En föränderlig värld

Ännu en rätt jäktig dag. EU-nämnden tog sina modiga timmar, olika möten och diskussioner om Haiti har naturligt nog tagit sin tid, och sedan har en del intern planering för kommande uppgifter också tagit sin tid.

Till allt detta – inte minst Haiti – kommer jag självfallet att återkomma.

Till de saker jag inte haft tid att kommentera här hör den förändring i vår utrikesförvaltning som det innebär att vi lägger ner fem ambassader inom EU och öppnar tio ambassader på olika platser utanför EU. Om den saken informerade jag media i går.

Jag vet från mina samtal med kollegor att vi förvisso inte är det enda land som förskjuter resurser från mer konventionell utrikesförvaltning inom EU till uppgifter i världen utanför. Jag vet ett betydande land som drar ner ca en tredjedel av resurserna inom EU för att ge utrymme för andra satsningar.

Samarbetet mellan EU-länderna är nu direkt och nära på ett sätt som inte var fallet tidigare. När det gäller utrikespolitik kan ju konstateras att en svensk utrikesminister oftast träffar utrikesministern i valfritt EU-land betydligt oftare än vad de allra flesta ambassadörer kommer i närheten av.

Och samarbetet mellan olika andra ministrar, ministerier och myndigheter blir allt tätare.

Alla EU-länder har inte ambassader i Stockholm, och jag kan inte säga att detta på något märkbart sätt påverkar våra möjligheter till samarbete med de länder som inte har det. Att vi inte kommer att ha ambassader i alla EU-länder skall ses i samma ljus.

Däremot ökar ofta kraven på vår utrikesförvaltning i andra delar av världen. Det har ju redan lett till nya ambassader i bl a Kabul, Khartoum och Bagdad.

Och vi kommer nu att öppna upp tio ambassader i bl a sydöstra Europa, Kaukasus och Västafrika.

På flertalet av dessa platser har vi i dag s k sektionskontor som sköter bistånd, med dessa byggs nu ut till ambassader genom att de förstärks med också andra utsända från UD. Det ger inte minst en bättre möjlighet till politisk närvaro i områden där vi också spenderar betydande biståndsbelopp.

När det gäller länder som Moldavien och Georgien är det ju viktiga länder i det Östliga Partnerskapet. En ambassad i Kosovo finns det starka skäl för. När det gäller Västafrika sker också en förändring och förstärkning av vår närvaro.

Att oppositionen klagar och säger att allt var bättre i förgår tillhör spelet, men varje regering med framtidsinriktning måste vara beredd att löpande förändra också utrikesförvaltningen. Vad vi lagt fram i dag är vare sig det första eller det sista steget i en sådan politik – vi lever i en dynamisk värld.

När jag tillträdde som utrikesminister för mer än tre år sedan visade UD:s budget upp ett stort, växande och plågsamt underskott. Den hade – kort sagt – misskötts.

Nu har vi en budget i balans i dag och med förutsättningar för balans i morgon.

Och det är med det som bas vi också kan diskutera den fortsatta moderniseringen av utrikesförvaltningen.

24 Responses to En föränderlig värld

 1. notousacom skriver:

  Hej ,Med respekt vill jag säga dig :idag fick israeler protestera mot Israels regering för att Israels soldater kasta ut 8 palestintiska familjer från deras hem och maek..Och USA skrev några ord från kristendom på USAs vapen i Irak och Afghanistaqn..

  Hur ska se ut EUs utrikespolitik för 5 år som kommer??

  Hur ska man gå över AIPACs makt I USA??

  Varör kan man inte skicka FN:s soldater till Palestina??Tack

 2. Visionären skriver:

  Till notousacom och alla andra israelfiender.

  ”Israel har betalat motsvarande 76 miljoner kronor till FN som kompensation för skador efter landets anfall på Gazaremsan under Operation Gjutet Bly förra året, uppgav en talesperson för FN på fredagen.”

  http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3391524

  Nu väntar vi bara på att Hamas ska ta sitt ansvar.

  V

 3. un2here skriver:

  Visionären säger: – Nu väntar vi bara på att Hamas ska ta sitt ansvar.

  Du borde läsa tidningen lite oftare:

  ‘Hamas accepts Israel’s right to exist’

  Israel kör dock vidare i samma gamla spår, här lite av skörden från dagens JPost:
  ‘Israel is obstructing Schalit talks’
  HRW: Israel more hostile than ever”
  ‘Construction continues despite freeze’

  Fler och fler – och tydligen inte bara jag? – har tröttnat:

  Greek MP returns ‘stolen’ Golan wine

 4. notousacom skriver:

  Hej,, det var Saddam , PLO, Syrien och Hizbollah ..Nu är det Hamas..Får Israel bygga bosättningar och begår krigsbrott med USAs vapen och dollar och med (EUs)stöd??
  Varför Israel får men inte Hamas som vill ta bort ockupation från Palestina..var är FN:s alla resolutioner mot Israel..Varför finns det Israels blockad mot Gaza och världen bara tittar på , politiker???

  Alla har kritiserat Israel idag..Israel måste tro på freden..Vill Israel bo i I mellanöstern då måste Israel lämna Palestina och ndet vet alla politiker ..

  Jag vill säga så: orättvist försvar till Israel är självmord för Israel..Vi kan inte förstöra mer för att Israel gör som de vill.Ni som Israel vänner säga det till Israel att freden är mycket bättre för Israel..
  Lämna Palestina bara..Politiker vet vad jag menar..Gör fred nu..USA pumpar in vapen i
  Israel
  Israels anfallskrig mot grannlandet får fullt stöd av USA, inte bara i ord utan också i handling. Man skyndar nu på vapenleveranserna till Israel så att landet inte skall lida brist på bomber. Amerikanska militärer ser det som förberedelser till ett långvarigt krig.
  Anonyma källor inom Bushadministrationen berättar för New York Times om det ovanliga beslutet att skynda på vapenleveranserna mitt under brinnande attacker.
  Beslutet fattades utan någon nämnvärd debatt, uppger källorna.
  Vissa röster är rädda för att leveranserna ger signaler som gör det möjligt att jämställa USA:s leveranser till den krigförande parten Israel, med Irans kritiserade militära stöd till Hizbollah.
  Israel har en av de absolut starkaste militära försvaren i världen och med en permanent uppbackning från USA:s sida.
  Ronny Stansert
  Tack..

 5. bestofmankind skriver:

  ”Att oppositionen klagar och säger att allt var bättre i förgår tillhör spelet, men varje regering med framtidsinriktning måste vara beredd att löpande förändra också utrikesförvaltningen. Vad vi lagt fram i dag är vare sig det första eller det sista steget i en sådan politik – vi lever i en dynamisk värld.”

  Rätt prioriteringar och sunda förnuftet är grundläggande för att välja mellan t ex en generalkonsulat i New York (eller en ambassad i Manila för den delen) och en ambassad i Ouagadougu(Hur många av det svenska folket har hört talas om staden?)

  Att New York är USAs största stad och ett av Sveriges populära resmål har för dig ingen betydelse. Inte heller att tillsammans med Moldavien och Albanien de enda länderna som inte har generalkonsulat i New York.

  http://www.utrikesbulletinen.se/2010/01/bildt-fortsatter-ambassadslakten.html

  ”Nu har vi en budget i balans i dag och med förutsättningar för balans i morgon.”

  Hur kan du utföra en mirakel så snabbt?

  Med kostnader för Irak konferensen, EU-ordförandeskapet (budgeterad till 951 miljoner), och dina rese entourage, använde du en trollspö för att flytta fram resurser från biståndskontot till att täcka även Sveriges representationer utomlands?

  I enkel mening innebär det mindre bistånd. Även där är det en prioritets sak.

  För övrigt är det väl fritt för dig att göra som du vill när det gäller ambassader. Det märks på bloggen eller media att det inte är speciellt många privata personer (förutom oppositionen) som bryr sig längre.

  Det verkar som du har satt din prestige i saken. Du är en utrikesminister, ingen kan få dig att tänka om.

 6. Kachina skriver:

  ”Du är en utrikesminister, ingen kan få dig att tänka om.”

  Jo, men det tar sin tid. Som hos alla andra är de djupa tankarna långsamma och långsiktiga strömningar, medan den korta tanken är en krusning på ytan som följer tillfälliga vindkast.

  Du skall se att det kommer en ambassad i Manila när sidoeffekterna av Kinas expansion blir synliga. Inom EU behöver vi inga ambassader. Det räcker med en ”server” i Bryssel som länkar in ärendena i rätt korridor.

 7. perfro skriver:

  Vi har en läsvärd understreckare i Svenskan i dag om att både medier, länder, institutioner som EU och FN inte bryr sig om olika konflikthärdar.

  De har blivit bortglömda.
  Som Josef Stalin; En människas liv är viktigare än miljontals döda.

  Han kanske syftade på Gulagarkipelagen, som i årtionden det inte fanns någon vetskap om och som åtskilliga ännu beskriver på ett förmildrande sätt.

  Vad gör omvärlden i dag åt situationen i Kongo eller i Zimbabwe och varför kunde man inte förhindra folkmordet i Darfur?

 8. tsolin skriver:

  Modigt av Bildt att ta ett så djärvt grepp och lägga ner ambassader även i EU-länder. Men klokt samtidigt. Vill oppositionen att vi skall finnas i alla länder i världen behöver nog Riksdagen skjuta till betydligt mer medel.

  Och det är viktigt att vi har ambassader i de ställen där vi har stora biståndsprogram och där miljoner – eller miljarder – av svenska skattemedel läggs varje år. I jämförelse med detta är nog kostnaden för en ambassad i Mali eller var vi nu är inte så stor.

  Det är rätt självklart att det är viktigare för oss att ha en ambassad i Kosovo än en på Filipinerna med tanke på det starka svenska engagemanget på Balkan, bistånd, fredsbevarande insatser etc.

 9. bestofmankind skriver:

  tsolin,

  Jag jämförde inte Filipinnerna med Kosovo. Läs mitt inlägg ovan.

  Varje land har något speciellt förhållande med andra länder, och det gäller att prioritera och överväga olika faktorer som spelar in. En av faktorerna är handel.

  Carl Bildt har mycket udda argumentation när det gäller ambassadnedläggningar.

  Men som sagt, det är Carl Bildt som bestämmer, jag är uppvuxen under Marcos regime där ingen har talan, så jag är van.

 10. bestofmankind skriver:

  P.S. tsolin,

  Jag har även uppfattat att det var helt okej för dig att stänga generalkonsulaten i New York.

 11. flyktingar skriver:

  un2here:

  Israels hårdnande attityd är en reaktion på allt mer obalanserad kritik. Det är Israel som har tröttnat på diverse lobbyisters ovilja (sic) att inse Israels dilemma. Israel är i konflikt med en motpart som inte vill förhandla. En motståndare som inte vill jämka och nå förlikning. Som ser förhalning av kompromisslösning som sitt starkaste kort.

  Därför genomför Israel ensidigt sin plan för tvåstatslösning. I brist på motpart som vill fred med Israel inbegriper denna två-statslösning ett odelat Jerusalem som Israels huvudstad. Detta sker trots att EU hänger på bromsspaken.

  Freden och förlikningen kommer att ske på marken långt innan rättviseivrarna tröttnat, som väl är. Inget fel i den kampen. Den är evig men vardag är vardag och Panta Rei. Det är den som erövrar vardagen som har makten att förändra, som äger revolutionen.

  De som sitter på gärdesgården må voja sig bäst de kan
  Endast genom att arbeta med Israel kan man påverka utvecklingen i Israel.

  notousacom:

  Jag hoppas att det inte kommer som någon chock för dig att Israel och USA är militära allierade. Läs också gärna Obamas löften till stöd för Israel i hans valrörelse.

  Också Sverige har stakra band med Israel på många plan. Ja, i det mesta faktiskt utom bistånds- och utrikespolitik…

  Även där vill man påpeka att skillnad nås i samverkan. Föga uppnås medelst abstrakta utspel och långdistansuttalanden.

  Mer av offentliga samarbetsprojekt mellan Sverige och Israel efterfrågas.

 12. tsolin skriver:

  BestofManKind
  Jag tycker knappast Bildts argument är särskilt ”udda” utan rätt logiska. UD har uppenbarligen för litet pengar för att kunna vara ”överallt” och utan att veta hur mycket en ambassad kostar att driva (eller hur mycket man sparar på att lägga ner en) är det väl rätt klart att verkligheten måste vara flexibel; man öppnar när det behövs och stänger när det inte behövs (eller när man får mer nytta av pengarna någonannanstans).

  New York håller jag med om är litet konstigt.

 13. un2here skriver:

  flyktingar säger: – Det är Israel som har tröttnat på diverse lobbyisters ovilja (sic) att inse Israels dilemma.

  ”Hur man fördriver ett folk utan att någon upptäcker det”?

 14. notousacom skriver:

  hej flyktingar,Vi vet som politiker set att det finns,militära ellireade , MEN de ska skapa fred inte bosättningar, krigsbrott och mer occupation..Annars varför anklagar man Hamas som har goda samtal med Iran för att befria Palestina.Varför får USA och Israel men inte HAMAS OCH iran..

  Obamas ord också att skapa fred och USA sa ATT iSRAEL MÅSTE LÄMNA vÄSTBANKEN OCH iSRAEL SÄGER nej..

  Kan de demokratiska länder som hjälp Israel göra rättvisan och freden??

  Då har Hamas och PLO med Hizbollah många länder som ger hjälp till de också men vad ska hända sen,politiker..

  Alla de som kritiserar ,palestinierna ,måste kritiserar sig själva först..

  Israel vill ha hela Palestina.De andra vill befria resten av Palestina..Om politikerna inte kan befria Palestina enligt FN:s lagar..då lämna och hjälpa de som vill befria Palestina enligt FN:s lagar..Och de har rätt rnligt internationell rätt..

  Största fel är att man försvara Israel orättvist och mot FN:s lagar och det är ett stort plus för de som vill ha terror så skapa ni fred nu..Rätt eller fel..Israels politik skapar terror,läste jag en bok sist..Tack

 15. flyktingar skriver:

  Hej notousacom. Israel vill inte ha hela Västbanken. Däremot vill Israel byta delar av Västbanken (ca 8%) mot områden som ligger på den israeliska sidan av det som blev vapenstilleståndslinje 1949. Israel vill absolut inte regera över palestinaaraberna. Absolut inte.

  Israel vill leva i fred sida vid sida med sina grannar. Våra grannars välgång är vår välgång, i Pkiin, såväl som Abu Dis. Men vi har också förvirrade grannar, som hellre drömmer tillsammans med någon Ahmadinejad långt borta, än bygger välfärd tillsammans med oss.

  Således, Israel kommer fortsätta skicka tydliga signaler och sätta ner foten. Minst lika tydliga som Iran och Hamas som säger att de vill förgöra Israel.

  Ett land som hotas med förintelse har inte råd att sänka garden en sekund. Israel är en demokrati och en stor andel av dess medborgare ger 3 år av sina liv till Israels militära försvar.

  Så du tycker jag försvarar Israel orättvist och mot FN:s lagar? Inse att jag behöver inte försvara Israel. Det försvarar sig självt mot alla hot, agerar på det sätt det finner lämpligt mot sina fiender varhelst de finns och frågar ingen om lov.

  Nej, Israel behöver ingen hjälp att skydda sig. Israel är speciellt duktigt på att skydda sig mot terror. Problemet är det motsatta. Det är
  palestinierna, som måste skydda sina barn från att luras av Iran, Al Quaida, glada anarkister och andra entusiaster, som vill få dem att bli terrorister med förödande konsekvenser (jämför Jenin, Gaza, säkerhetsbarriärer etc).

  Palestinas vänner måste bli mer ansvarstagande, förlika sig med Israel och bejaka det nya mellanöstern, som har alla förutsättningar att bli något helt underbart. Jobba på den kanten, så kommer alla knutar att lösas.

 16. […] Sr, K, S, Vg, 2, 3, 4, 5, N, 2, Svt, Tv2, P, 2, 3, 4, Vl, Sk, Kri, 2, Y, 2, L, Ns, Etc, Hd, 2, 3, C, Ex, 2, 3, Kt, Tv4, 2, Sr, Ln, F, Svt, […]

 17. notousacom skriver:

  Sänlla flyktingar…Under kriget mot Gaza sa Bush att kriget går vidare och israel bombar med förbjudna vapen..

  Bush skickade USAs bästa vapen till Israel..var var EU??

  Snälla till slut måste Israel göra fred.men vad väntar Israel på??

  Så måste bilda åsikter -kritik- mot Israels politik..det är en enda väg för freden…Folket i väst måste veta alla fakta,politiker..Tack.

 18. Pravo skriver:

  ”Det är rätt självklart att det är viktigare för oss att ha en ambassad i Kosovo än en på Filipinerna”.

  Det räcker med en ambassad i Belgrad. Varför ska Sverige ha en ambassad i ett NATO-protektorat utan tillstymmelse till varken demokrati eller självstyre? Flera länder har redan antytt att saker utvecklats i rikting mot att det börjar bli aktuellt att dra tillbaka sina erkännanden. Om Sverige i det läget väljer att bygga en ambassad blir det verkligen att gå emot strömmen och väldigt politiskt inkorrekt.

 19. notousacom skriver:

  Hej , Det här är inte bra.Det här är orättvisor..:-

  Ett brottsligt samarbete..mellan EU och Israel.!!!! vad säger USA-Obama-??
  PGS har gjort en rapport som skall vara till hjälp för alla som arbetar med Palestina/Israel-konflikten att få grepp om vad associeringsavtalet mellan EU och Israel innebär i form av fördelar och skyldigheter.
  Rapporten är ett försök att klarlägga denna snårskog och belysa samarbetet mellan EU och Israel, samt de förpliktelser som samarbetet innebär för båda parter, på ett mer lättillgängligt sätt med särskilt fokus på internationell rätt och mänskliga rättigheter.
  I rapporten presenterar vi också vilka krav och sanktionsmöjligheter som finns tillgängliga för att söka säkerställa att både Israel och EU i framtiden lever upp till de skyldigheter de har åtagit sig i relation till internationell rätt och mänskliga rättigheter.

  Detta är brott mot Palestinafrågan..Detta är mer krig,brott, krigsbrott i mellanöstern..Detta är utan ansvar..
  Varför dör USAs soldater och för vem??
  Folket i USA måste veta allt om allt..TACK

 20. un2here skriver:

  notousacom,

  Ta med länken till dina urklipp så att det går att hålla pejl på vem det är och vad som egentligen är på gång? Jag vet åtminstone en ambassad här i stan som kan tänkas vara lite nyfikna :-D

  ”… I rapporten presenterar vi också vilka krav och sanktionsmöjligheter som finns tillgängliga för att söka säkerställa att både Israel och EU i framtiden lever upp till de skyldigheter de har åtagit sig i relation till internationell rätt och mänskliga rättigheter.”

  EU:s associeringsavtal med Israel ur ett människorättsperspektiv. [pdf]

 21. notousacom skriver:

  Hej , Det här är inte bra:-

  EU:s associeringsavtal med Israel ur ett människorättsperspektiv. [pdf]

  MVH

 22. perfro skriver:

  Ta del av FAKTA OM GAZAKRIGET så får alla de som förbehållslös kritiserar ISRAEL den andra sidans version utifrån en rad olika aspekter.

 23. notousacom skriver:

  Hej,Bildt..Vi teror att det är dag för freden:-( här är ny USAs spel som koster oss mycket)..Varsågoda.

  Bibeln koder” (ord)på USAs afghanska, irakiska armén Guns

  Al Jazeera David Chater rapporter om
  konsekvenserna av religiösa Gun sevärdheter
  US-made gevär skrivas med Bibeln koder ( ord) som används av amerikanska styrkor och afghaner att bekämpa talibanerna.
  Vapnen kommer från Trijicon, en tillverkare med säte i Wixom, Michigan, som levererar den amerikanska militären. Företagets nu avlidne grundare, Glyn Bandon började den praxis som fortsätter idag.
  David Chater, Al Jazeeras korrespondent i den afghanska huvudstaden Kabul, sade: ”Det är en samlingspunkt rop för talibanerna. Det ger dem ett propagandaverktyg.
  ”De har alltid försökt att måla den amerikanska insatsen i Afghanistan som en kristen kampanj.”
  ”Alarmerande”
  General David Petraeus, chefen för USA: s Central Command, som övervakar USA: s militära operationer i Irak och Afghanistan, kallad inskriptioner, som han sa att han bara lärt mig om på onsdag, ”störa”.

  Inskrifterna omfattar inte själva texten ur Bibeln utan hänvisar numeriskt med passager
  ”Detta är ett allvarligt bekymmer för mig och de andra befälhavarna i Irak och Afghanistan, eftersom det verkligen ger ett intryck som absolut motsats till vad vi har försökt att göra, sade han vid Centret för strategiska och internationella studier i Washington på torsdagen.
  Nato-talesman i Afghanistan medgav att inskriptioner var olämpligt men sade att vapnen skulle förbli i bruk för tillfället.
  Intervjuas av Al Jazeera på torsdag, säger överste Gregory Breazile, på Nato Training Command i Afghanistan: ”Vi fick höra om det i går kväll och när vi tittade in i det, märkte vi att det var sant.

 24. kris08 skriver:

  Fortsatt israeliskt förakt mot EU, FN och mänskliga rättigheter! Skamligt att det fortfarande finns folk som försvarar ghetton:

  Israel hindrade igår tre välkända försvarare av mänskliga rättigheter att lämna Gaza. De skulle ha deltagit i en internationell konferens nästa vecka, i Belgien, på inbjudan av Diakonia.
  Issam Younis och Mahmoud Abu Rahma kommer från organisationen Al Mezan, en av Diakonias partner i det ockuperade palestinska territoriet. Även Raji Souranifrån Palestinian Center for Human Rights har nekats utresetillstånd.

  Klicka för att komma åt 080912_MR-foersvarare_foerhindras_laemna_Gaza.pdf

  Israel förbjöd på söndagen Belgiens utvecklingsminister Charles Michel att resa in i Gazaremsan.
  ”Sådana besök stärker Hamasregimen och får den att verka legitim,” förklarade vice utrikesminister Danny Ayalon i ett skrivet uttalande.
  Michel kallade förbudet oacceptabelt och sade att han skulle ta ärendet till EU, rapporterade tv-kanalen RTL-TVI.
  Belgien har lovat ut bidrag för skolbyggen till de FN-organ som arbetar för palestinier i Gaza, men byggena har inte kunnat starta till följd av att Israel blockerar gränserna och handeln.
  http://www2.unt.se/article/1,1826,MC=17-AV_ID=1007177,00.html?from=latestnav

%d bloggare gillar detta: