A Little War that Shook the World

Det är titeln på en bok som Ron Asmus – f d amerikansk diplomat och nu chef för GMF i Bryssel – skrivit om det vidare spelet kring kriget i augusti 2008 mellan Ryssland och Georgien.

Boken kommer ut och presenteras i dagarna. Och i morgon bitti skall bl a jag diskutera boken och dess olika bedömningar på ett frukostmöte i Bryssel.

Kriget förblir viktigt att analysera och dra slutsatser av, och alldeles säkert kommer Asmus bok att vara viktig i det avseendet.

Tidigare har ju en oberoende granskning tillsatt av EU granskat och dokumenterat händelseförloppet.

Den granskningen var viktig såväl vad gäller händelseförloppet som de folkrättsliga bedömningarna, men hade inte förmågan att på samma sätt som Asmus sätta in saker i dess politiska sammanhang eller granska och kommentera det mer politiska skeendet.

Mycket har sagts och skrivits om detaljerna i händelseutvecklingen torsdagen den 7 augusti 2008.

Att georgiska trupper sent på kvällen satte igång en offensiv mot Tshinvali i Sydossetien är alldeles klart, men spelet som ledde fram till detta betydligt mindre så.

Då handlar det såväl om de vidare politiska relationerna mellan de bägge länderna som om den vidare utvecklingen tidigare detta år och om det mer detaljerade förloppet dygnet före det upptrappade kriget.

Hur starka var de provokationer som ledde till detta beslut? Vad hade Ryssland redan fört in i Sydossetien som förberedelse för en vidare konflikt?

Den s k Tagliavini-rapporten ger inte riktigt klara besked på den punkten, och Asmus bok gör det i grunden inte heller.

Men vad boken gör är att teckna bilden av de politiska och diplomatiska utvecklingar – medvetna steg liksom missade möjligheter –  som ledde fram till denna konfrontation, och sätter in dem i det större sammanhanget.

This was the clash between a twenty-first century Western world that saw the extension of democratic integration closer to Moscow’s borders as a positive step toward greater stability and a Russia that was returning to the habits of nineteenth-century great power thinking and views it as a threat.”

Så formulerar Ron Asmus sin övergripande bedömning av den motsättning som ledde fram till det lilla kriget som skakade världen.

Och jag noterar f ö att den s k Tagliavini-rapporten faktiskt på sitt lite styltigare sätt har liknande tankar.

The wave of newly-founded self-consciousness that followed political changes in Georgia since the end of 2003 clashed with another wave of assertiveness emanating from a Russian Federation which tries to establish a privileged zone in its ‘near abroad’, where developments and events thought to be detrimental top Russia’s interests were not easily accepted.”

Och det är mot den bakgrunden vi skall föra en diskussion i Bryssel på onsdag morgon.

17 Responses to A Little War that Shook the World

 1. mrmhalland01 skriver:

  Nej Carl Bildt !

  Stanna hemma och skriv lite artiklar i de stora dagstidningarna och tala om vad ni åstadkommit senaste halvåret som ordförande.
  Även vad regeringen har åstadkommit under mandatperioden.

  Det är snart val.
  Nu måste alla hjälpas åt och berätta för alla som inte vet vad ni lovade och vad som har gjorts.

  Bokcirkel kan du ägna dig åt när du blivit pensionär.

 2. Pravo skriver:

  Hej Carl,

  har du någon kommentar om den avgående kroatiske presidentens uttalande idag?

  ”Outgoing Croatian President Stjepan Mesić said that he would send the military to cripple RS if it called a secession referendum.”

  http://www.b92.net/eng/news/region-article.php?yyyy=2010&mm=01&dd=19&nav_id=64600

  Hur skulle EU reagera om Kroatien startade ett nytt krig i Bosnien?

 3. notousacom skriver:

  Hej Bildt, Med respekt vill säga att du måste försvara Sveriges rykte..Sverige med freden och rättvisan..Stoppa alla krig och rättvisor..Världen behöver alla modiga politiker,Bildt..Världen mår inte bra..

  Krig ,orättvisor,fattigdom och sjukdom finns i världen..Brott,krigsbrott mot civila medvetet,hat, hot, rasism, förtryck,våld, ockupation, massmord, onda makter och terror finns i världen..Påven och politikerna är så tysta om allt detta..Varför???..Varför kaninte Påven kritisera USA och Israel??.Påven och politikerna bör tala sant med folket om allt..Läs det här -Fakta- om USAs-Bushs krig mot Irak.varsågoda:-

  Jack Straws brev till Tony Blair 2503 2002.
  Kriget mot Irak är Bushs och Blairs lögner,hat ,hot , krigsbrott,förtryck,massmord och terror mot hela arabvärlden-muslimerna och mot Mellanöstern..USA,UK,Israel,AIPAC och USAs kongress är skyldiga .Irak är förstört totalt.1,5 miljoner dog. 2 miljoner barn går inte till skolan.3 miljoner kvinnor har förlorat deras män.4 miljoner har lämnat Irak.sjukhus och skolor och fabrikar är förstört. El, vatten och luft är förstört. Barn får canser mer och mer.USA har bombat allt medvetet..Halv miljon barn dog 1990-2004.USA och UK ska betala alla ersättningar för Irak-kriget.Var är FN och (EU)??.Bush och Blair är mördare och terrorister..
  Ett år före invasionen av Irak varnade utrikesminister Jack Straw i ett hemligt personligt brev den 25 03 2002 premärminister Tony Blair för följderna.
  Straw: ”En ersättnings-regim garanterar inte att bli bättre än Saddam Husseins styre.”och att ett krig mot Irak ska vara orättvist och utan rätt.Blair går vidare med Bush ..Det är Blair största fel i sitt liv.USA och UK med Israel ska betala alla ersättningar till Iraks fokl..De har förstört livet för 27 miljoner i Irak..Irak är förstört totalt..
  Detta var 10 dagar innan Blairs möte med Bush i Texas, april 2002.
  Brevet kommer att bli ett huvudbevis i den pågående utredningen om Irakkriget.Blair och Bush är mördare ,war criminals och terrorists..UK och USA ska betala alla ersättningar till Irak..Bush ,är kristen sionister, fick Israels order på att bush måste kriga mot Irak..AIPAC i USA vill ha ett krig mot Irak också..AIPAC styr USAs politik,USAs kongress o Mellanösterns politik.. Var är FN??..
  Revealed: Jack Straw’s secret warning to Tony Blair on Iraq
  (Times, January 17 2010)
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article6991087.ece

 4. mrmhalland01 skriver:

  Just nu känns det mindre bråttom att få in Balkanländerna i EU, med fri rörlighet.

 5. tsolin skriver:

  Pravo,

  Sä här sägs Mesic ha uttalat sig (se nedasn). Jag tycker inte det är särskilt anmärkningsvärt. Kroatiern är en av garantörerna av Daytonfördraget. Att kalla till folkomröstning i RS om självständighet vore ett flagrant brott mot Dayton som skulle ge rätt att ingripa. Serbiens president Tadic har gjort helt klart att han till fullo stödjer Bosniens integritet och absolut inte stödjer självständighet för RS.

  Så det är Dodik som är ute på mycket farlig mark, inte Mesic (vars uttalande – han avgår ju nu – nog får ses som blott retorik)

  said, according to Rijeka daily Novi List, that if Republic of Srpska (RS) Prime Minister Milorad Dodik was to call a referendum for toppling the Dayton Agreement, he would send the Croatian military immediately, which would cripple the RS, “which would then have to disappear”, by closing the corridor by near the northern town of Brčko.

  At Tuesday’s informal meeting with journalists, Mesić said that Croatia is a Dayton Agreement guarantor, and that if he were the president at the time that such a referendum was announced, he would use the military against RS in the corridor near the Sava River .

  “It is unbelievable how much Dodik is fooling the international community,” Mesić said, adding that the RS prime minister “thinks that the world will grow tired of Bosnia-Herzegovina and that a referendum for secession will be announced”.

 6. spanaren skriver:

  Georgien kom under ryskt styre samtidigt som Finland
  i samband med Napoleonkrigen i Europa och har bara
  fram till idag varit självständigt en kort tid i
  samband med Rysslands första geopolitiska katastrof
  under förra århundradet. En annan konfliktorsak är
  de i Sovjet av olika politiska skäl uppdragna
  konstlade gränserna – gäller inte bara Georgien –
  och inbördeskriget i samband med Sovjets upplösning.
  Historien har varken tagit slut idag eller börjat 1991…

  Den nuvarande georgiske presidenten Sakasjvilij är
  tydligen inte än idag främmande för att åter ta till
  militära kraftmedel mot Stormakten oavsett följderna.
  Det ryska svaret blir då troligen i linje med övningen
  ”Kavkaz-2009” med insats av fallskärmstrupp och
  marininfanteri som landstiger med nyinköpt tonnage
  från Frankrike (Mistral-klass). Kriget 2008 varade
  i fem dagar. Törhända är en eventuell ny konflikt
  över på fem timmar.(Ryska pansarkilar står idag
  redo en timmes körning från Tblisi.)

  En alternativt fredlig utveckling är att det blir
  ett regimskifte i Georgien liknande det som nu skett i Ukraina och att Sakasjvilijs antiryska politik går samma öde till mötes som Jusjenkos gjorde i Ukraina

  I vårt närområde är det kanske inte helt otänkbart
  att majoriteten av väljarna i Lettland börjar fråga
  sig om unionsbytet var i alla stycken till deras
  fördel…..

  http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/russia-to-the-rescue/397672.html

 7. perfro skriver:

  Vi ser här på bloggen ett inlägg som försvarar att massmördaren Saddam Hussein ska få fortsätta sin terrorpolitik och även syftande till att Irak skulle få kontroll över
  Mellersta Österns stora oljetillgångar.Även det var det USA som förhindrade det.

  Nu pågår en demokratiseringsprocess i Irak. De etniska motsättningarna börjar överbryggas.
  Landet får egen kontroll över sitt rättsväsende och likaså av kontrollen mot den terrorism, som skilda terrorgrupper nästan dagligen använt sig av, vilket inte minst civilbefolkningen fått lida av.
  Var finns kritiken mot detta?

  Till det positiva i Irak hör också att landet får en uppbyggd infrastruktur inom en rad områden och att investerare utifrån söker sig dit.

  Den gamla sanktionspolitiken existerar inte längre. Även vårt land har en ambassad på plats.
  Kampen mot terrorismen är numera en global företeelse om än koncentrerad till vissa länder men med särskild udd riktad mot USA, Israel, Afghanistan

  Även Ryssland och Kina vill inte bara ha dominerande inflytande inom sitt närområde, kriget mot Georgien visade också på att man ville införliva ett par georgiska provinser med Ryssland.
  Det kunde västvärlden inte förhindra.

  Tyvärr verkar det som om EU:s östblockspolitik som inte minst Carl är en förespråkare för inte kan genomföras i varje fall på kort sikt.

  Den inre utvecklingen i Georgien och i Ukraina tyder på det.

  Likaså finns det i regionen politiker som hellre lierar sig med Ryssland än vill utveckla sina länder i mer demokratisk riktning.

 8. flyktingar skriver:

  Människans villkor att leva mitt emellan gårdagens framtid och morgondagens historia framkommer med stor tydlighet i ditt referat av nämnda bok. Vi understödjer den generella trenden mot ökade fri- och rättigheter men om denna process accellererar för fort och man tappar balansen kan resultatet bli social kaos, ibland irreparabel, med stort mänskligt lidande som följd.

  I Ryssland lever man med ett nationalistiskt arv från 1800-talet – Moder Ryssland – och från 1900-talet ett sovietiskt arv i geopolitisk konfrontation med väst. När man sätter tidsplanen för exempelvis Georgiens frigörelse från Rysslan kan man inte bortse ifrån denna ryggsäck .

  Människan lever sin stund på jorden. Blir förändringarna för stora under för kort tidsperiod, så löper hon stor risk att bli alienerad i sin egen vardag. I det läget förlorar samhället sin styrförmåga, vilket anarkister välkomnar. Finns det en biologisk klocka för hållbara social evolution?

 9. Kachina skriver:

  ”Finns det en biologisk klocka för hållbara social evolution?”

  Nej, det finns bara fixpunkter där vi väljer riktning i utvecklingen av det individuella och kollektiva medvetandet.

  Franska revolutionen, 1800-talets frikyrkor och industrialisering, nyskapandet av statsskicken efter första världskriget, ländernas satsning på social utveckling och utbildning efter andra världskriget, momsen som finansierade alltihop,……..m.m.

  Exempel på fel val vid olika fixpunkter är de rasbiologiska strömningarna mellan och under andra världskriget. En idioti som Sverige inte gjorde sig fri från förrän på 60-talet, då bildningen kom att sitta i högsätet.

  Nästa märkliga felnavigation kom på 80-talet när kolaberoende finansvalpar ledde världen in i en nyliberalism, en globalisering som skulle regisseras och administreras av USA. Den nyliberalismen tog även upp den rasbiologiska tråden i en ny klädnad, den socialekonomiska utfasningen av individer vars sinnen inte hunnit anpassas till de djuriska lagarna.

  Nu står vi inför ögonblicket när vi måste ”face the failure”. Det är en ny fixpunkt och frågan är vilken väg vi skall välja, vänster höger, rakt fram eller kanske backa till den fixpunkt då vi valde fel väg.

  Den biologiska klockan tickar oerhört sakta och verktyget är i princip färdigutvecklat. Det återstå en förändring i ögat och seendet, en fixpunkt lika stor eller större än övergången mellan neandertal/cro magnon, från färgblinda till färgseende, nämligen att vi kommer att se in i vår närliggande dimension.

  När detta kommer, eller om den här civilasitionen skall förintas och återuppbyggas innan den tiden, har jag ingen aning om.

  Däremot är jag helt säker på att om vi inte skall förgöra oss själva, måste vi fullständigt förinta och utradera det nationalekonomiska och socialekonomiska tänkandet vi inledde på 80-talet.

  En nation är en familj och varken nation eller familj kan drivas som aktiebolag och bokföringsmässigt redovisas på aktiebolagsgrunder. De kan bara vara kolaberoende finansvalpar som kan hitta på att far, mor och syskon skall börja interndebitera varandra.

  Man måste skilja på nation och näringsliv.

 10. Pravo skriver:

  tsolin,

  Om Bosniak-Kroatiska entiteten försöker centralisera styret är det de som bryter mot Daytonavtalet. När väl Daytonavtalet är brutet är det sedan fritt fram för Dodik & Co att anordna en folkomröstning (referendum) angående utträde ur Bosnien, precis som Kosovo gjorde. Skillnaden är att RS utträde ur Bosnien är helt lagligt om Daytonavtalet bryts. Kosovos utträde ur Serbien är däremot inte förenligt med internationell lagstiftning (resolution 1244, Helsingforsavtalet etc).

  Enbart med dubbla standarder kan man försvara Kosovos utträde ur Serbien men inte RS utträde ur Bosnien.

  Men så länge Daytonavtalet gäller blir det inget utträde. Det är inte Dodik som hotar att bryta avtalet, det är Bosniak-Kroatiska entiteten som är ute på djupt vatten.

 11. notousacom skriver:

  Hej alla ,,Medier kan inte lura folket..Det finns fakta om allt..CIA och Israel med Israels vapen var i Georgien???

  Varför vill inte media skriva om det??..Ryssland tyckte att USA gick för lång bara..Tack.

 12. notousacom skriver:

  hej perfro, Saddam var bästa vän till USA..Varför ska man förstöra Irak så här ?? vem har ansvaret? vem vill det och Bushs och Blairs lögner kom fram idag??

  AIPAC fick beställa kriget för Israels skull..

 13. tsolin skriver:

  Pravo

  Nja, riktigt så enkelt tror jag inte det är.

  Om Kosovos utträde var folkrättsvidrigt eller ej kommer vi i år att få ett svar på, från internationella domstolen i Haag dit Serbien skjutit frågan.

  Det går att hitta argument både för och emot. FÖR är väl exempelvis att se Kosovos frigörelse från serbisk kontroll som ett sista led i en avkoloniseringsprocess (eller ett sista led i gamla Jugoslaviens upplösning, om man så vill).

  NATOs intervention 1999 (om den kan man i och för sig diskutera) lade också grunden för självständigheten genom att lägga Kosovo under FN-förvaltning. Det vore absurt att tänka sig att kontrollen över Kosovo efter tio års FN-styre skulle ha lämnats över till Serbien, som inte fanns 1999 (då hette landet fortfarande Förbundsrepubliken Jugoslavien och bestod av två delar, Serbien och Montenegro).

  Någon rätt till utträde för RS ur BiH finns däremot absolut inte, hur man än vänder och vrider på argumenten. Grundvalen där är Daytonöverenskommelsen 1995, som tillkom efter tre års förödande krig och som garanteras av flera stater, däribland Serbien och Kroatien.

  Självklart kan inte heller den kroatisk-muslimska delen av BiH heller ändra statusen. Men det förefaller mig som om det framför allt är Dodik som nu driver ett mycket farligt spel genom att öppet tala om planer för en folkomröstning om självständighet/utträde. Farligt därför att Serbien kommer inte att komma till RS hjälp denna gång (som Milosevic gjorde 1992) medan mycket väl Kroatien kan provoceras till att ingripa om Dodik försöker bryta loss RS.

 14. vibili skriver:

  Pravo & Tsolin,

  Kan Kroatien bara gå inn i en helt annan stat, Bosnien och Hercegovina, och operera med sin armé på egen hand, med tanke på att Kroatien är faktiskt fullvärdig medlem i NATO!?

  Bara att hota med detta hörs fel ut…

 15. notousacom skriver:

  Hej Bildt, Kan man ta det bästa från Palmes politik och man arbetar med..Jag vill att man ska prova på igen så här:-

  Hej Mona ,, Var är Palmes Politik,Mona???.Var är Palmes vänner ,sverige och rättvisan??..Vad sa Palme om allt?? Och Sveriges utrikespolitik??.
  Vi kommer aldrig att glömma Palme, Palmes tankar, Palmes ord och Palmes samvete..
  Palme var den bästa och den sista..Palme var politiken och politiken var Palme..Palme var freden , friheten och folkrätten…Palme var Sveriges fakta till hela världen..Var är Palme ,Mona ?? Vem har skjutit sista skottet mot Palme???
  Ska vi se Palmes politik leva igen ??Alla ska kunna Palmes politik .Alla ska lära sig Palmes politik..Alla ska älska Palmes politik..Alla ska leva med Palmes vilja.Politiken är att vilja, sa Olof Palme..Vi väntar på dig ,Olof Palme!..Tack, Mona..

 16. Kachina skriver:

  Personkult och myt är ingen bra grund för samhällsbygget.

 17. mrmhalland01 skriver:

  Alla ska lära sig Palmes åsikter och politik, så vi aldrig någonsin hamnar där igen…

%d bloggare gillar detta: