Ukraina, nätfrihet och Afghanistan

BRYSSEL: Om regnet i Bryssel är att föredra framför snön i Stockholm är enligt min mening högst diskutabelt.

Vinter bör vara vinter – inte någon slags förlängd höst. Att det sedan är en fördel om även tåg och tunnelbanor kan utrustas för att klara en rejäl vinter behöver knappast påpekas speciellt.

Dagens utrikesministermöte här gick i stora drag som planerat.

Den bästa och mest substantiella diskussionen hade vi över lunchen om utvecklingen i Ukraina och våra relationer med detta viktiga land.

Jag tillhör de som underströk vikten av att vi nu accelererar vårt engagemang i Ukraina och erbjuder ett genuint partnerskap för reformer som kan hjälpa till att föra landet framåt. Utmaningarna och problemen är många – och det är därför som vårt aktiva engagemang behövs.

Men utöver detta diskuterades också utvecklingen i Iran, mordet i Dubai, problemen med Libyen, vår hjälp till Haiti och en del av de interna frågor som har att göra med inkörningsperioden för de nya institutionerna.

Efter mötet hade jag ett telefonsamtal med USA:s utrikesminister Hillary Clinton, som för en gång skulle faktiskt befann sig i Washington – hon tillhör också det resande släktet.

Vi diskuterade de allt viktigare frågorna om nätets frihet och cybersäkerhet och olika sätt att föra dem framåt tillsammans. Vi har ju bägge talat en del av dessa frågor under den senaste tiden.

Men vi diskuterade också Afghanistan.

Det finns inga frågor om att sända fler soldater dit, men däremot diskuterade vi vad som kan göras för att förstärka de olika utbildningsinsatserna för de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Det är ju denna väg vi vill gå i Afghanistan under de komande åren, och förvisso skall vi se om det är mer vi kan göra inom ramen för de beslut vi fattat för att bli ännu bättre på detta.

På EU:s utrikesministermöte hann vi inte med mycket av diskussion i denna fråga i dag – det kommer med all säkerhet att bli mer när vi samlas härnäst,

One Response to Ukraina, nätfrihet och Afghanistan

  1. kallistiman skriver:

    ”[..]en del av de interna frågor som har att göra med inkörningsperioden för de nya institutionerna.”

    Syftar detta på det brev Utrikesministern skickat till Asthon och de andra kollegorna, enligt http://euobserver.com/9/29518 , med synpunkter på hur EUs representant till USA utsetts? Vad blev resultatet av den diskussionen?

%d bloggare gillar detta: