Början om Afghanistan

Intressanta samtal med ledningen för den konservativa oppositionen här, en del besök i bokhandlar och sedan två olika middagar på temat Afghanistan – det blev dagen i London för mig.

Konferensen här torsdag kommer att samla ett 70-tal delegationer, och det är rätt uppenbart att det kommer att bli svårt att få ett mer genuint meningsutbyte i en så stor krets.

Desto värdefullare var då kvällens middag med ca 15 av de mest tongivande utrikesministrarna när det rör just Afghanistan – USA, Kina, Indien, Pakistan, Turkiet, Egypten, Jordanien, Canada, Japan, Australien, EU och några av oss andra européer.

Det blev en både spännande och spänstig diskussion.

Jag tillhörde dem som betonade betydelsen av ett rimligt parlamentsval nästa år – med de möjligheter till breddad bas dessa kan innebära – men som samtidigt inte är överförtjust över för många uttalanden om att vi skall börja dra tilbaka trupper 2011 och söka överenskommelser med talibanerna.

Det var helt klart de politiska insatserna som sågs som avgörande i vår diskussion – även om säkerhetsinsatserna självfallet är mycket viktiga.

Och vi spenderade också en hel del tid på frågan om utvecklat regionalt samarbete i Syd- och Centralasien. Nog så viktigt.

I morgon bitti drar så konferensen mer officiellt igång.

Och mot mitten av eftermiddagen måste jag flyga iväg i riktning Davos.

8 Responses to Början om Afghanistan

 1. notousacom skriver:

  Hej många som arbetar i Nato vill att man ska skapa fred i Afghanistan..Två höga Nato militära ledare,från UK och Kanada,tycker att man har inte klara mål och plan…
  Sista tiden fick stora förlust!! men Var är FN??

  Tack..MVH.

 2. notousacom skriver:

  Hej, Många som arbetar i Nato sa ,säger att man kan tala fred och göra slut på kriget..En var från UK och den andr från Kanada, De vill fred för att de ser att kriget är utan mål och dåliga plan..

  Några Länder vill dra ut Afghanistan:-

  Amerika är inte förbereder för biologiska angrepp

  Utfärdat en bipartisan provision republikaner och demokrater på tisdagen en rapport att USA inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att hantera riskerna med massförstörelsevapen och terrorism.
  Kommissionen utses av kongressen att den amerikanska regeringens ovilja att svara på en biologisk attack från al-Qaida och andra terroristgrupper. De sista tre amerikanska myndigheter har att skylla för att ignorera varningssignalerna.

  Utskottet varnade förra året för möjligheten av en terrorattack någonstans i världen med massförstörelsevapen och kommer att vara mycket större före år 2013.

  Tack..MVH.

 3. haraldnorberg skriver:

  Afganer har aldrig gett sig för någon utomstående makt hur välvillig den än kan tänkas ha varit, både i sina ambitioner och genomförande. Vinner man inte befolkningens stöd och förståelse vinner man ingenting. Då blir det bara ännu en vapentest på afganska befolkningens bekostnad och i förlängningen omvärdens, för de kommer att bli ännu ambitiösare att ösa opiumprodukter över västvärlden och använda vinsten av försäljningen till fler attacker. Våld föder alltid våld – utan undantag, så det vore betydligt bättre att ge reell hjälp till reell samhällsbyggnad än fler soldater, eller i varje fall i tillägg till fler soldater eftersom jag inte tror att Barrack Obama kommer undan hökarna hur gärna han än skulle vilja, om han skulle vilja det, vilket jag tror att han skulle vilja – verkar vara en mycket klok karl.

 4. haraldnorberg skriver:

  notousacom:
  Igår var det ett program om FN-soldaters beteende i Kongo. Det pågår våldtäkter på kongolesiska kvinnor och har gjort det i 50 år och man frågar sig då vilken styrning FN utövar på sina trupper? Det framställdes att man vid upprepade tillfällen infört regler om förbud osv, men när regler inte efterlevs måste man ändra på reglerna eller sätta makt bakom befintliga regler – några andra val finns inte.

  Om FN-soldater beter sig på det sättet i Kongo uppstår tanken att kanske de beter sig likadant på andra platser, som till exempel Afghanistan och vad skulle hända där om en enda kvinna blev våldtagen? Bara en liten tanke …

 5. notousacom skriver:

  Hej,haraldnorberg..Varför och för vem??.Varför dör USAs soldater och för vem??.Allt kommer att handlas på fredligt sätt men vem ska ge tillbaka ett liv..

  De har gjort värsta och största krigsbrott i historien i Irak….Media isar inget…..Men titta på http://www.aljazeera.net …Var är FN????.

  9 miljoner har förlorat starkt något med kriget i Irak..Soldaterna är vilda djur..men några sa nej..och några tog sitt liv..Vi vet inget i väst…Jag -på heder och samvete tänker på USAs soldater och säga varför ska de dö?? och för vem??..sionister-Bush-Blair och Israels makt AIPAC i USA..

  Var är USAs folk…..??folk ska inte bara rösta,folk ska styra…Tack MVH.

 6. notousacom skriver:

  Hej, Tänk att med Obama fick USA skriva några ord från kristendom på USAs vapen i Irak och Afghanistan…www.aljazeera.net…

  USA som styr FN och EU lekar krig med USAs soldater liv….Men var är folket i de alla demokratiska länder??
  Stoppa AIPAC i USA och UK..Tack..Rädda USA nu..

  MVH.

 7. brjewallberg skriver:

  Nog med deklarationer om Afghanistan – börja handla!

  ”För det andra – och lika viktigt – är utmaningen att stärka våra civila insatser för att hjälpa Afghanistan att bygga upp en fungerande stat som kan tillhandahålla rättvisa och hjälpa det afghanska folket. ”

  Så skrev Carl Bildt och David Miliband i SvD i torsdags. Det låter bra och ger naturligtvis positiva rubriker, vad annars, men var är planen för vad som nu måste göras? Och aktiviteterna?

  Vad ska man göra i Afghanistan, när de som hade värderingar om samhället som liknade våra, inte längre finns, och de som fanns, nu finns i andra länder, där de inte varje dag behöver riskera livet? De som idag finns, både unga och gamla, har levt hela sina liv i ständiga konflikter där människoliv inte värderas och där tvister blir lösta med vapen.
  I detta finns inga vinnare, i varje fall inte på längre sikt. Dagens vinnare blir lätt morgondagens blodsoffer. Med narkotikan som drivkraft för det onda som händer i landet, vad kan vi göra för att vrida utvecklingen åt rätt håll?
  Det finns bara en väg till en hållbar utveckling. Den tar lång tid och den går genom utbildning.
  Det gäller att utbilda en ny generation unga ledare med breda kunskaper om utveckling, om världen och om hur man bygger ett nytt samhälle på det gamla som raserats av ryssar, talibaner och andra. Carl Bildt och David Miliband, var finns planen? Hur ska en ny generation av ledare kunna byggas upp som kan få ett varaktigt inflytande på utvecklingen i Afghanistan? Vad kan vi lära av det förflutna? Finns det modeller för förändring?
  Ja, det finns en sådan. För 35 år sedan gick Sverige in i ett samarbete med det kommunistiska Vietnam, En militärstat med hög svansföring och ett totalitärt system. Man hade ju besegrat supermakten USA på sin hemmaplan.
  Där härskade en kommunistisk kommandoekonomi byggd på statligt ägande av alla resurser, i folkets namn, som långsamt förde landet mot en ekonomisk bankrutt. Förståelsen och känslan för vad en civil stat skulle kunna göra var inte utvecklad. Att kommunicera med vietnameser var svårt. Engelska talade knappast någon. Därmed var man effektivt avstängd från kunskap om och kommunikation med västliga länder.
  I det läget tog Sverige och andra länder ett initiativ för att börja fostra en ny generation av ledare. Man hade kommit till samma slutsats om vad som borde göras, utbilda nästa generation av ledare för att de skulle kunna utveckla ett nytt samhälle. I Bangkok fanns ett internationellt universitet, Asian Institute of Technology (AIT) och man började sätta av medel till stipendier för att ge unga vietnameser och andra, en annan slags utbildning än den de fått i Sovjetunionen. Det fanns gott om sådana unga med formella, men inte faktiska kunskaper för sina kommande yrken. Bl. a hade språket de studerat på, oftast ryska, varit ett stort hinder för en effektiv inlärning.

  Resultaten har varit glimrande. Över tiotusen studenter från länderna i regionen, varav drygt femhundra med svenskt stöd, har sedan mitten på åttiotalet utexaminerats från AIT. Där har de fått lära sig sina yrken på hög akademisk nivå inom ett i stora drag västerländskt utbildningssystem tillsammans med andra studenter från regionen, men även från Europa och Afrika och USA. De har fått vänner bortom sina egna gränser och kunnat bygga en plattform för förståelse även för komplicerade problem. Genom att utbildningen sker på engelska har de fått in språket som en naturlig del av tillvaron. De har lärt sig att hantera datorer och söka kunskap och information från andra källor än dem som politiskt och religiöst totalitära ledare vill att de ska ha.
  I Vietnam har man kunnat följa vad dessa studenter sedan kommit att göra och de tycker själva att de kunnat påverka utvecklingen mot ett civilt samhälle. Detta erkänns av Vietnam, som tilldelat AIT dess högsta orden för internationellt samarbete, ”Friendship Order”, för universitetets ”bidrag till Vietnams utveckling”, med det tillägget att det har bidragit till att ”förbättra landets internationella kontakter”!

  Finns det något att lära av denna historia? Jag anser det.
  Man måste lära av det förflutna för att kunna planera för framtiden!
  Det gäller att börja NU för att kunna låta unga afghanska studenter, kvinnor och män, få en bredare utblick än bara den som en inhemsk högre utbildning kan ge. Man bör ge dessa studenter dem en möjlighet att söka sin kunskap och information utanför den snäva nationellt styrda kretsen för att ge dem alternativ. Man måste ge dem möjligheter att mötas över gränserna, att bygga en plattform för förståelse, acceptans och möjligheter till kompromiss och samsyn.

  För detta finns AIT fortfarande där. Vad har detta för bäring på Afghanistan? Jo, om man, som Carl Bildt hävdar, skall stötta det civila samhället, måste man ha en plan för hur det skall gå till och också skaffa de medel och instrument som behövs för att omsätta de allmänna planerna till sådant som visar på, ”Vad” som ska göras, av ”Vem” och ”HUR”!
  AIT har f ö också redan ett samarbete med Balkh University i Mazar-i-Sharif, där den svenska ISAF-styrkan är förlagd. Det finns alltså redan en infrastruktur för ett komma igång med ett samarbete med AIT. Men, finns det några kontakter mellan detta universitet och de svenska styrkorna, eller med Sida?

  Pratandets, och deklarationernas tid, borde vara förbi nu. Vi vet vad som behövs. Det finns inga genvägar! Man måste börja nu med att arbeta långsiktigt med utbildning på alla plan, men inte glömma landets behov av en ny generation av ledare, bättre utbildade, med modernare synsätt och vidare perspektiv, mindre korrupta och med mer känsla för sin roll och den uppgift de anförtrotts.
  Man måste kunna lära sig av det förflutna och bygga på det, inte bara fumla vidare med kortsiktiga insatser som man aldrig kommer att kunna se några bestående resultat av.

  Det finns ännu en bäring på detta; att långsiktigt kunna bygga en plattform för fred och samförstånd. Tänk om man varje år kunde låta tio palestinier och tio israeler komma till AIT som är en neutral internationell miljö, i en annan kulturell omgivning, med andra krav på studenter, där de måste arbeta och lära sig tillsammans för ett framtida yrke? Eller ge det utarmade och nästan förlamade Nepal en ny chans genom att satsa på utbildning av nästa generations ledare, vare sig de varit maoister eller kungatrogna? Eller låta turkiska, kurdiska, armeniska och azerbedjanska studenter komma samman med iranska i gemensamma studier och praktiskt arbete på fältet. Möjligheterna är långt fler än så!

  Carl Bildt och David Miliband och alla Ni andra inom EU, varför utnyttjar Ni inte tillfället att ta gemensamma initiativ och göra något nytt och långsiktigt hållbart bortom alla deklarationer? Vi betalar mycket skatt för biståndet och vi behöver något att tro på!

  Det är också så, att där utbildningen börjar fungera, ökar människors tilltro på framtiden för det samhälle de lever i och grogrunden för terrorism rinner undan. Det blir i längden inte så dyrt och inte heller farligt som att hålla stora utländska truppförband i landet!

  Börje Wallberg
  Aktiv pensionär och tidigare intern rådgivare för utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor på Sida

 8. notousacom skriver:

  Brjewallberg Hej, Krig förstör mer…Stoppa alla krig..Börja tala,handla..

  !- Supermakt USA måste lösa Paletinafrågan..
  2- AIPACs politik och makt i USA bör Stoppas.
  3- FN, EU bör arbeta mer rättvist.
  4- Israels bör lyssna mer och mer världen..
  5- Stöd och hjälp till Israel måste stoppa, varför bara Israel men inte Araber.Israel får allt och gör allt utan Straff…utan ett stopp..

  Vi ska inte ta Israels brott på vårt samvete, säger många judar som är vänner till palestinierna..Tack.

  MVH.OBS Politikerna kan lösa Palestinafrågan.Politikerna behöver inte vänta på USA och AIPAC-Israellobby-med makt över USAs politik.

%d bloggare gillar detta: