas till 60-70%.

  En konvergensplan måste till, och det så fort som möjligt. Det är avsaknaden av sådan, som förlängt konflikten bortom all rim och reson. Som bekant försökte palestinierna ta saken i egna händer 1970.

  Det är maktens uppgift att ingjuta en känsla av optimism och framtidstro hos sina undersåtar. Sålunda vänder jag mig till en av de ledande krafterna i EU, i bön om en plan för denna konvergens under ordnade former, som skulle ge så många framtidstron åter.

  Alternativet är den gamla fina brittiska välgörenhetskulturen som Lady Ashton representerar och som absolut inte manar till efterföljd.

  Istället för att hölja historien i dimridåer och uttrycka förtvivlan inför framtiden, så ska folkmord som begåtts erkännas och tårarna tillägnas offren för dessa, t.ex. det på armenierna 1915. Hos de levande däremot, ska hopp för framtiden ingjutas.

  Idag är gråtmildhet inte vad som efterfrågas. Den judisk-palestinska konflikten väntar inte på sin lösning, utan på sin lösnings genomförande enligt ovan. Pessimism är för de fantasilöst destruktiva fatalisterna. Kreativitet och livsglädje är optimistens redskap. Jag är optimist, Carl. Det tycker jag att du också ska vara.

 16. Rulle skriver:

  Kachina,
  Nu får Du ge dej om Warszawa jämförelsen. Där fanns inga skolor med hatiska program. Där var ingen som valt att bli fången. I Ghettot bar det ofrånkomligt mot gaskammaren utan någon hjälp från Europa.
  Sverige satsade inte miljarden för att lindra nöden.

  Din jämförelse är enbart patetisk!

 17. Kachina skriver:

  Leon Uris beskriver ghettot i Warszawa efter en utförlig källforskning. Likheterna är slående, både vad gäller tunnlar och checkpoints.

 18. un2here skriver:

  flyktingar säger: – Det är maktens uppgift att ingjuta en känsla av optimism och framtidstro hos sina undersåtar.

  Häe har du:
  Prime Minister Benjamin Netanyahu’s speech to AIPAC conference

 19. florimond77 skriver:

  golani snowman
  dina länkar består av förvriden propaganda och innehåller inga neutrala utsagor. För information tex kan jag nämna att israelerna själva när de lämnade Gaza hade förstört det mesta. Förmodlingen hade planen med att lämna Gaza ingenting med någon eftergift att göra utan endast för att lämna en planhalva fri för bombning och massaker vilket också utfördes.
  Beträffande användadet av ordet araber istället för palestinier som ofta förekommer bland prosionister vill jag säga följande. Vad är araber? Vad är europeer? Vad är asiater? OSV Kallar vi fransmän för franskeuropeer? Är inte israeler iså fall israelaraber? De står närmare araber urhistoriskt och genetiskt än tex europeer även om de i dagens läge ställer sig närmare nordamerika än sitt mellanösternursprung.
  Att benämna palestinier för araber är ett sätt att förringa att de tillhör fd Palestina samt att mena att de kunde bosätta sig varsomhelst. Är det inte så det judiska folket en gång sågs som?

 20. The Golani Snowman skriver:

  Så – IsraeliSverige kallar araber för araber – så förvånansvärt. Eller ska man om Israel börja tala om irakiska judar, jemenitiska judar, tyska judar, ryska judar …. ?

  Läs lite på den bloggen – är är stora mängder med tips hur palestinaaraberna kan ta sjumilakliv mot fred och välstånd. Bara att läsa innantill.

  Vad är ”neutrala utsagor” om gazanernas förstörelsemani? Judarna hade väl ingen anledning att ge bort sina kök, dass och sovrum? Däremot lämnade de bort det som araberna där kunde leva av och utveckla, inklusive en väl fungerande industriby, om inte terroristerna hade förstört den.

  Florimonds sätt att utgå från regelrätt antisemitism och därefter försöka förklara saker genom dimman av sitt judehat – tja – enligt hans/hennes synsätt FÅR inte judar försvara sig vad som än händer.

  Det har aldrig någonsin existerat en stat som hette Palestina, men Arafat hittade på att börja kalla araber under hans kontroll för ”palestinier” för att låtsas att de var någon slags urinvånare.

  Lite nyttig läsning på http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/Arabs_in_Palestine.html Men eftersom det inte säger samma som den statsunderstödda palestinapropagandan är det väl ”förvriden propaganda”.

 21. florimond77 skriver:

  Golani
  Nej, det har inte funnits någon palstinsk stat men däremot ett landområde som benämns Palestina.
  1948 bildades den israeliska staten. Innan dess hade det inte funnits någon judisk statsbildning bortsett från kung Davids kungarike för flera tusen år sedan.
  Denna region liksom många andra regioner omkring har haft en annan sorts statsbildning enligt tradition. Nämligen klan och stambildning. Även om inte Palestina existerade som modern stat så fanns detta sätt att organsiera samhället – oavsett brittisk överhöghet.
  För övrigt bär jag inte på något som helst judehat. I min familj har vi judisk börd. Jag är bara liksom många andra, både judar och alla andra, intresserad av en rättvis behandling av palestinierna och att israelerna ska ta sitt förnuft till fånga och inte drunkna i sitt övermod.

 22. florimond77 skriver:

  ps den där sagan som din länk berättar kan du ju behålla för dig själv. Gå istället och fråga de gamla palestinierna så får du veta bättre.

 23. nelikvid skriver:

  Golani Snowman säger:>
  Ashton lärde sej rätt snabbt det antisemitiska lingot

  Ahston does only the thign that new Sepr Land EU is trying tgo do, reach a influence in the region via Fath.
  Russians will use hamas.
  A lot of players trying to devide jewish land.

 24. bildterberg skriver:

  Golani Snowman:
  Här är också lite nyttig läsning, fast med lite
  annorlunda vinkling än hos innehållet på din länk:

  http://www.palestineremembered.com/Acre/Palestine-Remembered/Story414.html

 25. stig2entreprenoren skriver:

  En oberoende betraktare kan se intressanta saker:
  Det bor ju även många kristna i Israel och de verkar trivas? Det är ett demokratiskt välordnat samhälle. Företagandet spirar med många högteknologiföretag runt Tel Aviv. Ett framsynt elbilsprojekt ”Better Place” nu med internationella förgreningar håller på att etableras. Fantastiska saker kan göras i en öken. Det finns gott om öken på många ställen och detta borde kunna tjäna som ett föredöme?

 26. The Golani Snowman skriver:

  Landet där Israel nu ligger har alltid varit en handelsväg från Asien till Afrika, självklart har där alltid varit människor även om inte så många kunde livnära sig där – judarna såg till att så mycket fler människor kunde bo bra där, av vilka nu ca 20% är araber. Och uppriktigt sagt har de araberna det bättre än de flesta andra araber i närheten utom de superrika. De har fulla demokratiska rättigheter och representativt antal i Knesset, de enda restriktionerna de har är framtvingade av säkerhetsmässiga skäl.

  Jag minns Bööks bok Resa till Jerusalem från 1925, där står något som: ”varhelst du ser en man med en plog i jorden är det en jude, fellahin rispar fortfarande jorden med en pinne som han har gjort i tusen år”. Judarna dukade ut moskitkärren, inte araberna. Judarna byggde upp ett modernt land.

  San Remobeslutet 1920 var på det sättet som alla vinnare av alla krig de senaste miljonerna åren har dikterat villkoren. Kolla den enorma arean som araberna fick samtidigt.

 27. inst1 skriver:

  florimond77 och kachina!
  Jag håller fullständigt med er. Israel måste medverka till en rättvis fred på Västbanken och i Gaza! Istället fortsätter man med att ta nya hus och marker och demolerar hus o hem för palestinierna. Jag förstår inte att de kan o får fortsätta sitt förgörande. Hoppet står nu till EU, Ashton och CB. Judar, palestinier, araber. Är de inte alla semiter? Jag inbillar mig att alla människor har samma värde.

 28. The Golani Snowman skriver:

  Eftersom omvärlden helt skiter i allt Israel gör för araberna både i sitt land och i randområdena som fortfarande vägrar sluta fred, http://www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/7424667F-0B63-42EA-BFFE-D22EC2392B4F/0/AHLCSept2009.pdf – så vad kräver du av Israel? Att de ska vandra in i en egenhändigt byggd gaskammare?

  Vad kräver du att Abbas ska göra, med all sin hatpropaganda mot judar och stadgar som säger att Israel inte får existera? Nähä, det är ok.

 29. Kachina skriver:

  Jag kräver att få se bevis på Abbas hatpropaganda mot judar. Känt är att Hamas bedriver sådan hatpropaganda, men jag vill se bevisen mot Abbas innan jag tror dig.

  Jag kräver att Israel aktivt tillsammans med världssamfundet hjälper Palestinierna (Abbas) att definiera sin stat och i den bygga stabila och fungerande institutioner.

  Dessförinnan är ekonomiskt stöd och samrådsgrupper ett meningslöst spel för galleriet.

 30. un2here skriver:

  Om barn på Västbanken växer upp i den tron att de judiska bosättarna skulle vara ”livsfarliga människor som skjutar skarpt efter barn och tar derat land” då beror inte detta på någon propaganda utan istället på att det faktiskt är så att de judiska bosättarna är
  livsfarliga människor som skjutar skarpt efter palestinska barn och tar deras land … med israeliska regeringens goda minne.

 31. Rulle skriver:

  Kachina,

  Läs först och främst PLOs programförklaring!
  http://www.sapereaude.se/plo.html

  Oslo-avtalet från 1993 innebar att PLO lovade att ändra stadgarna om att utplåna Israel. Inga ändringar gjordes. . .

  – Oslo II några år senare upprepade löftet. Inga ändringar gjordes. . .
  – När Arafat senare också fick Hebron upprepades löftet. Inga ändringar gjordes. . .
  – PLO:s målsättning är således – enligt nu gällande Stadgar – att utplåna Israel. Löftena om ändringar i Stadgarnas text blev aldrig av.

  http://www.palestinefacts.org/pf_1991to_now_plo_charter_revise.php

 32. The Golani Snowman skriver:

  Jag har flera gånger nämnt de som är bäst på att översätta palestinska media, http://www.palwatch.org/

  Kolla runt lite på deras site, deras videos etc.

  Varför skulle Israel försöka bygga upp en icke livskraftig, icke ekonomiskt fungerande stat som kontinuerligt har sänt hatbudskap till Israel, sen Arafat släpades in av Peres ba ryggen på Rabin? En stat som inte har gjort det minsta försök att skapa en ekonomi oberoende av alla donatorer, inte har en enda industriby, inte har lockat till sej en enda industri från hela västvärlden, USA, EU, för att kunna tjäna pengar på tillverkning – många hade drömt om att kunna göra det som de nu måste åka till Kina för att producera. Jämför transportavståndet från EU.

 33. The Golani Snowman skriver:

  Länken i kommentaren ovan, där en artikel om att människor får skjuta i luften för att skrämma bort attack från araberna, automagiskt förvandlas till att de får skjuta skarpt PÅ dem – det är palestinapropagandans metod.

  Att sen författaren är en välkänd vänsterextremist kan vara bra att veta – som ett icke politiskt korrekt ställe skriver om henne:

  Hass, Amira The Haaretz (A.k.a. Ha’Hamas) newspaper has long been the main manifestation of Jewish self-hatred in Israel. It is the beacon of leftist anti-Zionism and extremism. Many of its writers are openly candid about their desire to see their country destroyed. The raison d’etre of the newspaper is to promote the agenda of the PLO murderers and its apologists. Among the writers for Haaretz and one of the most extremist Amira Hass is Amira Hass. She began working for Haaretz in 1989. The newspaper has gone steadily downhill ever since. Hass has come out openly in favor of the replacement of Israel by a single ”Palestinian” Arab/Jewish state that stretches from the Mediterranean to the Jordan.
  Hass moved to Gaza after the signing of the Israeli-Palestinian ”Oslo” peace agreement in December 1993 and then settled in Ramallah (”Home of Allah”) in 1997. As they say, ”Birds of a feather flock together…”
  ”To most Israelis, my move seemed outlandish, even crazy, for they believed I was surely putting my life at risk.” Believe us, Ms. Hass, to most normal Israelis your not outlandish or crazy. You’re simply a dirty judenrat traitor! Nobody really gives a damn if you put your worthless life at risk!
  Note: ”Hass” means ”hate ” in German. How appropriate!

  OCH – att då ovanstående kommentatör försöker förvrida hennes artikel till nåt än värre säger liksom allt.

 34. un2here skriver:

  Amira är en av de få israeler som verkligen inte behöver skämmas för sig själv och sina gärningar. Synd att det är så få som har hennes klarsyn.

 35. Rulle skriver:

  Catherine Ashtons ”utmärkta artikel” är populistiskt skriven som hon tror att Carl & Co. vill läsa den. Jag betvivlar inte att där finns av nöden påkallade vägspärrar. Att där finns fattigdom och underutvecklad utbildning, men allt detta är i högsta grad självpåtaget men det nämner Ashton inget om. Kostnaden för att granska resenärer och förhindra terrorister att komma in i Israel är enorma, men livsnödvändiga. Inte heller om detta nämner Ashton något. Mest uppseendeväckande är att hon utelämnar raketbeskjutningarna under dagen hon var där. Det måste ha varit synligt från där hon befann sig.
  Ashton kör med EUs mantra att Jerusalem skall delas och konflikten bevaras in absurdum.
  Så länge palestinierna hotar att förgöra Israel kan man inte förvänta sig några eftergifter. Man kan inte kräva att offren alltid skall vända andra sidan till.

 36. Rulle skriver:

  Kachina,

  Läs först och främst PLOs programförklaring!
  (länken får inte visas här)

  Oslo-avtalet från 1993 innebar att PLO lovade att ändra stadgarna om att utplåna Israel. Inga ändringar gjordes. . .

  – Oslo II några år senare upprepade löftet. Inga ändringar gjordes. . .
  – När Arafat senare också fick Hebron upprepades löftet. Inga ändringar gjordes. . .
  – PLO:s målsättning är således – enligt nu gällande Stadgar – att utplåna Israel. Löftena om ändringar i Stadgarnas text blev aldrig av.

  http://www.palestinefacts.org/pf_1991to_now_plo_charter_revise.php

 37. Rulle skriver:

  Kachina,

  Läs först och främst PLOs programförklaring!

  sapereaude.se/plo.html Komplettera detta till en vanlig länk genom att lägga till det som vanligen inleder en länkadress.

 38. un2here skriver:

  Tydligen så erkänner PLO Israel enligt -67 års gränsor:

  Chapter One: General Foundations of the State

  Article (1) Palestine is an independent, sovereign state with a republican system. Its territory is an indivisible unit within its borders on the eve of June 4, 1967 …


  Constitution of the State of Palestine
  Revised third draft
  4 May 2003

  Varför pro-israeler vill få det att se annorlunda ut, förstår jag inte alls.

  :-D

 39. Kachina skriver:

  Jag ser inget i PLO:s programförklaring att judarna skall förintas. De ställer samma krav och ger samma möjligheter som sionisterna, att de som är födda i Palestina och deras ättlingar betraktas som palestinier.
  De är part i målet och tillkännager sina krav, precis som den andra parten i målet, Israel. Det är utifrån dessa ståndpunkter man skall komma överens.

  I övrigt har jag inte sett några som helst bevis på att Abbas bedriver en hatkampanj mot Israel. Det en israelisk domstol säger får den stå för självt och detta kan inte projiceras på Abbas.

 40. The Golani Snowman skriver:

  Det är helt ok att läsa http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=136281

 41. The Golani Snowman skriver:

  Bara för att nån har publicerat ett draft har det inte ett dugg att göra med att det beslutats. http://www.imra.org.il/story.php3?id=36715

 42. The Golani Snowman skriver:

  Även om palestinaaraberna skulle erkänna ”1967 års gränser” som inte existerar, så säger FN:s §242/338 att de är helt oförsvarbara – kolla kartan. Israel blir ca 1.5 mil smalt mitt på. Tänk dej Hamas sätta upp sina raketer just där, så har vi snart två Israel huh.

 43. un2here skriver:

  Enligt resolution #181 – vilken fortfarande utstakar Israels formella gränsar – finns det fyra ”Israel”. Två skulle i så fall helt klart vara en tydlig förenkling?

 44. Kachina skriver:

  Former security officer,…….bla,bla,blaha

  Att PLO inte erkänt Israel innebär inte uttryckligen att Israel skall förintas. Det betyder att de har en framskjuten förhandlingsposition, precis som Israel har.

  Det är utifrån dessa positioner man skall förhandla.

 45. un2here skriver:

  Kachina,

  Dahlan talar inte i egenskap av representant för PLO i den artikeln Snömos länkar till.

 46. The Golani Snowman skriver:

  Ungefär som Reepalu som bara hatar Israel privat, inte officiellt……

 47. The Golani Snowman skriver:

  PLO har mycket uttryckligen uttryckt det med Arafats ”phased plan” som fortfarande gäller, http://www.iris.org.il/plophase.htm

  Det är vad Arafat också sa i en inspelning som sändes i Jordan TV samma dag som han skakade hand med Rabin framför Vita Huset.

 48. un2here skriver:

  Det är väl ganska så officielt att Israel är en sionistisk terrorstat?

  Med tanke på alla rapporter som har inkommit sedan 40:talet … Är detta ens kontroversiellt?

 49. The Golani Snowman skriver:

  Ja, Göbbels europeiska uppfinning att folk tror på vilken lögn som helst bara den upprepas ofta nog och från officiella informationskanaler som FN, Bildt, EU, Gahrton … så måste det ju vara sant. Hur många gitter ta reda på verkligheten?

 50. Kachina skriver:

  Jag frågade inte efter vad Arafat sagt, eller vad en f.d. säkerhetsofficer sagt, utan var Abbas uttryckligen sagt sig vilja förinta Israel.

  Fladderläppar på olika nivåer och skriftliga partsinlagor från olika propagandaministerier, göre sig icke besvär.

 51. un2here skriver:

  [länkfri version]

  – Hur många gitter ta reda på verkligheten?

  Här ovanför citerar du masada2000’s åsikter om Amira Hass, saxat verbatimt från deras lista på oönskade judar. På samma ställe kan man också hitta en uppmaning att ekonomiskt stödja sionistiska terrorister på Västbanken så att de kan beväpna sig ”in för det stundande kriget”:

  The Hebron Jewish Community needs your help. In preparation for certain war against the Arab Palestinians ( a war which has already begun since Oslo!) we ask that you send a donation to help them purchase night vision equipment. Your donation should be sent to:

  The Hebron Fund
  1760 Ocean Ave.
  Brooklyn , New York 11230

  Meddelandet upprepas längst ner på sidan varje gång man klickar in sig där.

  Troligen fortfarende avdragsgillt att bidra – åtminstone i USA

 52. The Golani Snowman skriver:

  Enligt Abba är ALLA judar i Mellanöstern illegala – förutom, vad det nu står i PLO:s stadgar, alla som kommit efter den zionistiska entitetens ankomst, vilket nog räknas ungefär som med San Remobeslutet 1920.

  Abbas och Arafat kör med samma metod – säger helt olika saker oå engelska och arabiska. Som Arafat som samtidigt som han skakade hand med Rabin, se en bra artikel på http://www.meforum.org/605/arafats-grand-strategy

 53. The Golani Snowman skriver:

  Annat om Arafats doublespeak, från Libanon, på http://www.free-lebanon.com/LFPNews/hobeika_damour/hobeika_damour.html

 54. The Golani Snowman skriver:

  Judar började återkomma i större mängder för att bosätta sig 1880, och när de sade i San Remo 1920

  Article 6.

  The Administration of Palestine, while ensuring that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced, shall facilitate Jewish immigration under suitable conditions and shall encourage, in co-operation with the Jewish agency referred to in Article 4, close settlement by Jews on the land, including State lands and waste lands not required for public purposes.

  gällde detta självklart HELA det palestinska mandatet – fram till fred med Jordanien. Det gäller fortfarande i högsta grad i Judéen/Samarien (f.d. den Jordanska West Bank).

  Kolla på de judar som bor och bodde i Judéen/Samarien/Gaza och utmärkt väl visade och visar att de kan få det att löna sig. De har satt upp industrier i J/S trots Diakonias desperata försök att förhindra att araberna där får arbete i dessa. De odlade stora mängder grönsaker etc. av toppenkvalitet i Gaza som såldes i hela Israel och dessutom exporterades till EU för $100 miljoner om året. Varför gör araberna där inte ett skvatt mer än exporterar lite nejlikor via Israel? Ingen hindrar dem – förutom deras terrorim som förstör allt för dem själva och är irriterande för judarna, som helst lägger tiden på nyttiga ting som att ta fram hi-tech och mediciner och – tja, utan deras medicinska teknik hade jag varit blind för länge sedan.

 55. bildterberg skriver:

  Golem Snowman:
  Visst är det fantastiskt att det kan vara en sådan
  avgrundsskillnad mellan judar och ”araber”.
  Det är fantastiskt nog om du själv tror på det
  men ännu mer sensationellt om du tror att vi
  ska tro på det.

 56. The Golani Snowman skriver:

  Jag är inte präst och talar inte om religion och tro – kolla fakta.

  Vi väntar alla på den första arabiska kibbutzen, den första judiska, som passar väldigt bra i Mellanöstern, kom för 101 år sedan.

 57. The Golani Snowman skriver:

  En fråga till Bildt: jag vill ha en ruta på min skattsedel som jag kan markera att jag vill LÅNA pengar till palestinaaraberna, med återbetalningsskyldighet, inte GE dom något. Jag har arbetat ihop de pengarna trots allt.

 58. un2here skriver:

  Vilken del av ”while ensuring that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced” är det som du inte förstår?

  San Remo hade körts i sank av judiska terrorister innan 30:talet ens hunnit börja!

 59. The Golani Snowman skriver:

  Så påvisa när San Remobeslutet annullerades, och vad man ska göra av de enorma landområden som araberna fick i det sammanhanget.

  Eget tyckande om hur det borde vara, har vi alltför mycket av. Även svenska massmedia kör med den approachen, och hoppas att ingen ska anmäla dom till de som borde bevaka de Pressetiska Reglerna, alla artiklar som inte skiljer mellan neutrala fakta och opinion.

 60. un2here skriver:

  Israel utropade sig själv enligt resolution #181 vilket annullerar alla eventuella tidigare avtal.

%d bloggare gillar detta: