Sverige och Polen om s k taktiska kärnvapen

Mycket tidigt i morgon bitti lyfter jag så i riktning mot Paris för dels politiska samtal och dels den stora konferensen om kärnvapennedrustning.

I morgondagens International Herald Tribune presenterar Polens utrikesminister Radek Sikorski och jag ett utspel om vikten av reduktioner av s k taktiska kärnvapen som säkert kommer att låta tala om sig.

Det utrikespolitiska samarbetet mellan Sverige och Polen är allt viktigare.

Det var t ex vi som tillsammans tog initiativet till EU:s Östliga Partnerskap.

Och nu tar vi tillsammans initiativet när det gäller att reducera och så småningom eliminera s k taktiska kärnvapen inte minst i Europa.

Detta är också delar av det jag kommer att ta upp i mitt anförande på Global Zero:s stora konferens i Paris senare under dagen.

Men där kommer jag också att tala vidare om mer konkreta nödvändiga steg när det gäller nedrustning på kärnvapenområdet.

Mycket kommer att hända i denna fråga under de kommande månaderna. Diskussionerna med Iran. Nuclear Security Summit i Washington i april. Uppföljningskonferensen till icke-spridningsavtalet NPT i New York i maj.

Det svensk-polska initiativet om att reduktionerna måste omfatta också taktiska kärnvapen skall självfallet ske i det perspektivet. Det är inte orimligt att vi är oroade av kärnvapen som delvis är stationerade i vår omedelbara närhet.

Men jag hoppas att vi också kommer att kunna få med oss EU i dess helhet på en politik som rör sig i denna riktning.

18 Responses to Sverige och Polen om s k taktiska kärnvapen

 1. flyktingar skriver:

  Medan Carl Bildt ägnar sig åt tunga frågor, som reduktion av taktiska kärnvapen, turkiskt medlemskap i EU och kyliga utspel gentemot Israel, lever Silvio Berlusconi livets glada dagar på lyxholtellet King David i Jerusalem och flirtar med sina värdar, när han ”drömmer om den dag då Israel blir medlem i EU”.

  http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=167486

 2. […] Carl Bildt: dags för nedrustning av taktiska kärnvapen Dela Här är en artikel från dagens International Herald Tribune, skriven av Carl Bildt och Polens utrikesminister Radek Sikorski, om vikten av att få till ett nedrustningsavtal som även omfattar de taktiska kärnvapnen, inte enbart de strategiska. Carl Bildt har kommenterat artikeln på sin blogg. […]

 3. spanaren skriver:

  I den rysk/vitryska militärmanövern ”Union Shield 2006” förutsattes insats av taktiska kärnladdningar
  mot Polen mot uppmarscherande NATO-styrkor efter
  att konflikt utbrutit mellan USA/NATO och Ryssland.
  I både ryska och tidigare sovjetiska militärmanövrer
  försättes alltid insats av kärnstridsstridsmedel.
  Enligt den senaste Medvedev/Putindoktrinen är en
  kärnvapeninsats även tänkbar i lokala konflikter
  i det ”nära utlandet” om så erfordras ur rysk synpunkt.

  Att tro att Ryssland skulle avhända sig denna
  möjlighet torde liksom svensk säkerhetspolitik
  i övrigt vara drömmar och illusioner liksom kanske det
  svensk/polska projektet ”Det östliga partnerskapet”
  visar sig vara efter söndagens presidentval i
  Ukraina.

  Kärnvapeninsatser eller ej så torde det militära
  tomrummet Sverige redan i ett skymningsläge vara
  under en stormakts ”beskydd” innan NATO hunnit
  samlas till möte i Bryssel. Vilken stormakt?
  Flygtiden från Pskov är betydligt kortare än
  den från Fort Bragg…

  Nu är ju inget av ovanstående något att ta notis om
  eftersom Sverige liksom Chamberlein proklamerat
  ”Fred i vår tid”…..

 4. kris08 skriver:

  Berlusconis fascistiska samarbetspartners har ju liksom Sverigedemokraterna bytt måltavla, så det är väl inte förvånande att han trivs där.

  ”Netanyahu, who called Berlusconi a ”courageous leader who is a great champion of freedom and a great supporter of peace”.

 5. florimond77 skriver:

  ja Chris, Netanyahus sympatier för denne man säger mycket om den låga nivå man står på i dagens Israel. Hätskheten mot Iran har mer av övermod över sig än något som helst bekymmer med kärnvapen. Dom skulle nog bomba landet med eller utan kärnvapen som skäl.
  Det senaste i Israel är ett beslut att ta bort alla engelska samt arabiska skyltar i landet. Gamla palestinska bynamn ska utplånas liksom man bränt tusentals böcker i början av ockupationen. Det är alltså inte bara hus och människor man raserar. Det är en kultur. En kultur man egentligen står närmare än den europeiska.
  Hoppas snart att det blir humant och vettigt styre i detta konstiga land.

 6. utrat skriver:

  ”Drömmar och illusioner” Jovisst – men det finns en kraft i detta. ”I have a dream” – Mandela – Gandhi osv. Fantastiskt bra att Sverige med Carl Bildt kan spela den roll vi gör, ändå. Hindrar inte att vi tycker att spanarens kommentarer, väl underbyggda vad vi förstår, känns nyttiga att läsa. Ska alltid finnas en slav på kejsarvagnen

 7. claudius49 skriver:

  Kära ”flyktingar”, vad i hela friden har detta med Carl Bildts besök i Polen att skaffa?

  Eller vet du nåt som vi andra inte vet? Är Silvio Berlusconi kanske på shoppingrond för att köpa kärnvapen, t ex?

 8. flyktingar skriver:

  claudius49:

  ”Poland requests arrest of Swede for Auschwitz theft”

  Varför är jag inte förvånad? Svensk av alla nationaliteter… Kanske kommer detta upp som en av punkterna på vår utrikesministers digra program i Polen.

  http://www.haaretz.com/hasen/spages/1146985.html

  Silvio investerar good-will i Israel. Jag tror att han är där för att visa sin uppskattning och sin tacksamhet över det israeliska försvaret, som möjligen inkluderar kärnvapen. Det utgör en integrerad del i EU:s strategiska buffert mot orosmoln längre bort.

  Får man, i all välmening förstås, formulera en önskan om att israelhatarna här aktar sig, så de inte spricker av sin egen uppblåsta självgodhet?

 9. Rulle skriver:

  Flyktingar,

  Ja, vår rastlöse Carl Bildt har inspirerat många julehatare till svenskars illdåd mot minnet av förintelsen. Som nu visas genom att stjäla skylten från Auschwitz. Många är de lättledda fåren.

 10. spanaren skriver:

  Utrat,

  Utrikesministern behöver säkert ingen slav på
  vagnen då både Bildt och hans polske kollega
  liksom statsledningarna i de baltiska staterna
  tillfullo inser vad den nya Medvedev/Putindoktrinen
  som inte utesluter insats av taktiska kärnladdningar
  även vid lokala konflikter tex ett Georgienkriget II
  innebär ävenså innebörden av höstens ryska övningar
  ”Ladoga” och ”Zapad 2009” om förhållandet mellan
  USA/NATO och Ryssland/CSTO försämras och övning blir
  verklighet om USA återgår till president Bush politik
  av ”svärdsmission” för västdemokrati.

  Söndagens ukrainska val mellan Yanukovitj och
  Timosjenko gäller kanske bara gradskillnaden av en
  återanknytning till Ryssland sedan den västvänlige
  Yuschenskos politik förkastats av väljarna i Ukraina.
  En reträtt för västintressena till Polens östgräns
  kan enligt min mening förutspås vilket törhända var
  ett annat problem som diskuterades vid mötet.

  Utvecklingen i Östersjöområdet/Ryssland/Ukraina
  är kanske av större intresse för oss medborgare i
  det försvarslösa alliansfria Sverige än de strider i Mellan Östern mellan israelerna och tidens stormakter som pågått sedan Moses tågade ut ur Egypten under de perioder Israel existerat som statsbildning i någon form och som troligen kommer att fortsätta för överskådlig framtid.

  Finner det tröttande att varje inlägg från Bildt
  oavsett ämnesval utmynnar i propagandistiska inlägg
  om Israel/Palestina – är jag ensam om det?

 11. kris08 skriver:

  En effektiv buffert mot fred och frihet i Mellanöstern?

  Som apartheid-regimen så vackert uttryckte det:
  “Israel och Sydafrika har en sak över allt annat gemensamt: Bägge befinner sig i en övervägande fientlig värld bebodd av svarta folk.”

 12. perfro skriver:

  Det ska bli intressant se om det kommer någon som helst reaktion från rysk sida.

  Jag tvivlar. Vad gör USA då?

 13. flyktingar skriver:

  spanaren:

  Inte behöver jag väl påpeka för dig att kärnvapennedrustning inte är enbart en polsk-svensk angelägenhet? Kärnvapen finns lite överallt och diverse aktörer önskar ta del av denna spetskompetens.

  Syrien och Iran är två som står på tur att bli kärnvapenmakter om rätt betingelser gives. De vill med sina kärnvapen ”befria Mellanöstern” från Israel, ivrigt påhejade av kris08, Hamas, notousacom, un2here, etc etc. Ett kan du helt vara säker på och det är att en sådan scenförändring skulle påverkar Sverige både omedelbart och i en förlängning. Om du ursäktar att jag säger det så direkt.

  kris08:
  Jag välkomnar fortsatt bittra inlägg från mina debattkombatander om det rättfärdiga i förintandet av den judiska staten, Sveriges EU-utträde, obegränsad vargstam, anarki, sharia, burka, heredskulturer etc.

  Er bitterhet är ett lackmus-test på Israels fortsatt mycket framgångsrika ekonomiska, vetenskapliga, konstnärliga, industriella, militära, sociala, politiska utveckling och miljöarbete

  http://www.jpost.com/GreenIsrael/Home.aspx

  också 62 år efter sitt grundande.

 14. spanaren skriver:

  Flyktingar,

  Även jag är mycket medveten om vad en konflikt
  med insats av kärnvapen i Mellan Östern skulle
  innebära för hela världen i all synnerhet om
  Ryssland/Kina/CSTO/SCO och USA/NATO/EU involveras
  kanske på motsatta sidor.

  Vad jag vänder mig emot är att konflikten i
  Mellan Östern som pågått i tusentals år mellan
  israelerna och omgivande makter tillåts
  att helt dominera utrikesministerns blogg när
  det finns i vår del av världen kanske för oss
  som lever här mera närliggande problem även om
  regimskiftet i USA lättat på spänningarna mellan
  Ryssland/CSTO och USA/NATO.

  Önskar att utrikesministern i regeringskretsen
  gav uttryck för den oro han tydligen känner för
  utvecklingen och får till stånd en ändring av
  den nuvarande svenska säkerhetspolitiken även om
  det kostar i form av höjda försvarsanslag.

  Perfro,

  Ryssarna har redan gett ett besked som kanske är
  ett av de problem som dryftas mellan Bildt och hans
  polske kollega.
  Rysk insats av neuklära stridsmedel kan inte bara
  komma att ske vid lokala konflikter i Rysslands
  närområde utan även sättas in i preemptivt när
  en konflikt kan befaras enligt rysk bedömning.

  http://rt.com/Politics/2010-02-02/roar-russia-retains-status.html

 15. flyktingar skriver:

  spanaren:

  Ett Sverige med avskräckande militär kapacitet har varit en illa dåld illusion under hela efterkrigstiden. Den har mera utgjort en avvisande signal och regionalpolitiskt ställningstagande, inrikespolitiskt mot den inhemska vänstern och utåt gentemot Warsawapakten.

  Idag upplevs behovet att demonstrera styrka enskilt gentemot yttre makter med ambitioner i vår närhet ha passerat sitt bästföredatum. Denna pacifitsiskt orienterade nation vill hellre se sin roll växa i humanistiska insatser under EU- eller FN-flagg, där andra nationer svarar för den rent militära delen.

  Sverige bär sina kostnader i pågående konflikter på två sätt: (1) bistånd och (2) generös flyktingmottagning.

  I det kommande valet kommer nämnda generositet att ifrågasättas i och med att ett flykting- och främlingsfientligt parti med största sannolikhet kommer att bli inröstat i Riksdagen. Givet deras problemformulering kommer de antagligen att föreslå ökat bistånd för repatriering, hellre än ökade militära utgifter.

 16. andersljungberg skriver:

  du borde kalla upp irans ambasadör för detta

  Svensk radiokanal slagträ i Iran

  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article6535633.ab

  Said Afshar berättar att han följde rättegången via internet och såg brorsonen läsa upp en ”bekännelse” där han berättade att han har en farbror som driver en radiostation i Sverige.

  – Han läste bara upp ett manus från informationsministeriet. De tvingar honom att säga si eller så för att belysa att han haft kontakt med utlandet och exiliranier, säger Said Afshar.

  Han tycker att Sverige borde visa sitt missnöje med rättegången, där brorsonen inte ens fått en advokat:

  – Jag vill att den svenska regeringen ska protestera mot den iranska regimen och kalla upp den iranska ambassadören till UD

  jag håller fullständigt med vi måste protestera

 17. […] för fred 03 februari 2010 Kommentera Gå till kommentarerna Utrikesminister Carl Bildts (M) utspel i New York Times om att minska de s.k. taktiska kärnvapnen kommer väl till pass i debatten om min […]

 18. […] för fred 03 februari 2010 Kommentera Gå till kommentarerna Utrikesminister Carl Bildts (M) utspel i New York Times om att minska de s.k. taktiska kärnvapnen kommer väl till pass i debatten om min […]

%d bloggare gillar detta: