Vår linje ligger fast

KÖPENHAMN: Mitt i utrikesministermötet här i det danska utrikesministeriet måste jag självfallet kommentera utgången av omröstningen i riksdagen nyss.

Den svenska regeringens position i frågan har klargjorts många gånger förr.

Vi anser att det är fel att politisera historien.

Historiska händelseförlopp skall inte avdömas på politisk nivå, utan lämnas på basis av aktuell forskning till de berörda parterna att diskutera. Inför behandlingen i kammaren arbetade regeringen aktivt, liksom vid tidigare tillfällen då frågan varit uppe, för att tydliggöra detta för riksdagen.

Det skall noteras att beslutet gick emot utrikesutskottets betänkande, liksom att riksdagen inte var enig eftersom utfallet baserades på en enda rösts majoritet.

Riksdagens beslut kommer tyvärr inte att bidra positivt till den pågående normaliseringsprocessen mellan Turkiet och Armenien, inte minst upprättandet av en kommission med uppgift att bland annat utreda händelserna 1915.

Det är en process som vi har all anledning att stödja eftersom den även leder till ökad stabilitet och säkerhet i regionen.

Beslutet kommer inte heller att underlätta debatten i Turkiet, som blivit alltmer öppen och tolerant i takt med närmandet till den Europeiska unionen och de demokratiska reformer detta medför.

56 Responses to Vår linje ligger fast

 1. joakimekstrom skriver:

  Men herregud, ska Sveriges Riksdag vara en självutnämnd och förmäten tribunal som delar ut domar till höger och vänster? Vilka är nästa ärenden som ska behandlas? Storbritanniens behandling av irländarna? Finlands behandling av samerna? Att kalla detta en fars är att förolämpa en stor grupp hederliga kulturarbetare. Riksdagsledamöterna har besudlat institutionen.

 2. joakimekstrom skriver:

  Tillägg: All vördnad och respekt till alla dem som blivit utsatta för olika hemska brott genom historien.

 3. Kachina skriver:

  Ja, det verkar som om de har lite att göra. Jag har alltid hävdat att trehundrafyrtionio riksdagsledamöter är 300 för mycket.

 4. bestofmankind skriver:

  ”Vi anser att det är fel att politisera historien.”

  Historien är för historiker att forska fram sanningen, och för politiker att officiellt och juridiskt godkänna historikernas rapporter.

  ”Under FN:s historia har två stora studier/rapporter förrättats om brottet folkmord. Den första är den s.k. Ruhashyankikorapporten från 1978 och den andra är Whitaker-rapporten, sammanställd av Benjamin Whitaker från år 1985 (Economic and Social Council Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Thirty-eighth session, Item 4 of the provisional agenda, E/CN.4/Sub.2/ 1985/6).

  Folkmordet 1915 nämns på flera platser som exempel på begångna folkmord under 1900-talet. Rapporten klubbades igenom i en underkommitté till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter med rösterna 14 mot 1 (fyra nedlagda röster) i augusti 1985. Den 18 juni 1987 erkände Europaparlamentet officiellt folkmordet på armenierna. Sedan 1965, dvs. folkmordets 50-årsdag, har flera länder och organisationer officiellt erkänt folkmordet 1915, bl.a. Uruguay (1965), Cypern (1982), Ryssland (1995), Grekland (1996), Libanon (1997), Belgien (1998), Frankrike (1998), Italien (2000), Vatikanstaten (2000), Schweiz (2003), Argentina (2003), Kanada (2004), Slovakien (2004), Nederländerna (2004), Polen (2005), Venezuela (2005), Tyskland (2005), Litauen (2005) och Chile (2007)”

  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=U332

  Om politikerna är för fega att besluta sanningen om historien, vem skall folket då vända sig till för att
  fördöma folkmord och kämpa för mänskliga rättigheterna?

  Säg mig, Carl Bildt, skall folket vända sig till Gud i stället när politiken bleknar?

 5. observer61 skriver:

  Sveriges riksdag har bara råkat förväxlat det där med att gjuta olja på elden och vatten på vågorna.

  Förhoppningsvis kommer vi få en redovisning om hur olika riskdagsmän – riksdagsmän menar jag – har röstat.

 6. joakimekstrom skriver:

  Vilken är rättssäkerheten i denna typ av tribunal? Har parterna möjlighet att överklaga domen? Har de respektive parterna överhuvudtaget givits möjlighet att höras och uttrycka sin syn på saken? Denna rättegång bryter mot alla rättsprinciper som finns.

  Är det inte bättre om denna typ av ärenden sköts av domstolsväsendet istället för riksdagen? Riksdagen saknar ju helt kompetens i denna typ av frågor.

 7. […] sin blogg skriver Carl Bildt; ”Vi anser att det är fel att politisera historien.” Det kommer egentligen […]

 8. spanaren skriver:

  Det krävs inte större mod av det självutnämnda
  svenska ”världssamvetet” att fördöma krigshändelser
  för snart ett sekel sedan begångna av ett land som
  inte längre finns….

  När vi nu är i färd med att sprida ”ljuset från Stockholm” varför inte fördöma brotten som begicks
  av Stalintidens Sovjetunion och ställa dagens
  Ryssland till svars för folkmorden som skedde där?
  Med tanke på den rehabilitering som nu sker av Stalin
  i Ryssland hade kanske då ett barskare besked kommit
  från Moskva än vad vi har att vänta från Ankara…..

  Vilka intressen har Sverige överhuvudtaget i en fd sovjetrepublik i Kaukasus och i dagens Turkiet som
  föranleder inblandning i Turkiets och Armeniens
  historiska konflikter?
  Var inte dåtidens armenier ottomanska medborgare som löpte över till fienden Tsar-Ryssland i krigstid?

  Idag är jag helt enig med utrikesministern.

 9. joakimekstrom skriver:

  Denna rättskipning är ovärdig en demokrati. En flagrant kränkning av rättsprinciperna nemo iudex in sua causa och audiatur et altera pars. Riksdagsledamöterna är både åklagare och domare, och den anklagade har ingen möjlighet att uttrycka sin syn eller på annat sätt beviljas någon sorts rättssäkerhet.

 10. svenike skriver:

  Carl Bildt, vissa förnekar Förintelsen också. Folkmord är folkmord, och så länge Du och Turkiet förnekar det finns ingen framtid för Turkiet i en europeisk gemenskap.

 11. joakimekstrom skriver:

  svenike: Tycker du att riksdagen ska göra uttalanden om Australiens behandling av aboriginerna under tidigt 1900-tal också?

  Eller mer allmänt, tycker du att riksdagen ska utreda och döma varje anklagelse om brott mot mänskliga rättigheter?

  Vad har vi domstolsväsendet till?

 12. swedeneurope skriver:

  Carl Bildt svansar som vanligt för folkmordsföreträdare: Sudan, Turkiet m.m. Ekonomiska intressen eller snedvriden ideologi?

 13. pattheman skriver:

  OOOOOO NEJ Turkiet kallar hem sin ambassadör ….. DET ÄR NATIONEL KATASTROF ,,, DET KOMMER VARA BRIST PÅ DÖNER KEBAB ::::ÅÅÅÅÅ NEJ,,,, vad ska lilla carl bilt äta ?

 14. mrmhalland01 skriver:

  Nu har Turkiet kallat hem sim ambassadör.
  Vad säger detta om Turkiet ?
  Nu hotar de med försämrade förbindelser Armenien
  Varför inte bara hålla med om att det deras förfäder gjorde var fruktansvärt och att de tar avstånd från det ?

  Nu säger de ju i praktiken att de försvarar det som hänt och är tydligen beredda att straffa Armenierna igen.

  Jättebra att detta kom till ytan.

  Jag hoppas verkligen att detta hindrar dessa primitivt tänkande makthavare att komma med i EU inom överskådlig tid.

 15. Kachina skriver:

  Vi kanske skall be Turkiet uttala sig om koloniseringen av Norrland. Den svenska krigsmakten stängde in ett antal samer i en träkyrka,……och tände på.

  Forskare nedtecknar historien och politiker bygger framtiden. Riksdagen ser tydligen ingen framtid, varför de börjar ägna sig åt historien. Jag tycker att de skall gå hem istället.

 16. pattheman skriver:

  Skillnaden är att Sverige förnekar inte sin egen historia , och det är ingen planerad folkmord som Sverige har begått på samer .

 17. Kachina skriver:

  mrmhalland01

  Jag har inte sett något erkännande från någon svensk riksdag när det gäller de illdåd som begicks vid koloniseringen av Norrland, ej heller någon ursäkt för att de raderat ett helt folkslag, kvaener, ur historieböckerna.

 18. rvaren skriver:

  Detta var inga roliga nyheter. Kalabaliken i Bender II

  http://vinnareforlorare.wordpress.com

 19. swedeneurope skriver:

  Kachina:
  Skämtar du? Turkiet har tillsammans med nazityskland begått det grövsta folkmordet i modern tid. Att försöka relativisera det genom att jämföra det med något annat är en förolämpning mot offren.

  Kan du tänka dig Tyskland förneka folkmordet på judarna och hota svenska politiker med allvarliga konsekvenser om de kallar folkmordet för vad det är? Och kan du tänka dig svenska politiker idag vägra att ta ställning till huruvida gaskamrarna existerade? Skäms på dig Carl Bildt!

 20. Kachina skriver:

  ”Skillnaden är att Sverige förnekar inte sin egen historia”

  Morden på samerna i träkyrkan besvaras med, tystnad.

  Det faktum att inte ett ord om kvaenerna nämns i historieböckerna besvaras med, tystnad.

  Nu menar jag fortfarande att ”barnen inte skall bära sina föräldrars ryggsäck” (gammalt norrländskt ordspråk)

  Det går inte att backa bandet och spela en ny scen. Det som är gjort är gjort och kan bara konstateras av historiker, till lärdom för politiker och framtiden.

 21. mrmhalland01 skriver:

  Det är ju knappast första gången Sverige fördömer folkmord.

  Jag kan hålla med de (inkl. Carl Bildt) som menar att vi inte i första hand ska syssla med detta, men denna gången var det politiskt smart att göra det.

  När Turkiet är så nära ett medlemskap i EU känns det bra att veta hur de ser på mänskliga rättigheter, oförrätter och primitiv hämnd.

 22. joakimekstrom skriver:

  pattheman: Den som läst juridik förstår hur extremt olämplig ”rättskipning” av den här typen är. Om någon ska dömas för folkmord skulle ju till exempel ICC i Haag kunna vara en lämplig instans. De har i vart fall kompetens att hantera ett sådant ärende.

  Sveriges Riksdag har varken kompetens eller mandat att hantera ett ärende av denna typ, och hanteringen strider mot alla rättsprinciper som finns. Detta gäller alldeles oavsett vad som hände i Deir ez-Zor, Srebrenica, Phnom Penh, Auschwitz, Halabja eller Katyn.

 23. swedeneurope skriver:

  Det riktigt tragiska är att Carl Bildt utesluter att några som helst krav ska ställas på Turkiet (vad är det för kass förhandlingstaktik?). Om man inte gör det nu, när ska man då göra det? När de redan är inne i EU kan vi ju glömma att de skulle erkänna sina brott.

 24. Kachina skriver:

  swedeneurope

  Hur många döda krävs för att offren skall få din uppmärksamhet?

  Vi talar inte om antal, utan om att det som har hänt har oundvikligen hänt och att barnen inte skall bära föräldrarnas ryggsäck, ej heller förfädernas ryggsäckar.

  Folkmordet av armenier är ett faktum, men det är inte upp till oss att kräva en ursäkt av nutiden turker för deras förfäders illgärningar.

  pattheman

  Mordet på samerna var i allra högsta grad planerat. Välplanerat dessutom. Varför kan du inte erkänna det?

  Försoning handlar i första hand att försonas inom sig själv och sin kultur. Utkrävande av offentlig ursäkt underlättar inte direkt försoningsprocessen.

 25. swedeneurope skriver:

  Kachina,

  Du säger att det inte går att backa bandet. Det som är gjort är gjort och kan bara konstateras av historiker till lärdom för politiker och framtiden.

  Det är ju det som är problemet, historikerna har redan konstaterat detta (utom ett fåtal som avlönas med turkiska stipendier) men dagens turkiska politiker har uppenbarligen inte lärt sig något och skulle tydligen inte ens vilja göra det ogjort om de fick chansen.

  Däri ligger den stora skillnaden mellan den turkiska regimen och bland annat Tyskland.

 26. Kachina skriver:

  I det här fallet håller jag helt med Joakim Ekström.

  Politiker skall ha kunskap om historien, leva i nuet och planera framtiden. Klarar de inte det skall de genast lämna sin stol i Riksdagen.

 27. mrmhalland01 skriver:

  Kachina,

  Det behövs ingen ursäkt, men det faktum att Turkarna inte tar avstånd från det som hänt och att de nu hotar med försämrade förbindelser med Armenien, tycker jag ger tydliga fingervisningar om hur vi ska hantera deras EU-ansökan.
  Av den anledningen välkomnar jag dagen omröstning.

 28. swedeneurope skriver:

  Kachina:
  Vi kan visst kräva en ursäkt av dem. De sympatiserar uppenbarligen fortfarande med folkmordet efter som de investerar så mycket kraft och pengar i att förneka det. Morden på minoriteter och oliktänkande uppstår inte ur ett vakum, utan ur den nazistiska miljö som uppmuntras av ledande turkiska politiker, skolväsende m.m. De måste be om ursäkt och även ändra sitt beteende och sin undervisning annars ska vi inte ens diskutera EU närmande med dem.

  I det tyska fallet håller jag däremot med dig. Där har generationer av ledande tyskar bett om ursäkt, aktivt fört ut historien, kompenserat m.m.

 29. Mekongs Blogg skriver:

  Nästan ett sekel har gått sedan folkmordet på armenier så det var hög tid att erkänna detta! Nu gäller det att snabbt ta itu med det ”folkmord” som bankirer och stormakter försöker genomföra på islänningar, med skrämmande bistånd av Anders Borg och statsministern med flera! Vi svek Finland en gång och bör icke upprepa detta gentemot ett skandinaviskt broderfolk! Släpp lånen loss omedelbart! Islands sak är vår!

 30. swedeneurope skriver:

  Kachina:
  Då är vi äntligen överens – Carl Bildt ska lämna sin stol i Riksdagen!

 31. hennrikn skriver:

  Tragiskt att Sveriges utrikesminister anser att den systematiska och statssanktionerade utrotningen av kristna i Turkiet i början på nittonhundratet bör diskuteras och avhandlas mellan parterna på basis av aktuell forskning när ena parten (Turkiet) ägnar sig åt kategorisk historieförfalskning och vägrar ta till sig det som resten av hela världen vet men inte vågar säga högt (nu med Sverige som ett av undantagen). Dessutom är styrkeförhållande något skeva där Turkiet kan sätta press på Armenien genom blockad etc.

 32. Rulle skriver:

  Vi har ouppklarade folkmord på mycket närmare håll. 1995 lät Frankrike ett veritabelt folkmord ske i Rwanda. Frankrike hade tillräckligt med militärmakt i landet för att förhindra masslakten. Men icke.

  Vi skall kanske också ställas till svars för vikingarnas härjningar och med ränta på ränta återbetala för allt stöldgods.

  Européernas slakt av judar för bara 70 år sedan borde ge oss en utsikt att tillerkänna Israel ett landområde som rymmer 2,5 ggr. så många som nu finns kvar inom Israels gränser. C:a 6 milj.

 33. swedeneurope skriver:

  Rulle:
  Vad du är tramsig – det är en skillnad mellan att inte lyckas förhindra ett folkmord och att aktivt planera, utföra, förhärliga och försvara ett folkmord.

 34. Kachina skriver:

  Jag är inte någon vän av Turkiets inträde i EU. Jag är faktiskt mycket tveksam. Men, det jag talar om är principer som måste vara vägledande för en politiker, alltså det jag skrev 19:57

  swedeneurope

  En ursäkt, ett verbalt erkännande, är läpparnas bekännelse riktad utåt. Försoning är en känslig inre process där man i första hand försonas med sig själv, en process som ändrar auran/attityden, något som motparten känner av och hjälper honom i hans egen försoningsprocess.

  Nej, ställ inga krav, varken på armenier eller turkar, så kommer försoningen som en naturlig effekt av framtiden.

 35. talmannen skriver:

  Om nu Bildt anser det beklagligt och noterbart att endast en röst fällde avgörandet, ska man komma ihåg att det räckte med att EN Bildt kännde sig personligen kränkt, vid nekad inresa till Sri lanka, för att han skulle avveckla ambassaden där.

 36. swedeneurope skriver:

  Kachina:
  När då – om 2000 år? Samtidigt som Al Qaida skrivit in kravet på att värna judarnas rättigheter i sitt partiprogram?

  Om Carl Bildt får som han vill kommer Turkiet redan ha fått allt de vill ha. Ingen av deras ledare kommer någonsin att göra något av godo utan mycket starka påtryckningar.

 37. hennrikn skriver:

  Försoning kan inte komma av sig självt om ena parten genom decenniers indoktrinering är omedveten om att ett ohyggligt brott överhuvud taget har begåtts.

 38. Kachina skriver:

  Mekongs Blogg

  Vi svek aldrig Finland. Vi hade frivilliga vid fronten. Vi skickade förnödenheter och här i Norrland finns i alla städer och alla byar en eller flera av de finska barn som stannade kvar hos dem som gett dessa barn skydd under kriget.

 39. swedeneurope skriver:

  Förresten, är inte titeln på detta blogginlägg något missvisande? ”Vår” linje ligger fast? Alla vet att detta är Carl Bildts linje, alltså borde det stå ”min” linje, såvida inte Carl börjat tala om sig själv i majestatis pluralis.

  Han fick sannolikt pressa ett antal koalitionsmedlemmar mycket hårt för att gå mot bättre vetande, moral och sunt förnuft.

 40. Kachina skriver:

  ”Försoning kan inte komma av sig självt om ena parten genom decenniers indoktrinering är omedveten om att ett ohyggligt brott överhuvud taget har begåtts.”

  Tid,…..och låt de ord som fastnat i det undermedvetna arbeta. Jag har sett religiöst indoktrinerade där några få ord som ristade spår i hjärnbarken, till slut gjorde verkan sedan de fått arbeta utan yttre störningar.

  swedeneurope

  Jag tycker bra om Carl Bildt, men inte om hans politik. Han gör ett enastående arbete och jag arbetar med att rista spår i hans undermedvetna, för att vinkla in hans åsikter in på medelvägen.

 41. karrman skriver:

  Den intressanta frågan är hur detta påverkar etniska minoriteter i Turkiet idag.

  I dagens Turkiet står etniska nationalister mot krafter som vill modernisera Turkiet. Det gäller särskilt i den politiska sfären. Turkiet är en multietnisk stat med en mångfald av kulturella identiteter. Historisk har en kulturell identitet – den turkiska – dominerat och förtryckt andra minoriteter som t.ex. kurder.

  Uppgiften är att skapa en stat där rättigheter inte definieras etnisk utan politiskt utifrån medborgarskap. En inkluderande medborgarnationalism istället för den exkluderande etniska nationalismen.

  Motsättningarna i dagens Turkiet bottnar i detta.
  En konservativ etnisk nationalistisk elit inom militären och byråkratin mot en demokratiskt vald regering som vill modernisera Turkiet steg för steg.

  Risken är att dagens riksdagsbeslut gynnar moderniseringsmotståndarna. Förmodligen är det betydelselöst, men gynnar definitivt inte Turkiets väg mot medborgarnationalism.

 42. swedeneurope skriver:

  Kachina:
  Jag förstår ärligt talat inte vad du säger. Du gillar honom men inte hans politik? Det betyder väl att du skulle vilja träffa honom privat men inte representeras av honom?

  Och att få honom att ändra uppfattning? Det är väl allmänt känt att ingen, vare sig på UD eller i Riksdagen kan påverka honom. Det är väl bara hans polare i Turkiet som har den makten över honom – och till denna grupp hör väl knappast du.

 43. aron1913 skriver:

  När den folkvalda försammlingar (i sin iver att bli omvald) låter sig kidnappas av särintressen blir det ofta fel. Om särintresset har ett religiöst inslag blir ringarna på vattnet större. Det ska bli intressant att följa den svenska debatten när Turkiet fördömmer Sverige för att vi tillåter abort av flickor (vilket konstaterades för en tid sedan av ett internationellt välrenomerat organ).

 44. mrmhalland01 skriver:

  Det förvånar mig lite att Bildt drev detta så pass hårt, trots att USA häromdagen röstade fram samma beslut.

  Ett tag (framför allt gällande Kosovo) trodde jag att Bildt drev den linje han blev tillsagd att göra av Amerikanska politiker.

  Nu kostar ju inte detta USA något.
  EU fortsätter säkert EU-samtalen med Turkiet vilket jag är övertygad om är ett Amerikanskt påfund.

  USA:s förhoppning är ju att Turkiet ska kunna göra skillnad i en rad muslimska länder och det är naturligt att de kan göra mer med EU bakom ryggen.

 45. Kachina skriver:

  ”Det betyder väl att du skulle vilja träffa honom privat men inte representeras av honom?”

  Jag vill inte träffa honom privat och han får mycket gärna vara min/vår utrikespolitiska representant. Som du ser av bloggen är utrikespolitik så mycket mer än moderat politik och jag uppfattar det så att Sverige är MYCKET mer delaktig i världspolitiken än förut. Sverige är en pyttenation som gör sig synlig genom att vara med i händelsernas centrum.

  Om jag kan få honom att ändra uppfattning, är jag inte helt säker. Om han hettade till och blir blixtförbannat, kunde jag vara säker på att det bara är en tidsfråga innan mina ord trillar ut ur hans mun.
  Det är ofelbart, som att bränna en CD_skiva på hjärnbarken, med den skillnaden att mottagaren själv står för hettan.

  Carl Bildt är cool och erfaren. Han har förmågan att tänka på annat när andra pratar, men det skrivna ordet kommer han inte undan,…….om han läser.

  Iaf, jag jobbar på. Jag har tänkt göra honom till socialist, alltså inte socialdemokrat utan till mänsklig SOCIALIST, innan jag dör. Alltså, motsatsen till den moderata uroxen på savannen som tror att ”herre på täppan” i den individuella konkurrensen är livets höjdpunkt.

 46. eklandisk skriver:

  Australien som nämndes i något inlägg ovan har ju gjort ganska mycket för att erkänna tidigare regeringars övergrepp mot urbefolkningen. De har en officiell ”Sorry Day” (inget skämt!) som uppmärksammar de Stulna Generationerna, dvs de barn som togs från sina föräldrar för att ”civiliseras” i barnhem. Se gärna filmen Rabbit Proof Fence som ger en gripande skildring av detta.

  Den avgörande skillnaden mot Australien, USA, Sverige är att oavsett den officiella inställningen till brott som begås av staten är att det är tillåtet att tala om dem. I Turkiet har man inte den friheten, så därför kan inte de här händelserna bearbetas, läkas, och så småningom läggas till handlingarna.

  Det som omvärlden kan göra är att visa vad man tycker om detta, och det är det som riksdagen har gjort. Bra, tycker jag. Det är inte att politisera frågan, det är den turkiska regeringen som gör frågan politisk genom att förbjuda att den debatteras.

  Carl Bildt har jag all respekt för som utrikesminister och diplomat men just här håller jag inte med honom. Det är säkert rätt att detta gör situationen mer besvärlig på kort sikt men fortsatt förnekelse från Turkiets sida kommer att vara ett hinder så länge den pågår.

 47. Rulle skriver:

  swedeneurope;

  Det är skillnad om man försöker eller struntar blankt när man enligt samstämmiga experter (utom de franska) hade förmågan att förhindra folkmordet.

  I någon mån påminner diskussionen om Turkarnas agg mot Armenierna det minikrig som förs mot Lars Vilks. Man vill skrämma andra till tystnad.

  Att nu dra upp detta i riksdagen är ett sådant lövslickande att de som gör detta i en demokrati bör och skall utvisas ur parlamentet.

 48. Rulle skriver:

  Skall vara rövslickande.

 49. Kachina skriver:

  eklandisk

  Mycket värdefullt inlägg som ger mig en vidare syn på ämnet.

 50. swedeneurope skriver:

  Rulle:
  Håller helt med om att rövslickarna ska ut ur Riksdagen. I detta fall Carl Bildts som böjt sig för turkiska påtryckningar.

  Håller också helt med att det finns likheter med det minikrig som förs mot Lars Vilks. Även där faller en del politiker till föga mot aggressiva makter som av någon anledning absolut inte får provoceras (i detta fall genom att våga säga att folkmordet var ett folkmord).

  Hur var det förresten med hans konsultuppdrag och ekonomiska intressen i regionen?

 51. mrmhalland01 skriver:

  Det eklandisk säger här är viktigt.

  Detta säger så mycket om varför Turkiet behöver ”uppfostras” innan de tillåts förena sig med andra än de minoriteter de förskjutit.

  Nej ! Jag menar inte att Sverige har rätt att tala om för andra hur de ska tycka och tänka.
  Jag menar att en förening måste bestå av förenbara tankar och värderingar.
  Detta handlar inte om avstånd, Australien ligger väldigt långt bort.
  Detta handlar om primitiva ledare som än idag, 2010 !, tillåter religiösa nycker vara avgörande för hur landet ska agera.

 52. pattheman skriver:

  Sverige har erkännt något som är en vetenskaplig bevisat fakta , folkmordet på armenier va inspirationen till folkmordet på judar i Europa .

  Jag låter HITLER lägga fram hans motiv till folkmordet på judarna.

  I have placed my death-head formations in readiness – for the present only in the East – with orders to them to send to death mercilessly and without compassion , men, women, and children of Polish derivation and language. Only thus shall we gain the living space (lebensraum) which we need. Who, after all, speaks today of the annihilation of the Armenians?

 53. Kachina skriver:

  eklandisk tog upp det jag inte tänkt på, nämligen att det inte är tillåtet att tala om händelsen inom landet och då kan inte den inre försoningsprocessen inledas.

  Jag är mycket kritisk till Israels nuvarande regering och politik, men där skall vi veta att det är tillåtet att säga vad man tycker inom landet och diskussionernas vågor går höga. Jag upplevde diskussionen som israelernas livsessens. Där är försoningsprocessen enkel, bara de får tyst på de religiösa galningarna.

  Nytt ljus (eklandisk) förändrar bilden, men jag är fortfarande, av princip, emot att svensk riksdag leker världspolis, åklagare och domare.

 54. svenike skriver:

  Johanekstrom: Australiens regering har erkänt övergreppen mot aboriginerna och bett om förlåtelse, vill jag minnas, så Riksdagen bör väl närmast lovorda det steget. Turkiet, som inte erkänt sitt folkmord, måste tänka om.
  Naturligtvis bör Riksdagen uttala sig om brott mot mänskliga rättigheter. Kan aldrig tänka tanken att någon skulle censurera Riksdagen.
  I första hand måste Sveriges riksdag och regering ta upp frågan om samernas rätt. Varför dröjer Sverige med att ratificera ILO-konventionen om ursprungsfolkens rättigheter? Konventionen kom redan 1989, men de svenska regeringarna har bara skjutit och skjutit på frågan till utredning efter utredning.

 55. Kachina skriver:

  ”Kan aldrig tänka tanken att någon skulle censurera Riksdagen”

  Riksdagen är den lagstiftande församlingen,……i Sverige.

  Det är regeringens uppgift att verkställa och uttala sig om Sveriges och FN:s gemensamt antagna normer för brott mot mänskliga rättigheter.

 56. […] sist, till de som tror att man kommer att hindra en positiv utveckling i Turkiet genom detta ställningstagande […]

%d bloggare gillar detta: