Stort steg för hela regionen

Att förankra Serbien fast i den europeiska integerationsprocessen är av alldeles avgörande betydelse för de långsiktiga möjligheterna till fred och förståelse i denna genom historien stundtals rätt volatila del av vårt Europa.

Och det steg som tas i dag – när Serbien lämnar i sin ansökan om medlemskap – är från denna utgångspunkt av mycket stor betydelse för regionen i dess helhet.

Med Boris Tadic’s parti DS i ledningen har Serbien den mest Europa- och reformorienterade ledningen i sin moderna historia.

Ansökningen nu – som har brett stöd i landet – innebär att denna inriktning av politiken säkras för kommande år. Betydelsen av det kan knappast överskattas.

Vi har olika meningar om Kosovo, men det skall noteras att vi trots detta lyckats att hantera den alls icke okomplicerade processen kring Kosovos självständighet i början av förra året smidigare än vad de flesta hade trott vara möjligt.

Det säger sig självt att medlemskapet inte kommer att komma omedelbart.

Det kommer att ta ett antal månader innan ministerrådet – under spanskt ordförandeskap – kommer att sända ansökan vidare till kommissionen, och sedan skulle jag tro att det kommer att ta upp mot ett år innan kommissionen återkommer med sin mer detaljerade bedömning.

Först därefter blir det aktuellt med en mer konkret diskussion om förhandlingsstart, och därefter skall kapitel efter kapital förhandlas på det sätt som vi ju nu är på väg in i slutfasen med vad gäller Kroatien.

Viktigt är se dagens händelse också i det samlade regionala perspektivet.

Då skall noteras – förutom Kroatien som jag skrev om i går – att Albanien och Montenegro redan ligger hos kommissionen för bedömning, liksom att kommissionen rekommenderat förhandlingsstart för FYROM/Makedonien och den frågan också kommer upp senare under det spanska ordförandeskapet.

Jag hade egentligen önskat att Bosnien hade kunnat ansöka samtidigt som Serbien. På många sätt hade det varit bra.

I grunden var det för att göra det möjligt som USA:s biträdande utrikesminister Jim Steinberg och jag två gånger under hösten besökte Sarajevo för att informera de politiska ledarna där om vad som krävdes för att detta – liksom för att få s k MAP-status inom Nato – skulle vara möjligt.

Och jag informerade dem då också om att jag såg starkt ökade möjligheter för en serbisk ansökan inom en nära framtid.

Jag ville inte att de skulle vara överraskande – och att de skulle se riskerna med att åter hamna på efterkälken. Jag hoppades att de skulle lärt sig av sitt misslyckande när det gäller visaliberaliseringen.

Nu kan jag bara hoppas att dagens händelse kommer att ge dem ett tydligt budskap om betydelsen av att ta de steg som krävs för att inte Bosnien skall komma alltför mycket på efterkälken.

De vet mycket precist vad som behöver göras.

Men de måste själva göra det – ingen annan kan göra det för dem.

Också vad gäller Kosovo är det viktigt att vi kan ge ett tydligare framtidsperspektiv. Kommissionen har ju för avsikt att arbeta fram ett avtal med landet som i sak ligger de s k SAA-avtalen med regionens andra länder nära.

Under tiden fortsätter vår EULEX-mission där sitt viktiga arbete för att hjälpa till att bygga en fungerande rättsordning och en fungerande rättsstat – det är en förutsättning också för en fungerande ekonomi och en stabil politisk utveckling.

Allt detta arbete i regionen i dess helhet kommer alldeles självklart att underlättas med dagens viktiga steg mot en fast förankring också av Serbien i det europeiska integrationsarbetet.

Klockan halv tre i eftermiddag lämnar Boris Tadic medlemskapsansökan till Fredrik Reinfeldt.

31 Responses to Stort steg för hela regionen

 1. sydsvenskeurope skriver:

  Serbien är forna Jugoslaviens ”motor” och ett stabilt, integrerat Serbien är till gagn för hela västra Balkan. En hel generation serber (17år) har varit isolerade på grund av upplösningskrigen. Nu kan de äntligen få framtidsperspektiv och känna sig som jämbördiga europeiska ungdomar, studenter mm. Snart blir det återigen helt normalt att åka mellan Belgrad och Budapest, Wien med flera centraleuropeiska städer. Kanske kan vi i ”Västeuropa” också få en mer objektiv och nyanserad bild av serber och Serbien.

 2. perfro skriver:

  Det vore så väl om alla europeiska länder även är välkomna in i EU.
  Det ska de också vara, men de måste också uppfylla väl formulerade krav först.

  Serbien är ansvarigt ör ett krig på Balkand som ledde till folkmord på albanerna och där syftet var serbisk hegemoni.

  Denna del är ännu inte helt avklarad. Det gäller inte minst gentemot Kosovo och att flera av krigsförbrytarna, här och var ansedda som folkhjältar, ännu tillåts gå på fri fot.

  Det utrikesdepartement som Carl har ansvaret för har sammanställt en lång lista på sånt som Serbien först måste uppfylla innan dess att medlemskaps förhandlingar med förankring hos andra länder kan påbörjas.

  Även detta måste göras klart för den serbiska regimen.

  Även om tuffa krav måste ställas så måste siktet vara inställt på att Europas svaga hörn ska bli en fredlig region mot demokrati och marknadsekonomi.

  Likaväl som inlemmande av forna kommunistländer så blir det en stor utmaning för nuvarande 27 medlemstater.

  Reinfeldt, Carl och Borg har gjort storartade insatser under ordförandeskapet; de kan även fortsätta.

 3. tsolin skriver:

  Positivt att Serbien söker medlemsskap i EU. När hela Balkan kommer in – inklusive Bosnien och Hercegovina -kommer det att ge en väldigt stark impuls till fredsbyggande. EU är ju det största och mest välfungerande fredsprojekt någonsin, eftersom det bygger på frivillighet och inte på ockupation och tvång.

  Det kommer att ta tid. Haagtribunalen är en sak som återstår för serberna, men om jag förstått det rätt är det bara två skurkar kvar som Serbien har att gripa (Mladic och en till).

  Kroaterna har lämnat ut alla sina skurkar, men samarbetar ännu inte till hundra procent eftersom det finne en del nyckelinformation om kroaternas agerande under kriget (övergrepp mot bosnier och mot serber) som man vägrat lämna ut eftersom det ”försvunnit”.

  Ett senare steg blir när både serber och kroater erkänner inför varandra – och framför allt gentemot bosnierna – att man begick många övergrepp. Det behövs en sorts katarsis i dessa två länder av det slag som tyskarna har genomgått under nu tre generationer. Detta för att också förhindra att dessa typer av tragedier upprepas i framtiden.

  Tyvärr är det nog så på många håll i den postkommunistiska världen – och inte bara på Balkan – att alla ser sig själv som offer och få vågar erkänna att man, samtidigt som man lidit, också själva har begått övergrepp.

  Jag återkommer till vad jag skrev häromdagen, som kommentar till ett annat inlägg av Bildt, att också länder som Ukraina, Vitryssland, Moldavien och ocks¨så småningom Georgien bör släppas in i EU – när de uppfyller kraven förstås. Vågar jag gissa på att det tar 15-20 år? Ingen har rätt att förändra dem denna väg, om de väler den. De är länder med en europeisk identitet som legat i Rysslands skugga i årtioenden eller århundraden. Denna integration bör ske i lugn och ro, men det bör vra dessa länder som bestämmer takten (och definitivt inte Moskvas ”säkerhetspolitiska intressen” som avgör).

 4. Pravo skriver:

  perfro, du har rätt i ditt inlägg. Förutom delen att ”serbien är ansvarigt för folkmord”. Det har inte skett något folkmord i Kosovokriget. Ja visst ja, förutom delen att Serbien är ansvarigt för kriget också. Det var USA och Storbritannien som startade kriget genom att stötta en lokal terroristorganisation. Förutom den biten att krigsförbrytarna tillåts gå på fri fot. Alla serbiska krigsförbrytare från Kosovokriget har skickats till Haag. Däremot går de albanska krigsförbrytarna fria.

  EU borde också ställa krav på Albanien att samarbeta med krigsförbrytartribunalen i utredningen om ”gula huset” där serbiska krigsfångar mördades för sina organ av Hashim Thaci och hans terroristorganisation UCK. Deras organ såldes sedan på svarta marknaden.

  Krigsförbrytartribunalen borde ställa samtliga personer till svars som stöttade terroristorganisationen. Bill Clinton, Madeleine Albright, Tony Blair med flera. Kosovo är inte ett avslutat kapitel. Många krigsförbrytare från väst går fria, liksom deras lakejer på Balkan. Det är tragikomiskt att först stötta terrorister både i Bosnien och Kosovo och sedan, endast 2 år senare, starta ett ”krig mot terrorismen”. Västvärlden har verkligen blivit galen.

 5. Pravo skriver:

  Medan vi ändå är inne på ämnet kan jag rekommendera den här nyinspelade kanadensiska dokumentären, som nyligen gick på RT:

 6. […] Carl Bildt, ordförandewebben, DN, Claes Arvidsson […]

 7. silversurferzzz skriver:

  Dear Mr. Bildt,

  thank you for finally, at least two days before Christmas you are mentioning that there are other countries as well in the Balkans that would need and appreciate your attention like Kosovo, Bosnia and Albania.

  Rewarding a Country like Serbia who’s leaders, police and the army committed the biggest crimes in Europe after the Second World War is a real precedence.

  Rewarding a country that still has thousand of non-returned Albanian bodies in mass graves in Serbia, a country with the biggest war crime criminal Mr. Mladic and others are still at large, a country where his citizen killed a Swedish Prime Minister in a Supermarket and the country where criminals killed their own prime minister Djindjic is really a non-sense.

  While on the other side victims in Bosnia and Kosovo will still have to wait for a free travel when at the same time their perpetrators are freely moving around.

  We are recently getting the opinion that in order to be rewarded by someone in EU, basically you will have to commit crimes against humanity.

  Do not let us down!

 8. alnabone skriver:

  Hur pass infekterad är denna fråga om det som hände eller inte hände nere på balkan?

  Vad som hänt kan vi ju inte eller aldrig göra något åt?

  Är det inte bättre att fokusera på framtiden i stället för att gräva ner sig i det förflutna? Framtiden är ju dock det enda vi kan påverka bortsett från det som ödet för med sig…

  En tanke bara, så här inför julen…

 9. medolino skriver:

  Bra jobbat CB!!!

  Tack for ditt engagemang kring deblockaden av Kroatiens EU-forhandlingar och Serbiens EU-ansokan. Synd att BiH envisas med att kliva pa delvis egentillverkade trampminor kallade ”etniska smallkarameller”. Lat oss hoppas att BiH:s politiska orientering kommer att andras nu nar EU sa tydligt demonstrerat sin positiva relation till Kroatien och Serbien.
  Kroaterna, framforallt kroatiska politiker, glads at de hagrande EU-fonder som snart stalls till deras forfogan. Lat oss hoppas att EU tillampar rigorosa kontroller av var och hur dessa pengar kommer att anvandas. I nulaget finns bara tva kroatiska parlamentariker som med sakerhet inte ar involverade i korrumperade aktiviteter och som inte skulle missbruka dessa fonder for egen vinning. En ar din kompis Vesna Pusic, den andra ar min kompis Dragutin Lesar.

  Som sagt, tack for dessa sex manader av hart arbete och engagemang.

  CESTIT BOZIC i SRETNA NOVA GODINA!

 10. Pravo skriver:

  alnabone, det finns nog en hel del som vill glömma det som hänt och gå vidare. Det passar bra för sådana som begått brott men inte blivit dömda för dem. Vi som redan sonat våra brott däremot ser helst att även andra sidan döms för sina brott. En rättvis bild av kriget kan inte göras om inte albanerna och de utomstående krafterna också skickar sina inblandade till Haag. Annars får vi hålla till godo med revisionistiska partsinlagor som den engelska kommentaren ovan, som radar upp falska påståenden utan att nämna några källor. Se filmen i stället, den är gjord av utomstående som inte är part i konflikten.

  För övrigt kan det vara intressant att återge de tre frågor som ställdes till ICJ sista dagen på rättegången angående Kosovos unilaterala självständighetsdeklaration, som tagits upp tidigare.

  1. Sierra Leone ställde frågan om internationell lag tillåter självständighetsförklaringar utanför en kontext av avkolonisering.

  2. Markocko undrade om Kosovo’s provisoriska institutioner 2007 kampanjade på en platform där de sade att de skulle förklara självständighet unilateralt direkt efter de blivit valda, eller om de presenterat självständighet som ett alternativ.

  3. Brasilien frågade ICJ om Ramboulliet-avtalet tillåter seccession och om så är fallet, under vilka förutsättningar.

  Dessa tre frågor kom alltså utöver de presentationer som varje land hållit tidigare under rättegången. Framför allt fråga 1 är intressant eftersom den rör så många andra områden, massor av frusna konflikter med potential att både tina och koka upp.

 11. silversurferzzz skriver:

  Dear Mr.Pravo,

  Kosovo has so far recognized:

  64 out of 192 United Nations (UN) Member States (33.33%)

  But the fact is that Countries that formally recognize Kosovo make up 71.94% of the World’s Total nominal GDP

  7 out of 7 G7 Member Countries (100%)
  (and by 7 out of 8 G8 (G7 + Russia) Member Countries or 87.5% )

  3 out of 5 UN Security Council (UNSC) Permanent Member States (60%)

  22 out of 27 European Union (EU) Member States (81.48%)

  24 out of 28 NATO Member States (85.71%)

  33 out of 47 Council of Europe (COE) Member States (70.21%)

  35 out of 56 OSCE Member States (62.5%)

  14 out of 57 OIC Member States (24.56%)

  5 out of 22 Arab League Member States (22.73%)

  (Data collected from CIA factbook and World Bank)

  Cheers!

 12. tsolin skriver:

  Pravo 10.03

  Du skriver att det inte begicks något folkmord i Kosovo. Det är nog rätt i juridisk mening. Ett stort problem med Balkankrigen på 90-talet var att så många kastar omkring sig tämligen oansvariga anklagelser ”genocid”, ”folkmord” etc.

  Massfördrivningen av albaner var dock ett mycket flagrant brott mot folkrätten. Samma sak var de massmord som skedde på albaner som sedan begrovs i smyg i Serbien (liken fraktades i smyg till en flygbas utanför Belgrad och begrovs- hundratals personer).

  Så nog har Serbien ”lik i garderoben”. Men det är man inte ensam om! Jag upprepar vad jag skrev i mitt tidigare inlägg ovan om behovet av en katarsis, när serber, kroater, albaner mfl erkänner sina brott mot varandra och inte ensidigt ser sitt eget folk som offer.

  Det engelskspråkiga inlägget ovan känns rätt irrelevant och emotionellt.

  Pravo: Kosovo är förlorat för Serbien, oavsett vad man kan ha för uppfattning om hur det gick till. Det är kort och gott kört. Huvudskulden för detta ligger helt på Belgrad och Milosevics politik på 80 och 90-talet. Det går inte att reversera. Jag skulle snarast vilja se detta som en avkoloniseringsfråga – en av de sista kolonierna i Europa som blir självstndig – med enorma problem att lösa i form av kriminalitet och brist på allt möjligt. Jag tror Tadic och det nuvarande ledarskapet i Serbien förstår detta helt och hållet men man kan inte erkänna detta utåt av inrikespolitiska skäl.

  Det är rätt bissart att tro att serber skulle kunna styra Kosovo igen, men mytbildningen är starkt runt denna del av Balkan

 13. Visionären skriver:

  Jag ser dagens historiska händelse som först och främst en fortsättning på och fördjupning av vad som är kärnan i EU, nämligen fredsprojektet. Liksom ett krig mellan Frankrike och Tyskland idag känns oerhört avlägset, får vi hoppas att ett EU-medlemskap för länderna på balkan innebär att ett nytt krig där kommer att kännas lika avlägset.

  V

 14. smalanningen skriver:

  tsolin: Väldigt ofta är du och jag helt överens, så även idag. Tack för ovanstående inlägg!

  Något som är ganska tydligt är att Serbien förlorade kriget och att det alltid är förloraren som får göra mest eftergifter. Jag kan förstå den frustration som många serber känner över detta, men till sist så handlar det alltid om att nationalism nästan alltid kommer till korta om man botar den med förbättrade levnadsvillkor. Och jag tror att EU är rätt för Serbien – och att Serbien är rätt för EU.

  Så jag vill gratulera både EU och Serbien idag, en dag som faktiskt kom snabbare än vad jag trodde.

 15. alivga skriver:

  Tsolin, du kan inte ha mer fel ”ett senare steg blir när både serber och kroater erkänner inför varandra – och framför allt gentemot bosnierna – att man begick många övergrepp. Det behövs en sorts katarsis i dessa två länder av det slag som tyskarna har genomgått under nu tre generationer.” Omvärlden har agerat helt fel genom att kategorisera de olika länderna och folken som ”lika goda kolsupare”. En sådan syn på konflikten kommer tvärtom förhindra en försoning eftersom föröavarna, i detta fall serberna, därmed kommer att få ”luft under” vingarna och alltid känna sig missförstådda av dem som ser dem som förbrytarna. Offren, alla övriga folk som drabbats av den serbiska expansionismen, kommer känna bitterhet över att likställas med förövaren. Grunden till att vi fick se en tysk katarsis var att HELA världen ovillkorligt såg tyskarna som förövarna. För dem fanns inga alternativ en kapitulera – militärt och känslomässigt. I fråga om Serbien roll i kriget finns det tyvärr vissa, sådana som du, inklusive Ryssland, Kina osv. som ansåg att serberna hade rätt. Att det begår krigsförbrytelser av ALLA sidor i ett krig är inget nytt. Men vi får inte glömma vem som hade fel i sak. Det var serbiska styrkor som gick in i Slovenien, Kroatien, Bosnien och Kosovo. Det var serbiska styrkor som skövlade och mördade på slovensk, kroatisk och bosnisk mark – inte tvärtom!

 16. alnabone skriver:

  Pravo:

  Jag erkänner att jag är okunnig i Balkans historia och tackar för den mycket målande förklaringen.

  Tack!

  // A

 17. Pravo skriver:

  Om man tar Slovenien som ett exempel så satt det fler kroater än serber i regeringen när kriget utspelade sig. Dessutom var det den jugoslaviska armén som gick in. Att säga att det är helt och hållet serbernas fel är väl ändå att förenkla för sig. I Kroatien och Bosnien handlade det om att hålla ihop Jugoslavien och inte att etablera något Storserbien. Nu gick det inte och det vore bättre om man kunde löst det med mindre våld (vilket man hade alla chanser till, det var Izetbegovic som rev upp det första fredsavtalet, som ironiskt nog gav muslimerna mer yta än de har idag efter c:a 100.000 döda). Men gjort är gjort och det blir inte bättre av att skylla allt på serberna. Den sista konflikten däremot, den i Kosovo, var helt annorlunda än de tidigare. Den startades av ett USA som då för första gången öppet visade sitt förakt för FN-resolutioner och andra irriterande legaliteter. Det är denna hybris som sedemera lett till USA:s förfall. Men poängen är att det inte var Serbien som startade den konflikten. Det begicks inga folkmord där (endast mindre krigsförbrytelser, från bägge sidor) och det går inte att motivera NATO:s attack på rest-Jugoslavien. Den officiella förklaringen är att ”albanerna behandlades illa”. Men serberna i dagens Kosovo behandlas sämre än albanerna behandlades då, därför håller inte den motiveringen. Till och med Clintonadministrationen har i efterhand erkänt att det inte handlade om altruism, utan helt och hållet om geopolitik. Vad som hände i Bosnien och Kroatien är inte relaterat. De konflikterna var redan över för länge sen när USA bestämde sig för att starta Kosovokriget. Jag kan erkänna att Serbien spelade en större roll i de tidigare konflikterna. Men i Kosovokriget är det helt enkelt inte Serbien som är boven i dramat.

  Sen skriver tsolin att Serbien inte kommer återfå kontrollen över Kosovo. Det har ingenting med saken att göra. Vad det handlar om är att hitta en legal lösning på frågan om Kosovos framtida status. Dagens lösning, där en folkgrupp utropar självständighet utan moderlandets underskrift, är ohållbar och ett farligt pilotfall som kan leda till att frusna konflikter världen över tinas upp. Serbien vill inte ta kontrollen över Kosovo utan bara starta nya förhandlingar som förhoppningsvis kan leda till en lösning som bägge kan skriva under på.

 18. tsolin skriver:

  Pravo,

  ”Mindre krigsförbrytelse” kan man knappast kalla det faktum att man försökte driva ut hela den albanska befolkningen från Kosovo under några veckor våren 1999.

  Inte heller de många morden på albaner som sedan i smyg fördes till en serbisk flygbas för att begravas.

  Det är rätt stora krigsförbrytelser vi talar om. Enbart detta skulle egentligen räcka för att ge Kosovo den moraliska rätten till en egen statsbildning.

  Dessutom finns en lång historia dessförinnan av serbiskt förtryck och dominans.

  Kontentan, som jag skrev ovan, är att man måste se Kosovos självständighet som sista steget i en avkolonisering av ex-Jugoslavien. Det är rätt fåfängt och onödigt att nu försöka ”leta efter en legal lösning på Kosovos status”. Den lösningen är redan funnen: självständighet och det har erkännts av ett 60-tal stater. Egentligen avgjordes detta redan i och med kriget våren 1999.

  Man kan ha många åsikter om detta och styrkan och hållbarheten i den nya statsbildning som nu trätt fram. Men det är meningslöst att fortsätta att gräla om det. Detta faktum är nu etablerat och är irreversibelt och serberna bör nu blicka framåt i stället för bakåt (inte bara serber förstås. Det finns många som skulle behöva göra detta).

  Alivga: det Du skriver är rent struntprat. Serberna bär säkert huvudskulden (hur man skall mäta det – i procent?) för eländet i Jugoslavien 1991-1999 men absolut inte den enda skulden. Många kroater har redan dömts – eller är på väg att dömas (ex Gotovina) – av Haagtribunalen. Även muslimer gjorde sig skyldiga till grova brott och krigsförbrytelser. Liksom albaner.

  Det finns inga änglar i krig. Det är ytterst naivt att försöka kasta skulden bara på en part i sammanhanget. Alla parter begick krigsförbrytelser.

  Därav behovet idag av rening – ”katarsis”.

  Även kroater, albaner, makdonier och muslimer måste be om ursäkt till varandra (och till serber) för de brott DE begick – liksom serberna måste göra till sina grannar för avskyvärdheterna som begicks.

  Endast då kan det bli försoning.

  Det är en lång process men nödvändig

 19. alivga skriver:

  Tsolin, efter att ha läst dina kommentarer undrar jag om du är 12 år. Som jag tidigare skrev begås det krigsbrott i A L L A krig. Under WW2 begick de allierade många och mycket grova krigsbrott. Ingen har ställts till svars för dessa krigsbrott. Att alla sidor begick krigsbrott i forna Jugoslavien är det väl ingen som ifrågasätter idag (även om serberna hade ett militärt övertag och därmed kunde begå flera och grövre brott än övriga). Jag tror att detta är rätt klart hos de olika folken också. Istället handlar det om den moraliska skulden – och den ligger helt och hållet hos serberna. Serbien hade igen legal rätt att gå in i Slovenien, Kroatien och Bosnien och bomba städer och civilbefolkning. Serberna försöker rättfärdiga detta på olika sätt genom att själva måla ut sig som offer – men faktum kvarstår. Serbiens armé (alltså soldater från Serbien) gick över gränsen och skövlade sina grannländer. För detta fanns ingen legal grund. Kroaterna skulle eventuellt kunna be sin serbiska minoritet om ursäkt. Däremot har Kroatien inga skyldigheter att be staten Serbien om ursäkt. Kroatien har aldrig angripit Serbien. Serbien har däremot angripit Kroatien. Förstår du skillnaden? Att hoppas på e nationell kroatisk katarsis är som att be judarna att ta ansvar för de brott som begick gentemot dem under WW2. ”It takes two to tango” stämmer ibland – men oftast inte. Skulle denna klyscha kunna användas för WW2 också?

 20. silversurferzzz skriver:

  I sat in heartbroken disbelief watching what happened in Srebrenica, Kosovo, Croatia, Slovenia and hope once those involved with this inhumane disgusting treatment of civilian population.

  Serbian Army committed numerous atrocities. While Mr.Pravo on this web site deny any Serbian wrong-doing in Bosnia,Kosovo,Croatia,Slovenia the rape of Muslim, Croatian,Albanian women and the killing of 250,000 Bosnian,Croatian,Albanian civilians in the Balkans did occur.

  Thank you for not letting the world forget what happened in Kosovo,Bosnia,Croatia.

  History cannot be rewritten by revisionists and those supporting Serbian atrocities.

  Treating killers like a mother and at the same time victims as a step-mother is not fair Mr. Bildt.

  People will be writing dissertation on your role on this …

  Merry Christmas!

 21. Pravo skriver:

  silversurferzzz, it is NATO who has been putting out revisionist information. They started the war by supporting your separatists and they tried to justify their acts by flooding western media with blatant lies. Serbia did what any sovereign state would do when terrorists attack their security forces. They hit back and they had every reason to do so. It is you who should be ashamed for your acts of terrorism. I hope you sleep good at night in your stolen land.

  Tsolin, om du jämför före 1999 och idag så har en betydligt större del av den serbiska befolkningen etniskt rensats därifrån än den albanska. Både procentuellt sett och sett i absoluta antal. Du skriver att serbiska styrkor fördrev den albanska befolkningen från Kosovo. Det stämmer inte. De tömde Kosovo på folk från *alla* folkgrupper, inklusive serber, framför allt för att skydda dem från NATO:s bomber. Efter bombardemanget fick alla återvända, oavsett folkgrupp. Men eftersom Serbien skrev under på att dra tillbaka sina säkerhetsstyrkor blev den serbiska lokalbefolkningen ett mål för albanerna. Du vet vad som hände. De fördrev serberna från Kosovo och stal deras mark och fastigheter. Och du menar att albanerna har en ”moralisk rätt” till Kosovo, knappast. Det allra värsta är revisionismen. Albanerna och deras härskare på andra sidan atlanten hyrde in den amerikanska historikern Noel Malcolm för att bokstavligen skriva om Kosovos historia, ett rent beställningsjobb. Sen använder de Malcolms revisionistiska bok som referens i alla möjliga sammanhang.

 22. spanaren skriver:

  Länkar till mitt inlägg som av misstag
  lades in i fel tråd.

  https://carlbildt.wordpress.com/2009/12/22/serbiens-dag/#comment-75345

 23. tsolin skriver:

  alivga 01.03

  Jag skriver inte att kroaterna skall be STATEN Serbien om ursäkt utan att kroater och serber och muslimer och albaner och makedonier och alla andra FOLk skall be varandra om ursäkt för krigsförbrytelser som begicks av olika personer, armeer, paramilitära grupper etc i deras namn.

  Notera att det inte var ”serberna” som gick in i Kroatien 1991 utan det var den då fortfarande existerande jugoslaviska armen, JNA. Som sedan i och för sig snabbt kom att bli en serbisk arme…

  Kroaterna bör framför allt förstås be muslimerna om ursäkt för etnisk rensning och våld man begick under försöken att skapa ett Storkroatien och dela Bosnien (i hemligt samförstånd mellan Milosevic och Tudjman, som också var på väg att åtalas i Haag när döden räddade honom).

  Pravo 08.53
  Litet väl mycket av konspirationsteorier ovan. Försök inte komma med att fördrivningen 1999 i Kosovo var ett ”sätt att skydda albaner och serber mm från NATO-bombningar”. Rent trams, om Du ursäktar. Det tror jag inte Du tror på själv. Det var en massiv etnisk rensning (var det inte operation ”Hästsko” den kallades?) som bedrevs med NATO-bombningarna som bra förevändning.

  Och självfallet ”fick alla återvända efter NATO-bombningarna”. Då styrde ju inte Belgrad längre Kosovo utan NATO!

  Att albanerna sedan hämnades på serberna när de fick återvända är inte ursäktligt, men ändå knappast förvånande efter denna brutala massrensning som Milosevics arme och säkerhetsstyrkor utförde. Sedan dess – sommaren 1999 – styrdes Kosovo som ett NATO-protektorat och någon massiv etnisk rensning av serber har knappast skett sedan dess, med undantag för de första veckorna sedan Milosevics trupper jagat på flykten. Att många serber och romer mm inte vill bo kvar i ett helt albanskdominerat Kosovo är en annan sak och inte heller förvånande.

  Men det är märkligt hur stark mytbildningen kring Kosovo är. Jag har uppskattat en del av Dina ofta intelligenta inlägg, Pravo, under de gångna åren men här är Du ute och cyklar tycker jag.

  Det är kanske inte meningsfullt att vi debatterar vidare i all oändlighet om historien (på denna blogg). Det bästa sättet att studera Balkans moderna historia är väl (om man har tid) att titta på domstolens i Haag (ICTY) mycket utförliga dokmentation, rean avkunnade domar, stenogram från mängder av domstolsförhandlingar etc dä både serber, kroater, muslimer och albaner ställts inför rätta.

 24. Pravo skriver:

  Tsolin du har rätt, vi kommer inte längre i det här ämnet. Det blir bara massa upprepningar. Jag vill bara klargöra att det jag återgav var den officiella förklaringen till varför Kosovo tömdes på folk. Sen kan det finnas andra orsaker som inte redovisats. Till exempel att det var lättare att slå ut UCK om Kosovo först tömdes på folk. Men att man skulle velat etniskt rensa Kosovo på albaner måste klassas som en konspirationsteori. En konspirationsteori som dessutom blint återgivits av västerländsk media i 10 års tid.

  Klart slut.

 25. silversurferzzz skriver:

  Pravo,

  sleep tight and don’t let the bed bugs bite.

  You’re funny as a clown and for sure it is always NATO to blame!

  Hahahahah … You made us laugh.

  לילה טוב ואל תיתן את הנשיכה באגים המיטה
  Silver Surfer

 26. alivga skriver:

  Tsolin: En ursäkt är föga konstruktiv om inte den som ursäktar sig menar allvar med sin ursäkt. Med andra ord måste den som ber om ursäkt SJÄLV anse att den begått ett fel. Ett offer, ur moralisk synpunkt, ska inte behöva be om ursäkt. Med andra ord ska kroaterna inte behöva be serberna om ursäkt för ett krig anstiftat, planerat och utfört av serber. Lika lite som judarna, amerikanerna, ryssarna etc. ska behöva be tyskarna eller japanerna om ursäkt för ett krig anstiftat, planerat och utfört av tyskar/japaner. Att krigsbrott begås av alla sidor i alla krig är ett faktum. Men det är den (ur moralisk synpunkt) som bör betraktas som förövare och sona för det. Så länge du betraktar alla inblandade i krigen i forna Jugoslavien som både offer och förövare kommer det inte att bli någon förlikning. Att ur moralisk synpunkt ge serberna rätt är som att förneka förintelsen eller lägga skuld på judarna för WW2.

 27. tsolin skriver:

  alivga:

  Detta blir en litet tjatig polemik (för andra läsare) mellan Dig och mig.

  Det är en stor förenkling av krigets orsaker Du gör Dig skyldig till i inlägget ovan. Detta att kasta all skuld på serber som folk.

  Jag tror visserligen det är ställt utom all tvivel att HUVUDDELEN av skulden för krigen 1991-1999 faller på Serbien (inte på ”serber” som folk). Men Kroatien (inte ”kroater” som folk) bär också en stor skuld. Tudjman skulle ha hamnat i Haag om han inte avlidit. Han är, liksom Milosevic, för mig en krigsförbrytare; ingen av de två huvudmännen hann dock som bekant dömas innan de båda gick ur tiden.

  Alla var förövare: Kroatien gjorde sig skyldigt till allvarliga krigsförbrytelser – etnisk rensning (av muslimer och serber) liksom rena avrättningar av civilbefolkning (muslimer och serber).

  Med Din inställning kan det aldrig bli fred på Balkan. Alla bör be om ursäkt för de illdåd som begåtts i deras namn.

 28. tsolin skriver:

  Silver Sulfer:

  Pravo אתה לפשט הרבה טענות חבר שלנו שקורא לעצמו

  But nevertheless Merry Christmas

 29. tsolin skriver:

  Texten ovan beyder bara att ”Du, Silver Surfer, förenklar väldigt mycket argumenten som den person som kallar sig för Pravo framför. Men God Jul i alla fall”.

 30. alivga skriver:

  Tsolin: Det jag förespråkar är inte en förenkling, utan receptet för försoning. Naturligtvis bär alla en skuld. Men för att få till en försoning måste den som är att betrakta som huvudsaklig förövare förstå detta. Den huvudsakliga förövaren kommer inte att förstå detta så länge vissa (däribland du) är beredd att förmildra hans ansvar med motiverigen att alla gjorde fel. När jag skriver ”serber” menar jag naturligtvis den serbiska regeringen, den serbiska politiska och kulturella eliten, enskilda (serbiska) individer som begått krigsbrott och alla de enskilda serber som genom sitt tysta medgivande bidragit och tyska bifall till de krigsbrott som begicks i forna Jugoslavien. Eftersom du så envetet fortsätter att likställa offer och förövare i frågan om forna Jugoslavien förmodar jag att du även anser att judarna bär en del av skulden för sitt öde under andra världskriget samt likställer Tysklands roll i kriget med de allierades inblandning? Om det ”takes two to tango” gäller väl det i alla konflikter och krig världen över? Eller gäller denna klyscha bara för forna Jugoslavien?

%d bloggare gillar detta: