Från COP15 till Helsingfors

Så går då COP15 in på sin relativt dramatiska slutspurt.

Air Force One landade på Kastrup för en stund sedan, och den stora frågan i Bella Center är nu om president Obama har med sig någonting som kan lösa upp inte minst motsättningen med Kina.

USA har kommit med vissa konstruktiva öppningar, medan den kinesiska positionen just nu förefaller relativt låst.

Under tiden leder Fredrik Reinfeldt de europeiska ansträngningarna att förmå resten av världen att ta de steg som krävs. Den europeiska ledarrollen i klimatarbetet är det ingen som tvivlar på här i Köpenhamn.

Själv fortsätter jag olika samtal med olika utrikesministrar i olika främst utrikespolitiska frågor.

Närmast gäller det Irans utrikesminister Mottaki. Vi har en del att tala om.

Men därefter tänker jag lämna Köpenhamn, och får följa upplösningen av dramat på andra sätt.

Till de mer politiska slutsatserna av detta den nya multipolära världens första reella försök att hantera den nya tidens verkliga utmaningar kommer det att finnas anledning att återkomma.

Att komma härifrån är dock inte alldeles enkelt.

Kombinationen av de massiva snöfallen och olika flyg- och transportrestriktioner kring president Obama skapar en betydande osäkerhet. Om det blir ett flyg från Kastrup eller från Sturup som tar mig hem till Stockholm igen återstår att se.

I kväll hade jag så tänkt att ta färjan genom östersjönatten till Helsingfors.

Där träffas i morgon Nordens och Polens utrikesministrar – med familjer för en gångs skull! – för det mer informella julmöte som vi etablerade som tradition i Stockholm för två år sedan och fortsatte på Tre Kronor i Köpenhamns hamn förra julen.

Jag ser att Alexander Stubb annonserat ut att vi skall dricka glögg på Esplanaden på lördag eftermiddag. Ett trevligt initiativ.

Och sedan blir det middag.

Vi får försöka att se till att den blir trevlig också – nyttig blir den alldeles säkert.

8 Responses to Från COP15 till Helsingfors

 1. perfro skriver:

  Det var inte så underligt klimatförhandlingarna sprack

  Deklarationerna har varit fina men saknar tillräcklig substans
  Det fanns förstås inget att göra när Kina i Praktiken ställde sig utanför.

  Klimathotet med en stegring av havsnivån med två meter eller mer är inte heller särskilt trovärdig.

  Det visste säkert fler, men de tvingades anpassa sig till den hysteri som råder om klimatet.

  Det finns redan mängder av klimatförbättrande åtgärder som kan effektueras utan globala avtal, som är mer eller mindre bindande.

  Även de ”fattiga” länderna måste förstås få nödvändig hjälp till ett mer effektivt sätt utnyttja sina naturresurser.

  Klimatmötet diskuterade mer bara bidrag från de rika, men bortsåg helt från de konflikter och inbördeskrig som råder i åtskilliga länder.
  Visst kan bidrag kopplas samman med en fredlig utveckling så vore det bra.

 2. thesecondopinion skriver:

  Bäste Carl Bildt, Du är hjärtligt välkommen till Helsingfors. Var beredd på att det är rätt så kallt i Esplanaden och vinden visar sin styrka som en naturlig förkylare. Hoppas att stämningen är dock varm som jag mycket väl kan tro på pga de goda relationerna mellan de ”deltagande” utrikesministrarna och pga att ni har Alex som värd.

  Om vi nu inte råkas träffa i morgon, ville jag understryka en grej. Om EU vill bli en europeisk stormakt måste den lära sig att tala klart, tydligt, praktiskt samt framförallt konstruktivt med Ryssland. Det är ju bra att vara pragmatisk som Din norske kollega Jonas Gahr Støre understrukit, men i Rysslands fall måste man också använda press (likaväl som i USAs, Kinas, Israels/Palestinas fall, osv.).

  Jag deltog för ett par dagar sedan i ett seminarium där Mikhail Kasyanov berättade om hur det ligger till i Ryssland enlligt hans mening. Jag måste erkänna att situationen är ännu sämre än jag kunde inbilla mig, ävenom man förstod att Kasyanovs åsikter var subjektiva, dvs. man borde ta dem med en nypa salt. Kasyanovs tal kan man läsa på hans hemsida.

  Och jag vill samtidigt tacka Dig och svenskarna för att ni navigerat vår gemensamma båt i rätt riktning inklusive fortsatta förhandlingar om Turkiets framtida medlemskap i EU och läget i Mellanöstern. Sanningen är dock att EU saknar muskler dvs. en gemensam armé. Den är en nödbvändighet i dagens värld om man vill räkna med att vi skulle tas på det värde, som vi är värda för, t ex i Kina eller Kreml.

  Det vore lyckosamt om Sverige, Finland och Norge kunde starta upp en gemensam utbildning i konfliktforskning och -lösning. Vi kunde ju vara gemensamt en tillgång till hela världen. Systemet kunde snabbt utvidgas till att omfatta även andra villiga Östersjöländer. Fundera på detta då Du njuter av värme hemma hos Alex.

  Och tack för de fina ord avseende Yegor Gaidar.

  Mvh
  Jouni Pulli
  i Femkanten, Helsingfors

 3. florimond77 skriver:

  Det finns en sak man glömmer i utsläppsdebatten. Krig.
  Inte nog med att Obama i sitt tal när han tog emot fredspriset chockerande med att försvara begreppet krig, inget sägs om vad de senaste krigen har förorsakat i miljö- och- klimatmässiga skador.
  Att försvara krig i denna tid är inte att rekommendera. Det kan få oanande konsekvenser för mindre nogräknade stater som ser sin chans att rättfärdiga sina brott.
  Bomber, krigsflyg och nya giftiga vapen borde förbjudas. Om inte annat så av miljöpolitiska skäl.

 4. mrmhalland01 skriver:

  Om vi ponerar att det är helt naturligt att klimatet förändras över tid och att vi nu ser en sådan förändring.

  Vad händer då på sikt om vi idag med olika medel försöker påverka den naturliga utvecklingen ?

  Visst menar även jag att det är bra om vi månar om vår miljö, men, kan man kanske måna för mycket om den ?

  Vi får ju faktiskt inte glömma att fossila bränslen (ved) var allt människan hade att tillgå för inte alt för länge sedan.

  Om detta var farligt, vad vore alternativet ?

  Hur var det tänkt att laga mat och värma sig ?

  Är det kanske så att vi idag (och igår) i våra industrier släpper ut helt andra ämnen som inte ens Al Gore har hört talas om ?
  Är det kanske så att när man mäter effekten av CO2, att det rent av är helt andra ämnen vi borde reducera ?

  CO2 är ju trots allt en förutsättning för allt organiskt liv…
  Oj..glömde fotosyntesen…

  Jag vill inte påstå att det är ett sundhetstecken att cop15 blev ett misslyckande, men nog kan det mana till eftertanke ?

  Obama flög dit med 2 identiska plan…för att man aldrig ska veta vilket han bor i…

  1000-tals bilar stod på tomgång medan de väntade på besked att de skulle åka tillbaka till Limhamn (Malmö) för att man inte ens fick vara nära påfarten till bron under Obamas inflygning (som är långt från Kastrups flygplats). De flesta stod naturligtvis på tomgång även efter att ha kört tillbaka…det är ju kallt här !

  60 bilar i kortege krävdes för att föra Obama till en konferens (hur länge alla de stod på tomgång vet jag inte, men jag gissar att de höll en behaglig temp..) där han inte hade något att tillföra.

  Är det kanske så att vi borde säga ifrån ??
  Är det kanske så att några driver med oss ?

 5. spanaren skriver:

  Varför frågar sig ingen vilka ekonomiska
  intressen för världsmakterna och den multinationella
  företagen som ligger bakom kraven på en omfattande
  omläggning av världsekonomin grundad på datasimulationer vars resultat är beroende av vilka ingångsvärlden som matats in?
  Vem valde dessa ingångsvärden och varför?

  Under de senaste tiotusen åren har Jordens klimat
  växlat mellan varmare och kallare perioder.
  Varmast var det under det postglaciala klimatoptimet
  (7000-3000 före vår tideräknings början)då Grönlands nordkust var isfri om sommaren och i Skandinavien var temperaturen 3 grader högre än idag.
  De följande värmeperioderna inföll kring vår
  tideräknings början, vår vikingatid (då sydvästra
  Grönland VAR grönt) och nu i vår tid.
  De mellanliggande perioderna var kalla och särskilt
  under ”lilla istiden” (1300-1900)var Europa mycket nedkylt.

  Källa: Global nedkylning. Klimatet och människan
  under 10.000 år.

  Jag har här tidigare frågat vilka utsläpp som de
  första jordbrukarna i Egypten och Mesopotamien
  gjorde som utlöste ”syndafloden” och Saharas
  uttorkning. Vet någon?

  Om inte miljöhysterin hade haft andra grunder än
  ”business” skulle säkert inte världens ledande
  politiker agerat som de gjorde i Köpenhamn.

  Har törhända USAs/Kinas/Rysslands ledare läst
  böcker liknande undertecknads källa?

 6. spanaren skriver:

  För att förekomma de meningsmotståndare som
  anser att Spanarens inlägg i olika ämnen är
  ”lögn och förbannad dikt” bifogas sökord för
  inhämtning med GOOGLE.
  ”Postglacial tid”, ”Romerska värmeperioden”,
  ”Medeltida värmeperioden”.

  Obama, Medvedev och Hu Jintao har kanske
  klimatexperter som inte behöver Googla för
  att få fram den konkreta verkligheten och troliga
  framtida utvecklingen ävenså kunskaper om de tider
  som svunnit.
  Var det därför det blev som det blev i Köpenhamn?

 7. perfro skriver:

  President Obamas klimattall var värdelöst.

  De fyra punktur han radade upp hade nästan ingen substans, det var mest retorik.

  Det är ju på detta område som Obama är allra bäst, å andra sidan var han medveten om att klimatfrågan är så komplex, inte minst i USA, att klimatmålen bara kan skjutas på framtiden.

  Ändå är det inte mål i sig som är viktigast. Det är konkreta insatser och de pågår och kan mycket väl inom en snar framtid ytterligare intensifieras.

 8. Rulle skriver:

  FLOP15 blev en stor besvikelse. Det är nu dags för EU att agera. Inför 30%-målet till 2020 ändå! För att det inte skall snedvrida handelsutbytet så införs en miljöavgift på alla varor och tjänster som motsvarar den ”underprestation” på miljöområdet som exportlandet har satt upp som bevisbara mål. (Gäller även gasen från Ryssland datorer från Indien och kläder från Kina samt bilar från USA-ägda fabriker m.m.). I takt med att miljökraven justeras reduceras sedan miljöavgiften. Det får inte ses som en tull. Exportlandet har därmed själva möjlighet att påverka avgiften. Fartyg som inte betalar en miljöavgift för allt bränsle får inte anlöpa Europeisk hamn med mindre än att man betalat miljöavgift på bränslet samma som för Europeiska fartyg oavsett registreringsland.

%d bloggare gillar detta: