Kärnvapen och skiffergas

STOCKHOLM: Två frågor kommer att stå i centrum för mitt arbete under dagen.

Dels nedrustningsfrågorna, och dels energifrågorna.

Inte bara den artikel jag skrev tillsammans med Radek Sikorski utan också kommande internationella möten under våren har satt olika aspekter på kärnvapennedrustning i centrum.

Här skall vi självfallet fortsätta samarbetet med Polen, men också söka engagera EU i dess helhet inför vårens viktiga möten.

Problematiken med s k sub-strategiska kärnvapen har många bottnar, och kräver en politik som vet vad den faktiskt talar om.

Vi får inte frikoppla diskussionen från de faktiskt existerande säkerhetspolitiska realiteterna, för då kommer vi med all säkerhet att misslyckas.

Det är ju notabelt att diskussionen om kärnvapennedrustning fått kraft när det är de utpräglade säkerhetspolitiska realisterna som gett sig in i den.

Och det är viktigt att vårt agerande upplevs som tungt och trovärdigt i just dessa kretsar.

Att energifrågor har utrikespolitiska implikationer borde ha blivit uppenbart för alla och envar under de senaste åren.

Mycket har handlat om gasförsörjningsfrågorna i Europa. Pipelines har ofta blivit politik.

Nu har vi successivt byggt upp en bättre kompetens inom UD på dessa frågor än vi hade tidigare. Och i morgon skall vi ägna viss tid åt detta.

En utveckling som inte fått den uppmärksamhet den förtjänar är de kommersiella möjligheterna att utvinna vad vi kan kalla skiffergas – d v s naturgas som med ny teknik kan utvinnas i stora områden med skiffer som innehåller mycket spridd gas.,

I USA har denna utveckling dramatiskt förändrat förutsättningarna för naturgasmarknaderna – och detta påverkar självfallet världen i övrigt.

Från Moskva meddelades i förra veckan att man nu skjuter upp det enorma Shtokman-projektet uppe i Ishavet. En del av bakgrunden ligger sannolikt i den förändrade gasmarknaden, men konsekvensen kommer sannolikt att bli att Rysslands produktion av naturgas kommer att minska tydligt under kommande år.

Nordstream-projektet under Östersjön har nu fått alla nödvändiga tillstånd och kommer säkert att genomföras.

Oklart är dock efter dessa besked varifrån gasen för projektets andra fas skall komma och hur den osäkerheten påverkar den ekonomiska kalylen. Utan tysk statsgaranti hade allt i detta läge nog varit mycket osäkert.

Vårt ansvar i ärendet inskränker sig till miljöprövningen, och den har vi gjort i enlighet med de skyligheter och möjligheter internationell rätt ger.

Sedan får vi se hur det går i övrigt.

Men att vi har anledning att följa såväl denna fråga som andra stora energiprojekt säger sig självt.

6 Responses to Kärnvapen och skiffergas

 1. haveyouright21 skriver:

  Det är mycket viktigt att supermakterna bestämmer om kärnvapen och förbjudna vapen ..Man måste ta sitt ansvar idag .Man vill att Mellanöstern vill vara utan såna vapen det här nyhet kom i se.se igår:-

  Svenskar i kärnvapenprotest
  Flera svenskar och finländare deltog i dag i en protest mot tillverkningen av kärnvapen vid en anläggning i Storbritannien.
  Upp till 800 aktivister sades enligt brittiska medier ha blockerat infarten till kärnvapenanläggningen i Aldermaston åtta mil väster om London. Nio svenskar från det antimilitaristiska nätverket Ofog deltar i protesterna liksom ett 20-tal finländska värnpliktsvägrare.
  Bland aktivisterna märktes också två Nobelpristagare, Jody Williams och Mairead Maguire.
  Aktivisterna har hejdat trafiken vid infartsvägarna till kärnvapenanläggningen sedan klockan nio på morgonen. Avsikten är att pressa den brittiska regeringen att stoppa produktionen av nya kärnvapen.
  Aktioner har ägt rum i Aldermaston många gånger. År 2006 dömdes två svenskar till villkorliga fängelsestraff för sina protestaktioner.

 2. jenspetersson skriver:

  Utmärkt att nedrustningspolitiken lyfts fram. Utmärkt att fokus läggs på de taktiska kärnvapnen. Utmärkt också att ett stort ansvar utkrävs av Ryssland.

  Men samtidigt tycker jag att det är synd att frågan om de taktiska kärnvapen som USA behållt i Europa så hårt kopplas samman med kärnvapnen i Ryssland.

  Nato-länderna har enligt min mening råd att visa gott föredöme, dra tillbaka dessa vapen till USA, och därefter kräva motsvarande steg från Ryssland.

  De vapen som USA har utplacerade i Tyskland, Belgien, Italien och Nederländerna är dessutom avsedda att användas på dessa länders egna stridsflygplan. Denna policy strider klart mot andan i icke-spridningsfördraget.

  Tänk tanken att Kina började ”låna” ut sina kärnvapen till Nordkorea eller Ryssland till Vitryssland på samma sätt! Eller om Moskva nappade på Smirnovs nya förslag om att placera ut i Dnestrrepubliken?
  http://svt.se/2.22584/1.1889842/moldavien_redo_for_ryska_robotar?lid=senasteNytt_1764882 Skrämmande!

  Håll dessa vapen stationerade i kärnvapenstaterna och stärk icke-spridningsfördraget på denna punkt!

  Jens Petersson
  handläggare för freds-, säkerhets- och nedrustningsfrågor
  Svenska FN-förbundet

 3. kajakrille skriver:

  Kärnvapen, det är verkligen fördjävligt.

 4. perfro skriver:

  Kärnvapen existerar. De var för båda pakterna avgörande för just de säkerhetspolitiska realiteternas

  För många, inte minst vi européer, var detta en garanti för fred och frihet.

  Att minska antalet strategiska kärnvapen är lovvärt men samtidigt krävs det att parterna kan lita på varandra.
  De utspel som kommmit från Ryssland och även från Kina tyder inte på det.

  Men lycka till. Hitta formeln som verkligen resulterar i en minskning av antalet kärnvapen.

 5. haveyouright21 skriver:

  Det är människornas ansvar och moral..Och att man gör slut på alla krig och ockupation och skapar stabilitet, säkerhet åt alla…Vapen och krig skapar bara orättvisor..Vi ska ha bara självförsvar..

  Förbjudna vapen måste försvinna först..Ingen behöver dö orättvist ..

 6. ilsken skriver:

  Vår värld, vår värld. Köpenhamn är glömt. Våra ledare blundar för de realiteter som de enades att Köpenhamnsmötet skulle lösa. Koldioxidutsläpp vad är det? Nej nu är det nya fyndigheter av gas och olja som gäller, så länge det går så går det. Framåt konsumenter! Framåt i natten! Vi måste konsumera oss ur krisen! Hur nu mer av det som orsakat vår kris någonsin skulle kunna lösa den.

  Men vad ska driva vårt samhälle när vi har förbrukat det som vi för närvarande kan gräva upp och förvandla till avgaser. Var ska vi hitta fyra nya Saudiarabien inom tjugofem år? Och om vi skulle vad sen?

  Vad ska driva vår evigt ökande skuldsättningsekonomi när vi inte längre kan gräva fram mer olja, gas, uran och kol. Hela vår värld baseras på att vi för evigt kan öka vårt uttag av dessa råvaror.

  Men lugn, snart kommer de nya fina jobben, tjänstejobben, bara vi först får ordning på vår ekonomi, eskalerar valtalen. Varför går vi över till tjänstejobb redan nu då, kan man ju undra. Varför går inte u-länderna i spetsen för detta? Vilken briljant lösning på världens problem.

  Gäller inte längre regeln om att grunden för allt kapital är energi då? Eller är det fortfaranade så att energi representerar förmågan att utföra ett arbete och utan energi kan man inte omvandla råvaror till de produkter som i sin tur kan omvandlas till kapital.

  Tänk att kunna skapa vår välfärd genom att vårda, tjäna och utbilda varandra. Kanske de är lite dummare i u-länderna än vi i alla fall?

  Sanningen är att vi byggt ett torn till himmelen, men använt grundstommens fundament till de översta våningarna. Nu börjar vårt vackra torn vackla och våra ledare tror att lösningen sitter i att bygga övervåningarna än högre.

%d bloggare gillar detta: