Försvara friheten på nätet 3

Morgon inför min frukost med Catherine Ashton och ministermötet i Bryssel – men utrikespolitiken måste bedrivas på många fronter samtidigt.

Som uppföljning på vad jag skrev i SvD i torsdags i förra veckan publicerar jag i dag en artikel i Washington Post om vikten av att försvara friheten i den nya digitala världen.

Jag anknyter till det anförande utrikesminister Clinton höll – också i förra veckan – och föreslår att vi gemensamt arbetar för att ge dessa frågor en betydligt centrala plats i vårt internationella arbete.

Såväl Sverige som USA är nationer som slår vakt om friheten – och för vilka nätet är utomordentligt viktigt.

Där finns en naturlig grund för ett närmare samarbete. Och alldeles självklart måste vi få upp dessa frågor tydligare också på EU:s dagsordning.

25 Responses to Försvara friheten på nätet 3

 1. notousacom skriver:

  Hej,och god morgon.Jag hoppas att Clinton och du ska diskutera sanktioner mot Israel.Det här är orättvisor:-

  Ett brottsligt samarbete…mellan EU och Israel.!!!!! Vad säger USA-Obama-??
  PGS har gjort en rapport som skall vara till hjälp för alla som arbetar med Palestina/Israel-konflikten att få grepp om vad associeringsavtalet mellan EU och Israel innebär i form av fördelar och skyldigheter.
  Rapporten är ett försök att klarlägga denna snårskog och belysa samarbetet mellan EU och Israel, samt de förpliktelser som samarbetet innebär för båda parter, på ett mer lättillgängligt sätt med särskilt fokus på internationell rätt och mänskliga rättigheter.
  I rapporten presenterar vi också vilka krav och sanktionsmöjligheter som finns tillgängliga för att söka säkerställa att både Israel och EU i framtiden lever upp till de skyldigheter de har åtagit sig i relation till internationell rätt och mänskliga rättigheter.

  Detta är fel och orättvist..Detta är brott.
  Israel måste stoppas .Kriget mot Gaza är ett stort brott med förbjudna vapen -fosfor och DIME bomber- Allt var medvetet,Bildt..Hur ska man ntitta på Mellanösterns ögon?

 2. Jaha hade du Bildt uppskattat att e-mailet till clinton på 90-talet, blivit läst av ett utomstående organ, katigoriserat och sparats på annan plats än dit du skickade det?

  Var är friheten när staten tydligt visar symptom att vara ”kontrollfreak”?
  Med FRA´s nya dator är det ju precis vad som hänt, Så nu kan man ju skriva förtroende e-mail till t.ex en advokat som börjar på följande sätt. ”Hej! Advokat Svensson samt ni som jobbar på FRA hur går det med mina ärenden?”

  Kampen om friheten på nätet är för länge sen förlorad, det som gäller nu är att till varje pris återställa den.

  Hur har ni tänkt göra det då?
  Eller måste man söka asyl till annat land snart?

 3. sundetscicci skriver:

  Vi är inte så insatta i politiken, men vi tycker det är intressant att följa vår utrikesminister. Vi fortsätter att läsa din blogg och hoppas att du svarar oss när du har tid. MVH/ klass 7a på Töcksfors skola

 4. […] verkar alltjämt levande – PP tappar initiativ lokalt samtidigt som Carl Bildt verkar positionera in Moderaterna som integritetsvänner genom artiklar i SvD och Washington Post […]

 5. flyktingar skriver:

  Carl,

  Jag vill citera kvantmekanikens fader Nobelpristagare Niels Bohr som hävdade att det finns två sorters sanningar:

  (1) trivialities, where opposites are obviously absurd, and (2) profound truths, recognised by the fact that the opposite is also a profound truth.

  I denna anda och utgående jag från att det du formulerar inte är trivialt, vad är ”motsatsen” till absolut frihet på nätet?

  Blir det månne värnandet av den personliga integriteten, den sk privata sfären samt skydd mot idéstöld, förtal, falsk ryktesspridning etc?

 6. claudius49 skriver:

  Carl Bildt, du skriver: ”cyber walls are as certain to fall as the walls of concrete once did.”

  Rätt så. Berlinmuren var totalt ca 156 km lång. Den föll efter drygt 28 år. Men tyvärr pågår byggandet av en annan betong/taggtrådsmur av betydligt större format, 720 km (enligt Wikipedia). Det bygget påbörjades år 2002. Och, observera, det pågår för fullt.

 7. Rulle skriver:

  claudius49,
  Det finns en väsentlig skillnad mellan murarna! Berlinmuren, liksom fängelsemurar, byggdes för att förhindra folk från att ta sig ut till friheten.

  Den andra skyddsbarriären som Du åsyftar är en säkerhets åtgärd som förhindrar terrorister och andra Al-Qaida sympatisörer att komma in och attackera oskyldigt civila människor.

  Du personifierar uppenbarligen ”Den banala ondskan”.

 8. kris08 skriver:

  Nja, den östtyska regimen kallade väl Berlinmuren för ”den antifascistiska skyddsvallen”… Och det finns ju alltid blint lojala skribenter som försvarar regimers bisarrt förskönande beskrivningar, eller hur Rulle?

  Eller har den starke alltid rätt att offra den svages frihet för sin egen säkerhet?

 9. Rulle skriver:

  kris08,

  Bortse för en stund från var uppfinnarna kallar vallarna och tänk på hur de fungera(de)r.

  – Kan Du upptäcka skillnaden?

 10. notousacom skriver:

  Hej till ala..Det är mycket som hände och händer men vad vet vi??..

  Har Al-Qaida fått USAs hjälp mot Rysslands ockupation av Afghanistan????.

  De var vänner. vad hände sen??..WWW.aljazeera.net

  MVH.

 11. notousacom skriver:

  Hej, Muren i Västbanken som har halv miljon bosättare

  med vapen i handen är 7mil lång och 5,3 hög….Den går som en orm delar hela Västbanken…Haag sa starkt NEJ till.

  Varför kan inte media visa den och allt annat,media??

  MVH.

 12. claudius49 skriver:

  En principiell och viktig skillnad mellan å ena sidan Berlinmuren, plus hela DDR:s ”försvarsmur” mot dåvarande Västtyskland, och å andra sidan Israels ”försvarsmur” mot Västbanken är att DDR uppförde sin mur helt och hållet inom DDR:s egna territorium, under det att Israel till mycket stora delar uppför sin mur på grannens territorium, delvis långt in på detta.

  Till skillnad från DDR stjäl alltså Israel betydande områden av grannens mark.

 13. notousacom skriver:

  Hej, Den muren och (Israel) går mot alla folkrättens lagar och internationell rätt.

  Kan palestinierna göra likadan mot Israel,FN??

  orättvist försvar hjälper Inte Israel( det är självmord för Israel).Kritisera,pressa och stoppa Israel för en rättvis fred.Det hjälper Israel.

  USAs politik måste ändras för fredens skull.Tack

  MVH.

 14. mattelarsson skriver:

  Hmm, var Bildt verkligen Head of State??
  Matte

 15. flyktingar skriver:

  Idag sparar barriären liv genom att den hindrar förvirrade palestinska ungdomar att spränga sig själva i en israelisk buss, på en restaurang eller i ett köpcentrum och genom att oskyldiga på den palestinska sidan inte drabbas av Israels motaktioner.

  Israel bygger barriären på och strax bortanför 1949 års vapenstilleståndslinje. Israel gör detta ensidigt men projektet sparar helt klart fler palestinska liv än israeliska. Med detta sagt, så finns det ingen vedertagen gräns att överträda. Gränsen liksom barriärens dragning skulle varit resultat av förhandlingar mellan Israel och palestinierna men ingen av parterna verkar speciellt stressad av att förhandlingar uteblir.

  Speciellt palestinierna bedömer att barriären ger israelmotståndare världen över ytterligare bränsle för svartmålning av Israel och att detta ska vinna dem poänger i framtida förhandlingar. Under tiden har barriären avsedd verkan på marken, vilket är det enda som egentligen betyder något, ur både israeliska och palestinska gräsrotsperspektiv. Det som sker i blogosfären är bara en del av verkligheten och, ursäkta om jag säger det, en mindre viktig del. Den andra delen är den verkliga verkligheten. I den verkligheten jämnades delar av Jenin med marken under 2:a intifadan och nyligen drabbades Gaza hårt.

  På Västbanken sparar barriären liv denna dag som idag är, inte tu tal om saken. Den kommer kanske att tas bort eller bli till monument, när freden är här, men till dess har den avsedd verkan där den går.

 16. perfro skriver:

  Försvaret för friheten har förstås inte bara att göra med den nya datatekniken.

  Den måste ut kämpas på hemmaplan, i strid med totalitära regimer, förhindra så långt som möjligt deras kontroll av medborgarna, vilka inte bara var frihetens förkämpar.

  Det vore intressant få besked om vilka länder som har möjlighet stänga sig ute från omvärlden och vilka metoder de använder sig av.

  När och hur kan ”frihetens förkämpar” luckra upp detta sysrem?

 17. notousacom skriver:

  Hej flyktingar, Jag har mycket respekt för Sverige och för svenska folket..För det här och allt annat..
  Jag vill bara säga ,Tack Sverige.(Sverige för mig är luft av frihet).varsågod:-

  Läs det om vad Sveriges FN-ambassadör Anders Ferm sa om Israel,bosättningar och Israels ockupation av Palestina:-

  (( Det kan inte finnas två folkrätter ,två uppsättningar internationell lag,en för Israel och en för resten av oss,sade Sveriges FN-ambassadör Anders Ferm i ett tal i FNs generalförsamling den 1 dec 1987, och han tillade:- Palestinierna lever som andra klassens medbordare på sin egen jord..Den svenska regeringen fördömer kategoriskt den illegala (judiska) bosättningen. Bosättningarna utgör ett brott riktat mot det palestinska folket,dess tillhörigheter och dess land.))

 18. kris08 skriver:

  Spara liv? Jovisst, och bästa sättet att förebygga skoskav är amputation av benet!
  Under 10 år krävdes 28 israeliska liv av palestinsk beskjutning (över muren!). Attacken mot Gaza krävde 1500 liv på en månad…
  Mellanösterns starkaste krigsmakt vågar fortfarande inte tilåta import av byggmaterial för att bygga upp skolor och sjukhus! Ett folk som bor längs kusten tvingas importera halvrutten fisk genom tunnlar!

  Visst finns det värre konflikter, men det USA-stödda Israels förakt mot internationella organisationer och konventioner underlättar för diktaturer och andra krigsförbrytare att fortsätta sin inhumana verksamhet.

 19. flyktingar skriver:

  Nej, bästa sättet att förebygga skoskav är ett par torra strumpor. För att minska friktionen mellan hud ock sko. Pröva det istället för att spränga av dig benet.

  Visst kan verkligheten te sig skev när man betraktar den ur ett utifrånperspektiv. Jämför: Nordens glesast befolkade land (1) låter inte varg, björn och lo föröka sig fritt samtidigt som man slåss för de vilda djurens rätt i Amazonas, (2) bevakar nitiskt sina gränser mot illegal invandring samtidigt som man kämpar för individens frihet och (3) skickar människor med otillräckliga flyktingskäl på chartrade flyg tillbaka varifrån de kom samtidigt som man predikar förbarmande. Varför inte ta dig en funderare över mitt Niels Bohr-citat. Kanske kan det hjälpa dig komma vidare.

 20. notousacom skriver:

  Hej ,Irak är förstört totalt..Mycket förbjudna bomber..luft,vatten och jord är förstört,sa expeter..
  varför dör USAs soldater för lögner och för vem??

  Bevis på Bushs lögner varsågoda:-

  Jack Straw’s Secret varning till Tony Blair om Irak
  Michael Smith
  En ”hemlig och personliga” brev från Jack Straw 25 03 2002, dåvarande utrikesminister, att Tony Blair avslöjar graverande tvivel i hjärtat av regeringen om Blairs planer för Irak ett år innan kriget började.
  I brevet, av vilket en kopia offentliggörs för första gången i dag, varnade statsministern att målet för ett militärt ingripande i Irak var av tvivelaktig legalitet och skulle finnas någon garanti för en bättre framtid för Irak, även om Saddam Hussein togs bort.
  Den sändes 10 dagar innan Blair mötte George Bush, då den amerikanske presidenten, i Crawford, Texas, i april 2002. Dokumentet innebär klart att Blair redan planerar för ett militärt ingripande trots att han fortsatte att hävda att den brittiska allmänheten för nästan ett år att inga beslut hade fattats.
  Skrivelsen kommer att vara en central del av den bevisning som Chilcot utredning om Irakkriget när det frågor Straw denna vecka.
  MVH.

 21. kris08 skriver:

  Precis, vid vargjakten hänvisar man gärna till säkerhet, medan det viktigaste egentligen är en liten högljudd grupps egenintresse. Skillnaden är väl dock att de undanträngda eller dödade vargarnas släktingar och ungar inte kan hämnas.

  Varje hysterisk överreaktion från Israel har ju som bekant följts av en kort tids lugn följt av upptrappat våld. Tyvärr så tror jag inte att extremisterna och armén lär tillåta någon fred efter så lång tid vid (den verkliga) makten. Skulle det inte räcka med en provokation när det finns risk för fred så lär demokratin ligga illa till…

 22. flyktingar skriver:

  kris08:

  Fråga: Ska antalet vargar begränsas?

  Om svaret är Nej, så måste du acceptera vargflockar i förorter och innerstäder med konfrontationer som nödvändiga konsekvenser. Huruvida dessa skulle vara av godo eller ondo kan vi diskutera separat. Låt oss nöja oss med att vargflocken är revirhävdande och högst upp på näringspyramiden.

  Om svaret på frågan är Ja och vargstammen i landet samtidigt ska öka, så betyder det att jakten på varg måste öka, dvs antalet vargar man måste döda för att hålla totalantalet vid säg 2000 är mångdubbelt större än om man bara ska hålla stammen på 200 individer. Med en konstant procentuell årlig ökning så måste 10 ggr fler vargar dödas för att hålla stammen på 2000 än på 200. Slutsatsen blir lätt att en utrotad vargstam är det mest bekymmerfria alternativet samtidigt som älgköttet tillfaller jägarna.

  Det var denna analys nationalsocialisterna gjorde med avseende på judar och kom fram till att det bästa för alla (och även för judarna själva!) vore om man gasade ihjäl oss. Rubbet. Sagt och gjort.

  Lyckades man då utrota alla judar? Nix! Likt Asterix och hans tappra galler, överlevde en liten motiverad flock med speciellt skarpa tänder, ledda av Ben Gurion, Dayan, Meir, Rabin etc. Inringade och attackerade av fiender runtom försvarade man inspirerat sitt revir. Judarna överlevde och antalet i den en gång lilla flocken har tiodubblats under de senaste 62 åren, så nu tar vi återigen plats. Ett robust samhälle med en folkmängd lik Sveriges på ett territorium som är en tjugondel av Sverige är ett faktum.

  Intressant är att det idag finns de (Iran, Hizballa, Hamas + diverse anhang i när och fjärran) som drar samma slutsats som en gång nationalsocialisterna fast denna gång är målet att förinta judestaten. Ja, alltsedan den judiska statens bildande har den tvingats vara konstant på hugget(!) men utgående från de tillfällen den prövats, så lär den vara svår att tas(s) med.

  Varför är de så aggressiva, så ”hysteriskt överreagerande”? Kanske är det för att ”vargarna” är visa av en erfarenhet, som de inte var tänkta att överleva.

 23. un2here skriver:

  Med tanke på att judarna – eller åtminstone de sionister som säger sig representera alla – sedan 1800:talet själva har velat eliminera ett folk, kan jag inte se vad du principiellt kan tycka är problematiskt med Hitler? Ja, utom att han var spritt galen förstås …

  ”Stackaren” hade kanske – precis som du – också drabbats av någon sorts rabies?

 24. notousacom skriver:

  Hej, Det finns många ord idag..Man måste ta varje ord till sin plats..Al-Qaida t.ex. och (islamister )får inte ibandas men muslimer eller araber.som (IRA)…

  Och det finns också israelister och israextremister och kristna sionister med sionister .de här ord får inte iblandas med Judar.Som Tyskland och nazisterna är två olika saker..
  Yassir Arafats bästa vänner är judar och de har kritiserat Israel och Israels politik..Judar bor kvar i arabvärlden…Egypten fick betala alla ersättningar till judar som vill till Israel..Tack

  Men jag vill att en del bör förstå att orättvist försvar hjälper inte Israel..Kritisera ,stoppa och pressa Israel till en rättvis fred..Det är mycket bättre för alla..Tack

  MVH.

%d bloggare gillar detta: